Tagovi

Hrvatska lisnica u hrvatskom džepu

Prije nekog vremena je kružila (pa i na pollitika.com) teorija kako "strane banke plja?kaju Hrvatsku". ?inile su to velikim kamatama, lošim uvjetima kreditiranja gospodarstva itd. Lova je odlazila van Hrvatske u ruke svjetskih bankarskih grupacija i mo?nika... štoviše, ta teorija i još uvijek kruži.

Uvijek sam odgovarao jednim kontraargumentom: zašto HPB (Hrvatska poštanska banka) kao državna i ?isto hrvatska banka, ne ponudi bolje uvjete?

Na to naravno nije bilo odgovora. A odgovor je, najvjerojatnije, da je bolje uvjete bilo nemogu?e ponuditi.

HPB venera

Tkogod prati TV, gleda plakate po cesti, svjedok je da se HPB stvarno reklamira, pokušava privu?i štednju, i to dosta lijepim kamatama.

Hrvatska poštanska banka vam omogu?uje ugovaranje fiksne kamatne stope na štednju do 12 mjeseci uz najpovoljnije kamatne stope na oro?enu kunsku štednju koja se kre?e od 4,5% na rok oro?enja od mjesec dana te 6,5% na rok oro?enja od 12 mjeseci

Simboli?ni rat

Ova ?lanak je nastavak mog teksta "rat simbolima" samo naopako. Tada je bio naglasak na simbolima, a sada na ratu. Naravno ne oružanom, ali kao što je izvjesni gospodin rekao — ako ustreba... sre?om, posezanje za argumentima noža i pištolja je, nadam se, ostalo u prošlosti.

Da se opet odmah izjasnim ?isto da nismo znali — smatram se agnostikom, tako se deklariram na popisu stanovništva, a u crkvu i džamiju idem samo iz intelektualne radoznalosti. Nisam nikakav stru?njak za krš?anstvo a ono malo knjiga što sam pro?itao je tek zanemariv dio literature što je o tom napisana. I ne mogu re?i da poznajem previše sve?enika — no svejedno ?u probati nešto napisati o tome, naro?ito nakon što sam temeljito pro?itao Glas koncila koji je bio uglavnom posve?en tome.

U odnosu Katoli?ke crkve, naroda i države najbitnija je sljede?a ?injenica: crkva je bila ovdje prije naroda i prije države. Katolici nemaju veze s jednim narodom, uostalom katoli?ki i zna?i op?i. Što proizlazi iz toga?

Rat simbolima

Svjedoci smo rata simbola. Budu?i da je lakše proizvesti zastavu nego kilu kruha, od davnina se simboli vade u situacijama kad kruha po?inje nedostajati (kod nas i kosti... ali to je druga pri?a).

Hrvatska je poznata po ?estom isticanju hrvatskog grba, što je dosta ?udna pojava u svjetskim razmjerima. Pa hajdemo malo pogledati Zakon o zastavi i grbu.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi na?in ošte?ene grb ili zastavu Republike Hrvatske.

Ne treba tražiti previše da se vidi gomila dotrajalih, spetljanih, pa i potrganih zastava za gomili zgrada, naro?ito na vojnim, gdje stoje mjesecima. Kod nas nema obi?aja skidanja zastave nave?er sa zgrada, a kamoli pranja istih svako toliko.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske mogu se rabiti u obliku, opisu i tekstu koji su utvr?eni Ustavom Republike Hrvatske i uredeni ovim zakonom. U grbu i na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati.

Karlobag-Virovitica, još jednom

Dugo planiram napisati ovaj ?lanak. Pa, došao je ?as!

Hrvatska je vrlo heterogena zemlja. Zapravo, jedan dosta pametni stranac mi je rekao: raznolikost je jedino što Hrvatsku izdvaja, po svemu ostalom nije zanimljiva. Nije heterogena samo krajolikom, ve? i stanovništvom.

Treba iskreno priznati da su razlike izme?u, npr. Slavonaca i Dalmatinaca ve?e nego ?eha i Slovaka. Od obi?aja, nošnje, govora, arhitekture, na?ina života, prehrane itd.

Treba znati i da razlike kakve postoje izme?u hrvatskih narje?ja u slavenskom svijetu "razdvajaju cijele skupine jezika". Treba priznati da Hrvat iz Kumrovca govori vrlo, vrlo sli?no Slovencu s druge strane Sutle. Treba priznati i da je ve?ini Me?imuraca lakše pratiti slovensku TV nego HTV — slovenski im je mnogo razumljiviji nego standardni hrvatski.

Podignimo zidove, budimo svoji na svome

Pa dobro, zašto ne bismo zabranili taj uvoz? Jednostavno, stavimo specijalni, interventni, krizni porez na uvoznu robu od 100%. Nije nas briga za WTO, za sporazum s EU, sada je kriza, a kriza je iznad svih zakona.

Zašto ne?

Zašto da? Zato što, svi znaju, Hrvatska previše uvozi. Zato što, svi znaju, Hrvatska proizvodnja trpi.

Adam Smith i Ricardo su pisali o komparativnim prednostima i efikasnosti specijalizacije, ali nijedna zemlja, osim eventualno supermalih država tipa San Marino, se nije specijalizirala. Svi proizvode sve. Kako izgleda, na kraju ?e Kina proizvoditi sve, a ostali ?e kupovati...

Zašto proizvoditi goveda u Hrvatskoj, kad to u Argentini na njihovim prostranstvima naprave za djeli? cijene? Zato što ?emo u suprotnom morati platiti i govedo i socijalnu pomo? onom tko je ostao bez posla jer se zatvorila farma goveda u Hrvatskoj — kaže jedna teorija.

Eurotalibanske integracije, jupi!

Pristojnost je zeznuta stvar. Svi znamo da treba biti pristojan, ali nitko ne zna što to?no zna?i taj rije?. Svakako je nepristojno pljunuti na pod, a još više nekom na cipelu. Svakako je nepristojno nekog vrije?ati, recimo nekom tko ima nos u obliku krumpira previše govoriti o krumpiru i pritom prstom pokazivati na njegov nos.

Ali pristojnost je kliska i neodre?ena stvar. Znam samo jedno: oni koji me najviše gule su prema meni jako pristojni. Recimo kada odem u banku. Svi su tako pristojni. I opomene su isto tako jako pristojne. I znam da svojoj osobnoj bankarici spomenem neke oblike rije?i pi?ka, kurva, pas, jebati — sve starohrvatske rije?i, još od stolje?a sedmog, ako ne i ranije — ona bi se samo lijepo nasmješila i opet pokazala na iznos kamate, naknade, interkalarne kamate, i valjda još interkalarne naknade ako to postoji, više ni ne znam što sve postoji.

To je zato što banka i ja igramo igru u kojoj je pobjednik unaprijed odre?en, kao u onom vicu o nogometu i Nijemcima.

Improvizirajmo: krizni porez

Pa da napišem neku rije? o kriznom porezu.

Krizni porez je naravno, odmah od medija, koji su trenutno u verbalnom ratu s vlasti, prozvan "hara?em". Haraç je jednostavno stara turska rije? na namet, ili porez, ali samo nemuslimanima. U tom smislu baš i nije najprikladniji kao naziv, budu?i da ?e ga hrvatska vlast napla?ivati i našim muslimanima, tj. katolicima.

Ali hara? ima i onu negativnu konotaciju, podsje?a na glagol harati, koji je uostalom i izveden iz rije?i haraç.

Neki su se odmah okomili na zakon. Krizni porez "pada na Ustavnom sudu"!

Npr, vidi Jutarnji: http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,8,5,,171946.jl

Nije mi jasno zašto je porez na dohodak, koji oporezuje sve iznad neoporezivog dijela, uskla?en s Ustavom, a ovaj zakon, koji oporezuje sve iznad 3000 kn, ne bi bio. Onda možemo tvrditi da je svaki porez protiv jednakosti gra?ana. Jedino što gra?ane ?ini nejednakima je da porez ne pla?aju svi, ve? samo oni ?ija su primanja iznad 3000 kn.

Udžbenici, muka jesenja

Zavrtimo film dosta godina unatrag. Prebacimo se mentalno na rani rujan, ili kasni kolovoz. Dok smo opako preplanuli po povratku s odmora besposleno šetali gradom, ?udili smo se ljudima srednjih godina u ogromnim redovima koji su vijugali do nekih trgovina u kojima ina?e nema nikog. Ako smo bacili pogled unutra, mogli smo vidjeti gospo?e s papiri?ima, kako redom postavljaju pitanja prodava?icama, ove odmahuju glavom, možda ipak imaju jednu stvar s popisa, sre?a u nesre?i, ali slijedi još jedan red i višesatno ?ekanje.

Naravno, radilo se o hrvatskoj specifi?nosti, kupovini udžbenika. Kroni?no su kasnili, kroni?no nekih nije bilo, iako ve? dosta godina nastava po?inje krajem ljeta, bar se to može predvidjeti i deset godina unaprijed.

Pred zidom smo... kaj sad?

Djeco, tata je trošijo preveč. Djeco, tada sada bude otišo u p... na put, a mama bude preuzela komandu. Djeco, nemojte ljutit mamu jer sam joj reko di je kajiš. Djeco ajde sada bok, budem zvao kad stignem...

Kaj sad pak može mama?

Daklem, da sam ja mama — a provjerom mojih organa je očito da nisam — napravio bih odmah sljedeće:

1. dizanje PDV na 25% od 1.9.2009. za sve proizvode i usluge osim u točki 2
2. PDV od 5% za kruh, svježe mlijeko, dječju hranu, noćenja u hotelima i organizirane posjete, izlete itd., na knjige, novine i časopise (to ionako moramo zbog EU, sada je 0%)
3. 5-10 lp trošarine po svakoj SMS poruci, 5-10 lp trošarine po svakoj minuti razgovora u mobilnoj mreži
4. rezanje svih mirovina iznad 2000 kn za 10% (samo dio iznad 2000 kn, dakle 3000 kn → 2900 kn)
5. rezanje svih povlaštenih mirovina za 20% (samo dio iznad 2000 kn, dakle 6000 kn → 5200 kn)
6. rezanje svih plaća u državnim službama za 10% (samo dio iznad 5000 kn, dakle 6000 kn → 5900 kn, 12000 kn → 11300 kn)
7. stavljanje svih projekata tipa Pelješki most, J-J AC u najnižu moguću brzinu

Odlazak, otkaz, oproštaj ili obmana

Prije nekog vremena sam napisao da u ovom vremenu — ni za kamion novaca + cijeli kat hotela napunjen (ženskim!) supermodelima koji se pale na mene — ne bih preuzeo vo?enje države u ovakvim vremenima.

Tata je djeci kupovao sladoled. Tata se jako zadužio. Bolje da mama kaže: djeco, nema. A tata ?e ostati dobar.

To je jedno objašnjenje poteza g. Sanadera. Primjetimo da je par dana prije toga g. Rohatinski rekao da ne gledaju u njega, da on ne?e paliti tiskaru. Najavljeno je novo zaduženje zemlje. Najavljen je i rebalans prora?una, iako turisti?ka sezona nije ni zapo?ela. Svi spominju MMF. Blokirano je još jedno poglavlje pregovora. Dakle, sve gore i gore. Je li baš tako?

Mogu?e da se stvara namjerno atmosfera neposredne katastrofe, iako su hrvatske financije ve? dugo vremena u dugoro?no neodrživom stanju.

Mogu?e je i da se radi o ne?emu sasvim drugom: po?inju tra?evi, navodno je jedna k?i bolesna, navodno je i sam Ivo bolestan, navodno ovo, navodno ono.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci