Tagovi

Tajni život kukaca 2 (Skakavci)

Osje?am se kao „znanstvenik“ koji je za?eo novu „nauku“ koju bismo mogli nazvati – "politi?ka entomologija" , ("kukcologija") pa se prema tome osje?am i odgovornim nastaviti istim pravcem. Kad sam jednom u ratnim vremenima preuzeo jedan nezgodan zadatak s najodgovornijih mi je razina re?eno: Ako s budeš imao problema s vlastima, mi ?emo lako riješiti, ali ako naletiš na novinare moraš izdržati sedam dana - i onda ?e se sve zaboraviti!“. Baš takav odnos vlasti prema novinarima je ostao do danas, (vlast takav pristup medijima obilato koristi što za novinare nije baš pohvalno), jer hrvatsko novinarstvo ?esto pati od „pragmati?nih“ amnezija. Na sre?u, nisu svi isti, pa zato podržavam da neke stvari treba do iznemoglosti ponavljati (baš kao što spominje naša “Ve-Ka” u komentaru na moj post “Tajni život kukaca 1 - Bakule”):

Tajni život kukaca 1 (Bakule)

Bakula U posljednjem Globusu (br. 954 od 18.03.2009) Slavica Luki? je objavila kuriozan ?lanak pod naslovom „Prljavi poslovi ?asnog suca“ posve?en sucu i predsjedniku Upravnog suda Hrvatske Mr. Ivici Kujundži?u, sucu koji je posljednjih mjeseci postao medijska zvijezda zahvaljuju?i ve? planetarno poznatom skandalu oko izbora sutkinje hrvatskog Ustavnog suda. U njenom ?lanku su sadržani neki „tajanstveni“ podaci ve? odavna poznati užem sloju, posebice tankom „posve?enom“ sloju hrvatskog pravosu?a (na kojemu po?iva današnji hrvatski pravni poredak - ako ga se takvim može nazvati).

Velika o?ekivanja (3) – "Fachidiotismus" !

Gloria in Excelsis Iako po?injem s lingvistikom, moram naglasiti da sam još uvijek ?vrsto na temi državnog prora?una i turizma koji je u njegovom spašavanju trebao odigrati klju?nu ulogu. Naravno, retorika „kroja?a hrvatskog kriznog prora?una“ se unatrag zadnjih tjedan-dva uvelike promijenila radi okrutne stvarnosti koja je zavladala i na polju turizma (globalnog i onog našeg), a koju mi je najbolje opisao vlasnik i direktor jednog od najve?ih njema?kih tour-operatora (kad sam ga nedavno zamolio za informaciju glede klizanja cijena turisti?kih proizvoda, na osnovi ?ega je nastao ovaj serijal pod nazivom „Velika o?ekivanja“ ). Evo što mi je poslovni prijatelj napisao glede panike koja je zavladala na turisti?kom tržištu:

Velika o?ekivanja (2) - „Finchè dura non paura“!!!

Finchè dura non paura (Obra?ivanje neke teme se ?esto pretvori u avanturu, pa je tako bilo i ovdje: od jednog malog teksta su se stvorila ?ak dva samostalna posta, a dalo bi se na tu temu još dosta toga na pisati. Ova dva zadnja posta nose zajedni?ki naziv "Velika o?ekivanja" jer je u oba posta glavna tema bio državi prora?un, a sve drugo bilo ustvari usputno dekoriranje, koje naj?eš?e diskusije zna odvu?i na stramputicu.)

Kroz medije se u zadnje vrijeme stalno isti?e (i to ?ak s najviših razina hrvatske države) da svi „balansi i rebalansi“ kriznog hrvatskog prora?una ustvari ovise o uspjehu ili neuspjehu hrvatskog turizma. Iz mog turisti?kog iskustva to mi izgleda kao tanašna slam?ica spasa. Naime, onima koji poznaju turizam (kao pojavu i gospodarsku granu) to uvijek ima nevjerojatan prizvuk, ?ak je donekle smiješno vidjeti i doživjeti, da je to gospodarsko naho?e odjednom postaje strateški izlaz iz krize.

Velika o?ekivanja (1) - „Hrvatski bog Baal“

rumeni mangup U financijskoj i gospodarskoj krizi koja ve? hara hrvatskim prostorima stvar se ve?inom izbjegava korektno definirati ili pak nastoji uljepšavati - ako treba i nerealnim o?ekivanjima. Dok neki prognoziraju katastrofi?ne razvoje kao npr. kad bankarski analiti?ari procjenjuju da Hrvatska mora srezati najmanje 10 % prora?unskih rashoda, vje?ito optimisti?ki Premijer tvrdi da ?e se prora?un rezati tek za nekoliko milijardi - valjda misli baš na onih par milijardi koje su ministarstva dobila nalog "uštedjeti", mada se zasad nitko ne pita kako su ta ista Ministarstva do sada uglavnom netransparentno raspolagala s tolikim, sada se vidi nepotrebnim milijardama. To što je ovo pitanje „zlo?esto“ – nije nimalo slu?ajno!

O “antišambriranju” ili krahu anakrone politike!

Jean Louis XIV Ne, nije loše, ne tako loše kako trenuta?no izgleda. Ne mogu biti toliko neobjektivni pesimist. Ekonomska i financijska kriza kao bauk doista kruži svijetom (pa i našim prostorima), ali najrazornije djeluje u razobli?avanju naših ponašanja koja su neprimjerena vremenu i prostoru, pa se s time stvaraju potencijali za budu?nost. Ne kaže se zaludu u narodu: „Što gore - to bolje!! Ili „nije svako zlo za zlo!“

Kad se ne?ije, bilo ?ije, naše, ponašanje završi srazom glave i zida (sa svim konsekvencama), možda kona?no ipak budemo spremni mijenjati sebe i svijet okolo sebe. Naime – svijet, to smo mi; kriza, to smo mi - i nitko drugi. Imamo ono što smo u svom neznanju ili "ingordeci"* sami tražili - i to je jedna velika istina, ne samo u svakodnevnom životu, ili u gospodarstvu (što je nekako imperativ trenutka), nego i politici (vanjskoj i unutarnjoj). Zato se rješenje "gordijskog ?vora" ne može na?i u površnim i parcijalnim zahvatima, nego samo cjelovitim i radikalnim mijenjanjem mentaliteta i sustava iznutra.

Izme?u Scile i Haribde - a Odiseja ni!

Sirene Sino? se u “Otvorenome” (na HRT-u) ustvari održala još jedna „lakirovka“ kojoj je bio zadatak da barem malo smiri javnost i primiri duhove na razinama unezverene vlasti koju najbolje oslikava naslov u Jutarnjem “Šuker: Hrvatski bankarski sektor najstabilniji u Europi.

Zbog ekonomske krize Hrvatska otpušta 20 tisu?a državnih uposlenika?

Najnovije vijesti

Arnold Hrvatska je jedna od velike ve?ine europskih država teško pogo?enih ekonomskom krizom. Zbog nemogu?nosti realizacije prora?una u zakonodavnom tijelu te države u protekla 103 dana Vlada ?e ovih dana po?eti slati obavijesti o otpuštanju na adrese državnih djelatnika.
Vladin ured je objavio i prekid radova na 270 infrastrukturnih projekata koji se financiraju državnim novcem. Hrvatska se suo?ava s golemim prora?unskim manjkom. HDZ želi pove?ati porez i razne državne pristojbe dok SDP na to ne pristaje smatraju?i pove?anje poreza u krizno vrijeme politi?kim samoubojstvom.

Naravno da se radi o maloj šali, to zasada u Hrvatskoj ipak nije istina , ali zato jest u Kaliforniji. Tamo je planetarno poznati ali dobar drugorazredni akcijski glumac postao odgovoran real-politi?ar, za razliku od Hrvatske u kojoj se loši politi?ari pretvaraju u tre?erazredne glumce, ?ija se planetarna poznatost tek o?ekuje.

Ima li sistema u neambicioznom ponašanju oporbe???

AlanFord Sli?no je pitanje netko ve? postavio na Pollitika.comu, ali mi se stalno vrti pred o?ima. Naime, na unutarnjoj politi?koj sceni, u svim anketama, oporba dobiva sve više naklonosti. To samo naizgled zbunjuje, jer se u njihovom javnom ponašanju ne vidi išta zna?ajnije od salonskog razmetanja besplodnim kritikama.

Zato je umjesno postaviti pitanje da li je kod njih u pitanju neka osmišljena politika, ili pak zbunjenost tijekom i razvojem politi?kih doga?aja – no ostaje ?injenica da SDP jako profitira inercijom HDZ-ove pogrešne politike, isto tako kao što vladaju?i HDZ inercijom iste te politike jako gubi. Time opet dolazimo do onog što smo ve? više puta vidjeli i doživjeli - da se ljudi izjašnjavaju protiv ne?ega, a ne za nešto!

Samo za vanjsku upotrebu!

princeze Sanja i Ana
Svakog 3. velja?e u Dubrovniku se slavi njegov parac (patron, zaštitnik) Sveti Vlaho. Mnogi se tog dana spuštaju u stari Grad pokloniti se njegovim mo?ima (radi svjetovnih i religioznih motiva), pa se ?ini umjesnim priupitati ne samo tko je bio Sveti Vlaho, nego i tko su oni koji ga slave u ovom prelijepom kako spomeniku civilizacije tako i umjetni?kom ?udu ljudske, hrvatske ruke.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci