Tagovi

Nakon 15-e velike pobjede - polpotovske borbe i društvo jednakih mogu?nosti

EU u potrazi za izgubljenim konkurentnim društvima odgovornog tržišnog gospodarstva.

U Hrvatskoj ?vrstim "za izvrsnost" i drugim krugom lokalnih izbora postignuta 15-a velika pobjeda.

Hrvatska predvodi smjerove

Hrvatska je tradicijsko podru?je miješanja i isprobavanja a zadnjih 40 godina predvodi u samo upravljanju, koje je odavno prešlo u samoposluživanje na zajedni?ki i tu?i ra?un.

Ta modna pojava se je djelomi?no proširila svijetom, što je doprinijelo proizvodnji krize, koju tome nevi?an svijet pokušava rješavati ex sfrj kozmeti?kim mjerama - tiskanjem i ubrizgavanjem novaca. Široke hrvatske snage, vlast na ?elu a potom najšira lepeza snaga sa bezbroj kulturno revolucionarnih utakmica u nogama, nastavljaju istim putem, pouzdavaju?i se u iskustvo koje kaže da je jedino važno zadržati osvojeno.

Tako neizbježno dolazi do procesa koji sile da se dvojako predvode evropska i svjetska nadrealisti?ka gibanja, istovremeno u smjeru nadrealisti?kih preseravanja mimo ikakve granice te najboljih i najisplativijiih nadrealisti?kih ?uda.

Dosadašnji sustav upravljanja se raspada - drugi krug izbora za velike gradove je zadnja šansa za proboj iz obru?a

Dosadašnji sustav samo upravljanja / samoposluživanja na zajedni?ki a zapravo tu?i ra?un vlada 40 godina.

Taj sustav se raspada jer ništa ne može biti funkcionalno i održivo ako se ne vodi stru?no, ako uop?e nije važno koliko se troši te ako je sve otvoreno i snažno opredjeljeno za sve ve?i nered, trošenje, nepla?anje, plja?ku i da ništa nije važno. U upravljanju se ne može svime jednako upravljati, jer tada upravlja krdo sustava i nitko. Demokracija je jedno a u okviru toga složeni projekt može voditi najviše nekoliko osoba a ne tisu?e i sav sustav, baš sav sustav ne može rješavati 99 % toga.

Hladno doba

Ušli smo u hladno doba.

Proteklo dugo doba je bilo doba vatrenih osvajanja i odnosa te beskona?nog izbjegavanja tema i zamjena troše?ih djelova, pa oružja i municija zakazuju od prekomjerne uporabe i sada se hlade. Bogu hvala!

Hladan je odnos izme?u dvorišta i kokošinjca. Hladna je svaka inicijativa.

Dok hladno prolazim hladnim djelovima Zagreba, sve jake snage su se hladno povukle u svoje hladne štabove i podzemne bunkere te ?ekaju rasplet. Nebo nad Zagrebom je hladno. Ho?e li raspleta uop?e biti i kakav ?e biti, ili ?e, kao nakon kandijskog rata, to nešto potrajati sto godina?

Po svemu sude?i približavamo se velikoj (hladnoj) sve?anosti. Mlijeko ?e i dalje biti mliko, novac ?e i dalje biti novac, a stablo stablo, samo ?e biti hladno.

U tragi?noj zbrci izranja život

( Na tvojoj zastavi je život, život kruži svijetom. )

Iako se tragi?na zbrka pove?ava a previranja u Politbirou uobi?ajeno teku (da bi bilo isto), unutar toga nedvojbeno se uspostavljaju elementarne orjentacije i izranja život.

Hrvatska je u najboljoj prilici do sada izvesti potpuni obrat.

Gotovo da se više ništa ne da oteti i eliminirati a da to ne bi snažnim potresima treslo i razorilo svu arhitekturu, strukturu i infrastrukturu i možda usput nehotice rasturilo sve slike i estetiku, što su se više nego brižljivo stvarale i održavale vje?nost.

Napredak i velike pobjede što ne jenjavaju ni ?aska, time su pod snažnim presingom ne napraviti nikakav krivi korak u tom minskom polju, zato?enici vlastitih iznimnih svjetskih uspjeha i sposobnosti.

Jedan svijet, jedan izazov

Beskrajne snage jedino znaju osvajanje i nešto
šverca, nemaju izlaza no dalje tako, iza plotova
se druže a vani maskirani, idu na zadnji juriš,
slike se tope, plijena ponestaje. Obru? se zatvara.

Maske su pale. Ništa novo. I onako se na njih
nikad ništa nije moglo ra?unati. A sada tek su
pravi izazovi. Posla više no ikad, no u bajkama.
Gdje god se pipne veliki izazovi. Gdje god se

krene složene pri?e, za stotine ljudi, za sve što
misli i što nešto ho?e. Mozgovi kona?no opet
rade, tijela kona?no opet se mi?u, bez patetike.
Stotine frontova se ne drže. Njihov obru? pada.

Kada se ozbiljno radi, a radi se, krugovi se šire
i vežu sve više i više, jedan svijet u jedan izazov.
Jedan svijet je jedan izazov jedna složena pri?a.
Partije, forseri i ego snage u obru? stežu sebe.

Kada se ozbiljno radi, a radi se, krugovi se šire
i vežu sve više i više, jedan svijet u jedan izazov.
Jedan svijet je jedan izazov jedna složena pri?a.
Ne ?eka desetlje?a, ta pri?a stalno i stalno radi.

Partije, forseri i ego snage u obru? stežu sebe.
Dugo su stezali, stezali, stezali, kona?no stegli.

Veli?anstvena samo upravna pobjeda - preobražaj farme svinja u Sesvetama

Sesvete su isto?no od Zagreba, na sjecištu puteva istok-zapad te sjever-jug.

Udružena vizija i vodstvo partije upravo su donijeli još jednu veli?anstvenu pobjedu. Farma svinja uskoro prima prve sretnike, ve? danas su bili pogledati i svi su razdragani.

Prije samo osam godina Radimir ?a?i?, dipl.ing.arh. i mr.sc. Alemka Košiša ?i?in Šain, dipl.ing.arh., su snažno poveli novu etapu socijalne stanogradnje i uz pomo? Arhitektonskog fakulteta postavili koncepciju preobražaja farme svinja u nešto što cijelo društvo doli?no vodi u tre?i milenij i 21. stolje?e.

Sretan obrat svima !

Studentska inicijativa, budimo realni, nije ništa od onoga što javno piše (pa i dosta toga što sam ja pisao), nego puno jednostavnije i manje od tog teksta ali klju?nije od svega što piše.

To je uobi?ajena studentska praksa, povodom me?unarodnog tjedna, samo se je jako sretno poklopila sa još jednim (u beskrajnom nizu) staljinisti?ko- partijskim osvaja?kim manevrima i mobilizacijama te je odigrana iznena?uju?e za ve?inu snaga.

Uz stvarnu studentsku razinu igre još je klju?nije višedesetljetno forsanje "vode?ih" snaga, koje ih onemogu?ava da vide ve?inu ljudi, šta rade i kako žive, pa gdje bi, pored toliko toga revolucionarno važnijeg, uo?ili neke mlade ljude, pa i ako su pametni i fini, šta je to prema prevažnim stvarima ("tržišni" dogovori, kosti, PR izjave za medije ...).

Uz blagotvornu pomo? krize povjerenja, što ju je bog kona?no poslao malo i amo, te nešto sapunanja, to je bilo dovoljno ali ne i odlu?uju?e za obrat. Još uvijek tijekom ovog jutra je bilo mogu?e da se ne desi ništa a kamo li obrat.

Idu?i mjeseci su klju?ni

Idu?i mjeseci ?e, htio to tko ili ne, odlu?iti o ve?ini toga.

Spirale osvajanja i derivata te lokalni izbori kao rutinska a najednom sve samo ne rutinska partijska stvar su, vode?i beskrajne "avangradne" divizije u snažnim pokretima prema neodoljivim premetima žudnje, doveli društvo na sam rub zatvorenog obru?a.

Obrat ide na sve strane

Obrat ka suvremenoj civilizaciji i vlastitoj tradiciji nakon duge revolucije preseravanja ide na krilima iznena?enja, gubitka kontrole i šokova da je razno ve? svrstano u sme?e najednom neka fora.

Umjesto o?ekivanih 1.000 mlrd za igre s derivatima nekretnina, investicija i potrošnje nakon svježe ulupanih 500 stiže za vratiti 100 prvih mlrd kuna.

Umjesto da nasmješeni mladi ližu dupe, u podne puše karu i klanjanju se bezbrojnim božanstvima i nadbožanstvima ?vrsto ovjekovje?enim instant slikama i estetikom ide prosvjed protiv te kulturne revolucije.

Umjesto da APF (amorfni pu?ki front), izba?en s "tržišta" i lista podobnosti, puni prora?une uve?ano za kamate na kamate, rekete i razno za ukupno 250 % više, hara? se pla?a sve manje i manje a APF se snažno okre?e vlastitom tržištu i ulozi osnove društva te "tržište" pluta sve više samo za sebe po olujnoj pu?ini.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci