Tagovi

Crna humoreska – ili dan kad smo plakali!

prognanici
Pogledajte dobro gornju sliku, jer se na njoj vide one prave žrtve i oni istinski heroji ovog rata - mada nisu zapisani u bilo kakvim službenim evidencijama ove države.

Mani pulite 2 - Darkov „grijeh“

Zla Vještica Izgleda da je Damir Petri?i?, „baby-face“ politolog i negdašnji aktivist Akcije Mladih“ mnogo toga „skrivio“. No skandal u kojeg nas je zapetljao ima duga?ke i daleke korijene.

Donedavno poznati Kraši?anin Ivan Peni? je imao je blistavu karijeru u hrvatskoj politici koja je poslije izbora 2003 godine naglo zgasnula. S njegovih cca 55 godina rano je za povlaštenu saborsku mirovinu. Zašto ga „renovirani“ (Sanaderov) HDZ nije više trebao za nas nije važno pitanje. On i nije glavni lik ovog ?lanka; spominjem ga tek kao uvodnu ilustraciju onoga što se ovih dana doga?a. To se slikovito može prezentirati blic-uvidom u njegovu politi?ku biografiju. Pamtim ga kao predsjednika Fonda za privatizaciju, potom Ministra privatizacije (u onim nesretnim vremenima koja je Šima Krasi? svojim nalazima ovjekovje?ila - ali tadašnji Sabor i Vlast nisu stvari popravile, ni krivce pokažnjavali (ni danas za to nemaju volje ni hrabrosti - mada su donijeli odluku da se u novi Ustav ugradi nemušta klauzula o nezastarijevanju pretvorbeno-privatizacijskog kriminala – što je „ribica na dugom štapu“.)

Mani pulite 1 – i mafijaške reinkarnacije.

Mani Puite Sicilijanski mafijaš Salvatore Toto Riina (porijeklom iz mitskog Corleonea, pripadnik najgornjeg sloja talijanske „mafije“) u idili?nom krajoliku Malte je posjedovao imanje, gdje je u pitomom okruženju dobro?udnih mještana dugo vremena uspješno glumio „tihog susjeda“, kojeg su svi voljeli i svakodnevno mu donosili svoje najbolje proizvode. Moj malteški prijatelj Tiziano (koji je stjecajem okolnosti bio jedan od njegovih susjeda) jednom mi je prilikom ispri?ao grozomornu strku nastalu poslije Totovog hapšenja, kad su mještani odjednom shvatili skoro nepojmljivu ?injenicu da je godinama me?u njima živio zlo?inac najvišeg kalibra (?ovjek koji je bio spreman ne trepnuvši okom bližnjemu zavrnuti vratom ko piletu).

„Štancanje“ vanjskih neprijatelja radi unutarnjih interesa.

Map

Stari dobri Bill (Clinton - poznat kao saksofonist i ljubitelj monica), je u politici ostao zapam?en kao jedan od najboljih ameri?kih predsjednika, onaj koji je inaugirirao socijalizam u Ameriku (na ameri?ki na?in), i koji je jedini hrabro gasio balkanski ratni požar, a u ameri?koj politi?koj povijesti bi mogao ostati zapam?en i kao najdugotrajniji stanovnik „Bijele ku?e“ (s najprije svojih a sada ženinih osam godina mandata). On je danas bivši predsjednik Sjedinjenih ameri?kih država, i sadašnji suprug trenuta?ne ameri?ke državne tajnice. Ne samo radi obi?aja (prema kojem ameri?ki predsjednici i dalje ostaju politi?ki aktivni) da i dalje imaju važnu ulogu u ameri?koj (i svjetskoj) diplomaciji, on ponajprije gleda da zaradi štogod u fušu, ali najviše da ipak doprinese za dobro nacionalne i svjetske politike (pa i ekologije - kad smo ve? na globalnom zatopljavanju).

Pivac stoji na jednoj nogi!

Pivac Zima je.
Pivac stoji na jednoj nogi
Vitar gonja lepušinu po guvnu.
A je 'ladno, krvi ti Isusove.

„Imotski haiku“

Ovog lita je baš lipo reka oni židov Ben Moše, lipi ti ga ?ava odnijo. To je oni amerikanski židov šta je poša u amerikansku penziju pa kupijo vinograd od plavca maloga na Pelišcu. Baš je jadan mislija uživat zasluženu amerikansku mirovinu, kad tamo, Obama ga zove da mu do?e spašavat jednu od njiovi najja?i amerikanski kompanija. On mu je ton prilikon otpovrnija da pri?eka dok lozu obriže, jerbo loza ne mere ?ekat, a tamo nekakav AIG s iljadama njiovi radnika i 186 miljaradi dolora gubitaka moredu i moraju.

Ben Moše nan je poru?ijo da se prikoviše uzdamo u turizam – jerbo sezona pro?e, zima do?e, pare se potroše – a šta unda??

Sentimentalno putovanje - brodovi i ljudi!

U mome kraju brodovi su ljudi
Oni pla?u, smiju se i vole
U mome kraju brodovi su sve?anost
I najdraže igra?ke nestašnih dje?aka.

Ljudi i institucije 1 – Griješiti mišlju, rije?ju, djelom i propustom

Iako sam ve? bio osmislio serijal (Ljudi i institucije) nekako osje?am potrebu da ga zapo?nem s nekoliko rije?i o najaktualnijem doga?aju, o istupu Kardinala Bozani?a prigodom do sada najvažnije (i najmasovnije) posjete najviših crkvenih dostojanstvenika Jasenovcu - toj (da se poslužim Stepin?evim rije?ima) „sramotnoj ljagi na obrazu Hrvatskog naroda“. No pri?a nije o Bozani?u nego Crkvi kao instituciji, pa i sam termin Kardinal (kojeg ovdje upotrebljavam) uzmite op?enito, kao izraz Crkve institucije, i njenog najvišeg pastira kao najviše institucije unutar crkvene institucije.

Nesporno je da je ovakva posjeta bila nužna i uvijek dobrodošla (po onoj "bolje išta nego ništa") - doga?aj kojem se može uputiti jedan jedini ozbiljniji prigovor, da je bila previše zakašnjela - i baš to je to - "grijeh propusta". Ta neophodna gesta najvišeg vodstva Crkve u Hrvata je neopravdano zakašnjela ne samo gledaju?i trajanje nove hrvatske države, nego možda još više prije toga, u endehazijsko pa komunisti?ko vrijeme, kad je takva gesta daleko više nedostajala, i koja nam je kao naciji možda moglo uštedjeti mnogo nevolja, nesporazuma i nesre?a.

Andrijin križ (ili Pri?a o križu, vjeri, novcu i mo?i).

Andrija i križa
Mjesto gdje se nalazi Andrijin križ ozna?ava mjesto obaveznog zaustavljanja.
Odnos ljudi prema religiji je suptilan i ambivalentan. Vjera je ustvari osje?aj, pa kad god se zametnu rasprave o vjeri (tako i vjerskim simbolima, ceremonijama, statusima isl.) stvari skre?u prema strastima, a strasti vode u sukobe, pa ?ak i ratove. Vjerska povijest je puna vjerskih ratova koji su se vodili radi raznih politi?kih interesa, ali i politi?kih sukoba koji su se obla?ili u vjersko ruho. Najpoznatiji je bio Tridesetogodišnji rat koji je u ime križa i vjere opustošio cijelu Europu.

Glembajevski duhovi u Kulmerovom dvorcu!

Glembay

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci