Tagovi

Višestruko oporezivanje 1 kn dohotka u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je, protivno hrvatskom Ustavu i pravnoj stečevini Europske unije, dopušteno višestruko oporezivanje. Razlog tome je sustavni reket koji vlast u suradnji s javnim medijem HRT-om provodi nekažnjeno nad hrvatskim građanima i to za uslugu, koju mnogi uopće ne koriste, jer je cenzurirana i usmjerena na zatupljivanje hrvatskog naroda.

Dakle, kuna hrvatskog dohotka oporezovana je na ulazu, svim mogućim doprinosima i porezom na dohodak te lokalnim porezom - prirezom, u visini od cca 70% ukupno. Od te bijede, koja mu ostane nakon oporezivanja, Hrvat plaća usluge koje koristi i hranu. Sve te usluge i hrana oporezivi su s dodatnih 25% poreza na dodanu vrijednost. Tako Hrvat kada koristi usluge interneta i mobitela, plaća na te usluge 25% PDV-a. Isti taj Hrvat, koji ne posjeduje TV prijemnik, ali posjeduje laptop i mobitel, na čije korištenje plaća 25% PDV-a, mora dodatno platiti još i 80 kn HRT pristojbe, za tu istu uslugu prijema internetskog i mobitelskog signala. Riječ je o trostrukom oporezivanju kuna u Hrvatskoj, najprije kao ulaznog poreza na dohodak i doprinosa na plaću, a zatim još i kao potrošnog poreza - pdv-a te nepotrošnog reketa RTV pristojbe.

Besmisao stranačkog volontiranja

Upravo pročitah na Jutarnjem Listu da je Anja Šovagović, kao predsjednica Odbora za kulturu HDZ-a dala ostavku.

http://www.jutarnji.hr/anja-sovagovic-despot-obrazlozila-ostavku-u-hdz-o...

Mnogi stručni ljudi prihvatili su se čelništva nad strukovnim odborima i više od 4 godine sazivali sjednice, ekipirali ljude, radili s njima, proučavali predmetnu problematiku, iznalazili rješenja i pisali zaključke i zapisnike. Bio je to mukotrpan rad na ekipiranju stručnog dijela HDZ-a. Predsjednici odbora u te 4 godine spoznali su svu problematiku one djelatnosti kojom su se bavili. Samo se po sebi podrazumijevalo da će ti ljudi jednostavno preseliti na čela ministarstava, u čiju domenu spadaju te djelatnosti. U konačnici, nitko nije bolje od njih bio upoznat s predmetnom problematikom.

Kršenje ljudskih prava

Jeste li imali prigode pro?itati UN-ovu Deklaraciju o ljudskim pravima?

Evo jednog zanimljivog ?lanka koji se ti?e svih nas Polliti?ara:

Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Izvor: http://www.un.org/events/humanrights/udhr60/hrphotos/declaration%20_eng.pdf

U prijevodu:

Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; ovo pravo uklju?uje slobodu zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.

Brisanjem mog dnevnika pod nazivom "Korumpirana katoli?ka Crkva", u kojem sam iznijela jedan od primjera kriminala SDP-a iz vremena kad je bio na vlasti, o kojem je prethodno pisao Novi List od prošle nedjelje, te o smiješnom ?inu okupljanja svih SDP-ovaca, ateista, na politi?ki skup u marijanskom svetištu Gospe Trsatske, a koji sam na vrijeme spasila na svom blogu:

http://mynetsoul.blog.hr/2010/10/index.html

Fiktivna nezaposlenost

Kao što je u Jugoslaviji bila iskazivana puna zaposlenost, iza koje se krila fiktivna zaposlenost, odnosno ljudi su bili zapošljavani na izmišljena radna mjesta, preko razli?itih veza i vezica, tako je u Hrvatskoj iskazana puna nezaposlenost, odnosno fiktivna nezaposlenost.

Veliki dio ljudi, koji se vode kao nezaposleni, zapravo niti ne traže posao, jer odli?no zara?uju na crno. Žene pomoraca su na birou za zapošljavanje, a ne pada im na pamet i?i raditi. Mafija se vodi u broju nezaposlenih, a živi u velebnim stanovima, vozi velebne automobile i jahte, a službeno nisu nigdje zaposleni.

No nije mi namjera pisati o njima, ve? o onoj vojsci fiktivno nezaposlenih, koji dolaze na biro u potrazi za poslom, koji ne mogu na?i. Jadni mali bijedni ljudi, mahom srednjih godina i bez ikakve nade u bolje sutra. Gra?ani drugog reda. No ti su ljudi zapravo fiktivno bez posla. Naime, vode se kao nezaposleni u državi u kojoj navodno za njih nema dovoljno radnih mjesta. No da li je to stvarno tako?!

Pro-kontra zakon

Da bih pojasnila razlog zbog kojeg mislim da je u Hrvatskoj nužno hitno uvesti pro-kontra zakon, podsjetit ?u vas najprije na osnovnu obuku iz obrane i zaštite koja govori o tome što je specijalni rat.

Specijalni rat
Pod tim se podrazumijeva djelatnost odredjenih snaga drzave protiv druge drzave-zemlje, naroda ili pokreta, radi ostvarivanja vlastitih interesa. Koncepcija specijalnog rata kao dogradjena tvorevina suvremenih agresora, nastala je na uvjerenju da se cak i krupni politicko-strateški ciljevi mogu postizati primjenom raznovrsnih oblika nekonvencionalnih protugerilskih, psiholoskih i drugih specijalnih djelovanja i aktivnosti. Specijalni rat, kao sredstvo politike, nalazi se izmedju politike, kao legalne nasilne metode i sadrzaja djelovanja i rata kao nelegalne i nasilne metode primjene sile. Cilj je da se u jednoj zemlji promijene odnosi i nametne vlastita politicka, ekonomska, vojna i ideoloska dominacija. Kao sto se vidi, na udaru su sve sfere covjekova zivota.One imaju politicki i ekonomski aspekt.

Zabluda o socijalizmu

Zabluda je da socijalizam nije mogao opstati.
Problem hrvatskog socijalizma je u tome što je preko socijalisti?kog sustava u vrijeme Jugoslavije Hrvatskom vladao ?etni?ki lobi i plja?kao Hrvatsku, ?ime ju je uveo u najdublju mogu?u krizu.

Da je Hrvatska u to vrijeme imala svoj nov?anik u svom džepu, uz socijalisti?ki na?in gospodarenja nikad ne bi propala, a Hrvati bi i dan danas dobro živjeli.

Demagozi, koji u korist primitivnog kapitalizma (?itaj: robovlasništva - jer ljudi koji rade bez pla?e nisu radnici, ve? robovi) tvrde da socijalizam nije imao šanse, jer je za posljedicu imao ogromnu inflaciju i dugove, prikrivaju ?injenicu da je u to vrijeme jedan dinar hrvatske akumulacije završavao u Beogradu i u "nerazvijenima" (?itaj: opet Beogradu), a drugim se financirala JNA, dok je tek tre?i ostajao u Hrvatskoj i od kojeg je hrvatski narod relativno dobro živio: gradio stanove, tvornice, razvijao uslužnu djelatnost i ?itave gradove. Gradili smo bolnice, Domove zdravlja u svakom kvartu, škole, vrti?e i ostalo.

Vazali

Žalim ljude koji su izginuli u obrani Domovine. Njihova žrtva postaje svakim danom sve bezvrjednija. Za ovo za što su se borili, nisu se ni trebali boriti, imali smo to i prije.

Iz svoje povijesti Hrvatska nije nau?ila baš ništa. Sluganski mentalitet prevladava stolje?ima. Hrvati su ro?eni biti drugima vazali. Boriti se za tu?e pravice. Primjera iz povijesti ima bezbroj, prisjetimo se samo Zrinskih i Frankopana, kako su se juna?ki borili za tu?a imanja, a na kraju ostali obezglavljeni od tih istih, za koje su u boj nosili juna?ke ma?eve.

Jugokomunisti?ka ekipa upropastila je teškom industrijom jedan od najljepših jadranskih zaljeva, Bakarski, smjestivši u taj biser Jadrana i termoelektranu i rafineriju nafte i koksaru.

Arogantna hrvatska televizija

Kona?no je hrvatska vlada shvatila da s hrvatskom televizijom ništa ne štima i da se ogroman novac poreznih obveznika sramotno velikim porezom zvanim tv-pristojba, slijeva u vre?u bez dna, koju nitko ne kontrolira i koja ne pla?a nikakve poreze, a vrti ogroman novac.

Do kuda ide rasipanje novca hrvatskih poreznih obveznika kad je televizija u pitanju, vidi se i po tome, ako se povu?e paralela izme?u pla?e visokoobrazovanog inženjera od 4.000 kn i cijene jedne emisije Denisa Latina od 60.000 kn. Da hrvatska televizija živi od novca kojeg sama zaradi, zaposlila bi Denisa Latina na pla?u od 10.000 kn mjese?no, pa bi taj isti Denis Latin mjesec dana po osam sati radio ne jednu, ve? deset emisija mjese?no, a ne bi za jednu potrošio 60.000 kn. No kako televizija RASIPA novac hrvatskih poreznih obveznika, tako sasvim nakaradno misli da je ispravno Denisu Latinu udijeliti tu?i novac u tako velikom iznosu po jednoj emisiji.
http://dalje.com/hr-hrvatska/latinica-100000-latin-35000--4x3600-kn---/2...
Što re?i na sve ostale suradnike hrvatske televizije koji na isti na?in troše lovu.

Gotovina - glavno sredstvo korupcije

Ukoliko Jadranka Kosor želi po hitnom postupku riješiti ovu državu mita i korupcije, neka uvede bezgotovinski na?in pla?anja. Dok god postoji slobodna cirkulacija novca sa teku?ih i žiro - ra?una, a bez da te itko pita gdje si ga potrošio, sve dotle ?e postojati uvjeti za mito i korupciju. Poduze?a na natje?ajima dobivaju poslove, eliminiraju?i konkurenciju, na na?in da kasnije sa svojih ra?una dižu novce i pla?aju uslugu dobivanja poslova gotovinom. Samo to pla?anje gotovinom poskupljuje te poslove, a novac koji se na taj na?in slijeva u džepove onih koji su omogu?ili dobivanje skupog posla, neoporeziv je.

Dakle, proizvodnja danas nije optere?ena skupom radnom snagom i prevelikim brojem radnika, ve? upravo suprotno, malim brojem velikih "mitomana". Iz tog razloga nam gospodarstvo propada.

Kako puno pisati, a ništa ne re?i, pro?itajte u današnjem Novom Listu

U današnjem Novom Listu objavljen je ?lanak o tome kakve automobile voze u rije?koj gradskoj upravi.
http://novine.novilist.hr/Default.asp?WCI=Rubrike&WCU=285D2863285E286328...

Pa navode:

Iz gradskog prora?una se izdvaja novac za gorivo, dok sve ostale troškove snosi autoku?a koja je isporu?ila automobile.

Mene zanima npr. tko snosi troškove leasinga, registracije, osiguranja, auto-guma, popravaka i sli?no? Ako autoku?a koja je isporu?ila automobile snosi sve te troškove, a gradski prora?un samo troškove goriva, kako to piše u ?lanku Novog Lista, postavlja se pitanje zbog ?ega autoku?a snosi sve troškove i što je dobila zauzvrat od gradske vlasti?
Taj model, po kojem netko snosi samo troškove goriva, a autoku?a baš sve ostalo, meni bi dobro došao, pa me zanima, bi li i drugi poduzetnici ili obi?ni gra?ani dobili na korištenje od te autoku?e megane, na na?in da autoku?a sve pla?a, a oni samo gorivo?!

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci