Tagovi

Sveu?ilišni Oz: Crveno-plavi svijet

Stanje u našem Sveu?ilišnom Oz-u diktirano je i doga?ajima izvan njega. Iako zakonska autonomija omogu?uje poprili?nu samovolju lokalnim upraviteljima Oz-a (vidi prve dvije epizode ovog dnevnika), ipak je važno kako “diše” Glavni Upravitelj, ali i lokalna sredina u kojoj je svaki od Oz-ova smješten. Jer treba pripaziti da se ne poremeti dobro uigrana interna Ozovska hijerarhija i odnosi izme?u ?uvara i zatvorenika. Stoga ?isto iz znatiželje ve? neko vrijeme tako pratim izbore i povezanost razvijenosti hrvatskih županija s glasovima za lijevu ili desnu strana?ku opciju.

Na ovaj blog potaknuo me nedavni ?lanak u Jutarnjem gdje Denis Kuljiš piše o podjeli Hrvatske na Isto?nu i Zapadnu, gdje je prva “hadezeovska” i siromašna, a druga “sdpovska” i bogata (LINK). Na stranu sada Kuljišev stil pisanja (ili kako god to nazvati, ali ?ovjek od toga živi pa valjda zna kako se to radi), poanta je u tome da je glavna poruka njegovog teksta to?na: Hrvatska srlja u veliku ekonomsku polarizaciju na bogate i siromašne županije, koje se uz to polariziraju i dnevno-politi?ki, a to sa sobom nosi ?itav niz drugih negativnih fenomena i posljedica.

Sveu?ilišni Oz: epizoda "Ja i moj rektor tako?er"

Skandal oko povlaštenog kredita gdje je rektor Splitskog sveu?ilišta prof.dr.sc. Ivan Pavi? predložio sam sebe za subvencionirani kredit dobio je novu dimenziju nakon pressice koju je održao zajedno s prorektorima i nizom svojih vjernih kolega. Naime, izjave koje su na toj pressici dali ?elni ljudi sveu?ilišta su u najmanju ruku skandaloze, budu?i da do srži ogoljuju njihovo nepoznavanje pojma sukoba interesa, bezobzirnost prema poreznim obveznicima, te spremnost da se retori?ki brane pozivanjem na kršenje statuta i zakona. Njihove izjave su pravi šamar akademskoj zajednici, resornom Ministarstvu, a pogotovo Splitskom sveu?ilištu. Zanimljivo kako je nedavnim izmjenama Zakona o sprje?avanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti eksplicte spominjanje funkcija rektora i prorektora maknuto iz Zakona, te je po svemu sude?i takvo ponašanje vode?ih ljudi sveu?ilišta naprosto rezultat saznanja da je zakon na njihoj strani i da ne?e snositi ama baš nikakve posljedice.

Sveu?ilišni Oz - epizoda "Subvencionirani stambeni krediti izvan kona?ne redovne rang liste"

(01.11.2008: Press-clipping proizašao iz ovog teksta pridodan je na kraju teksta) Hrvatska je zemlja znanja. Evo primjera. Zamislite da ste rektor. I predložite izvjesnog prof. dr. sc. Ivana Pavi?a za dodjelu 800,000kn subvencioniranog stambenog kredita izvan redovne rang liste. Onda nezavisno Povjerenstvo to pogleda, utvrdi da je sve OK, a Senat nakon toga izglasa. Igrom slu?aja, vaše ime je upravo taj isti prof. dr. sc. Ivan Pavi?. Teoretski bi MZOŠ mogao odbiti potpisivanje tog ugovora za stambeni kredit, ali, naravno, to je samo u teoriji. Jer nabolja "kvaka" u ?itavoj pri?i je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji u svom ?lanku 60. kaže da je tijelo koje nadzire rad sveu?ilišta, napose "zakonitost njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa" i tome sli?no, u pola svog sastava izabrano od strane tog istog sveu?ilišta! Autonomija sveu?ilišta u (hrvatskoj) praksi. Ovo, na žalost, nije puki igrokaz, nego stvarna odluka Senata Sveu?ilišta u Splitu.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci