Tagovi

Jedinice lokalne i regionalne samouprave - podsjetnik

Iako nam odavno u Ustavu stoji da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, praksa nam je pokazala suprotno. Potom je trebalo, barem na papiru, ispuniti sve uvjete za ulazak u EU i prema njihovom zakonodavstvu, „poštimati“ svoje. Ništa to narodu ne znači kad ni prije EU, a ni poslije, velika većina Ustav, zakone ni povelje čitala nije, pa tako nije ni znala koja su joj prava, naravno, osim kad se mora, a često ni onda. I čitam ja sad sve te zakone i dođem do zaključka da bi svakom građaninu koji želi biračko pravo, kao uvjet za to postavila polaganje DSI-ja kako bi mogao upravo biti građanin, a ne ovca. Naravno da bulaznim, ali ipak ukratko nabacih par informacija iz naših zakona koji će krenuti nakon nove godine. Također mi je važno reći da će se broj općina i gradova smanjiti, da će brojni činovnici ostati bez posla, da slijede dani masovnog kopanja po kontejnerima, itd. Pa tako, neka mi, ipak (jer vrag ne spi!), znamo kako se legalno izboriti da se i naša čuje bude li glad nepodnošljiva, a mogla bi biti...

Istrijan - NE brojanju krvnih zrnaca

http://www.glasistre.hr/istra/vijest/335976

Jučer su u gore navedenom članku, političari, bivši političari, kulturolozi, povjesničari i ostali u pulskom MMC Luka raspravljali na temu – Istrijan. Naime, dok jedni to pripisuju IDSovom spinu (umjesto da se bavimo mafijokracijom, bavimo se OPET krvnim zrncima), drugi ju smatraju temom vječno aktualnom kada je u pitanju Istra kao dio nove Hrvatske.

Moje je mišljenje da su u pravu i jedni i drugi, ali dok na politiku IDSa neću trošiti ni vrijeme ni energiju jer je priča gotovo identična HDZovoj s kojom je usko povezana, a to znači i sa politikom tajkuna, osvrnut ću se na ovaj drugi dio – što za mene znači biti Istrijan.

Poštovani Stjepane Mesiću!

U punoj dvorani Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, uz prisutnost više predstavnika medijskih kuća, u Zagrebu je 17. ožujka 2011. godine održana najavljena promocija knjige „Izdajnik i ratni zločinac Draža Mihailović pred sudom“, u izdanju Zaklade „August Cesarec“. Promotori su bili: Stipe Mesić, počasni predsjednika SABA-a, Ivan Plješa, predsjednik SRP-a i Mirko Mećava, predsjednik Savjeta SRP-a. O nastanku knjige, kao prijepisu sa ćirilice na latinicu, govorio je urednik izdanja i upravitelj Zaklade „August Cesarec“, Božidar Dugonjić.

(kompletan tekst: http://www.srp.hr/?p=592)

A ja na to ex predsjedniku i ostalim drugovima kažem slijedeće:

Poštovani Stjepane Mesiću!

Rođena sam 1974!

Dan žena? Poškaklji me da se nasmijem...

(Zahvaljujem RoseParks koja mi je svoj komentar ustupila kako bih lakše artikulirala ono što živim)

Žene su ljudi, polovica čovječanstva pače, ali su vrlo malo zastupljene u procesima koji oblikuju društvo – kako kod nas, tako i u svijetu, ma koliko se svi trudili prikazivati stvari drugačijima. Je li potiskivanje ženskog normalna situacija? Je li u tom smislu igdje postoji demokracija? I što je demokracija uopće?

U trenutku kad se čovjek u ime profita, dakle imanja, okrenuo od svoje prirode koja funkcionira po principu ljubavi, davanja, poštovanja...odnosno po ženskom principu, kako bi se priklonio falocentričnom egoizmu muškog principa imanja, hapanja resursa samo za sebe, čime je skrivio ratove, glad i smrt milijuna ljudi i djece diljem svijeta – tada se čovjek odrekao života i odlučio za samouništenje.

Ako ste shvatili poantu, onda možete povezati misao o kapitalizmu kao muškom principu organizacije društva koje se temelji na izrabljivanju i uništavanju planete, majke Zemlje, dakle žene i njezine djece u ime profita. U tom smislu, položaj žene u našem društvu zavrijeđuje punu pozornost.

Utopija ili imperativ? - Dr. Vandana Shiva

Indijska fizi?arka i stru?njakinja za pitanja o?uvanja okoliša i života na Zemlji

Dr. Vandana Shiva,

u studenom je prošle godine osvojila Sydney nagradu za mir za svoje zalaganje za socijalnu pravdu. Pedesetsedmogodišnja filozofkinja i aktivistica svjetski je priznata zbog svog rada na osnaživanju žena u zemljama u razvoju, zagovaranju ljudskih prava malih poljoprivrednih zajednica, te na znanstvenoj analizi održivosti okoliša.

Mra?na strana Ladonje 1

Napomena: zbog obilnog sadržaja radila sam sa hiperlinkovima koji potvr?uju moje neslužbene izvore informacija i za koje sam sigurna da su vjerodostojni. Na suradnji posebno zahvaljujem vrsnom hrvatskom pravniku bloggeru kanuny-ju bez kojeg ovaj rad ne bi bio mogu?.

Tko je kome što u krošnji Ladonje (a i šire...)

Koji paradoks!

Posljednjih mjeseci bavim se prou?avanjem demokracije u 'rvata, pa sam o tome u komentarima puno i rekla referiraju?i se na ?l.1 st. 2 i 3 Ustava RH koji glasi:

U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlu?ivanjem.

Naime, ovdje nije jasno definirano tko su predstvanici i što zna?i neposredno, s obzirom na to da se u nas u trenutku izbora na listi?ima zaokružuju stranke u kojima šefovi (dakle, posredno) odlu?uju tko ?e sjediti u Saboru. Mislim da su si stranke ovakvim na?inom, dakle, koriste?i nedore?enost (?!) Ustava, nelegalno prisvojile pravo da umjesto naroda odlu?uju tko ?e biti njihovi predstavnici.

Takvim smo na?inom dobili:
1. oligarhiju - neovisno o strana?koj pripadnosti. U zadnjih 20 godina imamo 1450 uvijek istih koji se izmjenjuju u tom politi?kom teatru apsurda. U svakoj se stranci sve vrti oko nekoliko ljudi koji su alfa i omega i odlu?uju tko ?e u Sabor, a tko ne?e. Tako nam je Sabor pun svega i sva?ega, a najmanje ?asnih ljudi.

Strawberry Fields 1

Dakle, ako zanemarimo ?injenicu da se u RH što se ti?e politike još uvijek živi u prošlosti, ostaje nam ?injenica da svijet i svijest ?ovje?anstva ipak idu naprijed svi?alo se to nama ili ne. Ju?er je baš Letica (nije bitan on, nego misao) u emisiji Milane Vu?kovi? Runji? kazao da danas intelektualac ne možeš biti bez interneta i to je to?no. Danas živimo online.

Svijet online sve se više povezuje, a hijerarhijske piramide poravnavaju (doga?a se proces prelaza zapovijedanja i kontrole u suradnju i spajanje) u svrhu stvaranja, zarade, otvaranja novih radnih mjesta, te uprezanja sve više i sve ja?e intelektualne radne snage – jer sad je to „in“, ostalo rade strojevi - traže se želje/mašta koje ?e sutra postati potrebe/stvarnost. U svrhu neometanog biznisa, padaju zidovi koji ?ovje?anstvo dijele na nacije, rase, spolove, tradicije, kulture...Negativan aspekt globalizacije jest rizik od gubitka duhovnih i tradicionalnih vrijednosti kojima Hrvati, uglavnom, teže. Evo što o tome kaže Thomas Friedman (Svijet je ravna plo?a- globalizirani svijet u 21. stolje?u):

Majka odgajateljica - generator obrasca patrijarhata

Ovih sam dana u Nacionalu pro?itala ?lanak Zrinke Ferine Žene bez djece iz principa

http://www.nacional.hr/clanak/91195/biti-majka-ne-hvala .

U svojoj najnovijoj knjizi No Kids: 40 razloga za ne imati djecu,
francuska spisateljica Corinne Maier „ina?e majka dvoje djece, piše kako je požalila što je majka te kroz 40 poglavlja dijelom provocira, dijelom ruši usa?ene mitove, a dijelom i iskreno progovara o nimalo atraktivnim stranama maj?instva.“

Ovakva pojava u povijesti ?ovje?anstva zaslužuje našu punu pažnju. Naime, dok se u ?lanku govori o ženama koje su za i protiv maj?instva, te o razlozima njihovih odluka, potom o državama ukojima žive, a koje poti?u ili ne maj?instvo, mene su zaokupile misli o samim uzrocima takvog ponašanja u žena.

Dom naroda kao dio nove političke paradigme

Problem nikad ne može biti riješen istim načinom razmišljanja kojim je i stvoren.

A. Einstein

KOMUNIKACIJA

„Ono što je očaravajuće jest da je Um zatvoren u lubanji jedinke potpuno beznačajan za okolne jedinke, a da postaje značajan kada i ako se Um otvori prema drugim jedinkama i započne komunikaciju. Komunikacija je alat kojim doživljavamo drugi Um.“ (Zoc)

Bez komunikacije nema društva. Ona je njegova osnovna pretpostavka. U tom je smislu, izum pisma bio eureka događaj koji je omogućio odvijanje komunikacije na daljinu između vrha i dna društvene piramide kroz tisućljeća. Problem je u tome što je u vidu demokracije, informacija od dna do vrha stizala u već poprilično „krnjem“ obliku, te je od vrha ka dnu stizala u obliku zakona, dakle, naredbe od strane manjine ka većini.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci