Tagovi

Keynes u 21. stolje?u: We are all keynesians now... again

S vladama najmo?nijih i ekonomski najrazvijenijih zemalja na svijetu koje izlaz iz ove krize traže u paketima stimulansa i pove?anju prora?unskih deficita, moramo se podsjetiti zašto su takve politike najbolje rješenje u recesiji i tko je zaslužan za ekonomski rast i uspješno nadilaženje svih kriza kroz proteklih 70-ak godina.

Uloga države u tržišnom gospodarstvu

U današnje doba neoliberalizma, privatizacije, deregulacije i monetarizma, ?esto se pokušava zanemariti ili zataškati važnu ulogu države u suvremenim ekonomijama.

Koliko se god donedavno zanemarivala, uloga države sve više postaje aktualna zbog sveop?e nepredvidivosti, neizvjesnosti, polarizacije izme?u bogatih i siromašnih (ljudi, ali i zemalja), sve raširenijeg pohlepnog špekulativnog ponašanja i sve ve?eg broja dokaza kako je "laissez faire", koliko god cijenim Adama Smitha i njegov doprinos suvremenoj ekonomskoj znanosti, bio samo stru?ni, sofisticirani izraz za poticanje nastanka ?istog kapitalizma, konzumerizma, profitnoorijentiranih pohlepnih pojedinaca i nevjerojatnih zarada koje su tolike da bi više 100 ljudi na svijetu moglo osobnom imovinom otplatiti vanjski dug Republike Hrvatske...

Ovaj post ne?u posvetiti Keynesu koji je, po mom mišljenju, još uvijek najve?i ekonomski um 20. stolje?a i njegovoj vrhunskoj kejnezijanskoj ekonomiji, ve? ?u iznijeti stav njegovog glavnog kriti?ara Miltona Friedmana, ?ija je ekonomija (i njegovih sljedbenika) dovela do gore navedenih pojava u svjetskim ekonomijama i društvima...

SPAS HRVATSKE ILI POBJEDA NA IZBORIMA?

Danas sam gotovo cijeli dan proveo pred televizorom. Ali ne kako bih se opustio uz neku komediju ili sapunicu, nego me zanimalo kako razmišljaju naši politi?ari i gospodarstvenici. Naime, danas se ujutro odvijala redovita sjednica Sabora na kojoj se raspravljalo o goru?im i važnim ekonomskim pitanjima, a poslijepodne je predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK), Nadan Vidoševi?, iznio plan antirecesijskih mjera koje bi spasile i pokrenule hrvatsko krhko gospodarstvo i time se direktno suprostavio svim planovima Ministarstva financija i ovogodišnjem prora?unu. Taj je prijedlog HGK nešto kasnije eskalirao u otvoren sukob na razini Šuker – Vidoševi?.

Da li je moguć gospodarski rast RH?

Republika Hrvatska, u ekonomskom smislu, predstavlja malu otvorenu ekonomiju na koju su primijenjivi gotovo svi makroekonomski modeli. Svaki od modela razmatra gospodarstva u različitim uvjetima te nudi prijedloge i rješenja za većinu ekonomskih problema koji se mogu pojaviti. No u Hrvatskoj se već dugi niz godina ne može pronaći dobra ekonomska politika koja bi našem gospodarstvu dala polet i koja bi ga približila zapadnim, razvijenim zemljama s visokim stopama gospodarskog rasta (iako je situacija sada drukčija jer su zbog ekonomske krize i prerazvijenih financijskih tržišta upravo te zemlje zakoračile u recesiju).

Uz efikasnu centralnu banku potrebna je i fiskalna učinkovitost

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci