Tagovi

Je li i USKOK mafija?

Nisam dugo posjećivao ovo mjesto, ne da mi čitati što ste sve u posljednjih par godina pozaključivali, po svemu sudeći, ako ste nešto pametno i osmislili, stvarnost vas iz dana u dan demantira, sve je ovo bilo džabe, rekao bi nekad pjesnik danas etnoalkos...
No bez obzira što je i ovo mjesto predbilježeno za bespuća povijesnih "Biti ili mniti svemiropolisno" moram negdje javno arhivirati materijale na koje ću se možda danas-sutra pozivati, kad ova utvorena tvorevina kljokne pod teretom i smradom ...
Stogadakle, ovo (na linku ispod) je bio odgovor nekog debeloguzog poskoka na dvije moje kaznene prijave protiv vukovarskih sudaca koji su presudama na temelju priznanja krimosa na čelu državne tvrtke, a bez ijednog dokaznog dokumenta, dozvolili prijepis-otimanje-krađu dviju državnih zgrada u Vukovaru, jedne s 11 stanova vrijednosti oko 2 milijuna kuna, druge sa 60 stanova vrijednosti preko 10 milijuna kuna, obje od države obnovljene.

Zemlja tvrtki MEDIA d.o.o.

Do prije neki dan nisam znao da su neki javni podaci zaista i javno dostupni. A onda sam saznavši, u potrazi za poslovnim izvješćima o nekim potpuno perifernim trgovačkim društvima, iskoristivši tražilicu koja za svaku županiju ili grad tvrtke reda po veličini prihoda, uočio neke zanimljivosti koje sam odlučio podijeliti s vama. Podijelio sam ih prije ovog teksta najznačajnijim (po vlastitom sudu) hrvatskim istraživačkim novinarima i Državnom odvjetništvu, ali kako nemam nekog feedbacka volio bih biti načisto s jednom od mogućnosti, da se ovdje zaista radi o legalnom poslovanju uočenih tvrtki koje u nazivu nose riječ MEDIA...

Vrlo bitno, ovaj tekst nema cilj difamirati bilo koju od spomenutih tvrtki, već želi skrenuti pozornost javnosti na karakteristične detalje, recimo prvenstveno detalj da su tvrtke zbog sjedišta na području posebne državne skrbi oslobođene plaćanja poreza, te na temelju te spoznaje pokrenuti javnu raspravu o opravdanosti ovakvog zakonskog rješenja u specifičnim situacijama kao što je ova ...

Tisuću (a možda i više) HDZ-ovih tužbi za klevetu

(alternativno: I ja mislim da je vrh HDZ-a zločinačka organizacija)

Background:
Zločinačka organizacija je strukturirano udruženje od najmanje tri osobe
koje djeluju tijekom određenog razdoblja sa zajedničkim ciljem
ostvarenja protupravne materijalne koristii ili s ciljem ostvarivanja i
zadržavanja nadzora nad pojedinim gospodarskim ili drugim djelatnostima.
Radi se o kaznenim djelima za koja se može izreći kazna zatvora u
trajanju od četiri godine naviše. Zločinačka organizacija je temeljna
sintagma za utvrđivanje djela iz takozvanog organiziranog kriminala;

- temeljem optužnica i kaznenih prijava protiv nekadašnjeg premijera RH i
predsjednika Hrvatske demokratske zajednice dr. Ive Sanadera, koje
govore o protupravnom djelovanju u koje su bili uključeni mnogi
subordinirani članovi vladajuće stranke i Vlade RH;

- temeljem do sada pokrenutih istraga, podignutih optužnica te aktualnih
sudskih postupaka protiv članova Hrvatske demokratske zajednice za
kaznena djela iz sfere gospodarskog kriminala;

- temeljem novinarskih istraživanja i objavljenih nedemantiranih
činjenica o sudjelovanju i povezanosti čelnika Hrvatske demokratske

Latinica, 27. lipnja 2011.

U Novinarskom domu održana je Latinica uživo, koja otkriva da je ministar Karamarko u svojoj imovinskoj kartici zatajio vlasništvo nad nekoliko tisuća kvadrata građevinskog zemljišta pored mora u općini Obrovac. Također, bio je vlasnik ili suvlasnik pet tvrtki, a ima veze i s obitelji Petrač. Ministar Karamarko opovrgava optužbe i prijeti tužbom (monitor.hr)

HAKOM - jedno pitanje, jedan odgovor i ... ništa nova na "slobodnom tržištu"

Pitanje: Poštovani, prije četiri ili pet godina provjeravao sam dostupnost vlastitog fiksnog telefonskog broja za alternativne davatelje usluge telefonije/interneta i u tom su trenutku uslugu mogli ponuditi svi operateri iz kruga meni zanimljivih/ financijski isplativijih. Nisam tog trenutka prelazio novom operateru jer mi još nije bila istekla ugovorna obveza prema T-Com-u. Četiri ili pet godina nakon toga provjeravam više puta godišnje dostupnost vlastitog fiksnog broja ostalim davateljima telefonske/internet usluge, no ni u jednom slučaju moj broj (moja lokacija) nije bila dostupna tim davateljima. Kako se radi o poziciji u gradu, centru grada (Vukovar), i kako se radi o značajnijem željenom davatelju usluge telefonije/interneta (Optima i/ili Metronet i/ili Iskon) smatram da je nedostupnost mog telefonskog broja alternativnim davateljima usluga stvar namjernog monopoliziranja tvrtke T-Com, bez mogućnosti da građanin odabere barem između dva davatelja usluga, te je kao takvo i protuzakonito, te Vas stoga molim da mi objasnite kako je ovakva situacija moguća i nepromijenjena kroz čak četiri/pet zadnjih godina.

Presuda: U ime oca, sina i duha zlo?ina?ke organizacije

Otac Vladimir, sin Krunoslav i duh koji kruži nad zgradom "Pala?e pravde" u Vukovaru, zajedni?kim su snagama izvojevali još jednu pobjedu.
Pet i pol godina duga?ak proces, jedan od ukupno šest, ovih je dana doživio svoj drugi pravomo?ni ishod. Prvu pravomo?nu presudu od prije dvije godine Vrhovni je sud srušio zbog iživljavanja u povredama Zakona o kaznenom postupku na štetu okrivljenika. U ponovljenom postupku pazilo se da ne bi došlo do ponavljanja nezakonitosti u segmentima na koje je ukazao Vrhovni sud, ali fala bogu, prostora za iživljavanje u najcrnjem od ?etiri stupa vlasti u ovoj zemlji - uvijek ima dovoljno.

Svakog tjedna kaznena jedna (2)

Ovog tjedna, u sklopu vježbanja pisanja kaznenih prijava, dakle vježbanja demokracije na taj na?in što osim u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, jedan primjerak prijave završava u DORH-u, a drugi odnosno tre?i primjerak kod delegacije Europske unije u Zagrebu (http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr), dakle ovog tjedna rije? je o kaznenoj prijavi protiv suca Op?inskog suda u Vukovaru koji je presudom na temelju priznanja, fizi?koj osobi s prebivalištem u Vukovaru omogu?io nezakonito stjecanje državne zgrade sa 60 stanova, vrijedne na tržištu izme?u 10 i 20 milijuna kuna.
Godinu dana od prijepisa toj fizi?koj osobi zgrada je nakon intenzivnih medijskih napisa ipak vra?ena državi.
Da medijske pompe nije bilo - zgrada bi danas bila izgubljena za državu i stanare šezdesetak stanova, prijeratne nositelje stanarskih prava.

Ostaje ?injenica, i bez obzira na povoljan ishod, ta da je upravo sudac svojom presudom omogu?io ovo kriminalno djelo iz oblasti gospodarskog kriminala. Jer da je presudom odbio tužbeni zahtjev, kazneno bi djelo ostalo samo na pokušaju po?injenja. Ovako je sudac ipak klju?na osoba u ovoj kriminalnoj radnji.
A takvi suci, da bismo prošli poglavlje 23, ali i mnoga budu?a poglavlja u životu ove zemlje, ne bi smjeli više obavljati suda?ku dužnost.
Uostalom, za takve suce je i izdefiniran ?lanak 337a Kaznenog zakona, koji glasi:

(1) Sudac, sudac porotnik, državni odvjetnik ili njegov zamjenik koji prilikom vo?enja sudskog postupka ili donošenja odluke prekrši zakon s ciljem da jednoj stranci pribavi korist ili nanese štetu,
kaznit ?e se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Svakog tjedna kaznena jedna

Do sada sam pisao anonimne kaznene prijave. Kod takvih prijava Državnom odvjetništvu problem je što ih ne možete pratiti. Ja danas ne znam jesu li sve te prijave odmah po primitku faksom poderane i ba?ene u koš, jesu li zapele u ne?ijim ladicama, jesu li uop?e dobile svoj broj po kojem je predmet dalje mogu?e pratiti traženjem uvida u postupke državnog odvjetništva nakon podastiranja prijave...

I zato sad pišem neanonimne kaznene. Koje ?e dobiti svoj broj u upisniku. Pa ?u mo?i medije obavještavati o poduzetim radnjama državnog odvjetništva. O tome je li odvjetništvo kadro za ovakvo nešto ikad podi?i optužni prijedlog / optužnicu, nakon provedenih istražnih radnji. Pa ?e me, na kraju krajeva, suci koji ?e od ovog tjedna pa nadalje biti pohranjeni u državnom odvjetništvu kao osobe protiv kojih su podignute kaznene prijave - mo?i tužiti! Što ne bi bilo ni tako loše. Jer to je izgleda brži na?in da kao stranka u postupku do?em do potrebnih dodatnih dokumenata/dokaza da su ?inili ili pomagali u ?injenju kaznena djela.

Dakle, kre?emo s mogu?im kaznenim djelom iz ?lanka 337a. KZ-a, a koje je opisano na na?in da sudac koji prilikom sudskog postupka ili donošenja odluke prekrši zakon s ciljem da jednoj stranci pribavi korist ili nanese štetu, kaznit ?e se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Prema danas poslanoj kaznenoj prijavi Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, tražim pokretanje postupka zbog radnji kojima je državi temeljem su?eve presude oteto izme?u dva i pet milijuna kuna.

Apel

Jutros mi došla na um misao da napišem apel ?lanovima lokalnog županijskog i gradskog odbora/skupštine HDZ-a, na taj na?in što ?u ponaosob svakome od njih predati po jedan primjerak Apela... i onda promatrati reakciju :-)

Pa, evo tog Apela, s kojim se, naravno, prije podastiranja ciljanoj skupini, može upoznati svaki pripadnik i nepripadnik tog pokreta, a možda i dati primjedbu/sugestiju radi što boljeg koncipiranja i upu?ivanja ...

APEL uvaženom ?lanu Hrvatske demokratske Zajednice

Na ulicu zbog kriti?ke rije?i

Sudbeni dokumenti koje sam postavljao na internet u pet godina vlastitog slu?aja sve više su meta ?itanja ljudi koji su se našli u sli?noj ili goroj situaciji.
Ne vjerujem da u tim skenovima žrtve sistema i zlih pojedinaca mogu prona?i put za razrješenje vlastitih drama, ali me?usobno upoznavanje i podastiranje pri?a javnosti - svakako može pomo?i spoznaji da je ova zemlja strašno bolesna i da ?e neminovno morati uslijediti resetiranje, vra?anje na tvorni?ke postavke.

Slu?aj Nevenke S. iz Rijeke strašniji je od slu?aja u kojem dušebolni saborski zastupnik u okviru obiteljskog projekta odlu?i uništiti pojedinca odštetnim zahtjevom od nekoliko stotina tisu?a kuna. Jer ovi se igra?i u sklopu svojeg projekta zastrašivanja ne odlu?uju na ovrhu pla?e tuženice/okrivljenice, ve? u startu idu na ovrhu doma, stana u kojem obitelj tuženice živi.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci