Tagovi

Hrvatska 2020. - Skica za jedan scenarij

Godina je 2020. Državni zavod za statistiku upravo je objavio svoje redovno mjese?no priop?enje u kojem izvješ?uje o novom porastu broja nezaposlenih: na burzi rada sada je prijavljeno oko 600 000 hrvatskih gra?ana, oko 30 000 više nego protekli mjesec. Ubrzo je stigao i službeni odgovor iz Vlade: glasnogovornica Vlade službeno je demantirala priop?enje DZS-a, kritiziraju?i ga zbog "pogrešne metodologije", i navode?i kako Vlada ima sasvim druk?ije podatke. Doduše, i ti podaci pokazuju porast nezaposlenosti, no, prema vladinoj glasnogovornici, to se može pripisati "redovnim fluktuacijama na tržištu rada", kao i "nepovoljnoj ekonomskoj poziciji" u kojoj se Republika Hrvatska nalazi. Državni su mediji ujedno prenijeli i izjavu predsjednika Vlade o "odlu?noj borbi protiv nezaposlenosti", koja je rezultat "izrazito nepovoljnog ekonomskog položaja Hrvatske", što pokazuje samo da se hrvatski narod "ponovno bori", kao što se uvijek borio.

Audiatur et altera pars...!

Stari je princip rimskog prava da uvijek treba saslušati i što ona druga strana ima za re?i, pa tek nakon toga donijeti pravorijek, zaklju?ak, odluku, presudu, ve? o tome o ?emu se radi. Pa neka onda tako bude! A ovdje ?e biti rije?i o slovenskoj strani. Više puta su me pojedinci na ovom blogu napadali zašto ne prezentiram i stajališta druge, slovenske, strane, kao da sam ja u najmanju ruku glasnogovornik slovenskog Ministarstva vanjskih poslova, ili osobni suradnik Boruta Pahora. Na ponovljeni poziv da netko drugi, a posebno naši slovenski prijatelji, prezentiraju argumente slovenske strane u ovom sporu koji je prestao biti samo grani?ni, ostali smo bez odgovora.

Pa, dakle, audiatur et altera pars! Za po?etak, promotrimo malo argumente, "argumente", program i retoriku onih stranaka i politi?kih "faktora" koji stoje iza nedavne referendumske inicijative. Ako je to "trijumf demokracije", kako ga neki etiketiraju i likuju zbog toga, bilo bi dobro da ?itatelji ovog portala upoznaju iz prve ruke što naši susjedi Slovenci tvrde, kad je u pitanju hrvatsko- slovenska granica, ili "južna meja".

Hrvatska - zemlja koja se (ponovno) izumljuje

...ili o postkomunisti?koj transformaciji politi?kog i društvenog sustava u Hrvatskoj

Posljednjih dana i tjedana sve nas zahva?a neki ?udni fatalizam: sve više i više je o?ito da zemlja nepovratno srlja u gospodarsku propast, a time i u politi?ki i društveni kaos (iako se nadam da to ne?e biti tako). S druge strane, vlasti kao da uop?e nije stalo da nešto suvislo poduzme po tom pitanju, oporbu, na kafkijanski na?in, ionako ni nemamo. Politi?ko - korporativne strukture u RH imaju sve ve?i utjecaj, a situacija se svakim danom sve više radikalizira. U situaciji u kojoj su naši "stru?njaci" sposobni proizvesti na desetke raznih strategija i planova, te zakona, dok se nijedan dokumenat ne provodi, zaista nam nedostaje strateškog razmišljanja i djelovanja.

U takvoj situaciji uvijek je dobro promotriti kako nas promatraju s nekog neutralnog aspekta. U ovom ?e tekstu dakle biti rije?i o demokratskim i drugim procesima u Hrvatskoj i o karakterizaciji trenutne društvenopoliti?ke situacije u našoj zemlji. Sve ?u to zatim pokušati staviti u kontekst transformacije postkomunisti?kih sistema, iz (polu)autoritarne države u demokratsku. Ponekad nas naša zatvorenost i "kroatocentri?nost" prije?i da objektivno sagledamo situaciju, i to je nešto što nam treba; a nakon objektivne analize, potrebno je vrlo brzo usaglasiti se oko planova i nakon toga ih sprovesti. Da bi znali kuda idemo, moramo najprije znati gdje smo, a pri tome je bitno shva?ati našu transformaciju kao proces, a ne kao završeni postupak. Kao što sam u jednom tekstu ve? i naglasio, u ovoj i nadolaze?im godinama, u posvemašnjoj krizi, prije svega ?e biti važna gra?anska inicijativa.

Zašto ulagati u znanost?

Prakti?ni uspjeh neke ideje, bez obzira na njezinu inherentnu vrijednost, ovisi o stavu suvremenika. Ako je stigla na vrijeme, bit ?e brzo prihva?ena, ako ne, doga?a joj se isto što i nježnoj biljci koja ni?e iz zemlje prizvana tolim suncem, samo da bi se smrzla i propala na mrazu i hladno?i.

Nikola Tesla

Stigla su krizna vremena i za znanost: financijska i gospodarska kriza najprije je pokucala na vrata onih podru?ja koja se u široj javnosti ne smatraju toliko nužno korisnima. Znanost i obrazovanje su, nominalno, uvijek na prvom mjestu, ali ?e vlade lakše dati stotine milijardi eura za spašavanje svoje vlastite kože, a za poneki milijun eura uloženih u znanost i obrazovanje zahtijevat ?e beskona?nu proceduru. No, to nije ni hrvatska, ni europska, mnego svjetska specifi?nost i karakteristika: u bankrotiranoj Kaliforniji, prvi koji su se našli na listi otkaza su upravo u?itelji, i to ne bilo koji, nego u?itelji prirodnih znanosti.

?as za rešitev hrvaškega vprašanja te?e

Najprije, dignite ruku svi oni koji niste razumjeli gornji naslov. Jeste? A sad svi koji ste dignuli ruku, na?ite svoje ?itanke iz prvog razreda osnovne škole i ponovite gradivo. Jer, naslov, iako na slovenskom, lako je razumljiv svima, i iako je jezik ovog portala hrvatski, inzistiram na ovakvom naslovu, jer njegova razumljivost samo pokazuje koliko toga zajedni?kog imaju Hrvati i Slovenci, iako su u zadnje vrijeme po?eli i jedni i drugi graditi bodljikave žice na obje strane "meje".

Slovenski list "Mag", prilog "Dela" objavljuje (a Jutarnji prenosi) intervju sa slovenskim ministrom vanjskih poslova Samuelom Žbogarom, u kojem on navodi da je "mogu?nost da Slovenci o pitanju ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora EU odlu?uju referendumom sve realnija". Što je u tome sporno?

Rekapitulacija hrvatske demokratske tranzicije

Uskoro se navršava 17 godina otkako je Republika Hrvatska me?unarodno priznata, i otkako je postala me?unarodno priznati pravni subjekt. Dogodilo se to nakon raspada države Socijalisti?ke Federalne Republike Jugoslavije, države koja je bila višenacionalna ali u kojoj se nacionalno sputavalo, država koja je bila liberalna, a opet polutotalitaristi?ka....

Demokratska tranzicija, što je to? Tranzicijom se obi?no ozna?ava samo prijelaz iz centralnoplaniranog u tržišno gospodarstvo, no prava je tranzicija mnogo dublji, sociološki proces, koji ozna?ava prijelaz cijelog društva iz stanja sputane slobode u stanje slobode, demokracije, vladavine prava, kulture i tolerancije.

Sjeverna Hrvatska kao provincija

Kona?no se dogodilo. A nije da se o tome nije pri?alo. 14. je prosinca na snagu stupio novi vozni red Hrvatskih željeznica. U tom novom voznom redu, hvali se HŽ, ima 21 vlak više nego u prethodnom voznom redu 2007/08. No, neke se stvari ipak prešu?uju, a o njima se saznaje tek iz druge ili tre?e ruke.

Rije? je o ukidanju me?unarodne željezni?ke linije Zagreb- Zapreši?- Zabok- Varaždin- ?akovec - Kotoriba - Budimpešta, odnosno, o preusmjeravanju tih linija, broj 204 i 205 kroz Koprivnicu, koja je ujedno i Vb paneuropski željezni?ki koridor. Brza linija do Zagreba od ?akovca i Varaždina još uvijek postoji i nije ukinuta, kako su se neki pribojavali (a me?u njima i ja), no ta brza linija nije više me?unarodna. O toj sam problematici pisao još 3. srpnja, u tekstu pod nazivom Neshvatljiva odluka Hrvatskih željeznica. Bili su se u me?uvremenu pobunili i župani, strana?ke mladeži organizirale su paljenje svije?a za "pokojnu" liniju, sindikat je upozoravao...ali promijenilo se nije apsolutno ništa. Naravno, HŽ o tome nije izvijestio o svojim stranicama, nego je to elegantno prešutio.

Ekonomisti pojma nemaju, ili Zaboravljena povijest II.

Na početku disclaimer, da se nitko ne bi osjetio uvrijeđenim: neka se naslov shvati kao mehanizam izražavanja :)

Dakle, u posljednjih nekoliko dana, tjedana i mjeseci suočeni smo s financijskom krizom koja je sad već premašila sve rekorde i koja je doslovno cijeli svijet dovela na rub, i čini se da nam slijedi globalna gospodarska kriza. Netko reče jednom da je ova kriza uzrokovana time što su se oni financijski "stručnjaci" i stručnjaci na Wall Streetu i drugim financijskim prijestolnicama svijeta malo "zaigrali", a sad jednostavno žele zaštititi svoj način života koji je doslovno preko noći doživio krah. Netko drugi će reći da je sama ideja o zarađivanju novaca na prelijevanju iz šupljeg u prazno "đavolska" ideja koja je u startu bila osuđena na propast. Bilo kako bilo, ova je kriza pokazala da s tržišnim sustavom nešto ne štima (a što?) i da će i ovaj put ceh platiti upravo oni koji nisu ništa krivi: oni najsiromašniji (tako je npr Kalifornija već dobrano bankrotirala, a ni u drugim dijelovima Amerike nije blistavo). Nažalost, tako je to: ako pronevjerite 1000 kuna (dolara, eura) idete u zatvor, a ako pronevjerite 1 000 000 000 kuna (dolara, eura) dobijete otkaz s otpremninom od 10 % tog iznosa :)
Vrli novi svijet?

Isto smo tako vrlo često u posljednje vrijeme čuli različite stručne procjene i analize uvaženih ekonomskih stručnjaka. Bez potcjenjivanja njihove stručnosti, ipak se moramo zapitati, znaju li ponekad oni što rade? Na primjer, prije ljeta slušali smo kako je "vrijeme jeftine nafte prošlo", kako će cijena nafte rasti do 200 dolara po barelu, i kako u slijedećih 10 godina sigurno nećemo više imati jeftinu naftu; a pogledajte sada: cijena nafte nezadrživo raste, i sada se opet pojavljuju drugi stručnjaci koji procjenjuju da će cijena nafte "dugoročno ostati na 50 dolara po barelu". Možemo li im vjerovati?

Zaboravljena povijest

Završio je to?no 11. studenog u 11 sati, te kobne i sudbonosne 1918.: "la Grande Guerre". Prvi svjetski rat završio je potpisivanjem primirja s Njema?kom, glavnom silom koja je stajala iza rata (ali ne i jedinom), i njegovim stupanjem na snagu to?no 11. 11.1918. u 11 sati. Tragi?no simboli?ki, samo dvije minute prije stupanja primirja na snagu (a poslije njegova potpisivanja), u 10.58, poginula je posljednja žrtva rata, kanadski vojnik, od njema?kog snajpera, George Lawrence Price.

Prvi svjetski rat se s pravom naziva "prakatastrofom 20. stolje?a": upravo je on obilježio i pokrenuo sve doga?aje koji su uslijedili nakon njega, i ?ije posljedice osje?amo još i danas. U tom ratu propala su ?etiri carstva: ono austro- ugarsko, njema?ko, rusko i tursko. Hrvatska je gotovo 500 godina bila integralni dio Habsburške monarhije, i ta je povijest ostavila i pozitivne i negativne tragove, no ?injenica je da je i to naša povijest: tim više ?udi da 90. obljetnica završetka Prvog svjetskog rata nije ni na koji na?in zna?ajnije obilježena ili barem spomenuta u Hrvatskoj.

Što u?initi? Nasljedstvo Saveza komunista Hrvatske

Rade?i jedno istraživanje nevezano uz politi?ke teme, slu?ajno sam naišao na jedan ?lanak ?iji bi sadržaj mogao zanimati ?itatelje pollitike.
Radi se o ?lanku "What is to be done? Succession from League of Communists of Croatia" ("Što u?initi? Nasljedstvo Saveza komunista Hrvatske"), autora Paule M. Pickering i Marka Baskina, koji se trenutno nalazi u postupku objavljivanja u ?asopisu "Communist and Post- Communist Studies", odnosno "Komunisti?ke i postkomunisti?ke studije", koji se bavi politološkom, sociološkom i povijesnom analizom komunisti?kih pokreta i ideologija, kao i razdobljem postkomunizma u zemljama u kojem su komunisti?ki pokreti bili na vlasti.

Napomena: sadržaj ?lanka dostupan je samo pretplatnicima, ali mogu?e mu je pristupiti i preko Carneta.

?lanak govori o "kompleksnom i nasilnom procesu tranzicije u Hrvatskoj", i vjerujem da ?itateljstvo pollitike zanima što u tom ?lanku piše, pa sam odlu?io dio njegovog sadržaja prevesti i prepri?ati. Uvijek je zanimljivo vidjeti što znanost iz drugih dijelova svijeta kaže o nama, posebno ako se radi o ovakvim temama za koje hrvatski znanstvenici ne mogu biti do kraja objektivni (uz dužan respekt njihovoj profesionalnosti), jer su dio iste te politi?ke zajednice. Pa da vidimo.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci