Tagovi

Branitelja ni za čobana

Odmah na početku vas moram upozoriti da je tekst priče koja slijedi „malo“ duži od prosječnih dnevnika na Pollitici, no vjerujem da će sadržaj opravdati svaki redak…. posebno sada kada su sve oči uprte u zatvaranje famoznog poglavlja 23, ali i jer se radi o vrlo osjetljivoj temi (branitelji) koju će na koncu razriješiti institucije pravne države jer su se, što je za svaku pohvalu, u ovu priču uključili u iznimno kratkom roku od dana podnošenja kaznene prijave.

Bahatost i beskrupuloznost dijela sudionika ove priče je tolika da izaziva neopisivo gađenje, a spada u školski primjer demonstracije besprizorne političke sile i najnižih rekao bih političko - patoloških strasti jedne dobro organizirane grupe ljudi od kojih su neki i visoko pozicionirani članovi HSS-a i HDZ-a u Zagrebačkoj županiji. Siti su na jedan krajnje divljački, primitivan, a po svemu sudeći djelujući nezakonito pokazali svoje pravo lice, lice bešćutnih, korumpiranih i beskrupuloznih „političara“ koji očito misle da su pre/dobro skriveni i sigurno zaštićeni stranačkim plaštem. Nisu prezali doslovno ni od čega kako bi ostvarili svoje, vjerujem isključivo osobne interese, što sa gore navedenim strankama (u što želim vjerovati) moguće je nema apsolutno nikakve veze. Neki su naime očito smatrali da koalicijski sporazum znači i kršenje Zakona po potrebi samo kako bi se realizirao neki koalicijski dogovor, no tako nisu smatrali a ni ponašali se svi partneri za koje kada je riječ o primjeni Zakona jednostavno nema alternative. Koalicija se ne skalpa da bi se kršili Zakoni već da bi se u okviru istih provodila dogovorena politika… Tako smo bar mi u SU-u mislili sve dok prošle godine nije od ravnatelja (isti je bio ravnatelj desetak godina) zatraženo niz podataka zbog sumnji da se u poslovanju blago kazano nešto čudno događa. Navedeni ravnatelj (HSS) je umjesto dostavljanja traženih podataka naprasno dao ostavku „iz obiteljskih“ razloga ili nešto slično,… i tako je od 01.06.2010. imenovan vd ravnatelj (HSS) koji je zbog neposlušnosti „šefovima“ odnosno odbijanja izvršavanja nekih nezakonitih radnjica eliminiran, naravno nakon raspisanog natječaja krajem prošle godine o čemu je ovdje i riječ.

Preskačući nebitno odnosno mnoštvo toga sada manje bitno (no bude i komentara), ovaj tragikomični cirkus započinje krajem prošle godine (2010.) raspisivanjem i trećeg po redu natječaja za imenovanje ravnatelja Županijske uprave za ceste (ŽUC-a) u Zagrebačkoj županiji. Prvi poništen jer je raspisan mimo odluke Upravnog vijeća, a drugi jer je jedna zamolba (i to onog kandidata koji je „morao“ biti izabran) došla u otvorenoj kuverti…. Pa je dakle 01.10.2010. bio raspisan i treći put… i sve to naravno kako bi se konačno i na zakonit način izabrao kandidat HSS-a kojem temeljem koalicijskog dogovora – sporazuma ili što već „pripada“ mjesto ravnatelja u Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu ŽUC).

U ostavljenom roku od 8 dana na natječaj objavljen u jednim dnevnim novinama javilo se troje kandidata. Otvaranjem zamolbi na sjednici Upravnog vijeća ŽUC-a 18.10.2010. utvrđeno je da od tri kandidata dva ispunjavaju sve tražene uvjete iz raspisanog natječaja. Utvrđeno je isto tako i da je jedan od navedene dvojice uz sve tražene dokumente po raspisanom natječaju priložio i svu potrebitu dokumentaciju propisanu Čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kojom dokazuje da uz prethodno ispunjene svih uvjete iz natječaja ima Zakonom definiranu prednost pri zapošljavanju. U kratko, radi se o branitelju četrdesetogodišnjaku koji je zbog poslovnih problema tvrtke u kojoj je prethodno radio već dvije godine nezaposlen, dočim se drugi kandidat šezdesetogodišnjak na mjesto ravnatelja natjecao sa posla na kojem je bio zaposlen na neodređeno vrijeme kao viši inspektor u Ministarstvu prometa… za kojeg je već i prije raspisivanja natječaja uposlenicima bilo najavljeno tko će baš on biti novi ravnatelj ŽUC-a. Činjenica da je njegov nadređeni protiv njega podnio kaznenu prijavu zbog sumnje za zlouporabu položaja i iznude, kao i da to nije jedina ….. u ovom trenutku nije bitna.

Dakle, kako je tadašnji predsjednik Upravnog vijeća (Lazar Grujić) ŽUC-a legalist, a usput kazano i predsjednik SU-a koji je na županijskoj razini i u vladajućoj „koaliciji“ koja uvijek koristi diskreciono pravo među jednakopravnim kandidatima izabrati „svog“ kandidata, došlo se, u za koaliciju vrlo nezgodnu situaciju u kojoj je predsjednik Upravnog vijeća kao jedini ovlašteni predlagatelj zaključaka Upravnog vijeća provodeći Zakone RH naprosto morao predložiti jedino mogućeg kandidata kojem Čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji daje nespornu prednost,…. i tu počinju problemi.

Mada su tri člana Upravnog vijeća od pet koliko ih ukupno ima po naputcima svojih opcija tražili da se stavi na glasovanje i nezakonit prijedlog, ipak su prihvatili prijedlog predsjednika Upravnog vijeća da se radi otklanjanja svih nedoumica i možebitno nezakonito donesenih odluka, uputi dopis Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu MOBMS) da pobliže pojasni primjenu ČL. 35. u slučaju raspisanog natječaja.

MOBMS je u vrlo kratkom roku dostavilo svoj odgovor koji je u za nekoliko dana nastavljenoj sjednici prezentiran svim članovima Upravnog vijeća(UV) ustanove iz kojeg je sasvim razvidno da je u predmetnom slučaju obveza UV poštivati odredbe Čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Kako je međutim od samog početka postupka izbora novog ravnatelja bilo jasno da troje članova UV mora izvršiti svoj zadatak odnosno po naloga župana Stjepana Kožića (HSS) izabrati svog favorita iznašli su daljnji „problem“ jer u tekstu odgovora MOBMS-a nisu negdje mogli pročitali da se ČL. 35. navedenog zakona odnosi i na izbor ravnatelja Ustanove. Shodno takvom stavu nije bilo druge no ponovo donijeti odluku da se još jednom od resornog Ministarstva zatraži i odgovor na konkretno pitanje u slučaju izbora ravnatelja Ustanove, što je naravno značilo još jedan dopis MOBMS-u i novi prekid sjednice UV.

I opet je uslijedio promptni odgovor MOBMS-a koji je ovaj puta završavao sa slijedećim tekstom:
„Proučivši dokument koji ste nam dostavili u privitku (NN 188/96, Upravni sud RH, Us-769111999 od 9. studenoga 2000.) dužni smo Vas izvijestiti kako isto ne utječe na očitovanje koje smo Vam prethodno uputili. Naime, na mjesto ravnatelja zapošljava se osoba temeljem provedenog natječaja prilikom čega se utvrđuje ispunjavanje uvjeta utvrđenih samim natječajem te važećim zakonskim propisima. Tek kad se ispune svi uvjeti za zapošljavanje nekog od kandidata na mjesto ravnatelja, a to znači i nakon primjene čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i 137/09), slijedi njegovo imenovanje“. Dakle iz dobivenog odgovora su otklonjene i najmanje sumnje o daljnjem postupanju članova UV. Pokušalo se naime sa nekom presudom Upravnog suda od prije desetak godina potkrijepiti tvrdnju troje članova Upravnog vijeća na županov poticaj da u ovom slučaju branitelj nema prednost što je naravno potpuna glupost i baš na to se i odnosi posljednji pasus iz dopisa MOBMS-a.

I tako je sada već 12.11.2010. nastavljena ta 28. sjednica UV na kojoj je predsjedavajući držeći se naravno pristiglih odgovora MOBMS-a glede odredbi Čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Upravnom vijeću još jednom ponovio i detaljno obrazložio, čak i u pismenoj formi, kako u ovom slučaju postoji samo jedan jednini mogući prijedlog zaključka. Pri tome se pozvao i na dva prethodna dopisa upućena resornom ministarstvu uz suglasnost svih 5 članova Upravnog vijeća kao i odgovore resornog ministarstva po kojima nije bilo apsolutno nikakvog prijepora glede prava branitelja, te nakon toga navedeni prijedlog i formalno stavio na glasovanje.
Od 5 članova UV dva su glasala za predloženi prijedlog dočim je troje bilo protiv.

Troje članova UV je bez ikakvog obrazloženja tražilo da se i prijedlog za drugog kandidata stavi na glasovanje što je predsjedavajući temeljem svojih ovlasti iz Poslovnika o radu UV odbio uz obrazloženje da se o provedbi važećih Zakona RH ne može glasovati već ih je ovo tijelo dužno provoditi. Kako je samo jedan kandidat od dvoje imao Zakonsko pravo na prednost pri zapošljavanju jasno je da se Županijskoj skupštini može i uputiti samo takav prijedlog. Na koncu da bi se bilo sigurno kako je prijedlog zakonit svi članovi UV su bili suglasni i da se o tome očituje resorno ministarstvo, no očito nisu dobili odgovor koji bi njih zadovoljio….. ili nekog drugog, možda?!

Kako dakle, već navedena trojka nije bila zadovoljna razvojem događaja, član UV (ujedno i dožupan) Damir Tomljenović izvlači od nekuda i pokazuje papir kojim ga je navodno sam župan Stjepan Kožić ovlastio da u iznimnim situacijama može sazivati i predsjedavati sjednicama UV ŽUC-a, što naravno sa Poslovnikom o radu Upravnog vijeća i ovlastima župana nema blage veze.
Uz glasno izgovoreno kako on Damir Tomljenović temeljem „dobivenih ovlasti“ od župana odmah smjenjuje predsjednika UV i preuzima daljnje vođenje sjednice UV, žurno i naravno neovlašteno odnosno nezakonito predlaže drugog kandidata u čemu ga je podržalo još dvoje članova da bi odmah potom ustali napuštajući prostoriju u kojoj se održavala sjednica UV uz obrazloženje da na istima više neće sudjelovati dok god predsjednik UV bude gospodin Lazar Grujić čime su naravno odmah dali do znanja odnosno priznali da im je i sam prethodni postupak bio protivan Poslovniku o radu UV, a samim time i ništavan.

Slijedeći pak Zakon i jasnu regulativu kao i sam postupak odnosno proceduru izrade i dostavljanja prijedloga za imenovanje ravnatelja ŽUC-a, kojeg po Zakonu o cestama mora potvrditi i predstavničko tijelo, sam predsjednik UV je kandidatima uputio i službenu obavijest o prijedlogu za izbor i imenovanje ravnatelja ŽUC-a koji je također upućen i Županijskoj skupštini na daljnje postupanje.

Igra se sada već dodatno „usložava“ jer se u istu aktivno uključuje i predsjednik Županijske skupštine Damir Mikuljan (HDZ), koji je također poput župana očito jako zainteresiran da prođe baš onaj kandidat koji to po Zakonu ne može, pri tome se u svom dopisu predsjedniku UV pozvao na Čl. 70. stavak 2. Poslovnika o radu Županijske skupštine koji glasi:

Članak 70.
Prijedlog akta sadrži tekst prijedloga akta i obrazloženje.
Tekst prijedloga akta predlaže se u obliku u kojem se predlaže njegovo donošenje.
Obrazloženje sadrži pravnu osnovu za donošenje akta, ocjenu stanja, temeljna pitanja koja se trebaju urediti i svrhu koja se želi postići uređivanjem odnosa na predloženi način, te ocjenu sredstava potrebnih za provođenje akta i način kako će se sredstva osigurati.
Uz prijedlog akta može se priložiti i određena dokumentacija.
Uz prijedlog akta prilaže se i mišljenje županijskog tijela ovlaštenog za poslove financija, ako provođenje akta stvara financijske ili materijalne obveze za Županiju, te tekst odredaba akta koje se mijenjaju ili dopunjuju, ako se predlaže izmjena ili dopuna akta.

Naravno da je gospodin Damir Mikuljan, predsjednik Županijske skupštine već znao cijelu kronologiju zbivanja oko izbora ravnatelja stoga mu je u odgovoru posebno naglašena potreba poštivanja čl.72. alineja 2 Poslovnika o radu Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Članak 72.
Predsjednik Županijske skupštine dužan je bez odgađanja prijedloge akata uputiti predsjedniku nadležnog radnog tijela i županu, ako on nije predlagatelj, na razmatranje i davanje mišljenja.
Predsjednik Županijske skupštine dužan je prijedlog akta dostaviti na sjednicu Županijske skupštine najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga. Predlagatelj je dužan razmotriti mišljenja i stajališta iz prethodne rasprave, te obrazložiti ona koja nije mogao usvojiti.
Dakle predsjednik županijske skupštine je na stolu imao samo jedan jedini prijedlog i to onaj predstavnika ovlaštenog predlagatelja odnosno predsjednika Upravnog vijeća kojeg su stručne službe Županijske skupštine trebale obraditi sukladno čl.72. poslovnika o radu Županijske skupštine.

A kako je svojim ponašanjem troje članova UV uporno opstruiralo rad ŽUC-a predsjednik UV je uputio i poseban dopis predsjedniku Županijske skupštine.

I kao što se očekivalo, uslijedio je neuspjeli pokušaj dociranja predsjednika Županijske skupštine glede procedure predlaganja i donošenja odluke mada mu je i kao pravniku već bilo potpuno jasno da je prijedlog prema Županijskoj skupštini temeljem poslovnika o radu UV i ČL. 35 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uputio sam predsjednik UV. Ta prepiska sa predsjednikom UV je otišla toliko daleko da je u trenutku potpune nemoći da izigra Zakon predsjednik Županijske skupštine otišao i korak dalje pa pozvao i na pisanu izjavu troje članova UV iz čega izvrćući činjenice nevješto izvlači zaključak kako je na sjednici UV ipak glasanjem izabran kandidat Ivan Mikulčić tražeći od predsjednika UV da i poradi toga što je jasno da se radi o očito lažnoj izjavi troje članova UV sačini drugi prijedlog prema Županijskoj skupštini.

Kada tako nešto nije prošlo proradio je njihov plan „B“ te je troje članova UV bez ovlaštenja odnosno uporišta u Poslovniku o radu Upravnog vijeća samo napisalo i potpisalo „prijedlog“ (koji je bio podloga za jedan kasniji koji smatramo krivotvorenjem službene isprave) u kojem su za to naveli obrazloženja koja sa zdravim razumom nemaju blage veze. U toj krivotvorini se navode i neke nebuloze poput one da su sa kandidatima obavljeni intervjui što naravno nije istina, a nije bilo ni predviđeno raspisanim natječajem, kao ni to da je uopće bilo provedeno glasanje o drugom kandidatu koji iz već spomenutih razloga uopće nije ni predlagan od stane ovlaštenog predlagatelja. Naravno da je o svemu tome do u detalje predsjednik UV govorio i na samoj sjednici Županijske skupštine koja je prijedlog za imenovanje ravnatelja ali i njegovo razrješenje sa mjesta člana odnosno predsjednika UV uvrstilo u dnevni red po hitnom postupku mada za tako nešto nije bilo nikakvih razloga…. Odnosno bar se tako čini …

Slijedi i dopis predsjednika UV koji je upućen predsjedniku Županijske skupštine i u kojem je još jednom uz sve priloge detaljno obrazložen slijed i Zakonsko uporište za službeni prijedlog Županijskoj skupštini od strane predsjednika UV Ustanove.

Budući je očito kako se ovdje radi i o višestrukom sukobu interesa predsjednik UV ŽUC-a je na koncu ipak zatražio i pravnu pomoć od odvjetničkog ureda Mikuljan…. … da, da, istom Damiru Mikuljanu (predsjedniku skupštine ZG županije) ali sada njegovu odvjetničkom uredu, koji za ne baš malu lovicu obavlja pravne poslove za ŽUC….. što je po nekima očito sukob interesa.

Ono što je uslijedilo je zasigurno nešto o čemu se zadnju riječ dati DORH jer po našem mišljenju postoji osnovana sumnja na počinjenje nekoliko kaznenih djela, a među njima se radi i o krivotvorenju (Odluke UV) službene isprave na temelju koje je Županijska skupština donijela odluku o imenovanju Ivana Mikulčića za ravnatelja ŽUC-a mada je iz sve prethodne korespondencije jasno da takav prijedlog nikada potpisan od ovlaštene osobe (predsjednika UV) nije upućen prema županijskoj skupštini. Navedeni je dokument potpisan od troje članova UV, dakle bez ovlaštenog potpisnika, zatim je pisan na papiru bez zaglavlja i bez ovjere službenim pečatom. Zanimljivo je i to kako nikome od hrpe pravnika u županiji nije bilo sumnjivo čak ni to što svaki službeni dokument Upravnog vijeća ustanove potpisuje isključivo predsjednik navedenog tijela. Dakle jasno je da su svi involvirani djelovali u sprezi i bili svjesni svega što rade.

Usprkos svemu već navedenom predsjednik Županijske skupštine Damir Mikuljan svjesno stavlja nezakoniti prijedlog na dnevni red Županijske skupštine ignorirajući legalni, te provodi glasovanje, i naravno donosi odluku o imenovanju ravnatelja ŽUC-a protivno Čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Branitelji iz Domovinskog rata po nekim sudionicima ove priče očito mogu, a po pokazanom i „trebaju“ biti bez posla, mogu se i „ubiti“ ako žele, možda, ali tek sa velikim možda, mogu biti i čobani, mada bi za neke od prozvanih možda bilo najbolje da branitelji budu tek „ovce“ koje će oni po potrebi „šišati“,… jer po onom što se dogodilo u ovom slučaju ispada da branitelj sa prve crte mnogih ratišta, sada i sa dječicom u krilu, čak ni uz sve potrebne kvalifikacije koje ima i jasne odredbe iz Čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji ne mogu do posla pored hrpe „stranačkih poslušnika“ od kojih su mnogi Domovinski rat pratili tek onako usput, u pauzama „loptanja ili tenisko - rekreativnih mečeva“ sa novopečenim „tajkunima ili političkim veličinama“ , od kojih dobar dio za mnoge građane lijepe naše jest tek ljudski šljam.

… no kako je poradi svega navedenog podnesena kaznena prijava koja u ovoj priči obuhvaća više osoba, a onda i dodatak o nekim drugim i vrlo zanimljivim „aktivnostima“, u „igru“ se vrlo brzo umiješao i USKOK…
Za brzu reakciju USKOK-u dajem čistu peticu, a za dalje budemo vidjeli….. no već sada sve miriši na veliku frku…..

Komentari

Branitelji NEPODOBNI a PODOBAN onaj tko ne ispunjava uvjete!

Sličan slučaj imamo i u Splitu gdje je poništen natječaj na koji su se prijavila trojica branitelja koji ispunjavaju sve uvjete. Samo ovdje je slučaj još ekstremniji jer se natječaj namješta za PODOBNIKA koji tek za koji mjesec treba ispuniti uvjete natječaja!!!

http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/a...
Koordinacija braniteljskih udruga proizišlih iz Domovinskog rata grada Splita izrazila je jučerašnjim priopćenjem, koje je potpisao Mirko Ramljak, predstavnik Koordinacije, inače gradski vijećnik HDZ-a, svoje nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, nezakonitog poništenja natječaja za ravnatelja Studentskog centra u Splitu, na kojem su se natjecala i trojica hrvatskih branitelja.

- Upravno vijeće Studentskog centra Split raspisalo je natječaj za ravnatelja, na koji se prijavila dosadašnja ravnateljica i trojica hrvatskih branitelja koji su ispunjavali sve propisane zakonske uvjete natječaja, pa je sasvim normalno bilo da se između onih koji su se i natjecali i ispunjavaju uvjete i izabere najbolji kandidat.
Budući da nisu pronašli nikakav zakonski okvir za poništenje natječaja, trojica od pet članova Upravnog vijeća su poništili svoje glasačke listiće kako, iz čisto formalnih razloga, nitko od kandidata ne bi dobio natpolovičnu većinu, nakon čega je dosadašnja ravnateljica izabrana za vršiteljicu dužnosti na rok od šest mjeseci.
‘Kandidat - poslušnik’
Međutim, nekoliko dana prije završetka samog izbora za ravnatelja pojavile su se spekulacije kako će natječaj biti poništen jer se nije prijavio podoban kandidat - poslušnik koji bi slijedio kontinuitet dosadašnjeg djelovanja Studentskog centra, što je više puta bilo predmetom istraga nadležnih službi, o čemu su pisali i mediji.

Doznajemo da je takav kandidat pronađen u neiskusnome mladiću bliskom Splitskom sveučilištu i rodbinskim vezama s pojedinim političarima, kojem, međutim, nedostaje upravo tih nekoliko mjeseci radnog iskustva kako bi ispunio formalne uvjete za prijavu na natječaj - piše u priopćenju Ramljak, dodajući kako je zato bilo “najjednostavnije poništiti natječaj i prolongirati ga za koji mjesec kako bi se taj podoban kandidat mogao natjecati za ravnatelja, iako bi se po Statutu SC-a novi natječaj morao ponoviti u roku od mjesec dana”.

- Apsurd je da se poništava natječaj za ravnatelja na koji su se prijavili dokazano sposobni i iskusni kandidati, s kvalitetnim programima rada, među kojima su trojica i hrvatski branitelji kojima se teško može manipulirati, kako bi se novi natječaj namjestio za poslušnika pojedinih interesnih skupina koji bi tek za koji mjesec trebao ispuniti formalne uvjete za prijavu na natječaj.

U ratu smo se borili za slobodu i samostalnost za koju smo bili spremni i život dati, ali i za jednakost i ravnopravnost, pa danas u miru pripadnost braniteljskoj populaciji ne bi trebala biti prepreka za obnašanje odgovornih dužnosti, što nam se nameće kao zaključak u dosadašnjem tijeku provedbe ovog natječaja.

Stoga tražimo od nadležnih državnih službi da pojačano poprate daljnji tijek izbora za ravnatelja Studentskog centra u Splitu i spriječe moguću realizaciju ove namještaljke koja opravdano budi sumnju o daljnjem bujanju korupcijske hobotnice u hrvatskom društvu - zaključuje Ramljak u ime splitskih branitelja.

Natpolovična većina
U obrazloženju koja je ponudila Jadranka Perkov, predsjednica Upravnog vijeća SC-a Split, stoji, pak, da natječaj nije poništen, već je okončan jer je u “postupku natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Studentskog centra u Splitu, nakon provedenog postupka glasovanja, utvrđeno je da niti jedan kandidat nije izabran budući da niti jedan kandidat nije dobio potrebnu natpolovočnu većinu glasova svih članova Upravnog vijeća”.

Na natječaj su se, prema riječima Jadranke Perkov, javila i uvjetima udovoljila četiri kandidata, i to: Gordana Raos, dosadašnja ravnateljica SC-a, Petar Škorić, ravnatelj splitskog Centra 112, Alen Ćurin, bivši direktor “Čistoće”, i Jakša Radnić, bivši direktor “Stanouprave”.

- S obzirom na navedeno, a sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Statuta Studentskog centra, Upravno vijeće SC-a je moralo donijeti odluku o ponavljanju natječaja za ravnatelja Studentskog centra, a ponovljeni natječaj se ima raspisati u roku ne duljem od 30 dana - zaključuje Perkov.

VLADIMIR URUKALO

Tko je glasao

A tko su ti koji su tako odlučili?

@excalibur,
U obrazloženju koja je ponudila Jadranka Perkov, predsjednica Upravnog vijeća SC-a Split, stoji, pak, da natječaj nije poništen, već je okončan jer je u “postupku natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Studentskog centra u Splitu, nakon provedenog postupka glasovanja, utvrđeno je da niti jedan kandidat nije izabran budući da niti jedan kandidat nije dobio potrebnu natpolovočnu većinu glasova svih članova Upravnog vijeća”.
Na žalost kandidata iz redova branitelja ovo obrazloženje ako je pravno održivo i u okviru zakoan RH. Da je kojim slučajem bio samo jedan branitelj onda ovo obrazloženje nebi moglo proći jer se o primjeni Zakona ne glasa.... no ovako, odnosno u ovom slučaju (ako je korektno prenesen) je formalno sve Ok. Mora se raspisati novi natječaj.

Bilo kako bilo nije zgorega vidjeti da li je Studentski centar u ingerenciji županije ili grada (mislim da je u ingerenciji županije) te u tom pravcu nastaviti djelovanje.... i to bez pardona opaliti po onima čija je večina u Uprvnom vijeću tako postupila....

Daj nam napiši tko su (i "čiji") članovi Upravnog vijeća pa će se lakše moći dalje.... kada licemjere istjerate na svjetlo dana onda je i borba puno lakša i efikasnija.....

Tko je glasao

zakoni i stručnost kao lijepo zvuči

kad bi se svi ili baare većin držala zakona i stučnosti i kad se u sve to ne uplitala politika ond bi hrvatska bila zemlja bllagostanja a EU bi nas molila da uđemo. možda bi pronašli nešto za pisanje na politika.com.

w. ;)

Tko je glasao

Na žalost još smo fazi kada

Na žalost još smo fazi kada se politika zna postaviti ispred zakona.... no slučaj o kojem je ovdje riječ je puno veči od onog što bi se na prvi pogled moglo zaključiti tek površnim čitanjem, a što ujedno znači da je zainteresirao mnoge koji i sve stalo što se na pollitici piše čitaju iz sasvim nekih drugih razloga no što to čine većian članova....

I naravno da postoji i nastavak ove priče.... kojeje još u tijeku.... a završetak odnosno razvoj mnogi sa veeeeeelikom pažnjom iščekuju.....

Tko je glasao

Bolje ili lošije lošije

Da ne odgovaram baš na nečiji komentar ovo je danas došlo do mene pa je red da podijelim sa vama budući se Riječki Novi list relativno malo čita u Zg...... prenosim vam bez komentara dva teksta za ZG područje, i to prvi od petka 27.05.2011. i drugi od danas 30.05.2011.....
Osumnjičenik za iznude postao ravnatelj županijske uprave od 27.05.2011.

HSS i HDZ svjesno kršili zakon pri imenovanju od 30.05.2011.

Sada će vam onaj @penzićev dnevnik možda biti još malo jasniji.....

Tko je glasao

DEMOS- možda baš nisam sve

DEMOS-
možda baš nisam sve najbolje shvatio pa stoga ......

Jasno mi je kako se političke mreže pletu i počesto pucaju pa je tako vjerovatno i u ovom kao i u mnogim drugim slučajevima i u mnogim drugim mjestima.No ovdje je jasno kako se već Uskok umiješao no što je sa drugim kako je popularno reći "institucijama"tu svakako mislim na ministarstvo pravosuđa i naravno ministra.Možda bi i oni trbali raditi "svoj posao" ili ga" upravo rade"
Ako mi ovo malo pojasniš možda ću imati još koji upit vezano za branitelje poa samim ti i to dali smo uistinu legalisti ili samo kak nam to odgovara.
Inače pre dug ti je dnevnik.

Tko je glasao

Te malo pojašnjenje

@car prvi
Ma da, dnevnik doista jest malo (pre)dug, no jednostavno ga nije bilo moguće skratiti a da se ne izostave neki jako bitni "detalji" (i osobe naravno)..... detalji o kojima dijelom i u svom dnevniku pište @penzić. Savjetujem dakle radi stjecanja jedne cjelovite slike (a biti će toga još) pročitati i njegov dnevnikjer je isti na neki način gotovo pa nastavak ovog,... i naravno najava "zanimljivih" tema i dnevnika do čega ili kojih još nismo stigli..... (no sigurno budemo)
Pa zar i ti ne reče da je i ovaj "uvodni" dnevnik predug......?????

I naravno da nas i te kako zanima kako svoj posao rade određene "institucije" i ljudi koji su im na čelu, a na koje ako se ne varam ti i ciljaš..... "ali i mi"

Tko je glasao

demos, u ovom tvom dnevniku o

demos, u ovom tvom dnevniku o nepravilnostima oko natjecaja za imenovanje ravnatelja zupanijske uprave za ceste u zagrebackoj zupaniji, radi objektivnijeg informiranja polliticara (i javnosti!) svakako se trebalo navesti podatak.. da je kresimir androic, jedan od dva kandidata koji nije izabran na mjesto ravnatelja, a oko cega je stranka umirovljenika digla medijsku galamu i podigla cak i kaznenu prijavu, ujedno i povjerenik vase stranke umirovljenika za gc gornja dubrava u zagrebu!

ako se vec pise o stranackoj pripadnosti drugog kandidata i iz svega toga izvlace odredjeni politicki zakljucci , zasto ste zatajili ovaj podatak!?
ili mislite da u ovoj prici to nije bitan podatak, jer se radi o vasem stranackom kandidatu za to mjesto?

Tko je glasao

@edi3, Da napuštanjem HSS-a

@edi3,
Da napuštanjem HSS-a što isti u svom životopisu nije smatrao potrebnim ni navesti je prešao u SU. Dakle u vrijeem postupka Krešimir Androić je bio član HSS-a, a istupio je iz iste i zatražio prišstupnicu te prešao u Su tek kada je nakon završetka procesa izbora i razgovra sa nekim čelnicima iz HSS-a zaključio da više u toj stranci ne želi biti. Zatražiti ću da mi dostavi taj dopis koji je uputio HSS-u pa ću ga rado objaviti.
Na našoj stranici uz sliku istog to naravno i jasno stoji (da je povjerenik za svoju četvrt) što znači da nema niakkvog skrivanja, niti potrebe za time. No i da je prije raspisivanja natječaja isti bio naš član priča kao i naše ponašanje bi opet billo potpuno isto.

Dakle nij eštos u borbi za "svog" kandidata već u borbi za poštivanje Zakona Rh.

Tko je glasao

STOS

mislim da je stav prema "stosu" kriv, ako ga politicar izgovara

ispravan bi bio za advokata koji zastupa tu osobu te koristi sve zakonske mogucnosti da ona dode do svojeg prava.

Politicar .......... ako misli pozitivno ... se bori na sasvim drugi nacin za svoje stavove. Pravo i politika nisu ista stvar. Postoji politicki kredibilitet i zakonska odgovornost.

To je cesto potpuno krivo shvaceno kod politicara u Hrvatskoj.

Politicar odstupa, daje ostavku na svoje mjesto kad prekrsi drustvene norme, kad je ..
kao napr. kad se vlak pun sljunka srusi niz nasip, ministar prometa daje ostavku, osim ako nije definitivno utvrdeno da je sabotaza ili osobna greska
Ministar daje ostavku zbog afera.. kao sto je napravila Ministrica zdrastva kod afere sa "onim za bubrege".. Makar ona s tim nije imala nikave veze.. osim sto je ministrica..

Politicar koji drzi do svog politickog kredibiliteta nece inzistirati na zakonu s kojim se ne slaze, ako ne postoji neki drugi pozitivan razlog... U ovom slucaju, iz dnevnika, mislim kako postoje dvije moguce varijante pozitivne politicke akcije :

1. Kandidat A je puno bolji, kvalitetniji i sposobniji od onog drugog.. I to je razlog zasto se zdusno borimo da preuzme tu managersku funkciju (uz opis zasto je bolji, te sve epitete doticnog, ukljucujuci sposobnosti i etiku) .. Uocili smo da postoji zakon koji mu moze pomoci da pobijedi na natjecaju ... Bez obzira sto se ne slazemo sa "podobnoscu" kao karakteristikom potrebnom za obavljanje tog posla, nije nam zao jer je kandidat stvarno najbolji moguci izbor..

Ipak naglasavamo da zakon, kao takav treba mijenjati i to cemo predloziti zakonskom odboru.

2. Kandidat A nije najbolji, ne znamo njegove sposobnosti, po nicem se posebno ne istice... (ili je losiji, svejedno) Sam je potegao pitanje svoje prednosti pri zaposljavanju, koristeci zakon o pozitivnoj diskriminaciji branitelja.
Iako se ne slazemo sa podobnoscu kao uvjetom za takvu vrstu zaposlenja, moramo naglasiti da Zakon postoji, te ga kao takvog treba postivati. Ipak cemo na slijedecem sastanku o zakonima upozoriti na utjecaj tog zakona te negativnu selekciju do koje moze dovesti.

eto.. tako kako je upisano pod 1 ili pod 2 bi pricao politicar (politicar nije pravnik ni advokat primarno, i tu je bitna razlika u nastupu)

A nakon informacije da je taj Zakonski podoban kandidat clan stranke koja potencira provodenja zakona s kojim se bas ne slaze... (kao) cijela prica gubi politicku vjerodostojnost
1. Zato sto je clanstvo u Bloku zatajeno u tekstu koji je podugacak, pa se nikako ne bi moglo reci da je taj podatak slucajno ispusten
2. Zato sto nakon presucivanja podatka o clanstvu u stranci Blok, i objasnjenja tipa A gube na vjerodostojnosti
3. Objasnjenje 3, nije ni moguce, jer se Blok vec angazirao oko provodenja zakona, bez da se pitao u moralnost ...

Ne svida mi se takvo ponasanje. Ispadne opet Stranacka podobnost kao jedino bitna ... No ako nije dovoljna koristiti cemo sva sredstva, bez obzira na moralnost takvih stavova jer je covjek nas clan, i to je dovoljno i jedino bitno..

Politicar NE inzistira na zakonima s kojima se ne slaze. Ne potencira njihovu provedbu. Osim ako to iz drugih razloga nije oprvadano ili neopravdano..

Opisani dogadaji i aktivnosti u clanku, neosporno dokazuju kriminalne radnje ... No to smo znali i ranije. Ostalo pokazuje da politicka korektnost nije jaca strana onih koji podrzavaju navedenog kandidata.. ..

Politicar nije advokat, postoji jasna razlika u ponasanju i principima.
Politicar je duzan postivati zakon.
No dobar politicar ne inzistira na postivanju loseg zakona radi zakona, vec samo ako to ima moralno opravdanje. Koje je u ovom tekstu izostalo iz opisa akcija.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunprof, Očito je da i dalje

@lunprof,
Očito je da i dalje imamo problem oko teme o kojoj pišem u svom dnevniku i koju pokušavam staviti u fokus….. a tu je prvenstveno pravni aspekt navedenih radnji, a tek periferno politički o čemu će naravno biti niz dnevnika. U ovo je nakana, što i sama vidiš bila argumentirano pokazati jedan obrazac (nezakonita) ponašanja onih koje kanimo prozvati da podnesu i ostavke na ne baš sitne funkcije koje trenutno obnašaju. Kako je dnevnik i ovako za mnoge predugačak jasno je da u istom nije moguće obuhvatiti apsolutno sve već prvenstveno ono što sam smatrao da je u ovom slučaju bilo najbitnije kako bi se razvila konstruktivna rasprava tijekom koje bi se dodavalo i niz drugih dokumenata vrlo bitnih za ovu priču,….. no neki izgleda da neki baš i nemaju dovoljno strpljenja……. A u politici je strpljenje i tajming vrlo bitan, zar ne?
Na neke općenite primjedbe ti nema potrebe odgovarati, ali kada se ovako započinje
Politicar koji drzi do svog politickog kredibiliteta nece inzistirati na zakonu s kojim se ne slaze, ako ne postoji neki drugi pozitivan razlog... U ovom slucaju, iz dnevnika, mislim kako postoje dvije moguce varijante pozitivne politicke akcije
…. Onda je jasno da i sve što slijedi ide pogrešnim putem jer sve navedeno pod 1. i 2. jest potpuno promašeno…… što potvrđuješ i ovim:
A nakon informacije da je taj Zakonski podoban kandidat clan stranke koja potencira provodenja zakona s kojim se bas ne slaze... (kao) cijela prica gubi politicku vjerodostojnost mada sam kazao da tada taj kandidat uopće nije bio u našoj starnci kao i da bi potpuno isto postupili i u slučaju da je i bio….. dakle stranačka pripadnost kandidata uopće nije bila bitna ni tada kao što nije ni sada.

No dio od ovog što si primijetila jest ono što je dosta jako bitno, dočim ona druga rečenica pokazuje nerazumijevanje prethodno napisanog…

Opisani dogadaji i aktivnosti u clanku, neosporno dokazuju kriminalne radnje ... No to smo znali i ranije. Ostalo pokazuje da politicka korektnost nije jaca strana onih koji podrzavaju navedenog kandidata.. . Opisani događaji samo upućuju na našu osnovanu sumnju na počinjena kaznena za što smo priložili niz dokaza, no tek će institucije pravne države utvrditi da li je to tako ili pak ne…… jer to što smo nešto svi „znali“ nije nikakav dokaz niti predstavlja nešto čime bi se bavio bilo tko ozbiljan bez nekih jakih indicija ili konkretnih dokaza.

I upravo jest politička korektnost prvo tražiti od nadležnih institucija pravne države da oni daju pravni meritum glede naših sumnji, a ne da vičemo kako je netko lopov a da ni optužnica nije podignuta. Glede pak traženja političke odgovornosti jest nešto što u ovom dnevniku nije bila nakana dovoditi u prvi plan (to tek slijedi), no logično je iz navedenog da će uslijediti lijepi niz imena ljudi na raznim funkcijama za koje će mo tražiti da odmah daju ostavke.

Politicar je duzan postivati zakon.
No dobar politicar ne inzistira na postivanju loseg zakona radi zakona, vec samo ako to ima moralno opravdanje. Koje je u ovom tekstu izostalo iz opisa akcija
Svi građani Hrvatske su dužni poštivati zakon pa tako i političari bez izuzetka. Ovi potonji ga u demokratskoj proceduri mogu i mijenjati no ne i neprovoditi pa ma kakvi razlozi za to bili. Poštivanje Zakona jest osnov za funkcioniranje pravne države, sve ostalo je po onoj „Titovoj“ da se Zakon abaš i ne mora držati kao pijan plota….. jer nas je takva praksa u ovih 20 godina i dovela do ovakvog stanja gdje se Zakon često tumači kako se komu prohtije…. Dakle da zaključim sa ovom tvojom tvrdnjom

Politicar NE inzistira na zakonima s kojima se ne slaze. Ne potencira njihovu provedbu. Osim ako to iz drugih razloga nije oprvadano ili neopravdano.. Političar MORA inzistirati na poštivanju Zakona pa ma koliko se sa istim ne slagao jer je isti donesen odlukom potrebne većine u predstavničkom tijelu (dakle zakonodavne vlasti).. tijekom čega je bilo koji političar mogao glasati i protiv, no odluka većine ga obvezuje na poštivanje donesenog Zakona, pa makar to bio i „loši“….. Sve drugo spada u opis bezvlašća iliti anarhije u kojoj će svatko krojiti svoje zakone…. A to nebu prošlo!

Tko je glasao

advokat nije jednako politicar


Političar MORA inzistirati na poštivanju Zakona pa ma koliko se sa istim ne slagao jer je isti donesen odlukom potrebne većine u predstavničkom tijelu (dakle zakonodavne vlasti).. tijekom čega je bilo koji političar mogao glasati i protiv, no odluka većine ga obvezuje na poštivanje donesenog Zakona, pa makar to bio i „loši“….. Sve drugo spada u opis bezvlašća iliti anarhije u kojoj će svatko krojiti svoje zakone…. A to nebu prošlo!

potpuno kriva logika. da j eto istina ne bi trebali politicare kao politicare nego samo zakone koji bi bili trajni i nepromjenjivi ma koliko god bili losi.

Za primjer, ocito krive politicke logike, predlazem svim podrzavateljima gornje ideje slijedece:

1. primjer:
Osobno ili kao stranka, pocnite lovati djecurliju i malo starije, a mozete i odrasle koji puse travu i kazneno ih prijavite. Zovite policiju nek ih hapsi, a po prijavi se pobrinite da ne bude olaksavajucih okolnosti, tako da pratite sudenje..

2.primjer
Pokrenite se i oslobodite ekipu iz HEP-a.. obzirom da je HDZ ozakonio kradu struje
Trebalo bi se svakako izboriti da ekipa koja je bila prije donosenja zakona o poklanjaju silne love (struje) hercegovackim tajkunima bude oslobodena svake odgovornosti.. jer je zakon koji je kradu proglasio ne-kradom izglasan vecinom u saboru. Jer nije valjda taj zakon samo za zakonsku kradu dalje, vec je valjda i za legalizaciju krade ranije..

3. Pomognite drzavi u provodenju ovrha.. previse je posla, evo bas sad je 150.000 racuna gradana blokirano zbog neplacanja rezija.. pa bi im pomoc dobro dosla, da mozda pronadu jos pokojeg krivca..

4. Postoji jos i zakon o policiji, koji je nedavno izglasan, jako pozitivan zakon.. utjecaja policije na unutrasnji zivot .. valjda zato sto spadaju pod ministarstvo unutrasnjih poslova,.. sigurno ce trebati pomoc u pracenju gradanja.. i prijavama..

Tako izgledaju i rade politicari koji tvrde ono sto ti tvrdis.

Pravda jest slijepa, no zar je pozitivno kad i politicar zatvara oci?

Ne bih rekla.
Dapace, ne bih ga nikad ni odabirala da bude politicar.. pogotovo ne ako cak i javno, jasno i glasno pokazuje da ima takvo misljenje.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof, mislim da si malo

@lunoprof,
mislim da si malo pobrkala lončiće..... a nešto si logički krivo zbrojila.... no hajdmo opet,
1. Svi su dužni provoditi važeće Zakone i tu nema niti treba uopće biti rasprave...
2. Svaki političar će dati svoj doprinos da u demokratskoj proceduri Zakone prilagodi (mijenja, ukida ili sl) prema općem interesu i normama u širem kontekstu.... sve drugo je politiziranje.... tipa jel se treba npr poštovati Zakon o zabrani okupljanja na Markovu trgu i sl...... Političar mora kazati da se taj Zakon pora poštovati kao što ću se ja osobno uvijek zalagati da se isti ukine.... no do ukidanja ću ga poštovati.... i što je sada tebi u svemu ovome nejasno ili neprihvatljivo ???

PS. nekima je glup Zakonski propis koji kaže da na auto putu ne smije voziti više od 130 km/h pa nagaze na 250 ili više.... jer im se eto čini kako je taj Zakon bez veze isto kao što se i tebi čini za neki drugi.....

Tko je glasao

@Demos

Oprosti, ali uopće se ne slažem.

Bi li jednako tako poštovao - rasni zakon?

Postoji i nešto što se zove "građanski neposluh" - a to može ići i dotle da pojedini političar poziva građane da ne poštuju neki zakon. I obično prednjači u ne-poštivanju istoga.

Tko je glasao

@zaphod, mislim da dnevnik

@zaphod,
mislim da dnevnik nisi pročitqao u cijelosti odnosno da nisi skužio poantu...... ili pak jesi no krimen ljudi iz ove priče sa nekim razlogom želiš relativizirati.....
Da sam o tome što ti spominješ pisao onda bi iznio kronologiju događanja za sve do nedavno primjenjivan rasni zakon u u JAR-u ili sl.....
Zbog ne/uspjeha u primjeni određenih zakona su i ratovi izbivali, bilo garđanski bilo među državama bilo pak i širih razmjera.... no o takvim "zakonima" povdje nije rijeć već o točno jednom jedinom i ponašanju "predstavinka" dakle ljudi sa imenom i prezimenom baš "onih stranaka" koji su ga i donijeli....
Zakon o pravima hratskih brnitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji svakako ne spada u Zakone koje bi trebalo "garđanskihm neposluhom" nepoštivati jer bi se po istoj logici to moglo primjeniti i za sve ostale Zakone (svakome se po neki ne sviđa) a onda dobijemo ono što ovdje neki zdušno zagovaraju. Mislim da građani neće nasjesti na te fore.....

Tko je glasao

@Demos

Oprosti, ali referirao sam se na ovo tvoje izrečeno:
Svi građani Hrvatske su dužni poštivati zakon pa tako i političari bez izuzetka. Ovi potonji ga u demokratskoj proceduri mogu i mijenjati no ne i neprovoditi pa ma kakvi razlozi za to bili. Poštivanje Zakona jest osnov za funkcioniranje pravne države, sve ostalo je po onoj „Titovoj“ da se Zakon abaš i ne mora držati kao pijan plota…

Dakle - nisi govorio o poštivanju samo jednog Zakona (o pravima hrvatskih branitelja) - već o poštivanju zakona općenito - i mislim da ti je @luna tu dobro odgovorila. Politička borba ponekad uključuje i NE poštivanje zakona, što je tu čudno?

Tko je glasao

@zaphod

imas pravo, mislila sam opcenito na moralnost ili nemoralnost politicara.. takav mi je stav. i mislim bas to sto si rekao.

ali isto tako se moj komentar odnosio i na zakon o braniteljima koji se

ovakvim oblikom koristenja zloupotrebljava. Na koncu, steti braniteljskoj populaciji koja je i ovako osramocena hrpama branitelja koji su umjesto ratovanja cuvali podrucje ispod repa na banetovom trgu i slicnim mjestima.

na zalost, ja mislim da se nitko osim branitelja samih ne moze izboriti za njihov respektabilni status ponovo.
a i da mi (ja) koji u tu grupaciju ne spadamo ne mozemo pripomoci ako sutimo i gledamo zloubotrebe prava, zakona, onima kojima su dana ta prava kao pomoc reintegraciji u normalu.

jer proizvod toga je samo daljnji jaz izmedu gradana i stvarnih branitelja, izmedu branitelja i novih generacija, sto mislim nikome nije cilj.

kao i daljnje negiranje stvarnih vrijednosti drustva, koje vapi za promjenom vrijednosnog sustava, jer ovo sto sad imamo ne daje nadu u bolje sutra.. osim podobnoscu..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@zaphod, Da mogao bih reći da

@zaphod,
Da mogao bih reći da uglavnom stoji sve što kažeš ako pričamo općenito o zakonima u kontekstu onih koji ih donose i onih za koga se donose, no ovdje je riječ točno o određenom Zakonu, stvarnim ljudima, LJS itd (sa jako dobrim razlogom)
.... dakle u samom početku rasprave sam zamolio - zatražio da se konkretna tema ne "ruši" i to sa jako dobrim razlozima.... Ako si možda proćitao i ovaj dnevnik od @penzića onda ti mislim neće biti problem pronači put kroz ovu "šumu"....

Tko je glasao

politicar, ako je ispravan ..

politicar, ako je ispravan .. u zakonu trazi samo pozitivnu stranu zakona

i ni u kom slucaju ga ne koristi, barem se prem azakonu ne moze odnositi principijelno,

na nacin na koji se odnose advokati

stiteci svog klijenta po svaku cijenu, trazeci mogucnosti i rupe.

Zakon o hrvatskim braniteljima je zakon koji je, u clanu na koji se @DEMOS poziva, kao takav napravljen za laksu socijalizaciju branitelja nakon rata...

NI U KOM SLUCAJU ZA POGODOVANJE MANAGERSKOM KADRU NEKE STRANKE!

negirati pozitivnu stranu zakona i kao rezultat proizvesti .. negativnost iz pozitivno pisanog zakona moze samo los i nedobronamjeran politicar.

Na nacin na koji se u ovom postupku pristupa tom zakonu je lose i baca potencijalnu ljagu na bas na one branitelje kojima je on bio potreban da bi krenuli u normalan ne ratni zivot.

LOSE I SRAMOTNO..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof, ovo smatram jednim

@lunoprof,
ovo smatram jednim vrlo nekorektnim komentarom i dobrim dijelom nerazumijevanja onoga o čemu sam u svom dnevniku napiaso. Nigdje nisam pisao da se pordi braniteljskog statusa netko treba protežirati niti je to u dnevnikuigdje napisano..... niti sam uopće da se radi bilo čega itko protežira. o tome o čemu ti pišeš se u ovom tekstu ne govori već upravo o nečem sasvim suprotnom ...

U ovom slučaju se ne radi ni o kakvom managerskom kadru što želiš naturiti, a naturaš je očito ne znaš što navedena Ustanova iz ove priče uopće radi i kakva je ulog samog ravnatelja.... ta ovaj što namje nametnut na način koji sam opisao je već pet mjeseci ravantelj a još ne zna ni vrata zaključati kada izađe vani.... znaš svatko od djelatnika ima svoju širu (a sustav osiguranja - alarm) koju obavvezno ukucava ako prvi dolazi odnosno zadnji napušta prostor ili zgradu, a da o drugim zanjima i sposobnostima tog mr.sc. da i ne govorim..... jer to naime uopće nije ni tema....

Ovom barnitelju iz naše priće ne treba nikakva resocijalizacija ili "liječenje" već samo posao kojeg mu je kršeći Zakon netko oteo "uzeo" ..... OTEO mu je pravo an dostojanstven život, na pravo na rad, na pravo da bude ravnopravan građanin sa svim drugima.... samo što ti to izgleda nisi skužila ....

Dok je ovaj drugi rekreativno pikao loptu ovaj je bio na prvoj crti..... i zadovoljava sve što je natječajem traženo.... a čak ima i valjanu potvrdu o nekažnjavanju ....

Tko je glasao

zadovoljavanje ne znaci cak

zadovoljavanje ne znaci cak ni dobar.. a kamoli bolji..

mozda je ovaj drugi bolji za taj posao?

protivnik sam, kao i vecina gradana, koja je zivjela u bivsem, a sve vise njih i u ovoj drzavi.. sutra ce biti mladih koji ce biti jos veci protivnici tog..

biranja po bilo kakvoj podobnosti koja nema veze sa znanjem, talentom, stvarnim vrijednostima za takve poslove..

sto ti mislis TKO je taj koji bi htio da mu sef bude branitelj, ili da mu branitelj uzme posao zato sto je branitelj, a ne zato sto je najbolji?

Kako ti msilis da ce mladi ljudi, danasni 30, cak i 40godisnjaci reagirati na ovakve ideje?

Pa za koga se ti boris? I od koga ocekujes podrsku?

Od naroda koji na celu ima samo podobne ali ne i sposobne? Poslusne ali ne i pametne?

Malo si razmisli koju ces vrijednost promovirati ako zelis politicki uspjeh. Moja generacija, misleci dio, ti sigurnu nece dati podrsku, ako ni zbog cega drugog, zbog svoje djece..

koja sutra nece moci napredovati, jer njima nije zakonom zasticena podobnost... bez obzira na kvalitetu..

Oni to vec i sada osjecaju. Prema kolegama, djeci branitelja koji imaju prednost pri upisu na fakultet. Zakonsku prednost, amozda su sto puta gluplji i losiji daci. Umjesto stvarne pomoci toj djeci branitelja, .. da steknu znanje, da smire traume ako su iz ratnog podrucja, ... itd.. imaju besplatne instrukcije ako im trebaju.. NE, oni zajednice dobijaju pecat podobnosti....

Pa sto ti mislis da bi njihova okolina o njima trebala misliti? Ona koj ablage veze nema s ratom.. Klinci ili jos nerodeni 90-tih..

zasto bi ja to podrzavala? Ne smatram to dobrim.

podobnost, zakonska, a bez dokaza prethodnog dokaza kvalitete je lose zastupati, za buducnost ove zemlje i svih njenih mladih stanovnika.. LOSE

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof, Ne zanm što je

@lunoprof,
Ne zanm što je razlog tvom ovolikom angažmanu na ovom dnevniku, no kako netko kaže vjerujem da ništa nije slučajno pa čak ni slučajno nije slučajno....
Dakle i dalje briješ svoju pričiu koja veze nama sa ovim o čemu se ovdje govori što me navodi i na neka druga razmišljanja.... pogrešna možda no kad aje netko ovoliko uporan onda mora imati i određeni razlog....
I opet po ne mzanm koji puta te pokušavam pristojno vratiti na bit ove priće koju ti ili ne razumiješ ili se iz nekog razloga (a nadm se da griješim) praviš "englezom"...
podobnost, zakonska, a bez dokaza prethodnog dokaza kvalitete je lose zastupati, za buducnost ove zemlje i svih njenih mladih stanovnika.. LOSE KANDIDATI NISU IMALI PRILIKU POKAZATI NITI DOKAZATI SVOJE SPOSOBNOSTI... alooooo jel ti kužiš da uopće nisu imali priliku pokazati što znaju i za što su sposobni, a niti su to imali kome pokazati ako se gleda usko, odnosno na članove upravnog vijeća koji su Skupštini predlagali imenovanje ravnatelja, ..... od kojih je samo jedan (i to baš onaj kojeg su smijenili) imao VSS.... ostali da oprostiš nisu sa SSS kvalificirani dakle ni kompetentni razmatarti ili ocjenjivati program rada bilo kojeg od kandidata.......
Ako dakle nisu kometentni za struku onda su obvezni provesti Zakon.... a zakon je tu bio jasan.

Da su kojim slučajem kandidati imali priliku prezentirati svoja znanja i sposobnosti onda ovaj za koga ti misliš da je bolji ni u ludilu ne bi prošao bez obzira što je mr.sc , a ovaj drugi "samo VŠS".... no bi i dijelom čak i sama uvidjela da si malo bolje odnosno sa malo više razumijevanja pročitala njihove CV....., no opet napominjem to u ovoj priči nije bitno....

protivnik sam, kao i vecina gradana, koja je zivjela u bivsem, a sve vise njih i u ovoj drzavi.. sutra ce biti mladih koji ce biti jos veci protivnici tog..biranja po bilo kakvoj podobnosti koja nema veze sa znanjem, talentom, stvarnim vrijednostima za takve poslove.. Apsolutno suglasan... APSOLUTNO SUGLASAN...

sto ti mislis TKO je taj koji bi htio da mu sef bude branitelj, ili da mu branitelj uzme posao zato sto je branitelj, a ne zato sto je najbolji? A što ti misliš TKO su oni kojima bi smetalo da im baš brarnitelj bude šef... i to brarnitelj koji nikome nije "uzeo" posao samo zato što je branitelj????? ..... već upravo obrnuto... onaj koji ima sve predispozicije i sposobnosti ali ztbog pdoobnih ne može do posla...

Pa za koga se ti boris? I od koga ocekujes podrsku? Od onih koji znaju o čemu pričam odnosno od onih koji će pitati ako im nešto nije jasno prije no što iznesu svoje "zaključke" i optužbe.

Od naroda koji na celu ima samo podobne ali ne i sposobne? Poslusne ali ne i pametne? Treba ipak znati ili umjeti vidjeti šumu .. a ne samo prvo stablo koje ju zaklanja......

Malo si razmisli koju ces vrijednost promovirati ako zelis politicki uspjeh. Moja generacija, misleci dio, ti sigurnu nece dati podrsku, ako ni zbog cega drugog, zbog svoje djece..
.
koja sutra nece moci napredovati, jer njima nije zakonom zasticena podobnost... bez obzira na kvalitetu..

Ovo je samo školski primjer demagogije i floskula kojom se pokušava obmanuti građane.... Tvoj pokušaj izvrtanja činjenica iz ovog dnevnika ipak neće niti može promijeniti istinu.
Mi upravo zagovaramo društvo sposobnih a ne podobnih no to između ostaslog treba i shvatiti..... od tebe ili vas koji ovdje pišete to je doista minimum koji očekujem.....

Oni to vec i sada osjecaju. Prema kolegama, djeci branitelja koji imaju prednost pri upisu na fakultet. Zakonsku prednost, amozda su sto puta gluplji i losiji daci. Umjesto stvarne pomoci toj djeci branitelja, .. da steknu znanje, da smire traume ako su iz ratnog podrucja, ... itd.. imaju besplatne instrukcije ako im trebaju.. NE, oni zajednice dobijaju pecat podobnosti.... Možeš ti i tele upisati na fakx preko neke veze koja saovim o čemu pišešnema niakve veze, no to "tele" ga nikada završiti neće...... Ako si pak mislial na djecu branitelja onda je korektno napisati da moraju imati i dovoljan broj bodova da bi mogli ostvariti prednost o kojoj pričaš... jeo ovako kako si napisala ispada nešto sasvim drugačije i dakako pogrešno...

Pa sto ti mislis da bi njihova okolina o njima trebala misliti? Ona koj ablage veze nema s ratom.. Klinci ili jos nerodeni 90-tih..
.
zasto bi ja to podrzavala? Ne smatram to dobrim.
o kojima njima??? O kojima nama??? O kojim klincima ti to govoriš??? Okrenis e malo oko sebe i pogledaj kako svoju tradiciju, državna obilježja, vrednote čuvaju i promoviraju npr ameri..... u doslovno svemu... posebno u filmovima.... Kužiš li uopće koje to oni vrijednosti gaje i što to oni tako uporno promoviraju a da istovremeno mi (ili možda vi) na iste vrijednosti pljuju .....

Negdje se očito dogodila velika greška... nama već stolječima tako svojstvena ......

Tko je glasao

pa upozoravam te vrlo

pa upozoravam te vrlo pazljivo da nastupas kao politicar krivo..

no ocito ne zelis shvatiti sto ti govorim i
bez obzira sto mislis i koliko je to stvarno ispravno..

ispravi si prvo retoriku i pristup rjesavanju problema
ako zelis "proci" kao politicar.
ja nemam takvih ambicija i samo ti interpretiram kakvu reakciju tvoj nastup proizvodi,
kad ne shvacas na prvu, onda je svaki slijedeci komentar direktniji..
ispravi ga, pa neces imati problema sa komentarima.. a ako uz to jos zadovoljis i svoje zelje, moglo bi se reci da imas sanse kao politicar

politika zahtijeva odredeno ponasanje..

postuj to ako se zelis baviti politikom

ili budi gradanin sa svim pravima na krivi prisup ili interpretaciju u kafanskim politickim velicinama

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof, Molim te lijepo da

@lunoprof,
Molim te lijepo da prestaneš opstruirati ovaj dnevnik.......... a kako se pozivaš i na ponašanje (pretpostavljam pristojno) vjerujem da ćeš ovo poštovati....

Tko je glasao

pomalo me zaintrigirala ova

pomalo me zaintrigirala ova prica oko zupanijskih zagrebackih cesta, koja je ociti dokaz da bi drzavnu i javnu upravu svakako trebalo sto prije profesionalizirati, jer u protivnom.. ukoliko se i dalje odrzi trend stranackog uhljebljenja na svim kljucnim pozicijama u tim ustanovama, problem korupcije i kriminala u tim ustanovama se nece moci efikasno rijesiti.
zagrebacke zupanijske ceste su samo dio podjele tog pobjednickog izbornog plijena u kom je (kao sto za druge pise demos) hss i hdz nasao uhljebljenje za svoje stranacke ljude.
problem nije jedino u tome sto su te stranke uhljebile svoje ljude, vec u tome sto se takvim stranackim uhljebljenjima na kljucnim pozicijama stranacki kontrolira poslovanje tih poduzeca(i ustanova) i to naravno.. ne radi dobrobiti zajednice, vec radi punjenja crnih stranackih fondova i neopravdanog bogacenja pojedinaca.
demos, cinjenica je da su zagrebacke zupanijske ceste plijen podjele hdz-a i hss-a, ali me zanima kako to da su i dvije kljucne pozicije u tom poduzecu (tajnik i predsjednik uprave) u rukama vase stranke, a ako se posreci..mogla bi to postati i ona najbitnija, treca uloga(ravnatelj!)!?

Tko je glasao

@edi3, pomalo me

@edi3,
pomalo me zaintrigirala ova prica oko zupanijskih zagrebackih cesta, koja je ociti dokaz da bi drzavnu i javnu upravu svakako trebalo sto prije profesionalizirati, jer u protivnom.. ukoliko se i dalje odrzi trend stranackog uhljebljenja na svim kljucnim pozicijama u tim ustanovama, problem korupcije i kriminala u tim ustanovama se nece moci efikasno rijesiti. Da ne pobrkamo o čemu se ovdje govori reči ću da se ovdje radi o ŽUC-u (Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije) i o drugoj tvrtci ŽC Županijskim cestama d.d.

problem nije jedino u tome sto su te stranke uhljebile svoje ljude, vec u tome sto se takvim stranackim uhljebljenjima na kljucnim pozicijama stranacki kontrolira poslovanje tih poduzeca(i ustanova) i to naravno.. ne radi dobrobiti zajednice, vec radi punjenja crnih stranackih fondova i neopravdanog bogacenja pojedinaca. Vidiš, svatko negdje treba raditi i to bez obzira (ako je zakonito) iz koje je stranke ili pak ni iz jedne. Problem je kada se postavljaju ljudi sa unaprijed dobivenim zadacima koji sa poslom ili poslovanjem nemaju nikakve veze, a još manje sa dobrobiti zajendice...... no to jest i ono najteže što treba dokazati ako se krene u obračun sa njima, a mi krenusmo pa kud puklo da puklo.

demos, cinjenica je da su zagrebacke zupanijske ceste plijen podjele hdz-a i hss-a, ali me zanima kako to da su i dvije kljucne pozicije u tom poduzecu (tajnik i predsjednik uprave) u rukama vase stranke, a ako se posreci..mogla bi to postati i ona najbitnija, treca uloga(ravnatelj!)!? Nije se ovdje radilo toliko o nekoj tzv koalicijskoj raspodjeli nekih ključnih pozicija koliko u našoj ustarjnosti da se sve radi po Zakonu.... E sad to što su neki smatrali da se može i drugačije i jest dovelo do naprasne smjene predsjendika Upravnog vijeća, a sada i do naprasnog ukidanje radnog mjesta Tajnika ureda ravnatelja. Nismo se naime, a niti možemo niti želimo uklopiti u neke sheme.... stoga smo i pozvali nadležne da interveniraju.... i informacije radi, nemamo niti smo ikada od ex koalicijskih partnera tražili bilo koje čelno mjesto u županiji..... dakle ni ovo u ŽUC-u, niti bi sada da se sve ovo i razriješi kako Zakon nalaže, a nadamo se da hoće, to bio gospodin Androić.

Tko je glasao

Vidiš, svatko negdje treba

Vidiš, svatko negdje treba raditi i to bez obzira (ako je zakonito) iz koje je stranke ili pak ni iz jedne. Problem je kada se postavljaju ljudi sa unaprijed dobivenim zadacima koji sa poslom ili poslovanjem nemaju nikakve veze, a još manje sa dobrobiti zajendice...... no to jest i ono najteže što treba dokazati ako se krene u obračun sa njima, a mi krenusmo pa kud puklo da puklo.

naravno da svatko treba raditi, ali je problem u tome sto u upravnim tijelima javnih i drzavnih poduzeca gotovo i nema onih koji nisu clanovi pobjednicke ili koalicijske- pobjednicke stranke.
zbog toga i kazem da bi se sva ta radna mjesta trebalo profesionalizirati i na njima zaposliti strucnjake bez obzira kojoj stranci pripadaju ( ili ne pripadaju nijednoj)!
sigurno da u takvim uvjetima na natjecaju za ravnatelja drzavne ili javne ustanove nebi prosao nitko ispod visoke strucne spreme, koja je jedino primjerena za tu funkciju.
ne govorim to zbog elitistickog snobizma, ali je cinjenica da netko sa nizom strucnom spremom ne moze nametnuti (racionalni) autoritet nad nekim tko je daleko obrazovanjiji od njega, a hijerahijski mu je podredjen.
sama definiranje uvjeta koje mora zadovoljiti buduci ravnatelj ŽUC-a, sa definicijom VŠS ili VSS, je potpuno neprimjereno i anakrono toj funkciji, a pogotovo ako izmedju dva kandidata od kojih jedan ima samo više obrazovanje, a drugi visoko uz magisterij, pobjedu trazi onaj prvi, jer je strucno "isti" kao drugi (a zadovoljava samo te ŽUC-ove anakrone uvjete, ali po strucnosti nikad nije isti) pozivajuci se na svoj braniteljski status?
naravno, ne prejudiciram nikoga u ovom sporu jer niti jednog kandidata ne znam, vec samo pokusavam biti objektivan.
zasto stranka umirovljenika nije pokrenula kazneni postupak protiv ravnatelja ukoliko ima saznanja da ih je on napravio kaznena djela na svom radnom mjestu, vec pokrece kaznenu prijavu protiv krsenja zakona u postupku biranja ravnatelja, koja je po mom stavu na vrlo tankim i staklenim nogama, tim vise sto se i sama komisija poziva na samo visu strucnu spremu kresimira androica i na to da je ivan milkulcic dao kvalitetniji program od njega!?
i same prilozene biografije ta dva kandidata daleko vise idu u prilog mikulcicu, nego li androicu.
jos jednom, moral sa ovim(strucnosti i obrazovanjem) nema nikakve veze i cudi me da ste odabrali potpuno krivu taktiku protiv mikulcica, pod pretpostavkom da je on takav kakav vi tvrdite da je!?

Tko je glasao

@edi3, naravno da svatko

@edi3,
naravno da svatko treba raditi, ali je problem u tome sto u upravnim tijelima javnih i drzavnih poduzeca gotovo i nema onih koji nisu clanovi pobjednicke ili koalicijske- pobjednicke stranke. Doista, realnost je uglavnom takva kako kažeš….

zbog toga i kazem da bi se sva ta radna mjesta trebalo profesionalizirati i na njima zaposliti strucnjake bez obzira kojoj stranci pripadaju ( ili ne pripadaju nijednoj)!
sigurno da u takvim uvjetima na natjecaju za ravnatelja drzavne ili javne ustanove nebi prosao nitko ispod visoke strucne spreme, koja je jedino primjerena za tu funkciju.
ne govorim to zbog elitistickog snobizma, ali je cinjenica da netko sa nizom strucnom spremom ne moze nametnuti (racionalni) autoritet nad nekim tko je daleko obrazovanjiji od njega, a hijerahijski mu je podredjen.
U potpunosti sam suglasan sa ovakvim stavom!

sama definiranje uvjeta koje mora zadovoljiti buduci ravnatelj ŽUC-a, sa definicijom VŠS ili VSS, je potpuno neprimjereno i anakrono toj funkciji, a pogotovo ako izmedju dva kandidata od kojih jedan ima samo više obrazovanje, a drugi visoko uz magisterij, pobjedu trazi onaj prvi, jer je strucno "isti" kao drugi (a zadovoljava samo te ŽUC-ove anakrone uvjete, ali po strucnosti nikad nije isti) pozivajuci se na svoj braniteljski status?
naravno, ne prejudiciram nikoga u ovom sporu jer niti jednog kandidata ne znam, vec samo pokusavam biti objektivan.
Apsolutno se slažem, što više čak je i predložena promjena u sistematizaciji koja bi tu glupost ispravila, no nije prošlo… a nije iz jednog razloga o kojem sada još nije vrijeme govoriti… ali točno se zna zašto (i za koga) je u sistematizaciji kod ravnatelja stavljeno VŠS ili VSS, a istovremeno npr kod Zamjenika ravnatelja ili pak Tajnika ureda ravnatelja isključivo VSS. Taj branitelj se stvorio sasvim slučajno i „nekima“ očito pokvario sve planove…

zasto stranka umirovljenika nije pokrenula kazneni postupak protiv ravnatelja ukoliko ima saznanja da ih je on napravio kaznena djela na svom radnom mjestu Zato SU što sa poslovanjem tvrtke (ŽUC-a) nema apsolutno nikakve veze,.. što opet ne znači da protiv istog nema kaznenih prijava

….. vec pokrece kaznenu prijavu protiv krsenja zakona u postupku biranja ravnatelja, koja je po mom stavu na vrlo tankim i staklenim nogama, tim vise sto se i sama komisija poziva na samo visu strucnu spremu kresimira androica i na to da je ivan milkulcic dao kvalitetniji program od njega!? Dakle SU nije podnositelj nikakve kaznene prijave, no kada govorimo o onoj koja jest podnesena radi kršenja Čl.35 je i te kako na čvrstim nogama, pa i glede navoda o navodno boljem programu koje komisija nije ni razmatrala pa slijedom toga nije ni mogla utvrditi čiji je program bolji.

i same prilozene biografije ta dva kandidata daleko vise idu u prilog mikulcicu, nego li androicu. .. hm, hm, možda bi potpuno (a bi sigurno) promijenio mišljenje da je biografija Mikulčića bila potpuna… no „ponešto“ i tako "nekoliko toga" je izostavljeno… dovoljno za jedan dnevnik koji slijedi uskoro

jos jednom, moral sa ovim(strucnosti i obrazovanjem) nema nikakve veze i cudi me da ste odabrali potpuno krivu taktiku protiv mikulcica, pod pretpostavkom da je on takav kakav vi tvrdite da je!?
@edi3,
Ali poanta je da mi protiv Mikulčića nemamo odnosno tada nismo imali apsolutno ništa protiv niti smo uopće inzistirali na bilo čemu osim provođenju Zakona. A o tome kakav je Mikulčić će još i te kako biti riječi… i ne samo u ili na pollitici… jer sada se nakon evo punih 5 mjeseci poznajemo skoro pa jako dobro…

Tko je glasao

@DEMOS

Osobno nikad ne bih zaposlio osobu koja bi mi se pozivala na svoj braniteljski status.
To pozivanje na privilegirani staus upućuje na to da toj osobi privilegija nikad dosta i da se u suradnji s njom mogu očekivati samo problemi.
Nadalje, kad je i sam zakon u pitanju, ja ga tumačim na način da jedino u slučaju da se na neko mjesto jave dvojica kandidata s usporedovo potpuno istim CV, prednost ima onaj s priznatim braniteljskim statusom.
Kao i u ovom slučaju, za poslove s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, kakvo je predmetno mjesto koje se popunjava putem javnog natječaja, braniteljski status ne bi smio imati nikakvog utjecaja.

A mo'š mislit, branitelj će biti bolji čoban, pa ćeš se odlučiti za njega - tempiranu bombu!?

Tko je glasao

zakon i predrasude

Osobno nikad ne bih zaposlio osobu koja bi mi se pozivala na svoj braniteljski status

nakon razvojačenja 22.05.1995. godine uzeo sam si mjesec dana predaha od svega. uredno se prijavio na biro i počeo se vraćati u normalu za koju je trebalo dodatnih šest godina. vojska kao institucija mi nije nimalo nedostajala, a svoje ratne prijatelje sam sretao često pa tako prvih mjesec dana sam proveo u bezbrižnom opijanju i drogiranju. nakon toga sam se počeo javljati na natječaje u svojoj struci, elektrotehničar 4. stupanj i nekako sam uvijek onaj jedini viška. posao su dobijali čak i oni sa nedostatkom kvalifikacija spomenutih u natječaju (unatoč 4. stupnju, primani su oni 3. stupnja). obrazloženja su bila tipa "pa trebali ste ostati u vojsci", do onoga "ne zadovoljavate zdravstvene uvjete" iako ruku na srce nije bilo specijalističkog zdravstvenog pregleda kandidata. u životopisu moje sudjelovanje u ratu je svedeno na opće podatke pristupanja hrvatskim oružanim snaga i potvrdom o časnom otpustu iz djelatne vojne službe bez navođenja odlikovanja. ostatak životopisa se svodio na moje kvalifikacije elektrotehnike, elektronike, automatiziranim sustavima i računalno upravljanim procesima proizvodnje pa sam svejedno dobijao odbijenice. nisam posustajao, pisao sam žalbe i aplicirao za ponuđene poslove u struci. žalbe do dana današnjeg nisu riješene, a neke se tvrtke nisu udostojile niti poslati mi dokumentaciju koju sam priložio temeljem natječaja. ne znam zašto nitko od poslodavaca tada nije zapošljavao razvojačene branitelje iako su direktori tih poduzeća bili instalirani od strane Branimira Glavaša, pitanje je na koje dan danas nisam dobio odgovor. niti sam toliko isticao svoje sudjelovanje u ratu jer ipak me nitko nije tjerao na oblačenje uniforme pa i nisam isticao svoje sudjelovanje. samo sam želio svojim radom dati i drugačiji doprinos razvoju države osim vojnog. a vjerojatno sam i jebeni idealista koji smatra da zbog žrtava u Domovinskom ratu treba poštivati donešene zakone.

Tko je glasao

@marijuan, ..........a

@marijuan,

..........a vjerojatno sam i jebeni idealista koji smatra da zbog žrtava u Domovinskom ratu treba poštivati donešene zakone.
To je sasvim normalno za svaku državu koja se smatra pravno uređenom.... i kao što vidiš nisi sam u takvom razmišljanju.

Tko je glasao

Poslijeratno vrijeme nije

Poslijeratno vrijeme nije bilo doba za relaksirajuće pućkanje - trebao si više krkat janjetine i zalijevat pivčugom, pjevati budnice i šamarati ženu, pa bi te ili netko zaposlio (svi vole jake i glasne, a posebno domoljube) ili bi ti udario pitiespi štambilj, nakon kojeg bi mogao životariti s 5000 kuna HRVI penzije, obilaziti kladionice i biti vjeran glasač HDZa - to je uostalom i cilj cjelokupnog odnosa prema braniteljima.
(http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/129046/U-pet-godina-udvostruce...)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@marijuan

A možda je problem tek u onom "bezbrižnom opijanju i drogiranju", pa samim izborm nicka nam kažeš da to radiš i dalje?
I da za to netko zna?

Taj zakon, ma može ga Jaca i ustavom zvati u ovoj zemlji nitko pametan neće poštovati, bio bi to rad u korist vlastite štete.

Tko je glasao

predrasude

A možda je problem tek u onom "bezbrižnom opijanju i drogiranju", pa samim izborm nicka nam kažeš da to radiš i dalje?

naravno, puno rjeđe od donošenja onog restriktivnog zakona. svojim navikama daleko manje štetim društvu i okolini od onih izabranih za rad na opće dobro. uostalom, i na multiplay pucačinama rabim isti nick i nitko nema ništa protiv. marijuan je samo brat sestre marihuane.

Taj zakon, ma može ga Jaca i ustavom zvati u ovoj zemlji nitko pametan neće poštovati, bio bi to rad u korist vlastite štete

lijepo je kršiti zakone. to što među braniteljima ima i onih koji se ne busaju u prsa, ne dolaze u institucije sa bombom i prijete ostalima smrću je nezapaženo. na osnovu manjine je stvorena slika branitelja kao konfliktne osobe i kao takva se pumpa u medijima. rijetko, gotovo nikada se ne obraća takvim ljudima, čak ni političari to ne čine. ja ću i dalje živjeti svoja uvjerenja. u spomen na svoje suborce koji su dali život za ovu državu bez obzira što mi se to mnogo puta obilo o glavu. i mislim kako sam već osudio guskinu inicijativu pretvaranjem zakona o braniteljima u ustavni zakon. ne mislim kao čelnici 42 udruge biti njen broš na reveru.

Tko je glasao

@Feniks, Taj zakon, ma može

@Feniks,
Taj zakon, ma može ga Jaca i ustavom zvati u ovoj zemlji nitko pametan neće poštovati, bio bi to rad u korist vlastite štete. Jel ti to javno pozivaš građane na nepoštivanje Zakona RH ??

Tko je glasao

@Feniks, Pretpostasvljam da

@Feniks,
Pretpostasvljam da si zbog površnog čitanja dnevnika preskočioo bit, a on svakako nije u tome da li se ovdje netko koristi privilegijama ili ne... no početi ću od tvoje zadnje rečenice....
A mo'š mislit, branitelj će biti bolji čoban, pa ćeš se odlučiti za njega - tempiranu bombu!?
Lipi moj vFeniks svugdje ima cvijeća i smeća, no to nikeome ne daje za pravo tako okarakterizirati jednu skupinu ljudi čije zasluge su neupitne..... i zašto bi ja kao branitelj bio za tebe ili bilo koga "tempirna bomba" ?

To pozivanje na privilegirani staus upućuje na to da toj osobi privilegija nikad dosta i da se u suradnji s njom mogu očekivati samo problemi. Da da, ovdje si u pravu, viš u toj firmi i ja radim i kao što vidiš napravio sam veliki problem.... a sve jer sam očekivao da se mora raditi u skladu sa Zakonom... naravno, ne samo kada je u pitanju bio ovaj slučaj,.. no to je već niz tema za neke od slijedečih dnevnika koji su u pripremi. Znaš branitelji (bar neki) se ne daju pretvoriti u ovce i tu zna biti gadnih problema sa onima koji misle da su neki šerifi ili bogovi....

Nadalje, kad je i sam zakon u pitanju, ja ga tumačim na način da jedino u slučaju da se na neko mjesto jave dvojica kandidata s usporedovo potpuno istim CV, prednost ima onaj s priznatim braniteljskim statusom. U civiliziranom svijetu se Zakoni ne tumače kako se kome prohtije već se naprosto primjenjuju,.... no kako smo mi u Hrvatgskoj uvijek pametniji od svioh tako s emože dogoditi i da se jasna zakonska odredba tumači kako koga volja.
ako se u natječaju npr traži VŠS ili VSS onda onaj koji ima VSS ni na koji način samo temeljem toga nema prednost jer kao i onajsa VŠS samo ispunjava navedeni uvjet.
A što ako netko nakiti svoj CV a istovremeno npr ispusti navesti da se protiv njega vodi nekoliko kaznenih postupaka ?? itd, itd,....
bilokako bilo Čl. 35 "braniteljskog" Zakona je jasan u svakom pogledu, a da li ga treba mijenjati u nekim odredbama nij etema ovog dnevnika.

Kao i u ovom slučaju, za poslove s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, kakvo je predmetno mjesto koje se popunjava putem javnog natječaja, braniteljski status ne bi smio imati nikakvog utjecaja. već sam kazao u jednom od odgovora da se u ovom slučaju uopće ne radi ni o kakvim posebnim ovlaštenjima, no i da jest to opet nije niti može biti razlog za kršenje Zakona.....

Tko je glasao

procitala sam sve iz dnevnika

procitala sam sve iz dnevnika i nesto sa linkova. bas je naporno.

da me ubijes ne kuzim zakaj bi jedina tema za diskusiju u ovom dnevniku bila :

postivanje zakona i nacin njegova provodenja

i zasto autor inzistira na tome?

To je cinjenica koju svi znamo, postojeci zakoni se mahom ne postuju.

Sto bi na tu temu, ako nije pozeljno nista drugo komentirati trebalo uopce reci?

Dnevnik je pravno dobro argumentiran, pokusaji manipulacije zakona ociti, nezanimljivo pisan, kao zalba sudu.. i vrlo je vjerojatno da je autor sa pravne strane u pravu.

No da li je to stvarno jedino u politickom smislu bitno?

ne bih rekla. Politika gleda stvari u drustvenom kontekstu, ne iskljucivo u pravnom.
Time se bave advokati, sud i tuzitelji, koji ne bi smjeli politicki - u drustvenom kontekstu gledati stvari.

No to ni u kom slucaju ne znaci da politicari trebaju komentirati dogadaje i zbivanja na isti nacin kao i oni koji su u slucaj ukljuceni kao pravni zastupnici.

Mislim da je inzistiranje na iskljucivo pravnom gledanju, te bas takvoj kritici veliki promasaj u drustvenom i politickom smislu. Promasaj na kvadrat...

Ako bi se politicari tako ponasali onda bi sve stetne, a vec donesene zakone (pogotovo u zadnjih 6 mjeseci- HDZ-eovog udarnickog divljanja zakonima) morali vjecno postivati bez prava na kritiku, izmjenu, zahtjev za promjenom..
Kao i najvaznije, drustvenu analizu dogadaja te uskladenost zakona sa praksom i njihovo pozitivno ili negativno djelovanje na svakodnevni zivot..

da, autore, zakonski si u pravu.. i sto se tu jos ima za reci? ................................................nista

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof, da, autore,

@lunoprof,
da, autore, zakonski si u pravu.. i sto se tu jos ima za reci? ................................................nista Pa gotovo da bih se i složio da je tako.........

procitala sam sve iz dnevnika i nesto sa linkova. bas je naporno. Da slažem se da je naporno, svakako manje od slaganja samog dnevnika, no nije dovoljno pročitati nešto linkova već dostlovno svaki..... i ako se sa pažnjom sve pročita i dobro uđe u srž problema neki će možda zatražiti i još neke linkove..... A tek onda možemo o ovome razviti bilo pravnu ili poliitčku raspravu (ovisno o osobnim - stručnim ili sl. preferrencijama čitatelja) što je i cilj ovog dnevnika.

I molim te, nemoj se sada naljutiti, ali za ozbiljnu (pa i političku) raspravu svakako trebaš i ozbiljnu pripremu,.... u ovom slučaju je to zasigurno i čitanje cijelog dnevnika sa svim linkovima.....

Tko je glasao

Da li vi podrzavate

Da li vi podrzavate provedenje zakona kao zakona, svim mogucim sredstvima i snagama zato sto vam je uvjerenje kako se zakon mora postivati radi samog postojanja zakona?

Da li bi se svim snagam borili da kandidat B dobije neko radno mjesto samo radi zakona, ako bi kandidat A bio realno bolji?

ili potencirate podrzavanje provodenje zakona tako zdusno, jer je drugi, "vas" kandidat, bolji od prvog? pa u biti samo koristite zakon da bi napravili dobro?

to je jako vazno pitanje. To je politika. Zahtjeva stav prema drustvu.

ostalo je advokatsko/sudska stvar.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ne shvacam ni pozitivnu

ne shvacam ni pozitivnu stranu citavog teksta

osim informacije o krsenju zakona o pozitivnoj diskriminaciji povlastenih skupina..

Drustveno koristan covjek bi se trebao boriti da se biraju najbolji a ne da neki imaju prednost kod formalno istog

Dakle da je kaj kcemu ta stranka borila bi se za ukidanje zakona o pozitivnoj segregaciji pri zaposljavanju..

Mozda je taj zakon u ovom slucaju razlog pa ce se umjesto "predoredenog podobnog" kandidata zaposliti neko bolji .. No isto tako to ne mora biti tako. U principu gledano jako je lose tako sto podrzavati..

papiri pri predaji molbi za posao su u pravilu manjkavi i bez vaznih informacija
uopce nije problem ustanoviti "jednakovrijednost" kandidata po tim papirima

i dati prednost "zakonski proteziranom"

no to ni najmanje ne znaci kako je taj kandidat bolji. znaci samo da je jedan negativan zakon ispostivan. i to je sve.

takvi zakoni rade negativnu selekciju i potenciraju napredovanje bez stvarnih kriterija o sposobnosti..

apsolutno ne podrzavam ovakve stavove. jer su principijelno losi za nekoga tko se misli ozbiljno baviti politikom.

podobni (makar i zakonski) naprijed, ostali stoj.. nije nesto sto ce drusveno svjestan i pozitivan covjek potencirati, a kamoli ozbiljna politicka stranka.

to moze biti samo dokaz o ogranicesti interesnih skupina koje sebe nazivaju politickim strankama

a nama dokaz o stetnosti postojanja i podrzavanja istih

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunprof, promašio si u svom

@lunprof,
promašio si u svom komentaru temu dnevnika, inače se sa dobrim dijelom napisanog u potpunosti slažem... a
Ovdje je riječ o kršenju Zakona.... i držimo se teme, molim te.

Tko je glasao

Zakoni i Moralnost politicara

nakon citanja, (konacno sam se prisilila i iscitala) sigurna sam ...

Da je naslov: Branitelj ni za cobana .............. sto god dalje pisalo ne moze osporiti naslov

i da je to bit cijelog teksta, tako da bi adekvatniji naslov bio:

Obrana povlastica - Zakonska podobnost branitelja jaca od politicke podobnosti

Sve ostalo je irelevantno.


stav autora, koje se iscitava iz teksta :
Autor brani povlasteni status branitelja te inzistira na postivanju zakona koji ce to omoguciti.
Zato sto branitelji imaju zakonsko pravo na prednost jer zakon kaze da je branitelj podobniji od nebranitelja.
Apsolutno su nebitne stvarne vrijednosti kandidata. Jer zakon kaze drugacije.
S druge strane kritizira slicnu prednost koju si uzima druga strana, politicku podobnost, zato sto je "braniteljska" podobnost zakonom jaca od "samo" politicke.
Podobnost su vazne i treba se boriti da jaca pobijedi.

Nista mi od ovog ne zvuci pozitivno. Nigdje eteike, morala, drustveno vrijednosnih stavova, kao sto je izbor najkvalitetnijih ... Samo poanta koja kaze, iskoristite sve prednosti koje vam okolina pruzi.

I ono sto najmanje od svega shvacam, zasto bi netko trebao osjetiti empatiju prema braniteljima "direktorima", te uskracivanju "direktorskih" prava. Zasto bi to bilo nesto za sto je potreban zakon o pozitivnoj diskriminaciji - managersko radno mjesto?

To mi je islo na zivce i u bivsoj drzavi, a sada jos i vise, jer ono, covjek se nada da se vremena mijenjaju na bolje, a ne na glup, gluplje zakone..

Taj zakon na koji se autor poziva je negativan za drustvo i ociti pokazatalje zasto se toliko njih jagmi za braniteljskim statusima.
Da se radi o integraciji ratnika - povratnika, u nekom kracem periodu nakon povratka sa bojista (sa bojista!, ne iz braniteljsko-intendantske kuhinje) u civilno drustvo, uz asistenciju drzave, te zaposljavanju kao sluzbenika, radnika u drzavnom ili javnom poduzecu, bilo bi mi jasno..
No za managerska radna mjesta takvim prednostima "podobnoscu", koje apsolutno nemaju veze sa sposobnoscu, smatram izuzetno negativnima za drustvo. Kao konacni efekt mogu samo povecati negativnu selekciju.
Takvi zakoni nisu napravljeni za managerska mjesta, vec za socijalizaciju ljudi koji su izgubili godine u strasnom svijetu rata.

Dakle, moralno je krivo pozivati se na zakone cija je svrha sasvim neka druga. I da napomenem, svaka cast braniteljima, ali ako je nekom potrebna socijalizacija definitivno nije pogodan za managerski kadar.


Za stranke koje zastupaju stav kako zakon treba koristiti i za amoralne svrhe ..
Mogu odmah reci da mi se ne svidaju, kao i da takvu imamo vec jako dugo na vlasti, pa nam nova ista ne treba!

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof, sada ti na žalost

@lunoprof,
sada ti na žalost moram kazati da ni nakon čitanja očitno ne kužiš poantu, a još manje naše političe stavove glede svih "povlastica" i povlastica. U svom si komentaru pobrkala kruške i jabuke ne razumijevši da ni u jednom trenutku nisam napisao niti insinuirao da ej predmetni Zakon dobar, loš, glup ili kakkav god vrijednosni sud želiš dati...
To naprosto nije bit teksta već nešto što ili ne želiš ili ne možeš shvatiti.
Sorry ako sam sada malo pregrub ali tvoji komentari su na razini chatanja..... a to ne želim na svom dnevniku iz više razloga, no kako si napisala nis koječega prisiljavaš me da i sam sudjelujem...... jer da mogu onda bi tvoju rasprvu prebacio isključivo na na pp,.. no ok

nakon citanja, (konacno sam se prisilila i iscitala) sigurna sam ...
Da je naslov: Branitelj ni za cobana .............. sto god dalje pisalo ne moze osporiti naslov
i da je to bit cijelog teksta, tako da bi adekvatniji naslov bio:
Obrana povlastica - Zakonska podobnost branitelja jaca od politicke podobnosti
Sve ostalo je irelevantno.

A ne, ne, potpuno pogrešno, ovdje riječ o ne/funkcioniranju pravne države, jer u svakoj uređenoj državi je od presudne važnosti njen neovisni pravni sustav (sudbena vlast) koji kaže da se Zakoni provode sustavno a nikako selektivno. Parlamentarna većina donosi Zakone kao što se u svim demokratskim društvima radi, no ti Zakoni koje donosi parlamentarna većina važe i za njih.... i to bez izuzetka. U ovoj priči je upravo riječ o svjesnom kršenju Zakona korišenjem ili pod zaštitom političke moči....
Kako je u tijeku zatvaranje pregovora sa EU a odlučnost Hrvatske da bude pravna država u smislu potpunog ispunjenja mjerila iz poglavlja 23 sasvim sam siguran (ili se bar iskreno nadam) da će prekršitelji u ovom slučaju biti žurno sankcionirani....... i to ponavljam ne zato jer je izabran bolji ili lošiji kandidat već zato jer je dosta toga što su uradili da bi postupili mimo Zakona RH detaljno opisano u KZ RH kao kaznena djela.
U kaznenoj prijavi je pored ostalog je navedeno:
• Zlouporaba položaja i ovlasti pobliže opisana u Članku 337. alineja (1) i (2) KZ RH
• Krivotvorenje službene isprave opisan u Članku 333. KZ RH.
• ..... radi počinjenja kaznenog djela iz Čl. 37. KZRH radi poticanja drugih na počinjenje kaznenog djela
• ......radi počinjenja djela iz čl. 339. KZ RH opisanih kao nesavjesno obavljanje službe.
• ..... i na koncu jer podnositelj smatram da postoji osnovana sumnja da su u djelovanju osumnjičenika ostvarena sva bitna obilježja kaznenih djela iz čl. 333., 337. i 339. , (a moguće i drugih) Kaznenog zakona RH.
Dakle kao što vidiš nitko i nigdje ne spominje ni sposobnosti ni podobnosti već nešto što se u svakoj uređenoj državi suzbija svim sredstvima....

stav autora, koje se iscitava iz teksta :
Autor brani povlasteni status branitelja te inzistira na postivanju zakona koji ce to omoguciti.
Zato sto branitelji imaju zakonsko pravo na prednost jer zakon kaze da je branitelj podobniji od nebranitelja.
Apsolutno su nebitne stvarne vrijednosti kandidata. Jer zakon kaze drugacije.
S druge strane kritizira slicnu prednost koju si uzima druga strana, politicku podobnost, zato sto je "braniteljska" podobnost zakonom jaca od "samo" politicke.
Podobnost su vazne i treba se boriti da jaca pobijedi.

Naravno i opet pogrešno, no sada već i očito odakle dolazi vjetrić....
- Dakle sav autora nije u branjenju ničijeg povlaštenog statusa, ali da na poštivanju Zakona... ta zar drugačije i trea biti
- Branitelji (ili ostali obuhvaćeni Čl 35.) imaju zakonsko pravo na prednost pri zapošljavanju samo uz uvjet da su prethodno ispunili sve uvjete tražene natječajem Čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dakle kao što vidiš podobnost na kojoj inzistiraš jest "nula bodova".

Da sada opet ne gataš evo i dio tog Čl. 35:

(1) Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti te druga tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna su prilikom zapošljavanja službenika i namještenika dati prednost nezaposlenom ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja, odnosno oglasa i to sljedećim redoslijedom:
– djetetu smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez obaju roditelja,
– HRVI iz Domovinskog rata,
– clanu obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
– dragovoljcu iz Domovinskog rata,
– hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.

(2) Javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obvezne su prilikom zapošljavanja dati prednost osobi iz stavka 1. ovoga članka, po utvrđenom redoslijedu, ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja, odnosno oglasa.

(3) Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz stavka 1. ovoga članka
koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na
natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom
statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te
dokaz da je nezaposlena.

Taj zakon na koji se autor poziva je negativan za drustvo i ociti pokazatalje zasto se toliko njih jagmi za braniteljskim statusima. DA imao branitelja i "branitelja", no da sada ne odgovaram općenito odmah ću ti kazati da ovdje radi o osobi (branitelju) sa prve crte bojišnice sa nekoliko odlikovanja.....

I ono sto najmanje od svega shvacam, zasto bi netko trebao osjetiti empatiju prema braniteljima "direktorima", te uskracivanju "direktorskih" prava. Zasto bi to bilo nesto za sto je potreban zakon o pozitivnoj diskriminaciji - managersko radno mjesto? Nije ovo nikakvo posebno "direktorsko ili managersko" mjesto neke kompanije sa stotinama ili radnika već ravnateljsko jedne Ustanove sa nešto više od desetak uposlenih. Dakle Ustanove koja mora pri raspisanom ntječaju postupiti po Zakonu... što si mogla vidjeti čitajuči i dopise resornog ministarstva sa onih linkova.

Za stranke koje zastupaju stav kako zakon treba koristiti i za amoralne svrhe ..
Mogu odmah reci da mi se ne svidaju, kao i da takvu imamo vec jako dugo na vlasti, pa nam nova ista ne treba!
Zato i kažemo da želimo državu u kojoj će Zakoni vrijediti za sve,... a loše Zakone narvno da treba mijenjati ali samo procedurom kako su i doneseni, dakle u parlamentu i samo parlamentarnom većinom..... To su pravila igre EU-a koja smo prihvatili... a pravila se poštovati moraju i kada nem ne idu u prilog.... ili ti opet misliš da je sve ovo radi ...

Tko je glasao

to si trebao napisati u

to si trebao napisati u dnevniku...

ovo je vec sasvim drugacije

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ok.. idem negdje drugdje..

ok.. idem negdje drugdje.. predugacak mi je clanak da bi me bas toliko zanimao,

pogotovo zakon o pozitivnoj diskrimaciji koji ni u kom obliku ne podrzavam

jer smatram da uzrokuje negativnu selekciju.

a pojava svih krsenja zakona (krace izdanje) imam na svakom koraku...

no ako ne zelis pitanja o stranci koju zastupas, zasto ju reklamiras na svakom komentaru?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

odgovor

Napokon smo dobili odgovor na što ste ciljali na tribini kada ste spominjali neki kazneni slučaj i USKOK.
Šteta što je predug pa ga puno ljudi neće pročitati.
Ovakvih slučajeva je mnogo ali je princip stranaka da se zataškavaju jer će u budućnosti biti potrebno zaposliti nekog njihovog člana. Nadzorni odbori skoro uvijek zatvaraju oči pred takvim očitim stvarima sa kojima su upoznati.
Do pomaka će doći kada se takvi slučajevi počnu puno češće prijavljivati. Ne kažem otkrivati pošto uvijek više ljudi zna za takve rabote ali neće mutiti vodu.
Vi, kao stranka, će te profitirati ako se ne zaustavite samo na ovom pojedinačnom slučaju. U suprotnom će vas se percipirati samo kao stranku u sporu koja je u ovome slučaju u pravu. Viditi ćemo i da li će vam odgovoriti sa nekim vašim članom koji je protežirano došao na neko dobro mjesto.
Najiskrenije bih volio da se to ne desi i da nemaju takvog materijala.
Srdačan pozdrav
Splića

Tko je glasao

@splica, Nije u ovom tekstu

@splica,
Nije u ovom tekstu uopće bila nakana isticati stranačku pripadnost (nas ili njih) niti iz svega što će se na kraju izroditi uzeti neke političke poene.... no da će određenih političkih posljedica biti je sasvim jasno.

Nije nam bila nakana ni staviti poantu na tome što je netko stanačkom linijom došao do određenog posla već isključivo ukazati na činjenicu da koalicijski sporazum nije niti može biti sporazum o zajedničkom kršenju Zakona što neki iz ove priče očito nisu shvatili.

Nije nam čak bila ni namjera isključivo se zaustaviti na ovom slučaju već dijelom potaknuti i druge da se uključe u akciju borbe protiv korupcije i kriminala i ujedno najaviti nastavak......

Kako je na ovom portalu svima jasno tko je iza nicka @DEMOS ili @penzić onda i te kako moramo biti oprezni glede onoga što ovdje (i ne samo) objavimo jer se smatramo odgovornima i stojim iza svega napisanog, dakle ne kanimo se skrivati iza nicka niti smo to od prvog dana imali namjeru..... Politika je javna djelatnost. zar ne?

I da ne bude zabune.... Ovaj je dnevnik samo uvod u nešto još puuuuuuuno veće....

Tko je glasao

opca pitanja za SU

a koji vam je politicki profil? mislim stranke umirovlenika.. jer tko se bavi politikom morao bi imati politicki profil i kao neki program ..

ja u stvari ne shvacam kako interesna skupina moze biti respektabilna stranka u sirem politickom smislu? ako ne zastupa po svojoj definiciji siri drustveni interes vec interes skupine?

takoder me je oduvijek zanimalo zasto se ocekuje respekt prema stranci koja zastupa interese samo jedne skupine?. od onih koji u nju ne spadaju ili smatraju kako bi politicar trebao zastupati gradane a ne interese grupacije oko jednog problema.

i cemu okupljanja oko interesa? mislim kako to vidjeti u pozitivnom smislu? ..

kad je za pretpostaviti (vec videno) prodaja glasova za 5okn penzije i par fotelja.. a pri tome tih 50kn uzrokuje podrzavanje stetnih zakona i realno steti i buducnosti skupine i te kao i ostalih gradana zbog sitnih interesa

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof

sa dužnim poštovanjem (najčešće sam naklonjen tvom pisanju i stavovima), moram te pitati je li ti zaozbiljno?
"kako interesna skupina moze biti respektabilna stranka u sirem politickom smislu".
a koja to stranka u rvata nije interesna, i to u užem smislu riječi, skupina?
profesor

Tko je glasao

dodala sam dole sto mislim o

dodala sam dole sto mislim o tome :

http://pollitika.com/branitelja-ni-za-cobana#comment-308829

ne radi se o devijaciji stranackih ljudi .. covjek bi bio lud kad bi rekao da politicari u hrvatskoj nisu okupljeni oko neke stranke zbog privatnih interesa..

no ne radi se o tome.. to je devijacija ljudi uslijed nepravilnosti, postivanja zakona i ostalog..

no svaka "obicna" stranka ima opci politicki profil ..

laburisti, liberali, socijaldemokrati, pucani, demokrscani, pravasi .. sto god.. imaju i svjetske asocijacije sa istim deklariranim stavom..

to odredene definira globalan socijalna stav.. iz toga ..

pa imamo desnicu i ljevicu

koje zastupaju gradane u parlamentu (gradane, ne neku skupinu gradana koja napr. gradi kuce) i ja mislim kako je u redu da politicke stranke imaju definiran socijalni i politicki profil .. bez obzira na deformacije, naginjanje i slicno.. ipak mozes predpostaviti sto bi se od takve stranke moglo ocekivati...

stranke koje se okupljaju oko interesa.. kao penzici, rezultiraju u saboru stetnim zakonima, odlukama u kojima sudjeluju.. napr. ako vlada pristane na 2% povecanja penzija oni ce ju podrzati.. sto je to stetno za zdrastveno osiguranje ili gospodarstvo njih se ne tice, jer oni su svoju svrhu ispunili.. nisu duzni zastupati gradane iz svih krugova nego samo iz svoje skupine..

da interesne skupine ne postoje u suvislim zemljama vidi se na prvi pogled.

osim toga kad bi to bilo u redu, zasto ne bi onda od sabora napravili cehovsko udruzenje, pa da imamo stranku trgovaca, stranku zdrastvenih radnika, stranku branitelja, stranku gradevinaca, stranku ....

kako bi tek izgledalo?

lose. jako lose s nikakvom sansom za zrele odluke. ..

mislim da j eu politici mjesto politicarima, a ne zastupnicima cehova ili nacija (sdss napr. je takoder interesna skupina, a sada nas drzi u sahu jer je svoje glasove prodala jaci za tri stalna, biracki neovisna mjesta u saboru - i to je to sto se dogada sa interesnim skupinama u pravilu)

uostalom i umirovljenici su bili sa HDZ-om u koaliciji te time pomogli HDZ u formiranju vlade... prodali su se za obecanih, unaprijed vidljivo laznih par postotatka povecanja penzije, koje su kao posljedicu donjele jos gore penzije, ...

uostalom koji je politicki profil penzica ili sdss-a ili nacional-madara???

zar nije logicno da politicari budu jasno politicki profilirani? ja ni necu drugacije, jer ako ga ne definiraju lako mogu za dva mjeseca reci da su nesto sto ni u kom slucaju ne podrzavam

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci