Tagovi

O?ajna Ku?anica i Fuchsov buket

Jedna mi je TV vijest, ju?er, dala misliti. Još se i danas mu?im s pravim tuma?enjem. Naime, nikako nisam uspjela povezati vi?enu sliku i popratni tekst. Premijerka je, navodno, u obilasku svojih ministarstava da vidi kako provode Program gospodarskog oporavka te kako štede i racioanliziraju. Zakllju?ila sam da bi racionalno i štedljivo bilo kada bi premijerak zatražila izvješ?a, statistike, o?itovanja ili štotigajaznam, a u ona ministarstva koja se ?ine sumnjiva poslala institucije koje su za to pla?ene... Ali, ne! Naša se Glavna O?ajna Ku?anica spremila, stavila metlicu i krpu u ove?u torbu i zaputila se, eto, u MZOŠ. Do Fuchsa, kojeg ina?e ne vi?a i pojma nema ?ime se bavi. Kao da on zna(op.aut.). Stvar s "kontrolom" izgledala je više kao ku?na vizita i zajedni?ka kavica. Ministar je do?ekao Glavnu O?ajnu Ku?anicu s prekrasnim buketom na ku?nom pragu MZOŠ-a. i pred špalirom postrojenih službenika ozarenih lica. Teško da možete imati srca primiti buketi?, popiti kavicu, a onda re?i "Papire na sunce!"
Što je bilo nakon buketi?a, novinari nam nisu pokazali jer nije ni važno. Važan je igrokaz tzv. kontrole!¨

Nepodnošljiva lako?a koaliranja ili kako tanko?utni Darinko i debelokožna ?ur?a planiraju opstati na vlasti

Vijest koja to i nije: HSLS napustio vladaju?i koaliciju! Molim, koji HSLS? Sanja Modri? neki je dan u Novom listu lijepo objasnila o ?emu je rije? i kako samo maloumni politi?ari s jednom takvom irelevantnom stran?icom mogu imati ikakva posla.
Naime, duga je povijest ?astohleplja i karijerizma u ovoj stranci koja je od respektabilnih ?lanova na po?etku ( Goldstein,Kova?evi?, Gotovac...) spala na neke anonimuse i hohštaplere kojima je samo da ugrabe kola?i? mo?i i vlasti.
Volju za mo? posebno je živopisno demonstrirao Budiša, ponizuju?i i vrije?aju?i Pjesnika i ?ovjeka Vladu Gotovca koji je bio preveliki idealista da bi mogao opstati u društvu zvjeradi, vi?u?i "Dajte mi klju?eve Amruševe!"( sjedište stranke op.aut.)

HRT javna ku?a

Zašto je potrebno toliko dugo i zašto je toliko teško izabrati glavnog urednika nacionalno-javne televizije i radija?
Famozno vije?e HRT- a mu?i se mjesecima s odabirom ravnatelja, ali i glavnog urednika-ce. Ne uspijevaju, ali ne odustaju. Prevažna su to mjesta, ta u Vije?u! A prevažno je bogami i tko ?e biti na ?elu te važne institucije koja kreira javno mnijenje i koju, htjeli mi to ili ne, usprkos svemu, ve?ina gra?ana drži najozbiljnijom i pla?a pristojbu bez puno opiranja.
A kakva je javna ku?a HRT zna se i predobro, oni koji ho?e znati, naravno!
Od otkaza "nepo?udnima" do dobro utabane demagogije i apologije vladaju?ima ... Od Mefista Vrdoljaka, karijerista Gali?a do bezveznjaka Sutli?a, i manje ili više znanih i/ili neznanih ?inovnika i boraca za "našu stvar" , punih 20 godina imamo režimsku javnu ku?u sa sve manje kompetentnih i kvalitetnih novinara. Takvi su eksces, greška u sustavu, strano tijelo...
Stankovi? kaže da imaju 3200 zaposlenih!!! Ma koja sanacija škverova?!

Crveni referendum žutih sindikata

Ho?e li referenduma biti ili ne?e? Koordinator ujedinjenih sindikata Ozren Matijaševi? na pressici , ovih dana, nudi Vladi da se ne mu?i i da se ne troši dragocjena lova iz prora?una, da prizna nešto više od 800 000 glasova gra?ana kao obavljeni referendum.
Na pitanje novinara zna?i li to odustajanje od referenduma, Matijaševi? dobiva lagani "slom živaca" i tvrdi da on to nikada nije rekao, iako je upravo to rekao!
Naime, potpisi su se skupljali za to treba li referendum ili ne ( DA-NE) na pitanje:
"Jeste li za zadržavanje važe?ih zakonskih odredbi o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i o otkazivanju kolektivnih ugovora?"
Dakle,korak1: - treba li referendum - DA-Ne
Korak 2. - Referendum s pitanjem i odgovorom DA-NE.
Nisam pravni stru?njak, ali sumnjam da se o zakonskim propisima možemo dogovarati kako se tko sjeti.
To b bilo isto kao da kažete- policija je prikupila dokaze o npr. pronevjeri- su?enje je skupo - ajmo presko?it troškove i okrivljeni - pravac zatvor!
Toliko o tome!
Drugo je pitanje, zašto su se sindikati i kako našli u nebranom grož?u?

Junak dana - slu?aj Mucalo!

Nakon svih silnih, veleu?enih i moralizatorskih filipika naših vrlih intelektualaca na slu?aj Mucalo, dajem svoj doprinos u o?uvanju demokratske kulture i kulture demokracije u našoj zemlji.
Dakle, ministar Biškupi? jako je pogriješio odbacuju?i Mucala kao intendanta kazališta u Splitu.
Prije svega on je je (zlo)upotrijebio svoje diskrecijsko pravo da eliminira osobu iako bi se trebao baviti kontrolom procedure, a ne kvalifikacijom osobe.
Sve je ostalo politikantstvo! Isti je princip bio i sa Šnajderom pa su tako Mucalo i Šnajder u potpuno istom loncu i kriteriju ( ma što Šnajder govorio)
Naime i u jednom i drugom "slu?aju" naš je glavni Biskup(i?) trtljao nešto o programima kandidata, a zapravo eliminirao nepo?udne, svakoga iz svoga razloga. Prvi se zamjerio kleru i desnici, a dugi je kao estradnjak i kao takav blesfemija za Sveti Hram umjetnosti.

Zašto šuti ministar Fuchs?

Prosvjetari su ?udna sorta. Što ih više gaziš to su ja?i. Valjda po onoj, što te ne ubije to te oja?a. Upravo je fascinantno koliko mogu podnijeti i ?ekam ve? godinama ne bih li utvrdila to?ku na kojoj ova branša prelazi u drugo agregatno stanje. Ne do?ekah. Još!
Elem, nakon baruna Munchausena u liku i djelu Dragana Primorca koji je pokrenuo promjenu Hrvatske iz zemlje radnika i seljaka u zemlju znanja, na, koliko bajkovit toliko i neu?inkovit, na?in, naslijedio ga je sivi ?inovnik Fuchs koji nije gladan publiciteta i ne voli se izjašnjavati ni o ?emu, osim upu?ivati ?estitke uspješnim sportašima ( on je i ministar od sporta).
"Munchausen" je medijiski mahnitao, zapo?eo niz reformi koje su skon?ale na na?in da su oni najbliži "kreatori" profitirali, a "korisnici" u?itelji i u?enici te, kako se to lijepo kaže, šira društvena zajednica, padali u sve ve?i o?aj bez i najmanje mogu?nosti da zaustave mahnitog doktora i forenzi?ara koji je na podmlatku nakanio testirati svoje sulude teorije.
Na koncu se zanio idejom da bi mogao biti predsjednik pa potonuo zajedno sa Sanaderom i nestao u nepoznatom smjeru.

Azil za nezbrinute (umjetnike)

Današnji tekst u rije?kom Novom listu ponovno aktualizira osnivanje ne?ega što se, u radnoj verziji, naziva Katedra glume.
Rektor Sveu?ilišta izjavljuje kako ?e se, eto, vrlo skoro osnovati Katedra, koja ?e za po?etak biti smještena u "kulturno-umjetni?ki" blok Akademije primjenjenih umjetnosti, a na njezinom ?e ?elu biti proslavljeni glumac Rade Šerbedžija. Ve? se zna da ?e predava?ica biti i njegova supruga Lenka Udovi?ki, i još jedan gospodin iz Edinburga.
Uz iznimne umne napore, pokušah dešifrirati što bi bilo u sadržaju Katedre i kakav bi profil stru?njaka on producirao, ali nije mi uspjelo.
Rektor vrlo uop?eno govori o glumi, drami, medijima, a kreativno jezgro na Akademiji razgranalo bi se i razmahalo u raznim smjerovima: scenografija, kostimografija, ples...i tko zna kamo sve.
Rektor vidi i priliku za mlade koji su zalutali u odabiru profesije ( obrazovanja) i vidi Katedru kao "zadnju priliku" da nešto u?ine sami sa sobom. Bravo za humani pristup zabludjelima ili nezaposlenima.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci