Tagovi

Bunika je zakon vol. 2 - Sanader na lovorikama, inflacija opet divlja

Ovih dana objavljeni su i posljednji podaci o kretanju stope inflacije u Hrvatskoj i u Europi. No, prije toga, mali uvod.

U ve? opjevanom ?lanku u kojem si je o?ito bunikom obliveni Sanader pripisao toliko zasluga da bi bez njega Zemlja vjerojatno ve? prije nekoliko mjeseci završila u obližnjoj crnoj rupi, premijer je samo ovlaš spomenuo i inflaciju. Izjavio je slijede?e: "Nužno je vratiti se u ljeto 2008., kada je inflacija bila na razini oko osam posto, a cijeli je niz gradova i lokalnih uprava podignuo cijene komunalnih usluga. Nisam za nikakvo spavanje na lovorikama, jer je zada?a Vlade da se odgovorno ponaša, napose u ovim kriznim vremenima."

Iz njegove izjave dade se zaklju?iti da je problem inflacije prošlost i da je on za navedeno zaslužan, dok su problem inflacije, naravno, uzrokovali neki gradovi i op?ine. Kako tipi?no za Sanadera koji nikad za ništa loše nije kriv, ali je uvijek zaslužan za sve dobro.

HDZ-EKONOMIJA

U svezi toga što je on u?inio u cilju suzbijanja inflacije se ovaj put nije konkretno izjasnio, budu?i da je po tom ve? nekoliko puta ispao notorni idiot, što možemo vidjeti ovdje, ovdje, ovdje, a naro?ito ovdje.

Iako mi u prvi tren nije bilo jasno zašto je premijer išao uop?e pri?ati o tome kako su sprije?ili rast nezaposlenosti kad je upravo u prošlom mjesecu rast nezaposlenosti bio rekordan, te zašto je išao spominjati inflaciju kad se kona?no dokazalo, a to ?ete vidjeti u nastavku, da je upravo njegova Vlada odgovorna za najve?i dio inflacije u Hrvatskoj u prošloj i ovoj godini, sada mi postaje jasnije. Bila je to brižljiva kontrola štete koja ?e nastati nakon što guverner Rohatinski u Opatiji održi govor nakon kojeg je i zadnjem optimistu postalo jasno u kakvim smo sranjima. I u kakvim ?emo tek biti sranjima.

Izme?u svega ostalog, Rohatinski je jasno i glasno spomenuo da problem inflacije i dalje postoji u Hrvatskoj (za razliku od najve?eg broja europskih zemalja, gdje zaista više ne postoji) i da ?e nas gadno optere?ivati u ovoj godini. Evo njegove izjave: "Iako je u drugom dijelu 2008. godine nastupilo agregatno smanjenje potroša?kih cijena za oko 1% u odnosu na njihovu razinu iz mjeseca srpnja, teku?i rast tih cijena u prvom tromjese?ju ove godine od 2.1% indikator je mogu?eg nastavka negativnog djelovanja inflacije na raspoložive dohotke i realnu potražnju na doma?em tržištu."

Iz priloženog grafikona jasno se vidi da je problem inflacije u EU prošlost. Inflacija je na razini cijele EU pala na svega 1,2 posto, a na razini Eurozone na svega 0,6 posto ve? u ožujku, a tendencija stagnacije se nastavlila i u travnju. ?ak i u onim zemljama u kojima je inflacija prošle godine dosezala dvoznamenkastu vrijednost, pa i blizu 20 posto, sada je ista svedena na prihvatljivih 5 do 6 posto. Za razliku od zemalja EU koje su provedbom gospodarskih mjera suzbijanja inflacije taj problem riješile, u Hrvatskoj je isti i dalje prisutan. Štoviše, u Hrvatskoj inflacija, nakon pada na kraju 2008., raste.

Na grafikonu su jasno vidljiva dva segmenta u kojima inflacija u Hrvatskoj nije slijedila inflaciju u Europi. Prvi segment je zabilježen sredinom 2008. godine kada je naša inflacija letila u nebo, dok je inflacija u EU zauzdana. Nakon toga uslijedila je hrvatska prilagodba kao posljedica utjecaja iz EU, pa je inflacija i u Hrvatskoj snižena na ispod tri posto u prosincu 2008. Nakon toga ponovo dolazi do rasta inflacije u Hrvatskoj za jedan postotni poen (drugi segment), dok ista u Europi od Nove godine biva prepolovljena. I za jedan i za drugi segment u kojima hrvatski inflatorni trendovi nisu slijedili europski trend odgovorna je isklju?ivo Sanaderova vlada. U prvom slu?aju sredinom 2008. godine nisu donesene nikakve mjere suzbijanja inflacije, a u slu?aju iz 2009. godine glavnina problema rasta inflacije u Hrvatskoj jest dizanje cijene plina i zdravstvenih usluga po?etkom godine, uz potpuno odsustvo socijalne komponente antirecesijskih mjera (u biti, potpuno odsustvo antirecesijskih mjera, ali o tome drugi put).

Tako je u travnju 2009. godine na godišnjoj razini najviše poskupjelo meso (10,3 posto), duhan (21,9 posto), struja (16,1 posto), plin (15,4 posto), zagrijavanje stana (22,5 posto), medicinske usluge (37,1 posto) i bolni?ke usluge, s apsolutnim rekordom od 71,8 posto, za što možemo zahvaliti genijalnoj zdravstvenoj reformi Dade Milinovi?a. Zna?ajno su poskupjeli i vodeni promet putnika (18,8 posto), te držanje ku?nih ljubimaca (11 posto), kao i financijske usluge (14,6 posto).

Inflacija je tako u travnju na godišnjoj razini u Hrvatskoj porasla za 3,3 posto više nego u zemljama Eurozone, a najgora situacija je, gledano po grupama proizvoda i usluga, u segmentu prehrane (3,7 posto više), alkoholnih pi?a i duhana (12,6 posto više, što i nije tako loše), stanovanja i režija (5,8 posto više), te zdravstva (opet rekord, ?ak 16,9 posto više).

Kao što se vidi, najviše je poskupjelo upravo ono što najviše utje?e na standard ve?ine gra?ana, bolje re?i sirotinje, koja dominira u Sanaderovoj zemlji meda i mlijeka. Bogatiji gra?ani ne prolaze toliko loše osim po pitanju financijskih usluga (?itaj: skupih kredita), no oni kojima ve?ina primanja odlazi na prehranu, režije i zdravstvene usluge i kamate na kredite definitivno odlaze u bananu i žive ubrzano sve gore i gore iz dana u dan. Takav dramati?ni porast troškova, naro?ito režija i zdravstva nema nikakve veze sa stanjem u Europi i svijetu, nego je isklju?ivi hrvatski izum, pa tako ovaj put Polan?ec nema što re?i da je inflacija uvezena, kako se znao ?esto vaditi prošle godine.

Inflacija je i dalje problem u Hrvatskoj, i gospodarski, ali sve više i socijalni, a biti ?e problem i dalje. Obzirom na ?injenicu da svakim danom velika ve?ina gra?ana živi sve gore i reže ku?ne troškove, a time slabije puni prora?un, a da su Sanaderovi megalomanski kapaciteti neutaživi, vrlo skoro možemo o?ekivati dodatna poskupljenja, i to upravo u ovim istim kategorijama.

Teško da ?e poskupjeti bunika, obzirom na to tko je troši. :)

Komentari

Mišljenja sam da se je

Mišljenja sam da se je premijer Sanader jasno opredjelio za rezanje povečanih davanja za režije,koje su ionako napuhane u odnosu na cijene troškova u EU. Gospoda prodaju skupo vodu, a uglavnom smo im mi potrošaći napravili infrastukturu, isto je i sa el. energijom, naplaćuje se po prevelikim cijenama usluga distribucije uz pomoć mreže koju smo sami izgradili. Možda bi nam bilo jeftinije kupovati struju i vodu iz susjednih država, a da nastavimo samo održavati mrežu. Ovako financiramo podobne nezasitne pružatelje usluga što donose više štete nego koristi. Pitajte ih; koliku će im biti iznos regresa ili Božićnice? Zasigurno mnogo veći od prosjeka u Lijepoj Našoj. S čijim novcima se razbacuju i kome su zasjeli na leđa?
Isto je i sa lokalnom upravom i samoupravom, postala je sama sebi svrha, tj. korisna zaposlenicima u tim "općinama", a sve to financiraju veliki gradovi, poput Zagreba iz čijeg je proračuna izdvojeno 800 miliona kn za financiranje lokalne uprave i samouprave.
Mnogo je skup taj sir i vrhnje, zajedno s drugim proizvodima koji "hrane" grad Zagreb.
Jeftinije bi bilo građanima da su se hranili u "Šeratonu"
Lijepo je biti solidaran s onima koji nemaju, a što onda kada se ti koji "nemaju" samo pretvaraju da nemaju ili rastaću svoje vrijednosti po lokalnim birtijama?
Ima dosta sredstava u Lijepoj Našoj, samo ta sredstva nisu pravedno raspoređena.

Tko je glasao

Zanimljivo je i to da

Zanimljivo je i to da promjenu cijena komunalija u onih par gradova nije promatrao u kontekstu učinaka Šukerove "fiskalne decentralizacije" iz 2006. godine koja pokazuje da je u 2007 i 2008 lokalna samouprava izgubila ukupno 1.022.641.000 kuna, odnosno da je Šuki decentralizirao toliko para u državni proračun.

Tko je glasao

Sanader opet iskapa iz nosa

Sanader opet iskapa iz nosa podatke o cijenama komunalija iako je na stol dobio izvješće o zadnjoj analizi promjena cijena u 53 grada koja pokazuje:

Komunalna naknada - 43 bez promjene, 4 smanjenje
Komunalni doprinos - 51 bez promjene, 1 smanjenje
Čistoća domaćinstvo - 42 bez promjene, 1 smanjenje
Čistoća gospodarstvo - 45 bez promjene, 4 smanjenje
Voda i odvodnja domaćinstvo - 40 bez promjene, 2 smanjenje
Voda i odvodnja gospodarstvo -42 bez promjene, 3 smanjenje

Tko je glasao

skupljam podatke o kretanju

skupljam podatke o kretanju hotelskih usluga po Europi (iz vizure jednog velikom amerikanskog tour-operatora specijaliziranog za kružne ture). Cijene su svugdje spuištene za 40-60 posto.

I kod nas ali ne toliko. Nisu naši hotelijeri glupi i neodgovorni (kao vlast koja uživa u bunici) šak se bore za preživljavanje. No ima tu dva problema koje oni sami ne mogu prebroditi.

Prvi je da su zakasnili s javnim obhavljivanje spuštanja cijena. Dok su to drugi činili javno radi pragmatičnih marketinških razloga, oni su od onih napunjenih bunikom zavedeni i zakasnili pa sada upadaju u vlastite zamske. Naime javno drže iste cijene, ugovore s agencijama i tour-operatorima ne mijenjaju, ali sa strane i kroz vlastite kanale prodaje (recimo web) spuštaju cijene ispod onih koje imaju u ugovorima i ruše agenciske programe. Takva zbrka je sada očekivana i neminovna (jer gostiju nema) a vjerojatno će uroditi skorim još većim obaranjem cijena jer su drugi pokupili "maslo" reagirajući na vrijeme i sustavno.

Drugi je problem unutarnjih cijena, odnosno inflacije (inputa, ulaznih troškova). Dok recesija svugdje obara i cijene (od jeftinog goriva se prenosi sve do jeftinijih namirnica što dakako olakšava poslovanje i po nižim cijenama), kod nas cijene rastu, jer strah od recesije gura one koji povoljnije stoje na tržištu (država i monopolisti) ugrađuju taj strah u cijene sada - pa što sutra bude, nek bude.

To je dodano srozavanje šansi za amortiziranje udara recesije, i to baš na realnom segmentu, u poduzećima (koje stidljivo najavljuje Rohatinski mkoji je već potrožio sva slobodna sredstva rezervi za očuvanje tečaja kune), a što će se konzekventno odražavati i na sve manje prihode u državnoj blagajni.

Čini mi se da smo radi bunila oko izbora zakasnili i na MMF vlak, i da će izvlačanje pod ekstremnim uvjetima (MMF) biti još ekstremnije. Nije mi jedino janso da li se ovakvo "bunilo" u borbi za vlast s praznim blagajnama javlja samo od "bunike" ili od straha da se ne otkrivaju "crne rupe" koje su mnogi opijeni bunikom ostavili iza sebe.

Tko je glasao

naša turistička sezona

naša turistička sezona neće podbaciti ni izdaleka koliko bi mnogi ovdje željeli

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Već je podbacila i to

Već je podbacila i to ozbiljno, manje padom u fizičkim brojkama, više padom u financijskijskim realizacijama.

Nije problem u tome što i koliko će sezona podbacitim tj, koliko će biti manje turista ili novaca, nego u tome da se od turizma očekivalo da od bankrota spašava nacionalnu ekonomiju - a on ce jedva spašavati sebe.

Tko je glasao

manje padom u fizičkim

manje padom u fizičkim brojkama, više padom u financijskijskim realizacijama ovo je legendarno.
Ja vise ne vidim nacina za uopce razgovor. Cisti nadrealizam rijeci, misli, i ideja, dok se dokono ceka Godota.

Tko je glasao

@obaladaleka: Možeš li,

@obaladaleka: Možeš li, molim, malo raspisati?

Naime, kako ja iščitavam ovo frederikovo, "fizicke brojke" bi bile brojevi gostiju, noćenja i sl., dok "financijska realizacija" podrazumijeva ono što bi nas stvarno trebalo zanimati: zaradu. Nije baš isto je l' ti dođe 100 Čeha sa svojim pašteticama i tu plate samo smještaj u nekom kampu ili ti dođe Rupert Murdoch i ostavi - lupam - milijun dolara. Prvo je 100 puta jače u "fizičkim brojkama", a drugo puno, puno jače u "financijskim realizacijama".

So, gdje griješim kad ne vidim nebulozu?
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Jel doticini, da ne velim

Jel doticini, da ne velim inkriminirani gospodin malo gore veli da se nije dovoljno spustilo cijenu i da se to nije dalo na sva zvona dovoljno rano kako bi se moglo privuci vise gostiju kako bi se zadrzale, a ako ne i popravile "fizicke brojke" i spasilo sezonu?
Nije li to napisano samo malo iznad?
Kako sad to utjece na "financijskijske realizacije"? Treba li uopce paliti mozak? Treba da se vidi koliki se samo popust zaziva.

I onda secer na kraju u vidu procjene tekuce situacije u turistickom prometu:
manje padom u fizičkim brojkama, više padom u financijskijskim realizacijama

Nevjerojatno je kakve se sve fantazmogorije mogu izricati i prihvacati, ali nikada ona da je nesto dobro ili da se netko makar trudi da bude dobro. Nevjerojatno.

Tko je glasao

Taj ...doticini, da ne velim

Taj
...doticini, da ne velim inkriminirani gospodin malo gore...
cijeli svoj poslovni život (do mirovine) se bavio turizmom ( kojem je radio na svjetskom turističkom tržištu), pa zna što govori. Za razliku od tebe Charon dobro razumije o čemu je riječ, no ti želiš vidjeti samo ono što ti želiš, a to je nešto čega nema u mome kratkom tekstu.

Charon dobro razlikuje nešto s čime ćemo sljedećih tjedana ili mjeseci biti zapljuskivani od turističkih foruma i institucija, tj. brojkama fizičkog prometa (broja posjetitelja i broja noćenja) koji po svoj prilici neće izgledati toliko loše (barem će se truditi da te brojke natežu radi očuvanja vlastitog političkog lika) .

Ono što odmah nećemo znati (a što će Šuker doživljavati kao kidanje živog mesa) jesu cijene po kojima se postižu financijska realizacije, a one su u prosjeku 20, 30 do 40 posto niže od prošlogodišnjih. Pred nekoliko dana je jedan poveliki hotel sa srednjeg Jadrana objavio 35 posto generalno smanjivanje cijen, ali skoro svi drugi to čine potiho. Jutros mi je direktor prodaje jednog drugog velikog hotelskog poduzeća rekao, da ako se ovakva presija nastavi, u rujnu neće biti novaca za plaće. Jedan pak "navodno" poznati hotelijer potražio je spas u prodaji svojih hotela (sve što ima bi prodao i povukao se ali je tražio 220 milijuna a dobio ponudu 100 milijuna eura šs du pregovori propali).

Takvo kretanje cijena nije ništa neobično jer je sve isto događa i u svijetu, i samo se reflektira kod nas, pa se recimo hotel koji je u Beču prošle godine ubirao cijenu 95 eura ove godine daje za 35 . Zato kad kažem da će naši hotelijeri imati možda relativno solidan broj noćenja ali financijski pad od 20 d0 40 posto, onda je to rezultat pred kojim bismo se kao nacija trebali zabrinuti jer spas i izvlačenje se zasnivalo na turizmu a on tone u propast i beznađe.

Svakako Šuker neće skidati pogleda s turističkh rezultata, jer smanjenim financijskih prihodima i gubicima iz poslovanja državni se proračun suši kao otkinuta grana na stablu.

Ako ovako nastavi (u svijetu barem cijene padaju i vlada deflacija koja amortizira pad cijena) ubiranje prihoda u državni proračun će toliko padati da u runju neće niti novaca ni za tebe (za državne službenike) ali ni mene (tj. za mirovine). A što to znači sam znaš, i to dobro.

Tko je glasao

Znas i sam da je ovo

Znas i sam da je ovo "inkriminirano" karikirano i da ne trebam ja tu pretjerano objasnjavati.
Respect prema poslovnom turistickom zivotu, no jesam li ja radio u telekomunikacijama ako sam u vojsci raznosio motalicu ili npr ukopavao telefonski kabel?
Jesam li strucan za prodaju i stratesko promisljanje buducnosti vinogradarstva i podrumarstva, ako cijeli zivot okopavam vinograd?
Ovime smo naceli zivotno vaznu temu. Intelektualac je po meni onaj koji o svim ovim stvarima ne moze prestati misliti i pricati bez obzira ako nema potvrdu da se nekom konkretnom stvari bavi. Vrijedi i obrnuto cinjenica da se netko necim cijeli zivot bavi uopce nije neki jaki argument da je taj u prednosti pred tom ili bilo kojom drugom temom. To operativno jest prednost za samog govornika jer bolje moze predociti o cemu se radi, ali konacna ocjena je razmotriti argumente i ono sto se govori.

Sto se tice same teme, cini mi se da ti ni sam ne znas sto bi rekao. Zamjeras sto se nije jasno islo sa jos vecim spustanjem, ali ostavljas prostora da ce ipak biti dosta turista, koji ce zbog smanjivanja cijena ipak uzrokovati manju zaradu. Sto reci? Stvarnost tj sto god se dogodilo vjerojatno ce se uklopiti u tvoje projekcije. To sigurno i sa i bez Bajsa.

Tko je glasao

svaka branša ima svoj

svaka branša ima svoj jezik! a po frederikovom jeziku u njegova predviđanja, nažalost, ne mogu sumnjati! dugo sam izvan branše ali pravi "mački" se odmah poznaju! ne tuguj fredi, ne može se učiniti baš ništa! zajeb..... od samog početka, vide nas ko kravu muzaru koju ne treba hraniti, pile svaku granu na koju pokušavaš doć! kako da je uspjeh neš rovinat!

Tko je glasao

Sva mudrost i pamet svijeta

Sva mudrost i pamet svijeta sazeta je kako se npr ribar odnosi i ponasa spram dobre pošte, ali i znanja od zanata.
Uvijek ce ribar kukat, nikad nece biti dobro, a dobro ce pazit na sve tragove.
Kako ce i kome svoje pravo znanje i mudrost prenijeti. ... eh to su macki

Tko je glasao

nisam razumjela! znam za onu

nisam razumjela! znam za onu o sedam kora, mokre gaće i rogi ribaru ali ne mogu izvuć naravoučenje iz ovog!
može mala pomoć?

Tko je glasao

Godi mi je da se interesiras

Godi mi je da se interesiras pa cu pokusati jos jednom pa mozda uspije.
Kad ribar otkrije dobru postu, a tu se misli na dobro mjesto za lov ribe. Kad uzmogne dobre srece ili domisli neke novotarije koja bitno promijeni taj teski gorki lebac svakom onom ludom pomamnom mornaru (teski, gorki,... mornaru su ti btw prva slova osnovne ruze vjetrova gledano od sjevera u smjeru kazaljke na satu: teski - tramuntana, gorki - grego tj. bura, lebac - levant, svakom - scirocco tj jugo, onom - ostro, ludom - lebic, pomamnom - pulenat, mornaru - maestral - tj zivotno vazna ponavljalica kako su vec stari ribari ucili svoje sinove. A di su tek pravila curenta, dna, ... sto milujuna fantasticnih detalja spram kojih se i mi dan danas mozemo samo klanjati, premda sam ja Dunavsko slatkovodni ribarski zaljubljenik. ) tj jednom rjecju: kad promijeni srecu na moru,... onda je prava zivotna mudrost to kako se prema tome taj ribar odnosi u svom daljnjem drustvenom zivotu. To je po meni medu najvecim zivotnim mudrostima, koja u principu sazima puno njih drugih.
Ne brini se, nece takav ribar doci u konobu i prvom ispricati kako je bilo i sta sve treba. Prvo sto ce uciniti je skriti svaki trag svoje srece, a novotariju, tehniku i sl. prenijeti samo svojim bliznjim, a i to tek kad i sami nauce ove principe postojanja. Ponekad tako ce se spram srece ponasati i cijelo mjesto u odnosu na drugo mjesto.
Najbolji nacin skrivanja tih tragova srece jeste upravo kukati nad teskom i jadnom sudbinom.
To u principu rade i diplomirali su i nasi seljaci i to je ostavstina od davnina.
U danasnje vrijeme uocio sam ovih primjera na najrazlicitijim mjestima.
U modernoj tehnologiji, biznisu, ljubavnom zivotu,....
IBM, Microsoft, Intel ce pricati o kojekakvim cudima tehnoloskim, a zaradivati na staroj dobro uhodanoj i izvodivoj tehnologiji (od prije 10tak godina).
Zagovarati ce se viagra, marihuana, seksualna revolucija, ..., a pravi seks je onaj stari i bez pojacivaca, pace ....

Netko tko sa strane promatra sve to stekne posve lazni dojam o prirodi i razlozima kukanja i isticanja u prvi plan posve suprotnih stvari jer to mudri ribar upravo i zeli.
Dakako, da je priroda novovjekog kukanja malo drugacije prirode i sa puno dodatnih detalja, ali mene je inspirirala na ovo sto sam izrekao pa kome je drago.

Tko je glasao

hvala! volim naučit! na

hvala! volim naučit! na sjevernom jedranu malo drugačiji su nazivi a i da budem poštena, to mi nije baš previše išlo. vjerojatno jer je tata uvijek ribario samo na ruku (ne štap, ne mreže) pa se moralo šutjet, a mene pogasit ni njemu nije uspjevalo, tako da baš i nisam neki znalac više sam bila neverin.
iz meni poznatog okruženja zaključujem: ne kukaju oni kojima je zbilja teško, više oni koji se boje da im ne bude teško!

Tko je glasao

molim lijepo! Ki ne zna ča

molim lijepo!
Ki ne zna ča je more, oti ne zna ča je snaga.
Tko ne zna moliti Boga, neka ide na more.

Tko je glasao

Možda: ni orali, ni kopali,

Možda: ni orali, ni kopali, a ubiru! (i kukaju usput)

My Soul

Tko je glasao

zar to ipak nismo mogli na

zar to ipak nismo mogli na neki način bar malo ublažiti?
meni je, kao laiku, nejasno zašto smo mi čekali takoreći da sezone počne, kako bi smanjivali cijene, kada su svi ostali to uradili odavno prije? zar mi nismo računali sa krizom ili smo vjerovali da će svi biti spremni za ljetovanje kod nas platiti daleko više nego za ljetovanje negdje drugdje?
mislim da smo na ovaj način izgubili dosta turista, a to više nikako ne možemo vratiti.
takodjer, vjerujem da je sanader zadržao bajsa samo zato da ima koga žrtvovati kada se više ne budu mogli skrivati loši rezultati turističke sezone.
griješim li?

Tko je glasao

Ono što ti Diana razumiješ

Ono što ti Diana razumiješ a obaladaleka ne jest recesija. To je fenomen u kojemu svega ima manje, uz manje novca i veću nesigurnost bit će i manje turista (onih koji uopće žele putovati) pa tako cijene po kojima će putovati postaju presudan možda jedini motiv putovanja.

Španjolci su već krajem 2008 godine primjetili da imaju 5 milijuna manje stranih posjetitelja (što je uz pad onih domaćih koje posebno registriraju) bio pad veličine onog što mi godišnje ostvarimo - i nadigli su galamu. Početkom ove godine im je država za održanje turizma i kontinuitet cca dala 5 milijardi eura pomoći, javno su objavili smanjivanje cijena jer je to bio nužan marketinški potez koji je trebao očekivano smanjeni broj turista na tržištu skrenuti prema Španjolskoj. Grci su na vrijeme smanjili cijene za cca 30-35 posto (o tome sam pisao) ali tako da tržište zna da inače relativno skuplja Grčka više nije skupa (ali i država im pola toga vraća kroz razne subvencije). Kod nas se potiho drastično spuštaju cijene ali to turisti ne znaju, pa hotelijeri u borbi za turiste sada već moraju ići preko općenito svugdje prihvaćenih cca 30 % snižennja. Tu smo izgubili korak.

Sada naš turizam čeka uobičajenu navalu turista koja se u kolovozu svake godine stvarala sama od sebe, a nje neće biti jer su se drugi na vrijeme pobrinuli da se prorijeđene rijeke turista okrene prema njima.

Ono što sam htio reći, kod nas su hotelijeri oprepušteni sami sebi, oni silom prilika čine isto što i drugi, turizam je industrija i bit će turista (ne znamo koliko) ali je jedina istina da će očekivani turistički financijski efekat biti jako loš, mnogološiji nego lani. Da su nadležne službe i država na vrijeme reagirali šteta bi možda bila značajno manja.

No najgore tek dolazi - primiče se kraj svibnja a u Hrvatskoj još ne postoji strategija ugovaranja za sljedeću godinu - a to je već tradicionalono lipanj. Svudje u svijetu su svjesni da se cijene moraju korigirati na razini do 30 % niže, čega još nitko ovdje nije svjestan niti spreman. Turizam je industrija koja se planira i dugoročno i kratkoročno pa već za mjesec dana možemo zaključiti da smo i za 2010 godinu sami sebi napravili dugoročnu štetu - jer uporno i neopravdano ostajemo najskuplja destinacije na Mediteranu.

Takav tržižni image je dugoročno loš, jako loš, jer će se i dogodine vršiti jagma za svakim turistom i svakim eurom. Povratak na predkrizno vrijeme će biti dugoročan proces, cijene se ne mogu silom zadržati nego s vremenom dugoročno obnavljati i graditi.

Na konkurentnost hrvatskog turizma će utjecati značajno inflacija (o čemu ovdje govori hdz-ekonomija) koja ne ide na ruku hotelijerima jer im i dalje poskupljuje troškove poslovanja, radna snaga kod nas ima najveće učešće u troškovima u svijetu ali ne radi prezaposlenosti (koje već odavna nema) nego zato što država nimalo ne odustaje od najskupljih poreza i doprinosa - država nije spremna se odreći baš ničega (mada bi joj se to vratilo) - jer ima ogroman aparat koji ždere sve do ćega dođe. Vlast nije spremna na strateški zaokret (smanjivanje administracije na razini države a naročito na razinama regionalnih i lokalnih uprava- Kome treba 21 županija i stotine gradova i općina u malenoj Hrvatskoj koja je ipak veličine samo malo večeg grada na zapadu. Npr. jedan mali Cavtat (Konavle) su prije rata u onoj "crnoj komunističkoj Jugoslaviji" imao cca 7-8 zaposlenih skupa s šar policajaca i jednim vatrogascom profesionalcom, a danas ima 220 zaposlenih u raznim državnim i paradržavnim službama - i to sve objašnjava.

Tko je glasao

Turistička sezona u biti

Turistička sezona u biti već godinama podbacuje, jer se radi stihijski i pod debelom šapom političkog tutorstva koje sustavno ignorira glas struke i onih koji su u naravi nositelji te djelatnosti.

Iako je pojam sezona od bitnog značaja za turizam, on ipak nije kazalište da živi od predstave do predstave, s glumcima koji nauče svoje uloge napamet i onda ih iz večeri u večer verglaju poput pokvarene ploče.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica on ipak nije

@kukljica

on ipak nije kazalište da živi od predstave do predstave, s glumcima koji nauče svoje uloge napamet i onda ih iz večeri u večer verglaju poput pokvarene ploče.

Ako se tako može voditi državu, pa gdje je problem u turizmu :-)

Glasači ih i dalje biraju, pa valjda će i turisti i dalje dolazit!

Statistička pogreška

Tko je glasao

@Sanjar61, razlika je u tome

@Sanjar61, razlika je u tome što je država krava muzara, a turizam ispaša, pa .............

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

A gdje je stopa promjene

A gdje je stopa promjene inflacije?

Procitao sam sjajan tekst u Glasu Slavonije http://www.glas-slavonije.hr/kolumnist.asp?id=21 i dobro se nasmijao. ;- )

Tko je glasao
Tko je glasao

@hdz-ekonomija Ako te Ivo

@hdz-ekonomija

Ako te Ivo ikad uhvati, razne će ti i nezamislive opačine činit :-)

Tko je glasao

Nije tako loše, dobro mi

Nije tako loše, dobro mi još ide...
u ogledalu gledam... rebra mi se vide.
Brojiti znam... sva su još na broju,
ni jedno mi ne fali... na sreću moju!

Bojim se da Ivo... jedno ne ukrade,
i poput Boga...novo biće stvarat stade:
da u nebeskom zanosu...u ludilu bunike,
čudovište stvori... poput svoje slike!

Tko je glasao

Zakon puca, a moral

Zakon puca, a moral riče

Zakon puca, a moral riče, grmi kao grom,
Mlad Ivo bojak bije za svoj skupi dom.
Zakon puca, pravda se lije, pošten bježi klet,
A Ivina hrabra mladež vrši zavjet svet.

Tjera smjelo pravednoga s praga djedovskog
I pronosi staru slavu roda lopovskog!
Zakon puca, a moral riče, korupcija miriše,
Mlad Ivo na presici bijesan kidiše.

Ne plaši ga grom zakona, ni pravde jek,
Bajna vila, zlatna ura rani su mu lijek!
Oj, Hrvatska, zemljo mila ne sviće danak tvoj,
Sad lopovska bagra kleta pljačka narod svoj.

Tko je glasao

sorry, znam da je off topic,

sorry, znam da je off topic, al moram napisati da je ova pjesmica od pravednika više od čiste petice ;)

Tko je glasao

@diana majhen, a tek ova

@diana majhen, a tek ova novoprodošlog Rudimira Bombard.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

dobra je, al pravednik je

dobra je, al pravednik je meni jedinstven po tom pitanju. čovjek dobije želju da te pjesmice isprinta i obljepi s njima odredjene plakate i gradjevine. no, onda ostaje pitanje tko bi mi donosio cigare? ;)

inače, koliko vidim, bajsov slogan "tako lepa, a tako blizu" lansiran u srbiji, doživio je gadan neuspjeh. osobno mislim da je neukusan do bola.

Tko je glasao

obzirom da bi s tobom

obzirom da bi s tobom lijepila te plakate i još uživala, morale bi poslije bratski dijeliti ćikove! u našem interesu nam ne bi donosili cigare, tako da su sigurni da ćemo se u apstinentskoj krizi pobit međusobno ...
pravednik, ja te jako volim znaš, ali cigarete su prva ljubav!

oni u srbiji koji imaju novac, dolaze na jadran svo ovo vrijeme a narod jedva veže kraj s krajem, nemaju ni za vrnjačku banju a kamo li more!

Tko je glasao

fuminanti drago mi je da

fuminanti
drago mi je da nemam veze sa tim,
jer prve ljubavi vaše...ošle su u dim:)

Tko je glasao

ma zamisli sramote!

ma zamisli sramote! propušila sam sa 16 godina! staža ko u priči! još da tvornica duhana daje penziju, gdje bi mi bio kraj! a još ju pomažem, svakodnevno!

Tko je glasao

Zašto se samo HDZ-ekipi

Zašto se samo HDZ-ekipi predbacuje bunika? Ako pogledaš rezultate bilo kojih izbora u "slobodnoj" Hrvatskoj, lako možeš zaključiti da u bunici uživa i dobar dio naroda! Recimo, ako Bandić sada opet pobijedi u Zagrebu (za što ima poprilične šanse), nije li to dobar pokazatelj da su zagrepčani masovno na bunici? :-P

Nego, jedan detalj mi nije jasan:
Čak i u onim zemljama u kojima je inflacija prošle godine dosezala dvoznamenkastu vrijednost, pa i blizu 20 posto, sada je ista svedena na prihvatljivih 5 do 6 posto.
Zašto je naših sadašnjih cca 4% katastrofa, a za ove neke je 5-6% "prihvatljivo"? Kužim da su ostvarili puno veći pad inflacije i bravo oni, ali problem stvara sama inflacija, a ne koliko je ona izmijenjena, zar ne?
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Nisam napisao da je naših

Nisam napisao da je naših 4% katastrofa.

Takva, i viša, inflacija u nekim drugim okolnostima ne bi bila previše zabrinjavajuća, to je normalna posljedica gospodarskog booma, kakav je, primjerice, zadesio Baltik u posljednjih desetak godina, kad ljudi jednostavno, uslijed godišnjeg rasta plaća od po 20 posto gube sve kriterije i uopće nisu u stanju razaznati koliko što košta, pa im se stvari mogu prodavati po bilo kojoj cijeni, kad se ima para, i ima se s čim. :) No, kad nastupi kriza ljudi ostaju bez love, počinju paziti što kupuju i cijene počinju stagnirati i padati, pa i inflacija počinje stagnirati i padati kao što se i događa i na Baltiku i drugdje. Sasvim prirodni slijed. Inflaciju generira tržište. Taj slijed, međutim, ne postoji i u Hrvatskoj, jer je Vlada ta koja generira najveći dio inflacije.

Tko je glasao

Teško da će poskupjeti

Teško da će poskupjeti bunika, obzirom na to tko je troši.

i prije nego sam pročitao dnevnik ovo mi je palo na pamet. pa sam onda to povezao sa ponovnom poslovnom aktivnošću Luke Rajića u Hrvatskoj. dokle će bunika biti prirodno dobro i besplatna pitanje je vremena.

Tko je glasao

Obzirom na činjenicu da

Obzirom na činjenicu da svakim danom velika većina građana živi sve gore i reže kućne troškove, a time slabije puni proračun, a da su Sanaderovi megalomanski kapaciteti neutaživi, vrlo skoro možemo očekivati dodatna poskupljenja, i to upravo u ovim istim kategorijama.
Ovo je, bez i trunka ironije, veoma ohrabrujući trend.

Samo tako, uz već sadašnje respektabilno hlađenje usijanih glava, možemo konačno doći do skorog trenutka (pravog osjećanja), kada ćemo se svi mrtvo hladno složiti oko generalne poslovodstvene kapitulacije te da se generalna revizija svog poslovanja uopće ne može nikako izbjeći.

Kao prvu mjeru ćemo Todoriće iz Kulmerovih dvora vratiti na Pantovčak, ali ovaj put da sade povrće u predsjedničkim dvorima. Obožavaju povrtlarstvo, Pantovčak i dvore.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci