Tagovi

Boris Tadi? dolazi u Vukovar po?etkom studenoga

Beogradske Novosti prenose vijest iz ureda predsjednika Borisa Tadi?a, da ?e hrvatska turneja trajati tri dana, u prvom tjednu studenoga. Naravno, srpski su mediji odmah priupitali da li ?e Tadi? u Vukovar, na što je Ured predsjednika diplomatski odgovorio da se protokol još razmatra. Zna?i, naslov ovog dnevnika je promašen, jer nije potvr?en dolazak srpskog predsjednika u Vukovar. Ponudit ?u nekoliko suprotnih tvrdnji.

Ovo je prvi Tadi?ev dolazak u službeni posjet. Prije nekoliko mjeseci dvojica predsjednika su, neformalno tj. bez kravate, malo krstarila plavim Jadranom. Prije toga, bio je jedan mali skandal, jer je Tadi? bio pozvan na Josipovi?evu inaguraciju, ali ovaj nije htio do?i, jer su kosovari bili tamo. Da se stvar izgladi, otišao je Josipovi? brdu, kad ne?e brdo Josipovi?u. Prema izvještaju medija, taj posjet je bio u duhu prijateljstva, i šteta što tada nije 1001 no? bila na telki, jer bih ih mogao usporediti sa Onurom i Šeherezadom u fazi prepoznavanja impulsa zaljubljenosti u jednom konzervativnom društvu. U toj usporedbi, posjet Vukovaru, u politi?kom smislu, bile bi zaruke gospodina Tadi?a i Josipovi?a. Josipovi? je ponudio Vukovar. Tadi?ev posjet RH bez toliko najavljivanog posjeta Vukovaru, bacio bi sve u drugi plan. Stalno bi se nametalo pitanje: zašto niste posjetili Vukovar? Vremena o?ito ima, jer ?e posjet trajati tri dana. Josipovi? i Tadi? su oko sebe stvorili takvu atmosferu da bi mimoilaženje posjeta Vukovaru, narušilo dosadašnje odnose, odnosno, oni bi se mogli protuma?iti kao - hladni. Jer nakon ambicioznih rije?i, treba i ambiciozna akcija. Zbog toga sam siguran da je dolazak Tadi?a u Vukovar gotova stvar.

Pitanje je: što o tom posjetu misliti? Logi?ni su odgovori ZA, Protiv i Baš me briga. Ove zadnje ?u ignorirati. Mislim da svaki odgovor - DA, ali... - pokazuje jednu dozu neozbiljnosti i manjka stavova. A upravo su takvi stavovi naj?eš?i na hrvatskoj politi?koj sceni. Ti odgovori u premisi ali sadržavaju sljede?e nebuloze: da, ali kada Srbija plati odštetu; ili, da, ali kada Tadi? da spiskove nestalih( koliko znam, mi imamo spiskove nestalih, tražimo njihova tijela), da, ali...itd Takav se govor u politici treba nazvati politikanstvom - politi?ka izjava koja nema nikakvu težinu i ništa ne govori. Jer ?injenica je da Tadi? dolazi u RH, i vrlo vjerojatno u Vukovar. Govoriti Tadi?u da ali, zna?i ignorirati ?injenice.

Oni koji su ZA Tadi?ev dolazak u Vukovar vjerojatno rezoniraju da bi taj ?in trebao na simboli?koj razini pomiriti Hrvate i Srbe. Za Josipovi?evog posjeta Tadi?u sje?am se naslovnice Jutarnjeg lista koja je isticala taj aspekt. Oni manje benevolentni spadat ?e u skupinu koja bi potpisala izjavu da taj posjet ne može škoditi. Tre?i ?e re?i da nitko razuman ne bi trebao biti protiv toga da Tadi? položi vijence na Ov?ati (ovo zadnje je istakao Vojislav Stanimirovi?, predsjednik SDSS-a, ravnatelj vukovarske bolnice i gradona?elnik Vukovara pod okupacijom, koji ni sam nije nikada položio vijence na Ov?ari).

Ja sam PROTIV Tadi?evog dolaska u Vukovar, i prema gornjem odlomku zada?a mi je argumentirati svoj stav na tri razine: zašto sam protiv 1. simboli?nog pomirenja Srba i Hrvata u Vukovaru; 2. zašto mislim da taj posjet može štetiti; 3. zašto sam nerazuman i protiv sam Tadi?evog vijenca na Ov?ari;

Ad. 1. možda ?e vam zvu?ati frazerski, ali ja sam protiv simboli?nog pomirenja, zato što sam za stvarno pomirenje. Boris Tadi? ne može biti posrednik pomirenja izme?u Srba i Hrvata iz dva razloga: Boris Tadi? ne priznaje agresiju sa teritorija svoje države na teritorij naše; Boris Tadi? je predsjednik Srba u Srbiji i loše je za hrvatske gra?ane srpske nacionalnosti ako uop?e misle da je Tadi? na bilo kojoj razini (p)ovlašten govoriti u ime srpske nacionalne manjine u RH. Tadi? kao predsjednik Srbije, u službenom posjetu Hrvatskoj legitimno zastupa interese Republike Srbije. Govori de facto u ime gra?ana svoje države. Ne može govoriti u ime gra?ana naše države. To ?ini Josipovi?. A da bi se gra?ani srpske nacionalne manjine i Hrvati pomirili, prvo je potrebno da oni tako?er priznaju da je Srbija izvršila agresiju na RH (to može u?initi ili SNV ili SDSS, što je isto), da svoja saznanja o ratnim zlo?inima stave u službu hrvatskog pravosu?a, te da se kona?no po?ne suditi i presu?ivati za zlo?ine protiv ?ovje?nosti. I to, da ne bude neke zabune, predlažem da se zlo?ini procesuiraju KRONOLOŠKI - dakle, redom. Jer Srbi žale, na otvaranju spomenika 9 ubijenih srpskih civila u Varivodama da se nisu našli po?initelji tog nedjela, i to je žaljenje u redu, ali moram biti cini?an i re?i da 12 hrvatskih redarstvenika masakriranih u Borovu Selu tako?er ?eka svoje po?initelje. Da se razumijemo, za nastalu situaciju nakon 1997. nisu krivi isklju?ivo SDSS-ovci, ve? velikim dijelom nesposobna politika koja misli da je dovoljno da se, npr. Tadi? i Josipovi? na?u u Vukovaru i Vukovar je pomiren. To je loša politika. Bez pravde nema pomirenja.

Ad. 2. zašto mislim da ?e Tadi?ev posjet Vukovaru štetiti? Suprotno službenoj politici, mislim da ?e posjet Borisa Tadi?a Vukovaru zaustaviti politi?ke procese koji se upravo odvijaju na relaciji Beograd-Zagreb. Jer posjet Tadi?a Vukovaru treba biti završni ?in, kruna procesa, a ne njegov po?etak. Kada se svi nesporazumi srede, umjetnine vrate, logori obilježe, dostupni zlo?inci kazne itd. onda bi dolazak Tadi?a u Vukovar bio opravdan. Time bi se zaklju?ilo jedno razdoblje. Ovako se politi?arima daje municije da nas lažu kako smo bliže nego li stvarno jesmo, a narodu ostaje osje?aj da nešto nije u redu. S druge strane, nedostatak volje službenog Beograda da prizna agresiju na RH, forsira dolazak u Vukovar kao vrhuncu te agresije ne bi li tim ?inom zapravo pokazao onima koje to zanima, da je Srbija spremna sa figom do?i i u Vukovar, kao i u Srebrenicu. Ako se Srbija ovim posjetom predstavi boljom nego li stvarno jest, mislim da to nije u redu niti za demokratske procese u Srbiji, a niti nama ne?e biti od pomo?i. Jer, malo mi je jezivo da ?e do?i u Vukovar predsjednik države koja je sa 90% glasova 2005. izglasala da se ?etnici izjedna?avaju sa partizanima. Tadi?eva stranka je tako?er bila za. I zamislite: nakon Josipovi?evog govora u Srbu, kad je naš predsjednik usporedio ?etnike i ustaše, iz Srbije je došla depeša da se Josipovi? ispri?a što je uop?e komparirao tako raznorodne životinje. Tko ubije ženu ili dijete, tko mu?i drugoga samo zato što je drugi, taj je za mene životinja, pa makar bio i Hrvat. I to vam kaže dužnosnik HSP-a.

Ad.3. zašto sam protiv Tadi?evog vijenca na Ov?ari? To je iz prethodna dva poglavlja jasno: Tadi? predstavlja jednu službenu politiku; da je Boris Tadi? došao u privatan posjet, i da je položio vijence na Ov?ari, ja ne bih imao ništa protiv toga. Ali Tadi? predstavlja službeni Beograd. Koji drži Domovinski rat gra?anskim ratom. A mi ga smatramo agresorskim ratom. Tadi?ev vijenac ruši našu tezu. Simboli?no. Jer Vukovar je simbol.

P.S. u svjetlu divljanja po Beogradu prilikom gej parade, zar nije malo jezivo da su Josipovi?u pljeskali dok je šetao po Beogradu, u zemlji u kojoj Parlament broji 30% radikala?

Komentari

StarPil

Ad.3. zašto sam protiv Tadićevog vijenca na Ovčari? To je iz prethodna dva poglavlja jasno: Tadić predstavlja jednu službenu politiku; da je Boris Tadić došao u privatan posjet, i da je položio vijence na Ovčari, ja ne bih imao ništa protiv toga. Ali Tadić predstavlja službeni Beograd. Koji drži Domovinski rat građanskim ratom. A mi ga smatramo agresorskim ratom. Tadićev vijenac ruši našu tezu. Simbolično. Jer Vukovar je simbol.

VUKOVAR -Tadić u Vukovar dolazi kao turist. Njegove poruke nemaju političku težinu. On je političku težinu službenog posjeta zamijenio ležernim susretom s Josipovićem na Ovčari - tako su u petak ustvrdili u vukovarskom HSP-u komentirajući navode srbijanskog tiska kako predsjednik Srbije dolazi u neslužbeni posjet Vukovaru..
Srpski predsjednik u Hrvatskoj: Tadić će se pokloniti na Ovčari, ali i srpskim žrtvama u Paulin Dvoru. Zatvara se ratno poglavlje?
- Takva razina posjeta Borisa Tadića znači da nema ništa od bilo kakve geste isprike ili žaljenja sa strane službene srpske politike - tvrde nadalje u HSP-u, dodajući i kako su time „prevareni građani Vukovara jer je toliko najavljivani posjet srpskog predsjednika zapravo samo farsa“.
U vukovarskom HSP-u navode i da je u svjetlu tih činjenica Tadićev dolazak u Vukovar „politički irelevantan događaj“. -To pokazuje i razinu do koje se može spustiti hrvatska vanjska politika - navodi se u priopćenju kojeg je potpisao dopredsjednik HSP-a Vukovara, Petar Macut
http://www.jutarnji.hr/hsp--tadicev-dolazak-nema-bas-nikakvu-politicku-t...

prvo si rekao da nemaš ništa protiv dolaska Tadića u Vukovar kao privatne osobe, a u jutarnjem kažeš da ti se baš i ne svidja što dolazi kao privatna osoba...što se dogodilo u ovih 7 dana da pobijaš sam sebe?

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Odlazak

Boris Tadić dolazi u Vukovar početkom studenoga
Ma to i nije tako strašno..., recimo.
Najvažnije je da ne ostane u Vukovaru!

Tko je glasao

Ja se uzdam u njihove

Ja se uzdam u njihove radikale i da će Tadića rešiti isto kao i Đinđića. Previše on koketira i sa zapadom i sa Hrvatskom, a takvo ponašanje je kod srba oduvijek bilo kažnjavano. Nisu se valjda smekšali od kako im je vojvodu smjestilo u ćuzu?
Možda sljedeći gay pride u srbiji organizuju upravo šešeljevi četnici.

No ima još jedna nada ako čedomiri zakažu, da stvar poprave njihovi zaštitnici Rusi kojima jednako, ako ne još i više nego srbima samim, smeta približavanje srbije EU.

Da mi Hrvati prljamo ruke s tim govnetom nema smisla, a i cijeli svijet bi umah ustao protiv nas i zbrisao nas s lica zemlje.

Previše je to nepravde na tako malom prostoru u tako kratkom vremenu. To negdje mora propiriti pogotovo što silovanje ne prestaje.

Tko je glasao

Ostati ili ne ostati?

Ponekad odem internetom preko Dunava, da malo vidim kako dišu komšije. Na svim portalima gdje se spomene Tadićev dolazak u Hrvatsku, prevladavaju komentari da bi on trebao i ostati u Hrvatskoj, kad nas toliko voli. Možda bi ga i trebali zadržati. Učlaniti u SDSS i postaviti za ministra vanjskih poslova. Bez ironije, smatram da bi svoju zadaću obavljao profesoinalnije od Jandrokovića.

Petar Macut

Tko je glasao

Ako sam dobro razumio, autor

Ako sam dobro razumio, autor je protiv posjeta Vukovaru iz vrlo jednostavnog razloga: jer se Tadic/beogradska politika ne slaze s nekim proklamiranim istinama u Hrvatskoj.

Drugim rijecima, ili cete misliti i govoriti kako mi* mislimo i govorimo ili niste dobrodosli u posjetu. Za moj ukus malo suvise rigidni, komunisticki pristup medjudrzavnoj diplomaciji.

Takodjer, zanima me da li Ad 1. paragraf, koji negira Tadicu reprezentativni mandat za Srbe u Hrvatskoj, vrijedi i za hrvatske politicare u posjeti BiH i od kuda uopce ideja da bi Tadic predstavljao Srbe u Hrvatskoj? Ja nisam stekao dojam da Tadic svojata hrvatske Srbe.

Moj stav glede posjete je potpuno suprotan, ali pohvaljujem stil, argumentaciju i strukturu clanka. Mnogi bijesni nacionalisti na ovom portalu bi mogli ponesto nauciti iz ovog.

*ovaj kolektivisticki "mi" se uglavnom odnosi na nacionalisticki diskurs, ne cijelo hrvatsko stanovnistvo

Tko je glasao

Princip je isti, sve ostalo su nijanse

Moja pozicija je malo suptilnija, od one koju ti ističeš želeći je pojednostavniti. Ja nisam protiv dolaska Borisa Tadića u Hrvatsku, dakle u posjet službenom Zagrebu. Hrvatska treba i može sa svim državama razgovarati. Protiv sam Tadićevom posjetu Vukovaru, jer je Vukovar simbol srpske agresije na Hrvatsku - mislim da bi to trebala biti objektivna istina a ne stajalište zadrtih nacionalista - a Tadićev stav o tom simbolu koji će posjetiti, moramo priznati samo i isključivo zato što Vukovar jest simbol, jest 'malo' drugačiji. Ovdje se ne radi o Tadićevom pravu na mišljenje, koje njenu nitko ne može osporiti, već o političkim konotacijama jedne konfrotacije dva različita stava, prema mome mišljenju, kojih je sraz na štetu hrvatske kako vanjske, tako i unutrašnje politike.

Petar Macut

Tko je glasao

Protiv sam Tadićevom posjetu

Protiv sam Tadićevom posjetu Vukovaru, jer je Vukovar simbol srpske agresije na Hrvatsku - mislim da bi to trebala biti objektivna istina a ne stajalište zadrtih nacionalista - a Tadićev stav o tom simbolu koji će posjetiti, moramo priznati samo i isključivo zato što Vukovar jest simbol, jest 'malo' drugačiji.
Vukovar je simbol srpske agresije na Hrvatsku u hrvatskoj ratnoj simbolici, to nije sporno. Objektivna istina je malo slozenija. Na primjer, pocetak sukoba u Vukovaru nije bio medjunarodnog karaktera jer Hrvatska nije bila neovisna nego dio federacije. Tek se kraj Vukovarske bitke desio u neovisnoj drzavi. Srpskim masovnim zlocinima u Vukovaru prethodile su Mercepove egzibicije stvaranja paralelnog sustava vlasti i sikaniranja ne-Hrvata. Masovnu egzekuciju na Ovcari provele su paravojne jedinice iz Srbije, ne JNA niti "Vukovarska trojka". I tako dalje. Objektivna istina nije isto sto i propagandna simbolika (koja je jednostavna, jednoobrazna i jednostrana) i to treba razlikovati u politickom diskursu, koji je obicno pristran ako se krece s "nacionalnih pozicija".

U svakom slucaju, bas zbog simbolicke vrijednosti Vukovara u svijesti prosjecnog hrvatskog gradjanina posjet srpskog predsjednika toj lokaciji ima tim vise smisla. Priznao on "srpsku agresiju" ili ne, ukoliko odabere Vukovar kao lokaciju biti ce jasno da uvidja i postuje njen simbolicki znacaj za hrvatske gradjane, sto je veliki korak nakon desetljeca uzajamnog nepostovanja i nacionalistickog antihumanizma. Ja zbog toga na njegov eventualni posjet Vukovaru ne gledam kao na priliku konacnog arbitriranja o pitanju "tko je kriv" nego kao na priliku uspostavljanja novog stupnja ljudskosti i antinacionalizma medju susjedima, koji se temelji prije svega na postivanju susjedovih simbola i empatije za njegovu patnju.

U tom kontekstu, Vukovar je idealna lokacija.

Tko je glasao

Srpska država je kriva

Ništa se ne dešava bez pristanka i podrške naroda, neovisno o manipulacijama, Srbi su htjeli rat i pristali su na rat, htjeli su osvojiti Hrvatsku i to su i pokušali i pokušali bi opet ako bi im se dala prilika. Srpska država je još uvijek ista kakva je i od svog početnog nastanka i ne pada im na pamet mijenjati se

Tko je glasao

Taoci svoji očeva

Tako je trebao glasiti jedan moj dnevnik prije par mjeseci a odnosio se na Tadića i Josipovića. Od prvog je otac kao akademik ušao sa svojim nacionalističkim prijateljima išao i ide tragom memoranduma SANU. Drugom je otac poznati antifašist i tu struju zdušno podržava i njegov sin. Josipovića sam htio poslati u Bleiburg, Tadića u Srebrenicu i Vukovar kako bi izašli iz šablona svojih roditelja.
No išao sam našem Predsjedniku dati 100 dana i nisam odmah udario što se pokazalo mudro sa moje strane jer je na isteku 100 dana Josipović posjetio masovna stratišta antifašističkih najžeščih protivnika i nevinih žrtava koje su sa njima pogubljene u Mariboru i Blaiburgu i odao im dužnu počast i ispriku. Dosta ljevičara je ludilo zbog toga ali time je napravio pravu stvar i pomogao pomirenju u našoj zemlji. I izašao iz okova familijarne politike te time i demantirao moj nenapisani dnevnik.
Poznavajući rad Tadića isto sam jako sumnjao kako će se odlučiti na potez posjete Vukovaru i odavanja počasti i žalosti koje je izazvao politički režim koji je intelektualno podržavao njegov otac. Kao što je potez Josipovića bacio u komu dobar dio naše ljevice, posjet Tadića bi mogao baciti u komu našu a pogotovu srpsku nacionalističku desnicu. Ne mislim uzimati u obzir nikakve adute sa jedne i druge strane već cilj koji će se time postići a to je ispuhivanja ekstremnog razmišljanja na jednoj i drugoj strani. Desnica će u Srbiji biti zgranuta tim njegovim posjetom a to izuzetno pogoduje našem narodu i odnosima u regiji. To će mu jako teško pasti i uzeti puno političkih poena na domaćem terenu a i u familiji. Slabljenje i udar na srpske nacionaliste sigurno treba odgovarati i našoj desnici.
Prema tome poruka desnici. Ne budite licemjeri. Kada ste hvalili i uživali u posjetu i polaganju vijenaca Predsjednika Josipovića i Bleiburgu shvatite i ne plujte po mogućem potezu i posjeti Tadića Vukovaru koji je za njega veoma rizičan potez na domaćoj sceni. A dragi moji hrvatski nacionalisti to je dobro i za našu naciju.

Tko je glasao

Zanimljivo

Zanimljiv kut gledanja na stvari. Svakako može baciti novo svjetlo na događaje. Ali, jedno hipotetsko pitanje za tebe, pa možda i ti shvatiš moj kut gledanja (bez tvog komentara ne bi mi pao na pamet ovaj primjer): spomenuo si Jospipovićev posjet Blaiburgu. Šta misliš da je josipović došao poližiti vijenac na Blaiburg prethodno izjavivši da su žrtve Blaiburga nastale u građanskom ratu, te da partizani i drug Tito nemaju nikakve veze s tim žrtvama?
To je prevedeni stav Tadića o Vukovaru - Tadiću je žao žrtava, recimo onih streljanih na Ovčari, i on je protiv tog građanskog rata, i protiv međusobnog ubijanaj građana jedne države. Zar to nije, barem malčice, kao i u fingiranom slučaju Blaiburga, iskrivljavanje povijesnih činjenica?

Slažem se da je posjet Vukovaru politički opasan potez za Tadića u Srbiji u kojoj je 30% parlamenta na strani radikalne desnice, ali mi moramo znati da je posjet Vukovaru u funkciji šminkanja Srbije za ulazak u EU. Uostalom, mislim da Tadić ne računa na glasove srpskih desničara, kao što ni Josipović ne računa na glasove hrvatskih nacionalista.

Možda to nekome nije problem, ali jučer je izašla vijest kako se Ratku Mćadići i Goranu Hadžiću (ratnom zločincu baš zbog dejstvovanja na vukovarskom području) neće suditi u Haagu, već, eventualno ako ih uhvate, u Srbiji. te da je EU odustala od svojih oštrih kriterija prema kojima zemlje koje žele biti članice EU moraju striktno poštivati kriterije koje postavlja Eu. Čini mi se da to mora samo Hrvatske, ako se uzme u obzir ulazak Bugarske, Rumunjske, a poslije Hrvatske, i Srbije.

Pozdrav.

Petar Macut

Tko je glasao

hrvatska kosovo.

Nisi ti ništa neistinito rekao i to što tebe boli, boli veliku većinu hrvatskoga naroda. Ali politika je nešto drugo.
Kada pogledamo ratove, i one najveće, uvijek se išlo i pristajalo na ostanku malo digniteta poraženog protivnika. To ima veliki zalog za budućnost, kao i na moguće buduće ratove. Većina poraženih zemalja koje nisu osjetile teror pobjednika poslije rata razvijala se u pozitivnom smjeru, i to političkom za pobjednike. Uzmi, recimo, Japan koji su Ameri mogli terorizirati do besvijesti poslije 2. svj. rata. Umjesto toga, mirno su postali najveći partneri i prijatelji. Uprkos Hirošime i Nagasakija. Poslije rata su se civilizirano ponijeli i nisu išli na ponižavajući potpis poraza niti na desetogodišnje vojno stanje. A recimo što Izrael radi u Palestini. Poraženog neprijatelja non-stop ponižavati i tlači, što može izazvati samo potpuno nepovjerenje, a u težem slučaju i rat.
Sa druge strane, imamo Ruse koji su Istočnu Njemačku kinjili do besvijesti dok su pak Ameri od sjeverne Njemačke isto napravili strateškog partnera, i to veoma pouzdanog.
Hrvatska je definitivno u praksi i povijesti pobjednik ovoga rata i treba raditi određeni pritisak na Srbiju da narod proguta taj poraz. Nijednom narodu to nije lako, a pogotovo političarima koji znaju istinu i trebaju im to objasniti, i još važnije naučiti ih da se nose sa tom povijesti. No, taj pritisak ne smje biti ultimativan, ne možemo tražiti od njega da dođe npr. u Vukovar, legne na pod i kaže "Moj grijeh, veliki grijeh moga naroda itd". Možemo, ali to je besmisleno. Btw, u tome grijehu Tadić nije imao aktivnu ulogu. I Willy Brandt, koji je dobio Nobelovu nagradu za mir, došao se pokloniti žrtvama genocida, najvećeg u povijesti, 40 godina poslije zločina. I isprika mu nije bila ponižavajuća za njemački narod. Neka dođe prvi put, suoči svoj narod sa katarzom pa će doći i drugi put, i treći, on ili neki drugi srpski predstavnik, i priznati još veći dio zločina koji je napravilo Milošević i njegova klika s jednim manjim dijelom toga naroda.
Dodat ću ti ovdje jedan mali specijal iz prve ruke. Sa jednim brojem visokih dužnosnika Demokratske stranke, zapravo njenim osnivačima (Tadić je njihov predsjednik) u prijateljskim sam odnosima 30-ak godina. Oni su me i izvukli iz Srbije kada je u travnju 1991. izdan nalog za moje uhićenje i, najvjerojatnije, pogubljenje. Kada smo se našli prije tri godine, pola godine prije priznavanja Kosova, na moj upit što će s tim biti rekli su mi: "Kosovo je već otpisano. Biti će malo predstava i pobuna naroda, a mi ćemo to od svijeta što više naplatiti. Morat će i skinuti pritisak na nas u nekim drugim pitanjima, ukinuti vize, otvoriti vrata Europe, Amerika će morati ući sa nama u partnerske odnose." I vidiš da su uspjeli izvući maksimum maksimuma. Prije par dana Hilary Clinton tepala im je u Beogradu da ih hoće za svog najjačeg partnera u Europi, zvanični visoki predstavnik zemlje koja ih je vojno porazila i izrokala im zemlju prije desetak godina. Opet ta američka politika pobjednika koja daje puno veće rezultate nego ponižavanje i "skidanje gaća" poraženog protivnika.
Znači da mi kao pobjednici moramo imati malo više tolerancije u cilju dugoročnijeg stabilnog stanja u regiji i sprečavanja budućih ratova i opet mogućih golemih ratnih žrtava.
Tadić osobno zna što se sve dogodilo u Vukovaru i bili su ona manjina u srpskom parlamentu koja je osuđivala zločine Miloševića kada je to bilo veoma opasno. On nije iz prve linije "otpora" kao, recimo, Čeda Jovanović, Žarko Korać, pa i stari Mićunović, moralna vertikala srpskog društva. Zato je ta progresivna demokratska grupa i izašla iz DS-a i postala dosta jaka parlamantarna Liberalna stranka, dok je DS vladajući baš zbog pragmatizma Tadića, a on se ogleda i u političkom i spiniranom ublažavanju srpskih grijeha u Hrvatskoj. Koliko god se i ja ne slažem s njim, moram se složiti da kada bi se oštrije postavio, sigurno ne bi bio još dugo predsjednik, a možda bi ga zadesila i Đinđićeva sudbina. Samo u ovom prvom slučaju srpska desnica, koja je veoma jaka i opasna, vjerojatno preuzima vlast. Opet se dižu tenzije na našim područjima, pada rejting i bonitet cijeloj regiji. Uglavnom ništa dobrog za nikoga.
Ljudski gledano, tvoji ljudski razlozi, kao i činjenični, su točni. No, mi ovdje razgovaramo o politici i tražimo pozitivne efekte za našu državu i narod. Politički gledano, mi time profitiramo i pojačava se mir u regiji. Ljudski gledano, možda si u pravu da moralno i suosjećajno prema žrtvama to djeluje malo bljutavo i nedovoljno uvjerljivo. No, postoji isto tako velika vjerojatnost da te bliska budućnost demantira i da ovaj posjet bude veliki korak prema odavanju pravog pijeteta žrtvama srpske agresije. Ponavljam, i Njemačka, potpuno sravnjena i dobrim djelom ponižena, poklonila se 40 godina kasnije te time napokon donijela pravdu i mir žrtvama. A to su prije toga tražile od nje najveće svjetske velesile - Amerika, Francuska, Velika Britanija itd. Iako na koljenima, slomljena, Njemačka preko svog najvišeg predstavnika nije bila voljna najotvorenije priznati svoj đavolji grijeh. A dragi moj, mi nismo nikakva sila, nemamo niti neke jake saveznike da bismo mogli istisnuti od srpske politike trenutno priznavanje kompletnog grijeha. Bilo kakvi pritisci naše strane u tom smjeru bili bi kontraproduktivni i u bilateralnim odnosima, kao i u u očima svjetske politike. Takvo naše ponašanje protumačili bi kao ponašanje infantilne demokracije.
Malo sam odužio komentar i skoro napisao dnevnik. No radi se o jako bitnom političkom događaju i mislim da ovaj moj stav ima jako uporište u temeljnoj ideji.
S dužnim poštovanjem,
Splića

Tko je glasao

Samo sitnica, za ljubav povijesne točnosti:

. I Willy Brandt, koji je dobio Nobelovu nagradu za mir, došao se pokloniti žrtvama genocida, najvećeg u povijesti, 40 godina poslije zločina
25 godina. To se dogodilo 1970.

Možemo li očekivati nešto slično od Tadićevog nasljednika 2020.? Možda. Ali morat će i Hrvatska priznati, svim opravdanim simbolima usprkos, da su prije početka napada u Vukovaru naoružani Hrvati ubijali srpske civile.

Tko je glasao

Ali morat će i Hrvatska

Ali morat će i Hrvatska priznati, svim opravdanim simbolima usprkos, da su prije početka napada u Vukovaru naoružani Hrvati ubijali srpske civile.

Tražiš opravdanje za zvjerstva i razaranje neviđeno od ww2 i podmećeš ravnotežu u krivnji?

Navedi svoje spoznaje o tim nedužnim civilima.
Ti si tada živio u Vukovaru? Znaš sve što se događalo?

Jesu li Zeleni, tada u Vukovaru, imali svoje podružnice koje su štitile svojim tijelima, poput heroja u Varšavskoj, drveće od sječe granatama i raketama?

Tko je glasao

@ppetra:

Tražiš opravdanje za zvjerstva i razaranje neviđeno od ww2 i podmećeš ravnotežu u krivnji?
Ne. Ono što sam napisao znači točno i samo ono, što piše:

morat će i Hrvatska priznati, svim opravdanim simbolima usprkos, da su prije početka napada u Vukovaru naoružani Hrvati ubijali srpske civile.
To se događalo. Nisam spomenuo nikakvo "opravdavanje" niti "ravnotežu".

Tko je glasao

Mislim da je ponašanje

Mislim da je ponašanje međunarodne zajednice u velikoj mjeri odgovorno što se Srbija nije suočila s ogromnim zločinima počinjenim na ovim prostorima, te što i dalje veliki broj njenih stanovnika, ne samo što negira učinjene zločine, već iskazuje spremnost za ponavljanje istih.

Rehabilitacija četništva, ponašanje na gay paradi, agresivnost i rušilačko ponašanje u Genovi, zastave "Dogodine u Kninu" na košarkaškim utakmicama, proglašavanje Oluje genocidom i traženje zabrane slavljenja iste, a kod nas parole "Oba su pala", ne pokazuju smirivanje strasti i okretanje prema miru i suradnji, iskreno kajanje zbog učinjenih zločina na ovim prostorima, već frustraciju zbog neostvarenih velikosrpskih ideja, nagomilani bijes koji kuha u užarenom loncu.

U svakom slučaju B.Tadiću neće biti lako, jer je između čekića i nakovnja.
W. Brandtu je bilo lakše nego njemu jer se njegova zemlja odrekla fašističke ideologije, suočila sa svojom odgovornošću za rat, osudila one koji su radili zločine, te plaćala ratnu odštetu.
On nije za zločine svoga naroda nalazio opravdavanja, niti je pri isprici spominjao tuđe zločine prema njemačkom narodu u klaonici koju su sami potakli.

B.Tadiću će svi vagati svaku riječ. Jednima neće biti dovoljna isprika, a drugi će ga proglašavati ustašom.
Našem predsjedniku je daleko lakše, ali ni njemu nije lako jer puno građana misli kako je ovo preuranjeni potez zbog političkoga pritiska MZ, koja još ni sama nije osudila zločine počinjene u Vukovaru.

Ako ovaj posjet za moju zemlju bude značio politički napredak, ispunjenje zahtjeva za otkrivanjem sudbine nestalih i za povratak otete imovine, priznanje da su u Srbiji bili logori i prihvaćanje obeštećivanja logoraša, možda se uvjerim kako i nije bilo prerano, te da je to mudar i humani politički potez.

Tko je glasao

True

Sve točno, da bi riječ rekao.
Možda ću te iznenaditi ali ja tvrdim da je hrvatska vojska trebala privremeno okupirati Banja Luku i ta nezavršena akcija i vojni mat bosanskoj srpskoj vojsci bi doprinjeo puno boljem i bržem razvoju bileteralnih odnosa Srbije i Hrvatske u prošlom sadašnjem i budućem vremenu kao i integracije Srbije u europske tokove. Rat koji završi bez čistog pobjednika uvijek vuče duge repove. Imamo primjer Amera u Iraku. Prvi pu u ratu sa Irakom u Kuvajtu stali su na pola puta pa su poslije par godina imali uvećani problem na kvadrat koji do dan danas nisu riješili.
Digresija mala, ovaj razgovor sam i vodio u živo sa ljudima koji su spomenuti u prošlom komentaru. I bili su šokirani kada su to čuli iz mojih usta. Da me ne poznaju dobro i ne znaju da sam uvijek bio veliki protivnik rješavanja političkih problema ubijanjem, rekli bi mi da prekinem sa ustaškim idejama.
Objašnjenje je bilo da bi, najvjerojatnije, u Banja Luci bio relativno mali broj žrtava. I oni znaju da je grad bio spreman i spakiran za evakuaciju. Tu su bosanski Srbi trebali potpisati poraz. Milošević ne bi poslao vojsku jer je koridor bio blokiran i uz malo volje amerikanaca ne bi ih pola prešlo Drinu..No taj poraz u Bosni u kome su imali i dosta male gubitke u ljudstvu tehnici samo su raspirili u njima najniže strasti koju su usmjerili prema naciji koju ne mogu viditi očima-Kosovarima. U Bosni i na Banja Luci Milošević je vidio da će mu se još tolerirati sila. Poanta, rasturili su Kosovo i ostali zauvijek bez njega. Da su na Banja Luci bili poraženi i znali da je njihovim ratovima kraj, njihov pohod na Kosovo u startu se ne bi desio a bez te bolesne agresije Kosovo se nikada ne bi odvojilo od Srbije. I tako ti ja njih šokiram tvrdnjom da bi jedan mali poraz imao pozitivne efekte za njihovu državu i društvo. A sada Kosovo nije Srbija a još ih i bosanski Srbi tlače svojom šumskom politikom. Vjeruj mi, velikom djelu srpskih političara kosa se diže na glavi od njihovih gluposti i dizanja tenzija a nitko im , pogotovo nakon gubitka Kosova, ne može otvoreno reći da olade malo sa svojim pritiskom.
U ovom trenutku dolazak Tadića u Vukovar u trenutku kada neki još razmišljaju o uvođenju vanrednog stanja u Srbij i valja mu se u zemlji nacionalistički val je sasvim dovoljan. No naša strana treba diplomatski jako naglasiti da u bliskoj budućnosti očekuje da stratišta i groblja hrvatskih vojnika i civilnih žrtava u Srbiji budu obilježena i priznata kao mjesta zločina.
Za obeščenje zatvorenicima koji se mogu okarezirati kao politički je jedino pravedno rješenje i treba diplomatski postaviti rok do kada bi se moglo izvesti.
Kada bi ocjenjivao MOGUĆI posjet Tadića Vukovaru kao posljednji i najveći potez u bilateralnoj diplomaciji i završetak čišćenja svih groznih stvari koje su se desile u tom ratu, bio bih žestoki protivnik njegovog dolaska ali i teksta. (usput, komentira se tekst i događanja a nije još ni sigurno da čovjek dolazi i što će reći.) No kao prvo mi još ne znamo što će tamo izreći i koje poteze možda ponudi)- I kao drugo, ovaj mogući posjet smatram podizanje povjerenja za jednu stepenicu. Pošto je to stepenište poprilično visoko (schlosserove stube:)) biti će još dosta izjava i posipanja pepelom u budućnosti i raznim situacija. Glave na ovim terenima se jako sporo hlade.

Tko je glasao

Sve točno, da bi riječ

Sve točno, da bi riječ rekla.

Da, zaslužuješ dvostruki plus.
ps.
Nisam baš mislila da su nam promišljanja o ovom pitanju slična.
Čovjek se uvijek iznenadi, naročito poslije prvih "sukoba mišljenja".

Tko je glasao

Splica, Sve si ti to dobro

Splica,

Sve si ti to dobro napisal, no zaboravljas jednu stvar.

Svaki dan se sve vise i vise optuzuje Hrvatska da je kriva za rat. Zar je onda cudo da ljudi reagiraju na takve stvari.Ja sam to na pocetku rata nekima u Stuttgartu objasnjaval da ce biti tako, a danasnja situacija mi daje za pravo.

Tko je glasao

da je tadićev stav da treba u

da je tadićev stav da treba u vukovar doći nakon što "se svi nesporazumi srede, umjetnine vrate, logori obilježe, dostupni zločinci kazne itd.", onda bi tvoja teza bila kako on nema muda ni obraza barem doći u vukovar.

p.s. o malicioznosti tvojih tumačenja koja iznosiš na pollitici najbolje govori tvoj p.s.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Maliciozni o malicioznom

Da ti pojasnim što sam mislio sa svojim 'malicioznim' p.s-om.

Josipović i Tadić su drugog ili trećeg dana prošetali Beogradom. Mogao se čak čuti i pljesak prolaznika. Poklonili su si i neke knjige, i tako malo se družili. To stvarno odaje dojam jedne uljuđene, kulturne i proeuropski orijentirane zemlje.

Međutim, moje je pitanje, postavljeno maliciozno: koliko je policije moralo osiguravati tu šetnju, posebno da bi se čuo pljesak, i to u zemlji u kojoj 30% parmalentarnih stranaka pripada radikalnoj desnici. Podsjećam da u hrvatskom parlamentu ne postoji niti jedna radiklana stranka. Ako se uzme u obzir gej parada i sranje koje su napravili njihovi huligani, dolazi se do jednostavnog zaključka, da je Josipovićev posjet sa te, sigurnosne strane odrađen vrhunski, ali nedemokratski: jer, mislim da svi, pa i mi na pollitici, imamo pravo na svoje mišljenje, te se možemo ili slagati ili ne slagati, ali je bit da imamo pravo na to.

To zahtjevam za sve. pa i za sebe.

Ne znam kako si uspio zaljučiti ovo:"da je tadićev stav da treba u vukovar doći nakon što "se svi nesporazumi srede, umjetnine vrate, logori obilježe, dostupni zločinci kazne itd.", onda bi tvoja teza bila kako on nema muda ni obraza barem doći u vukovar." Ali imaš pravo na svoje mišljenje čak i na pogrešno.

Petar Macut

Tko je glasao

Kreces od krive pretpostavke.

Koketiras sa pogresnom pretpostavkom. Ne govorimo o Srbima i Hrvatima, vec o Srbiji i Hrvatskoj. Srpskoj politici i hrvatskoj politici.

I odgovornosti tih politika. Sama pak stvar pomirbe izmedju pojedinaca (konkretnog Srbina i Hrvata), stvar je sposobnosti sazivljavanja sa drugom stranom koja se nalazi opet u nama.

Uglavnom, to je pak dio osobne prirode, a ne politicke.

Tako mi se cini da bi bilo dobro da razmislis o ovoj retorici kako bi pojacao poziciju legitimacije svojeg stava.

Tko je glasao

Ovdje je riječ o političkom

Ovdje je riječ o političkom pomirenju Srba i Hrvata kao naroda. Naravno ne pojedinaca. Hoćeš li ti oprostiti Jovi to je tvoja stvar. Ja neću oprostiti Peri što je moju baku i mog djeda izbacio iz njihovog podruma u Vukovaru na Sajmištu uslije granatiranja prijeteći da će ih zaklati. Tu Tadić ne može ništa učiniti.

Ja sam kriv kad tako složeno pišem pa ti ne možeš shvatiti. Drugi put ću jednostavnije.

Petar Macut

Tko je glasao

Ja kao Hrvat i kao

Ja kao Hrvat i kao predstavnik naroda hrvatskoga, nisam NIKADA bio u zavadi sa srpskim narodom, pa mi onda i tvoja inicijativa nema nikakvoga smisla.

Da govoris o pomirenju izmedju mene i mog naroda sa narodom u kojem nisam u zavadi, mislim, citas li ti uopce sta pises? :-p

Tko je glasao

Pomirdba

Gale,

Ja kao Hrvat i kao predstavnik naroda hrvatskoga, nisam NIKADA bio u zavadi sa srpskim narodom, pa mi onda i tvoja inicijativa nema nikakvoga smisla.
Da govoris o pomirenju izmedju mene i mog naroda sa narodom u kojem nisam u zavadi, mislim, citas li ti uopce sta pises? :-p

Pa dobro je to tak i ljepo od tebe da nisi nikad bil u zavadi sa Srbijanskim narodom. No ko je to klal i palil po Hrvatskoj i ko je bacal cvijece pred tenkove koji su isli na nasu domovinu?

Pa kad realno pogledamo u Vukovar ne dolazi Srbijanski narod i izjavljuje zaljenje za pokolj i razruseni grad, nego politika, koja je u zadnjih vrijeme dosta negativnoga izjavila o Hrvatskoj.

Na kraju, glavno da si ti u zavadi sa neistomisljenicima iz tvog naroda, koji ti nisu nista napravili a kojima je taj narod ucinio nepravdu.

Tko je glasao

Gale trebao bi nekoga iz

Gale trebao bi nekoga iz četničkog pokreta pitati da li si u zavadi sa Srbima ili nisi, mislim da bitno drugačije od tebe misle, pišu i rade bez obzira na tvoje mišljenje, a to su ne tako davno i pokazali.
Naravno to tebe ne spriječava da ignoriraš njihovo ponašanje dok ti jednog dana ponovno ne zakucaju na vrata.

Tko je glasao

To su cetnici. A Srbi i

To su cetnici. A Srbi i cetnici nisu jedno te isto. Vrsiti povrsno izjednacavanje ljudi po nacionalnosti ne vodi nigdje, niti ima ikakvoga smisla.

Tko je glasao

Svi četnici jesu Srbi ali svi

Svi četnici jesu Srbi ali svi Srbi nisu četnici to je točno, ali politika koju zastupa vlast i oporba u Srbiji je četnička i koja je formirana, bar njena ideja, 1844 od tadašnjeg premijera Srbije Ilije Garašanina, a poslije je samo nadopunjavana i ostvarivana. Tako sada imamo Srpsku vlast na 100 km od Zagreba, a u vrijeme Garašanina bili su na 300 km od Zagreba, a mi cijelo vrijeme nismo u zavadi sa Srbima.
Ako se ovako nastavi za 100 godina biti će i Zageb u nekoj Srpskoj državi i mi opet nećemo biti u zavadi sa Srbima.
Pitanje je što većina njih misli, pojedinačna mišljenja u provođenju ovih politika nisu bitna niti su odlučujuća.
To je teme dnevnika.
Pojedinačni odnos prema Srbima naročito našim susjedima je nešto drugo, jer Srpski seljak, radnik nije nosioc te ideje (10-15% ih možda i podržava) on je oruđe za njeno ostvarivanje i to je velika većina njih shvatila 90-tih godina

Tko je glasao

Sada govoris s jedne strane o

Sada govoris s jedne strane o sprskoj politici, a s druge strane o Srbima kao prosjeku, gdje postenim Srbima oduzimas pravo da budu posteni jer ih izjednacavas sa talogom (wtf?). OK. Jedno mi ima smisla, a drugo me cak vrijedja kao covjeka, jer time vrijedjas i postene Srbe do kojih mi je stalo.

Tko je glasao

Intelektualne elite kod Srba

Intelektualne elite kod Srba (SANU) je pokrenula Miloševića i slične tadašnje političke elite u provođenju Srpskih nacionalnih interesa a ove su pokrenule mase radnika i seljaka.
Nisu svi bili za, ali velika većina je i mi smo s njima u zavadi htjeli mi to ili ne htjeli.
Mora se razlikovati Srpska politika i običan Srpski čovjek kao pojedinac koji može i ne mora biti zagovaratelj Srpske politike.
Ja ljude dijelim samo na ljude i neljude i svaki koji zagovara Srpsku politiku je neprijatelj jer konačni cilj te politike je Velika Srbija na štetu svih svojih susjeda pa tako i nas.

Ničim nisam uvrijedio poštene Srbe već naprotiv pomagao sam im i u najtežim trenucima za njih 90-tih godina.

Isto tako imaš i kod nas ljudi , sada su to totalni marginalci, koji su zastupali NDH,Hrvatsku do Zemuna, Hrvatsku Bosnu i sl, a za veliku veliku većinu nas to su gluposti i ne podržavamo to i puno nas je koji to i javno kažemo kako danas tako i tih 90-tih godina.
Za razliku od Srbije smjer naše politike nije osvajanje novih teritorija kao kod Srba već zadržavanje postojećih.

Tko je glasao

Za razliku od Srbije smjer

Za razliku od Srbije smjer naše politike nije osvajanje novih teritorija kao kod Srba već zadržavanje postojećih.
Je, puno manji grijeh je kad Tuđman radi 17 % Hrvata u BiH želi Hrvatskoj pripojiti 25 % teritorija BiH, nego kad Milošević u ime 37 % Srba želi pripojiti 55 % teritorija BiH.
Zanimljive su te vaše naočale gdje vidite veliksrpsku politiku, a velikohrvatsku ignorirate, pa vidite 39 % radikala u Skupštini Srbije, a ne vidite najmanje toliko profašista u Hrvatskom Saboru, pa vidite izjednačavannje četnika s partizanima u Srbiji, a ne vidite izjednačavanje ustaša, preoimenovanim zate potrebe u "pripadnike hratske domovinske vojske", s partizanima još od 1992.
Itd.
I t. sl.

Tko je glasao

Namjera Srpske politike

Namjera Srpske politike unazad 160 godina i danas je zavladati ovim područjima Hrvatska , Bosna, Crna Gora, Makedonija, Sjeverna Albanija i dr. i to kroz cijelo vrijeme provodi nekad uspješnjije nekada manje uspješno.

Tuđman je zloupotrijebio povjerenje Hrvataskih građana kada se upleo u podjelu Bosne zajedno s Miloševićem. Upravo zbog tih svojih tajnih politika prema Bosni bio je raskol u HDZ-u i javno mjenje se polako okretalo protiv Tuđmana i dobar dio političkih i intelektualnih elita.

Milošević je od svojh građana i intelektualne (SANU) i političke elite dobio podršku da proširi Srbiju i njen uticaj na okolne zemlje. Milošević je smjenjen zato što nije uspio provesti dobivene zadatke već je pored ratova u Bosni i Hrvatskoj izgubio Kosovo, Crnu Goru a nije uspio uspostaviti značajniju ulogu u Makedoniji.

Danas postoje zvanični , registrirani članovi Četničkog pokreta u Srbiji i osniva se Četnički pokret u Bosni kao udruga građana s ciljem promoviranja četništva među Srbima- sve legalno i potpomognuto od države i vlasti Srbije. Velika Srbija je politički plan svih vlasti u Srbiji i većine političkih stranaka u Srbiji, a pokrenut je 1844 koji je kao tajni plan napisai Ilija Garašanin tadašnji predsjednik vlade Kneževine Srbije, vremenom je samo malo dotjerivan ali od njega nikada nije politika i inteligencija u Srbiji odustala, već kako kaže Tomislav Nikolić privremeno miruje.

Nije mi poznata niti jedna organizacija niti udruga građana u RH koja je registrirana s ciljem promoviranja ustaštva i još potpomognuta od države i vlasti Hrvatske. U Hrvatskim političkim strankama nitko ne govori niti piše o velikoj Hrvatskoj, izuzev nekih malih otpadničkih krugova unutar HSP, HOP-a i sličnih ( 100-tinjak starih prdonja) čiji je uticaj na politiku i svijest građana zanemariv.

Pro četnički narodni poslanici u skupštini Srbije su poznati i oni se javno time ponose tj. to im je program.

Ja neznam koji su profašistički Saborski zastupnici u Hrvatskoj, daj nekoliko imena ako znaš da i mi ostali progledamo.

Tko je glasao

Mora se razlikovati Srpska

Mora se razlikovati Srpska politika i običan Srpski čovjek kao pojedinac koji može i ne mora biti zagovaratelj Srpske politike.

Zbog cega onda uvodis konfuziju, umjesto da jasno kazes da govoris o srpskoj politici? Pa ko se prepozna u njoj, njegov problem.

Tko je glasao

Zbog cega onda uvodis

Zbog cega onda uvodis konfuziju,

Ne vidim da on uvodi konfuziju, no tebi nitko nije kriv ako neke stvari nisi u stanju, ili ako ih ne želiš shvatiti.
Jer da se razumijemo, samo bi hrvatski ološ mogao imati nešto protiv takvih Srba kao što su bili: Josif Runjanin, Nikola Tesla, Svetozar Grujić, Vladan Desnica, Srećko Bjelić i mnogi drugi, ali isto tako samo ološ može braniti takve Srbe poput: Rade Leskovca, Gorana Hadžića, Milana Paroškog, Milana Martića i ine. Nažalost, drugi su puno brojniji, a i žalosno je što su brojniji takvi hrvatski Srbi, koji se poistovjećuju s njima.

Tko je glasao

Josif Runjanin, Nikola Tesla,

Josif Runjanin, Nikola Tesla, Svetozar Grujić, Vladan Desnica, Srećko Bjelić i mnogi drugi su isto tako srpski narod s kojim ja nisam u zavadi.

Tko je glasao

prihvatiti pruženu ruku

Ako predsjednik Tadić dolazi na Ovčaru, u vrijeme Dana mrtvih, ako želi položiti vijenac i izreći određeno kajanje zbog počinjenih zločina, to mu treba omogućiti.
Nakon maćehinskog odnosa Europe tj. EZ prema Hrvatskoj, potpuna normalizacija političkih ali posebno ekonomskih odnosa sa Srbijom, u interesu je obje zemlje.
Svojevresi hrvatski autizam proteklih 20 godina skupo je plaćen, vrijeme je za otvaranja, za suradnju...
Uzmimo jedan primjere iz povijesti: Izrael je negdje l960. predstavljao i židovsku zajednicu u svijetu, zajednicu koja je proživjela holokuast i postojala su mnoga otvorena pitanja između Zapadne Njemačke i Izraela. Međutim, negdje u to vrijeme, dakle, l5 godina poslije IIWW, u UN dolazi do prvog susreta Konrada Adenaera i Ben Guriona što je bila prijelomna točka u odnosu dviju država.
Godine l960. počinju prvi valovi njemačkih turista koji počinju dolaziti u Jugoslaviju, prvi brojniji "gastarbajteri" dolaze u Zapadnu Njemačku...
Nakon vremena zla, dolaze vremena MIRA...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Primjere koje si naveo , a na

Primjere koje si naveo , a na koje bi se trebali i mi ugledati nisu primjenjivi u našem slučaju.
Sukobi Hrvata i Srba nisu završili niti okončani samo je privremeno primirje.

Naša politika , prvenstveno naš predsjednik republike bi kao prvo trebao biti svjestan činjenice da sukobi Srba i Hrvata traju već 160 godina i traju i danas samo drugim sredstvima.
Druga stvar kako kaže StarPil u svom dnevniku potrebno je i vrijeme da Srbi Josipovića smatraju svojim predsjednikom i Hrvatsku svojom državom, a u tome ih spriječavaju SDSS i SNV tj. tu činjenicu koriste kad trebaju i žele ostvarivati neka prava a po ideje i mišljene idu u Beograd ( kamo sreće da idu samo kod Tadića). Izuzev 10-15% ekstrema i političke elite Srba ,ostali Srbi bi to rado prihvatli jer su imali prilike živjeti u SAO Krajini pod vodstvom svojih političara i njihovih sponzora u Beogradu.

Od posjeta Tadića Vukovaru koristi će imati upravo SNV i SDSS , upravo oni koji su i najveća prepreka uspostavljanju dobrih odnosa Srba i Hrvata u Hrvatskoj jer time gube smisao postojanja.

Zbog toga Josipović i Tadić ( ako ima doista poštene namjere) ne bi se trebali sastajati u Vukovaru. Dovoljno je velik i Zagreb.

Tko je glasao

l60 godina sukoba??

Baš i nisam siguran da je svih l60 godina, razdoblje sukoba Srba i Hrvata. Mislim da je bilo razdoblja razumijevanja i suradnje, i na kraju, od l945. do l990. živjela su dva naroda u istoj državi, bez većih konflikata. Da se nije pojavio "balkanski vampir" Miloševoć, s kojim se nije dalo živjeti u istoj kući,(a to je Tuđman sa šuškovcima jedva dočekao) ne znam da li bi odnosi išli ka ratu tj. krvavom sukobu??
Sve na ovom svijetu mijenja jest, i ne bi se čudio, nakon što nas pritisnu neke druge strane čizme, za jedno 50 godina opet ne pohrlimo jedni drugima u zagrljaj... Tada će nam ove rasprave o susretu Tadića i Josipovića,(Vukovar itd.??)vjerojatno, izgledati smiješne.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Kad budeš imao vremena po

Kad budeš imao vremena po internet potraži početak sukoba Načertanija Ilije Garašanina (1844).
Nije cijelo vrijeme bio sukob naroda ali različiti intelektualnih i političkih elita je bio cijelo vrijeme pa tako i danas. Jugoslavija nije bila prekid tih sukoba već naprotiv sukobi su se pojačavali i poslije smrti Tita i raspadom komunističke ideje ponovno rat za teritorije.
Tuđman i Milošević su samo slučajno bili na čelu Hrvatske i Srbije, isto bi bilo i da je netko drugi bio na čelu tih Republika u to vrijeme.

Tadić tvrdi ( kao i Fenix) da je u Hrvatskoj bio građanski rat koji su dogovorili Tuđman i Milošević i po njemu je to početak i kraj sukoba što bi trebalo značiti da su srpski seljaci iz Trpinje, Negoslavaca, Borova i drugih srpskih sela porušili Vukovar i to je za njih jedina istina. Takvih žrtava u Hrvatskoj nema te nema ni potrebe da se Tadić ispričava za bilo što. Srbija je Četnički pokret ozakonila, a Tadić nije bio protiv toga i sada ga pokušavaju osnovati i u Bosni i Hercegovini.

Tko je glasao

Srpska politika

Slažem se sa većinom izloženog u tekstu, ali po mom mišljenju najvažnija konstatacija je da predesjednik Srbije predstavlja građane Srbije (bez obzira na vjeru i naciju), a ne kao što napominješ srbe u hrvatskoj jer bi oni trebali shvatiti da njih predstavlja Josipović. Upravo je u tome i najveći problem srpske politike što nikako da shvati da rješenje srpskog pitanja treba tražiti unutar RH-a, a ne osnivanjem nekih parainstitucija na štetu drugih građana RH-a sa jasnom namjerom segregacije od državnih institucija i koketiranje sa Srbijom. Što se tiče verifikacije zločina kao takvoga nebitne su boje i nacije jer je zločin zločin bez obzira na naciju počinitelja. Kod nas se proteklih četrdesetak godina zločini partizana pravdali zločinima ustaša pa nas je to dovelo do preuvaličavanja
žrtava, a nakon toga kolektivizacijom krivnje hrvatskog naroda i naposljetku do rata. Na temu ustaša puno toga se može reći, ali je činjenica da je to bio zločinački režim koji osim kratkotrajne državotvornosti nije puno toga dobroga donijo hrvatskom narodu. Napose ni ovaj komunistički režim nije bio bog zna koliko bolji od ustaškog režima, ali su se cijelo vrijeme ogrtali maskom antifašizma kako bi opravdali svoje zločine.

Tko je glasao

Jučer si se žalio da HSP nije stranka "radikalne desnice"...

... ali inzistiranje na ovakvim temama naprosto jest stvar radikalne desnice. Što ne znači, da ne postoji još puno radikalnija! Pamtim i respektiram da si rekako kako se posve ograđuješ od ustaštva, i ono što ovdje jasno kažeš o ubijanju i mučenju, ali tvoja stranka mora na tome još puno raditi, jer se na ustaštvo svojedobno eksplicitno pozivala kao pozitivno, a onda stalno vrdala.

Osobno mislim, da diplomacija ima svoja pravila i da treba prihvatiti one korake, koje je Srbija u ovom trnutku sposobna i spremna učiniti na normalizaciji odnosa. PMSM, pomažemo tako i onima u Srbiji koji se nacionalističkom ludilu suprotstavljaju, umjesto suprotno. Neke stvari ipak treba jasno reći: vi ste izvršili agresiju!

Ako je riječ o nestalima: ne zaboravimo, da Srbija traži gotovo isto toliko nestalih Srba tijekom rata u Hrvatskoj, kao i Hrvatska!

O redoslijedu zločina, između ostaoga: bilo je bar devet ubijenih Srba u Vukovaru prije početka napada na grad, do kolovoza 1990.; u Sisku je počinjen masovni masakr, preko 600 ubijenih civila; u "slučaju Lora" obrađeno je samo 10-15% od masovnog ilegalnog zatočenja, mučenja i ubijanja ljudi.

Iako je neupitno tko je počinio agresiju, što se tiče ratnih zločina (a oni se MOGU napraviti i u obrani), nažalost, iako je broj onih sa srpske strane veći, s naše strane ih je bilo toliko, da ne možemo reći kako je to eto neminovna popratna pojava ratovanja. Bilo je mnogo sustavnog ubijanja civila i mučenja zarobljenika, podmetnutih dokaza isl., organizirano iz vrha tadašnje vlasti.

Tko je glasao

@Zrn štrć

Sm v mntrjt svj mntr grsj Srbj, grsj JN, grsj Srb Hrvtskj, k vm j tk lkš, sm n tj nčn prn grđjt lž tmlj držv frmrt Tđmn HDZ, k njn tvrc. kd s t "tvrc" dvl držv vljd svtk pmtn zn vd.

Mj j pt prv d vm pstvm pkj ptnj, k npr. kjm j t ržnm slm Srbj zvršl grsj n Hrvtsk, k s zn d Mlšvć, k psltn gspdr Srbj, n kntrlr JN sv d Kdjvćv stvk, kj j sljdl nd kd j rt Hrvtskj fktčk vć b gtv.
sm tg Mlšvć nj m trtrjlnh prtnzj prm Hrvtskj.
stlm d j Srbj št tkvg nprvl, nd b vljd Tđmn ptžv Mlšvć z grsj n Hrvtsk, nj g ptž NKD, p n jdn jdn pt.
Čk št vš, znmn g j vžv, dlk vš d Kčn, lj drgm d n gvrm.
jš jdn nprjprn čnjnc; nkn št j Mlšvć prz kntrpl nd JN, njdn njn vjnk vš nj stp n hrvtsk tl.

Dkl rt Hrvtskj j pč Tđmn npdm n JN.
Jr d nj tk, nd b t mn vrl lk mg nvst jdn jdn prmjr gdj j JN PRV npl hrvtsk prvjn sng ( prvjn s bl jdnk HS k ZNG), t m d dns nj jš ntk sp nvst.

Tđmn tđmnzm s mjr z nrd nrd, n z rd rd, p s njhv djlvnj mž pst k dprns pvćnj ntrpj Svmr.

J s nkk nsm sprmn pmrt s tm d s rdnrn lž grđj tmlj držv, jr RH j dns tkv, dnsn stcj njj j tkv, prv rd prglšnh stn, dnsn rdnrnh lž prkznh k njnh tmlj.

Kk nkm nj jsn d pbnjn vlstt držljn, jr hrvtsk Srb s bl držvljn SFRJ tk tmljm hrvtskg držvljnstv, n mg bt nt grsr nt kptr, p pbnl s n znm kk čnl n kj m drg rk nk trtrj ndstpnm cntrlnm vlstm.

Kk nkm nj jsn d lgln ržn sl, JN j t bl, tvrd t št t drg, n mž bt n grsr n kptr. n j vntln mgl zvršt držvn dr, l t j znm d t nj nprvl, prmd nć tvrdt d Kdjvć t pcj nj rzmtr.

Kk nkm nj jsn d s prcs rzdržvnj d svzn držv zv smstljnj, n stvrnj držv, jr s Hrvtsk k držv držl svzn držv, p s jdnk tk k držv rzdržl.
stlm SRH j svjm stvm bl dfnrn k ncnln držv hrvtskg nrd, tkvm j j trtr svzn stv.

Nm nj bl n vš vlk žlst n grsj n kpcj, pstjl j sm ržn pbn djl hrvtskh držvljn srpsk ncnlnst kj s nk rgn držv Srbj pmgl, l kj svrh, mgl b srsprvljt ndg šrk.

Tko je glasao

@Četnik - samo se ti guši u vlastitim govnima!

Ne da mi se na tebe i tvoju vrstu trošiti vrijeme.

Tko je glasao

Za one koji ne znaju, ...

... naš dični Zoran svako toliko radi stanovitih smetnji u funkciji CNS-a bude odvožen na "psihičku rehabilitaciju", pa bi možda bilo dobro da ga, kad ga sljedeći put tamo odvedu, tamo trajno i zadrže.

Tko je glasao

Kako je ovo izrečeno kao tvrdnja o faktima:

... naš dični Zoran svako toliko radi stanovitih smetnji u funkciji CNS-a bude odvožen na "psihičku rehabilitaciju",
a ne kao procjena - predstavlja klevetu. Jer je naime izmišljotina. Ili, možda, projekcija na osnovu vlastitoga iskustva. A iskustvo mi pak kaže, da su četnička i ustaška gamad podjednako skloni ovakvim objedama.

Tko je glasao

, j l?

n kd t pdž ngdj n bd, t j vljd zt št k nvtd lctrr držš prdvnj n nkm d ltnh svčlšt dljm svjt?

mjst tg št s t krn s vrdm, mg s m sm rć kd gdj j JN prv npl hrvtsk prvjn sng.
l lkš j nkg prglst čtnkm ng svsl rgmntrn dgvrt n pstvljn ptnj.

Tko je glasao

kad i gdje je JNA prva napala

kad i gdje je JNA prva napala hrvatske paravojne snage.

Kijevo, Erdut, Dalj...da ne nabrajam dalje...i nije napala paravojne snage nego policiju...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Da?

Samo tko je spriječavao JNA u kretanju? Tko blokirao vojarne, tko napadao vojarne iz kojih nije opaljen nijedan metak, tko napadao skladišta?

Nije postojalo nekoliko JNA, ona je bila ista i u Gospiću, Bjelovaru, Vinkovcima, Dugom Selu ...

Prije napda na vojarne u Gospiću, Bjelovaru, Vinkovcima .... iz tih vojarni nije opaljen nijedn metak, niti je JNA na bilo koji način neprijateljski djelovala. I ti gradovi su teško stradavali.
Vojarnu u Dugonm Selu, jednko kao ni "Maršalku" u Zagrebu, ntko nije napadao, pa su izostali i napadi iz njih.
Kad je postignut sporazum, JNA se povukla, prethodno razminiravši teren.

Sad bi valjda ovi "nekvalitetni" Hrvati iz Dugog Sela trebali biti silno nesretni što nisu dobili svoju "porciju" kao "kvalitetni" Hrvati iz Gospića, Bjelovara, Vinkovaca ... da one "najkvalitetnije" iz Vukovara i ne spominjem.

Tko je glasao

Samo tko je spriječavao JNA u

Samo tko je spriječavao JNA u kretanju? Tko blokirao vojarne, tko napadao vojarne iz kojih nije opaljen nijedan metak, tko napadao skladišta?
Oni koji su joj poznavali dušu i pripremili se za njenu bujajuću zloću:

Za tebe @ Feniks, nježne riječi i idilične slike iz pjesme ovoga videa:
http://www.youtube.com/watch?v=1fENbi8KPvk

Tko je glasao

@ppetra

Jedino zlo u Hrvatkoj bilo je bujajuće ustaštvo.
I onda i danas.

Tko je glasao

Ustaštvo je bilo zlo, ali

Ustaštvo je bilo zlo, ali danas ga nema, za razliku od četništva koje je u Srbiji rehabilitirano i postavljeno uz bok partizanima. To je njihova sramota.

Ne vidim ga, osim, čini mi se namjerno proizvedenog, od strane onih koji žele Hrvatima vječno nametati još jedan istočni grijeh i time omalovažavati RH.

Naš narod se onda odupro zločinu (imao je najveći broj iskrenih antifašista u bivšoj državi), a i u ovom ratu - uprkos silnim zločinima četnika, nije podlegao kolektivnoj osveti.

Mislim da se ti nisi pomirio, i da se nikada nećeš pomiriti s postojanjem Hrvatske.
I onda i danas.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci