Tagovi

Ljudi sivi

U Saboru sjede
Neki ljudi sivi
Kralježnice meke
Klanjaše se Ivi

Vjetar drugi puhnu
Stolicu da ne izgube
Gdje Jaca hoda
Zemlju sada ljube

Ruka im je spremna
Smjelo je dižu
Gospodaru svakom
Dupe da poližu

Isti su ko oni
Što ljubiše skute
Aleksandra kralja
Isti su ko onaj
Što Duceu preda
Pola priobalja

Svaki od njih rado
Europsku ?izmu liže
I što je gore, pred
Slovencem gmiže

Svaki od njih misli
Što mu gazda kaže
Svaki od njih bez
Imao srama laže

Kad' su pred Europom
Koda su od gume
A tu, pred rajom bijednom
Golijate glume

Isti su ko oni
Što ljubiše skute
Aleksandra kralja
Isti su ko onaj
Što Duceu preda
Pola priobalja

Za fotelju ?e meku
I penziju svoju
Odmah rado prodat
Domovinu tvoju

Strašni usud Bandi?a Milana

Od javora tvrda što ne vene,
Gusle moje pomozite mene
Pjevat pjesmu juna?kome sinu
Što letnu u nebesku visinu

Jer nam nema boljega jarana,
Od slavnog sina Bandi? Milana

Stasom sve je Milan nadvisio
Juna?ku je slavu uzvisio
Svijetlo oružje opasao
Ata silnog on je zajahao;

Vi?e ono toke srebrnije
Ve?i junak nosio ih nije,
Vi?e ono opanke od zlata
Ne smeta im ni vode ni blata,
Vi?e ono svijetlog jatagana
To je dika Bandi?a Milana,
Vi?e ono sjajnog samokresa
Uz njeg' puna Milanova kesa

Al' mu mute izdajice ljute,
Sred skupštine mu?ke, otpadnute,
Gradnju ho?e njemu da pomute

A molio je on dragog Boga
Tomo da izgradi zdanja svoga

Lažni barjak vije Tomo sada,
Poturici Marku on se nada;
?ete vodi Marko poganije
Al' ih raja neslavno ismije;
Zovu pomo? junaka Milana
Da im spasi dana od megdana

Izdajice tada raje skupe,
Na sokaku kod velike rupe,
Milanovu ?ast bi da otkupe

Kad' Milan na atu silan stiže
Bijedna raja u rupe gmiže

Milan smjelo izdajice reže,
Koje ne reže, od straha bježe
Kada junak jatagan poteže

Kad' li eto kukavnog Zorana
Odstrag' sputi junaka Milana

U prah Milan silni sada pade

Posljednji zmaj

Prošlo je mnogo mjeseca dana
Otkad Jaca kraljuje sama
Al' u njoj kola krvca ljuta
Družbu gleda kraj svojih skuta

Smjelo hara? raji režu
Još smjelije sebi vre?u vežu
Dok gleda Jaca ogledalo svoje
Sve sile svijeta nje se sad boje

Samo zmaj Ivo kraj obale leži
I od Jace ne?e da bježi
A Jaci zavist srce sad steže
Jer nju i Ivu ništa ne veže

Zove ona hara?lije svoje
Oklop i sablju njojzi da skroje
Plašljive sluge oklop joj nose
Od zlata što rajine suze ga rose
Oštru sablju sada kuju
Ponizne sluge što Jacu štuju
Pripaše Jaca oklopa, ma?a
Pa krenu kupit jošte hara?a
Za ko?iju zlatnu da vozi je moru
Ivi zmaju vršit' pokoru

Na obali zmaj Ivo sniva
Pokrila ga prašina siva
Hrabro Jaca u juriš krene
Al' oklop Ivin ?vrš?i je od stijene
Rasu se sablja u stotinu komada
Sa zmaja Ive prašina otpada
Pod prašinom oklop od zlata i dragulja
Ivo bijesno gleda što udari ga hulja
Od rike zmaja Jaca na tlo pade
Pa u strahu bježe?' puzat stade
Zmaj Ivo vje?ni u ognju se kupa
Jaci srce u peti sad lupa

Šuker i janjac

Ide Šuker ljudina jaka
Ugledao mlada janjca nejaka

Gleda Šuker silni janjca jadna
Usta su mu uvijek gladna

Kaže janjcu do?i meni bliže
Sol sa ruke da poliže

Prevari se janjac mladi
Kadli Šuker ?akiju izvadi

Uhvati on janjca da kolje
Od mesa mlada nema ništa bolje

Dere janjca veselo se smije
Pa krene rakiju da pije

Janjac se vrti Šukeru sline cure
Rakije ve? popio je bure

Gleda Šuker dok se janjac pe?e
O?i mu se blistaju od sre?e

Ekonomija sad njega ne brine
Dok za janjcem njemu cure sline

Šuker jede masna mu je brada
Janjca spasio je od svih jada

A za raju boli njega dupe
Nek' si sami svoga janjca kupe

Ovu pjesmu posve?ujem velikoj hrvatskoj pjesnikinji Vesni Parun
http://www.nacional.hr/clanak/63977/hommage-drzavnim-lopovima-vesna-paru...

Pjesma je originalno naslovljena kao Šukerova boži?na bajka, a preporuka autora je da se pjeva uz gusle.

Jedna ljubavna i jedna o?ajni?ka

Suze sina Razmetnoga

Pla?e pla?e Ron?evi?
Gorke suze roni,
Svi ga sada pitaju
Gdje su kamioni?

A Ivo mu je rekao
Uzmi što ti paše;
U banani ovoj
Sve je sada naše!

On je malo zdipio
Par bijednih miliona,
A svi ga sada gnjave
Zbog tih kamiona...

Ivo je rep podvio
Ne piše mu više;
Ron?evi? sad pla?e
ko jesenje kiše.

Uskok ga traži
Za kamione pita;
A Ivo ga je ostavio
U mreži da se rita.

Kad zve?e lisice
Tresu mu se ga?e
Poput ljute godine
On zato pla?e.

Jaca i kaca

Ivo na šampanjac zove,
Obukla Jaca haljine nove

Stigla Jaca, Ivo joj kaže
Da sada teške odluke važe

Govna je kaca ve? dugo puna
Treba nam netko tko pliva k'o tuna

Kaže Jaca, al' to su govna neka,
Ne znam što me tamo ?eka

Ivo joj veli - ma to je samo kaka,
A ovdje imaš i puno više zraka

Govna to je puna kaca
Jaca se hrabro u nju baca

?im je sko?ila u kacu
Govna meka lijepe se za Jacu

Halijna joj krasna
Puna govna masna

Perle od bisera
Napuniše se usera

Nokat joj crveni
Od govna odrveni

Pliva Jaca, a govna gusta
Za?as joj napuniše usta

Dok joj Ivo s balkona vi?e

Pravo na gad - iliti - Bandit Forever

Možda to još nekome jasno nije, ali Bandit pobje?uje. Da, da, još ?etiri godine uživati ?emo u Banditu i njegovoj vlasti. Nema tog Kregara, nema Sri?e, a pogotovo nema tog Roži?a, Toj?i?a, Klari?a ili te Holjevac, nema takvog junaka koji može smijeniti velikog poglavicu svih lopova sa mjesta gradona?elnika najve?eg grada i poslati ga tamo gdje pripada - u zatvor, što ujedno zna?i i u ropotarnicu naše nesretne daljnje i bliže povijesti.

Možda ne u prvom krugu, možda ne sa skupštinom podložnom ovako, ali gledat ?emo istu pri?u još ?etiri godine, na iste ?emo taktove plesati. Možete se ljutiti, možete misliti da to ne?e biti tako, možete se nadati - sve je uzalud, sve je besmisleno, sve prolazi - samo Bandit ostaje.

Sve ovo predvidio sam još po?etkom 2008. godine kada sam našem najdražemu posvetio ovu poemu. Sada sam je malo doradio kako bi ona uklju?ila i neke recentne, ali i manje recentne doga?aje.

Pravo na gad

Ispod kamena je ispuzao
Al' zato nije manje krao
U bijeli se grad spustio
Partije je vojnik bio
Zna se tko je gad!

U crkvu je on išao
Al' zato nije manje krao
Džepove je napunio
Svima nam se samo smij'o

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci