Tagovi

Bu?enje Nacije!!!

Panem et circenses

Dok je nacija zanesena pratila dramati?na nogometna zbivanja, Bankamagazin mi je uredno isporu?ivao u moj „Inbox“ ne manje dramati?ne financijske vijesti.

Bankamagazine - Vijesti dana 20.06.2008 izme?u ostalih su donijeli sljede?e:

Stopa nezaposlenosti pala na 13,2 posto

Stopa nezaposlenosti u svibnju je pala na 13,2 posto, objavio je u petak Državni zavod za statistiku. Stopa je sa 13,9 posto u travnju, pala zbog pove?ane potražnje za sezonskim radnicima u turizmu, trgovini i prera?iva?koj industriji. ... opširnije

Prosje?na neto pla?a za travanj 5.036 kuna

Prosje?na mjese?na ispla?ena neto pla?a po zaposlenom u pravnim osobama u Hrvatskoj za travanj ove godine iznosila je 5.036 kuna, objavio je Državni zavod za statistiku. To je gotovo na istoj razini kao i za ožujak, odnosno prosje?na je neto pla?a za travanj bila za šest kuna manja nego ona za mjesec prije. ... opširnije

Dug središnje države 112,1 milijardi kuna

Dug središnje države krajem ožujka ove godine iznosio je 112,1 milijardi kuna, što je 1,9 milijardi kuna ili 1,7 posto više nego godinu dana ranije. Prema podacima Hrvatske narodne banke u prvom tromjese?ju ove u odnosu na kraj prošle godine ukupan je dug pak pove?an za 133 milijuna kuna, uz porast unutarnjeg i smanjenje vanjskog zaduženja središnje države. ... opširnije

A Bankamagazine - Tjedni pregled vijesti iz financija 20.06.2008 izme?u ostalog je donio sljede?e novosti:

Svjetska banka: Vladine mjere nisu dovoljno u?inkovite

Vladine mjere za suzbijanje utjecaja poskupljenja elektri?ne energije na gra?ane su najjednostavnije za provedbu, ali ne i naju?inkovitije rekla je glavna viša ekonomistica Svjetske banke u Hrvatskoj Sanja Ma?arevi? Šujster. Rast cijena hrane ove ?e godine usporiti zbog puno bolje poljoprivredne godine, no Vlada bi za uspješnu borbu protiv inflacije trebala ubrzati strukturne reforme u poljoprivredi, poput okrupnjivanja zemljišta i rješavanja vlasni?kih problema. Tako?er treba izbjegavati uklju?ivanje inflatornih o?ekivanja u nove poslove, te držati rast pla?a pod kontrolom, posebno u javnom sektoru. Stopa inflacije ?e se do kraja godine zadržati na oko 6 posto, rekla je. Što se ti?e drugog najve?eg uzro?nika inflacije - cijena nafte - trebalo bi prona?i alternativne izvore energije, odgovoriti na pove?anu potražnju i definirati dugoro?nu energetsku strategiju.

Pad industrijske proizvodnje za 2,1 posto

Industrijska proizvodnja u Hrvatskoj je u svibnju na godišnjoj razini smanjena za 2,1 posto, prema prvim podacima Državnog zavoda za statistiku. Proizvodnja je pala u svim sektorima osim energije, a najviše kod trajnih proizvoda za široku potrošnju koja se smanjila za 6,9 posto. U prvih pet mjeseci industrijska proizvodnja pove?ala se 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U tom se razdoblju najviše pove?ala proizvodnja kapitalnih proizvoda i netrajnih proizvodi za široku proizvodnju.

Rekordna stopa inflacije

Godišnja stopa inflacije u svibnju se popela na 6,4 posto, što je najviša stopa od uvo?enja metodologije mjerenja potroša?kih cijena u 2004., objavio je DZS. Ubrzanju inflacije najviše su pridonijela cijene prehrane, koje u potroša?koj košarici zauzimaju 29,13 posto i pove?ale su se 11,6 posto u odnosu na prošlogodišnji svibanj. Cijene najamnine porasle su 13,7 posto, grijanja i energije 4,7 posto, a alkoholnih pi?a 5,4 posto. Na mjese?noj su razini cijene porasle 1,1 posto, i to cijene hrane 1,6 posto, a cijene odje?e i obu?e 2,2 posto. U posljednjih 12 mjeseci cijene su narasle 4,6 posto, a u tom su razdoblju opet najviše porasle cijene hrane 7,9 posto. U tome je razdoblju najviše poskupjelo vo?e 17,3 posto i povr?e 11,2 posto.

HGK: Rast BDP-a od 4,5 do 5 posto

Prema procjenama analiti?ara Hrvatske gospodarske komore ovogodišnji rast BDP-a kretat ?e se od 4,5-5,0 posto i to prije svega zbog sporije dinamike rasta osobne potrošnje koja ?ini oko 56 posto BDP-a. Podsje?aju?i da ?e podaci o realnom rastu BDP-a u prvom ovogodišnjem kvartalu biti dostupni krajem lipnja, analiti?ari Centra za makroekonomske analize HGK navode kako se udio prvog tromjese?ja u cijeloj godini u posljednjih deset godina kretao izme?u 22,7 i 23,4 posto, prenosi Hina.Napominju stoga da prvo tromjese?je može biti samo pokazatelj tendencije kretanja, ali ne i temelj za ocjenu cjelogodišnjeg rasta, a na temelju pokazatelja gospodarskih kretanja procjenjuju kako se može o?ekivati da ?e rast BDP-a u prvom kvartalu biti usporen u odnosu na prošlogodišnji. Najve?a aktivnost tijekom godine odvija se u drugom i tre?em kvartalu pa su njihovo udjeli u ostvarenom BDP-u u principu najviši.
U tom kontekstu ni ove godine ne bi trebalo do?i do promjena, ali je svakako bitna ?injenica da se dinami?no mijenjaju uvjeti privre?ivanja uslijed visokog rasta cijena nafte, drugih sirovina i proizvoda na svjetskom tržištu, napominju analiti?ari HGK u najnovijim "Gospodarskim kretanjima". Tako se za sada rast BDP-a može ocijeniti temeljem dosadašnjih kretanja pojedinih varijabli na doma?em tržištu. Pritom navode da je u prvom tromjese?ju smanjena dinamika rasta industrijske proizvodnje, sa 8 posto u 2007. na 4,7 posto. Znatno je smanjena dinamika rasta realnog prometa u trgovini na malo, sa 7,7 posto na 2,8 posto, smanjena je dinamika rasta vrijednosti otkupljenih i prodanih proizvoda u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu sa 14,4 na 11,8 posto.
Nadalje, usporena je dinamika rasta broja prevezenih putnika, usporen je rast dobiti banaka, a kretanja na tržištu kapitala su bila znatno nepovoljnija nego u prva tri mjeseca lani. Istodobno je blago pove?an indeks fizi?kog obujma gra?evinskih radova, pove?ana je dinamika rasta koli?ine prevezene robe, a u prva tri mjeseca je zabilježen i znatno dinami?niji rast ukupnog broja turista nego u istom razdoblju prethodne godine. Udio industrije, trgovine, primarnih djelatnosti i financijskog posredovanja i poslovanja nekretninama u stvaranju bruto dodane vrijednosti iznosi oko 65 posto pa se može o?ekivati da ?e rast BDP-a u prvom kvartalu biti usporen u odnosu na prošlogodišnji, zaklju?uju analiti?ari HGK.
Istodobno dodaju da se sli?na kretanja u ostvarivanju rasta BDP-a bilježe i u EU ?iji je rast prema prvim procjenama usporen sa 3,2 posto u prvom kvartalu 2007. na 2,2 posto u istom ovogodišnjem razdoblju, pri ?emu je usporavanje rasta zabilježeno u ve?ini ?lanica. Procjena je Svjetske banke iznesena u njenom najnovijem izvješ?u da ?e u ovoj i sljede?oj godini stopa gospodarskog rasta u Hrvatskoj usporiti na 4,5 posto.

Svaki drugi poduzetnik osje?a usporavanje gospodarstva

Svaki drugi hrvatski poduzetnik u posljednje se vrijeme suo?ava sa smanjivanjem odnosno usporavanjem poslovne aktivnosti, pokazalo je istraživanje koje je za www.banka.hr proveo Hendal. Osim što anketirani poduzetnici osje?aju posljedice financijskih previranja i visokih cijena nafte i energije, isto su primijetili i kod svojih poslovnih partnera. Naime, od 402 anketirana poduze?a, 53,7 posto njih osje?a smanjivanje odnosno usporavanje poslovnih aktivnosti dok je gotovo polovina njih (49,5 posto) to primijetila kod tvrtki s kojima sura?uje.
Veliki dio anketiranih poduzetnika, njih ?ak 82,9 posto, usporavanje gospodarske aktivnosti primje?uje kroz vlastite smanjene narudžbe, dok ih je više od tri ?etvrtine smanjivanje narudžbi primjetilo kod poslovnih partnera. Ve?ina anketiranih poduzetnika (46,2 posto) nedavno je smanjila planove ulaganja, dok manji dio njih (12,1 posto) još nije ali namjerava. Nešto više od 41 posto poduzetnika na to je pitanja odgovorilo kako nije smanjilo planove ulaganja. Unato? o?itom usporavanju gospodarskih aktivnosti, najve?i dio anketiranih poduzetnika (71,9 posto) još uvijek ne planira smanjiti broj zaposlenih. Na taj ?e se potez ipak odlu?iti petina njih, dok 7,5 posto još uvijek nije odlu?ilo ho?e li smanjivati radnu snagu. Kako bi što više smanjili troškove, 14,6 posto poduzetnika pribje?i ?e smanjivanju voznog parka, a nešto više od polovine njih (53,3 posto) za tu se opciju ne?e odlu?iti. Nešto više od ?etvrtine ispitanih niti sada ne posjeduje vlastita vozila.

PANEM ET CIRCENSES!!

Kolega Marshal je bio malo prerano navio „zveljarin“! Dok Hrvati gledaju nogomet, HDZ kolo vodi.

To što su nas Turci potukli najmanji je problem. Sretno ti bu?enje - i dobro ti sumorno jutro, Nacijo!

Komentari

@frederik, iskrene čestitke

@frederik, iskrene čestitke na dnevniku koji je (po onom što znam) prvi na ovom portalu prešao 200 komentara.
Bravo majstore.....

Tko je glasao

Nisam o tome vodio računa,

Nisam o tome vodio računa, a i malo je momično jer je ovaj post ustvari kolaž vijesti s Bankamagazibna, pa je najmanje moj. Tako je
tih 200 komentara je ustvari rezultat doprinos svih pomalo a tema jest bila kuriozna

Tko je glasao

imam problema s ovim

imam problema s ovim dnevnikom; zadnjih otprilike 100 komentara uopće ne vidim - piše mi da ima X novih komentara, ali mi ih iopće ne prikazuje.
mislim da su problemi započeli kada je frederik stavio ovu tablicu.
btw, s 3 kompa sam probala otvoriti ovaj dnevnik i uvijek je ista priča, i to bez obzira na to jesam li logirana ili ne.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Meni je bio isti problem s

Meni je bio isti problem s tablicama dok sam koristio IE, dok preko firefoxa nije bilo problema, ista stvar i s ocjenjivanjem. Na IE šteka, a na firefox sve okej.

Pošto koristim IE jer sam na njega navikao, stvar postaje dosta iritantna.

Tko je glasao

Ja sam se navikao na te

Ja sam se navikao na te probleme pa kako ne zauzimaju previše prostora za downloadiranje imam operu, za pollitikz Firefox a ženi ostavljam IE ona samo čita novine
Inaše sam Firefox aranžirao tako da čisti private data svaki put kad se gasi, jer te cookieje se mora skidati u svakom programu

Tko je glasao

ista stvar...

ista stvar...

Tko je glasao

dvije sam tabele pobrisao

dvije sam tabele pobrisao sam a dbvije ne moogu jer su mi zaključani komentari pa ne mogfu u njih ući, molio sam Mraka da ih pobriše, a ja cu neke od njih ionako staviti u novi post kojeg pripremam o sličnim stvarima

Tko je glasao

ja vidim samo prva tri

ja vidim samo prva tri komentara...

Tko je glasao

Kod mene na Mozilli sve ok.

Kod mene na Mozilli sve ok.

Tko je glasao

meni se otvara ok

meni se otvara ok

Tko je glasao

Mrak pobriši ove postove s

Mrak pobriši ove postove s tablicama, ima ih i koji su mene kontaktirali, ne znam kako se brišu nema opcije, a ja cu ionako uskoro priprtemiti jedan posaban post o njima.

Tko je glasao

Ja znam da statistika nije

Ja znam da statistika nije saveznik Sanaderu i Friščiću, ali kad se kreativno premeću podaci (vidi HZZMO) stvar izgledaju mnogo gore. Evo jedne tabl.ice koja će zabaviti mnoge kad već ovaj post nije zamro nego i dalje navlači i komentare i bodove (nisam očekivao ih ovoliko pa se moram potrduditi zaradi još koji za zimnske dane)::
Prema ovome proizlazi da ima 44 % od svih onik koji se vrte oko proračuna (bilo da ga pune iloi iz njeg ase nahranjuju) hrani njih 55 %.ili jasnbije jedan koji u hrvatskoj proizvodi hrani 1,25 onih koji od njegovog rada žive.

Ne kažem da asministracija nije potrebna ali mora biti umjerena i mora znati da ona služi a ne da se njoj služi. Najveći problem obe države je da jedan stvarni produktivni radnik (misloim učesnik u produktivnim poduzećima) uistvari hrani 1,25 onih koji čekaju da on napuni proračun!!!

Tko je glasao

Kad nam ovako dobro ide evo

Kad nam ovako dobro ide evo još malo materijala, nisam ga podrobnije obrađivao,  pa to vi sami učinite, no na prvi pogled se vidi da je u poslijenjem mandati prevladavao turizam trgovina, grđaveinarstvo, a poljoprivreda pdala, i sada smo tu gdje jesmo:


 

Stanje

zaposlenosti

31. ožujka

2003

30. rujna

2007.

Razlika

(4-3)

Indeks

(4/3)

1

2

3

4

5

6

A

Poljoprivreda,

lov i šumarstvo

96.072

76.315

-19.757

0,79

B

Ribarstvo

4.452

4.630

178

1,04

C

Rudarstvo i vađenje

6.401

7.735

1.334

1,21

D

Prerađivačka

 industrija

292.915

311.013

18.098

1,06

E

Opskrba električnom

energijom,

 plinom

i vodom

26.333

27.371

1.038

1,04

F

Građevinarstvo

105.700

141.993

36.293

1,34

G

Trgovina,

popravak moto

r. vozila i

predmeta za

kućanstvo

225.064

268.095

43.031

1,19

H

Hoteli i

restorani

70.097

92.143

22.046

1,31

I

Prijevoz, skladištenje

i veze

97.954

102.988

5.034

1,05

J

Financijsko

 posredovanje

39.742

48.301

8.559

1,22

K

Poslovanje

nekretninama,

iznajmljivanja

 i poslovne usluge

82.652

117.053

34.401

1,42

L

Javna uprava,

obrana,

socijalno

osiguranje

126.965

117.671

-9.294

0,93

M

Obrazovanje

85.331

96.761

11.430

1,13

N

Zdravstvena

zaštita i

socijalna skrb

83.207

93.590

10.383

1,12

O

Ostale društvene,

socijalne i osobne

uslužne

djelatnosti

51.297

67.857

16.560

1,32

P

Privatna

kućanstva

sa zaposlenim

osobljem

10.698

9.599

-1.099

0,90

Q

Izvanteritorijalne

organizacije i tijela

161

49

-112

0,30

 

R

Nepoznate - neprevedene

šifre djelatnosti

15.454

12.909

-2.545

0,84

 

UKUPNO

1.420.495

1.596.073

175.578

1,12

 

S proračuna

(L+M+N+O+Q)

346.961

375.928

28.967

1,08

 

OSTALI (koji

proizvode nove

 vrijednosti??)

1.073.534

1.220.145

146.611

1,14

Prepuštam narodu da prokomentira, bez zadnjih namjera! Ovako kako brojke pokazuju

Tko je glasao

Prema podacima u zadnja tri

Prema podacima u zadnja tri redu ove tabele:

Ispada da je u te 4,5 godine povećan broj zaposlenih koji se financiraju iz budžeta za 28.967 osoba - pored izvršenih privatizacija i navodnog smanjenja u vojsci i policiji.

Nekako mislim da je u ovom povećanju ugrađen dio osiguranja rezultata tada nadolazećih izbora.

Vidno je da se u Hrvatskoj 23,55% zaposlenih financira iz budžeta a 76,45% je onih koji proizvode nove vrijednosti.

Tko je glasao

mali ispravak: panem et

mali ispravak: panem et circensem! tek tol'ko da hrvatići ne nauče krivo :)) a glede katastrofičnih vijesti o stanju ekonomije i šire..nemoj sada, bogati, kad je nacija takitak u depri zbog Turaka; ajd' za par dana kad se oporavimo :))

CC

Tko je glasao

Ovo nekorigiorano je izvorno

Ovo nekorigiorano je izvorno točno (http://en.wikipedia.org/wiki/Bread_and_circuses ), naime razlika je da i u našem a i u latinskom kruh je skupna množinska riječ (nikad se ne kaže kruhova). A igara je uvijek u množini pa je zato panem et crcenses.

Može se reći i "kruha i igre" (Panem et circensem) ali ze ipak riječ uzima množinski "kruha i igara" (panem et circenses). Nikad s e ne kaže kruhova i igara.

Nije mi namjera mudrovati ali kad si već spomenula!

Tko je glasao

marin držić Da živim -

marin držić

Da živim - najviše osjećam onda kad se suočavam sa svojim strahovima
mislim to sad
a i prije sam tako mislio

osim igre
nogomet je i pučki kič
i politika ove vlade
je kič - nikako da im se poslože kockice,
ali individualno dobro su se zbrinuli
- najvažnije je da su siti.

a puk je i prije i poslije krbavske bitke
sit svega
dok turci kliču: Idemo dalje

marin držić

Tko je glasao

hahahahahahhahaha mene samo

hahahahahahhahaha

mene samo zanima koja to bijedna budala radi samo za 5 soma kuna?

luzeri rvacki...

hahahahahahaha

Tko je glasao

U svakoj šali ima pola

U svakoj šali ima pola istine!
Tako se kaže......

Koja to istina ovdje se skriva iza ovog #d#0&skog komentara?

Male plaće u RH! Ovo je istina!

Šutimo i trpimo! i ovo je istina!

Uz porast cijena .... živimo bijedno! i ovo je istina!

Ako stalno ponavljaš jednu tu isti pogrešku.... i svaki put se ukaže osobi di griješi.... pa to je sigurno jedna vrsta budale! (barem su nam tako govorili u vojsci)

Do sada u RH sve vlasti pod vodstvom crveni ili plavi su nas doveli do ovoga što imamo danas..... i mi (kolektivno) biramo jedne te iste!

Hmmmmmm!

Što to znaći.....?????

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

neobrazovana ili lijena.

neobrazovana ili lijena. ostali idu na utakmice u austriju kako im se ćefne.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ma sram vas bilo...hoćete

Ma sram vas bilo...hoćete reći da su primjerice asistenti na fakultetima i profesori neobrazovani i lijeni jer zahvaljujući onome koliko vi HDZ-ovci cijenite pamet u ovoj zemlji, zarađuju manje od 5.000 kuna? Stvarno vas može biti sram! No vi niste sposobni osjetiti sram, znate samo za bezobrazluk i bahatost.

Tko je glasao

Ne mogu vjerovati da

Ne mogu vjerovati da internet nema kontrole da onemoguće ograničenima i frustriranima poput daisy da zagađuju kvalitetu informacija na blogovima...

ne mogu vjerovati da postoji osoba u 21 stoljeću koja sebe stavlja u grupu onih 2% koji stvaraju sadržaj online (dakle imaju što za reći) i da takva osoba misli da je problem s plaćama u akademskoj znanosti u tome da Sanader ima novac u džepu i ne želi im ga dati za plaće jer misli da je znanost bezveze. I to još premijer koji je dr znanosti...

I uostalom, ne zrađuju 5k već bliz 8k jer moraš dio odvojiti za mirovinu, besplatno zdravstvo, besplatno školsto i bogme i besplatne fakulutete. a to se ne financira iz neba već iz nekog rada...

i za kraju dobro si rekla "oni zarađuju", dakle njihva nesposobnost je što ne zarađuju više. Nije valjda to moj problem. Jer zarađivanje je individualna stvar, stvatko ima pravo zaraditi koliko može....

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

i da takva osoba misli da je

i da takva osoba misli da je problem s plaćama u akademskoj znanosti u tome da Sanader ima novac u džepu i ne želi im ga dati

Evo, kao jedan od glupih i lijenih Hrvata, i ja tako mislim. :) Ljudi koji se bve strateškim, globalnim, dugoročnim istraživnjima jednostavno nitko na tržištu neće platiti. U većim zemljama, multinacionalne kompanije imaju velike istraživačke odjele, kod nas su mogućnosti vrlo ograničene. R&D rijetko će biti u našoj zemlji (ima naravno par važnih izuzetaka), o fundamentalnim istraživanjima da i ne govorimo.

Društvene znnosti su također IMHO vrlo potrebne ako jedno društvo želi razumjeti sebe - često se spotičem o to da negdje naprosto nema podataka jer nema potrebnih socioloških i politoloških studija. (Primjer, kao pacifist mogu reći: kako je uopće došlo do toga, da 50% dečki ne želi služiti vojsku, nego biraju civilnu službu? Ja sam se za tu mogućnost borio i uvijek sam mislio da će to biti do pet posto. To je svjetski kuriozitet - koliko znam, dotad najveći postotak je zabilježen u Njemačkoj, oko 20%. A u Njemačkoj su, nakon masovne militarističke histerije hitlerizma, intenzivno promovirali u nacionalne junake one rijetke pojedince koje su se tome opirali. Iako sam pacifist, mislim da je za državu loš znak! Što ti dečki zapravo misle? Valjalo bi istražiti - a očito samo bi država mogla imati interes da naruči obimnije istraživanje. Ali očito ne želi uopće o tome misliti.)

(Ili povijest recimo: još 1990-ih se moglo pokrenuti ozbiljan projekt da se popišu žrtve Drugog svjetskog rata i poraća na gubitničkoj strani, kako je to zapravo posve dobro učinjeno da ostale za vrijeme Juge (koja su dala 99% materijala da danas prilično točno znamo broj žrtava Logora Jsenovac). Bilo je još dosta živih svjedoka (danas je prekasno). Ali mi smo imali sramotnu Vukojevićevu komisiju koja je žderala janjce i nakon sedam godina prebrojala tri ubijena Židova i sedam Srba u NDH. (Tu sam recimo osobno zainteresiran, jer mi je djed po majci 1945. "nestao". Tko zna, da su zaista valjano organizirali prikupljanje podataka, možda bi se našao neki svjedok koji se sjeća njegovih posljednjih dana, čak možda neki dokument iskrsne u nekoj zaboravjenoj arhivi.) Danas jedna mala grupica na Hrvatskom institutu za povijest, uz skromna sredstva, istražuje žrtve Bleiburga. (Ali koga zanima objektivna istina?)

Da navedem i primjer nečeg "praktičnijeg". Često sam još od kraja 1980-ih spominjao dansku energetiku, koja je u svjetskom vrhu u svim aspektima. Država ulaže velika sredstva u znasntvena istraživanja, od unapređenja klasičnih TE do korištenja vodika. Kada su 1980. odustali odp lanova gradnje NE i okrenuli se vjetru i drugim obnovljivim, iza te vizije stajala je gomila znanstvenih istraživnja! Puno doktora znanosti i inženjera je na državnoj plaći, da se ne bi morali rasipati na tržištu na kratkoročne projekte. Npr. Energistyrelsen (Agencija za Energetiku) ima 220 zaposlenih, tu su još razni instituti, ne mogu sve pratiti. Sada imaju (od listopada prošle godine) Ministarstvo za klimu i energetiku - Država plaća hrpe ljenguza da se bave takvom nepraktičnom stvari kao što su klimatske promjene i "low carbon economy"...

Kad sam taj primjer spominjao, redovni je odgovor: "Da, ali Danci su bogati, pa mogu u znonost ulagati." To govore naravno pametni i vrijedni - nama glupima i lijenima dolazi misao, da je kauzalna povezanost možda i obrnuta. Tu su, usput, hadezenjare i esdepenjare jednaki. Političari koji nagonski mrze znanstvenike. (Ja se osobno često nerviram zbog ograničenosti stručnjaka, "specijalista" - ja sam "generalist" - kojima je teško sagledati širu sliku. Tu treba graditi timove - muldisciplinarnost, trans-disciplinarsnot - što je pak protivno našem mentalitetu, svi smo individualistički genijalci. Team building je također jedna specijalnost.)

Mir i dobro,

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Niti jedan profesor na

Niti jedan profesor na fakultetu ne zarađuje tako malo i ti to sama znaš i nemoj molim te ovdje prodavati demagoške floskule i laži.
inače, tko god hoće zaraditi može. samo ljenčina ne može. ja radim za vrijeme radnog vremena, pa održavam predavanja, radim ponekad noćna dežurstva i na taj način zaradim si više od onog što mi je uobičajena plaća. Zato jer nisam lijena i ne čekam da mi padne mana s neba! Tako se i u svijetu radi. Samo je nama u Hrvatskoj nepojmljivo raditi od ujutro do navečer, ako si želimo poboljšati standard. Ali nam nije nepojmljivo jebivjetrit po internetu do besvijesti i pljuvati ovu državu da slabo plaća. Svaki pojedinac koji nije zadovoljan svojom plaćom, neka se cjeloživotno obrazuje i promijeni struku u onu koja je unosnija. Ako nisi zaboravila, u Hrvatskoj vlada slobodno tržište rada, kapitala, roba i usluga. Nismo više u Jugoslaviji, u kojoj je izniknula uzrečica: Ne možeš ti mene tako malo platiti koliko malo ja mogu raditi!
p.s.1. ja nisam HDZ-ov političar već HDZ-ov birač i bit ću to sve dok mi odgovara politika koju HDZ-ovi političari zastupaju, prema tome, nemoj mi na svaku loptu spočitavati HDZ, jer je to em smiješno, em glupo!
p.s.2. na internetu je pravilo lijepog ponašanja sugovoroniku se obraćati s ti, a ne s vi.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

E pa i nije sve baš tako !

E pa i nije sve baš tako !
diplomirani inženjer u državnoj upravi sa 30 godina radnog staža (stručni suradnik) na rukovodećim mjestima nivoa općine ( ne ministarstva i sl) ima 5400 kuna plaće. I nije baš lijen i boji se penzije ko crnog vraga. A broj diplomiranih ljudi u upravi sa smanjuje jer je tim ljudima dop....lo slušati kako su zamjenljivi, kako vise na proračunu, kako se lezilebarovići, pa tako sada u PGŽupaniji imamo na pr. tri građevinska inspektora (koji ne rade drugo nego izdaju potvrde da ne vode postupak za građevine koje imaju dozvolu a nemaju teh.prijem) i stalno otvoren natječaj na kojeg se nitko ne javlja.
Ono što naša lavica ne razumije je da Vlast (naš drIvo i njegovi ministri) vladaju sa samo tri poluge Vlasti : pravosuđem (raspada se i razgriza ga korupcija), policijom (raspada se i razgriza ju korupcija) te držanom upravom (raspada se i razgriza ju korupcija i niske plaće). U sve tri poluge vlasti popuna se vrši negativnom selekcijom (odabir poslušnih, podobnih, neinventivnih i po mogućnosti rođaka )
Sve tri poluge su gnjile i trule, pa je pitanje kratkog vremena kada ća puknuti i postati beskorisne.

Tko je glasao

Lavice, bilo bi lijepo prije

Lavice, bilo bi lijepo prije nego li se počneš svađati s ljudima da malo uključiš mozak. Tada bi shvatila da se nisam obratila samo tebi nego i ovim drugima koji se rugaju pametnim i obrazovanim ljudima zato što imaju malu plaću. Drugo, nisam rekla za profesore na fakultetima, nego za one u srednjim i osnovnim školama. Raspitaj se malo s kojom plaćom počinju i koliko staža moraju skupiti da bi im plaća prešla 5.000 kuna. Vjerujem da ti to već znaš, ali namjerno prodaješ floskule.
Treće, prestani ljude maltretirati s Jugoslavijom. Ja sam tada bila malo dijete, a ti si očito u njoj naučila kako treba furati samo jednu jedinu "istinu". Nema ni lijevo ni desno, nego samo kako drIvo kaže.
Četvrto, ti daleko više "jebivjetriš" po internetu, jer imaš vremena i za blog i za prodaju ZNA SE čije politike. Ja nemam, radim tri posla da bi mogla otići iz ove hebene zemlje. Peto, umrla bi od tuge da si mi ti majka jer od silne zauzetosti ne bi me stigla pitati kako sam i treba li mi još štogod osim novaca.

Tko je glasao

nisam ti ja kriva što imaš

nisam ti ja kriva što imaš mater koja ne zna uključiti internet pa ti je muka što mene susrećeš ovdje, a ne nju da pojačava komunistički dojam o pristupačnosti interneta samo komunjarama. ne znam zašto čitaš moje postove kad već nemaš vremena od silnog posla. ja vidiš stignem i raditi na tri posla i pisati i blog i pollitiku, a stignem i popričati sa svojom djecom kad god to poželim. je li ti krivo?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Korisnik Rating ptica_rugalic

Korisnik Rating
ptica_rugalica 0
mrak 0
kvarner051 0
Zoran Oštrić 0

Pogledaj redom glupana kakve ocjene daju na komentar kojim se jedna žena bori za pravo glasa i pristupa na internet!!! Da imate imalo mozga u glavi, shvatili biste što je pisac htio reći. Ali ste glupi pa ništa niste shvatili!!!!

Evo vam sad pa stavljajte nule, bar imate zašto!!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

ma što bi mi bilo

ma što bi mi bilo krivo...nije baš ugodno imati toliko komunjara u glavi :-)...mora da te jako pritišću

Tko je glasao

Ja nemam, radim tri posla da

Ja nemam, radim tri posla da bi mogla otići iz ove hebene zemlje.
Reci koliko ti fali i ja ću ti platiti da odeš iz ove hebene zemlje..
A ako moraš raditi tri posla da bi skupila lovu za otići, nisi baš neka sposobna osoba pa mi se čini da nećeš dalje od Njemačke i nekog restorana gdje ćeš prati suđe...

takvih kao ti, kojima je ova zemlje hebena a nisu za nju ništa napravili, baš ništa samo se javi i platim ti kartu gdje god želiš ići. Pa tamo u toj zemlji budi beskorisna i seri po njihovi blogovima kako si jadna, kako nemaš bazen, kako ovo kako ono...
baš bih volio da dođeš do amerike...pa da te malo nauče reda, rada i discipline...

vratiti ćeš se za godinu dana u lijepu HR i uživati što sa svojom frustriranošću i nesposobnošću ipak ne živiš u trailer parku...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Na tvoju žalost, ja

Na tvoju žalost, ja skupljam novac da bih u inozemstvu bez opterećenja mogla završiti poslijediplomski studij, nakon kojeg mogu ostati raditi vani. Bit će zanimljivo čuti što ćeš ti raditi jednom kad se u ovoj zemlji ne bude moglo dolaziti do dobro plaćenih poslova isključivo po političkoj liniji.

Tko je glasao

Ma sram vas bilo...hoćete

Ma sram vas bilo...hoćete reći da su primjerice asistenti na fakultetima i profesori neobrazovani i lijeni jer zahvaljujući onome koliko vi HDZ-ovci cijenite pamet u ovoj zemlji, zarađuju manje od 5.000 kuna? Stvarno vas može biti sram! No vi niste sposobni osjetiti sram, znate samo za bezobrazluk i bahatost.

Izvinjavam se na mješanju, tu se radi o asistentima i profesorima, i da oni zarađuju manje od 5.000 kuna.

Nigdje ne piše o ljudima s osnovnom školom.

Tko je glasao

@Lions Queen - Jel' si ti

@Lions Queen - Jel' si ti možda udana? Jel' ti možda imaš djece? Ako ih imaš, kako se snalaziš oko čuvanja i odgajanja vlastite djece (naglasak na : odgajanje)? Jel' ti ih možda neka žena čuva, a ne ti?
Zato jer nisam lijena i ne čekam da mi padne mana s neba! Tako se i u svijetu radi.
Ponosiš sa načinom života po kojem te, očito, nikad nema doma, nemaš vremena za druženje i prijatelje (što je za tebe smiješna i nepotrebna stvar u životu, a puno važnija i potrebnija stvar je - money, money i samo money!). Pa onda nam tvoji istomišljenici, koji su, btw, upropastili kompletni vrijednosni sustav življenja u Hrvatskoj zauvijek, ovdje dolazite prodavat vašu zapadnu filozofiju bešćutnosti, nehumanizma, surovog trčanja za lovom i ranog umiranja, kao nešto najbolje na svijetu, najpoželjnije i jedino prihvatljivo u čovjekovom životu.
Ja bih ti preporučila da, kad već uživaš što si tako nešto postigla u svom životu, tamo i ostaneš i da nam više ne soliš pamet; dosta nam je ovoga jada (hdz i njihove vlasti) za 10 života.
Nadalje, bezobrazno nas vrijeđaš svojom izjavom "jer nisam lijena ..."! To znači da je svatko onaj tko danas u Hrvatskoj ne radi - lijen?! Ne želi radit, što li?! To je namjerna uvreda neistomišljenika po kojem ste vi hdz-ovci itekako poznati. Zapravo, to vam je znak raspoznavanja. Bahatost, arogancija i vrijeđanje bez ikakvih argumenata.
Za tebe je sasvim normalno da danas mladi ljudi rade kod privatnika za minimalac, a da im ostatak love daje na ruke da to ne bi prijavljivao?! Normalno ti je da im ne plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko? Jer sve to danas ljudi u Hrvatskoj podnose samo da bi radili, da bi imali koju kunu, da zadrže nekakvo samopoštovanje koje im je tvoja vlast oduzela! Jeli to lijenost?
Ili, kako objašnjavaš da ogromni broj visokoobrazovanih mladih ljudi napušta Hrvatsku i odlazi u strane zemlje? Možda zbog lijenosti; ili možda zato što im tvoja vlast ne dozvoljava nikakvo napredovanje po stručnosti i kvaliteti rada, već samo po nepotizmu?
Takvi kao što si ti, glasači hdz-a, toliko su nanijeli štete Hrvatskoj, u svakom pogledu! I da imate ikakve savjesti, iole osjećaja za moral, etičnost, ne bi vam niti palo na pamet da nam dijelite lekcije i svajete kako treba živit. Vi ste najmanje pozvani za tako nešto.
Idite na taj vrli zapad koji ne poznaje nezaposlenost, koji poznaje samo blagostanje, iskorištavanje, surovost i sve drugo u čemu ste, kao ljudi, odlični!

Tko je glasao

Ah, da, još sam zaboravila

Ah, da, još sam zaboravila napisati:
Ajme, socijalne osjetljivosti komunista prema narodu, valjda zato i nose slogan "gospodo pošteno" i socijaldemokratsku orjentaciju, pa su za vrijeme SDP-ovske Velike koalicije izbacili čitave službe ljudi s posla, natjerali policajce na dugotrajan štrajk na Markovom Trgu, 6 mjeseci plaćali službenike Financijske policije, a nisu im dali raditi, a pola njih izbacili na ulicu, smanjili državnoj administraciji plaće za 1500 kn i natjerali ih da šute prijetnjom da će ostati bez posla, a oni da će pozapošljavati svoje ljude na ta mjesta, kao što su izbacili financijsku policiju s posla, a istovremeno oformili odjele za poreznokaznena djela pri poreznim upravama gdje su pozapošljavali svoju familiju. istovremeno su sasvim socijalno natjerali intelektualno-humanističku kremu ovog društva - liječnike na četrdesetdnevni štrajk što je nepoznato u dosadašnjoj povijesti naroda, da ne nabrajam dalje, obećali penzićima vratiti dug 2020 godine, kada više ni jednog ne bude u životu. to je vrlo socijalno osjetljiva ekipa. narod je jedanput nasjeo na demagoške floskule SDP-a i kad je vidio o čemu se tu radi, više neće. prema tome, uzaludan vam trud.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Liječnici su krenuli u

Liječnici su krenuli u štrajk tek kada su se svi vratili sa skijanja u Italiji i Austriji.

Tko je glasao

Liječnici su krenuli u

Liječnici su krenuli u štrajk tek kada su se svi vratili sa skijanja u Italiji i Austriji. Nego šta, pa nisu valjda tribali prikidat skijanje?????

Tko je glasao

Ajme, socijalne

Ajme, socijalne osjetljivosti komunista prema narodu, valjda zato i nose slogan "gospodo pošteno" i socijaldemokratsku orjentaciju, pa su za vrijeme SDP-ovske Velike koalicije izbacili čitave službe ljudi s posla, natjerali policajce na dugotrajan štrajk na Markovom Trgu

E, i?! Vidi ko' mi govori o poštenju! Što se tiče policajaca, radilo se najviše o ljudima bez potrebne kvalifikacije (baš kakve vi volite - koji ne talasaju pa možete sa njima kako hoćete), pa nisam čula da ih je tvoja vlast vratila nazad na posao.

O izbacivanju sa posla ti i tvoji nemate šta govorit. Vi ste i magistrirali i doktorirali na izbacivanju sa posla! Jedini uvjet za zapošljavanje vam je bio (i još uvijek je) da čovjek zna kako se igra "kamena s ramena" i ništa više. Da i još nešto - da posjeduje ogromne količine vazelina, što više to bolje!

O zapošljavanju svojih familija opet isto - nemate se šta javit. Lova za dogradnju škole u nekom selu Dalmatinske zagore prebacila se - na račun gđe sanader za njezina arheološka iskapanja koja vrši zajedno zajedno sa svojim studentima. To je ono čega se trenutno mogu sjetit. Kad se sjetim još čega, odmah ti javljam!
O zapošljavanju ljudi u HEP-u (Elektrodalmaciji) preko veze - sanaderov brat - solinski pop - opet bi se mogli pisat romani.

Kad je riječ o lječnicima, jeza me prođe niz kičmu, jer se sjetim hebranga i njegovog ministrovanja, kad je cijelo zdravstvo sje..o. Da ne govorim o namještanju natječaja za aparate Shimadzu, koji nakon 6 mjeseci rada prestaju biti u funkciji (barem u splitskoj bolnici).

Kad se radi o penzićima, tu ste napravili pravu majstoriju - ukrast ljudima lovu pa im je onda vraćat, ali pod takvim uvjetima da je očito da se čekalo da penzići što prije otegnu, kako bi ta lova ipak ostala na raspolaganju jebivjetrima.

Što se tiče nasjedanja na nečije floskule, baš bi me zanimalo kako bi tvoja ekipa prošla kad bi se promijenio izborni zakon i kad više ne bi bilo ove metode (D'Hondt) koja vam dozvoljava muljažu kakva vas jedino i može dovest na vlast. Pošteno glasovanje bi vas otjeralo u daleku, prašnjavu prošlost!

Tko je glasao

Velika koalicija je imala

Velika koalicija je imala prilike izmijeniti DHondta. Ali su računali na njegove prednosti, što im se obilo o glavu! Isto tako su imali prilike vratiti dug umirovljencima na isti način na koji ga je uspio vratiti HDZ, pa nisu. Kao što nisu trebali državnim službenicima smanjivati plaće, kad su ih ti isti birali da im povećaju plaće. Ali prošla baba s kolačima.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Velika koalicija je imala

Velika koalicija je imala prilike izmijeniti DHondta. Ali su računali na njegove prednosti, što im se obilo o glavu! Isto tako su imali prilike vratiti dug umirovljencima na isti način na koji ga je uspio vratiti HDZ, pa nisu. Kao što nisu trebali državnim službenicima smanjivati plaće, kad su ih ti isti birali da im povećaju plaće. Ali prošla baba s kolačima.

Kad me već "vučeš za jezik" onda moram reći da koalicija, a tu mislim na SDP, jer i ti misliš samo na njih, (na koju se vi hdz-ovci uvijek rado pozivate, ne gledajući omjer dužine vladanja - što bi bilo pošteno kad bi ste htjeli bit pošteni) nije imala tu sreću da vlada sama (kao što se tvoj vrli hdz uvijek pobrine svojim raznim tehnikama). Jer, da je vladala sama onda bi puno više toga uspjela promijeniti. Ali, na žalost, uz sebe je imala desničare koji su kočili svaki iole veći pokušaj mijenjanja negativnog u pozitivno.

Ne kažem da SDP tada nije mogao više učiniti. Mogao je, ali uz veliku "pripomoć" tvoje stranke (čit. - miting tvog sanadera na splitskoj Rivi), pjevanja pjesmica o vranama i očima, o neizručivanju (ha, ha, ha) svojih generala, itd, itd, uz pomoć "berača kestena" i drugih podviga vas desničara ... jednostavno nije imao kada. A vi ste to i htjeli. Kako se služite sredstvima koji su, po definiciji, karakteristika desničara (kupovanje glasova, kriminal, korupcija, laganje, muljaža ...), SDP jednostavno na to nije imao pravi odgovor, jer u njoj nisu ljudi koji se mogu spuštati na vaš nivo.

Još nešto. Mislim da sam na ovom forumu već nekoliko puta napisala, kad sam govorila o neuspješnosti Račanove vlade - kuća se ruši u nekoliko sekundi, a gradi se nekoliko mjeseci (ili godina)! Dakle, poanta je: bilo kojoj vlasti (osim hdz-ove), da bi popravila ono što je hdz uništio, bi bilo potrebno duplo vremena od vremena hdz-ove vladavine! Prema tome, taj vaš argument oko Račanove vlade nema nikakvog smisla, niti ima ikakvu snagu! Sve vam je to već otrcano!

Tko je glasao

Možeš ti ovdje trabunjati

Možeš ti ovdje trabunjati koliko god hoćeš, sve se to ovdje već čulo, pa se ponavljaš. No da ne zaboravimo, izbori su bili u studenom, propustili ste priliku i nitko vam nije kriv! Sad morate čekati novog DHondta! Kao luzer, imaš pravo ljutiti se na ovaj narod što nije mislio kako ti misliš. Ja ti tu ništa ne mogu.
Pusa.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

dobro da je hdz svima

dobro da je hdz svima spomenutima iz naših novaca dao više nego država može platiti. pa kad se moralo počet rezat je bila kriva koalicija. isto se ponaša i sanader, a i bandić je u toj ekipi. samo nabi poreze i troši koliko te volja. a socijalni mir kupuj socijalnim davanjima koja svi mi plaćamo. a di je neki plan u cijeloj toj priči? pa svaka pijana budala može rasipat novce po cesti.

Tko je glasao

koliko mi je poznato Bandić

koliko mi je poznato Bandić je još uvijek u SDP-u.

Za razliku od HDZ-a koji narodu vraća poreze, u vidu socijalnih davanja, SDP-ovci samo uzimaju, a ništa ne vraćaju. Primjer je SDP-ovski grad Rijeka, koji svojim građanima samo uzima, a ništa im ne vraća!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

vidim da se barata i nekim

vidim da se barata i nekim činjenicama za promjenu. bandić je u sdp-u, ali mu je način vladanja čisto hdz-ovski. za razliku od hdz-ov principa "jedan vođa, jedan narod, jedan mozak", birači drugih stranaka koriste pravo da kritiziraju sve što nije dobro. pa tako i bandića.

odlična strategija, vraćanje poreza u vidu socijalnih davanja! odlična! dokad tako? dok ne bankrotiramo?

Tko je glasao

Bruslji, Daj mi napiši koja

Bruslji,

Daj mi napiši koja partija je kod vas u Mrduši donjoj na vlasti.

I kaj me još zanima i to sad bez uvrede: Gde je taj grad? Ja ga nisam mogel najt.

Tko je glasao

probaj upisat u tražilicu

probaj upisat u tražilicu "predstava hamleta u selu mrduša donja" ili "krsto papić"

Tko je glasao

To sam našel i pročital,

To sam našel i pročital, no lokaciju nisam mogel najt, zato i pitam.

Tko je glasao

to je pokušaj alegorije

to je pokušaj alegorije (vidim da možda nisam uspio), jer cijela hrvatska je jedna velika mrduša donja. mrduša donja ne postoji, to je izmišljeno ime mjesta.

Tko je glasao

No ipak nisi odgovoril: koja

No ipak nisi odgovoril: koja partija je u tvojem gradu na vlasti.

Tko je glasao

što tebe briga jesam li ja

što tebe briga jesam li ja udana? možda ćeš me pitati da li seksam noću? je li to nivo razgovora na pollitici?

kakve veze s Pollitikom ima imam li djece ili nemam? Jesam li ja to tebe pitala? Vjerojatno si frustrirana zato jer nemaš ni kučeta ni mačeta, niti dovoljno seksa? (ovo ti je tvoj nivo razgovora)

A ako te već zanima, imam dvoje studenata i ja sam treći student u kući, jer se bavim već trećim fakultetom. Učim u vrijeme kad mi djeca uče, radim kad su oni na fakultetu. Radim nekoliko smjena da njima, kao samohrana majka, omogućim normalan život, kakav imaju djeca iz neokrnjene obitelji. I pri tom se nikom ne žalim i ne pljujem po državi. Država nije apstrakcija, to su drugi ljudi, zato jer za financiranje države izdvajaju poreze. Jesu li meni drugi ljudi (država) krivi što sam ja samohrana mater i što želim da mi djeca žive bolje nego što bi mogla da se nisam rastala?! Da li možda, po tvom receptu, da tražim povećanje poreza zato jer sam samohrana mater, pa da mi drugi ljudi uzdržavaju djecu?! Ne tražim da mi se poklanja, već radim i zarađujem. Koliko mi je teško to samo ja znam i to se nikog, apsolutno nikog ne tiče!

Onaj tko ima slobodnog vremena napretek, koje gubi na internetu surfajući ili igrajući igre, a laje protiv države je LJENČINA!!!

Dalje, što tebe briga za moj društveni život i za moje prijatelje?! Ovo nije komunizam i ne živimo u socijalističkoj zadruzi da bih ja tebi polagala račune o tome koliko i kakvih prijatelja imam i kad nađem vremena još i za druženje s njima. Ne znam odakle ti ideja da ne pronalazim vrijeme za njih. Pronalazim, itekako. Ako te zanima čime se još sve bavim, pročitaj moj blog, pa ćeš vidjeti što se sve može, kad se hoće. Sve je stvar dobre organizacije vremena i dobre volje. Znam naravno da tebe Jugoslavija nije naviknula raditi i da se kasnije nisi dobro snašla u kapitalizmu, ali to je već pitanje inteligencije odnosno neinteligencije. Naime, ja sam i u vrijeme Jugoslavije puno radila na edukaciji i i svladavanju poslova koji me se nisu ticali, ali sam ih naučila, iako nisam morala, što mi sada itekako dobro dođe.

Ali znaš što, za sve to postići, treba ustati u 4 ujutro i raditi. Ima dana kad vikendom odrađujem noćne smjene, vratim se u 4 ili 5 ujutro doma, odspavam dva sata i ujutro u pol osam sam na poslu pa živim i radim. Jer imam smisao života, a taj su moja djeca. I zato radim s veseljem. I s tim apsolutno nikakve veze nema moja stranačka pripadnost! Za mene je politika beletristika i njome se bave dokone ljenčine, kao što si ti i tebi slični, koji samo politizirate, a stran vam je svaki rad i trud. Čekate novu Jugoslaviju u kojoj ne bi trebali raditi, ali bi dočekivali plaću svaki mjesec.

Svakom onom kome ne odgovara rad za minimalac, Hrvatska je omogućila da postane privatni kapitalista, za što je dovoljan ulog od 20.000 kn, od čega 10.000 kn može uložiti u opremi (stol, stolica i kompjutor), a 10.000 kn u novcu, koji nije izgubljen, već se nalazi na žiro računu za gospodarenje poduzećem. Pa neka se bavi svojim biznisom i drugima isplaćuje minimalce. A slobodno može uvesti i radnički savjet i radničko samoupravljanje, pa si stvoriti Jugoslaviju u malom, zasnovanu na komunističkim zasadima, koji su vam toliko prirasli srcu. I udružit se u socijalističke zadruge, naravno!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

LQ: Uzevši zdravo za gotovo

LQ: Uzevši zdravo za gotovo da je tvoj opis vlastitog načina života realan, mogu samo zaključiti kao i ptica_rugalica: ti si superžena (i superčovjek)! S visina tvojih sposobnosti lako je pluckati po drugima. kao da Branka Vlašić kaže da je svatko tko ne može preskočiti dva metra lijen i slabić.

Sjećam se scene iz romana A. Ingoliča "Štrajk". Događa se između 1. i 2. sv rata. U tekstilnu tvornicu dolazi stručnjak za unapređivanje produktivnosti rada. Uzimaju najbolju radnicu na najnovijem stroju, i obećaju joj dvostruku plaću da odradi jednu smjenu od 12 sati rada maksimalnim intenzitetom. Pa prema tome izračunavaju normu koju bi sve radnice trebale svaki dan postići. Onda se sve te glupe i lijene radnice odluče na štrajk.

Budi dakle svjesna da si nadčovjek, i imaj malo samilosti prema onima koji nemaju tvoje sposobnosti. Ja, npr. ne mogu funkcionirati ako ne odspavam bar šest sati u komadu; da li me to čini ljenivcem? Sigurno ne: to je normalna biološka zakonitost.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci