Tagovi

Nezaposleni

Skupina radnika koja je u najtežem položaju u društvu su nezaposleni koji ?ak i godinama nemogu ostvariti svoje ustavno pravo na rad. Nezaposleni se mogu podjeliti u dvije skupine: oni koji su radaili pa zbog nesposobnosti mena?menta ostali bez posla i oni koji su završili školu a nemaju "veza" da bi se zaposlili.
Prva skupina nezaposlenih su mahom stariji radnici koji teško pronalaze posao zbog svojih godina života, a i mahom su to "izra?eni" radnici. Zbog starosti i "izra?enosti" tu skupinu radnika poslodavci ne žele zaposliti, jer mogli bi zbog zdravstvenih poteško?a ?esto biti na bolovanju. Zavodu za zapošljavanje prijavljuju se godinama , ali bez uspjeha. U toj skupini nezaposlenih naj?eš?e se nalaze invalidi, rodilje, majke sa puno djece itd.
Druga skupina nezaposlenih su mladi koji su završili školovanje i nemaju "veza" da bi se zaposlili. Ova skupina nezaposlenih je bez radnog iskustva i kao takva je nepodobna za poslodavca.

Demokratsko odlu?ivanje

Demokratsko odlu?ivanje poznaje dva oblika odlu?ivanja: posredno i neposredno.
Posredno odlu?ivanje u demokraciji je izabiranjem svojih zastupnika, koji u naše ime odlu?uju. Kod posrednog odlu?ivanja velika je opasnost što naši zastupnici u mnogim slu?ajevima ne odlu?uju po savjesti moralnih demokrata, ve? izvr?u ?injenice i odlu?uju po svom naho?enju koji je ?esto motiviran njihovom osobnom koristi. Do danas sva demokratska društva participirala su pretežno posredno odlu?ivanje. Zašto? Iz jednostavnog razloga. što se na taj na?in lakše manipulira zapostavljenom ve?inom. Izabrani zastupnici odlu?uju u ime ostalih po vlastitom naho?enju.
Drugi oblik odlu?ivanja u demokraciji je neposredno odlu?ivanje. Neposredno odlu?ivanje je referendum. Referendumom svi po svom naho?enju odlu?uju o stvari odlu?ivanja. Neposredno odlu?ivanje možemo nazvati i samoodlu?ivanje, te je kao oblik demokratskog odlu?ivanja pravednije. Neposredno odlu?ivanje obvezuje sve o uspijehu ili neuspijehu stvari odlu?ivanja, bez obzira da li su odlu?ivali o stvari odlu?ivanja ili nisu , iz razloga što im je pružena mogu?nost da odlu?uju o istom.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci