Tagovi

?ehoka napokon strah! (ali ne i sram...)

Ako ste pratili naš vrli sabor neki dan mogli ste ?uti našeg, varaždinskog gradona?elnika, odnosno u ovom slu?aju saborskog zastupnika, ?ehoka kako javno pokazuje da je voda napokon došla do grla njemu i njegovim prijateljima (poduzetnicima, kumovima, kako ho?ete). Kažem da ste ga mogli ?uti jer ga niste mogli i vidjeti s obzirom da se u zadnje vrijeme toliko gurnuo premijerki u, s oproštenjem, guzicu, da mu se jedva vide cipele. Dakle naš je gradona?elnik izjavio i nagalasio slijede?e, citiram: "Moramo mijenjati razmišljanje i raspoloženje da svakog poduzetnika treba dobro istražiti i ispitati. Takva klima trenutno vlada u Hrvatskoj gdje je previše istraga i propitivanja. To je loša poduzetni?ka klima!"
Naravno da ?ehok nije mislio na svakog poduzetnika, nego na sebe. Naravno da ?ehok nije mislio da je previše istraga i propitivanja, nego da se previše istražuje i ispituje njegove prijatelje. Naravno da ?ehok nije mislio, to?ka.
Možda ja krivo razmišljam, ali jedan gradona?elnik, štoviše saborski zastupnik u zemlji koja puca po šavovima od korupcije, kra?a, nepotizma i vladinih afera nebi smio izjaviti da policija, DORH i USKOK previše rade svoj posao?!
Napokon se pokazuje da sve one 'sitne' kra?ice, zamjenice zemljišta, pogodovanje prijateljima, šurovanje sa tajkunima, malverzacije i sl. nisu mogle vje?no prolaziti. Da politi?ka podmetanja postoje, slažem se, ali isto tako sam siguran da gdje ima vatre, ima i dima. A u Varaždinu se opet dimi kao i 1776. kad je izgorio u požaru.
I što naš gradona?elnik odlu?i napraviti kada mu voda do?e do grla a om?a oko njega se neumoljivo steže? Prestati krasti? Naravno da ne! Svaka relativno normalna osoba koja nije lišena svake trunke eti?kog i moralnog na?ela bi pomislila, "pretjerao sam, vjerojatno bih trebao stati." (usput, jesam li spomenuo da je ?ehokova knjiga iz etike srednjoškolski udžbenik iz istoimenog predmeta (?!?)). Ali ne i ?ehok. On je to shvatio da je vrijeme za zadnje udare na gra?ane Varaždina jer, realno gledaju?i, ovo mu je posljednji mandat pa ako se još nešto može pokrast za sebe i svoju kliku, sada je vrijeme za to, a poslije, 'tko je jamio, je jamio'!
Pod to?kom broj jedan, odlu?io je prodati Aquacity, tzv. varaždinsko more. radi se o kupalištu (sa plavom zastavom za ?isto?u), restoranu, raznim ugostiteljskim objektima, teniskim terenima i ostalim igralištima, uglavnom, kompleks veli?ine cca 45.000 kvadratnih metara. Grad Varaždin ga je kupio od poduze?a Cesta 2006. godine. Ponovo ?u citirati nekoliko izjava ?ehoka iz godine 2006 prilikom te akvizicije.
"Cesta za cijeli kompleks traži 6,5 milijuna kuna, što je po meni povoljno, jer su stru?njaci u gradskim službama izra?unali da vrijedi devet milijuna kuna."

"Naša procjena je da cijeli prostor s objektom vrijedi više od 7,5 milijuna kuna, kolika je službena upisana vrijednost imovine tvrtke. Najvažnije je što s kupnjom Aquacityja i dalje osiguravamo gra?anima kupanje u jezerima i sportske aktivnosti."

...i še?er na kraju:

"Osobno mislim da je to najbolji posao koji smo do sada napravili, jer ?e njegova vrijednost iz dana u dan sve više rasti."

Obratite pozornost na ovo - prilikom kupnje od poduze?a Cesta (vlasnik je ?ehokov prijatelj) procjenu vrijednosti zemljišta radilo je poduze?e Možina (?ehokov prijatelj) i procjenilo objekte i zemljište kao gra?evinsko na 6.906.717,81 kn. Cesta koja je tamo vadila šljunak dobiva pravo na daljnju ekspolataciju šljunka na rok od 5 godina ili manje. Grad je kupio Aquacity za 6,6 mil. kn (+ preuzeo obaveze od 3,5 mil. kn zna?i ukupno za cca 10 mil. kn). Za direktora se postavlja MIljeko Pti?ek (?ehokov prijatelj) koji doslovno uništi poduze?e i nakopa mu višemiljunske dugove. Pti?ek na pitanje o lošem poslovanju govori kako je kriva bu?na mehanizacija poduze?a Ceste koja tamo dalje, sukladno ugovoru, vadi šljunak, pa ljudi ne dolaze. ?ehok odlu?uje prodati zemljište u klju?nom trenutku kada: Cesta mora prekinuti sa eksploatacijom s obzirom da im isti?e 5 godina, krizna vremena dodatno srozavaju cijenu, otpad koji je bio baliran u blizini uskoro seli u pogon za MBO i budu?e turisti?ke smjernice grada Varaždina odnose se na Dravu i kupalište Aquacity! Ima još. Grad (?ehok) zapošljava poduze?e Možina da procjeni vrijednost objekata i zemljišta, isto što su radili i prije 5 godina. E sad prodajemo sve one objekte koji su na kopnu, i Možina vrši procjenu kao poljoprivredno zemljište te dolazi do vrijednosti od 2.824.985,74 kn. Zna?i vrijednost je manja jer ne?emo prodati i onu vodu u rupi (koja ne donosi profit nego samo generira trošak) a prodali bismo objekte koji mogu poslovati pozitivno samo da se postavi nekog kompetentnog menadžera a ne Pti?eka kojem je bio cilj izvla?iti novac van iz poduze?a ze sebe i ?ehoka. Zašto smo kupili gra?evinsko zemljište a prodajemo poljoprivredno, bez da je bilo prenamjene zemljišta (provjereno), ne znamo. Znamo, ali pšššššš.....

Idemo dalje (baš si lijepo paše ovdje jer je teško više napraviti distinkciju izme?u ?ehoka i HDZ-a), kada smo se odlu?ili, ispravak, kada je ?ehok umjesto nas odlu?io da nam treba velika podzemna garaža koju ?e voditi naš Crtorad (?ehokov prijatelj), cijenu parkinga u gradu smo digli sa 3 na 5 kn, kako bi se pokrili troškovi gradnje te garaže. Druga stvar je da Crtorad ima pravo koncesije do 2037. godine te da ?e se investicija isplatiti višestruko, ali pustimo sad to. S obzirom da se parkirna garaža gradi na mjstu gdje je bio parking u relativnom centru grada sa 163 parkirna mjesta, grad mora odmah ošte?enom Crtoradu kompenzirati taj gubitak pa se zato naplata parkinga uvodi na svako prazno parkirno mjesto i praznu gmajnu u gradu. No da li se uvodi proporcionalno? Ne! Crtorad je dobio u zamjenu za 163 mjesta novih 306 mjesta odnosno 143 mjesta više nego potrebno. Prosjek govori da jedno parkirno mjesto godišnje generira 175 kn/god. Dakle gradona?elnik nije mogao platiti iz gradskog prora?una tih 25000 kn koncesionaru i zaštititi gra?ane novih davanja, ne, on je odlu?io kupiti po gra?anima. Zašto? MIslim da je o?ito da ga više apsolutno nije briga ni za što drugo nego za zaradu pred kraj. ali bitno je re?i i to da gradska sjednica u vezi pove?anja opsega naplatnih parkirnih mjesta još nije održana, zapravo se održava sutra (petak, 19.11.2010.) a parkrini ure?aji su ve? postavljeni na nove lokacije.

I onda gradona?elnika nije sram re?i da o svemu odlu?uje gradsko poglavarstvo?! Sramota.

Ho?ete dalje? Grad nastavlja sa izgradnjom POS-ovih stambenih zgrada. Lokacija za nove zgrade postoji, zemljište je gradsko i gra?evinsko i sve bi bilo ok da ?Ehok svom silom želi da se kupi i susjedno zemljište. Projekti ni nacrti za zgrade još ne postoje, ne zna se koliko ?e a niti da li ?e susjedno zemljište uop?e biti potrebno. Ali ?ehok ga svim silama želi kupiti i voljan je odmah dati po 160 €/m2. ?emu takva sila? Pa vlasnik zemljišta je njegov dobar prijatelj Patafta, naš lokalni tajkun koji je ve? dobio toliko lijepih poklona od ?ehoka a u zamjenu za.... Mogu se samo nadati da ?u i to znati jednog dana!

Iz ?Ehokove izjave na po?etku ovog teksta jasno se vidi da ga je strah, iz prošlih primjera njegovih lopovluka se vidi i zbog ?ega ga može biti strah a s obzirom da mu se modus operandi ne mjenja, o?ito ga nije nimalo sram.

Komentari

Još je u kolovozu ove godine bilo gusto...

...za Čehoka.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/istraga-uskok-za-varazdinskog-gradona...

Zbrajanje snaga prije zasjedanja Sabora.

Nije sporno da ima mnogo spornoga. Dobar dnevnik i dotiče se jedne, neopravdano zanemarene teme, a to su Čehokova poslovanja i upravljanja.

Tko je glasao

Ivan Grozni

Etike i morala...on je profesor,
dal je gospodin...il greadski agresor?
Sa klikom je svojom...opelješio grad,
posvud se širi...njihov smrad.

Parkova i groblja...Ptiček je kralj,
korupcije strašne...udara nas malj.
Prijatelj Patafta...suvlasnik je grada,
Svilana zbog njega...totalno nam strada.

Grozni mu poklonio...pola buđeta,
sa našom nek lovom...gradom šeta.
Dvijesto miliona...u džep mu palo,
danonoćno tako...u nas se kralo.

Na žutom biciklu...nezavisan posta,
i barba-Luka mu daje...love nikad dosta.
Sa Đurđom u Saboru...krade Bogu dane,
i gule nam koru...sa trule banane.

Spašavaju sebe...i lopovsku bandu,
složno ruke dižu...na Jacinu komandu.
Tek kad padne...ta mafijaška vlada,
sa njima će ljosnut...i profesor...ko klada!

Tko je glasao

a ne !

nisu oni isti. ako je tebi za vjerovat, kradeze uzima u kasu stranke a Čehok očito samo za jedan uski krug ljudi, ili da se provjeri da li to ne završi u stranačkoj kasi?

ap mi fali do bola! (pozdravljam ga i želim sve najbolje, ma gdje bio i ma čime se sada zabavljao!!!!) još davno smo mi upravljanje po kraljeviću Marku detektirali kroz jedan prastari exyu film - uglavnom o jednom rukovodiocu koga su zbog fiće uvukli u deveti krug pakla! uspio čovjek izbjeći mnogo zamki - ali fićo????? e tu je pažnja na trenutak popustila i hop! gotovo.....

Tko je glasao

bez argumenata

klasično bapsko- tračerski napadi,niti jedan dokument,papir,btw,kupalište na bajerima pokraj dovoda kanalizacije iz cijelog grada...pa normalno je da nema ljudi,osim koijima drek ne smeta,cirkovečka je još na nekim mjestima "netaknuta" baš do kraja(tam si iobični ljudi dozvoljavaju biti gazde pa zagađuju),ali nema dreka...ako tu najdete da žnjariju,ja bum skopal dokumente,ali ovo sve natrkeljeno je jal,u Vž su odavno sve raporedili glavni meštri,a Čehok na njegovu sreću ili žalost ,nije jedan od njih
kad se usudite dotaknuti bar 2-3 večinska vlasnika ovog malog grada,..a nije neizvedivo ,čak puno ni skriveno..blato se još početkom 90-tih rješavalo,za to su bili upregnuti konji vrlo niskog razreda,ali moral je nrtko odarditi meštrima,svega ima, crno na belo,svega, pa ja sam (dječje znatiželjan,a u prilici) u rukama imal papire zajma iz dojčlanda ,na početku rata !!za otkup večinskog paketa Vidije koja je još 92 bila smeh,i igrači su bili hardcore..
,ali ovo kaj ste napisali
samo propuh,niš koristi..jal jal

Tko je glasao

Ljudi koji žive u Vž-u znaju

Ljudi koji žive u Vž-u znaju što je istina. Osobno mislim da je svatko dovoljno sposoban napisati par ključnih rječi u Google i naći sve potrebno o dotičnoj temi. Ako si ti jalan kad drugi kradu, to je problem tvoje osobnosti a i bez obzira na razlog, i dalje je protuzakonito. Mene osobno smeta kad Čehok krade, jer krade i od mene. Ostatak tvojeg teksta nisam shvatil, a vjerujem ni drugi pa ga neću komentirati ali ako odlučiš postaviti neka konkretna pitanja (po mogućnosti na hrvatskom) radu ći ti odgovoriti a i potkrijepiti sve pripadajućom dokumentacijom.

Tko je glasao

Svi znaju, a nikome ništa

Svaki polupošteni varaždinac jako dobro zna kolko je Čehok sposoban pokrasti za sebe i svoje prijatelje. A o njegovoj bandi da ne pričam.
Najbolji prijatelj Ptiček isplaćuje radnicima Parkova cca 4 kn po satu noćnog rada. I veli da je to sve po zakonu. Kad dođe bilo kakva inspekcija, sve štima, kad netko progovori, otkaz. A USKOK ga češlja.... ma daj, kosa mu je ispala od češljanja, a on i dalje radi po svojem

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci