Tagovi

Pobjeda Pahora, „Patrie“ ili manekena?

Gotovo svi naši mediji analiziraju rezultate parlamentarnih izbora u Sloveniji.
„Izborni triler“ kako neki mediji, zbog tijesne pobjede socijaldemokrata (SD) Boruta Pahora nad SDS-om Janeza Janše (29:28 mandata) karakteriziraju rezultate još službeno nije završen jer se ?ekaju glasa?ki listi?i poslani poštom i oni iz dijaspore. Janša nadu polaže na glasove dijaspore i o?ekuje da bi ti glasovi mogli utjecati na kona?ni rezultat jer je razlika izme?u njega i Pahora samo 12.000 glasova. Treba spomenuti i to da je u svim anketama tjedan dana do izbora Janša vodio s 3 do 4 posto prednosti. Sve se preokrenulo u zadnji tjedan kampanje.

Analiziraju?i razloge ovog izbornog preokreta naši mediji ( HTV sino? a tisak jutros) navode aferu „Patria“ ( o tome ste imali priliku, vjerujem ve? sve pro?itati) kao jedan od razloga pobjede dosadašnje oporbe. Drugi razlog Pahorove pobjede pronašli su u njegovom izgledu. Mlad, zgodan, prekrasnih plavih o?iju (bivši maneken) privukao je žene. U zbiru ukupnih glasova ?ak 54 posto dale su mu žene, napominju mediji.

Jedan zna pisati, drugi ?itati, tre?i ...

Temom uvoza radne snage iliti zapošljavanja stranaca u Hrvatskoj bavio sam se u kontekstu nezaposlenosti u Hrvatskoj s jedne strane i zahtjeva poslodavaca za pove?anjem kvote uvoza radne snage.
http://drlesar.bloger.hr/post/uvoz-radne-snage/884279.aspx

U me?uvremeno je Vlada svojom odlukom kvotu radnih dozvola strancima za 2008. s nekih 8.500 pove?ala na 10.200 uz protivljenje sindikata na sjednici Gospodarsko-socijalnog vije?a.
Zanimalo me je na temelju kojih podataka su poslodavci tražili pove?anje kvote, koje podatke su imali sindikati kao argumenat protivljenja i zašto je Sanader stao na stranu poslodavaca. O?ekivao sam da ?e u tom procesu sudjelovati i ministar Primorac koji bi na temelju podataka o STRUKTRURI profesija i zanimanja radnika koje uvozimo možda shvatio što to treba mjenjati u obrazovnom sustavu Hrvatske, posebice u obrazovanju odraslih kako bi planiranje upisnih kvota ali i planiranje programa zanimanja u srednjim školama što više podešavali potrebama gospodarstva.

„Trojni pakt“

Kako je nastao pakt SFA?

Lokalni izbori u Hrvatskoj održaiti će se treće nedjelje u svibnju mjesecu iduće godine.
Građani Hrvatske po prvi će puta neposredno birati svoje opčinske načelnike, gradonačelnike i župane. S obzirom da je teško očekivati da će kandidati u provm krugu osvojiti više od 50% glasova birača izašlih na izbore, nakon 14 dana u drugom izbornom krugu pasti će konačna odluka o tome tko će voditi koju općinu, grad ili županiju.
Ovaj , neposredni model izbora sve stranke koje samostalno ne mogu računati na pobjedu, tjera u PREDIZBORNE koalicije. A upravo te predizborne koalicije dovesti će do stvaranja dva strančka i trećeg, nezavisnog bloka.

Naime, sada je sasvim jasno da je Ivo Sanader uspio sastaviti „trojni pakt“ s Đurđom Adlešić i Josipom Friščićem (SFA pakt) i za lokalne izbore. Prvi dokaz tome leži u činjenici da su HSS i HSLS zajedno s HDZ-om u Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji srušili vlast i potom formirali svoju .

O (zakonodavnjoj) aktivnosti zastupnika

Kada sam u svom dnevniku pisao o aktivnostima zastupnica i zastupnika 6. saziva Hrvatskog sabora kroz prezentaciju broja javljanja za rije?, duljine trajanja rasprava i broj postavljenih pitanja, uz napomenu da je to SAMO JEDAN OD MOGU?IH kriterija vrednovanja ne?ijeg rada u parlamentu, najavio sam i mogu?nost da napravim analizu ZAKONODAVNIH INCIJATIV zastupnica i zastupnika.

Uz ogromnu pomo? volontera koji mi pomaže u parlamentarnom radu (program volonitaranja studenata u Saboru od GONGA-a preuzeo je Sabor) Miše, napravili smo i tu analizu.
Statisti?ke podatke o zakonodavnoj aktivnosti vodi INFODOK služba Sabora temeljem kojih smo i napravili ovu analizu.

Sukob interesa

Veoma živa rasprava o mogu?im ?lanovima Povjerenstva za spije?avanje sukoba interesa koji ?e biti izabrani iz „redova javnih uglednih osoba“ a pogotovo naga?anje o novom predsjedniku, vo?ena u lipnju mjesecu najprije u saborskim kuloarima a kasnije i u samoj sabornici bila je povod moga ponovnog pažljivog is?itavanja Zakona.
Pogotovo zato što se broj ?lanova Povjerenstva sa sedam pove?ao na jedanaest.
Analiziraju?i Zakon uo?io sam jednu nelogi?nost: odredbe zakona NE odnose se na pet od jedanaest ?lanova Povjerenstva.
Naime, u Povjerestvu sjedi šest ?lanova iz redova zastupnika ( koji su obuhva?eni primjenom Zakona) i pet iz „redova janih uglednih osoba“ ( koji NISU obuhva?eni primjenom Zakona).

Zbogom, An?elko

Umro je An?elko Erceg. Osniva? i urednik „Makarske kronike“.
Upoznao sam ga po?etkom 1989. u redakciji tadašnjih „Radni?kih novina“.
Od toga prvog susreta pa do njegovog preranog odlaska bili smo prijatelji.
Kada sam jutros na portalima vidio tu vijest, najprije pomislih „ Pa ne valjada on. To je neki drugi An?elko“. ?uli smo se prije mjesec dana. Pozvao me da svakako ljetos posjetim njegove Tu?epe i redakciju „Makarske kronike“ na koju je bio tako ponosan. Nije mi ni spomenuo da je bolestan. Ni sada ni prošle jeseni kada me posjetio u Saboru. O sebi zapravo nikada ni nije puno govorio.

Kao novinar „Radni?kih novina“ zaslužan je za otvaranje medijskog prostora nama, tada „disidentskim“ sindikatima. Omogu?io je meni, Milanu Krivoku?i, Vesni Kanižaj i Mladenu Mesi?u prvo javno iznošenje oštrih kritika na tadašnji sindikalni pokret, novih ideja i legitimnost novih sindikata koji su nastajali.

Hvala lijepa. Idemo dalje. Rije? ima uvaženi(na) zastupnik(ca)....

Tim rije?ima Ivan Jarnjak, potpredsjednik Hrvatskog sabora najavljuje novog govornika u saborskoj raspravi.
Oni koji redovito prate prijenose sjednica Sabora, a takovih je po podacima HTV-a ispod 2 % ve? su navikli i na ono „idemo dalje“ i na „uvaženi“. Što pak se gledanosti prijenosa sjednica ti?e ili je ona daleko ve?a ili ja uvijek nabasam samo na onih 2 % koji redovito prate sjednice. Ispada da više ljudi Sabor prati putem interneta nego putem HTV-a. Ovo umanjivanje gledanosti prijenosa sjednica vrh HTV-a kontinuirano radi kako bi dobili opravdanje za ukidanje prijenosa.
Vjerujem da ?e gledanost sjednica porasti nakon što je Saborska TV uvrštena i na Max TV na kanalu 707.

Sanader - prvi trgovac Hrvatske

Da su inspektori Gospodarske inspekcije bili na godišnjem odmoru i da nisu tako savjesno primjenivali novi Zakon o trgovini i samo par dana nakon njegovog stupannja na snagu nisu pozatvarali nekoliko zagreba?kih pekara, Sanader ne bi trebao s godišnjeg odmora nare?ivati Polan?ecu da pripremi uredbu o izmjeni zakona.
Podsje?am, Zakonom o trgovini regulirano je do u detalje i radno vrijeme trgovina. I to na zahtjev sindikata. Uz veliku pomo? Kaptola.

Uzaludna su bila sva upozorenja izre?ena u Saboru da takav pristup nije dobar.

Bijeda hrvatske politi?ke desnice

Siguran sam da u proteklih osamnaest godina ni o jednom pjeva?u ili estradnom umjetniku ako vam je tako draže, u Hrvatskoj nije toliko toga re?eno ni napisano kao o Marko Perkovi?u.
U posljednjih dva tjedna on je nezaobilazna tema svih medija. Ali ne u emisijama ili na stranicama show-biza . On je postao politi?ka pojava, kako to u sobotu (2.kolovoza) piše Mladenka Šari? u „Ve?ernjaku“ o kojoj bi se, da su danas izbori morali izjašnjavati svi politi?ari.
Gostuju?u u „Piramidi“ prije dva mjeseca ?ak sam dva puta morao komentirati Perkovi?a.
Priznao sam da ga ne slušam, da on osobno o?ito nije problem ali jeste problem folklor koji se oko njega vrti. I pozvao ga da prekine svaki koncert na kojem ?e crnokošuljaši s ustaškim znakovima dizati desnicu.

Marže , potpore i Sanaderov pou?ak

Kada sam ve? bio siguran da je iz Banskih dvora došla nenadmašiva glupost u izjavi „vlada nije zadovoljna Zakonom o suzbijanju nereda pa ?e tražiti njegovo strožu primjenu“
(http://drlesar.bloger.hr/post/karika-koju-trazi-djurdja-adlesic-/920456....)
gledaju?i, slušaju?i i ?itaju?i izvještaje sa sjednice Vlade RH koja je održana 31. srpnja, pao sam u depresiju.
Gotovo svi mediji u svojim izvještajima citiraju Sanadera kada je naciji objašnjavao što su to (trgova?ke) marže i poticaji poljoprivredi te njihovu vezu s cijenama u maloprodaji.
Sjetih se svojih profesora i profesorica koji su me o?ito bezuspješno 5 godina pokušavali nau?iti što je to marža, kako se odre?uje, obra?unava i kakav utjecaj ima na kona?no cijenu.
Sada mi je jasno i zašto svi HDZ-ovci Sanadera moraju oslovljavati s „Doktor (ili doktor?) Ivo Sanader“.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci