Tagovi

OPAKE NAMJERE I POSTUPCI

U DVORŠTU NAM LJUDI OPASNIH NAMJERA
a mi se u kući izležavamo

Presuda haškog Suda meni je s onu stranu pameti!
Ali, ovakva je presuda neizbježna POSLJEDICA godinama stvaranog UZROKA!

Tražiti UZROKE s a m o izvan Hrvatske
put je u nove ZABLUDE
i još je jedan dokaz
da tko tako misli nije shvatio da je u tajnoj ofenzivi
naj sveobuhvatnija, naj podlija, naj beskrupuloznija PREVARA
našeg naroda u našoj povijesti.

Monumentalna prevara i podvala dešava se
iza zavjese, u bijelim rukavicama, s osmjehom na licu,
u paketu europeizacije
s napisanom partiturom izvan Hrvatske
a dirigentom i sviračima u Hrvatskoj
osoba pohlepnih osobina
velikih ambicija, skromnih kompetencija,
amputirane društvene i nacionalne odgovornosti
s imenom, prezimenom i funkcijom.

Temelji haške presude grade se već 20-tak godina u Hrvatskoj!

Čime?
NEgativnom kadrovskom selekcijom vlastodržaca
gdje se je razum KAŽNJAVAO
a poslušnost, pohlepnost i nesposobnost NAGRAĐIVALI.

Hvala haškom sudu na presudi 's onu stranu pameti'
što nam je pokazao kako nas tretiraju
i kako nas planiraju tretirati u EU
što nepravdu proglašavaju pravdom
izjednačavanjem žrtve i napadača.

Padaj Obmano i Nepravdo

PADAJ, OBMANO I NEPRAVDO

Dok su neki odlazili, mi smo ovdje gradili,
ceste, škole i bolnice, radna mjesta, tvornice.

Pojaviše se neki ljudi, da budućnost našu kroje
postali su zastupnici, ministri i predsjednici.

Karijeristi, skorojevići, postali su ''uglednici''
domoljubi lažni bili, da bi namjere bolje krili.

Tražili su slične sebi, ako si ološ kako ne bi
stvorili nam sudstvo loše, ej ti suče, ološe.

Podvališe nam privatizaciju, svoju podlu zlu akciju
uništiše poduzeća, na štetu naših radnih pleća.

Razmnože se kriminalci, kao njihovi bliski znanci.
rasprodaju zemlju našu, a ničeg se ne plašu.

Političaru ti bleferu, ne damo ti više večeru
zaradi je radom svojim, a ne lažima kojih se bojim.

Profiteri rata raznih vrsta, prezreni ste do malog prsta
politički profiteri, kužimo vas, sad smo htjeli.

Besramno se kočopere, kao da su ekstra vele.
padaj obmano i nepravdo, činiš narodu zla odavno.

Našu Domovinu vam ne damo, ajmo ljudi sad' ovamo.
branit će mo svoje, naše, nek se oni sada plaše.

Stipe Radilović
Zagreb, svibanj, 1999.

S onu stranu Pameti

OTVORENO PISMO
hrvatima, ministrici Financija, predsjednici Vlade i predsjedniku RH

Poštovani moj narode, čujte i počujte,
kako ministar/ministrica financija neće da uzme novac sa stola,
a s lakoćom diže NOVE kredite
da otplati STARE kredite!

Evo te priče iz naslova!
Građanin ''demokratske, neovisne i suverene'' RH Stipe, jedan od nas ''sitnog zuba'' trebao je uknjižiti pravo vlasništva na davno kupljenu česticu zemlje.
Za to provesti trebao je platiti porez na promet (u državni proračun),
čiju visinu određuje Porezna uprava, koja je u sustavu Ministarstva financija.

Evo vam kronologije obrađivanja jednog posve rutinskog 'predmeta' u nadležnosti Porezne uprave, u ovom slučaju Područnog ureda u Zagrebu.

2010.
29. 04. Građanin RH Stipe uručio je Poreznom uredu u Zagrebu kupoprodajni ugovor o nekretnina.
Službenik Porezne uprave tom je prilikom građaninu Stipi uručio Poziv, u kojem piše da u roku od 15 dana dostavi 12 (dvanaest) dokumenata, u roku od 15 dana.
13. 05. Građanin RH Stipe tražene dokumente predao je Poreznom uredu.
11. 10. Građanin RH Stipe dobio je pismo da se osobno javi u Porezni ured.

Braniteljski prosvjed – promašaj GLAVNE mete?

Da li ?e mo mi hrvatski branitelji, ali i sav normalni hrvatski narod, sutra na najavljenom prosvjedu opet ispasti NAIVNI?

Kako sada stvari stoje ho?emo, jer nisam primijetio da je itko prepoznao TRIK, dakle VARKU, OBMANU, PREVARU kojima vlastodršci SAMI SEBE BIRAJU.

Na ?emu temeljim ovakvu tvrdnju?

Pa na postoje?im IZBORNIM ZAKONIMA, dakle IZBORNOM SUSTAVU!

O ?emu je rije??

Bili izbori za mjesec ili za godinu dana OVAKVI izborni zakoni omogu?avaju neograni?ene mogu?nosti NEGATIVNE kadrovske SELEKCIJE, t.j. omogu?avaju da postoje?i vlastodršci i dalja budu izabrani, na zakonit na?in.

Kako?

Postoje?i izborni sustav omogu?uje da tek 10-tak ljudi, t.j. predsjednici politi?kih stranaka (s ovlastima cara a ne predsjednika) izvrše STVARNI IZBOR, tko ?e vladati Hrvatskom (do slijede?ih izbora)!

Kako?
Pa predsjednici stranaka sastavljaju IZBORNE LISTE i REDOSLIJED na njima, a potom nama gra?anima daju da ''biramo''.

Ovo je taj IZBORNI T R I K, VARKA, OBMANA, PREVARA kojima oni sami sebe mogu birati, samoOBNAVLJATI se!

Kakvim ljudima? Pa istim ili sli?nim sebi, poslušnim sebi a ne narodu!
?im je netko NEsposobniji tim je više poslušniji.

Bankarska ljubazna NEkorektnost

Danas sam e-poštom dobio pismo od svoga prijatelja Stipe,
smatraju?i ga vrlo pou?nim za nas ''pu?ane'' pa vam ga stoga proslije?ujem.

Jutros sam došao u jednu veliku banku na poziv osobne bankarice, koja me je ju?er nazvala telefonom, da navratim kod nje u banku, jer da imam neka sredstva koja su avista, pa da je šteta da to tako stoji (nevjerojatno je kako brzo reagiraju kada sjednu neka sredstva na njihov ra?un).

Nakon ulaska u njenu sobu do?ekala me je uz poslovni OSMIJEH, pitaju?i me o zdravlju, poslu, životu, tutnula mi je u ruke ono što zovu "lepeza proizvoda", sve uz OSMIJEH naravno. Klijent mora oti?i zadovoljan i sretan, misle?i da je napravio dobar posao.

Njihova "lepeza proizvoda" nije ništa drugo nego gomila CDO-a i CDS-ova upakiranih na "domesticus" na?in, ?iji je osnovni cilj "UZMI što VIŠE - DAJ što MANJE".

Svojoj sam bankarici vratio "lepezu proizvoda" i rekao joj da me to ne interesira, da sam priprost ?ovjek i da bi bilo možda najbolje da ja to oro?im.

Gospo?ica mi je odgovorila da ?e odmah pripremiti ugovore i da je to odli?na kamata od 4,5 %, na rok od 2 - 3 godine, pitaju?i me na koliko godina ?e ?emo staviti?"

Zlo?in je Zlo?in

Prvo:
ZLO?IN je zlo?in
zlo?in je zlo?in
zlo?in je ZLO?IN
ma tko ga napravio.

Drugo:
Naslov i Tekst iz Jutarnjeg lista o izjavi predsjednika Josipovi?a o istraživanju ratnih zlo?ina iza 2. svjetskog rata
''Ne smijemo naprijed optuživati, pogotovu ne Manoli?a i Boljkovca''
su u prili?nom neskladu
što oslikava sklonost urednika MANIPULACIJAMA
što nije ni prvi ni zadnji put nekog urednika koji tako unere?uju svoje medije.

Tre?e:
Prvi dio poruke iz prenesenog naslova ''unaprijed optuživati''
je pravno jedino ispravno,
dok mi je drugi dio poruke ''osobito ne Manoli?a i Boljkovca''
neprihvatljiv
jer je u nepomirljivom sukobu s iznesenim prvim mišljenjem.

?etvrto:
Josipovi?eve izjave iz prenesenog teksta
nisu mi baš neprihvatljive
(mada je pitanje koliko su to?ne).

Peto:
Naslu?ujem da je izvla?enje ove teme na sunce SADA (pred izbore)
skretanje pažnje javnosti s BITNIH problema u državi
na SPOREDNE probleme
što je naravno destilirana MANIPULACIJA,
varkom DRŽTE LOPOVA.

Umjesto inteziviranja istraga o živu?im ''kurvinim sinovima''
(o kojima postoje svježi dokazi)
prebacuju se na istraživanje ''kurvinih sinova''
od prije 60-tak godina

Kako su se prekoocenaski Brodovi gradili u Kazalištu

Nedavno sam ?uo pri?u, i to iz prve ruke, pa mi vrag neda mira da van je ne ispri?an!

Vrijeme doga?anja:
Godina gospodnja 1990.

Mjesto doga?anja:
Naš najve?i mediteranski grad, gdje je nekada ?uveni car Dioklecijan dao sagraditi sebi ''vikendicu'' na izvoru ljekovite termalne vode
(da se u njoj odmara i lije?i reumu dobivenu dugogodišnjim ratovanjima).

Podsjetimo se, da se je poznati car sa trona povukao svojevoljno
(jo ludega ?ovika, za nevirovati), nešto sli?no kao i glavni akter ove pri?e.

Evo vam te pri?e poštovani štioci.

Jednom svom kooperantu Škver je dugovao 2 milijuna maraka za uredno obavljene poslove, a Škver nikako da mu plati. Ali ?ovik Kooperant morao je ispla?ivati pla?e svojim radnicima (i oni imaju ženu, dicu, …), državi pla?ati poreze, doprinose, prireze, dobavlja?ima robu itd. itd. …

Ima zara?eni novac, mora platiti dospjele obveze, ali NE može do svojih novaca, jer njemu poduze?e u vlasništvo države (kojoj u propisanom roku MORA pla?ati što traži) duguje, pa je zbog nedostupnosti svom novcu ?ovik Kooperant morao dizati skupe KREDITE, da ostane ?ist u o?ima svojih radnika, dobavlja?a, ali i u svojim o?ima.

Pokret otpora

DRUGA?IJA STRANKA KAO ALAT ZA SPAŠAVANJE HRVATSKE

1. ZAŠTO nova, ali d r u g a ? i j a stranka za spašavanje i ozdravljenje Hrvatske?

• Zato što su se vladari Hrvatskom odmetnuli od naroda, što su oboljeli od pohlepe, bahatosti, vladanja tu?im životima, što su prisvojili nezamislive povlastice, što ignoriraju znanje, struku, što proganjaju bolje od sebe, što plja?kaju siromašne da bogati budu još bogatiji, što održavaju visoke kamate, što su lijeni i nehajni u obavljanju posla za koje ih pla?amo, što vrije?aju zdravu pamet, što nam lažu, lažu, lažu a u o?i nas gledaju, i u sebi nam se smiju.
• Zato što su vladari Hrvatsku pretvorili u trgova?ki centar gdje je sve na prodaju – od zemljišta, poduze?a, stanova, funkcija, diploma, povlastica, šutnje, sljepo?e, poslušnosti do prodaje obraza, što su smišljali sotonske zakone da se Hrvatska može krasti, što su Hrvatsku zarazili opakim bolestima: nereda, nezakonja, nepoštenja, nepravde, nejednakosti, nesigurnosti, neodgovornosti, korupcije, lopovluka, privilegija, pohlepe,

Zdrava Pamet ili Šarlatanstvo??????

TKO danas može obe?avati da ?e prosje?na mirovina sa sadašnjih 40,48 % narasti na 75 % prosje?ne pla?e?

Osobe ZDRAVE PAMETI ili ŠARLATANI nad šarlatanima?

Pogledajmo sadašnje ?injeni?ne podatke u Hrvatskoj:
• 1.491.330 zaposlenih – s tendencijom daljnjeg smanjivanja;
• 1.197.130 umirovljenika - s tendencijom daljnjeg pove?anja;
• 1 : 1,25 odnos umirovljenika i zaposlenika - s tendencijom daljnjeg smanjivanja razlike;
• 2.165 kn prosje?na mirovina – s planiranim daljnjim zaostajanjem za prosje?nom pla?am.

Što bi za državni prora?un zna?ilo podizanje prosje?ne mirovine sa sadašnjih 40,48 % (ili 2.165 kn) na 75 % (ili na 4.011 kn)?

Zna?ilo bi da TREBA dodatnih 30-tak milijardi kuna godišnje (što je Mrak ve? komentirao).

Odakle?
STVORITI novu vrijednost može samo vitalna privreda (a naša uništena i osaka?ena je na koljenima).

Dakle potrebno je NOVO ZADUŽIVANJE!
Novooooooo zaduživanje???????????
''Pa ljudiiiiii, je li to mogu?eeeeee'',
ponovno bi uzviknuo nezaboravni Mladen Deli? - da je živ.

Dakle, ovakva obe?anja mogu se formirati u glavama onih:
• Gdje ZDRAVA PAMET više ne stanuje, ili

Razaranje ili Obnavljanje Hadezea

Nema više dvojbe da se je predsjednica Vlade i HDZ-a odlu?ila boriti protiv ZLA nad ZlimA (svake ljudske zajednice) – protiv organiziranog kriminala i organizirane korupcije, koji su se kao otrovni bršljani omotali oko debla mladog stabla, predodre?enog da raste bez okova (Hrvatske).

Stoga svaki dobronamjerni i zdravog razuma hrvat treba joj u tome držati pal?eve, da izdrži. I uspije!

To što su gotovo svi polovljeni kriminalci iz njene stranke to joj znatno otežava provo?enje LOVA na LOPOVE (?ini mi se prikladnim ovaj ''projekt'' nazvati: ''LnL''). Kolegi ''pomo?i'' da dospije u (istražni) zatvor neusporedivo je teže nego nekome koga niti ne poznaješ. Stoga, predsjednici Kosor treba u tome pomagati, a ne neprestanim zanovijetanjem odnemagati.

ŠTO za Hrvatsku ZNA?I projekt ''LnL'' (Lov na Lopove)?
Zna?i stvaranje uvjeta za po?etak njenog ozdravljenja - odstranjivanjem razmnoženih KRPELJA koji joj danono?no nemilice isisavaju krv.

ŠTO za Hadeze ZNA?I projekt ''LnL'' (Lov na Lopove)?
Ako je to dobro za Hrvatsku trebalo bi biti dobro i za HDZ.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci