Tagovi

11:59

Prvi set odbojkaške utakmice je trajao 18 minuta. Završio je u 18:05. Kad je zapo?eo?

Ne morate vjerovati, ali ovako je glasio drugi zadatak na ispitu iz matematike na nižoj razini na državnoj maturi održanom prije tri dana.
Imam ne?aka koji upravo završava 1. razred osnovne. On je pametan i vižljast i pojeo bi ovaj zadatak za doru?ak i bez ponu?enih odgovora koje su ovom priliko maturanti mogli razmatrati (Napomena: stvarno su ponudili 4 odgovora.) Važnije od toga, i ve?ina njegovih kompi?a bi zadatak ispravno riješila.

Dobro, re?i ?ete, to je drugi zadatak, samo za ugrijavanje, prikladan psihološki trik da se pristupnicima umanji stres. Ako ste na na znatiželjniju stranu pa vas zanima kako je onda izgledao prvi zadatak, zavirite na ncvv.
A što tek da se onda kaže o dvadesetom, od njih ukupno 28:
Zadano je a=18/25 i v=6.3, treba izra?unati a^3v (a-na-tre?u-puta-ve). I da, imate pravo na kalkulator. I ne, ovo nije skrivena kamera. Ovo je zaista ispit zrelosti u hrvatskom školskom sustavu.

Štramac

Ve? odavno je jasno da se naše vode?e politi?ke stranke teško mogu razlikovati po ikojem svjetonazorskom ili ideološkom kriteriju. Sasvim je o?ito da se problem ne da riješiti politi?kom amputacijom Milana Bandi?a ili Ive Sanadera, sva da oni (ili sli?ni) i prihvate žrtvu kralja ili odigraju damin gambit. Zaista, što je demarkacijska linija, što je socijaldemokratsko ili demokratsko u partiji, odnosno zajednici?
Uz najbolju volju i naivnu dobronamjernost, jedina bi se razlika koju prosje?ni bira? može (dobrohotno) prepoznati dala svesti na obranu demokratskih ili urbanih, odnosno, nacionalnih ili državotvornih interesa. Na stranu sad što su obje ove atribucije mitske i iracionalne i što obje nastoje živjeti same od sebe bez stvarnog sadržaja i ideje. Nego, zaista, što stvarno dobiva parlamentarne izbore u Gospi?u ili u ?akovcu? Vjeruju li Li?ani i Me?imurci da biranjem ove ili one stranke stvarno biraju koncepciju? Ideologiju?
U najboljem slu?aju oni odlu?uju o tome ho?emo li malo više pozitivne diskriminacije ili malo manje. U jednoj interpretaciji to se zove borba protiv korupcije, a u drugoj korupcija; eto, na to se svodi.

Tanja u zemlji ?udesa

Ve? znate da subotom pasionirano ?itam Jutarnji. Ima tu svega: Pavi?i?, Tomi?, Jergovi? i kultura, intervjui sa Sanaderom (zwei glatt zwei verkehrt) i sve ostalo.

Apsolutni današnji favorit mi je ipak Tanja Rudež. Bog te ubio, Tanja otišla na Ru?er se raspitat o teleportaciji. Teško je mjeriti je li u svom poslu uspješniji vl?. Sudac ili Jutarnji.
Shva?am dobrostivo i kolege s Ru?era; vjerojatno nisu znali u kojem kontekstu ?e im izjave biti objavljene. Ili su se samo dobro zabavljali.. Ok, dr. Davor Pavuna ima svoje poslanje pa tu ne bih htio ništa remetiti.

Nego, novinarica Rudež. Znamo mi da je novinarski posao okrutan. Da melje ljude. Ali, toliko …
Da li vi stvarno mislite da ima smisla pitat ljude na Ru?eru jel ima to fizikalnog smisla to što vl?. S. izvodi? Da stvarno to potpišete u novinama?
Politiku smo ve? estradizirali. Društvo pogotovo. Vidoviti Milan, protjeran iz etera naših isto?nih susjeda sasvim se lijepo smjestio u nas. Što nam još predstoji? Možda kunolovac na Ru?eru?

O ?emu govorimo kad govorimo o izborima

Osoba A
(izjava gra?anke iz Gruda na dnevniku Nova TV). Neka im. Sad bar znamo kakva je Hrvatska.

Osoba B
To je samo naizgled dobro. U stvari, tragi?no je i više nego tragi?no. Mi nismo bili u stanju svih ovih godina proizvesti novu vrijednost. Ne znamo ni danas i malo je vjerojatno da ?emo znati sutra. Spržili smo mnogo milijuna eura tu?ih novaca. Izgleda da to u nas uop?e nije tema. Možda bi i bolje bilo da smo izabrali Bandi?a, da padnemo na dno, jer sudar s dnom je jedino što nas može osvijestiti.

Osoba C
Izme?u redaka se dade pro?itati da je Josipovi? spreman povu?i tužbu za genocid.

Osoba D
Jednoj dami se poziv na kavu ne odbija.

Stvarno, znamo li zapravo kakva je Hrvatska?
Eto, Jergovi? u subotnjem Magazinu Jutarnjeg piše o sajmu na Britancu i u drugoj re?enici ?lanka koji bi se imao baviti gradom i uspomenama potegne Kafku i Hitlera. Jergovi? Hitlera, a Osoba A nas šamara po drugom obrazu. Pa stvarno, jel oni misle da ima ovdje itko nevin?
Ili smo samo loši i lošiji?

Zar opet ispo?etka?

Svi znaju ali nerado priznaju.
Naravno da nema besplatnog ru?ka, doru?ka, lije?enja, školovanja, ?ak ni sprovoda. Netko uvijek plati ili barem volontira. Pravo pitanje, dakle, glasi: tko, koga, zašto i dokad financira?
Netko treba platiti profesore, knjižnice, administraciju i struju i vodu. I ne postoji apriorni razlog zbog kojeg bi trebalo ovako a ne onako.

Dolje korporativno i potroša?ko!
U Americi ne možeš studirati besplatno. Ne možeš i to?ka. Možeš dobiti stipendije iz raznih izvora. Možeš di?i kredit. Ili platiti sam. Platit ?eš ili di?i kredit ako imaš razloga vjerovati da ?e ti se investicija vratiti. Isto je i u Engleskoj.
Koliko je to loše, koliko zbog toga trpe Amerikanci i Englezi te njihova sveu?ilišta – o tome neka brinu oni, ako uop?e misle da je to razlog za brigu.

Moja domovina

Dragi barba Luka je namjestio poltrona i idiota u HŽ. Idiot i poltron je uhvatio priliku da protupožarnu zaštitu proda na namještenom natje?aju svojoj svojti; idiotu br.3, ina?e trgovcu pse?om hranom. Ovaj je angažirao svoje prijatelje mesare i soboslikare da improviziraju mehanizaciju i obave posao za koji niti su ovlašteni, niti sposobni. Mrtvi i osaka?eni sugra?ani i gosti nikada ne?e mo?i shvatiti što se zaista dogodilo.
Ne, ovo nije nova epizoda Alana Forda. Toliko apsurdne pokvarenosti nema ni u stripu.
Nije Alan Ford. To je moja domovina.
Moja domovina u kojoj resorni ministar nakon ovakvog perverznog lanca korupcije niti ne pomišlja na ostavku. S razlogom, jer sasvim je mogu?e da no? nakon ostavke provede u istoj ?eliji sa svojim voza?em. Pravosu?e bi samo trebalo razmrsiti jesu li korumpirani sinhronizirano ili svaki za sebe.

Fizika

In memoriam Darku Glavanu

Na studij fizike na PMF-u u Zagrebu možete se upisati na inženjerski i na nastavni?ki smjer. To je pu?ka terminologija; oficijelna kaže da možete aplicirati na istraživa?ki studij fizike te na jedan od 4 profesorska: prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i kemije i prof fizike i tehnike. Za sve ove studije zadane su kvote. To je ono koliko ima mjesta, pla?ali ili ne pla?ali. Što je druga tema; povezana, ali za ovu pri?u nebitna.
Pa je tako obznanjeno da su kolege fizi?ari na nastavni?ke studije spremni primiti ukupno 90 studenata: 20+30+20+20. Ako negdje, daleko iznad naših glava, postoji sustav, taj predvi?a da u generaciji upišemo 90 budu?ih profesora fizike. Zdrav razum kaže da je netko procijenio da nam toliko studenata profesorskih profila fizike u ovoj državi treba, te da ih možemo izškolovati.
Evo rezultata: Na studij prof. fizike se prijavio 1 (jedan) kandidat, na studij prof. fizike i informatike njih 8 (osam) , na ostala dva profesorska studija (fizika/kemija, fizika/tehnika) 0 (nula). To su prijave. 9 maturanata na 90 mjesta.

Ribi?, Sanader, štrajk i secesija

Vilim Ribi? je imao petlje odbiti ponudu o dogovornom smanjivanju pla?a državnih službenika. Slijede konzultacije o mogu?im prosvjedima i štrajku. Ivo Sanader je objavio kako Vlada RH ne?e podle?i pritiscima te ?e jednostrano podrezati pla?e i ukinuti izvjesne beneficije. Tko je u pravu? Što ?e sada biti?
Pouzdano znam da je Vilim Ribi? pošten i seriozan sindikalist. Ne znam ikoga tko tvrdi da je Ivo Sanader pošten i seriozan premijer. To, naravno, još ništa ne dokazuje u ovom aktualnom sporu. Idemo onda u detalje.

Je li smanjenje pla?e, tj. odustajanje od šestpostotne povišice, nužno?
Ja mislim da jest iako bi i moj nov?anik postao šest posto prazniji. Izjave poput „ako mojih šest posto spašava državu, ako ta si?a ikome išta zna?i, onda neka uzmu“ su promašene. Puno sitnih ušteda u zbroju ?ini golemu uštedu.

Je li Ribi? inzistirao na o?uvanju sadašnje razine pla?a?
Koliko mi je poznato, nije. Inzistirao je na dvije stvari: prvo, da se uštede onda prošire na sve, i drugo, da se ustanove pošteni mehanizmi kompenzacije državnih pla?a u boljim vremenima.

Kakvu kompenzaciju je nudila Vlada?

Šest sati

?lanak u prošlosubotnjem Magazinu Jutarnjeg priuštio nam je ležernu ekskurziju u svijet sveu?ilišnih profesora. Svi su znali, pa ?ak i Uskok, da u tom svijetu ima puno endemskih vrsta. Poput, recimo, u pri?i spomenutog touroperatora koji u jednom tjednu predaje u Zagrebu, Splitu, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i opet u Zagrebu. Ili poput ?itavog ?udnovatog kontinenta kakav je, prema navodu iz ?lanka, Ekonomski fakultet u Zagrebu koji svim svojim nastavnicima koji sudjeluju u nastavi pla?a 30% redovitog bonusa na pla?u. Oni su, što li, kao neki udarnici? Alije Sirotanovi?i? Ne navodi se kako se bude nastavnik koji ne sudjeluje u nastavi. Je li to nova podvrsta? Podliježu li takvi kakvom malusu?

Drugi stup

Srušiti?
"Deset godina primjene mirovinske reforme pokazalo je da je drugi mirovinski stup promašaj i Vlada je ovim potezom pokazala osjetljivost na zahtjeve gra?ana", objasnio je ju?er ministar Ivan Šuker. Kako ovo nazvati druga?ije, nego pani?nom reakcijom?
Najbolje što je Vlada na ?elu s premijerom i ministrom financija u stanju izmisliti jest dobrovoljno i instantno prizivanje bankrota. Ideja da se imovina mirovinskih fondova pripiše državi (u ma kojoj njezinoj inkarnaciji), da se redizajn mirovinskog sustava poništi te da sve mirovine vrate u sustav me?ugeneracijske solidarnosti je jednostavno sumanuta.
Udruge umirovljenika ukazuju na loš položaj onih koji su u trenutku uvo?enja 2. mirovinskog stupa imali izme?u 40 i 50 godina te su, iako nisu morali, dobrovoljno ušli u drugi stup. Sad su ti umirovljenici, kao, zakinuti. Treba im pomo?i jer ?e im mirovine biti male.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci