Tagovi

Nacisti i babe vra?are

Svi volimo predvi?ati budu?nost. Kockari vole znati o?e li Karlovac pobijediti Ajduka, poduzetnici o?e znat kad ?e opet rast cijene nekretnina, žene bi htjele znat kada ?e im dojahat princ na belom konju itd.
Obi?ni ljudi žele znati koliko ?e ova kriza trajati, da znaju mogu li to uop?e izdurat. Jer ionako su na rubu snaga, pa ko ?e još dugo trpit to stezanje remena kad je ve? do kosti.
Nacisti su o?ito skužili da je došlo pravo vrijeme za njih. Ve? je netko rekao da su krize najpovoljnija klima za velike Vo?e. No, zapitajmo se ipak, jesu li malo glasniji naci, ustvari ona prava prijetnja? Nisu li nacisti ve? na vlasti?

Beatlesi popularniji od Isusa

Kaže Gugl da su ipak popularniji, koliko god se Crkva ljutila. Možda ipak i nisu popularniji, ali svakako su ?eš?e traženi .)

http://naslov.hr/novosti_svijet/Beatlesi.popularniji.od.Isusa/komentari/...

Bitlsi su legende svakako, ali nisu moji favoriti, previše sladunjavi za moj ukus (osim Lennona donekle).

Namjera mi je ovim povodom opet otvoriti vrlo "popularnu" diskusiju vjernici/nevjernici, ali sa pogledom iz jednog drugog kuta. ?esto se spominje (po forumima, na ulici ali i u "Visokom" domu) brojnost vjerni?ke populacije u Hrvata. No, ja se pitam koliko je od njih prakti?nih vjernika (onih na djelima, a ne na rije?ima)?

Evo presjek jednog malog zagorkog mjesta. Možda ?u malo fulat, ali 70% stanovnika ne spadaju po svojim životnim i poslovnim opredjeljenjima u prakti?ne vjernike. Pijanica i obiteljskih nasilnika poprili?an broj. Što se ti?e zanimanja, ima tu: švercera (auti, mobiteli, boje, dizel...), korumpiranih carinika i poreznika, kvazipoduzetnika (utajiva?i poreza, radnike pla?aju 15 kn/h...), lažnih branitelja i umirovljenika itd.
A sve deklarirani vjernici.

Dobro argumentirano sranje

Moram započeti ovaj dnevnik posvećen jednoj užasno hladnoj osobi, zatucanom pravniku, našem dragom trollbusteru opiniju, istim citatima kojima sam započeo odgovor Zoranu u vezi rasprave o Ayn Rand:
Cjelovit čovjek (Josip Sanko Rabar): Čovjek je iracionalno i racionalno biće. Da je samo racionalan, bio bi hladno računalo, stvar koja stvara. Da je samo iracionalan bio bi nešto gore od životinje, čisto ludilo. Tek u pravoj mjeri jednog i drugog, i pravom načinu njihova spajanja, on je cjelovit čovjek.
...
Znanost traži metodološku čistoću, čisti razum. No, dobar znanstvenik treba biti i cjelovit čovjek. Metodološka je čistoća tek pomoćno sredstvo te cjelovitosti, intuicije, mašte, ljudskosti. Razum sam za sebe zapravo ne postoji, osim u metodološkim postupcima znanosti i nekih filozofema. Uistinu postoji cjelovit čovjek.

Kako je sve počelo...

rmarino69 Svako dijete zna, pa i ono najmanje, da je biti zločest MNOGO ZANIMLJIVIJE nego biti dobar. Biti stalno dobar užasno je dosadno, a osim toga i zamorno....... Velika slova su upravo tamo gdje sam ih i napisao.

Mrak puko ko kokica. Ustašoidi naprijed, ostali stoj!

Mrak je u me?uvremenu objavio vijest gdje objašnjava slu?aj blokiranja.
Ja sam na tu vijest odgovorio dnevnikom koji mi je Mrak odmah blokirao (pazi razlog: jer sam navodno to objavio iz INATA). Pogledajte sami moj dnevnik, pa ocijenite kršim li ja bilo koje pravilo pollitike? I ima li tu inata ili samo obi?ne, tople ljudske podrške ugroženom diskutantu pollitike.

Moj blokirani dnevnik:

Zoran naivno upao u zamku ustašoida
Ned, 16/08/2009 - 12:32 — Delgado

Sje?am se da je Zoran prema meni ?esto bio bezobrazan. Bio je i prema drugima, no mora se ista?i ono puno važnije od toga, a što isti?e i sam vlasnik portala u izvanrednoj vijesti: Zoranu koji je definitivno (bio) jedan od ne samo najvrijednijih kontributora nego i najsadržajnijih.

Hrvatska Vlada ne može ostvariti najavljene glavne ciljeve, jer zaobilazi pravilna i potpuna rješenja na 6 presudnih podru?ja

Prenosim tekst iz 2001 godine, poštovanog doktora Lasi?a.

Dr. sc. Vladimir Lasi?

HRVATSKA VLADA NE MOŽE OSTVARITI NAJAVLJENE GLAVNE CILJEVE, JER ZAOBILAZI PRAVILNA I POTPUNA RJEŠENJA NA ŠEST PRESUDNIH PODRU?JA

Hrvatska je Vlada obznanila 18.1.2001.godine glavne ciljeve koje namjerava ostvariti u 2001.godini (objavljeno u Jutarnjem listu od 19.1.2001.g). Po?etni problem u razmatranju ovih ciljeva je u tome, da se nisu objavile potpune planirane stope rasta socio-ekonomskih ciljeva, pa je npr.i stopa porasta ili pada (npr.nezaposlenosti) od 1% “porast” ili “pad”. Me?utim, u svezi stopa rasta ili pada je bitno, da li te stope omogu?avaju dugoro?ni razvoj Hrvatske za dostizanje potrebnog stupnja razvijenosti, koji bi smanjivao preveliku razliku izme?u Hrvatske i visoko razvijenih država, te naprednih država u tranziciji (npr. u odnosu prema Republici Sloveniji) ili to ne omogu?avaju, pa bi se nepovoljna razlika i pove?avala.

Rat se tek zahuktava

Ove no?i nisam baš dobro spavao. Nešto od sparine, a nešto od posljedica intenzivnog brainstorminga sa frederikom. Kad sam i uspio usnuti, napadali bi me neki paraziti i prekidali san.
Paraziti (gr?. para = pored i sitos = hrana) su organizmi koji se hrane na ra?un drugog organizma (nazvanog doma?in) u toku dužeg vremenskog perioda.
?itam na teletextu: Rohatinski ne želi spasiti vladu. Zna?i, po?elo je. Ivan Superhik Šuker (zvani Masni), ne može prodati obveznice. Pa kako ?e sada preživjeti naših 200 velikih i 2 milijuna malih parazita, ako se ne ubaci svježe krvi? Sve je manje doma?ina koji se daju namamiti na parazitima zaražene ustaške i partizanske krvavice. 2 milijuna hrvati?a-doma?ina otkazuje poslušnost. Ne pla?aju pretplatu, ne pla?aju komunalno, ne pla?aju poreze ni poreze na pla?anje poreza. ?ak ni masovne ovrhe ne daju željeni efekt. Gledam neki dan na televiziji, 30 000 neosiguranih vozila na našim cestama.
Izgleda da su hrvati?i shvatili: zakona u nemoralnoj, parazitskoj državi se ne moraš držati baš ko pijan plota.

Sanadera za predsjednika!

Kopaju?i po arhivi pollitike, našao sam jedan zanimljiv komentar: ?et, 28/02/2008 - 20:48 — Anonimni korisnik (neprovjereno)
?itao sam u jednoj knjizi kako je bivši guverner HNB Pero Jurkovi?, dok je bio blizu Franje Tu?mana zagovarao donošenje strateškog dokumenta na kojem bi se bazirao razvoj hrvatskog društva. Piše ?ovjek gdje god je to predlagao svi su ga blijedo gledali i opstruirali. Kaže P.J. " Tada sam shvatio da nikom to nije u interesu, jer tko god bi došao na vlast morao bi se toga pridržavati".
Nažalost u uspostavljanju nove moderne Republike avangarda moraju biti intelektualci i studenti, a oni to u ovom trenutku nisu.

Eto ti Gale kontra argument za neozbiljnost anonimnih :)
Studenti su u me?uvremenu pokazali da su snaga na koju se može (i mora?) ra?unati. Evo i seljaci pokazuju da se znaju fokusirati iako su puno slabije pripremljeni. A jedni i drugi najpodlije neprijatelje imaju upravo u vlastitim redovima.
Intelektualci, hmm. Bolje ne komentirati.

Studentska revolucija ?e biti ugušena u krvi!

Studentska revolucija ?e biti ugušena u krvi!

Ne?e u krvi, ali ?e biti ugušena. Ili bolje re?eno, ugašena.
Ne?e biti primjene sile, ali ipak ?e nas sve boljeti.
Jer ?e nas samljeti nevidljivi žrvanj koji melje sve misle?e i kreativne snage.

Ap misli da je žrvanj izgubio snagu i da je napokon nastupio trenutak kad se može s rogatim bosti, ali Gnjus postaje ipak oprezniji i nakon što je najvio gecrk ove godine, sve pomjera u realnije okvire: Kad stvar malo vise ode u krajnost a ucini se da bi koji sitnozuban mogao prokuziti bit, onda se vade prema potrebi iz jedne prastare kutije 2 kosti za glodanje.Na jednoj pise Bleiburg, a na drugoj Jasenovac.
Onda se opet nastavlja hapanje dok ovi to glodaju, vec 5632 put.
Moglo bi to jos jedno 20-30 godina.Samo ako se od nekud nadje lova.Proda cijela Dalmacija, Slavonija ili recimo Istra...

Mene je devedesetih prao poduzetni?ki zanos. Rekao mi je jedan stariji gospodin, tadašnji suvlasnik firme u kojoj sam još radio: vi mladi poduzetnici, vi ?ete biti motor napretka.
Ali uskoro sam po?eo osje?ati da me trga neki nevidljivi žrvanj.

Studenti, pobijedili ste!

Gotovo je, pobijedili ste, možete napustiti položaje.

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Nad ljudima možete imati mo? dok god im sve ne uzmete. Me?utim, kad ?ovjeku uzmete sve, više nije u vašoj vlasti.

Ivan?i? odli?no primje?uje: ...jer upravo je metoda najzdravija novost koju donosi blokada hrvatskih sveu?ilišta. Nije bitno što niste postigli nešto konkretno, bitno je da ste pokazali KAKO.

A sad se odmorite, neka ostali odrade svoje. Ne možete Vi (i ne smijete) nositi i tu?e probleme na le?ima. Štafetna palica je sada u rukama ostalih ugroženih skupina, neka sad i oni pokažu hrabrost, neka navuku hla?e na ve? ozeble, desetlje?ima gole napr?ene guzice, neka pokažu da nisu ovce i da im nije jedina životna svrha - da budu oštrigane!
Johnatan Swift: Nitko nije tako slijep kao oni koji ne žele vidjeti.

Još nešto. Izvinite!

Protiv ulaska, a nisam euroskeptik

Tužno je kad roditelji nisu sposobni podizati svoju djecu pa ih moraju dati na usvojenje. Nas hrvati?e socijalna služba stalno daje tu?im roditeljima, ali nikad ne provjeri jesu li ti novi roditelji sposobni voljeti usvojenu djecu. I tako uvijek nadrapamo jer se nismo sposobni brinuti sami za sebe. Jer nismo složna djeca. Jer se ne znamo udružiti i zajedno odblokirati vlak u snijegu. I tako se ve? stolje?ima smrzavamo u vagonima a razni lopovi i paraziti, nas tako bespomo?ne i razjedinjene, bezo?no plja?kaju i piju nam krv.
I sad opet moramo tu?im roditeljima, europskim. Na prvi pogled, trebalo bi nam biti bolje. ?ak se mnogi od nas više vesele tu?im nego vlastitim roditeljima. Veli moj prijatelj Hyero - pa nisu to loši ljudi, imaju doduše svojih mana, ali bolji su nego bilo koji dosad. I napravit ?e reda u našoj skromnoj ku?ici i nas razularenu dje?icu dovesti k pameti. No, koliko vidimo nisu ni oni baš napametniji. Ispuhali im se prenapuhani baloni. Pa su sad gramzivi kao nikad, možda više nego što je to itko dosad bio.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci