Tagovi

I dalje nas lažu, Vlada RH, sindikati, HDZ...

Ministar financija Ivan Šuker lagao je kad je rekao da je 87% prora?una fiksno. Da to nije tako najbolje je objasnio guverner HNB-a Željko Rohatinski koji je izjavio da ništa nije nedodirljivo jer da sva ta davanja iz državnog prora?una su regulirana zakonima koje je donijela Vlada RH te da se ti isti zakoni mogu mijenjati baš kako su i doneseni. Valja istaknuti da je Rohatinski tako?er naglasio da pri tome ne treba dirati u socijalno najugroženije.

Druga laž proizlazi iz prve laži, a ta je da unato? konstataciji da je 50.000 ljudi viška u državnoj upravi, da se njih ne može tek tako otpustit jer da bi ve?ina završila na burzi i opet postala teret državi. Istina je da su tih 50.000 ljudi viška i ovako i onako teret državi, samo kao zaposleni na teret državnog prora?un, svaki taj ?ovjek trošak je od kojih 8.000kn na mjesec, dok bi kao nezaposlenik na burzi bio bar upola manji trošak. Dakle to je momentalna ušteda od 50%... ili konkretno, to je ušteda od 2,4 milijarde kuna i to u najgoroj varijanti da nitko od tih 50.000 ljudi ne na?e drugi posao.

Dvije godine nakon otvorenog pisma Zoranu Milanovi?u

Prije malo više od dvije godine uputio sam otvoreno pismo Zoranu Milanovi?u upozorvaju?i ga na problem Milana Bandi?a i da je tada bilo pravo vrijeme da se SDP riješi Bandi?a. Naravno, Milanovi? me nije poslušao. Nije se usudio tada žrtvovati, figurativno govore?i kraljicu da bi dobio utakmicu. Umjesto toga svojim mlitavim odlukama doveo je do toga da je prvo izgubio na izborima iako je prakti?ki samo trebao do?i i uzeti pobjedu jer mu je sve bilo na pladnju, a sada je izgubio i „kraljicu“ koja se u me?uvremenu odmetnula i odlu?ila iza?i samostalno u predsjedni?ku utrku i time dodatno uzdrmati i onako ve? mlitavi SDP koji je svoju mlitavost još jednom prezentirao u saboru ne izjašnjavaju?i se ni za ni protiv sporazuma sa Slovenijom.

Halo! Pa dajte više napravite neki potez, pa po makar bio i krivi, ali dajte ve? jednom pokažite nekakav stav! Moram ovako pisati u Bandi?evom stilu, jer ?ini se da tako jedino nešto dolazi do Iblerovog trga.

Treba li nam uop?e sporazum sa Slovenijom nakon što Lisabonski sporazum stupi na snagu?

Ovih dana zahuktala se rsprava o tome treba li potpisati sporazum Kosor – Pahor kojim se nejasno definira pojam veze Slovenije s otvorenim morem. Zanimljivo je kako jedna druga stvar posve prolazi neprimje?eno iako bi upravo zbog toga bilo kakav sporazum o arbitraži posatao posve nepotreban.

Radi se o tome da ?e uskoro na snagu stupiti Lispabonski sporazum jer je i posljednji ko?ni?ar, ?eški predsjednik, odlu?io popustiti i potpisati sporazum. Stupanjem tog sporazuma na snagu, odluke koje se donose unutar EU više ne moraju biti potvr?ene od svih ?lanica da bi postale pravovaljane. ?itavo vrijeme slovenske blokade pregovora Hrvatske i EU spominjao se Lisabonski sporazum i kako bi sve bilo druk?ije da je sporazum zaživio (u to vrijeme je Irska na referendumu odbila sporazum i ?inilo se da ?e ostati samno mrtvo slovo na papairu).

HDZ-ova vldavina uspjela je ono što JNA nije

Upozoravali smo godinama da je na vlasti stranka opasnih namjera koja radi protiv interesa Hrvatske. Objavljeni sporazum Kosor – Pahor, kao i izbor pred kojim se zemlja našla, blokada pregovora ili vjerojatan gubitak teritorija, izravna je posljedica stanja u kojemu se nalazi Hrvatska.

Prezadužena, slabašne ekonomije, prakti?ki uništene industrije postali smo najobi?nija kolonijlna bana republika koja ?e vjerojatno biti prisiljena odre?i se dijela svojeg teritorija. Ono što nije uspjela srpska agresija na Hrvatsku, uspješno je napravio HDZ svojom vladavinom prakti?ki svih ovih godina od osamostaljenja Hrvatske.

Da na vlasti nisu bili lopovi, ve? ljudi kojima je stalo do Hrvatske, danas uop?e ne bismo bili pred dilemom teritorij ili EU, ali situacija je takva da je ekonomska kriza udarila u najgori trenutak i da je Hrvatska ovisna o inozemnim kreditima koje sad Šuker bjesomu?no podiže u Americi po astronomskim kamatama, jer u suprotnom uslijedio bi raspad državnog prora?una, što bi dovelo do sveop?eg kaosa u zemlji.

Hrvatska postaje prva zemlja koja zatvara blogere

Ju?er je kona?no i do glavne informativne emisije Nove TV došao slu?aj Damira Finti?a, vlasnika portala vukovarac.net koji je pravomo?no osu?en za klevetu koju on nije po?inio i zbog ?ega ?e odležati u zatvoru. Time je naš azemlja postala lider me?u europskim zemljama kad se radi o represiji nad novinarima i zatvaranjima istih, što ?e nam i te kako pomo?i u pristupnim pregovorima s EU.

Državni udar Jasne Omejec

Ono što se do?a?a posljednjih mjeseci u Ustavnom sudu nije ništa drugo nego li institucionalni državni udar u režiji Jasne Omejec. Svojom izjavom da ?e u slu?aju da Ustavni sud presudi da je nametnuti „Hara?“ od strane Vlade RH neustavan, pravo na povrat imati samo oni koji podignu ustavnu tužbu. Da ne bi istalo sve na tome, nedavno je stigla i dopuna izjave u kojoj navodi da ?e pravo na povrat imati ne samo oni koji su podnjeli ustavnu tužbu ve? ?e morati i doslvno pogoditi po kojoj osnovi ?e ustavni sud eventualno proglasiti „Hara?“ neustavnim.

Ovakvim izjavama Ustavni sud jasno je dao do znanja da svi gra?ani nisu jednaki ve? da samo uska skupina ljudi ima pravo na zaštitu svojih ustavom zajam?enih prava, koja su bar na papiru jednaka za sve gra?ane. Drugim rije?ima Ustavni sud u najmanju je ruku suspendirao Ustav RH.

Sindikati kao suvoza? na putu do dna

Zašli smo ve? prili?no duboko u rujan, a jedini prosvjedi koji su po?eli prili?no neslavno su oni sindikata HUS. Svi ostali sindikati ne žele sudjelovati u prosvjedima navode?i svakakve razloge. No to sad nije ni toliko bitno zašto ne sudjeluju na prosvjedima koje organizira HUS, ve? ?injenica da drugi sindikati uop?e niti ne razmišljaju o organizaciji prosvjeda.

U posljednjih par mjeseci aktualna nesposobna vlast dodatno je pogurala ovu zemlju na dno ljestvice nekonkurentnosti gdje smo ve? prije kriznog poreza i pove?anja PDV-a smješteni u društvo Namibije i Vijetnama, a sad su ve?i oni za nas „zapad“ bar kad govorimo o konkurentnosti ekonomije. U svakoj normalnoj zemlji ve? sama ?injenica da se nalazimo u društvu takvih zemalja bila bi sindikatima povod za prosvjede, no u Hrvatskoj sindikati na to i ne pomišljaju. I imao je Radimir ?a?i? pravo kad je rekao da sindikati nisu u stanju organizirati prosvjede, jer ti sindikati uop?e ne zastupaju radnike, ve? drže štangu HDZ-ovoj vladi iz kojekakvih sitnih interesa vode?ih ljudi sindikata.

U petoj brzini, ravno do dna

Prije otprilike godinu dana slušali smo tadašnjeg HDZ-ovog predsjednika Vlade RH kako vozimo u petoj brzini. U me?uvremenu, godinu dana kasnije, dragi vo?a Ivo zaklju?io je da on tu više ne može ništa i pobjegao je pri tome odlu?ivši da ?e iskoristiti sve mogu?e povlastice koje mu po (nakaradnim) zakonima pripadaju, dok obi?an puk sve više strahuje za golu egzistenciju.

Volan automobila u toj petoj brzini preuzela je Ivina vjerna pratilja Jadranka Kosor i priop?ila nam prije koji dan da smo dotakli samo dno. Pravo je ?udo da se nije sve raspalo s obzirom da smo u petoj brzini odjurili do samog dna… ili možda nismo još ni dotakli dno? Teško je prosuditi po izjavama koje stižu iz Vlade RH gdje smo uop?e jer na?in na koji se donose i mijenjaju zakoni u ovoj državici više podsje?aju da se nalazimo negdje u svemiru gdje pojmovi gore i dolje gube svaki smisao.

Ho?e li i "Barba Luka" završiti u zatvoru?

Istraga o krivcima za tešku željezni?ku nesre?u nagibnog vlaka otela se kontroli i ?ini se da ?e osumnji?eni za izazivanje prometne nesre?e biti rukovode?i ljudi HŽ-a. Me?u njima je i Ivan Medak, autor onog famoznog pisma „Barba Luki“ u kojemu Medak na krajnje sramotan na?in traži od Luke Bebi?a da mu doslovno da direktorski posao u HŽ-u, što je Luka Bebi? i napravio. Medak je zasjeo u direktorsku fotelju HŽ-a, a Luka Bebi? nije vidio ništa spornog niti u tom pismu koje je procurilo u javnost niti u tome da je nestru?na osoba postavljena na, kako se ispostavilo, vrlo odgovornu funkciju o kojoj ovise ljudski životi.

Na putu prema doooooljeeeee...

Prvi potezi navodno nove vlade, na žalost ne ulijevaju nimalo povjerenja.

1.) Brzinski rebalans kojime se uštedjelo (mizernih) 780 milijuna kuna u odnosu na potrebnih 14.000 milijuna kuna (pišem ovako da bi vam bilo jasnije koliki je to nerazmjer) pokazuje da ni ova vlada nema snage ni „muda“ uhvatiti se u koštac sa samom srži problema. Iako se krenulo od samih sebe u rezanju troškova, što je dobar demagoški potez, nastavak ne donosi ništa dobra. Ukidaju se besplatni udžbenici (toliko o zemlji znanja) u vrijednosti 300 milijuna kuna, ali se zato ispla?uje regres za sve koji žive na državnim jaslama koji ?e nas do?i 400 milijuna kuna. Ako nemamo za obrazovanje, imamo za plandovanje.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci