Tagovi

Bolje dobit facebook okladu neg' kladom po glavi


Kao komunisti?ki relikt famoznog "verbalnog delikta" u današnjem Kaznenom zakonu RH ostao je ?lanak 322. stavak 1., kojeg u DORH-u ovako tuma?e:

Kazneno djelo širenje lažnih i uznemiruju?ih glasina iz ?l. 322. st. 1. KZ-a ?ini onaj tko iznosi, pronosi ili širi glasine za koje zna da su lažne s ciljem da njima izazove uznemirenje ve?eg broja ljudi i takvo uznemirenje nastupi.

Dakle, da bi bila ostvarena objektivna obilježja navedenoga kaznenog djela mora postojati uzro?no-posljedi?na veza izme?u ranje po?injenja i posljedice prouzrokovane istom. Radnja po?injenja predmetnog kaznenog djela ostvaruje se iznošenjem, pronošenjem ili širenjem glasina za koje po?initelj zna da su lažne, te takovo postupanje prouzro?i posljedicu koja predstavlja uznemirenje ve?eg broja ljudi. Za egzistenciju navedenog kaznenog djela uznemirenje mora nastupiti. Uznemirenje ve?eg broja ljudi ogleda se u odre?enoj napetosti u konkretnoj sredini, odnosno u postojanju uznemiruju?eg alarmantnog ozra?ja koje je posljedica po?initeljeve radnje ostvarene kroz iznošenje, prenošenje ili širenje glasina..."

Otvorio sam grupu na Facebooku i pozvao gra?ane da se izjasne o eventualnoj uznemirenosti i i osje?aju nesigurnosti nakon policijskih objašnjenja razrješenja slu?ajeva ubojstava Ivane Hodake, Ive Pukani?a i Nike Franji?a:

Jeste li uznemireni službenim policijskim izjavama da je Ivanu Hodak ubio besku?nik zbog 14-godišnje tinjaju?e želje za osvetom njenom ocu? Uznemiravaju li vas policijska objašnjenja da je glava mafije povezane s ubojstvom Ive Pukani?a i Nike Franji?a izvan Hrvatske - u Srbiji, Crnoj Gori. Uznemiravaju li vas te informacije koje sugeriraju da je u Hrvatskoj obra?unato s organiziranim kriminalom kada se na gore opisan na?in "razrješilo" spomenute slu?ajeve?
Ako su vaši odgovori na sva pitanja potvrdni molim vas pro?itajte stru?no - državnoovjetni?ko obrazloženje Kaznenog djela širenja lažnih vijesti i uznemiruju?ih glasina iz ?lanka 322 st. 1. KZ-a, pa se priklju?ite ovoj grupi ako mislite da su se ostvarila obilježja kaznenog djela jer se vi u ovoj anketi osje?ate uznemireno, odnosno, pretpostavljam, nesigurno!

Facebookeri izrazili uznemirenje i nesigurnost izjavama vrha policije

Do sada se 131 broj osoba pridružio grupi tako javno izražavaju?i uznemirenost i nesigurnost. Dakle, ostvarena su objektivna obilježja gore opisanog kaznenog djela što je vidljivo i lako doprljivo linkovima i screenshotom.

Pa kako na službenim stranicama DORH-a, u " ?esto postavljanim pitanjima/ O kaznenoj prijavi", stoji stoji:

Da li državni odvjetnik mora primiti kaznenu prijavu da bi pokrenuo kazneni postupak?

U skladu s odredbama Zakon o državnom odvjetništvu i Zakonom o kaznenom postupku državni odvjetnik je dužan postupati i kada je do njega samo dopro glas da je po?injeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti. Dakle, državni odvjetnik ne mora ?ekati formalni primitak kaznene prijave od ošte?enika, policije ili drugog državnog tijela on ?e postupati kada je saznao da postoje osnovi sumnje da je kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti po?injeno. To je poznato pravilo u radu državnih odvjetnika.

Da li državno odvjetništvo podnosi kaznene prijave?

Ne! Državnom odvjetništvu se podnose kaznene prijave, iako ?esto ?ujemo i ?itamo da ?e državni odvjetnik podnijeti kaznenu prijavu. ?lanak 173. Zakona o kaznenom postupku odre?uje da se kaznena prijava podnosi nadležnome državnom odvjetniku pisano ili usmeno, dok je u ?lanku 171. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku odre?eno da su sva tijela državne vlasti i sve pravne osobe dužne su prijaviti kaznena djela za koja se progoni po službenoj dužnosti, koja su im dojavljena ili za koja su sami saznali. U zakonu je odre?eno kada je neprijavljivanje kazneno djelo. Državnom odvjetniku za pokretanje kaznenog postupka nije potrebna kaznena prijava pa je to razlog, da je on sam sebi ne podnosi. Naime, ako ocijeni da postoji osnovana sumnja da je odre?ena osoba po?inila kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti državni odvjetnik može sam na osnovu pismena, obavijesti, ?injenica s kojima raspolaže pokrenuti kazneni postupak.

Pa dakle, osim eti?kih i pravnih normi, pozivam se i na zdrav razum te tražim od nadležnog državnog odvjetnika da ?im do njega "samo dopre glas" o ovoj facebok grupi i postu koji ?itate, pokrene sve službene radnje koje mu stoje na raspolaganju kako bi se, izme?u ostalog, utvrdila i subjektivna obilježja kaznenog djela, odnosno jesu li osumnji?enici Tomislav Karamarko, kao ministar policije i Vladimir Faber, kao ravnatelj policije, postupali s namjerom uznemirenja ve?eg broja ljudi, znaju?i da su informacije koje šire lažne.

Osloba?aju?a presuda Velimiru Žaku (38) zvanom Žvaki, optuženom na temelju policijskih "dokaza" da je pribavio auto kojim su atentatori na Pukani?a i Franji?a motrili Pukani?ev stan u Ilici, dobar je po?etak za DORH da si postavi pitanje je li ono samo sudjelovalo u gore opisanom kaznenom djelu ili je bilo tek žrtva "uspješne i profesionalne policije".

Ako DORH nastavi sucima samo proslje?ivati policijske "dokaze" o ubojstvima Ivane Hodak, Ive Pukani?a i Nike Franji?a, a ne preispita li njihovu istinitost ne samo da ?e sudjelovati u po?injenju kaznenog djela 322. stavak 1. KZ-a nego i u nizu drugih.

Dakle osim velikog broja uznemirenih i nesigurnih ljudi hrvatska vlast suo?iti ?e se i s revoltom onih iz euroatlantskih integracija odlu?uju o pristupanju RH tim zajednicama.

Ali kao što Vesna Pusi? u no?ašnjem "Otvorenom", slavnoga Mislava Togonala koji je u emisiji povodom ubojstva Ive Pukani?a zazivao izvanredno stanje, re?e: ?ini se da neki u Hrvatskoj uop?e ne žele da mi u?emo u Uniju i da svjesno rade na tome". Ako sam gospo?u dobro citirao?

Kao što je svojedobno zazivao izvanredno stanje jer su se premijer Sanader i predsjednik Mesi? osjetili uznemireno i nesigurno ubojstvom Ive Pukani?a pa su najavili rat organiziranom kriminalu i terorizmu, a koje su trebali uspješno okon?ati Šimonovi?, Karamarko i Faber, tako je Togonal no?as potencirao sukob Hrvatske i Slovenije, odnosno Slovenaca i Hrvata, na što ga je ljutito upozorila citirana uvažena zastupnica Vesna Pusi?.

Mislav Togonal je ne samo voditelj i urednik Otvorenog, odnosno pot?injen Hloverki Novak Srzi?, on je i zamjenik glavnog urednikainformativnog programa Hrvatskog radija, pa je nedavno izribao kolegu predsjednika Zbora medicinskih novinara Marija Harapina jer je u emisiji o 17. obljetnici hrvatske nezavisnosti intervjuirao povjesni?ara Ivu Goldsteina, nakon što su slušatelji u eteru prosvjedovali »što su doveli ?ovjeka koji ne voli Hrvatsku«. Me?u tim uznemirenim slušateljima bio je i pomo?nik glavnog tajnika HDZ-a Mladen Lackovi?, a i nekoliko drugih ?lanova HDZ-a.

Da ovo nije policijska država u kojoj vladaju?a stranka (HDZ) i više raznovrsnih centara mo?i (Ured Predsjednika, ratni profiteri, dvrmo?ni tajkuni, šefovi organiziranog kriminala, strani vlasnici kompanija...) kroje pravdu, moto DORH-a bi bio ?lanak 14. Ustava RH:

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, politi?kom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, ro?enju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki.

Sad ?u se kladiti da ?u skupiti ve?i broj ljudi koji ne vjeruju da ?e DORH postupiti citiranim zakonima, Ustavu i drugim propisima koji se odnose na ovdje spominjana indicirana kaznena djela!

P.S. ?lanak 322. stavak 1. KZ-a komunisti?ki je relikt "verbalnog delikta" jer se selektivno primjenjuje protiv gra?ana s ciljem gušenja ustavom zajam?ene slobode govora. Nisam ?uo još ni za jedan primjer da je protiv bilo kojeg politi?ara ili državnog službenika pokrenut postupak na osnovu tih, ?lanka i stavka, KZ-a.

Bolje dobit facebook okladu neg' kladom po glavi, moj je moto.

Komentari

Iskreno, mene vise brinu i

Iskreno, mene vise brinu i uznemiruju i plaše ubojstva mladih koji nisu pripadnici "zlatne mladeži".

Samo sto se u starom, dobrom duhu, oko njih dize puno manja prašine nego oko "zlatne mladeži" tj poznatih.

Vise me plaši ta diskriminacija.

Tko je glasao

Ne radi se o žrtvama, nisu

Ne radi se o žrtvama, nisu žrtve krive. Radi se o par nasilnika koji stvaraju probleme. Evo, ovaj koji je optužen za napad na Ritza je opet uhvaćen radi napada. A ima 16 godina.

Da su neki mladi problematični, vidi ovo...

Da ima i drugdje problema, pa i većih, vidi i ovo.

Tko je glasao

Ne radi se samo o

Ne radi se samo o nasilnicima.

Nije isto ako se za nekoga radi opsezna kriminalisticka obrada i stalno se vrti na tvu..a ako se za nekog radi minimalac i jos taj minimalac ispada sprdnja za cijelokupno pravosudje.

U hrvatskoj je itekako bitno da li si "zlatna mladez" ili ono sto se smatra pod "ostatak"

i time smatram da je to krsenje osnovnih ljudskih prava, jer ne postoji smrt koja je vrijednija od neke druge.

Sta bi bilo da sada tzv ubojicu Ivane puste na slobodu? pa terorizirali bi nas na svim medijima o tome, digla bi se europa...Ali samo zato sto je Luka Ritz - Luka Ritz a ne pripadnik "zlatne mladezi" ostatak pravosudja zaboli neka stvar dal ce njegovi ubojice setat po nasim ulicama..

i zato smatram da je itekako bitno tko je zrtva, jer od nje se počinje prikazivati nepravda.

Nasilnici vide da ih zakon ne tereti i nastavljaju..i sa ovim da ih ima samo par, se nebih slozila..ima ih i previse.

Tko je glasao

Čitam da će ekipa s

Čitam da će ekipa s Facebooka na Lukin rođendan poslati peticiju Odboru za zakonodavstvo kojom će se zatražiti izmjene Kaznenog zakona. i to je zbilja super. no, dr. Josipović već izražava skepsu glede mogućnosti pooštrenja zakona, kaže kako prije svega valja raditi na prevenciji, itd. nije da se ne slažem ali što kad neki mladac ubije drugoga, usprkos prevenciji? Zbog čega bi bilo prekompleksno, kako dr. Josipović tvrdi, ići na oštrije odredbe kaznenog zakona, i.e. pomaknuti granice kaznene odgovornosti za mlade na niže ? Malo mi se čini nesuvislim da se tinejdžere smatra dovoljno odraslim i zrelim za rad, za vožnju auta, ovo, ono, pa čak i za roditeljstvo, a kad treba odgovarati za ubojstvo i slično onda nisu dovoljno odrasli?

Ne znam kako je kaznena odgovornost mladih riješena u državama EU, a ne znam ni bi li trebalo uzeti u obzir specifičnosti zemalja u tranziciji, onima koje su pretrpile rat, itd. jer, klinci valjda sazrijevaju drugačije u jednoj histeričnoj državi kakva je Hrvatska od, štajaznam, Francuske. Zapraff, ne znam da li je to uopće bitno, jer USA nije prošla rat a opet klince kažnjavaju rigorizono.

CC

Tko je glasao

nije da se ne slažem ali

nije da se ne slažem ali što kad neki mladac ubije drugoga, usprkos prevenciji? Zbog čega bi bilo prekompleksno, kako dr. Josipović tvrdi, ići na oštrije odredbe kaznenog zakona, i.e. pomaknuti granice kaznene odgovornosti za mlade na niže

slažem se da stvar treba pooštriti kao što se slažem i sa josipovićem po pitanju prevencije. ja bi čak što se kažnjavanja tiče situacije kad čopor nekoliko fizički jakih klipana napadne jednog ili brojčano slabiju skupinu bez obzira radi li se napadu šakama teretio ih za ubojstvo odnosno pokušaj ubojstva sa velikim zatvorskim kaznama. pa ko voli nek izvoli. a kaj se prevencije tiče za ovu generaciju koja sad pokazuje svoju "snagu" po gradovima i njihove (roditelje) je nažalost prekasno.

Tko je glasao

I dobor, zašto vi gore

I dobor, zašto vi gore spamate ovaj dnevnik?! Da imam mogućnost moderiranja, sad bih vas brisao. Kako vas nije sram NET-a i ljudi?!
Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Pardon, nisam mislila da je

Pardon, nisam mislila da je vama kao nekakvom cijenjenom blogeru i novinaru u interesu samo "zlatna mladez" i poznati ljudi.

i cega bi nas to trebalo biti sram? Sto se za razliku od nekih bavimo problematikom cijelokupnog drustva a manje mafijom i ubojstvima poznatih?

pa svaki dan na tvu mi siluju mozak sa slucajem Hodak, Pukanic itd..Dok stvari koje su mnogo bitnije svi novinari uredno preskacu.

Nisam znala da postoji dvije vrste razlicitih strahova u ovoj zemlji:
-strah od ubojstava mafije
-strah od ubojstava ( SVAKODNEVNIH) mladih

Vidim da ste i vi jos jedan u nizu koji valjda vrijednuje smrti pa ih razlaze na vrijedne i manje vrijedne..

P.s. i vi pricate o internetu kao slobodnom mediju a brisali bi nam komentare?
Jos jedan dokaz da je onaj okrugli stol čisti promasaj.

Necu vam vise uznemiravati duh, samo naprijed u svom pohodu "cenzure"

Tko je glasao
Tko je glasao

Dakle, kaj se mene tiče, ja

Dakle, kaj se mene tiče, ja sam jako, jako, uznemiren!!

Tko je glasao

Ja i moj brat...također:)))

Ja i moj brat...također:)))

Tko je glasao

Lipi moji ja htjela ući u

Lipi moji ja htjela ući u facebook pod gore navedenim naslovom. Piše nema te grupe na facebooku.

Tko je glasao

Ne želi se prikazati ta

Ne želi se prikazati ta FaceBook grupa:
1. djelatnicima MUP-a :)
2. onima koji ne kliknu na gornji link

Tko je glasao

Par nebitnih crtica: 1.

Par nebitnih crtica:
1. hoće li (može li... a trebala bi :)) naša uznemirenost izazvati još veću uznemirenost "većeg broja ljudi"?
2. ruku na srcu već nekoliko godina si tumačim mafijaškim znakom raspoznavanja. Prisjetim se inauguracije novih ljudi na čelna mjesta ministarstava prije par mjeseci, prisjetim se njihovih ruku prije toga i uočim osobe čije su ruke poletjele u pozdrav raspoznavanja... :)
3. je li to znak da prije nisu, a sad pripadaju po zemlju opasnoj interesnoj skupini koja svoju pripadnost ne skriva, ili su razne opasne interesne skupine u gadnom sukobu, i je li to što mislim o njima širenje glasina, ako misao stavim na blog...?
4. Žac, ja sam još najviše uznemiren nakon gledanja/slušanja HRT-ovih glasina, imam lupanje srca, bol duše i potrebu za psihomedikamentima. Ima li i takva grupa na FaceBook-u?
5. ali znajući premijerov poučak o gloginjama, ne ostaje mi drugo nego sam tu grupu oformiti :)
6. a zanima me ima li još uznemirenih od prizora mnoštva ruku u predjelu džepa sakoa...
7. ili možda uznemirenih prizorima mnoštva zatamnjenih naočala po danu bez sunca...
8. a muči me i jedan ogromni sombrero koji često vidim u toj skupini, asocira me na jednu južnoameričku zemlju, a nikako se ne mogu sjetiti koju...

Tko je glasao

A ovo sam našao usputno,

A ovo sam našao usputno, nije uznemiravanje ali je kleveta, samo da uočite kako je čak i u BiH, i to još prije sedam godina razrađen postupak u slučaju klevete - javnog iznošenja neistinitih činjenica o osobi(ama), zasebnim zakonom, i to u skladu s EU normama, a primjetit ćete kako je u prijelaznom razdoblju izvršena obustava svih krivičnih postupaka koji su započeti po starom Kaznenom zakonu BiH (onakvom kakav je danas hrvatski), kao što je obustavljeno i izvršenje svih krivičnih sankcija proisteklih iz presuda po starom zakonu.
Iz ovoga je vidljivo da nije dupe Europe istočnije nit' južnije, ono se nalazi baš na ovoj grudi ;)
http://www.ohr.int/decisions/mo-hncantdec/default.asp?content_id=28424

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci