Tagovi

Think EU. Moraš!

Pozdrav.

Što nekretnine u Sloveniji, privatizacija Hrvatskih voda, i Bro?ani, koji kusaju ne?ist zrak, imaju jedno s drugim? Govore o zemlji, vodi i zraku, govore nešto o državnim granicama i nacionalnostima u EU i govore o tome kako budu?i interes regrutira u svoju vojsku profitera, koji ?e konzumirati europejstvo. Oni ?e biti Europljani, a ne oni "ostali".

Hrvatska - investicijama (k)raj

Ja sam zbilja sretan danas, zato što me sukobljena razmišljanja na koja me poti?u Pollitika.com i ostali izvori dobre stare diskusije pune sviješ?u o važnosti rada i dobrih ideja. Divota je kako malo motivacije ?ini ?uda. Kako ste vi?

Nema interesa za ulaganje u Hrvatsku u tradicionalnom smislu, takve investicije idu na tržišta (teško da se Hrvatsku može zvati ozbiljnim tržištem za bilo što). No, postoji jedan sektor s kojim nemamo nikakvih problema, a to je bankarski. Investicije su se privla?ile po sljede?em dnevnom redu.

1. jeftino prodati i privatizirati najja?e banke u Hrvatskoj. (koje su se naveliko grabile u državni prora?un usput budi re?eno) - kva?ica

2. "poduzetnici" koji su pravovremeno privatizirali tvrtke s vrijednim nekretninama uzimaju kredite od banaka bez ikakvih primisli vra?anja. Poduze?e ide u ste?aj ili bankrotira, poduzetnik odlazi s provizijom za "posao" banka napla?uje mnogo milijuna više nego što je isplatila za kredit likvidiranjem vrijednih nekretnina. Zadatak nadležnih je ignoriranje navedenih malverzacija. - kva?ica

3. zakon o osobom bankrotu plus promidžba u medijima - kva?ica

Naslov!?! Ma ne znam.

Pozdrav.

Ve? sam spremao zajedljivi dnevnik o strankama, nevaljalostima i tako, ali uto mi je uletio stric sa dobrom starom, koja se može primijeniti i na našu lijepu Hrvatsku, - nema ništa novo pod suncem. To je iz Propovjednika, ako nekoga zanima.

Tako ja ne?u biti dosadan. Nema ništa novo pod suncem, sprega ucjene i interesa upravlja našom okolinom. Svi smo utjerani u taj sistem, nema biranja. Imam jedno instant rješenje (presko?ite paragraf ako vas budalaste ironi?ne slike ne zabavljaju).
Ima tamo napuštenih bunja u Dalmatinskoj zagori. Dvije mlije?ne koze i jarca možete nabavit za 2500 kuna. Pokraj organskog mlijeka i mesa koje, ?e te uživati mogao bi nabrojati golem broj samoniklih ekoloških ?ajeva i ostalog bilja. Za nešto keša spustite se u najbliže selo i prodajte višak mlijeka koje ste pretvorili u sir. Preporu?ujem da za to nabavite neke žitarice. Ako se sad svrstavate u siromašne, ne?ete puno izgubiti, mogu?e je i profitirati s obzirom na kvalitetu proizvoda koje siromašni moraju kupovati s obzirom na ograni?enja koja name?e budžet. Ha, ha... baš sam zabavan.

Više i jeftinije? Ne, hvala, ko da jesam!

Pozdrav,

Prošlim dnevnikom uveo sam pitanje odgovornosti civila unutar ekonomije. Treba ustvrditi što me tjeralo da se ponašam kao robot programiran ekonomijom. ?injenica je da ekonomija indoktrinira s na?elima "više je bolje, jeftinije je bolje", a rezultat sve bolje i bolje provedbe tih na?ela je ve?i profit. Ako je takav sistem op?e prihva?en (a uglavnom je, ako ne po rije?ima onda po djelima), smijemo li ikoga kriviti za išta. To je podloga za "u se, na se i poda se" na?in razmišljanja, koji stalno spo?itavamo politi?koj eliti. S jedne strane je ?in kupnje proizvoda ili usluga na crno, bez ra?una, kako bi pove?ao osobni profit, i ignoriranje utaje poreza. S druge strane je ?in žmirenja politi?ara pred raznim precjenjivanjima izvo?a?a radova financiranih iz poreznog prihoda države, iz kojeg dio na kraju sami primaju dobit u obliku mita ili ?ega sve ne. Zar smijemo diskriminirati izme?u ta dva ?ina. U oba slu?aja rezultat je isti, osoba je prešutjela kra?u zbog osobnog profita, može se re?i prodala je svoje poštenje, a porez je nestao u privatnom džepu.

Oprostite mi što vas kradem

Pozdrav Dame i Gospodo,

Pitate se ?emu ovakav naslov. Ovo ?e biti dug dnevnik, pa boje da skratim. Oprostite mi zato što sam prije par godina shvatio da se prepaid mobilni ra?un prebrzo prazni, nisam ništa poduzeo; zato što i tada nisam napustio doti?nog mobilnog operatera nego i dalje podržavam takvu kra?u svojom potražnjom za mobilnim uslugama koje mi realno ne trebaju (ja sam vam šmrkavac, samo se s mamom ?ujem preko mobitela); zato što sad znam da naplate nisu utemeljene na ra?unu, ali nemam znanja, prvo kome da se obratim po tom pitanju, drugo jednostavno nemam povjerenja da ?e me Hrvatske strukture zaštite potroša?a shvatiti ozbiljno. Dragi Ljudi, slab sam i dalje sam registrirani korisnik i dalje kupujem bonove, makar mi se na to okre?e želudac, ali pokušavam telefon koristiti minimalno. Sve ostaje kako jest.
Dogodilo se da sam par godina živio u Americi i postala su mi bliža moja prava kao potroša?a. Tako ja, mlad i nadobudan, shvatim da na portalu operatera fali velika razlika od zbroja kolone 'napla?eno' do iznosa koji sam potrošio. Skandaloznih trideset i šest posto (ili 14 kuna u periodu od 15-ak dana). Kažu mi iz službe za korisnike:

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci