Tagovi

Politika kao plutaju?a mina

Ja sam u politici od 1990.godine. Povijesno razdoblje stvaranja i obrane zemlje proživjela sam kao savjetnica za odnose s javnoš?u i savjetnica za politi?ka pitanja Predsjednika Republike Hrvatske.
Nikada nisam bila radikal, nisam se svrstavala u ni?ije politi?ke tabore i nisam se voljela klanjati nikome. U politici prezirem sluzave, ponizne i klimaju?e politi?ke profile, a diletantizam u politici mi beskrajno smeta.

1.Povla?enje tužbe za genocid
Tužba za genocid u vrijeme kada je podnošena zna?ila je traženje osude za najteže zlo?ine po?injene u Hrvatskoj. Pisali su je renomirani pravni stru?njaci izme?u kojih je i današnji Predsjednik Republike.
U me?uvremenu definicija genocida je sužena, tako da ništa osim Srebrenice u BIH nije genocid, a vjerojatno ništa u Hrvatskoj po sadašnjim kvalifikacijama ne?e biti genocid ve? ratni zlo?in.
Dakle, najvjerojatnije ?e tužba za genocid pasti na Me?unarodnom sudu pravde.
Sadašnji predsjednik Republike predlaže da se tužba za genocid povu?e i da se napravi nagodba sa Srbijom.Nagodba oko ?ega? Oko genocidne politike?

Gdje smo danas?

Postoje dva tipa država. One koje u ratu pobje?uju i one koje u ratu gube, one koje u miru uspijevaju i one koje u miru propadaju.
Danas je Dan hrvatske državnosti- dan kada se analiziraju pobjede i uspjesi ove države. Hrvatska je u Drugom svjetskom ratu bila na strani pobjednica. U Domovinskom ratu je tako?er pobijedila i ostvarila svoju neovisnost i samostalnost. Ve? 11 godina Hrvatska je unutar svojih me?unarodno priznatih granica i normalno je za o?ekivati da bude u cijelosti okrenuta svom unutarnjem razvoju, reformama i ja?anju demokracije.
Kakav bi bio Vaš odgovor na pitanje je li Hrvatska uspjela u miru?
Pažljivo sam slušala govore na današnjoj sve?anoj sjednici Vlade. Bila je to sjednica puna sje?anja na juna?ka vremena iz naše davne i bliže prošlosti, poslane su ljutite i nervozne poruke nepravednoj Europi i zlim susjedima.... ukratko vladaju?a usta bilo su puna hrvatskih pobjeda iz prošlost,i ali glas se stisnuo kada je trebalo re?i nešto o hrvatskom uspjehu.

Umije?e vladanja

Prosvjedi seljaka pokazali su znakovite pukotine razdora izme?u HSS-a i HDZ-a.
Što je trebalo Polan?ecu i Kosorici da bez resornog ministra poljoprivrede Pankreti?a ispunjavaju zahtjeve seljacima? Kako je mogu?e da na svom najvažnijem brendu-poljoprivredi HSS dobije takav šamar od svog sestrinskog koalicijskog partnera?
Nakon ovakvog poteza HDZ-a seljaci samo mogu zaklju?iti: što ?e nam više HSS kada HDZ bolje štiti naše interese!.
Meni je više nego jasno da je HDZ krenuo u svoju novu kampanju za parlamentarne izbore. Istina, za sada to izgleda kao vožnja po rubu noža, ali takva vožnja se na kraju jedino može isplatiti.
Ministar Pankreti? najja?e je u HSS-u zagovarao koaliciju s HDZom. Kao nagradu dobio je javno poniženje od HDZ-a.
Ovim šamarom selja?koj stranci HDZ je po?eo stvarati nervozu me?u koalicijskim partnerima. Friš?i? je Sanaderu zaprijetio odlaskom HSS-a iz Vlade.
Tako ?e nastaviti i dalje kako bi do kasne jeseni isprovocirao nove parlamentarne izbore.

Shit of the Year!

„Izvršna vlast nije se upletala u sudski postupak koji je vo?en protiv Branimira Glavaša, ali sudstvo se s obzirom na termin izricanja presude, izravno uklju?ilo u izbornu kampanju“, kazao je premijer Sanader.
Evo dokaza da vuk dlaku mijenja, ali ?ud nikad, pa je ovo ogledni primjer radikalne izjave iz proeuropske vlasti.
Da postoji Feral Tribune ova izjava bi završila u nominaciji za „Shit of the year 2009" ,no te novine više ne izlaze, pa nema ni nominacije.
U vremenu kada pravosu?e treba pokazati svoju punu sposobnost i neovisnost, a vlast pokazati snagu pravne države potrebne za ulazak u EU, pukne optužba iz samog vrha izvršne vlasti da se sudstvo uklju?ilo u predizbornu kampanju.
?udno je da u državi u kojoj se svi zaklinju na vladavinu prava izvršna vlast drhti od datuma izricanja presude.
Pitam se u kojoj to pravno ure?enoj državi sudbena vlast mora pratiti politi?ku kampanju i brinuti da ne naruši eventualno ne?iji izborni rezultat.
Ovo izjava vrha izvršne vlasti vrlo je opasna za daljnji razvoj neovisnosti pravosu?a.

Uvjet bez kojeg se (ne) može

Ve? mi ide na živce ovo ludovanje naše vlade oko ulaska Hrvatske u EU. Sve je podre?eno tome. Po mom mišljenju nepotrebno.
I dok gra?ani svakodnevno ostaju bez posla, krpaju kraj s krajem, uz nelikvidnost koja je je zastrašuju?a, javnost se brije na Sloveniju -kao što se u Deželi Slovenci briju na Hrvatsku.Tko zna iz kojih razloga.
Dobro je što Hrvatska traži odvajanje rješavanja me?ugrani?nih sporova sa Slovenijom od pregovara?kog procesa s EU. Zahtjev je potpuno opravdan. Kona?no, Slovenija je ušla u EU s neriješenom granicom prema Hrvatskoj, pa nije jasno zašto sad ovo radi nama.
Moja osnovna dilema je:što ako predsjedavaju?i EU ne prihvati ovaj hrvatski prijedlog? Što nakon toga? Nastavak agonije ili novi po?etak.
Ukoliko ne bude razumijevanja za razdvajanje me?ugrani?nog spora od pristupanja Hrvatske EU, tada Hrvatskoj ostaje po mom mišljenju samo jedan izlaz: suspendirati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju na tri godine.
Meni se to ?ini ovoga trenutka jedinim razumnim rješenjem.

2009

Prvi dani 2008. ni?im nisu odavali da ?e ova godina biti gora od prethodne.Ušli smo u Vije?e sigurnosti kao nestalna ?lanica, po?eo se primjenjivati ZERP, Vlada je obe?ala gospodarski rast od sedam posto, brojne mjere za izvoznike, sve je izgledalo kao da nam je napokon krenulo.
A onda ožujku - hladni tuš! Hrvatska je zbog pritisaka popustila i odustala od ZERP-a. Tada nam je nebo palo na glavu i sve krenulo nizbrdo,poskupljenje benzina, kriza,nelikvidnost, osje?aj da stalno od ne?ega odustajemo stvaralo je rezigniranost nacije.Guvernerova proro?anstva o nadolaze?oj krizi djelovala su gore od Nostradamusa.
U Srbiji su nam zbog priznanja Kosova povijesno spalili Hrvatsku zastavu.I dok se tamo širila izborna glavobolja od radikala pojavio se Tadi? kao aspirin.
I Slovenija je u me?uvremenu dobila mladog i lijepog premijera, 63- ?e godište, koji je bez obzira na sve nastavio voditi slovensku politiku.

Voodoo Facebook

U Francuskoj se mogu prodavati voodoo lutke sa Sarkozijevim likom. U Hrvatskoj je zabranjeno virtualno okupljanje na Facebooku. Ne mogu zamisliti što bi se dogodilo onome tko bi usred Zagreba prodavao vudu lutke sa likom Onoga ?ije Se Ime Ne Smije Izgovoriti. Moram priznati nije ugodno kada ti kao politi?aru netko napravi vudu lutku, nije ugodno ni kada ti se po?nu okupljati ljudi koji su protiv tebe, kada ti se "dogodi narod" zbog nekih tvojih politi?kih poteza. Sigurno da nije ugodno kada vidiš svoju karikaturu u novinama ili kada ti imputiraju stvari koje nisi napravio…..No politi?ari su javne osobe. Narod ih bira, voli, mrzi, postavlja i mi?e. U demokraciji snaga slobode mišljenja i govora idu uvijek na ra?un politi?ara, a posebno onih koji vode zemlju. Kada policija uhi?uje ljude ili im pretresa stanove zato što su se virtualno okupili na Facebooku onda smo došli do sumraka demokracije. Promicanje nacisti?kih simbola je kažnjivo ali kod nas vlada prili?no slobodno tuma?enje kažnjavanja onih koji promi?u naci simbole.Neki se oštro kažnjavaju, a drugi neobjašnjivo pro?u nekažnjeno.

Pravi lider

Globalna financijska kriza otkriva nam ponašanja lidera koji vode svoje zemlje i kako se snalaze. u ovakvim teškim situacijama.
Evo kako to radi pravi lider:
Obama je pozvao menadžere banaka da se ove godine odreknu višemilijunskih bonusa kako bi pokazali da su spremni preuzeti odgovornost za ekonomsku krizu. Obama je rekao da bi poslovni lideri na Wall Streetu trebali podnijeti i neke žrtve dok se mnogi Amerikanci suočavaju sa ekonomskim teškoćama. Pa je naveo za primjer čelnike autoindustrije koji su nedavno koristili privatne avione da bi doputovali na kongresno saslušanje na kojem su zatražili pomoć federalne vlade za svoje kompanije.
Idemo malo u Hrvatsku:
Vodstvo u Hrvatskoj pozvalo je samo narod da stegne remen.Svojim primjerom nisu pokazali da sa štednjom kreću od sebe.Ne štede na putovanjima, na visokim plaćama, bonusima, a i vladin avion i dalje vozi sve i svakoga.
Nema konsenzusa oko načina izlaska iz krize, a kamoli oko gospodarskog razvoja.

Robin Hood? Ma ne!

Stavi pravu stvar na pravo mjesto i ?ini to ?esto…barem u pravo vrijeme …
Trebala bi to svakodnevno poru?ivati ovoj vladi…
Kad sam 2005 godine predložila Zakon o oduzimanju imovine ste?ene kriminalom Vlada nije imala petlje prihvatiti ga.Tadašnji i sadašnji premijer,sav u ?udu od moje ideje, rekao mi je da to nama ne treba i da mi nismo zemlja u kojoj vlada mafijaJ.
Uzalud su bila moja uvjeravanja da je usvajanje tog zakona preporuka Grupe zemalja Savjeta Europe za borbu protiv korupcije (GRECO), da takav zakon uvode sve zemlje EU koje se žele ozbiljno boriti protiv kriminala i korupcije.,,.
Moj prijedlog koji sam kao ministrica iznijela u javnosti završio je u ladici, a ja sam nekoliko mjeseci iza toga naprasno otišla iz ministarstva.
Nakon toga sam taj isti zakon stavila kao važni dio izbornog programa DC-a.
Sad vidim da sam kora?ala ispred vremena.
Pritisnuta ubojstvima i porastom kriminala Vlada pani?no traži model zaustavljanja kriminala.

Ja sam u šoku!

'Izvijestio sam predsjednika Sabora i ?lanove vije?a i o osnivanju suda?ke akademije po uzoru na Francusku i Italiju, gdje se izabiru suci koji nakon završetka fakulteta i polaganja pravosudnog ispita, idu još tri godine u tu akademiju', dodao je Sanader i naglasio kako se sve to ?ini radi 'ubrzanja rada sustava'. U tu ?e svrhu u francuski Bordeaux, gdje je francuska suda?ka akademija, i?i i državni tajni Dražen Bošnjakovi?, naveo je Sanader. Ja ne vjerujem u ono što ?itam!!!!. Pa zar Premijer ne zna da je Pravosudna Akademija osnovana 2004.godine?

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci