Tagovi

Povlaštene mirovine partizana, udbaša, kosovaca, JNA kadrova i funkcionera komunisti?kog sustava

Eto, kako je ovih dana po?elo prebrojavanje tzv. braniteljskih mirovina, kako se iste nazivaju u gotovo svim medijima, red je da i o tome napišemo koju rije?. Naime, dugogodišnjom medijskom hajkom na odre?ena prava koja ostvaruju odre?ene skupine sudionika Domovinskog rata javnosti su nametnuto pogrešno mišljenje, te su stvoreni odre?eni stereotipi, koji se ukratko mogu sublimirati u nekoliko pogrešno percipiranih sinonima, a to su: povlaštene mirovine = braniteljske mirovine, braniteljske mirovine = lažne mirovine, branitelji = lažni branitelji itd.

Njema?ka raspisala nove potjernice za udbašima - na redu je "Rije?ka veza"

Njema?ki savezni kriminalisti?ki ured (Bundeskriminalamt - BKA) proširio je postoje?u tjeralicu na kojoj su se našli Ivan Lasi?, Boris Brneli?, Josip Perkovi? i Zdravko Musta? na još tri osobe: Ivana Cetini?a, Marina Modri?a i Brunu Smokvinu. Za prvu ?etvoricu nude po 5000 eura, a za ostalu trojicu koji su na popisu traženih osoba tek odnedavno svega 3000 eura, dakle može se pretpostaviti da se radi o drugom udbaškom ešalonu. Radi se o djelatnicima nekadašnje Službe državne sigurnosti SRH (odnosno SRBiH), a zanimljivo je da se navodi da su isti tako?er radili i u tajnoj službi Saveza komunista Jugoslavije, dok je Brneli? radio za Centar SDS u Rijeci. Novotražena trojica se vezuju uz Službu državne sigurnosti na podru?ju Rijeke. Svi su traženi zbog sudjelovanja u udbaškoj likvidaciji Stjepana ?urekovi?a, a Perkovi? i za još jedan slu?aj pokušaja organizacije udbaške likvidacije.

Tako sada imamo sedmoricu veli?anstvenih na me?unarodnoj tjeralici, a to su:

MUSTA?
Ime: Zdravko
Datum ro?enja: 23.01.1942

Rafalno izvješ?e III - Sanaderova ostavština

U lipnju 2009. registrirano je 56,4 posto novih vozila manje nego u lipnju 2008. U prvih šest mjeseci ove godine broj registriranih novih vozila za 48,6% posto je manji u usporedbi s istim razdobljem 2008.

Bruto doma?i proizvod realno je manji za 6,7% u prvom tromjese?ju 2009. u odnosu na isto tromjese?je 2008. godine.

U razdoblju od lipnja 2008. do svibnja 2009. ukupna industrijska proizvodnja u usporedbi s istoimenom proizvodnjom iz razdoblja od lipnja 2007. do svibnja 2008. bilježi pad za 3,8%.

Mjese?ni obujam industrijske proizvodnje u Republici Hrvatskoj u svibnju 2009. u usporedbi s industrijskom proizvodnjom iz svibnja 2008. bilježi pad za 7,1%.

HDZ-EKONOMIJA

U BiH uhi?en Ivan Lasi?, jedan od ?etvorice udbaša s njema?ke tjeralice

Kako je prenio di?ni Radio Široki Brijeg, danas u 14 sati i 10 minuta policijski službenici PU Široki Brijeg, temeljem zahtjeva Interpola, u Knešpolju su lišili slobode Ivana Lasi?a zvanog Goranki?, ro?enog 1934. godine, s prebivalištem u Mostaru, stoji u priop?enju MUP-a ZHŽ-a. Uhi?enog Lasi?a potražuje Interpolova podružnica Wisbaden, a isti je osumnji?en za kazneno djelo pomaganje i poticanje na ubojstvo. Uhi?eni Lasi? bit ?e smješten u prostoriji za zadržavanje PU Široki Brijeg do trenutka kada ga preuzmu policijski službenici nadležne agencije.

Podsjetimo se, Njema?ki savezni kriminalisti?ki ured (Bundeskriminalamt - BKA) je prije nekoliko tjedana objavio na svojim internetskim stranicama tjeralicu za trojicom hrvatskih i jednim državljaninom BiH svezi s ubojstvom hrvatskog emigrantskog politi?ara Stjepana ?urekovi?a 1983. godine. Hrvatski državljani su Josip Perkovi? (otac Saše Perkovi?a, savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika RH Stjepana Mesi?a), Zdravko Musta? (stric Biance Matkovi?, najavljene novope?ene ministrice bez portfelja u vladi premijerke Kosor), te Boris Brneli? iz Rijeke (do danas nije poznato s kim je iz vrhova vlasti u srodstvu, osim što mu je brat bivši rije?ki gradona?elnik, Ivan Brneli?).

Perkovi?, Musta?, Lasi?.... Njema?ka ucijenila glave udbaša na 5000 eura

Njema?ki savezni kriminalisti?ki ured (Bundeskriminalamt - BKA) objavio je u petak na svojim internetskim stranicama tjeralicu za trojicom hrvatskih i jednim državljaninom BiH svezi s ubojstvom hrvatskog emigrantskog politi?ara Stjepana ?urekovi?a 1983. godine.

Radi se o visokim dužnosnicima bivše komunisti?ke tajne policije Jugoslavije: Ivanu Lasi?u, Zdravku Musta?u i Josipu Perkovi?u, te Borisu Brneli?u koji se sada po prvi put spominje kao udbaš, te kao osoba povezana sa slu?ajem likvidacije hrvatskog emigranta Stjepana ?urekovi?a prije 26 godina, što ukazuje na situaciju da su Nijemci daleko odmakli s istragom u tom slu?aju (a i u drugim slu?ajevima udbaških likvidacija), o ?emu hrvatska javnost pojma nema, kao da takva stvar nema nikakve veze s Hrvatskom i našom trenutnom politi?kom zbiljom, izme?u ostalim i s ?injenicom da je sin jednog od osumnji?enih savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za nacionalnu sigurnost.

BKA je spremna za podatke koji bi pridonijeli uhi?enju traženih u Njema?koj ili njihovu izru?enju isplatiti nagradu od 5000 eura za svakog od njih.

Bunika je zakon vol. 2 - Sanader na lovorikama, inflacija opet divlja

Ovih dana objavljeni su i posljednji podaci o kretanju stope inflacije u Hrvatskoj i u Europi. No, prije toga, mali uvod.

U ve? opjevanom ?lanku u kojem si je o?ito bunikom obliveni Sanader pripisao toliko zasluga da bi bez njega Zemlja vjerojatno ve? prije nekoliko mjeseci završila u obližnjoj crnoj rupi, premijer je samo ovlaš spomenuo i inflaciju. Izjavio je slijede?e: "Nužno je vratiti se u ljeto 2008., kada je inflacija bila na razini oko osam posto, a cijeli je niz gradova i lokalnih uprava podignuo cijene komunalnih usluga. Nisam za nikakvo spavanje na lovorikama, jer je zada?a Vlade da se odgovorno ponaša, napose u ovim kriznim vremenima."

Iz njegove izjave dade se zaklju?iti da je problem inflacije prošlost i da je on za navedeno zaslužan, dok su problem inflacije, naravno, uzrokovali neki gradovi i op?ine. Kako tipi?no za Sanadera koji nikad za ništa loše nije kriv, ali je uvijek zaslužan za sve dobro.

HDZ-EKONOMIJA

Bunika je zakon! Sanader: "Vlada sprije?ila rast nezaposlenosti"

U moru lu?a?kih izjava koje posljednjih nekoliko tjedana daje naš premijer, izjava o sprje?avanju rasta nezaposlenosti je definitivno doživjela nepravednu sudbinu zapostavljenosti. U medijskim valovima studentskih blokada, najave štrajkova zaposlenih u javnim službama, situacije s Glavašem i udara na kakti neovisno pravosu?e, situacije sa EU blokadom, ustaša, partizana, posvemašnjeg gospodarskog rasula, a sve u jeku izborne promidžbe za nadolaze?e lokalne izbore, Sanader uspijeva na?i vremena i mogu?nosti biti još lu?i nego što je to ina?e.

HDZ-EKONOMIJA

Sanaderova epopeja u petoj brzini - Hrvatska druga najgora tranzicijska zemlja u posljednjih 5 godina

Kona?no je i MMF objavio podatke o rastu BDP za 2008. godinu, prvu globalnu kriznu godinu, i podaci su veoma zanimljivi (neki su, doduše, još uvijek procjena, no to apsolutno ništa ne mijenja na stvari). Da ne duljimo: rast hrvatskog BDP je prema MMF-u u 2008. godini iznosio 2,36 posto i bio je uvjerljivo najmanji od 1999. godine. No, kriza je zahvatila cijeli svijet, pa je i u drugim zemljama zabilježen vrlo nizak rast BDP. Zadržimo se, me?utim, na tranzicijskim zemljama, kakva je i Hrvatska, no nemojmo se zadržati samo na 2008. godini, nego usporedimo situaciju u posljednjih 5 godina, koliko je kod nas na vlasti naš premili Ivo Sanader sa svojim sposobnim suradnicima.

HDZ-EKONOMIJA

Gdje su, što rade...

Zagreb, 17.05.2013. godine

Danas je u zgradi Gradskog poglavarstva održana primopredaja dužnosti zagreba?kog gradona?elnika. Primopredaja je ovoga puta izvedena pomalo neobi?no. Naime, nakon odluke Ustavnog suda pod predsjedanjem predsjednika Suda Smogismogija kojom je priznato pravo bira?ima koji više nisu me?u živima da se mogu kandidirati na izborima, ?ime je uklonjena diskriminacijska barijera izme?u živih i neživih bira?a obzirom na konzumaciju aktivnog i pasivnog bira?kog prava, po prvi put u povijesti Zagreba za gradona?elnika je izabran Maksimilijan Vrhovec, pokojni zagreba?ki biskup, za?etnik hrvatskog narodnog preporoda i ureditelj popularnog zagreba?kog parka Maksimir. Ina?e, biskup Vrhovec umro je davne 1827. godine, ?ime je ovaj izbor još zna?ajniji, jer potvr?uje Maksimilijanovu vrijednost i ?injenicu da gra?ani našeg glavnog grada pamte one koji su za njega u?inili nešto dobro. Dosadašnji gradona?elnik Zdravko Gracin je u ime dogradona?elnika Bandi?a i svoje ime ?esitao Vrhovcu na izboru i zaželio mu puno sre?e u radu.

Rafalno izvješ?e II

U velja?i 2009. u odnosu na velja?u 2008. ukupan otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva smanjeni su za 7,0%.

Promet od trgovine na malo što ga ostvaruju svi poslovni subjekti koje se bave tom djelatnoš?u bez obzira na svoju pretežnu djelatnost u velja?i 2009. u odnosu na na velja?u 2008. nominalno je bio manji za 16,6%, a realno za 19,1%.

U Republici Hrvatskoj u velja?i 2009. u komercijalnim smještajnim objektima broj dolazaka turista manji je za 8%, a broj no?enja turista manji je za 11% u odnosu na velja?u 2008.

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u velja?i 2009. manji je za 8,0% u usporedbi s velja?om 2008.

HDZ-EKONOMIJA

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci