Tagovi

dem(geo)grafija kao klju?na to?ka sukoba u Izraelu/Palestini

Prou?avaju?i u posljednje vrijeme samo uzroke ovog sukoba, njegov tjek, a i mogu?e rješenje kao klju?na to?ka mi se nametnuo demo(geo)grafski problem.
Ono što je sasvim o?ito i jasno jest da se ni mi "neutralni" ne?emo složiti oko toga koja je strana u sukobu u pravu, a ono što je najbitnije ipak moramo priznat realnost, pa ma koliko se nekima od nas ne svi?ala(pa ma u kojem pogled):

Ni Židovi ni Palestinci se ne?e nikada odre? prava na "Svetu Zemlju" i sva naša prepiranja oko tko na nju ima pravo su promašena, iako sam osobnog stava da pravda koju kroji "zapad" i nije baš najpravednija, a pogotovo nije najbolje rješenja kad se po?me krojiti sudbina "nezapadnih" naroda, najbolji primjer za to je svo zlo koje su nanijele kolonijalne granice u Africi, koje nisu poštovale lokalne zakonitosti.
Jedan od takvih hirova jest i britansko obe?anje Židovima njihove države u Palestini, i njihovo naseljavanje u zemlju koja nije prazna ?ekala 1500 ili koliko ve? godina.
UN je isto tako u startu zepetljao gordijski ?vor amenuju?i Britansku ideju o dvije države na tom podru?ju-Arapske i Židovske, naravno da su je ovi drugi objeru?ke prihvatili.

kako pravilno imenovat Židova fašistu??(izmjenejna verzija)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uistinu ne znam kako po?et, niti što napisat, možda da po?mem sa mini autobiografijon, ro?en sam krajem osamdesetih, odrasta sam u doba rata, i pora?a.
Na kraju balade prihvatio sam da svakog triba sudit za ratni zlo?in, i ostala trkeljana od ekipe iz Jutarnjeg, Slobodne, Ferala itd., i danas držim do toga, ali ne držim do ekipe moralizatorskih licemjera iz ve? navedenih tiskovina, a ve? znate o koejm se miljeu radi.
Tako ve? dva dana na nacionalnoj TV gledam predstavnike Izraela i Židovske zajednice kako ubijanja civila i uništavanje škola, bolnica, džamija pravdaju tzv. živim štitovima, u ve? dobro poznatoj retorici onih koje smo odavno u ovoj državi prekrižili, ili ih sudimo, pa naša novinarska elita i ne prihva?a baš retoriku da su babe iz Gospi?a možda bile naoružane, da su zgrade u Kninu bile skladišta oružja, a da je Glavaš smica okorjele teroriste.

Druže Tito, nešto bi te pito, di je moje sa tavana žito?

U trenutku propasti neoliberalizma ustinu se više nemože opravdavat bezuvjetnu privatizaciju Narodnog vlasništva. Sve pri?e o tome da je država po naravi loš vlasnik ionako smo demantirali kad smo državnu firmu prodali njema?koj državnoj firmi. Ali da sad ne bismo u ekonomsku teoriju, ve? navedeno je pametnom dosta.

Jedna od firmi koja je doživila svu budalaštinu hrvatskog gospodarstva i politike na svojoj koži je i Dalmatinka iz Sinja. Ta tvornica i predionica konca platila je bulentu i jugoslavenskoj(a onda opet i hrvatskoj)gluposti, no po?mimo od po?etka.

Nije ni prije niti danas „na ovim prostorima“ vladala samo glupost, samo je pitanje u kojem se obliku pojavi.
Malo tko ne zna da je bivša Jugoslavija bila jedna od država sa najve?om stopom gospodarskog rasta u razdoblju nakon drugog svjetskog rata.
Ne ulaze?i puno u detalje, neupitna je ?injenica da je u relativno kratkom razdoblju Jugoslavija razvila industriju, te prevladala status izrazito poljoprivredne zemlje.

Stipe postroj vojsku i uštedi

Neznam kolke su ovlasti Vrhovnika, ali možda bi bila dobra stavka za obranu prora?una da proglasi izvanredno stanje i postroji sve "branitelje", pa da napokon dobijemo Branitelje.
Procedura i nije zahtjevna, zna svak svoju bojnu, satniju, vod, desetinu itd., naravno postoji opasnost da dovitljivi lažnjaci osnuju dodatne bojne pa se postroje u satnije po doktorima koji su im dali lažne penzije, a u vodove sestara kojima su donosili kavu. No u tom slu?aju ipak na drugoj strani se nalaze ako i broj?ano inferiorni, ali barem ratnim iskustvom pou?eni-Branitelji, pa ne dvojim u ishod eventualnog pregrupiranja.
Kolko bi se uštedilo, oho, pa bar tre?ina Stipnih po?asnih salvi, a polaze?i od jednostavne pretpostavke: da oni koji su stekli status bez pokri?a nisu stali na braniteljskom statusu ve? su se prošetali do specijaliste i dobili invalidnine, e takvi su pobrali maslo.
Puno ve?a prava naravno imaju HRVI, e siguran sam da bi tu disproporcija tribala bit ve?a(izme?u "branitelja" i Branitelja), možda ?ak u korist lažnjaka, ali zamislite tek katastrofe da lažnjake mora li?it i ministar Milinovi?, e tek bi onda nahebali, li?it zdrave ljude.

Hrvatska i Balkan?

Hrvatska je u Jugoisto?noj Europi u prijelaznom prostoru izme?u Panonske nizine i Jadranskog mora gdje se prožima utjecaj Srednje Europe, Mediterana i Balkana.

Definicija položaja, a i smještaja koju sam ?uo od prof. dr. Dane Pejnovi?a je po meni skoro pa potpuna istina, ali imamo dva problema, jedan je realan, a to je pitanje ispravnosti pojma Jugosito?na Europa, a drugi u nas tako osporavan - Balkan.

1. Jugoisto?na Europa
U najnovijoj regionalizaciji europe(uvjetovanoj padom istoka, i širenjem EU) zapadno krilo Srednje Europe je Njema?ka, a isto?no Poljska, i onda redom Švic, Austr, Slo, Ma?ar, ?ešk i Slov.
Prihva?aju?i takvu geometriju kontinenta onda je sasvim jasan pojam Jugoisto?na Europa, prostor koji se nalazi jugoisto?no od ve? navedene Srednje Europe.
Iako taj prostor prof. dr. Radovan Pavi? navodi kao Središnja-Južna Europa, a jugoistokom Europe smatra prostor Kumsko-Mani?ke udoline i Karpata. Dvije su protuteze Pavi?u-to je da je termin „središnji“ zna?enjski pojam, a da bi bolje odgovarao –„srednja“, te onaj bitniji da se radi o periferiji kontinenta.

Imaginarni Balkan-balkanizam

Marija Todorova je znanstvenica impresivne biografije. Studirala je povjest i englesku filologiju u Sofiji, a nakon specijalizacije u Oxfordu, Moskvi i Petrogradu doktorirala na tezi o reformisti?kom pokretu u Otomanskom carstvu u 19. stolje?u i danas je profesor povjesti na Sveu?ilištu na Floridi.

Marija Todorova je svojom knjigom-„Imaginarni Balkan“ postala tvorac jednog novog diskursa-balkanizma, koji se ?esto uspore?uje sa orijentalizmom Edvarda Saida, pa pogledajmo što autorica kaže o Balkanizmu i njegovoj usporedbi sa saidovim orijentalizmom, kojemu je posvetila predgovor drugom izdanju ove knjige na srpski jezik.
-Balkanizam: možemo smatrati jednim od najistrajnijih recepata, formi, šema ili „mentalnih obrazaca“ putem kojih se plasiraju informacije o Balkanu, i to naro?ito u novinarstvu, politici i književnosti.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci