Tagovi

Skype ?akula na dan izborne šutnje:

Cropeye
Sastala se 4 M na Skype conference vezi u subotnje jutro a na dan izborne šutnje, evo otprilike kako je tekao razgovor (da vama koji niste na listama se relaksiraju živci):

- M (iz Mlina): Vi ikavci ste ve?ina pa ?emo ikavicom (moja je više vlajska, ona izme?u one sinjske i imo?anske). Danske je pridizborna šutnja
- M (iz Kaštela): A i je bilo dopizdilo!
- M (iz Mlina): Virujem zato sve ovo nikako gledan s onog teatarskog balkona ka oni stari zlobnik u Muppet Puppet
- M (iz Splita) Pridružujen se na balkon!
- M (iz Mlina) . Komunjaro stara, vidija san te, tamoka ne Facebook se upisivaš kao fan Milanovi?a
- M (iz Splita): A, ha ha, kako si odma vidija?
- M (iz Mlina) Pa ja pazin šta moji judi radu!

Pro Patria (3) – Kako dosko?iti neovisnom pravosu?u?

Wag the owl

?ini se da u ovoj državi odnos vlasti prema pravosudnoj piramidi op?enito, a posebice prema Ustavnom sudu predstavlja ona gromadu koja se stalno valja nizbrdo, i pretvara u lavinu kamenja koja bi Hrvatsku mogla posve zasuti. U javnosti (a i ovdje na pollitika.comu) se mnogo pisalo o srozavanju hrvatskog pravosu?a kroz uništavanje vjerodostojnosti Ustavnog suda (kao najviše institucije hrvatskog pravnog poretka). Mada ne treba ponavljati sve što se oko tog suda (i njegovih sudaca) doga?alo, op?enito možemo zaklju?iti da se gotovo niti jedna institucija nove Hrvatske države nije tako i toliko prostituirala.

PRO PATRIA (2) – Politi?ki „kreacionizam“!

politi?ki blizanci

Danas je 3 svibnja „Me?unarodni dan slobode medija“ kad „Freedom House“ (neprofitna i nezavisna me?unarodna organizacija osnovana 1941 godine u Ujedinjenim nacijama) daje svoje procjene o slobodi medija u zemljama svijeta. Slovenija spada me?u zemlje slobodnih medija (na 49 mjestu od 195 zemalja svijeta). Hrvatska pada u kategoriju djelomi?nih medijskih sloboda (na 81 mjestu - od 195 zemalja svijeta - a ako nekoga interesira izvještaj može se skinuti ovdje ). Pozicije na ljestvicama direktno ovise o stupnju razvijenosti demokratskih standarda; u manje razvijenim demokracijama je borba politike za utjecaj nad medijima klju?na za opstanak deficitarnih partitokracija, jer neki jednostavno ne znaju vladati a da ne manipuliraju i zloupotrebljavaju s pravima javnosti na istinu.

Pro Patria (1) – Problem politi?ke nevjerodostojnosti!

Pro Patria

Šuker i Arhimed – „Ne remetite moje krugove i kockice!“

Arhimed Ovaj post je neka vrsta komi?nog nastavka mog posta od 10.03.2009 pod nazivom Velika o?ekivanja (3) – "Fachidiotismus" !, (uzmite ga u obliku poklon-slikovnice kao lagodno bezazleno poigravanje - svaka je pozitivna ocjena dobro došla a ni negativa ne?e razo?arati.)

Svaka ozbiljnija stvar u životu nosi u sebi bokun komi?ne dimenzije, baš kao što i svaka komedija u sebi nosi poveliku dozu ozbiljnosti. Na izvjestan na?in život je teatar, a predizborno, kao i svako karnevalsko vrijeme teatralno je u svojoj biti. Gledam neku ve?er na televiziji onu takozvanu proslavu otvaranja radova na podravskom ipsilonu (nazvanom prema 20-tom slovu gr?kog alfabeta poznatom još iz anti?kih vremena što nas posve logi?no obvezuje na ekvilibriranje izme?u zlatne antike i grube današnjice).

Vjeronaukom na izbore!

Vjeronauk Izbori su za dvadesetak dana i ne trebaju ?uditi prejake rije?i s kojima se tu?e po narodu. Istina jest da nisu parlamentarni nego lokalni i regionalni izbori, ali su i takvi izbori uvijek test za stranke, pogotovo one na vlasti. Ovaj put regionalni izbori su posebice važni jer se održavaju u vrijeme gospodarske i socijalne krize koje i ina?e se reflektiraju na one na vlasti (koji su krizu trebali amortizirati -pa je pogolem problem ako nisu). Koliko su uspjeli znat ?e se za dvadesetak dana, ali sude?i po panici koja je zavladala u HDZ-u, o?ekivanja nisu nimalo sjajna. A posljedice loših rezultata na ovim izborima su nepredvidive, jer u slu?aju težeg poraza i temeljitijeg gubitka vlasti na lokalnim razinama, ni centralna vlast ne?e mo?i funkcionirati. U demokratskom svijetu veliki nesrazmjer izme?u obnašanja vlasti na državnim i lokalnim razinama je dovoljan razlog za ostavke i raspisivanje parlamentarnih izbora.

'68

Nedavni jednodnevni posjet Zagrebu, usprkos poslovnim prioritetima odveo me je me?u pobunjene studente na Filozofski fakultet. Ne mogu opisati osje?anja koja su me u tih pola sata „druženja“ preplavila, ali mogu ispri?ati neka sje?anja na vlastito sli?no iskustvo. Aktivno sudioništvo buntovnih „šezdesetosmih“ godina meni osobno je predstavljalo mnogo toga. I tada, i kasnije, ali i danas, jer kad pogledam unatrag, ta iskustva su me politi?ki ozna?ila za cijeli život.

I. Doga?aji u svijetu '68
(Niže nabrojane doga?aje sam skupio s Wikipedije, no više toga pro?itajte „Grupa autora: 1968. trideset godina kasnije“)
• 05.01. – Po?inje Praško prolje?e: Dub?ek je izabran za lidera ?ehoslova?ke komunisti?ke partije.
• 13.02. – Nemiri radi ljudskih prava u se dogodili na Wisconsin-Madison i North Carolina University-

UDBA kao sudba i – tajno bratstvo!

Udba Sudba

Frcaju me?usobne optužbe „ljudi koji previše znaju!“ a Mesi? komentira : Zbog izbora se napuhuje pitanje Drugog svjetskog rata, dok se Ivan Zvonimir ?i?ak strastveno uklju?io u predizborne manipulacije s pozicije ionako degradiranog i kompromitiranog HHO-a. Gdje on do?e trava više ne raste - ali uzvitla prašinu koja onda i njega zapraši:
?i?ak: Ubijali su Boljkovac i Manoli?, a štiti ih Mesi?
Boljkovac: ?i?ak je radio za Udbu!
Boljkovac: Šeks je bio Miloševi?ev agent, a ?i?ak je radio za UDBU

Nekrofilijom protiv demokracije

Nekrofil Ono što posljednjih dana i tjedana zastrašuje i grozi jest ?injenica da je cijela Hrvatska uvu?ena u „nekrofilske igre bez granica“, u ?emu svjesno ili nesvjesno, u?estvuju mnogi ljudi i institucije. Bilo bi pametno se priupitati koji i kakvi sve ciljevi i interesi stoje iza takvih nehumanih i neciviliziranih aktivnosti. I radi prevencije istražiti tu pojavu prije nego stvari izmaknu kontroli, a to bi se moglo dogoditi jer je gospodarska kriza ve? strahovito nagrizla društvenu strukturu i infrastrukturu, kvaliteta življenja se spustila ispod kriti?nih razina, a ulazimo u završni dio izbornih aktivnosti (istina na lokalnim razinama) ?iji bi se rezultati sigurno mogli reflektirati na nacionalnu razinu. O?ito je da kod nekih ovakve perspektive šire nevi?enu paniku, budu?i da ne prežu od nekrofilskih perverzija koje podižu na nacionalnu razinu. Erich Fromm je u svom poznatom djelu „Autoritet i porodica“ opisao pojavu nekrofilskog karaktera sljede?im rije?ima:)

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci