Tagovi

Brodosplit II. ?

ili
Ima li vatre tamo gdje se jako dimi?

Kao što je upu?enijima poznato, naši zapadni susjedi su ozbiljno prionuli na naoružavanje. Uz nedavnu akviziciju 100-metarske topovnja?e, koja je i u slovenskim medijima okarakterizirana kao nepotrebna i mitomanska, susjedi kupuju i borbena vozila. Natje?aj za njihovu kupnju je raspisan još 2006. Tražilo se oklopljeno vozilo na kota?ima u 8x8 konfiguraciji. U igru su ušla 2 igra?a:

  • doma?i proizvo?a? Sistemska Tehnika sa vozilom Pandur II
  • finski proizvo?a? Patria sa vozilom AMV, zastupan preko tvrtke Rotis

Upu?eniji su smatrali da je rezulat unaprijed odlu?en. Naime, Sistemska Tehnika je imala opremu i iskustvo za gradnju takvih vozila. Ve? su prije proizveli 85 sli?nih vozila tip Pandur 6x6 za slovensku vojsku. A nije bez
utjecaja ni ?injenica da je Pandur proizvod austrijskog koncerna Steyr koji je dio ameri?ke megakorporacije General Dynamics.
Nasuprot njima je bila prakti?no nepoznata tvrtka Rotis, kojoj je glavna djelatnost bila veleprodaja cijevi i ležaja. Rotis je zato ušao u partnerstvo sa Gorenjem, ali njihovo iskustvo u vojnoj industriji je bila samo proizvodnja malokalibarskog automata po?etkom 90ih.

Rezulat se po?eo mijenjati dolaskom novog ministra obrane Karla Erjavca. O njemu vam najviše govori ?injenica da je on bio glavni zagovornik nabavke nove topovnja?e za mornaricu. Topovnja?e za koju
Slovenija nema posade, municije, ni veza u luci. Dolaskom Erjavca na ?elo prosudbene komisije, Panduru na testiranjima kre?e loše. U?estali su kvarovi, otkazuju ko?nice...
Na kraju, na sveop?e zaprepaštenje javnosti, Patria izlazi kao pobjednik natje?aja. Potpisuje se ugovor za nabavku 135 vozila vrijedan 278 miliona eura. Ali, igra nije gotova, igraju se produžeci.
Sistemska Tehnika tuži Erjavca i pokre?e se parlamentarna istraga. Još se ne zna da li je to pokrenulo ono što sljedi. Naime, iznenada 14.6. finska policija upada u Patriu, uhi?uje potpredsjednika Heikkija Hulkkonena i predstavnika Patrije za Sloveniju i Hrvatsku (!) Reija Niityenena te pljeni dokumentaciju.
Finski novinari objavljuju sumnje da je oko 2% novca otišlo natrag prema Sloveniji kao mito. I to tako da je iznos ispla?en na ra?un kontraverznog biznismena Waltera Wolfa ( nije šala - http://tinyurl.com/walterwolf ) koji je onda novac proslijedio na 5 drugih tajnih ra?una. Imate li i vi deja vu?
Dodatne sumnje iznose slovenski mediji koji objavljuju kako je
Darko Njavro ( slovenski Vladimir Zagorac, jedan od glavnih prodava?a slovenskog oružja po?etkom 90ih ) tražio mito od Sistemske ne bi li dobila posao. Situacija se dodatno komplicira u parlamentarnoj istrazi. U komisiji koja je dobila pristup povjerljivoj tehni?koj dokumentaciji Patrije se našao i jedan od suvlasnika Sistemske Tehnike. ispravak: Izgleda da su Finci špijunirali Steyr i da je Wolf sudjelovao u tome ( http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/337767 )
U me?uvremenu, Finci izdaju tjeralicu za Wolfom koji bježi u Kanadu. Rezulat svega toga se još ?eka. Ina?e, Wolf je ve? imao neobi?nih poslova u Hrvatskoj, ?ak se piše o švercanju oružja i da ima hrvatsko državljanstvo ( http://www.poslovni.hr/88197.aspx ).

Da slovenski slu?aj nije iznimka nego pravilo, pokazuje sljede?a afera. Nekako u isto to vrijeme, Patria sa Egiptom sklapa ugovor o prodaji 155mm haubica. Jedan finski stru?njak koji je sudjelovao u poslu, novinarima otkriva kako su haubice neispravne. Otkriva i da Egip?ani nisu tražili popravak niti odštetu od Patrie. Novinari otkrivaju zašto : 10% novca za haubice se vratilo u Egipat kao mito. Opet imate deja vu? ( radari Falcon II ).
Ako znate slovenski više o svemu ovome možete pro?itati na:
http://www.mladina.si/tednik/200821/podmazovanje_patrie

A što se to nas ti?e?
Pa, Reiji Niityenen koji sada sjedi u finskom zatvoru je 11.10.07. sa Berislavom Ron?evi?em potpisao ugovor vrijedan 112 miliona eura. Kojeg sada provodi novi ministar Branko Vukeli?. Radi se o poslu nabavke 84 vozila tipa AMV 8x8.
AMV kao i svaki drugi moderni oklopnjak, sadrži mnoge kompleksne tehni?ke sustave koji mogu biti jeftiniji ili skuplji, ovisno o mogu?nostima.
Mogu?e je ugraditi jeftiniju i lošiju oklopnu zaštitu, komunikacijsku i NBK opremu i tako "sakriti" par miliona. Rije? je o tehni?kim stvarima koje su uglavnom vojna tajna i koje može prepoznati samo stru?njak. Naravno, ako vozilo dolazi u vojsku u kojoj je kriterij napredovanja sve osim stru?nosti, nema potrebe puno skrivati. U svakom slu?aju, razliku u cijeni ?e netko platiti kad-tad. Možda naši vojnici u kakvoj mirovnoj misiji kad im vozilo naleti na IED minu a oni otkriju da u podu umjesto kompozitnog oklopa imaju aluminij.

Sve što sam ja ovdje napisao ne sadrži ni jedan jasni dokaz o korupciji. Ali, osobe upletene u posao, priroda posla i dosadašnje iskustvo u meni bude sumnje u korupciju. One koji a priori odbacuju ove vijesti (b2 , LQ :-) i odmah se vade na pravnu državu ( kojoj policiju vodi Ron?evi? :-() samo pitam: zar vi stvarno mislite da vam netko vjeruje nakon svih tih laži?
Onima drugima, kojima je moj dnevnik povod za razmišljanje, podsje?anje da ?e uskoro isti ljudi odlu?ivati o kupnji borbenih aviona vrijednih oko 600 miliona eura
A tu naplata dolazi puno brže, što možete pro?itati na sjajnom blogu 012station : http://012station.bloger.hr/post/bushev-f16-u-praksi/696901.aspx i
http://012station.bloger.hr/post/mig35-vs-hrposao-stoljeca/646819.aspx

Novi prilozi k temi ( još dima ?)

17.7. Vukeli? od Patrie kupuje 2 raketne topovnja?e klase Helsinki. To su brodovi sli?ni doma?oj klasi Kon?ar koji bi prema službenom objašnjenju trebali premostiti idu?ih nekoliko godina dok brodogradilište Kraljevica ne razvije novi tip vojnog broda. Prema Slobodnoj Dalmaciji od 23.3. cijena je 6 mil. eura ( http://tinyurl.com/1pokusaj-6miliona ) a Poslovni dnevnik piše o 8,3 milijuna eura (!) uz troškove prijevoza i bojanje u iznosu od 1,7mil. eura ( http://www.poslovni.hr/86852.aspx ). Zanimljivo kako cijena raste, sigurno radi inflacije.

Dobro, da malo rasteramo dim:
Brodogradilište Kraljevica koje je specijalizirano za vojne brodove, nije obavješteno o ovom poslu, niti zna išta o razvoju novog tipa brodova ( izjava direktora Kraljevice: http://tinyurl.com/kraljevica ). Valjda im Vukeli? nije htio smetati dok pregovaraju sa Libijcima. Njima je Kraljevica isporu?ila par ophodnih brodova i nagovara ih da naru?e topovnja?e. Ali, nitko ne?e kupovati ratne brodove u Hrvatskoj ako ih ni mi sami nismo spremni graditi za sebe.
Za obnovu HRM je predvi?eno 20 miliona eura. U ra?unici oko finskih brodova se nigdje ne ra?una da su to otpisani brodovi stari 22 godine kojima je sigurno potrebna obnova i modernizacija. Nigdje nitko nije naveo taj iznos! Istina, naše topovnja?e klase Kon?ar, isto trebaju obnovu. Najkriti?nije je sa pogonskom grupom. Rije? je o isluženim ruskim diesel motorima. Druga slabost im je nedostatak sonara. Ali, ?ak ako je ta obnova skuplja nego za finske brodove, ra?unicu može preokrenuti potencijalna zarada od prodaje Libijcima. Vjerujem da bi i uz izgradnju novih brodova ta ra?unica bila protiv finskog posla. Podsje?am upravo sada se vodi presudna bitka o sudbini hrv. brodogradnje. Zar je mogu?e da ?emo gledati vladu koja sklapa ovakve poslove, kako tužno konstatira da naša brodogradilišta nisu mogla preživjeti?

Što se ti?e sonara, u svim priop?enjima se naglašava da novi ( prije 22 god.) brodovi imaju sonare. Naši postoje?i brodovi ih nemaju pa HRM sada nema nikakvih mogu?nosti protupodmorni?ke borbe. Nitko se nije potrudio izra?unati koliko bi koštalo da se postoje?i brodovi opreme sonarom i dubinskim bombama. Nikome vjerovatno nije palo na pamet da od Rusa u sklopu klirinškog duga uzme par sonara i dijelove za motore.
Na(ne)sre?u, podmornice su rijetke u našim vodama. Zahvaljuju?i Sanaderu koji je uslišao talijanske želje, "mi" smo se odrekli podmorni?kih snaga. I ljudi, znanja te tehnlogije da ih proizvedemo.
Zato, opet zaklju?ujem - zbog grupice korumpiranih politi?ara, kojima je važnije zgrnuti bogatstvo, mi gubimo ne samo novac nego i potencijalne poslove za naše ljude.

Matija

Komentari

Finski novinari objavljuju

Finski novinari objavljuju sumnje da je oko 2% novca otišlo natrag prema Sloveniji kao mito. I to tako da je iznos isplaćen na račun kontraverznog biznismena Waltera Wolfa ( nije šala - http://tinyurl.com/walterwolf ) koji je onda novac proslijedio na 5 drugih tajnih računa. Imate li i vi deja vu?

Juče je finska javna TV stanica YLE objavila emisiju, u kojoj prema transkriptu scenarija na engleskom novac vodi do aktualnog predsjednika Vlade RS, Janeza Janše, koji je po novinaru, osoba koja se krije iza pseudonima J.

I da ... radi se o svoti, prilično večoj od 2%.

Do izbora u Sloveniji ima manje od 3 tjedna ... bit će još zanimljivo.;)))

Pozdrav iz Ljubljane.

Tko je glasao
Tko je glasao

Članak u Mladini jasno

Članak u Mladini jasno ukazuje na obrazac poslovanja Patrije i s Patrijom.

Interesantno je još nešto. Kao građanina Hrvatske me impresionira lakoća s kojom Mladina povezuje konkretne osobe i događaje ali najviše to što takvo pisanje ne ostaje bez odjeka u javnosti. Nakon što medij otkrije "shemu" i ukaže kamo vode tragovi korupcije, reakcija pravne države vjerojatno neće izostati, bez obzira o kome se radilo.

Za razliku od tamo, kod nas je operacija "Peka", ops. pardon, operacija "Maestro" a još više slučaj "KIM" otkrila i tragove i smjer pa ništa, njente, niks. Mediji su nešto pisali, ne doduše kao Mladina koja bez kompleksa povezuje osobe do ravni predsjednika slovenske vlade, ali su reakcije i pravne države i javnosti izostale. Nažalost.

Evo i sad u sezoni kiselih krastavaca kad ne da nema već je prostora na stranicama tiska puno i previše jer se nema s čime popunjavati, kod nas nikoga ne zanima da propita koje su osobe i na koji način sudjelovale u donošenju odluke da je Patrija najbolji ponuđač za kamione i može li se netko od njih povezati s vrhom naše vlasti. Bilo bi to prezanimljivo, čak i da je sve u redu, ali baš da vidimo bave li se time oni koji znaju i koji bi trebali ili politika koja ne samo da ne zna nego i ne bi trebala pa ni smjela. I da li se miješa, ako se miješala, zato što nema važnijeg svoga posla ili je u pitanju nešto neodoljivo, konkretnije, možda i šuškavo.

B-52

Tko je glasao

Interesantno je još nešto.

Interesantno je još nešto. Kao građanina Hrvatske me impresionira lakoća s kojom Mladina povezuje konkretne osobe i događaje ali najviše to što takvo pisanje ne ostaje bez odjeka u javnosti. Nakon što medij otkrije "shemu" i ukaže kamo vode tragovi korupcije, reakcija pravne države vjerojatno neće izostati, bez obzira o kome se radilo.

To je obrazac po kojem se ovakve stvari "rješavaju" u zemljama zrele demokracije. Presudnu ulogu u tome igraju mediji koji, kao lovački psi kada nanjuše lisicu, nemilosrdno nastavljaju progon do neizbježnog izvjesnog završetka. Pravna država je onda tu, da u slučaju otkrića prekoračenja ovlast i/ili kriminalnih aktiovnosti, da formalno provede ono što se od nje očekuje i što joj je dužnost. Čak i u situaciji kada se pokaže da lisice nije ni bilo, korist od "potjere" je velika, jer se javnost senzibilizira na odredjene pojave i postave se granice koje možda nisu dovoljno precizno definirane zakonom (npr. za što i kako viši državni službenici mogu koristiti službene automobile).

Naravno da je za (ne)postojanje takvog "modela" u Hrvatskoj odgovornost medija proporcionalna utjecajnosti svakog medija ponaosob. Svakako da su HTV i vodeće dnevne novine u tome glavni "krivci".

U konkretnom slučaju oko nabave vojnih vozila iz Finske, nakon izbijanja afere u Sloveniji, po principu analogije (sličnost posla, umješanost istih ljudi...), postoji opravdana sumnja da su se slične stvari onima u Sloveniji dogadjale i u Hrvatskoj. Samo to, bez ikakvih drugih indicija, trebalo bi biti dovoljan razlog za temeljitu medijsku "istragu".

Zašto se to ne čini, ili se čini mlako i impotentno, pitanje je za milijun dolara.

The Observer

Tko je glasao

Nastranu naši "neovisni"

Nastranu naši "neovisni" mediji, ali institucije pravne države su nam sam špic akcije. Pa nije li jučer ozloglašeni Kutle oslobođen odgovornosti za propast njegove Globus grupe, zbog loše pripremljene optužnice, kako su objavili ti mediji.
I kako Bandić kaže, pustite pravnu državu da odradi svoje.
Svi to znamo, i zato se neuzrujavomo, ili snzibiliziramo kad "neovisni" mediji nešto otkriju, jer slutima da s iza krije neko njihovo interne prepucavanje i igranje.
Nismo ni mi vesla sisali.

Tko je glasao

pa malo je to kompliciranije

pa malo je to kompliciranije od "loše optužnice"

ako si malo bolje gledala, optužba je glasila da je on kupio za jednu cijenu a prodao za drugu, to je bio najobičniji trgovački odnos gdje kupac i prodavatelj ugovaraju cijenu i sve dotle dok je odnos dobrovoljan sve je ok

kutle inače nije dosada osuđen niti za jednu jedinu optužbu i vrijedi se zapitati zašto je to tako

Tko je glasao

Pa ako je uistinu tako kako

Pa ako je uistinu tako kako kažeš kupio po jednoj, a prodao po skupljoj, onda ne da je loša tužba nego imbelcilna. Takve stvari nisu predmet tužbe. Valjda ima nešto drugo, za tužiti.

Tko je glasao

ne, to je bila tužba kutle

ne,
to je bila tužba
kutle je kupio dionice dione za 14mil dem i prodao globus grupi (koja je bila njegovo vlasništvo) za 28mil dem
dakle tužitelj je morao dokazati da je to bio štetni posao, a to možeš dokazati tako da kažeš npr. da je vrijednost tih dionica bila 14mil dem i da je time nanesena šteta od 14mil dem (no to pada u vodu ako je globus grupa to prodala dalje za 29mil dem)
druga varijanta je da kažeš da je kutle prisilio članove uprave globus grupe da kupe po cijeni iznad tržišne (gdje su svi ti bili svjedoci i potvrdili da su to doista kupili i da su napravili sjajan posao tom kupovinom)

ponavljam, kutle je oslobođen svih optužbi, malo razmislite o tome

Tko je glasao

Dnevniku treba zbog interesa

Dnevniku treba zbog interesa objektivnosti dodati i informaciju, da u ugovoru o kupnji "Patrija" postoji i t.zv. "Antikorupcijska klauzula" koja kupcu (i.e. Sloveniji) omogućuje raskid ugovora, ako se pokaže, da je do sklapanja ugovora došlo zbog korupcije. Erjavec je insistirao na prisutnosti pomenute klauzule u ugovoru, pa će, kako izgleda, na kraju izaći kao pobjednik. Ovog puta, umjesto pozdrava iz Ljubljane, pozdravi s Krka.;))

Tko je glasao

i prilično sam siguran da

i prilično sam siguran da takve klauzule u hrvatskom ugovoru nema

Tko je glasao

Jer kaže Zakon o javnoj

Jer kaže Zakon o javnoj nabavi: (...) Naručitelj nije obvezan objaviti postupak nabave ako bi to bilo suprotno sigurnosnom interesu i ako smatra da je to neophodno za zaštitu osnovnih sigurnosnih interesa povezanih s proizvodnjom ili trgovinom oružja, streljiva i ratnih materijala. (...)

I sve po zakonu...

Tko je glasao

da, ali to je malo bedasta

da, ali to je malo bedasta odredba jer se točno zna koliko koja vojska čega ima
vrlo malo toga je ili bi trebalo biti tajna (vojna ili neka druga)

Tko je glasao

Povjerujemo li da je

Povjerujemo li da je "vraćanje" kupcu određenog postotka novca isplaćenog za kupnju Patrijinih vozila tek izolirani "incident" a ne uvriježeni način poslovanja te a vjerojatno i mnogih drugih tvrtki koje se bave proizvodnjom i prodajom naoružanja i borbene tehnike, mogli bismo povjerovati i u priču da je u slučaju kupovine vojnih kamiona za potrebe HV "sve čisto".

Nažalost, previše je primjera da će u praksi mnogi proizvođač ili posrednik u prodaji vrlo rado "dati popust" ili "rabat" ako se na javnom natječaju ili, ipak rjeđe, bez njega izabere ponuda baš tog proizvođača ili posrednika. Dakle, moglo bi se zaključiti kako je davanje "popusta" uobičajena praksa.

Razlika od slučaja do slučaja, od dobavljača do dobavljača ili od kupca do kupca je samo u tome kako se i na koji način uobičajeni "popust" odobrava i isplaćuje.

Ukoliko bi se on odobravao kao popust na količinu i u konačnici snižavao jediničnu cijenu proizvoda te ukoliko bi on bio javnosti i ostalim ponuđačima poznat, naravno ukoliko proizvod uopće zadovoljava tražene karakteristike i kvalitetu, ne bi bio problem kao takav jer zapravo "vraćanja" novca ne bi ni bilo nego bi kupac platio manje.

Čak i "vraćanje" dijela uplaćenog novca ne bi bio problem ukoliko bi se to činilo na ime povoljnijeg načina plaćanja, dakle prijevremenog ili rjeđe, plaćanja u gotovini. I naravno, ako bi "vraćeni" novac bio uplaćen u državni proračun.

Sve što odudara od navedenog a posebice ukoliko novac kola netransparentno i preko više posrednika i pogotovo tajnih računa, daje opravdanog povoda za sumnju u korektnost i zakonitost cijelog posla.

Koliko znamo, Patria nam nije "vraćala" dio novca kojim su plaćeni vojni kamioni, barem smo tako informirani putem medija. Propusta može biti jedino ukoliko za svoj novac nismo dobili traženu kvalitetu i količinu, odnosno ukoliko ponuda nije bila najpovoljnija.

Međutim, pokaže li istraga u Finskoj da je "vraćanja" dijela novca ipak bilo ili da je on kolao preko više posredničkih i tajnih računa, bit će posla i za naše organe za borbu protiv kriminala i korupcije. Kako do sada oni nisu bili angažirani, ili ako jesu a ništa nisu otkrili, u slučaju da Finci utvrde postojanje provizija, (opet) će ispasti da tuđi istražni organi odrađuju posao naših.

Iz slučaja Brodosplita znamo da niti to nije bilo dovoljno jer je gonjenje ipak stvar našeg pravosuđa. Sukladno dosadašnjim iskustvima, bojim se da bi napori finskih istražitelja mogli za nas ostati jednako "korisni" kao i oni austrijskog Interpola, nažalost.

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci