Tagovi

Pitate se zašto?

Polako se zahuktava. Otkako je ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko najavio procesuiranje partizanskih zlo?ina, neki ih zovu i zlo?inima komunizma, u medije je dospjelo niz detalja navodno sadržanih u kaznenim prijavama koje je policija, tako?er navodno, ve? dostavila Državnom odvjetništvu. Kao nalogodavce, neposredne izvršitelje ili zapovjedno odgovorne za zlo?ine, prema medijima, policija sumnji?i Josipa Manoli?a, Radu Bulata i Josipa Boljkovca. Državno odvjetništvo i samo Ravnateljstvo policije me?utim opovrgavaju da su navedene osobe pod istragom, uz znakovito „još“.

Neovisno o tome ho?e li protiv imenovanih u kona?nici biti otvorena istraga i podnesene kaznene prijave, sigurno je da napisi u medijima nisu slu?ajni. Ve? smo naime navikli da se prije nego li pravosu?e nešto konkretno poduzme vrši i svojevrsna medijska priprema na na?in da detalji iz istraga, kaznenih prijava ili optužnica „na nepoznat na?in“ dospiju u medije. Umjesto bavljenja samim djelima i naga?anjima o tome kako su toliki detalji iz istraga mogli dospjeti u javnost, zanimljivije je pozabaviti se okolnostima u kojima sve dešava.

Vama koji bi ovdje vodili kampanju

Odavno nije tajna da je Internet vrlo pogodno mjesto za vo?enje politi?kih, dakako i predizbornih kampanja. Kada k tomu ve? postoje specijalizirane stranice poput ove, samo politi?ki diletant ih ne bi pokušao iskoristiti i što bolje ih uklopiti u kampanju koju vodi. Stranice Pollitike.com su korištene u tu svrhu gotovo cijelo vrijeme svog postojanja pa je o?ekivati da ?e i ubudu?e nalaziti svoje mjesto u komunikaciji politi?kih takmaca s gra?anima.

Ono što razlikuje Pollitiku.com od za to specijaliziranih strana?kih i još relativno rijetkih stranica za pisanje bloga etabliranih politi?ara je ?injenica da joj doista može pristupiti svatko, da nema nijednog vida cenzure sadržaja i da nijedna politi?ka opcija ne uživa bilo kakav vid zaštite od za nju neugodnih pitanja i(li) napada konkurencije. Zbog toga bi svi oni koji su ovdje ve? po?eli ili tek namjeravaju povesti vlastite predizborne kampanje morali voditi ra?una o nekoliko vrlo bitnih stvari.

Šeks na putu prema oltaru domovine?

Jadranka Kosor ve? dugo, zrno po zrno, prikuplja materijal od kojega bi pred parlamentarne izbore htjela ispe?i poga?u okusa dovoljno prihvatljivog da je, lijepo zapakiranu i ponu?enu, bira?i prihvate i pojedu. Do sada je pripremila brašno od Sanadera, Polan?eca, Bariši?a i nekolicine ljudi iz državnih tvrtki no svjesna je da samo od toga teško da uop?e može pripremiti nešto jestivo a kamoli još i dovoljno privla?no da prosje?no pametan bira? posegne za tim, makar kako to upakirala. Zato prikupljaju?i mora i?i sve dalje i riskirati sve više kako bi HDZ uop?e dobio šansu pomaknuti se s mjesta na kojem ga ve? godinu dana usidrenog drže brojne korupcijske afere kojima se kraj još niti ne nazire.

Prema svemu sude?i, izgleda kako je, izme?u ostalog, odlu?ila dublje zagrabiti i u vre?u vlastite stranke. U njoj se na samome dnu kriju još mnoga krupna zrna, svako sa specifi?nim okusom, koja ako ih se u pravo vrijeme samelje, pridoda i pomiješa s ostalima, poga?i mogu dati aromu koja možda ne?e privla?iti ali, sasvim sigurno, ne?e niti odbijati. Trenutno najkrupnije je zrno Vladimira Šeksa.

Napucaj ga sad! Napucaj ga sad!

Ma tko se od nas starijih ne bi sjetio scena iz crtanih filmova u kojima simpati?an lik Patak Da?a nestrpljivo ska?e oko tako?er simpati?nog lika lovca koji na nišanu drži od svih najsimpati?nijeg lika Duška Dugouška i vi?e ve? legendarno – „Napucaj ga sad! Napucaj ga sad!“. Pogotovo nakon što smo neki dan odgledali aktualni sat Hrvatskog sabora.

Jest da likovi nisu bili jednako simpati?ni, ?ak suprotno, ali asocijacija je bila nedvojbena i vrlo snažna. Ulogu Patka Da?e su naizmjence odigrali Andrija Hebrang, Krunoslav Markovinovi? i ?uro Popija?, lovca ministar Tomislav Karamarko a Duška Dugouška, samo duhom prisutan Radimir ?a?i?. Naravno, radi se o saborskim zastupnicima HDZ-a koji su iznijeli optužbe protiv Radimira ?a?i?a vezane uz privatizaciju „Zelene Punte“ i „Coninga“ te pitali ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka ho?e li pokrenuti istragu, na što je ovaj spremno odgovarao da ho?e, odnosno da ?e policija provesti izvide.

Politi?ka genijalnost na djelu – „pljuni, poliži i žrtvuj sve osim sebe“

Nakon što je Milan Bandi? zbog kandidature na predsjedni?kim izborima mimo volje Zorana Milanovi?a izba?en iz stranke, zagreba?ka ali i svekolika javnost je o?ekivala da ?e se obra?un s njim nastaviti kroz rad Gradske skupštine. Kako znamo, izbornu listu za posljednje lokalne izbore nije sastavljao Milan Bandi? ve? je taj posao kojim se ostvaruje politi?ka kontrola zastupnika morao prepustiti Zoranu Milanovi?u. Cijena je to koju je morao platiti jer se bez Milanovi?evog potpisa ne bi mogao kandidirati ispred SDP-a. Takvom pogodbom je Bandi? zadržao gradona?elni?ku fotelju ali mu je Milanovi? preoteo kontrolu Gradske skupštine. U prilog nastavka obra?una su nakon njihovog politi?kog razlaza išle i izjave pojedinih utjecajnih SDP-ovaca.

Suprotno o?ekivanjima, do obra?una putem raspisivanja referenduma za smjenu gradona?elnika nije došlo a odustajanje se pravdalo prakti?nom nemogu?noš?u da taj uspije budu?i bi za smjenu trebalo glasati više od polovice ukupnog broja bira?a. Umjesto toga je obe?an „žestoki sukob“ u Gradskoj skupštini. Žestina je doduše pokazana u bitki za ovladavanje Holdingom ali ne i kada se radilo o ve? zapo?etim projektima koje je SDP ali i dobar dio javnosti ocijenio lošim i problemati?nim zbog sumnje na korupciju (Varšavska). Još žeš?a je bila bitka za ovladavanje Gradskom organizacijom SDP-a u kojoj je pod krinkom nastavka ?iš?enja „bandi?evaca“ i „bandi?evštine“ Milanovi? pokušao instalirati njemu poslušnog Ivu Jeluši?a. Kako znamo, suprotno želji Zorana Milanovi?a, uvjerljivom ve?inom je izabran Davor Bernardi?. Bernardi? je izabran zahvaljuju?i prvenstveno potpori mla?ih SDP-ovaca jer i sam pripada toj generaciji. Najavljivao je radikalno druga?iji odnos prema politici i vo?enju gradske organizacije od onoga koji je prakticirao Milan Bandi?.

Sasvim logi?no, zagreba?ki SDP-ovci su odmah potom na izborima za Gradski odbor i Predsjedništvo gradske organizacije poduprli ve?inom njegove a ne kandidate koje je podupirao šef stranke Zoran Milanovi?. Bernardi?u je tako olakšano vo?enje gradske organizacije jer u strana?kim tijelima ve?inom sjede ljudi izbor kojih je i sam priželjkivao. Ovoliki je uvod bio potreban zato da bi se shvatilo zašto unutar SDP-a i dalje tinja sukob izme?u vodstva zagreba?ke gradske organizacije i strana?ke središnjice na Iblerovu trgu. Sukob naravno nitko ne?e otvoreno priznati ali je ovih dana ponovno izbio u prvi plan.

Bjegunac je bjegunac je bjegunac

Sav ovaj cirkus oko Ive Sanadera prelazi ve? i granice dobrog ukusa. Nije ?udilo što je Jadranka Kosor odmah nakon neuspjelog pu?a izbacila Ivu Sanadera iz stranke. Nije ?udilo ni što je na njega pokušala, i još pokušava, prebaciti svu odgovornost za ono zbog ?ega nam EU godinama brani da im se pridružimo. Vjerojatno nitko se nije za?udio ni kada je napokon zatraženo ukidanje saborskog imuniteta koji je Ivu Sanadera štitio od privo?enja i zatvaranja u istražni zatvor, kao ni kada je taj zahtjev jednoglasno prihva?en. Me?utim, teško je ne za?uditi se koliko su tzv. institucije sistema nepripremljene do?ekale taj trenutak. Isto se odnosi i na medije.

Dajem kraljevstvo za aferu!

„Dajem kraljevstvo za aferu!“ – upravo ovakav vapaj Jadranke Kosor kao da odzvanja Hrvatskom otkako je Damir Polan?ec i nju ozna?io kao onu koja je sve znala o mutnim poslovima njihove stranke. Naravno, vapaj se odnosi na bilo kakve afere koje bi se mogle vezati uz SDP. Pri tome joj o?ito nije važno da afere budu utemeljene na ?injenicama ve? samo da dobro zvu?e. Tako su inicirane tzv. afere, Piculina u Velikoj Gorici, Mrši?eva u Koprivnici, Obersnelova u Rijeci i, trebala je biti kruna svega, ona Daimler. Kako te HDZ-ove konstrukcije nisu polu?ile željeni efekt, ovih nam je dana servirana nova koja se odnosi na HEP-ove stanove.

Crying time - Nedovoljno budni v.s. nedovoljno informirani

Povevši se valjda za svojedobnom relativno uspješnom isprikom Mirele Holy, stari politi?ki lisac Vladimir Šeks je ponudio svoju. Osim što je donekle priznao vlastitu odgovornost i ispri?ao se na sebi svojstven na?in, Šeks je u javnost zapravo pustio probni balon kako bi Jadranka Kosor vidjela može li pro?i i eventualna isprika koju bi uputila u ime cijele stranke. Ocijeni li da može, bila bi to to?ka na „i“ njene antikorupcijske kampanje i vrlo dobra osnova s koje bi krenula u borbu za još jedan mandat na ?elu stranke i države.

Hrvatska Pravednost v.s. srpska Pravda

U Srbiji se ve? deset godina vodi sudski spor izme?u Države i obitelji Slobodana Miloševi?a oko ku?e koju je ovaj pod vrlo povoljnim uvjetima otkupio dok je još bio na vlasti. Radi se o ku?i koja je, istina, bila u lošem stanju ali je u rezidencijalnoj zoni na Dedinju pa ve? samo zemljište vrijedi mnogo. Uglavnom, tvrdi se da ju je Miloševi? otkupio za samo oko 9.500,00DEM dok je stvarna tržišna vrijednost bila daleko ve?a, procjenjuje se oko 10 milijuna €.

U srpskom Ministarstvu pravosu?a smatraju da bi poništenje kupoprodajnog ugovora predstavljalo zadovoljenje Pravde jer je vrijedna nekretnina otkupljena za bagatelu. Za pozdraviti je što se ne optere?uju ?injenicom da je kupac bio tada najmo?niji srpski politi?ar.

U Hrvatskoj se tijekom posljednjih dvadesetak godina tako?er zadovoljavalo stambene potrebe (i prohtjeve) politi?ara od kojih su tri slu?aja bila pod posebnom paskom javnosti, valjda zato što se tako?er radilo o najmo?nijima.

HDZ osniva novu umirovljeni?ku stranku?

Prije nekoliko dana sam od dobro obaviještenoga i do sada uvijek pouzdanog izvora bliskog vrhu lokalnog HDZ-a dobio informaciju da je ta stranka krenula u okupljanje oko sebe umirovljeni?kih udruga s ciljem osnivanja nove politi?ke stranke umirovljenika koja bi potom stupila u predizbornu koaliciju s HDZ-om. Sve se navodno temelji na procjeni da bi na idu?im parlamentarnim izborima glasovi umirovljenika mogli donijeti 8 - 10 saborskih mandata. To bi trebao biti odgovor na Milanovi?evo vezivanje HSU a ujedno bi odgovorili i na pokušaj okupljanja koalicije "Umirovljenici zajedno" Lazara Gruji?a za koju se još uvijek ne zna ho?e li se i uz koju stranu vezati.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci