Tagovi

Balkan express III

Svjedoci smo kako nam u zadnje vrijeme na unutarnjem planu ne ide baš najbolje (sveopća kriza, proračunski manjak itd.), ali smo pomalo zaboravili na vanjskopolitički položaj RH osobito u svjetlu ostavke Sanadera koju ni do današnjega dana nije javno valjano obrazložio.
Upada u oči činjenica da se S. Mesić nije, barem to nije učinio javno, pretrgao pokušavajući dokučiti razloge ostavke bivšega premijera.
Zašto?
Vrlo vjerojatno jer je i sam umiješan u taj 'posao'.
Poznato je da na ovim prostorima najveći utjecaj od svjetskih sila ima V. Britanija, a osobito od 2000 god. i trenutka kada smo obavještajnu zajednicu predali u ruke Britancima; od kada je tadašnja vlast pristala uvesti Hrvatsku pod okrilje zapadnoga balkana kao jedan od uvjeta našega ulaska u EU.
Da je Britanija preuzela obavještajnu zajednicu u Hrvatskoj svjedoči i činjenica da je 'Hrvatski list' s još jednim tjednikom svojedobno objavio preslike dokumenata sa zahtjevima britanske službe naspram hrvatskih.
Nedugo zatim, Karamarko traži od HL-a povratak tih dokumenata jer su vlasništvo POA-e ne poričući autentičnost istih.

Me?unarodna politika i BiH

Poput groma iz vedroga neba (doduše kako kome... uzeti uz dozu opreza...) odzvonile su rije?i W. Montgomerya nedavno o tome da tzv. republika srpska dobije pravo referendumom odlu?iti o otcijepljenju od BiH odnosno proglasiti samostalnu državu izto?no od Drine... na podru?ju gdje nikada nije postojala srpska država.
http://www.nacional.hr/clanak/59667/montgomery-republika-srpska-bi-treba...
Premda u svome obrazloženju tvrdi, valjda da bi smirio 'strasti' (ili savjest), kako bi i Hrvati trebali dobiti svoj entitet svakome, imalo pismenome, znano je u ?ije ime nastupa i govori bivši ameri?ki veleposlanik.
Žalosna je ?injenica da uvaženi diplomat koji svoje umirovljeni?ke dane provodi u Hrvatskoj, to?nije u Cavtatu, te iz toga mjesta hrvatskoga juga oplja?kanoga i uništenoga za vrijeme srbo- crnogorske agresije na Hrvatsku, odašilje otrovne strjelice u javnost omalovažaju?i patnje i žrtve same Hrvatske kao i ne- srbe koji su protjerani (ubijeni, mu?eni, zatvarani...) u toj tzv. RS.
Tko je od mjerodavnih reagirao?
Apsolutno nitko!

Za što su se oni, zapravo, borili?

Nakon posljednje nepravomo?ne presude B. Glavašu do?e ?ovjeku (meni barem jest) želja za rekapitulacijom svih procesa vo?enih protiv hrvatskih branitelja u zemlji i inozemstvu.
I kada malo bolje promislim ispada da je malo tko od visokih hrvatskih ?asnika izbjegao su?enje ili barem jedan vid istražnih radnji.
Nabrojati ?u one ve? osu?ene ili one kojima se sudi uz napomenu da su to sve ljudi koji su branili od ?etni?ke agresije pojedine gradove i podru?ja u RH!
?ovjek koji je spasio Gospi? i sprije?io fizi?ku podjelu Hrvatske na 2 dijela, Mirko Norac - u zatvoru, osu?en kao ratni zlo?inac!;
zaslužan za obranu Karlovca, Mihajlo Hrastov- u zatvoru, osu?en kao ratni zlo?inac!;
zaslužan za obranu Sunje, Slobodan Praljak - zatvoren u Haagu, sudi mu se za ratni zlo?in!;
najzaslužniji za veli?anstvenu 'Oluju' (ne nalazim prikladniju rije? za istu), karizmati?ni Ante Gotovina - zatvoren u Haagu, sudi mu se za ratni zlo?in!;

Novi program stranke 'Jedinohrvatska'

U subotu, 25. travnja 2009. u Dalmatinskoj 7, Zagreb održan je izborni sabor stranke 'Jedino Hrvatska- pokret za Hrvatsku' (u daljnjem tekstu 'Jedinohrvatska').
Na tom saboru utvr?ena je lista kao i nositelj iste stranke za skupštinu grada Zagreba, a na ?ijem ?elu je umirovljeni general HV Ljubo ?esi? Rojs- jedan od utemeljitelja stranke.
Nakon prlamentarnih izbora 2007 i, slobodno možemo ustvrditi, debakla stranke iz pokreta 'Jedinohrvatska' istupio je Ivi? Pašali? sa svojim HB kojega je nedugo zatim ugasio (31. kolovoza 2008.).
Nekolicina entuzijasta, me?u kojima je i moja malenkost, grijali smo vatru u prostorijama stranke (Mislavova ulica) nekoliko mjeseci dok nismo deložirani.
Idu?ih gotovo pola godine nismo smjeli pristupiti ra?unalima, uredskom materijalu, knjigama... koje su ostale u istim prostorijama, jer je gradska vlast postavila 24 satnu zastitarsku stražu pred vratima (prostor je naime gradski) i usprkos molbama, pisanim i usmenim, nismo mogli dobiti protorije na daljnje korištenje.

Korak naprijed prema euroatlantskim integracijama?

Eto i to zbilo!
RH je postala ?lanica NATO saveza!
http://www.javno.com/hr-hrvatska/sanader-ulazak-u-nato-proslavio-sampanj...
Premijer kaže da smo ostvarili 50 % vanjskopoliti?kih ciljeva te da nam je ostala još i EU.
Onda smo u?inili što...?
Približili se Europi? Neka me netko ispravi, ali zar nismo i sada u njoj?
Što Hrvatska dobija s tim i tko je uop?e (zapravo, jeli itko) pokrenuo javnu raspravu o možebitnim dobrim ili lošim posljedicama ulaska Hrvatske u te saveze?
Ulaskom u NATO 'skrili' smo se pod najve?i obrambeni svjetski kišobran i, teoretski gledaju?i, sada nas brane milijuni stranih vojnika iz 27 svjetskih država!
Zar se netko zanosi mišlju da je s našim ulaskom u NATO nestala pretenzija susjeda na naše ozemlje?
Slovenci su tu (kontroliraju sv. Geru, Savudrijska vala...), a tu su i Srbi (dunavske ade)...
Drugi cilj je EU.
Neki misle da ?e time nastati razdoblje vladavine prava jer je naša korumpirana politi?ka elita otišla predaleko, nu, pita li se itko (ili možda zna li) kakvo je stvarno stanje u toj EU?

Ho?e li se EU-a raspasti u idu?ih 10 godina?

Nedavno smo mogli pro?itati izvješ?e CIA- e u kojem se predvi?a raspad EU-e do 2020 god.
http://www.javno.com/hr-svijet/do-2020-raspad-eu-hrvatska-na-zapad-bih-i...
Gledaju?i natrag u povjest vidljivo je da CIA ne daje u javnost izvješ?a koja nisu utemeljena na nekim konkretnim podacima, odnosno da ti procesi nisu po?eli ili su ve? u poodmakloj fazi realizacije.
Sjetimo se 1989. kada su prognozirali raspad bivše države u roku 18 mjeseci... i bi upravo tako.
Pogodili slu?ajno?
?isto sumnjam!
Slijedom toga logi?no je zaklju?iti i da je raspad EU po?eo na neki na?in te da ?e i doista biti gotov do 2020 god.
(Bio bih licemjeran kada bih rekao da mi je žao..., ali eto).
Rekao bih da se ovdje radi prvenstveno o implementaciji strategije upravljanih kriza kojoj smo svjedo?ili za raspada bivše države, doduše, ovdje ne o?ekujemo 'krvavi' raspad kao u slu?aju spomenute države, ali do rastakanja svakako dolazi.
Dva su razloga tome:

Sumrak hrvatskoga pravosu?a?

Pomalo neprimjetno, rekao bih nepravedno, prošla je nepravomo?na presuda županijskoga suda u Zagrebu u slu?aju 'Zagorec' na ovim stranicama.
http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/presuda-zagorec-kriv-za-kradzu-dragul...
Odmah u po?etku želim naglasiti bitnu ?injenicu:
Svatko kome se dokaže krivnja na sudu povezana s malverzacijama u povijesti (naglasak na Domovinskom ratu) neka za to bude kažnjen.
Me?utim, moj (ne samo moj) dojam je da u slu?aju 'Zagorec' nije baš tako bilo.
Istoga je osudio sudac Siniša Pleše .
Taj sudac je netom prije oslobodio Rojsa svih optužbi u slu?aju malverzacija u 66. pukovniji HV-e :
http://www.javno.com/hr-hrvatska/foto--ljubo-cesic-rojs-oslobodjen-svih-...
Znakovita je bila izjava Rojsova branitelja, odvjetnika Ž. Oluji?a koji je tada rekao
U ovoj bi zemlji netko kona?no morao shvatiti da sudovi nisu mjesto na kojima se razrješuju politi?ki problemi.
Nije li možda Rojsova osloba?aju?a presuda alibi za osudu Zagorca?
Štogod bila pozadina pri?e ?injenice su nepobitne:

Gospodari kaosa- nekad i danas

?esto se pitamo zašto je neki doga?aj u povijesti 'ispao' baš onako i tko je za to zaslužan?
Nepobitna je ?injenica da su više- manje sve revolucije i prevrati po?evši od francuske revolucije do današnjega dana djelo istih ljudi- gospodara kaosa kao provedbenoga dijela hijerarhijskih urotnika kojima je cilj uništiti krš?ansku, Kristovu Europu da bi ustoli?ili novoga Kneza ovoga svijeta.
Sve je po?elo 1789 god. francuskom revolucijom. Ono što se danas u?i djecu da je to revolucija koja je donijela slobodu, jednakost i bratstvo je obi?na floskula anglosaksonskih determinista kojima je oduvijek smetala jaka Francuska- tadašnja kolijevka europskoga katolicizma.
Prvo su 'hijerarhijski urotnici' oko Luja XVI uspjeli kralja nagovoriti da pruži financijsku i vojnu pomo? u borbi za oslobo?enje SAD-a od engleske kolonijalne vlasti.Kada se Francuska ekonomski iscrpila, ti isti urotnici narod huškaju na ustanak, prodaju?i mu prevratni?ku krilaticu o kruhu i kola?ima.

Balkan express II

U nedostatku naziva za dnevnik proglašavam ga nastavkom ovoga:
http://pollitika.com/balkan-express
Puno toga se dogodilo od objave prošloga dnevnika, ali ću se zadržati na novim objavama vezanim za pojam 'Zapadni Balkan'.
Na sam Badnjak g. E. Busek, bivši koordinator pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu izjavljuje:
http://www.javno.com/hr/hrvatska/clanak.php?id=218135
Još jedna izjava iz 'Europe' prolazi relativno nezamijećeno, a dolazi od O. von Habsburga:
http://www.javno.com/hr/hrvatska/clanak.php?id=93366
Na koje grane je spalo naše istraživačko novinarstvo ?
Važno je kako su novinari EPH nakon koncerta MPT napisali da se skandiralo sve i svašta:
http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2008,12,20,,145900.jl
Premda izjave novinara koji su imali akreditaciju za koncert kao i izvješća PU Istarske demantiraju te navode ovi koji nisu nazočili očito su bolje vidjeli. Sve je u svome stilu 'podgrijao' i Kajin.
Novinari se bave takvim glupostima, a o bitnome ni riječi!

Erasmus Gilda- zlo?in za pisa?im stolom

U Mimari je 21. studenoga ove godine u organizaciji zajednice udruga HVIDRA-e grada Zagreba, glede teme 'Domovinski rat- zlo?in za pisa?im stolom', održan okrugli stol 'Erasmus Gilda- petnaest godina poslije'.
Naime, to?no prije 15 god. na istom mjestu Goldstein- Pusi?kina Erasmus Gilda organizirala je okrugli stol Srbi i Hrvati.
O ?emu se zapravo radi?
Kada je u Hrvatskoj, uz potporu Soroseve filantropije, kulturnu hegemoniju preuzela Erasmus Gilda predstavila se kao neobvezatna ni jednoj državnoj ni strana?koj opciji ..., erazmatici su projektirali 'Drugu RH' po aksiomu demokracija ili nacija.
Nakon tre?ejanuarske smjene vlasti, prispodobno Goldsteinovu algoritmu ' od nacionalne države ka državi gra?ana' , otpo?inje Mesi?eva demontaža hrvatske nacionalne države, poznata kao detu?manizacija. A prva je iskra 'bljesnula' u Mimari 1993.
Tadašnji skup je okupio mahom jugoslavenski orijentirane intelektualce s prostora bivše ex države koji su iza zatvorenih vrata pitali sebe 'kako se dogodilo, gdje je po?elo, zašto je bilo...?'.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci