Tagovi

Bloganje i blogersko prigovaranje

Blogerska prava na HBOVe? u ovom kratkom vremenu, od Zvonine najave do danas, okupljanje blogera u udrugu pod imenom HBO je izazvalo podosta reakcija: pisalo se po novinama, vrtilo po radiju, a o blogovima, forumima i komentarima da ne pri?amo. Danas ?u i ja dati svoj osvrt na spomenutu inicijativu.

Prvo što želim istaknuti je da je HBO u ovom trenutku prazan list papira, možda tek sa ispunjenim zaglavljem. I mnogi su na tom praznom papiru vidjeli neke svoje projekcije, o?ekivanja ili pak strahove. Tako je lavica na tom papiru vidjela novu nakaradnu verziju (ve? nakaradnog) ZAMPa, mrak se, na osnovi nekih inozemnih kretanja sli?nog nazivnika, prepao poreza na citiranje, nemesis i gale u svemu vide jedini sadržajni prostor za slobodno izražavanje i (alternativno) polti?ko djelovanje. I sve je to dobro – svaku od tih opcija, koliko god ona bila nerealna ili u suprotnosti sa namjerama osniva?a, treba propitati, prona?i odgovore na pitanja koji se na taj na?in predstavljaju, te i pomo?u negiranja nekih od tih ideja dodatno definirati što bi HBO mogao / trebao biti. Uostalom, pozicija se najbolje brani kada znaš u kojem obliku napadi dolaze.

No HBO je za sada, još jednom ponavljam, tek prazan list papira koji otvara mogu?nosti djelovanja. I tek ?e se tim djelovanjem pojaviti sadržaj i definicija organizacije. Za sada smo na razini ideja.

A ideja ne manjka. Pored toga što se HBO može profilirati kao svojevrsna strukovna organizacija koja se trudi zaštititi javnu rije? na internetu od neopravdanog progona, ideja koju ja osobno vidim u ovom na?inu organiziranja je promicanje komunikacije na internetu, prvenstveno u domeni politike. Poprili?no na tragu onoga o ?emu je pisao Krešimir Macan u svom blogu, izvještavaju?i sa skupa u Sarajevu. Nadam se da ?e i ova akcija doprinjeti daljnjoj afirmaciji bloga kao na?ina izražavanja, i interneta kao medija. Ve? danas imamo situaciju da tradicionalni mediji (novine, TV) pa i oni noviji (portali) sve više pažnje pridaju blogosferi – u prvom redu zato jer se za taj utjecaj sama blogosfera, kvalitetom, zanimljivoš?u i ?itanoš?u sadržaja izborila. U tom kontekstu promatram internet op?enito, a blogove specifi?no, kao medije ?iji boom u Hrvatskoj tek dolazi. Volio bih vidjeti HBO kao jednu od žarišnih to?aka koja ?e dodatno promaknuti taj na?in komunikacije.

Tako?er, volio bih da ovo okupljanje dodatno promovira politi?ko djelovanje putem blogosfere – a sve to sa jednim trajnim ciljem na pameti – pove?anjem direktne politi?ke komunikacije izme?u današnjih subjekata (politi?ke strana?ke elite) i objekata (?lanstvo, bira?i, gra?ani). Naglašavam ovo „direktne“, budu?i je mala zemlja poput Hrvatske u potpunosti definirana sa par medijskih centara / nakladnika, što ostavlja veliki prostor za ekonomsku ili politi?ku manipulaciju i kontrolu. Podizanje razine direktne politi?ke komunikacije (o ?emu sam ve? pisao u kontekstu unutarstrana?kog demokratskog razvoja), kao direktnu posljedicu bi imalo i podizanje demokratske kulture, transparentnosti i odgovornosti, kao i nužnu politi?ku profilaciju stranaka i osoba (?ega je neša politi?ka scena žedna kao pustinja kiše). Na taj na?in, jednog ?emo dana do?i i do stupnja demokratskog razvoja koji se u zapadnim zemljama uzima zdravo za gotovo – npr. da ministar daje ostavku zbog gubitka vjerodostojnosti u aferi koja je „pukla“ na internetu ili u blogosferi.

HBO u praksi

Praksa je, što se ove organizacije ti?e, jednako nedefinirana i otvorena kao i teorija. No jedno je sigurno – HBO ne može djelovati po uobi?ajenim matricama, budu?i u svojoj srži sadrži i novu paradigmu komunikacije. Utoliko su klasi?ni modeli komunikacije prema javnosti (prio?enja za javnost i sli?no) po definiciji promašeni.Na?in na koji vidim djelovanje ovakve udruge je prvenstveno kroz mrežnu strukturu svog ?lanstva. Ukoliko HBO uspije svojim ponašanjem i sadržajem ste?i vjerodostojnost, privu?i ?e široko i etablirano blogersko ?lanstvo. To ?lanstvo je jedina realna snaga takve udruge. HBO kao žarišna to?ka može / treba pažnju svog ?lanstva (i / ili simpatizera) fokusirati na odre?ene probleme, i kad se to dogodi, blogosfera i internet bi trebali doslovno brujati o konkretnoj problematici.

Preostali parcijalni na?ini djelovanja, mogli bi biti u formi projekata koji podupiru rast utjecaja interneta kao medija ili bloga kao na?ina izražavanja (poput prijedloga o „zakonskoj bazi podataka“ koji sam opisao u drugom dnevniku), ili pak izgradnja relevntne široke blogerske baze koja može kvalitetno i sa više strana obraditi zadanu temu (nešto ?iju jezgru u današnjem trenutku predstavlja pollitika.com), no nitijedna od tih aktivnosti nema snagu konkretnog djelovanja, ve? služe kao dugoro?na ulaganja u razvoj slobodne (politi?ke) misli na netu. A ni to nije mala stvar.

Komentari

evo što piše DENIS

evo što piše DENIS AVDAGIĆ na svom blogu:

Čini se da konačno dolazi kraj kršenju autorskih prava, barem što se tiče novinara. Naime, nedavno je Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) sklopilo dogovor sa Službom zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) HDS-a, o suradnji u ostvarivanju i zaštiti novinarskih autorskih prava.

Iako je ovaj dogovor prošao prilično nezapaženo u medijima i široj javnosti, ovo je prilično značajan korak u zaštiti autorskih prava. No, tko će sada doći na udar? Kao što je svima vjerojatno poznato, ZAMP je uveo "namet" na sve CD-ove, MP3 playere, Hard diskove i slično, kako bi naplatio ilegalno korištenje glazbe. Sada je pitanje kako će se krenuti u naplaćivanje ilegalnog (korištenje bez odobrenja) korištenja tekstova novinara? Da li će se po njihovom (ZAMP) prijedlogu uvesti "namet" na printere, papir (kao što je to slučaj u nekim zemljama)…
Ujedno, trebali bi se zapitati da li će se "utjerivanje" autorske pravde provoditi i nad blogovima koji prenose tekstove s drugih medija? Posve je sigurno kako će se ZAMP u startu okrenuti prema brojnim portalima koji prenose tekstove iz drugih medija kao i na press-clipping agencije ("rezanje" članaka iz novina kako bi se tematski nudili klijentima). No, da li su blogovi slijedeći? Takav razvoj situacije je posve realan, iako sadašnja rupa u zakonima po pitanju regulacije bloga, pruža određenu "zaštitu". Blog se vjerovali ili ne za sada smatra sredstvom osobne komunikacije pa ga se Pravilnikom o očevidniku nakladnika elektroničkih publikacija svrstava u red sa SMS-om! Ipak, i to se može promijeniti.

Toplo preporučam svim blogerima kao i vlasnicima Internet portala, da koriste vlastitu kreativnost, ili da ono što su pročitali prepričavaju vlastitim riječima. Na taj način ćete se zaštititi kršenja tuđeg autorskog prava.

Ipak u svemu tome, ostaje jedno otvoreno pitanje. Što je sa kršenjem autorskih prava blogera i općenito korisnika Interneta? U najmanju ruku pozivam novoosnovanu Hrvatsku blogersku organizaciju (HBO) da promisli o svom usmjerenju na ovo pitanje (pa možda i o pregovorima sa ZAMP-om :)), ali i na edukaciju blogera o autorskim pravima, jer današnje neznanje sutra nije opravdanje, barem po zakonima i slučajevima kršenja istih…

Onima koje zanima više o autorskim pravima i blogu predlažem da pročitaju moj raniji post: Blog i autorska prava


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Jučer me prijatelj Abies

Jučer me prijatelj Abies uputio da pogledam stanje s osnivanjem udruge blogera. Danas sam pogledao. Ne želim se baviti zlogukim prognozama pa ću vrlo kratko reći nešto o mojim utiscima, a povezanim s mojim iskustvima , kada su udruge u pitanju.
Ovako zamišljen Statut se slobodno mogao prepisati od jedne od oko trideset tisuća registriranih udruga u Hrvatskoj. Većina tih udruga nikada nije ni pokušala ostvariti svoje ciljeve. One koje nastoje nešto raditi, uglavnom svoju aktivnost mogu zahvaliti nekolicini aktivnih članova. Rezultati su više nego bijedni. Osnovni razlog takvog stanja je činjenica da većina ljudi nije riješila osnovna pitanja - osobnog vodstva. Gotovo da nitko ne zna svrhu svog rođenja, misiju zbog koje je rođen i koju nitko na svijetu ne može ostvariti osim njega/nje samog/same. Kako ostvariti nešto što nisi osmislio? Nemoguće, zar ne? Zbog toga se nitko ne zamara pitanjem kako ostvariti svoju misiju. Od života se ne zahtjeva apsolutno ništa, pa se to i dobiva. Izgovora je napretek, a meni je najblesaviji onaj koji kaže: ja sam skroman, meni ne treba puno! Svi će mo umrijeti, ali takvi nikada nisu živjeli.
Autori blogerske organizacije su učinili veliku grešku razmišljajući negativno i postupajući reaktivno. Iz svake rečenice Statuta npr. izbija silan strah i negativna očekivanja. Puno opasnija i gora od straha je podložnost negativnim utjecajima. Obično te pogubne podložnosti ljudi nisu ni svjesni, iako im upravo ona uništava živote i ideje u samom startu. Ta podložnost je izuzetno podmukla, jer nas, i kada je nismo svjesni, navodi da se od nje štitimo brojnim samonametnutim ogradama. Na kraju nam te prepreke u glavi potpuno ograniče vidike i, vrlo predvidljivo, vode direktno u propast.
Moj je prijedlog da se pila okrene naupravo. Bez oklijevanja je potrebno organizaciji udahnuti malo psihološkog zraka, na način da se naprave određene izmjene u Statutu. Naravno da nije nužno da dopune budu doslovce i bukvalno prihvaćene, jer ih iznosim samo kao ideje, uvjeren da će ih društvo znati bolje formulirati od mene.
Među ciljeve određene Statutom u članku 7. treba na prvom mjestu staviti osnovni cilj:
- ciljano, planirano, argumentirano i nemilosrdno napadati pojedince i institucije, nosioce neustavnih, nezakonitih i nemoralnih pojava u društvu.
Shodno ovoj dopuni logična je dopuna članka 8. koji govori o načinima postizanja ciljeva:
- osnovni cilj se provodi upornim i dosljednim inzistiranjem na kaznenom progonu odgovornih osoba, sve dok se isti, pred nadležnim državnim institucijama, a na temelju Zakona o kaznenom postupku i Zakona o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, ne dogodi. HBO od inicijative za pokretanje kaznene odgovornosti ne smije odustati, osim u slučajevima kada se dokaže da je inicijativa neosnovana.
U članku 10. stavak 2. u drugoj rečenici treba dodati "te objavom vlastite životne misije". Nemojte da članstvo bude puka formalnost. Treba ga nečim zaslužiti! Osim toga, dajte da vidimo koji su nam životni ciljevi i vrijednosti zajednički, kako bi se zajedno za njihovo ostvarenje i borili. Tamo gdje se razlikujemo, možda postoji mogućnost suradnje s drugima, a koja bi doprinijela pojedinačnim ostvarenjima. Siguran sam da je objava naših životnih snova najbolji način stjecanja povjerenja, ali i najbolji oblik kontrole. Naime, nemoguće je govoriti i postupati protivno vlastitoj zapisanoj misiji. Čak i pokušaj nedosljednosti bi bio očit.
Za protivnike ove ideje imam neke podatke. Svega dva posto ljudi na svijetu osmisli svoj život i to napiše. Uglavnom, od tih 2%, njih 98% svoje snove u potpunosti ostvare, pa makar se na prvi pogled činilo da su njihove ideje lude, neostvarive ili nemoguće. Zašto 100% njih ne uspije? Zato što ih 2% umre prije nego ideju uspiju ostvariti! Jeste li razumjeli? Što je potrebno da bi se u životu uspjelo na veliko? Velika zapisana misija! Ne ni novac, ni okolnosti, ni prilike ni mogućnosti. Čak ne ni rad. Štoviše, s radom nikada nećete ništa vrijedno postići. Pazite, nisam rekao da ne treba raditi, ali na ostvarenju velikih ideja treba raditi ciljano, planski, vrlo malo, a jako puno razmišljati. To je formula uspjeha.
S ovih par dopuna Statuta, držim da bi HBO za svega nekoliko mjeseci postala moćnijom organizacijom od bilo koje državne ili medijske institucije i bauk za korumpirane pojedince. Vrijeme je da mafija na vlasti počne žeti ono što su godinama sijali - strah. Vrijeme je da shvatimo vlastitu moć, a njihovu nemoć i kukavičluk. Mi smo u stanju do kraja ove godine potpuno iskorjeniti korupciju. Mi smo u stanju u istom periodu pokrenuti Hrvatsku u dijametralno suprotnom smjeru od dosadašnjeg. Mi možemo promijeniti nepovoljne društvene trendove.
Uopće nije umjesno pitati da li mi to stvarno možemo i kako. Samo je, nažalost, pitanje da li mi to želimo.
Na kraju me čudi da jedna ovakva internet-inicijativa predviđa funkcioniranje organizacije mimo interneta, uživo, na sastancima tijela.
Tko mislite da će Vam dolaziti na Skupštinu? Natpolivična većina članova? Čisto sumnjam! Stvarno ne znam zašto je tako odlučeno.
Volio bih znati što je prepreka da se sve aktivnosti organizacije ne odvijaju na stranicama organizacije? Nepovjerenje?

Tko je glasao

Ovo je ipak organizacija

Ovo je ipak organizacija relativno skromno zamišljenja: okuplja ljude, koji pišu blogove. HBO, a ne HRO - Hrvatska revolucionarna organizacija.

Zoran Oštrić, tajnik HBO

Tko je glasao

E moj tajniče, bilo bi

E moj tajniče, bilo bi mudrije da se na moj komentar niste oglasili. Ali je vrlo dobro što jeste. Dali ste mi priliku da malo analiziram Vaš reaktivni govor.
Na razini općega, moje je mišljenje da je nedopustivo s jednom ili dvije rečenice popljuvati tuđi trud i mišljenje. Ne vjerujem da je Aleksandar Hatz, autor članka, dao truda objasniti svoje stavove u vezi organizacije da bi se izložio poruzi i vrijeđanju. Za mene pouzdano znam da mi to nije bio cilj. Stoga držim Vaše doskočice elementarnom negacijom poštene i argumentirane komunikacije, a na koju se, na ovim stranicama, itekako svi zaklinjemo. Nažalost, često samo verbalno. Zar nije bilo ljudskije odgovoriti na prijedloge i tuđa mišljenja protuargumentima, nego diskvalifikacijom? Pa još potpuno neosnovanom?
Da tajniče, problem je zaista u tome što je ova organizacija, unatoč mojim upozorenjima, ipak relativno skoromno zamišljena. Tu se potpuno slažemo, iako Vi to ne razumijete. Relativna skromnost u zamišljanju bilo čega automatski određuje konačnu prirodu rezultata organizacije - apsolutnu NULU. To znači da možete okupiti masu ljudi, svi oni se mogu ubiti od pisanja blogova, a da sama organizacija nema nikakva utjecaja i vrijedna rezultata. Obrnuto, sasvim je izvjesno da će tim putem organizacija postati predmet poruge i ismijavanja, jer pisanje koje je samom sebi svrha i ne zaslužuje bolje. Uostalom, nitko ne voli i ne cijeni sterilne, impotentne i promašene ideje.
Da li je relativna skromnost vrlina ili floskula? Za mene nema dileme : skromnost je ludost! Skromnost je izgovor za vlastitu bezidejnost, manjak samopuzdanja, odlučnosti i osobne hrabrosti. Skromnost je truli kompromis sa životom i navodnim moćnicima. Skromnost je najstrašniji oblik padanja pod negativne utjecaje, a kojih prečesto nismo svjesni. Ističući relativnu skromnost Vaše organizacije, nesvjesno ste rekli jako puno i o sebi i o budućnosti organizacije. Vi naprosto ne vjerujete u Vaše ogromne mogućnosti i na žalost ne može biti drugačije : te mogućnosti će ostati neiskorišteni potencijal! Previše se bojite živjeti i upravljati događajima, pa ste zato življeni i reaktivni. Poput psića koji laje na karavane.
Valjda je samo po sebi jasno da ja nisam ni pokušao bilo kome osporiti ideju da okuplja ljude, da ti ljudi pišu svoja razmišljanja, iznose svoje stavove i slično. Međutim, na ključno pitanje s kojom svrhom, nitko ne daje odgovora. Pa ni Statut. Ako iskreno vjerujete da je smisao organizacije okupljati ljude da bi iznosili svoja mišljenja, pa zbog toga imali neugodnosti poput gubitka posla, sukobe unutar obitelji i s okolinom, ja Vas iskreno molim da to ne radite. Nikakva pravna pomoć, a pogotovo ne Vaša, neće moći amortizirati strašne posljedice kojima će biti izloženi Vaši naivni članovi. One, pak, koji imaju snage i argumenata da se, kao i do sada, bore s uzurpatorima svake vrste, ne morate braniti. Znaju se braniti najubojitijim oružjem modernoga svijeta- istinom.
Ukoliko držite da se organizacija treba reaktivno baviti stotine puta prežvakanim stvarima i osobama, mlaćenjem prazne slame, masovnim gubljenjem vremena i živaca te glumljenjem sigurnosnog ventila na pregrijanom ekspres-loncu, molim Vas da se tako izjasnite. Da ljudi točno znaju na čemu su. Ja ne mogu do li Vaše ciljeve i način njihova ostvarivanja iz Statuta, nego prevesti na gornji način. Što bi drugo moglo značiti pružanje pomoći, voditi brigu o članovima i njihovim pravima, surađivati, pa još i međunarodno, poticati i razvijati komunikaciju i slične birokratske besmislice, nego mlaćenje prazne slame?
A sada smo došli na ključno. Hrvatska revolucionarna organizacija?
Zašto ne? Što je sporno? Valjda ne Hrvatska organizacija? Dakle, sporno je "revolucionarno"? Opet radite kolosalnu i nepristojnu grešku - meni neosnovano imputirate revolucionarnost, a vlastito poticanje revolucije lukavo pokušavate prikriti dodvoravanjem vladajućim strukturama!
Dajte Vi dragi tajniče, odgovorite na jednostavna pitanja. Da li je za Vas revolucionarno provoditi zakone vlastite države? Da li je za Vas revolucionarno ispunjavati Vaše zakonske obaveze? Da li je za Vas revolucionarno inzistirati da svatko, uključujući i Vas, odgovara za svoja nedjela i štete koje je njima počinio drugima? Vi ste svojim komentarom već odgovorili na ova pitanja. Da, za Vas je sve to revolucionarno i to Vas užasava do te mjere da Vam je strah izbio iz ruku kompas. Ne znate ni gdje ste, ni što bi mislili. Zato Vam se u svemu, a naročito u dosljednom inzistiranju na poštivanju zakonitosti, prištampavaju revolucija i revolucionarnost. I kolaboracija, kao spasonosno rješenje.
Moji prijedlozi nisu revolucionarni. Samo su na tragu traženja svrhe blogerske organizacije. Ima li veće svrhe od koncentriranog nastojanja da Hrvatska postane pravna država? Zamislite da se dogovorimo i da prva naša akcija bude udar na Ustavni sud. Da Ustavni sud argumentima raskrinkamo kao najveći generator korupcije u državi? Morate znati da Ustavni sud ne poštuje Ustav RH i pri tom se izgovara razlozima koje Ustav zabranjuje! Ustavni sud na veliko krši ljudska prava i slobode, umjesto da ih štiti i bude garant njihova poštivanja.
Zbog Ustavnog suda ljudi masovno ginu na cestama, sustav obrazovanja uništava ljudske živote u startu, zdravstveni sistem ne funkcionira. Gospodarstvo je uništio Ustavni sud svojim nepoštivanjem ustavne odredbe o slobodi tržišta i poduzetništva. Koliko još dokaza trebate da shvatite kako nije revolucionarno, nego nužno, taj i takav Ustavni sud spriječiti u počinjenju protudržavnog terorizma?
Vidite, svojim zaziranjem od revolucije na moj način, Vi praktično zazivate pravu revoluciju. Nespremni da se na vrijeme i mirnim sredstvima utječe na nužne promjene, Vi aktivno radite da se dogodi građanski rat. Nemojte misliti da govorim gluposti. Ljudi imaju prag strpljivosti i kada jednoga dana pobjesne vidjet će te kakve strahote i štete donosi revolucionarnost. Za razliku od proaktivnog i odgovornog pravovremenog pristupa.
Molim Vas da mi svakako odgovorite na pitanja koja sam Vam postavio. Po Ustavu ja imam pravo na Vaše odgovore. Čini mi se da ste mi jednom već odbili odgovoriti, iako se i tada radilo o važnoj temi. Moj Vam je savjet da prvo malo vježbate te odgovorite na nekoliko članaka Gale u kojima vrlo razočarano i depresivno govori o besmislu bloganja na dosadašnji način. Osobno nisam proučio te članke, ali sam na temelju vrlo površnog uvida vidio da čovjek promišlja stvari na način koji je uvelike različit od Vašega. Razlike su ogroman potencijal, pa ne bi bilo loše da ga iskoristite. I usput nešto vrijedna naučite.
Olakotna okolnost je što ste ovaj gaf, po mom mišljenju, počinili u stanju euforije. Ne postaje se tajnik svaki dan. Zato Vam pola opraštam. Drugu polovicu ću Vam oprostiti kada mi odgovorite.

Tko je glasao

"Po Ustavu ja imam pravo na

"Po Ustavu ja imam pravo na Vaše odgovore.?" Svašta. :)

Organiizacija blogare bi trebala raskrinkavati Ustavni sud, koji eto uniotšava hrvatsko gospodarstvo i uzrukuje da ljudi ginu na cestama? Još svaštarije. Pa postoje druge organizacije koje se time bave - stranke recimo, ja sam (glavni) tajnik jedne (međutim, pravo nam nije jaka strana - ali ako se neka druga stranka, s kojom surađujemo, time pozabavi, podržat ćempo), plus naravno razne organizacje za ljudska prava koje se u te stvari bolje razumiju, imaju ljude koji godinama prate. Blogeri mogu prihvatiti da neku inicijativu podrške i propagiraju - ali ne možeš sada recimo meni reći da prestanem pisati o svemu što znam i što me zanima i bacim se na tako tešku materiju kao što je ustavno pravo!

Pokreni neku dobru inicijativu, sam ili s nekom organizacijom (za udrugu osnovati, moraš naći još samo dvojicu, pa daj ime, piši Statut i program rada kakav želiš!), pa predloži blogerima, da je podrže (recimo, makar samo stavljajući poveznhicu na tvoj web site na svoim blogovima - a može i šire.

Ako ne raskrikavamo ustavni sud - radimo na izbijanju građanskog rata? Ni manje ni više? Misliš: desetine tisuća ljudi u Hrvatskoj organizira se u gerilske vojne odrede, nabave oružje i započnu oružanu borbu protiv Vlade? Svašta na n-tu potenciju.

Ja sam "u stanju euforije" načino gaf da napomenem da je organizacija blogera ipak samo organizacija blogera, a ne revolucionara (iako, naravno, neki blogeri mogu biti i revolucionar)? "Pružati pomoć" je "birokratska besmislica", dapače dovesti će do "strašnih posljedica za naše naivne članove"?

Nalupao si gomilu praznih fraza, i tu se stvarno nema što odgovarati. Tvoj diskurs izaziva mi veliko nepovjerenje. Podsjeća me na vlastite mladalačke praksisovske, stvaralačko-marksisitičke veličanstvene priče o Revoluciji, koja je globalna i nikakve životne sitnice ne priznaje (jer su to "birokratske besmislice", jer je skroman cilj da se nekome pomogne ravan "apsolutnoj nuli").

Hebem mu miša, ovdje ispadam strašni reakcionar, a drugi mi se smiju kako sam naivni utopist ostao... :-/

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Svatko ima pravo slati

Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na NJIH odgovor. (članak 46. Ustava RH ). Što je ovdje "svašta"? Vidite Zorane, ova rasprava nas ni u kojem slučaju nije dostojna i ja ću je za sada privremeno prekinuti. Naime, na svaku Vašu tvrdnju, a pogotovo na izvlačenje mojih kvalifikacija iz konteksta mog komentara bih Vam mogao odgovoriti cijelim romanima. Nema smisla to raditi. Vaša navika da izmišljate efektne konstrukcije na temelju autobiografskog iskustva ništa ne govori o Vašem sugovorniku, ali jako puno govori o Vama samom. Zato Vam je dobar osjećaj da ispadate reakcionarni i smiješni. Na Vašem mjestu ja se ne bih brinuo što mi se drugi smiju, nego što sam im to omogućio.
Dajte molim Vas, odgovorite mi na moje prijedloge argumentirano i sa stavom. Siguran sam da Vam to neće biti teško, pored nalupane gomile fraza s moje strane. Naročito me zanima Vaš stav o mom prijedlogu da članovi HBO kao uvjet za pristupanje objave svoj vlastiti Ustav.
Ukoliko i dalje budete držali da mi nemate što odgovarati, tada ću Vam na Vaš komentar odgovoriti onako kako zaslužujete. Bez obzira što Vi o tome mislili.
Ovo s podsjećanjem na Vaše mladenačko iskustvo mi se čini vrlo zanimljivim. Pogledajte što današnji svjetski revolucionari smatraju nužnom promjenom, koju bi gotovo svaki odgovoran čovjek morao napraviti, da bi igrao ispravnu, a ne pogrešnu životnu igru. Pogledajte na adresi "velika zavjera wtc".

Tko je glasao

zavjera ? jeli to ovo...

zavjera ? jeli to ovo... prvi i drugi dio ?

Tko je glasao

Točno, mislio sam na ovaj

Točno, mislio sam na ovaj prvi dio. Pronađite se u ovome, a na Vaš prethodni komentar ću Vam objasniti na što sam mislio kada ste Vi u pitanju.

Tko je glasao

poveznik je iz Korčule,

poveznik je iz Korčule, moguće da sad na plaži gleda VŠO u bikiniju...

on je ing sigurnosti cestovnog prometa, jedan od najvećih stručnjaka za ta pitanja, čije su mišljenje strukture potpuno ignorirale...

treba ipak priznat Zorane, da ne izgledaš kao revolucionar... :)
no, tu je predsjednik HBO, koji će poduzeti određene korake...

Tko je glasao

Upravo sam htio odustati od

Upravo sam htio odustati od napora da shvatim tko je VŠO u bikiniju, kada mi je sinulo. Ne, bivša ministrica ima vrlo vjerojatno vlastitu plažu udaljenu od grada Korčule punih 40 kilometara. Na privatnoj plaži ispod moje kuće mogu gledati mlade manekenke, bez bikinija, ali ću ipak ovih dana prednost dati gospođi VŠO. Posjetiti ću je i bude li me htjela primiti u audijenciju.
Ne, ni slučajno ne želim da predsjednik HBO intervenira u mini sukobu mišljenja. Iskustvo mi govori da bi u ovoj fazi polemike tako nešto loše završilo po mene. Ima vremena za arbitražu, a to vrijeme ću ja korisno iskoristiti za bolje pozicioniranje i profiliranje, što bi rekao AH ( autor Hatz).

Tko je glasao

VŠO ima laptop sa sobom, pa

VŠO ima laptop sa sobom, pa nam možda javi što ima. :)

A glede revolucionara - pa je, ipak je Zvone radikalni. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Vrijeme je da mafija na

Vrijeme je da mafija na vlasti počne žeti ono što su godinama sijali - strah. Vrijeme je da shvatimo vlastitu moć, a njihovu nemoć i kukavičluk. Mi smo u stanju do kraja ove godine potpuno iskorjeniti korupciju. Mi smo u stanju u istom periodu pokrenuti Hrvatsku u dijametralno suprotnom smjeru od dosadašnjeg. Mi možemo promijeniti nepovoljne društvene trendove.
Poveznik, predlažem ti ovo preformulirati i tako preformulirano posijati sjeme, ili tu čast sijanja prepustiti mlađem Abiesu (koji će to sigurno proslijediti do gale-a i poslije samo slijedi žetva).

Mi nismo moć što okreće
ni utvare što nit slijede

nego minimalističke niti
koje igru vode i igraju
sve i svuda

mafijaši su za nas male bebe
a beskrajna maoistička vojska
tek usputni izazov za drugu i dugu igru
u kojoj nas zanimaju brojne točke

i nijanse u nijansama

....

Tko je glasao

Moji kapaciteti nisu

Moji kapaciteti nisu dovoljni da bi razumio što bih to trebao preformulirati.
Tvrdnje nemam što formulirati, čine mi se vrlo jasnima i ostvarivima. A ako nam se sije, onda bi to trebal biti sijanje znanja, iskustva, uspjeha i zadovoljstva. Ne mislim da bi to mogao biti posrednički, već zajednički posao, premda cijenim mlađeg Abiesa i iskusnog Galu.
S analizom priložene pjesme imam veliki problem.S prvom strofom se slažem. Mi nismo moć što okreće, jer okretanjem kad - tad dospijete u istu točku s koje ste krenuli. To nema smisla. Dakle mi smo moć što pokreće. I druga strofa je lijepo rečena. Nismo ni utvare što nit slijede. Vjerujem da je pjesnik htio reći "tuđu nit", ali iz čisto poetskih razloga nije naglasio. I ostatak pjesme mi se sviđa, ali bih izraz minimalističke rado zamijenio izrazom maksimalističke, a izraz maoistička u mafijaška. Osim toga, za početak, mene ne zanimaju nijanse u nijansama, nego konkretni rezultati u borbi s mafijom. Kasnije nemam ništa protiv nijansi.
Problem s pjesmom je u tome što nisam siguran jesam li dobro shvatio što je pjesnik htio reći.

Tko je glasao

nisam baš mladić... Ap ti

nisam baš mladić...
Ap ti je jedan od 'osnivača' pollitike, ima specifičan umjetnički izraz, kojeg nije lako odgonetnut, kao ni Picasso-vu sliku, svatko je drukčije gleda... :)

''preformulirat'' vjerojatno znači ugradit u članke...
a pjesma nad pjesmama, po običaju, veliča mini divizije napretka koje nezaustavljivo napreduju...

Tko je glasao

Kada sam vidio objašnjenje

Kada sam vidio objašnjenje Ap-a da je Abies mlad, refleksno sam pomislio - šteta. Kada sam neposredno poslije toga vidio ovaj video velike zavjere, opet sam se sjetio Vas, ali sada u potpuno drugačijem kontekstu. O čemu se radi?
U jednom životnom periodu me strašno zanimalo pitanje uspjeha i neuspjeha. Htio sam otkriti što je u životu svakog pojedinca odlučujuće za postizanje uspjeha, a što je to što dovodi do neuspjeha. Konačno, htio sam znati što je uspjeh i čime se mjeri. U tom interesantnom otkrivanju sreo sam se sa bezbroj činjenica i saznanja, od kojih je stvarno zanimljiva ona o životnoj dobi kada je moguće postići veliki i trajan životni uspjeh. Iskustvo i praksa svih uspješnih ljudi na svijetu pokazuje da prije četrdesete godine života, dakle u mladosti, nitko nije u stanju postići trajan uspjeh. Kao da se do četrdesete godine čovjek priprema za uspjeh, a tek potom i ako iskoristi svoje potencijale, može računati na veliki i trajan uspjeh. U tom smislu sam promislio kako mladi Abies još nije sazrio za uspjeh.
Sada ova tvrdnja da čovjek ne bi smio dopustiti da ga život samelje i pretvori u krpu te da je nužno vratiti se na pozicije mladosti i onoga što smo nekada bili ( dakle, idealisti i revolucionari ) ništa ne mijenja gornju tvrdnju. Uspjeh i dalje dolazi tek poslije četrdesete, ali u kontinuitetu. I priprema i sam uspjeh čine jednu smislenu cjelinu. Zato mislim da je za Vas Abies ovo sjajna prilika da shvatite stvari, osmislite svoj životni put na veliko i uskoro ga - ostvarite. Ja ne vidim prepreke, ma što mislio o tome tajnik HBO. Ukoliko Vam trebaju dodatna objašnjenja ili preformulacija- nema problema. Javite se!

Tko je glasao

vidi se da si pravi borac

vidi se da si pravi borac prve linije...malo je takvih

kad sam nešto slično predložio Ap-u (da bude predsjednik naše buduće blogerske stranke), reče, da on više nije za prvu crtu bojišnice, ali da će pomoći koliko može savjetima...
dakle, slično i ja - pozadina ! a neki tvrde da vojska pobjeđuje, ako je pozadina što kvalitetnija... :)

Tko je glasao

Danas smo dobili rješenje o

Danas smo dobili rješenje o registraciji i sad formalno postojimo i možemo djelovati! Naručio sam izradu pečata, slijedeći tjedan treba u Zavodu za statistiku dobiti broj djelatnosti i otvoriti žiro račun, i onda su ti uvodni formalni poslovi završeni. Konačni tekst Statuta bit će stavljen na mrežno sjedište (web site).

Zoran Oštrić, tajnik Hrvatske blogerske organizacije

Tko je glasao

Zorane, gledam na HBO neke

Zorane, gledam na HBO neke sitnice, ne vidim nigdje tab ''O nama'', gdje bi bio recimo službeni e-mail udruge, za primjedbe...

napr ''Zaboravili ste lozinku'' rebalo bi stajati ispod ključa a ne ispod čovječuljaka...
pa onda, piše ''blog podpredsjednice HBO'' (=potpredsjednice, a najnovije - dopredsjednice)...

Tko je glasao

Ja se sajtom ne bavim, nemam

Ja se sajtom ne bavim, nemam za to tehnička znanja, tu je ekipa, valjda ih znaš. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

imam jedno bedasto

imam jedno bedasto pitanje
ne odobrava li statut skupština?
naime ako vam je ured vratio statut na doradu, a vi dorađeni statut na skupštini niste odobrili tada...

Tko je glasao

Kao što i sam kažeš -

Kao što i sam kažeš - pitanje je bedasto. SADA je tek Statut stupio na snagu i od sada on vrijedi. Dok ne stupi na snagu - ne može biti ni skupštine. To je problem samokreacije - eh, filozofija je tako praktična stvar. :-P (Npr. među papirima za registraciju je i obrazac o imenovanu osoba ovlaštenih za zastupanje - koji moraju potpisati osobe ovlaštene za zastupanje.)

Ured za udruge podrazumijeva, da su osobe ovalštene za zastuapnej ovlaštene i za postupanje prema primjedbama na Statut, koje oni daju (a daju ih redovno.) Naravno, svi članovi osnivači obaviješteni su o svim koracima - promjene Statuta s objašnjenjima poslao sam svima i nitko nije uložio prigovor (osim nekih tipfelera, plus jedan zahtjev za razjašnjenjem).

SADA se također, u skladu sa Statutom, mogu učlanjivati novi članovi i članice u HBO.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

nisam siguran da je to baš

nisam siguran da je to baš tako i da bilo tko bilo što može "podrazumijevati" ako to nije definirano zakonom

primjerice članak 11 zakona kaže:

Statut udruge
Članak 11.
(1) Udruga ima statut.
(2) Statut je teme­ljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skla­du sa statutom. Umjesto naziva statut, udruga može rabiti i drugi naziv.

nema sada ovo nikakve veze s HBOom ali je nevjerojatno da nekakav državni ured može raditi uplive u statut znajući da je način te promjene nelegalan

Tko je glasao

"Legalnost" se uspostavlja

"Legalnost" se uspostavlja činom, koji je po definiciji nelegalan. To je fundamentalni i neotklonjih paradoks egzistencije. Čak ni svemoćna birokracija to ne može otkloniti. :) (Zato kažem da je "filozofija" odnosno mudroslovlje vrlo korsina disciplina.)

U svakom slučaju, nije bilo nikakvih supstancijalnih promjena u Statutu. Ispravljene su neke nejasnoće, bilo je nekih odredbi koje su bile u koliziji jedna s drugom, neke odredbe su radi jasnoće raspoređene u druge članke itd.. O tome je članovima Inicijativnog odbora dostavljen precizan zapisnik. Ti nisi član i koliko znam niti ne želiš postati.

A sad dosta o tome. Statut je samo kostur za djelovanje i ne treba apsorbirati previše energije. Kolovoz nije vrijeme da se obavljaju ozbiljni poslovi, ali pripreme dalje teku. (Godišnja skupština HBO bi po planu trebala biti do kraja 2009.; pa će se mijenjati i Statut, ako članovi odluče da treba.)

Diskusije o tome, naravno, vodit će se na našem sajtu. Hvala pollitici.com što je dala mjesto za početno okupljanje! A i članovi HBO će, naravno, nastaviti ovdje surađivati.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Važno je znati da državni

Važno je znati da državni ured vraća statut na doradu samo ukoliko on nije u potpunosti usklađen sa Zakonom o udrugama. Drugim riječima, radi se o formalnim, a ne o supstancijalnim izmjenama. Udruge su po zakonu posve autnomne u određivanju i svog područja djelovanja i ciljeva i načina upravljanja. Kad bi državni ured intervenirao u te stvari, to ne samo da bi bila povreda Zakona o udrugama, nego i povreda Ustava.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Skupstina moze biti isfurana

Skupstina moze biti isfurana i telekonferencijom?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ovo s promicanjem

Ovo s promicanjem komunikacije na internetu mi je dobro, posebno kada bi se ta komunikacija i štitila, a ne da se nakon kao što je ovdje slučaj s mojim dnevnikom "Joj kako si fin Nebojša" nakon 863 čitanja i 25 komentara provede "tiha cenzura i likvidacija" i dnevnik ukloni iz vidokruga "preporučeni i najkomentiraniji dnevnici" Naravno da ovim želim reči da mi ovdje nešto smrdi, i potvrđuje strahove da će tiha cenzura iz domene kolegijalne solidarnosti kao što navedeni primjer pokazuje ipak uzimati svoj danak, makar sa zadrškom od tjedan dana!

Bravo Nebojša, iako sam mislio da na politika.com cenzorske škarice nisu u tvojim rukama, ipak je tvoja praksa uklanjanja nepoželjnih komentara dobila svoj nastava!

Tko je glasao

please procitaj pravila i

please procitaj pravila i cesto postavljana pitanja prije nego sto postavis ovakvu tvrdnju

sve to smo prosli vec desetke puta i apsolutno svaki puta se pokazalo da netko nije procitao pravila

Tko je glasao

Pravila bi mogla biti

Pravila bi mogla biti transparentnije postavljena. Ovako se moze suvisno spekulirati.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ti kažeš doslovno: Pored

Ti kažeš doslovno:
Pored toga što se HBO može profilirati kao svojevrsna strukovna organizacija koja se trudi zaštititi javnu riječ na internetu od neopravdanog progona, ideja koju ja osobno vidim u ovom načinu organiziranja je promicanje komunikacije na internetu, prvenstveno u domeni politike.

Pa evo ti moj prijedlog:
isprobaj funkcioniranje te svoje ideje upravo ovdje, na Pollitici!

Ako ovdje uspiješ, onda ćete vjerojatno uspjeti i u širem okruženju.

Dakle, podnosim vam

1. PRIJAVU HBO-u!

Sukladno proklamiranoj ideji HBO, podnosim prijavu protiv blogerice Griotte, zbog slučaja neopravdanog progona na postu "Prva anketa Predsjednički izbor", jer mi je pomoću sustavnih nula na POLITIČKOM komentaru između blogera DEMOS-a i mene, koji nije razumjela, iz svojih razloga (dijete? averzija prema starijim osobama?...???), srušila karmu s namjerom da me pošalje u nevidljivost, dakle da mi onemogući komunikaciju o politički važnoj temi kao što je izbor predsjednika države i ostalo.

Isto tako, tražim da se istraži zbog čega na ovom blogu ocjenjivanje nulom kod mene znači pad karme, dok istovremeno ocjenjivanje nulom blogerice Griotte ne znači pad karme, već karma ostaje na istoj razini na kojoj je bila i prije ocjene nulom. Tražim provjeru sustava karme na ovom blogu, inače predmnijevam da se radi o mogućnosti političke montaže kako bi se politički neistomišljenici eliminirali iz političkog dijaloga na ovom blogu. Provela sam istraživanje pomoću probnog nuliranja Griottinih komentara, međutim, njena karma nije pala ni za jot, prema tome postoji osnovana sumnja u montirani sustav ocjenjivanja i eliminiranja političkih neistomišljenika.

Također podnosim prijavu zbog sustavnog šikaniranja od strane blogera Tenora i Opinioiurisa. Protiv Tenora iz razloga što ne daje svoje komentare, pa ga se ne može ocjenjivati, a ne piše ni postove, ali si uzima za pravo negativno ocjenjivati isključivo iz ideološkog neslaganja sa mnom kao s komentatorom, tako da su njegove ocjene potpuno neobjektivne, što nije slučaj s ostalim komentatorima s kojima se ideološki ne slažem, ali koji imaju objektivan način ocjenjivanja, a istovrmeno daju svoje komentare kojima me stavljaju u ravnopravan položaj, pa im i ja mogu uzvratiti kad se ne slažem s njihovim mišljenjem. Protiv Opinioiurisa tražim da se uvedu sankcije zato jer me svojevoljno proglasio Trollom što je uvreda za svakog normalnog blogera, a ničim to nije dokazao, osim što se iz ideoloških razloga ne slaže sa mnom, što nije razlog nekoga svrstati u trollove.

Držim da njih troje teško ugrožavaju moju slobodu komunikacije na Pollitika.comu i tražim da ih se primjereno kazni!

Sa štovanjem,

LQ

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Javi se mraku, on je ovdje

Javi se mraku, on je ovdje gazda!

A da se (ponekad!) ponašaš kao prava trolčina, je (bar po mom skromnom mišljenju ;-) van svake sumnje tako da se džaba pjeniš :-)))

Tko je glasao

Mrak je u France na Azurnoj

Mrak je u France na Azurnoj obali, u ligeštulu pod suncobranom pijucka hladni Stock, promatra iza tamnih naočala ''Gospe draga, stasita sprijed i straga'' i daje svakoj karmu od 0-4 ...

Tko je glasao

pojma nemas koliko si dobro

pojma nemas koliko si dobro potrefio :)

Tko je glasao

Upućuješ je da se obrati

Upućuješ je da se obrati za pomoć onome ko je i ugrožava? Ko da pretučenoj ženi veliš - pa mužu se obrati jer u vašoj kući on je gazda i tuče te kolko želi. Pa vidi s njim - možda ti se ipak smiluje.
Bravo Zvone.

Mogao bi se složiti s tobom oko trolanja, ali ako to zanemariš (jer i nije neki strašan trol) primjer LQ je odličan. Isto kao i onaj što prijeti na Kirinovom blogu. Pa zar niste vi definirali da branite sve blogere? Ako se LQ i Kirin učlane kod Vas onda ih morate braniti.
Ili ja ne kužim vašu pilot udrugu (u osnivanju)?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Točno i meni je mrak

Točno i meni je mrak preporučio da povučem svoj dnevnik, što naravno nisam učinio. Kao što vidimo dnevnik je nestao sa scene, i ne pojavljuje se čak ni onda kada netko napiše komentar na temu. Nije li to cenzura i kršenje prava, uzimanje u zaštitu kolege koji je svjestan činjenice da nema argumenata za odgovor i demanti navedenog. Diskusiju sam otvorio posebnim postom, ali kao što se vidi dnevnik je "popapala" cenzura, što samo dokazuje da i na politica.com vrijedi ona isprobano "ne talasaj" i sve će pojesti mrak! Zašto, pa samo zato da bi se sakrila istina o portalu na kojem se na najbezočniji način vrijeđaju i pljuje po komentatorima, a posebno Hrvatima koji su na Nebojšinom portalu očigledno trn u oku onima koji su jugonostalgičarsku namjenu tog portala spremni braniti svim sredstvima, a kako to izgleda evo još jednog primjera u kojem se Hrvatima ponovno prijeti genocidom:

avet | 19.07.2008. 20:31 | 2
čuj, dete sa sto nadimaka: ak su hrvati ono kaj ti predstavljaš, genocid je najmanje što možemo za vas (točnije - vama) učiniti. ne zahvaljuj! bit će mi zadovoljstvo :o) imam samo jedno pitanje: kako u gomili ljudi prepoznati hrvata? ne bih da nedužni stradaju...
Nevjerojatno! Poziv na genocid Hrvata! To je stajalo jako dugo, a nakon što su upozoreni, pobrisali su i napisali da su brisali "zbog vrijeđanja korisnika"!? Govna smrdljiva, daju podršku svima koji ne vole ovu zemlju! Butorac i Grbačić su najveći govnari koje sam susreo u dosadašnjem životu.
Avet je profesor na veleučilištu VERN i jako dobar prijatelj trećeg papka Milinovića.
Sve u svemu, iskreno se nadam da će se ovo smeće od portala uskoro ugasiti. Navodno će Grbačić postati glavni urednik nekog novog projekta.

A komentari na ovu svinjariju mogu se pravdati onom narodnom "svi junaci nikom ponikoše, i u crnu zemlju propadoše", jer vrijeđanje Hrvata je ponovno u velikoj modi, zar ne?

I što onda reči na to da naš kolega Ariston koji je komentator na ovom portalu, pisca navedenih svinjarije podržava i cijeni kao uvaženog člana portala kojeg uređuje?

Tko je glasao

Diskusiju sam otvorio

Diskusiju sam otvorio posebnim postom, ali kao što se vidi dnevnik je "popapala" cenzura, što samo dokazuje da i na politica.com vrijedi ona isprobano "ne talasaj" i sve će pojesti mrak!
Ne stoji ti to.
Dnevnici koji dobiju dovoljan broj glasova(u ovom trenutku 13) dospiju na naslovnicu. Dnevnici koji imaju dovoljan broj komentara nađu se u koloni Najkomentiraniji dnevnici(koliko će ostati u toj koloni ovisi o aktivnosti na dnevniku). Dnevnici u koloni Preporučeni dnevnici su dnevnici koji su dobili vrlo veliki broj glasova, odnosno zajednica ih preporuča. U toj koloni u ovom trenutku najmanji broj glasova ima Oštrićev dnevnik Neokolonijalni sporazum o statusu vojnika SAD u Hrvatskoj koji ima 18 glasova. U trenutku kad neki dnevnik dobije 19 glasova Oštrićev dnevnik će nestati iz te kolone. Mislim da je ova kolona ograničena na dva tjedna(nisam siguran, pitati mraka), odnosno nakon dva tjedna od pisanja dnevnika post nestaje iz te kolone bez obzira na broj glasova.
Ima i kolona Novi dnevnici, ali tvoj dnevnik je objavljen prije 8 dana i ne znam što bi se trebalo dogoditi da se u 8 dana ne dogodi dovoljno dnevnika pa da neki dnevnik bude 8 dana na tom popisu. Evo samo Hadži je u jednom danu postavio tri dnevnika i time istisnuo tri druga dnevnika koja su bila na dnu popisa. U vrijeme izbora neki dnevnik se prosječno jedan dan(a nekada niti toliko) zadržavao na popisu Novi dnevnici.

A ako klikneš na link Joj kako si ti fin Nebojša, možeš se uvjeriti da tvoj dnevnik nije nigdje nestao i da nije nikakva cenzura razlog njegovom potonuću nego nedostatak kriterija koje treba zadovoljiti da bi bio na naslovnici(ima ravno 0 glasova).

Nitko ti ne brani napisati novi dnevnik koji će odmah biti na vrhu popisa Novi dnevnici, a ako dobije dovoljan broj glasova, bit će i na naslovnici, a možda i među Preporučenim dnevnicima.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

a zašto si ti onda

a zašto si ti onda cenzurirao mene?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ja se nimalo ne slažem s

Ja se nimalo ne slažem s tvojim nastupom ovdje kao niti sa većinom stavova. Ali da se mene pita, to sigurno nebi bio razlog za ponižavanje nulama. Pa ne možemo svi isto misliti.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Ne djelim nule zbog

Ne djelim nule zbog misljenja, vec zbog poticanja konstruktiivne atmosfere.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

primjer LQ je odličan. Isto

primjer LQ je odličan. Isto kao i onaj što prijeti na Kirinovom blogu.

To, očito, nije isto. Međutim, glede mene, kad udruga počne formalno djelovati zalagat ću se za to da se svaka primljena prijava stavi na dnevni red Izvršnog odbora (koji bi se trebao sastati jednom tjedno) i donese odluka.

Gornje podebljanje je zbog onih koji se okolo pjene zbog toga što HBO nešto nije učinila. Proces upisa u registar udruga RH još je u tijeku.

Osobno mogu reći, po JOT principima, svoj stav: prijava LQ je neozbiljna jer ocjenjivanje brojem zvijezdica i izračun "karme" spadaju u "pravila igre" na ovom sajtu odnosno kolaborativnom blogu. Ne možeš nekoga tužiti jer ti daje nulu. To je nešto sasvim drugo nego progon od strane vlasti i moćnika.

Zoran Oštrić, tajnik HBO (u osnivanju)

Tko je glasao

Zorane, meni ne trebaš

Zorane, meni ne trebaš podebljavati jer mi je jasno da se tek porađate i svi problemi i jesu uobičajeni problemi normalne "trudnice". I slažem se da trudnicu ne treba još dodatno zamarati sa minornim stvarima (LQ i silverci).

Što se tiče tvojeg ograđivanja od nulovanja na pollitici, mislim da nisi u pravu.
Moglo bi se onda reći Srbima: ako vas neko maltertira u rvackoj (stavlja vam ustaške simbole konstantno pod nos) pa lijepo si vi nađite drugu državu.
Moglo bi se reći ženi: u tvojoj privatnoj kući muž te može tući kolko oće, mi (susjedi, prijatelji, socijalni radnici, udruge...) nemamo ništa s tim i baš nas briga.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

da se tek porađate i svi

da se tek porađate i svi problemi i jesu uobičajeni problemi normalne "trudnice".

Metafora je pogrešna. A glavni štos je u tome, da nikakvih pravih problema zapravo i nema: uobičajeni proces teče, sređuju se tehnički detalji, treba za to neko vrijeme, a još je i sredina ljeta. Digla se međutim velika galama okolo, zanimljiv socijalni fenomen! :)

Zoran Oštrić, tajnik HBO (u osnivanju)

Tko je glasao

Digla se međutim velika

Digla se međutim velika galama okolo, zanimljiv socijalni fenomen!
Čudno je što gužva nije još jača, obzirom koliko se vrijeme obrće i koliko je razbarušena već polazna ekipa.

Lako je s predvidljivim grupama i udrugama, ali kada se osjeti anarholiberalno udruživanje "javnost" to pokušava zgasiti odmah u startu (putem Poleta, isprika - EPH), naravno kontraproduktivno, obzirom da se to ne može uhvatiti niti za glavu niti za rep, druge ekipe podižu prašinu, publika nestrpljivo prati i dovoljno je samo početi.

Ad registracije je to postalo sitnica. Prije je to trebalo proći razne neformalne provjere, policiju i par službi, Slobodana Šnajdera u ulozi režimskog komesara za kulturu, neformalno štemere i sve skupa nije bilo dovoljno bez neizravne podrške Stipe Šuvara, što je sve bilo riskantno obzirom da uvijek ima mangupa iz vlastitih redova naučenih da to i bilo šta za tren sve poruše. Za lovu je i dalje tako ali prije je to bilo i samu registraciju (naravno kao KUD, drugi oblici nisu dolazili u obzir).

Tko je glasao

Pa ja sam to i rekao.

Pa ja sam to i rekao. Uobičajeni problemi trudnice (povraćanje, mučnina, bolovi u leđima...) iliti još preciznije normalni događaji u trudničkom životu. Makar imam dojam (možda pogrešan) da vi imate i težih problema, poput teških svađa u obitelji koje mogu uzrokovati i abortus :) Ili nedonošće poput zbrkanog, manjkavog statuta i sl.

Čudno, nisi mi ništa odgovorio oko nulovanja. Namjerno si zaboravio ili se slažeš sa iznesenim?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Rekao sam, što sam

Rekao sam, što sam želio.

Zoran Oštrić, tajnik HBO (u osnivanju)

Tko je glasao

Ali ja se osjećam

Ali ja se osjećam progonjeno od strane samo tri blogera: Griotte, Opinioiurisa i Tenora! Nemam primjedbi na druge komentatore! Želim zaštitu HBO-a protiv NEPRAVEDNOG ocjenjivanja! Drugim riječima PROGONA!

Što možeš učiniti po tom pitanju?

Ili si nemoćan?

Ili praviš razliku na ideološkoj osnovi?

Ili misliš da svi blogeri nisu jednakovrijedni, kako ona cura iz osnovne škole koja piše domaću zadaću, tako ja?

Zaključujem da ste neozbiljni!
Prvo jer niste moju prijavu shvatili ozbiljno, iako nemam razloga biti neozbiljna! Drugo, jer ste dvolični, kažete da ćete braniti čak i osnovnoškolce u malim stvarima, a ne pada vam na pamet riješiti prvi slučaj za koji vam se pružila prilika, a bio je uredno i javno podnesen i obrazložen.

Mislim da ste nesposobni, neozbiljni i nedosljedni. Prvog blogera koji vam se obratio za pomoć ste otpilili.

Neka ostane zapisano!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Osobno mogu reći, po JOT

Osobno mogu reći, po JOT principima, svoj stav: prijava LQ je neozbiljna jer ocjenjivanje brojem zvijezdica i izračun "karme" spadaju u "pravila igre" na ovom sajtu odnosno kolaborativnom blogu. Ne možeš nekoga tužiti jer ti daje nulu. To je nešto sasvim drugo nego progon od strane vlasti i moćnika.

Ocjenjivanje služi za pokazat onim ljudima koji se ne primjerno ponašaju.

Negativno ocjenjivanje zruši takvim ljudima karmu i s tim se vidi njihova ozbiljnost i vjerodostojnost njihovih komentara.

To se od pojedincih zlorabi i sistematski se ne istomišljenici proganjaju.

S ne istomišljenicima se diskutira i pokušava im se ukazat na ono u čemu eventualno nisu u pravu.

Takvi ljudi koji ne istomišljenicima s negativnim ocjenama onemogučavaju normalnu komunikaciju, (jel osoba kojoj se zruši karma nemre sve pratit kak treba) jedan dan kad dobiju vlast u ruke vrše sistematske progone i zatvaraju oporbu.

Tko je glasao

''Kada je krenulo na

''Kada je krenulo na pollitika.com smo bili, uspjeli
nismo javiti, nije se čulo i ako jesmo, da je krenulo,
davno a zatim i više, kao Kupska. Ali ništa, i da jesmo
i jeste sve bi bilo isto, jer napetost i pregnuće
ne popuštaju ni sada, kada je svima jasno da je
krenulo i kreće dalje. I zato
Hajte, stupimo u nove pobjede !
Napredak je kročio u zrelost. Sve je važno
obavljeno i konsolidizirano, vizije i projekcije
više nego čvrste, iskustva i viška,
nitko više živce ne troši ni grama
tek tako. Razno nepotrebno, davež, gripe
tek utvare davne to su, što smo ih vukli
usput (nekad davno). Humora ko šljunka u Blatu
je, sve je zrelo. Izazovi zriju svesvud
i na dohvat ruke, ništa više, my love.
nakon što smo ... zašto ne bi,
stupimo u nove izazove! Pobjede spremne
se nude, zrele i pre zrele''

(copyright Ap)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci