Tagovi

Radost i tuga u “new kapitalisti?kom„ sustavu

Obasiplju nas sa svih strana informacijama kako bi se mi trebali ponašati da se kota? razvitka u Lijepoj našoj kona?no pokrene.
Svi se trebamo odricati da bi radna mjesta bila sa?uvana.
-Je li se baš svi odri?u u Lijepoj našoj?
-Pla?aju li svi poreze?
-Jesu li svi uredi koje financiraju porezni obveznici opremljeni sukladno mogu?nostima financijera?
-Jesu li primanja upravitelja ove zemlje sukladna mogu?nostima financijera?
-Je li sav taj luksuz kojeg imamo priliku vidjeti u našem okružju primjeren realnim mogu?nostima stvaranja vrijednosti unutar proteklog teškog razdoblja od po?etka samostalne RH?

Na tragu odgovora na sva ta bitna pitanja, uzet ?u si toliko slobode i iznijeti svoje mišljenje.

Porezna politika treba biti sukladna na?elu pravednosti prema svim segmentima jednog društva.
Mi nemamo realne kapitaliste i nemamo nikakvu obavezu štititi interese realnog kapitala.
Ve?ina kapitalista u Lijepoj našoj je umjetno stvorena na zabludama prvog hrvatskog Predsjednika F. Tu?mana(projekt 200 bogatih obitelji)
Ideja je bila da ti umjetno stvoreni kapitalisti budu zamašnjak gospodarstva u Lijepoj našoj.

Prokletstvo novca

Zamislite svijet u kojem ne razmišljate o tome hoćete li imati dovoljno novaca, nego razmišljate kako da pravilno rasporedite sve ono što vam je na raspolaganju i realizirate stvarni rad kojim to raspolaganje opravdavate.

Ja to mogu zamisliti, a možete li vi?

Vizija koja stoji predamnom je poput filma koji se prikazuje na hologramskom projektoru.

Svaki svjesni čovjek koji je sudionik života na ovome svijetu ima podjednako ista prava na raspolaganje svime dostupnim.

Zamislimo da na kontu našeg računa(pod uvjetom da postanemo svjesni i savjesni čimbenik društva) imamo 3456000 kuna.
Vrijednosti su nam na raspolaganju od dana kada postanemo svjesni postojanja dvojnosti(dobro nasuprot zla).To je kredit kojim ostvarujemo sve potrebe za materijalnim vrijednostima u našem životu.
Ostvarivanje pojedinih faza životnih potreba mi trošimo ta virtualna sredstva, a pravi pokazatelj trošenja tih virtalnih sredstava je sretan život.
Za potrebe školovanja trošimo određeni iznos,za potrebe preživljavanja prehranjivanjem trošimo isto tako poveći iznos, a najveći iznos trošimo zbog rješavanje vlastitog stambenog pitanja.

?udni zakoni u još ?udnije ne(pravednoj) EU

Probudite me iz ove strašne more, jer moje srce ne?e još dugo izdržati.

Govore mi kako je za nas najbolje rješenje Hrvatska u EU, a u takvoj zajednici gdje vladaju pravedni zakone Hrvati mogu ostvariti svoj željeni cilj.
Kakav je to željeni san, ako sam ja užasnut zakonima koji vladaju u takvoj tvorevini?
http://www.h-alter.org/vijesti/vijesti/strasbourg-uzasnut-hrvatskim-zatv...
Što nam to EU ?inovnici takvim presudama žele poru?iti?
Možda to da su pošteni gra?ani ove zemlje manje vrijedni od doju?erašnjih kažnjenikam po?initelja najtežih kaznenih djela?
Kako onda da se radujem takvoj zajedni?koj državi?
Svrha i smisao kazne je preodgoj po?initelja KD, a financiranjem uzdržavanja istog, na ra?un poreznih obveznika ostvaruje se kontraefekt i izaziva revolt gra?ana.
Žele li možda u EU da gra?ani po?inju rješavati kažnjenike samovlaš?em i zakonom lin?a?
Možda im je brojka zatvorenika prevelika,pa se boje da ?e trošak zajedni?kog uzdržavanje istih kažnjenika iz Hrvatske, a na ra?un EU prora?una biti prevelik?

Drugo poglavlje iste no?ne more:

Uvod u novi rat

http://img248.imageshack.us/img248/9523/cc3d94faf53837c58b3645d.jpg
Uvode li nas naši uspavani politi?ari u neki novi rat?
?ine li to nesvjesno, podsvjesno ili svjesno?
Na tragu odgovora na ta pitanja došao sam do saznanja koja bi sama mogla dati odgovore na ta pitanja.
Ono što ja nikako ne mogu odgonetnuti je; zašto to rade ljudi koji bi trebali voljeti svoju domovinu, a još više voljeti svoje sugra?ane?
Zašto izdaju svoju zemlju i svoj narod?
Možda za Judine škude.
Sve smo im dali; svoje najljepše godine života provedene po ratištima, a potom i godine proživljavanja u neimaštini kako bi se koliko toliko izgradila Lijepa naša.
Sve su imali, a i nadalje imaju;višestruko uve?ana primanja od nas koji smo svoje živote riskirali, povlastice i povlaštene mirovine koje ?e uslijediti nakon njihovog aktivnog bavljenja politikom i život dostojan ?ovjeka u danima mirovine.
Gdje smo onda pogriješili, pa prodaju ono za što smo bili spremni dati vlastite živote; našu dragu domovinu i budu?nost naše djece?!
Prepuštaju mogu?nost donošenja odluke bijelosvjetskom hoštapleraju o darivanju našeg svetog tla, a za ?iju dobrobit, pitam vas ja?

Kažnjavaju?i lopove, spasit ?ete nas od njih i njih od nas.

Svjedoci smo apsurdnih situacija pljuvanja u "lice" pravnoj državi i nepoštivanja vladavine prava od strane bezkrupulozmih grabežljivaca i krpelja na tijelu demokracije u Hrvatskoj (tehnomenadžera koji su se ukorjenili u javnim poduze?ima), a takvi sada gospodarstvo svojataju za svoju pr?iju.
Koriste se "zakonima" ,koje su prethodno predlagali zastupnicima u Hrvatskom saboru, a koje su zakone u svojoj uspavanosti zastupnici prihvatili i izglasali.
Može li upravlja?ka struktura u javnom poduze?u baš kako želi donositi odluke unutar tog poduze?a, bez nadzora predstavnika naroda( zastupnika u Hrvatskom saboru)?
Gra?ani su ve?inski vlasnik, a ako je tako onda su donosioci takvih pogoduju?ih zakona vezanih za upravlja?ku strukturu,redom inkriminirani i svima je mjesto na sudu.
Opet ono famozno pitanje; kako ?eš im suditi kada imaju imunitet?
Tu je problem jer je zastupni?ki imunitet "rak rana" za vladavinu prava i pravnu državu.
Zakoni koji ne valjaju se trebaju mijenjati, poglavito ako je takva volja bira?a, a zastupnici u Hrvatskom saboru trebaju imati sposobnost i mo? da sve realiziraju.
Služba, a ne opstanak samo za svoju svrhu i korist.

Razlozi proživljavanja gra?ana RH u neimaštini-tko nam je ukrao san?

Nezadovoljstvo i zabrinutost nas tjera na razmišljanje,pogoni nas da se afirmiramo sa cjelokupnim potencijalom da uvjetujemo nekakvu promjenu na bolje. Svatko od nas ima odre?ene sposobnosti, a zajedni?kim snagama možemo posti?i ono što želimo.
Znamo li zapravo što želimo?
Devedesetih smo htjeli promjenu društvenog ure?enje,htjeli smo kapitalizam,a nismo jadni imali ni jednog kapitalistu.
Jasno je da smo preko no?i htjeli osposobiti neke nove kapitaliste, a javili se uglavnom poluidioti, koji su od nas na kraju napravili idiote.
Što je iz svega moglo ispasti?
Priznati stru?njaci su pobjegli u inozemstvo ve? na po?etku ratnog vihora, a gospodarstvo su preuzeli voza?i,portiri i ?uvari direktora iz socijalisti?kog sustava. Kako su ti jadnici mogli podignuti gospodarstvo,kada nikad nisu naukovali vo?enje ekonomije?
Oni su jedino mogli biti izvršioci ne?ijih interesa za odre?enu dobit.
Svoju zada?u su uspješno obavili, a dobili su milionske iznose za obavljenu prljavu rabotu.

Vozit ?eš onako kako ti mi kažemo ili ne?eš voziti nikako!

U mislima mi još zorno stoji smješak sada ve? bivšeg premijera, kada je javno odbio "skupu igra?ku" sumnjivog porijekla i još sumnjivije namjene (bavarskog metalnog ljubimca).
Danas mi je sve mnogo jasnije i potvr?uje onu staru izreku; "ne možeš se s rogatim bosti."
Najviše zabrinjava ?injenica da u našem društvu postoji skupina ljudi ili "organizacija",koja je mo?nija od prvog ?ovjeka,pa i od same vlasti.
Tko to zapravo vlada iz sjene?
Nisu li to svi oni vlastelini sa milionskim iznosima nagomilanog prisvojenog novca, ste?enog na ra?un ispa?enih gra?ana RH.
Zaslužnici koji su imovinu stekli zahvaljuju?i plja?ki tisu?lje?a.
Sada nam nek' znalci daju argumente da ne postoji u Lijepoj našoj organizirani kriminal.
Postoji i te kako, a tako je sofisticiran da je ve? za mnoge nevidljiv.
Možda zbog umo?enih prstiju, a možda zbog straha za pripadnike uže obitelji.
Sada je potrebno zajedništvo svih segmenata društva, da se kona?no kaže kriminalu i svim onima koji ga podržavaju; dosta je više i borit ?emo se ako treba do zadnje kaplje krvi.

Hrvatska-"Šervudska šuma" za plja?ku sirotinje

Poreznim sustavom kako je oformljen u Lijepoj Našoj postajemo tek pogodno tlo za plja?ku sirotinje i onih gra?ana koji preživljavaju u neimaštini, a ravnodušno promatraju neovlasteline koji su im u svojem boga?enju odnjeli najljepše godine života.
Zamislite državu gdje pla?ate PDV 10% do iznosa potrošenih 70000 kn godišnje i 50%PDV za sve iznose koji su potrošeni više od 70000kn godišnje, a onda zamislite kiseli izraz lica jednog tajkuna koji pla?a porez na potrošenih 300000 kn godišnje.
Vjerujte da je u kona?noj bilansi prikupljeni iznos isti, jedina je razlika što bi tada imali 4.300000 zadovoljnijih i manje osiromašenih gra?ana i onih oko 200000 s povremenim "kiselim" izrazom lica.
Toga je svjestan ministar financija i svi oni koji su voljni nešto napraviti, samo su im vezane ruke zbog umo?enih prstiju neovlastelina,onih koji se hrane krvlju, znojem i suzama ispa?enih gra?ana Lijepe Naše.

"Jesmo li zaista dostojni izgovarati velike rije?i poput-„država to smo mi“?
Ili smo tek prollaznici u životima klima?a glavom, korisnika svih pogodnosti servisa ustrojenog za korist 5% gra?ana Lijepe Naše?
Tko su ti „Klima?i glavom“?

Gospodarska politika samouništavanja

Velika je pogreška "trpati u isti koš" gra?ane koji su osiromašeni velikim porezima i strane turiste koji dolaze ovdje na odmor odvajaju?i od svojih primanja puno manji iznos od onog koji bi trebali odvajati naši gra?ani.
U hotelima i cjelokupnoj ponudi tijekom turisti?ke sezone trebali bi se plasirati isklju?ivo hrvatski proizvodi, jer s time i turisti ra?unaju.
Njihov boravak ovdje nije tako originalan kada u hotelima ili restoranima konzumiraju ono što konzumiraju doma.
Tu je klju?na formula za izlazak iz krize,kako u agraru tako i u gospodarstvu,jer ?e se potrošiti onaj višak koji naši proizvo?a?i ostvare, a onda ga zbog nemogu?nosti plasmana daju u bescjenje i trpe velike gubitke.
Problem ?e biti to sprovesti u djelo,jer su stranci vlasnici hotela, a time mogu djelomice odlu?ivati gdje ?e nabavljati ono što nude gostima.
Uvoznicima bi se moglo ponuditi rješenje u plasmanu njihove robe u diskontnoj prodaji u kojoj ?e mo?i sudjelovati samo kupci kojima je to stvarna potreba za egzistenciju.

Hercegovina -"Sveta Helena" za Glavaša

Povijest se ponavlja i "Cesarovci" traže drugog iz vje?ne urote Zrinskih Frankopana.
Nije im dovoljan jedan (A. Gotovina) i sada traže drugog, a zašto to ne bi bio B. Glavaš?
Mi i dalje ostajemo "guske u magli" i prodajemo se za šaku "judinih srebrnjaka"
Prokletstvo nadvito nad Hrvatski narod nikako da sami zbacimo sa sebe.
Tko nam to onemogu?ava da budemo svoji na svome i da nagra?ujemo heroje, a kažnjavamo prave krivce za patnju i bol nanesenu gra?anima Lijepe Naše?
Nikako da skinemo mrenu s o?iju i svakome damo zaslužno mjesto.
Glavaš je sam izabrao svoju "Svetu Helenu".
Nejasno je kome je stalo da njegovu glavu servira "Cesarovcima".
Možda onima koji se boje da bi netko mogao pokrenuti gibanja koja bi po?istila talog sme?a sa ovog sv.tla.
Zato je naš najzaslužniji ratnik u Haagu, jer on ima sposobnost da jedini poslije Franje podigne više od 200000 hrvatskih muževa na noge u vremenskom roku od 48 sati.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci