Tagovi

Zašto je loše da mi je predsjednik agnostik (i što ja mogu u?initi po tom pitanju)?

Ivo Josipovi? nam se u kampanji predstavio kao agnostik. ?injenica da je premo?no pobijedio svog naglašeno katoli?kog protukandidata u dominantno katoli?koj zemlji izazvala je mnoge zanimljive reakcije u javnosti. Nije bilo nezanimljivo pratiti pristrano nesnalaženje Crkve tijekom kampanje i zasigurno ?e nove reakcije s Kaptola biti interesantne. No mene, kao neprakti?nog nevjernika, ipak više zanima jedan drugi aspekt ove pri?e - što to zna?i za naše društvo i za afirmaciju sekularnog svjetonazora. Je li, dakle. dobro da imamo predsjednika koji nije vjernik, ali nije ni ateist? Da bih mogao jasno odgovoriti na ovo pitanje, trebam prvo precizno definirati pojmove agnostik i ateist.

Što je agnostik?
Prema Hrvatskom jezi?nom portalu agnostik je pristaša ili sljedbenik (uf!) agnosticizma. Agnosticizam pak ima nekoliko definicija pa je najbolje da ih sve navedem ovdje:

agnosticizam
1. fil. pravac koji u?i da se bit stvari i objektivna realnost ne mogu spoznati, koji op?enito odri?e mogu?nost spoznaje
2. teol. u?enje koje dopušta opstojnost neke više sile, ali odri?e da je ljudski um može spoznati
3. op?enito, stav da na mnoga bitna pitanja ne postoje i nikada ne?e postojati odgovori, da su pred njima nemo?ni i znanost i filozofija i teologija, odnosno da apsolutne istine nema

Zašto su teorije zavjere tako uvjerljive

Stvaranje teorije zavjere i otkrivanje znanstvene istine su jednake u svom po?etku - odre?ivanje alternativne teorije koja jednako dobro opisuje ?injenice - no intelektualna lijenost i robovanje predrasudama ne dozvoljavaju teoreti?arima zavjera da naprave odlu?uju?i korak i odbace teoriju koju bitne ?injenice (koje možda nisu postojale ili nisu bile poznate ili nisu uzete u obzir - kad se formulirala teorija) ne potkrijepljuju. No stvari nisu tako jednostavne...

xkcd

Da sam odrastao (2)

Prije ?etiri dana na ovim stranicama je objavljen dnevnik "Da sam odrastao" u kojem naš kolega, ljutit na školski sustav, autore udžbenika, autoricu teksta s ne-hrvatskim prezimenom, sipa vulgarnosti rijetko vi?ene ?ak i na ovim stranicama. Što je izazvalo takav gnjev našeg kolege? Najbolje da nam on sam to kaže (izvadak iz dnevnika).
Zaista sam se u svoje polustoljetnom životu nagledao svega i sva?ega , ali što mi je moj 7-godišnji sin danas podastrtio je prevršilo svaku mjeru. Naime, kupio sam mu knjige za drugi razred osnovne škole. (...)
Idem sa njime vježbati gradivo za narednu školsku godinu i dajem mu pro?itati jendo štivo- autori: Davorka Mihakovi?, Dubravka Kolanovi? i Ivo Zalar; Hrvatska ?itanka 2; stranica 118; naslov "Da sam odrastao". Kad ono metodom slu?ajnog uzorka ispadne ovo BS:
Svako dijete zna, pa i ono najmanje, da je biti zlo?est MNOGO ZANIMLJIVIJE nego biti dobar. Biti stalno dobar užasno je dosadno, a osim toga i zamorno....... Velika slova su upravo tamo gdje sam ih i napisao.
Stao sam i......kojiiii je ovo kuuuracc jeboooooooteeeee.....pa sa ?ime ova stoka truje moje dijete!!!!!!

Kako izvu?i RH iz krize?

Magarac je predložio da ne bi bilo loše da se ljude iz javnog prebaci u privatni sektor tako da se privatiziraju školstvo, zdravstvo , vodoopskrba i sl.

Ako ?ovjek malo razmisli, situacija je otprilike ovakva:
1) u javnom sektoru ljudi rade samo iz dva razloga - jer je posao siguran ili su motivirani za društveno koristan rad.
2) u javnim školama jedva zadržavaju iole kvalitetniji kadar jer su pla?e totalna mizerija, a poštovanje prema profesiji nikakvo (dobrim dijelom ) - a vrijedi i sve pod to?kom jedan.
3) na fakultetima su pla?e nešto bolje nego u školstvu (norma je manja, a prosje?na školska sprema viša), no školarine su male (a takve trebaju i ostati) i nisu dovoljne niti za pla?e pa država dodatno upumpava zna?ajnu koli?inu novca (koji se u doba krize smanjuje).

To je stanje u SAD. To je stanje i kod nas. A takvo je stanje i u svim drugim normalnim zemljama. No u normalnim zemljama se ne doga?a ono što se doga?a u RH - da su kod rezanja troškova zbog krize fakulteti, škole, zdravstvo i javni sektor PRVI na listi.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci