Tagovi

20 godina od pada Berlinskog zida!

Prije 20 godina na današnji dan, sa nevjericom i sa ushi?enjem moja familija je sjedila za stolom i promatrala na TVu, pad Berlinskog zida, simbola komunizma.

Nakon otvaranja i propuštanja tisu?a Njemaca, Njemci iz Isto?ne Njema?ke su krenuli u Zapadnu Njema?ku, obrnutog procesa nije bilo.

Na današnji dan cijeli svijet se prisje?a tog dana i gdje su bili i što su radili kad se desio taj prekarasan i izniman trenutak.

Osobno ja sam bila beskrajno sretna, jer sam znala da zlo?ina?ka komunisti?ka jugoslavija ne?e i ne može opstati. Bila sam u pravu.

Njema?ka se ujedinila i dan danas se osje?a razlika u mentalnom sklopu i bogatstvu izme?u dvije nekadašnje države. Još uvijek stanovnici nekadašnje Isto?ne Njema?ke, pate zbog razornog utjecaja komunizma na njihove mentalne sklopove.

U Hrvatskoj je situacija ista, iako deklarativno veliki Europejci, Hrvati su još uvijek u mentalnoj klopci komunizma, potpomognuti komunisti?kim kadrovima koji su i dalje, manje više tajno i prikriveno, kreatori Hrvatske politike i ekonomije.

Polan?ec na?eo tvrdokornu "Hrvatsku Šutnju"

Vidi se prva napuklina na uvriježenoj i tvrdokornoj Hrvatskoj Šutnji.

Zahvaljuju?i Polan?ecu.

Napokon se po?inje govoriti i pravosudno istraživati kriminal koji se od 2000 dešava u tkz. lijevom bloku. Nije lijepo živjeti u državi u kojoj se stalno forsira primjenjivanje najviših demokratskih standarda, isklju?ivo na jedan dio politike, naroda i povijesti.

Dok se druga strana uz posprdne osmjehe, priglupe pri?e za malu djecu i otvorenu drskost, smije demokratskim standardima i radi nas sve budalama.

Sasvim je normalno da u Hrvatskoj jedan ?a?i? govori o manipulacijama i demokratskim standardima, a Saborski odbor ga je optužio za silne muteže i davanje poslova svojim firmama.

Sasvim je normalno u ovoj državi, da predsjednik vodi ekonomsku politiku i to tako da "sre?uje" kredite "svojim" ljudima, pa onda kaže u prvoj izjavi da to nije istina. U drugoj izjavi da je samo malo istina, a u tre?oj da je bio do grla u dogovorima, zvao i urgirao da Podravka daje kredite SMSu. I da je to normalno, što se uzbu?ujemo i da mu nije jasno što taj "momak" Polan?ec ima protiv njega.

Ako ne EU, koje su druge opcije?

Hrvatska je na svojevrsnoj prekretnici, mora definirati svoju politiku i svoju budu?nost, potpisivanjem Sporazuma sa EU, a neizravno sa Slovenijom o grani?nom pitanju, a taj sporazum nosi odre?eni rizik da ?emo izgubiti dio teritorijalnog mora. Ne potpisivanje tog sporazuma ?e rezultirati sa dugogodišnjim prolongiranjem ulaska Hrvatske u EU.

EU nam daje opciju borbe na me?unarodnom planu za svoje interese. Ako želimo biti dio tog svijeta, neizolirani i aktivni, trebamo prihvatiti tu ponudu. I radikalno zastupati nacionalne interese Hrvatske, pa ako treba i izazvati koji me?unarodni incident na Geri ili u Savudrijskoj vali.

Sa druge strane, Hrvatska, s obzirom na svoju veli?inu i mladost nema krug zemalja, sa kojima može trgovati i nastupati prema ostatku svijeta. Dakle, ne ulaskom u ni jedan geopoliti?ki blok, Hrvatska postaje primaljiva lovina za politi?ke i ekonomske interese jedne od dva preostala igra?a u ovom dijelu svijeta.

Situacija na jugoistoku Europe je ovakva.
http://www.tportal.hr/vijesti/svijet/40786/Cilj-Turske-je-uspon-otomansk...
Turska ima planove uklju?ivanja Bosne u svoju zonu interesa.

Zašto uništavati Hrvatsku ili Nobilov pou?ak?

Iako svakodnevno vidim i osjetim posljedice krajnje bezumne politike koja se vodi glede DR i politi?ke i vojne garniture koja je pobjedila u DR, a koja danas sjedi u Haagu ili po doma?im zatvorima.

Kad se sagleda realna situacija u "regionu" vidljivo je da svaka država koja je nastala nakon raspada zlo?ina?ke jugoslavije u principu vodi politiku šti?enja državnih interesa, zaštite osoba koje su zaslužne za samostalnost i koje su svojim angažmanom u nametnutom ratu, od strane agresorske Srbije, pokušale zaštiti svoje civile, kao i ratnike.

Sve države osim Hrvatske!

U Hrvatskoj se otvoreno iskazuje patološka mržnja, kao što ju je sino? ponosno iskazao Ante Nobilo, koji kaže da bi opet i još više lagao i manipulirao, samo i isklju?ivo kako bi uništio, zatvorio, zgromio Tu?mana i svakoga tko je bio dio obrane Hrvatske.

Sloboda, demokracija, tolerancija....a ne "usmjeravanje" misli i "stvaranje" javnog mišljenja!

Otužno je komunicirati sa velikom ve?inom u Hrvatskoj. Toliko umova zarobljenih u dogmama, toliko netolerancije, toliko neshva?anja osnova slobode individue.

Živjela sam godinama u USA.
Živjela sam u društvu koje tolerira sve što ne krši zakon.

Pravo je otkrovljenje udahnuti slobodu, slobodu da budeš svoj i štuješ svoje Bogove, štuješ svoju tradiciju, ali ju nikome ni ne name?eš.

Pravo je zadovoljstvo osjetiti da te drugi ?ovjek prihva?a baš takvoga kakav jesi, ne pokušava gaziti tvoje Bogove i ne pokušava promjeniti ?injenice tvog postojanja i na?ina poimanja svijeta.

Pravo je zadovoljstvo disati punim plu?ima, a ne se boriti za svaki dah.

Hrvatska je država gdje se ne diše, ve? se guši.

Ovdje na Politici.com sam se srela sa nevjerovatnim ljudima, ljudima koji otvoreno govore o "usmjeravanju" misli, "kreiranju" javnog mišljenja, bez da trepnu.

Osnove demokracije, koje su potpuno nepoznate u ovoj državi, nalažu da se svakoj osobi ostavi pravo kreiranja svog osobnog mišljenja i NE na deklarativnom nivou, ve? ISTINSKI.

Marina Lovri?-Merzle, ?etnikovanje i zapošljavanje 13 savjetnika, dokle?

Lijepo je vidjeti kako SDP vidi štednju, njihova županica Marina Lovri?-Merzle upravo zapošljava vjerovatno i 14 savjetnika sa pla?om od 5 000 kuna. SDSSovci nemaju brige, ako su bili tužioci u teroristi?koj krajini, ako su izba?eni sa svih poslova zato što su direktno podržavali zlo?ine, ?ak štoviše sudili i radili u sklopu zlo?ina?ke krajinske vlasti, tokom DR, županica ?e ih sve primiti.

Za sada ima 2 SDSSovca, ali sve mogu?nosti su otvorene. Možda i kapetan Dragan dobije savjetni?ko mjesto kod Martine, jer ona voli sve pripadnike krajinske vojske, od obi?nih ?etni?kih pobjegulja (http://www.sisak.info/?p=10005857) kojima ide u posjete do sudaca iz SDSSa, poput Nikole Sužnjevi?a.

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/39847/Sisacku-zupanicu-savjetuje-...

Stvarno je teško promatrati kako vladaju ove "krvolo?ne" Ustaše i fašisti, koja koli?ina mržnje i osvete vlada u ovoj državi.

Jakov Sedlar završava dokumentarni film o Anti Paveli?u.

Nakon dugo vremena sam poslušala jedan interesantan razgovor i to sa Jakovom Sedlarom u sino?njim "Opasnim Vezama" sa Tihomirom Dujmovi?em.

Jakov Sedlar je pozvan zato što završava snimanje dokumentarnog filma o Anti Paveli?u. Bilo je pravo zadovoljstvo poslušati normalan razgovor bez politikanstva i "antifašisti?kog" pretencioznog i agresivnog laganja.

U filmu ?e se pokazati novi, nikad vi?eni dokumenti, slike i zapisi iz arhiva po cijelom svijetu, o Anti Paveli?u. Ovaj dokumentarni film ne?e imati NIKAKVU ideološku pozadinu, ve? ?e pokazivati ?injenice, sve trenutno dostupne ?injenice o Anti Paveli?u i Ustaškom pokretu.

Kao što Sedlar kaže, troje politi?ara je u velikoj mjeri odredilo modernu Hrvatsku, a to su- Ante Paveli?, Tito i Franjo Tu?man.

Svaki na svoj na?in.

Televizi?no veleizdajništvo!

Nekoliko puta sam se pozvala na izvrsnu emisiju Tihomira Dujmovi?a na Z1 "Opasne Veze" u kojima je Višnja Satrešina izvrsno opisala u kolikoj mjeri Hrvatska obiluje politi?kim amaterima za koje je karakteristi?na politi?ka nezrelost kojom se ultimativno ?ini velika šteta Hrvatskoj.

Sino? na svim vjestima se moglo vidjeti kako izgleda otvoreno televizijsko veleizdajništvo, Stipe Mesi? opet kre?e u rušila?ki pohod.

Okrivljavanjem Ministarstva obrane kako skrivaju tkz. topni?ke dnevnike, opet nam je zorno pokazao kako to izgleda, kad predsjednik jedne države otvoreno ruši institucije te iste države i to preko javne televizije.

Nakon toga kre?e u napad na Jandrokovi?a, zato što je uputio protestnu notu Švicarskoj, glede nevjerovatnih optužbi na ra?un Marka Perkovi?a. Ako niste znali, objašnjenje zabrane ulaska u Švicarsku se temelji na tome što Marko Perkovi? "obožava Ustaše" i svoje najve?e uspjehe je postigao tokom "gra?anskog rata u Hrvatskoj".

Moram priznati da me je HDZ pozitivno iznenadio svojim ?vrstim stavom, da se takve kvalifikacije NE?E tolerirati NIKOME.

Panika na "ljevici"?

Ponukana rastom dnevnika u kojima ve? u naslovu prevladava esencija panike, užasa, nemogu?nosti gledanja, mrtvih rije?i na papiru, ne puhanju novih vjetrova, blokada pameti itd itd itd, odlu?ih malo analizirati ?emu to odjednom. Mora da HDZu ide dobro.

O?igledno je zavladala panika na "ljevici", ni jedan plan im nije uspio, Sanader je otišao i to nisu uspjeli iskoristiti, došla je grda kriza i to im nije išlo na ruku, pa je Kosorica odblokirala pregovore, avvaaaj to se nikako nije smjelo desiti. Pa je uvela "hara?" (ina?e izraz etabliran od strane Milanovi?a i SDPa), no sindikalni nemiri nisu uspjeli i nije srušena Vlada HDZa.

Onda je uletio najšlang HNSovac ?a?i? i po svim medijima po?eo tuliti kao malo djete kad mu uzmeš igra?ku, Poolan?eeec si?i sa vlasti, ti to neznaš ti to ne znaš, nakon hipnoti?ke seanse prebogatog HNSovca, koji se debelo namirio na Hrvatskom prora?unu, Polan?ec ne odlazi.

Hrvatska je "krava muzara" za pola Balkana!

Prije nekoliko dana, ni ne slute?i, napisah u jednom komentaru kako nas plja?kaju kojekakvi "dotepenci" iz exjugo država, a nisam ni bila svjesna u kolikoj mjeri sam u pravu.

Prije par dana u jednom popodnevnom dnevniku, pogledah, kratku ali gorku vijest, kako je u Županji u garsonjeri, prijavljeno 40 ljudi, koji iz Bosne i Srbije, prvog svakog mjeseca, dolaze "pokupiti" socijalnu pomo? i dje?iji doplatak i odmah se vra?aju natrag u Srbiju ili Bosnu.

Naravno ta vijest se više nikada nije emitirala, JL nije imao naslovnicu prepunu vrište?ih naslova, jer su plja?kaši Hrvatskog prora?una, Srbi i Bošnjaci. U slu?aju da je 1 kuna otišla u Hercegovinu slušali bi jedno 2 tjedna histeri?nu vrisku iz svakog medija.

"Žao nam je, pretragom nije prona?en niti jedan ?lanak koji bi odgovarao traženom pojmu." Ovo je poruka koju dobivam na svim tražilicama u Hrvatskim medijima. Niti jedan medij se nije usudio objaviti ovu vjest.

Niti jedan!

A ovaj primjer se odnosi samo na jednu garsonjeru u Županji, što mislite koliko je takvih "garsonjera" po Hrvatskim gradovima.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci