Tagovi

Poslije institucija - potop

Zadnjih dana me malo stvari čudi. Hrvatsku, Bosnu i Srbiju je zadesila prirodna katastrofa, posljedice se odigravaju po stoput viđenom scenariju - nevolja iznosi na površinu heroje, ali i otpad. Masovna solidarnost i to prekogranična, nesebičnost, energija suosjećanja i pomoći - stvarno vraća vjeru u ljudski rod i u ove napaćene narode "regije". Čak toliko da je onaj mulj, ljudski i prirodni, koji sad pliva po poplavljenim područjima, ne može pokolebati. Na individualnoj razini sve očekivano i viđeno - divimo se herojima, pomažemo koliko možemo, mrzimo one koji se koriste tragedijom.

A onda na scenu stupaju opjevane "institucije sustava", kolektivna razina organizacije, koju je ljudski rod davnih dana ustrojio da rješava kolektivne probleme, a eto i mi smo ih prije 20ak godina reorganizirali i ustrojili. U obilnim količinama, sa svim upravama, zavodima, centrima, ministarstvima, županijama, ali to sad i nije poanta cijele priče.

Najava predstave: Nepodnošljiva lakoća bivanja HDZ-om - režija: SDP

Za početak, skrušeno ću priznati da sam ubrzo nakon prošlih izbora napisao facebook status u kojem sam, ushićen, izjavio „Božemiprosti, posta mi je simpatičan Zoki zadnjih dana. Možda me pere blagdanski optimizam, a možda i bude šta od njega i njegove Vlade. Živio drug Zoran, Dragi Vođa :)“. Pošto je status napisan 30. prosinca, jasno je da taj ispad vjerojatno možemo pripisati višku masnoća iz pršuta, majoneze iz francuske salate i šećera iz blagdanskih kolača, pa eto, pripišimo tu moju euforiju sindromu hiperaktivnosti koje se često viđa i kod djece kad ih nafilate šećerom.

Nakon izbora - analiza D'Hondta i ostali modeli

Danas su objavljeni konačni i službeni rezultati izbora 4.12.2011, a u medijima su naširoko obavljene analize mandata, najvećih dobitnika i gubitnika. Tako se, eto, opraštamo od HSP-a, HSLS-a, Bandića, Pankretića i Petirke, Kunsta, a ni Ljubo Jurčić nije najbolje. Sve te analize temeljene su na rezultatima dobivenim proporcionalnim izbornim sustavom te D'Hondtovom metodom preračunavanja glasova u mandate. Koliko trenutni izborni sustav može biti apsurdan, kao i sama metoda preračunavanja mandata, opisuje ovaj tekst u tjedniku Forum, ali ja bih dodao još neke primjedbe oko rezultata i podjele mandata.

Politika posvuda, a politi?ara nigdje

Kad je prije neki dan zastupnik SDP-a Željko Jovanovi? u Saboru rekao da je vrh HDZ-a kriminalna organizacija, a zastupnica Mirela Holy da bi za zatvaranje poglavlja 23 trebalo zatvoriti pola Vlade, pomislih - gle, SDP je napokon pronašao jaja i odlu?io postati opozicija. Napokon su se trgnuli i drznuli se javno, u parlamentu, re?i ono što je ve? svima jasno i o?ito. Naravno, veselje je kratko trajalo, a da bi se u?inak tih izjava razvodnio pobrinuo se vode?i luzer na politi?koj sceni - Zoran Milanovi?.

Selja?ki limbo dance

Još jedan happy-end spustio se nad Hrvatsku, još jedan prosvjed je uspio, još mnoga gladan usta su nahranjena i blaženi socijalni mir od danas ?e opet vladati zemljom. Do sljede?e prigode, a na nju ne?e trebati dugo ?ekati, možda dok ja ovo pišem ve? netko izlazi blokirati cestu, odbija hranu ili lupa loncima ispred nekog Ministarstva. U tom slu?aju na teren izlazi interventni vod pregovara?a (a ponekad i policije, ali ?isto predstave radi), pretumbaju se stavke prora?una, na?e nekakva lovica, možda malo odgodi isplata i problem riješen.

Od sada ?e naše farme izgledati ovako:

Hrvatski Obama - ali ne na dobar na?in

Znam da ?e biti n-ti tekst na sli?nu temu, ali ipak, prvi radni dan novog hrvatskog predsjednika i njegov novi savjetni?ki tim zaslužuju podrobniju analizu. Pa po?nimo prvo sa slu?ajem "Mrak" iako je o tome ve? sve napisano, utvrdimo gradivo. Predsjednik Josipovi? se odrekao usluga Marka Rakara zbog duga prema državi. Kao što sam ve? napisao u komentaru na jedan od tekstova o Mraku, ovaj slu?aj je jako sli?an slu?aju Timothy Geithnera, Obaminog ministra financija. Za njega je prije imenovanja (koje mora potvrditi Kongres) otkriveno da ima dug prema državi na ime nepla?enog poreza. Blaga ironija što je ?ovjek bio kandidat baš za ministra koji treba nadgledati naplatu poreza. Me?utim, za razliku od Josipovi?a, Obama je stao iza svoga kandidata, on je platio zaostali porez i nakon mnogo muke i prepucavanja pred Kongresnim odborima, potvr?en je za ministra. Obama je vjerovao u svog kandidata, podržavao ga je i istrajao u tome da je on stru?an i najbolji za taj posao i uspio ga je imenovati u zemlji gdje su porezni prekršaji me?u najozbilnijim gafovima koje politi?ar uop?e može napraviti.

Konstantno i besramno laganje stranaka

Kandidaturom za predsjednika Republike, Milan Bandi? je unio dosta pomutnje u redove doju?erašnje mu stranke, SDP-a. Nemam namjere sad o tome jer je ve? sve re?eno, trakavica se predugo razvla?ila da bi sad bila prezanimljiva. Zanimljiva mi je reakcija njegove bivše stranke, a u tome posebice odnos te stranke s javnoš?u glede tog pitanja. Naime, sama reakcija SDP-a na Bandi?evu kandidaturu je njihova unutarnja stvar i stvar njihovog ustroja i Statuta, ali kako povodom te pojave komuniciraju s javnoš?u je stvar svakog gra?anina i bira?a koji ?ini dio te javnosti.

Jadranka Kosor - razmrsiti gordijski ?vor

Na ?u?enje mnogog komentatora, pa i moje, prvih sto dana Vlade Jadranke Kosor nije ocijenjeno loše ili katastrofalno kako se predmnijevalo. Gledaju?i neke rezultate, za to nije bilo ni razloga - primjerice blokada Slovenije skoro je riješena (sutra dolazi Pahor) i cijela ta pri?a ušla je u mirnije, racionalne vode. Prora?un se nekako drži (doduše uz hara? i ve?i PDV, ali druga?ije ne vidim kako bi išlo), a živ?ano-bahata retorika napuhanog Sanadera je nestala s ekrana. Samo za to dajem ove?i plus.

Ivina piramidna shema

Norma Hill i njen muž bili su obi?ni ameri?ki par, umirovljenici, koji su cjeloživotnu ušte?evinu povjerili Bernardu Madoffu, uglednom poslovnom ?ovjeku na svjetskim burzama. Prema njenoj pri?i, Madoff joj je pri ulaganju novca o?inski stavio ruku na rame i toplim pogledom je uvjerio kako nema razloga za briga i kako je njen novac siguran, dapa?e, bit ?e višestruko uve?an pametnim investiranjem.
Neko vrijeme su Norma i tisu?e drugih živjeli u uvjerenju kako im je novac siguran i kako ih u starosti ?eka sigurnost, ali onda je uslijedio šok... Bernie se pokazao kao obi?an prevarant koji je tu?e novce prelijevao iz šupljeg u prazno, ispla?uju?i dobitke iz novih uloga i jednog se lijepog dana cijela pri?a samo urušila - ulaga?i su ostali bez novca, sigurnosti i budu?nosti. Bernie je nedavno osu?en na 150 godina zatvora zbog "izrazito zle manipulacije sustavom i nevjerojatnog financijskog zlo?ina".

Kriza kapitalizma puštenog s lanca

Kad se ?ovjek spletom okolnosti na?e u ameri?koj provinciji, svako doga?anje je dobro došlo za razbijanje dosade. Tako sam prošli tjedan otišao slušati predavanje Georgea H.W. Busha (stariji Bush, jel) koji je došao na University of Arkansas kao gost-predava?. Kao što je sam George rekao na po?etku, predavanje nije bilo zamišljeno kao prodika o politici jer sad ima luksuz da ga to više ne zanima, zanimaju ga samo njegova žena i pas - i ne nužno tim redom :)) Uz ovu i ostale pošalice te prepri?avanja šaljivih zgoda i susreta sa stranim državnicima, bježanja od demonstranata i raznih anegdota, stariji Bush je ispao skroz zanimljiv i simpati?an dedek. Me?utim, ipak na kraju nije odolio da se osvrne na trenutnu ekonomsku krizu i novu administraciju predsjednika Obame.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci