Tagovi

PROSVJEDNI MARŠ "Ja sam objavio REGISTAR BRANITELJA!"

Nije dovoljno pustiti zatvorenog ?ovjeka sa slobode! Nije dovoljno ni ispri?ati se! Nije dovoljno ni pozivati se na pravnu državu i na zakone. Objava registra branitelja je kriminalna radnja iz razloga što je registar branitelja tajna?

Tajna? Kada su 91' dizali de?ke iz kreveta i gurali ih na bojišta, kada su slali djecu u rat onda nisu postojale nikakve tajne! Sve je bilo „jasno“ kao dan. Govorilo se da je to borba za državu, nezavisnu i pravnu. Pozivalo se na domoljublje i jedinstvo. A danas? Danas kada pravi branitelji žive u bijedi. Kada ne mogu ostvariti svoja osnovna ljudska prava i kada si svakodnevno pucaju u glavu, danas kada ih je više ubijenih i umrlih nego živih, danas kada ih se izdvaja iz društva i javno ih se diskriminira kao psihi?ki poreme?ene, kao nasilnike i ubojice, danas je sve to tajna. Tajna je gdje si bio i što si radio 91'. To je tajna koju je grijeh otkriti? Pored svih nezakonitih oduzimanja prava i dodjeljivanja onima koji to nisu zaslužili, danas je objava registra branitelja kriminalni ?in?!

Paraziti vremena i kroja?i gladi

....

Da smo u „banani“ to smo znali i prije nego nam je naš vrli bivši premijer to obznanio. Da nas kriza guta, znali smo i prije nego li je recesija pokucala na našim vratima. Da nas kradu, to znamo odavno. Da nas drže za budale, i to smo znali. A da nas žele izgladnjivati? Pa ako nismo bili svjesni toga, sada zasigurno postajemo.

Kako smo "rodili" nasilnike...

ruka

21. stolje?e. Europa. Balkan. Hrvatska. Na ulicama sve više masakra i bijede, sve više nasilja i ubojstava, posljedice u porastu, a odgovornosti nikad manje. Je li i vaše dijete žrtva nasilja? Nije? Nije još? Bez brige, sutra ?e ve? postati.

Mnogima su ove teme ne zanimljive i „izlizane“. Ok, shva?am, nije toliko zanimljivo kao nova boja grudnjaka Simonice ili kao informacija da Severini pudraju i pazuhe umjesto nosa, ali zar je uop?e dvojbeno što ima ve?u težinu?

Pa u Hrvatskoj nažalost jest. Svakodnevno smo svjedoci sve ve?eg porasta nasilja. Nažalost, mladi prednja?e u ulogama glavnih aktera. I dok se svakodnevno gube životi ?ini se da je jedina reakcija nadležnih: Pa još nismo me?u prvih 10 zemalja po nasilju.
Divno! Ne razbire se mogu?nost da se nasilje eventualno pokuša smanjiti ve? se ?eka da nasilje postane NO1 trend u Hrvatskoj. Ima li što gluplje od ovakvog na?ina razmišljanja?

D-moll za pollitika.com

...
Iza nas je još jedna godina. Za neke bolja, za neke lošija, a za neke tragi?na. Mislim da, ma kakva god bila 2009. ili pak svaka godina prije ili nakon nje, ne treba stvarati drame. Kažem drame jer teatar u ku?i, teatar u državi, pa naposljetku i teatar u nama samima ne donosi toliko željenog Oscara, ne donosi ?ak ni zadovoljstvo, više nas otupljuje i ?ini slabijima nego li to uop?e i zamišljamo.
Životne drame, pozorišta i scenariji odlike su onih kojima je sadisfakcija, ali i posao upravljanje ljudskim sudbinama. Ovi prijelazi iz jedne godine u drugu, kada su ljudi posebno senzibilni i kada se svi pretvaramo kako ?e nova godina donjesti neke bolje dane, zapravo su puke demagogije. 1. sje?nja ne prestaju problemi koje vu?ete godinama, niste ni odjednom puno pametniji ili zreliji nego li što ste bili, ne pla?eni ra?uni ne postaju odjednom pla?eni, a neki se odnosi ne?e reinkrenirati kao da ni?ega nije bilo. Oprostite mi na izrazu, ali Nove godine su sranje.

Analiza tarota: Tko ?e biti novi predsjednik i tko ?e u?i u 2. krug?

nepredvidljivo sutra

Budu?i da se bavim tarotom ve? nekoliko godina, odlu?ila sam se na poduhvat: prognozirati tko ?e biti predsjednik i tko bi mogao u?i u 2. krug.
Pri proricanju koristila sam tehniku "Da i Ne" pitanja, jer mi je djelovala najprikladnije. Napominjem, ovo je prvi put da radim ovakve egzibicije, i jako me zanima da li ?u pogoditi prognoze. :)

Za svakog kandidata sam vukla 3 karte, pa da vidimo:

1. Ho?e li Josipovi? biti novi predsjednik Hrvatske?
1. KRALJICA PEHARA - opisuje osobe koje posjeduju vizionarski duh i bogatu maštu ali su previše osjetljive, previše osje?ajne, previše idealiziraju, previše su suosje?ajne, i ?esto jako naivne. Posjeduju mo? velikog stvaralaštva ali ?esto svijet njihove ideje ne može prihvatiti. To su osobe koje su po nekim karakteristikama pogodni ljudi, ali se njihov rad prvo mora dokazati i u praksi. - OPIS JOSIPOVI?A

2.KRALJ PEHARA- maštovite osobe, sanjarskog karaktera, sklone samozavaravanju. Imaju poteško?e sa pronalaženjem smjera i ?esto su neshva?ene.

*Horvatina i njezin svodnik Vladko*

No news from nowhere Osamnaest mi je godina i zovem se Horvatina. Moji roditelji su me jako željeli, razmišljali su o meni još 20 godina prije moga ro?enja. Pomno su no?ima planirali kako ?e me stvoriti i kako ?u se zvati.
Iako su me mnogo željeli, nisu me voljeli, stoga su odlu?ili da na svijet do?em umjetnom oplodnjom.
Neznam tko me je stvorio, jer danas su ti ljudi ili mrtvi ili na prosja?kom štapu, a mene su moji roditelji u?ili da se sa takvima ne družim.
Ro?ena sam 1991g na Balkanu. Kao dijete sam bila dosta izobli?ena, moj odraz u ogledalu je bio zastrašujuci. Navikla sam se gledati u to ogledalo, jer to su ogledalo izumili moji roditelji. Govorili su mi da sam im preljepa i da ?u biti pravi rudnik zlata. Bila sam ponosna.

Kako sam s vremenom odrastala, po?ela sam izlaziti na ulicu.
Sretoh tako jednoga dana moje biološke o?eve i majke. Sav taj prizor bio je nimalo nalik na mene.
O?evi moji hodali su spuštene glave, bez nogu,ruku,o?iju, mršavi i iscrpljeni kopali su po kontejneru.

Igor Hamer - dje?ak koji živi!

150
Rekli su nam da trebamo živjeti, ali nitko nam nije rekao kako. Rekli su nam da moramo podi?i glavu, ali nitko nije stavio ruku ispod vrata i držao ju. Rekli su nam da moramo biti hrabri, ali nitko nije znao što li je to hrabrost. Rekli su nam da ?e do?i bolji dani, ali nitko nam nije rekao kada. Rekli su nam da trebamo i?i naprijed, ali nisu nas uzeli za ruku i poveli za sobom... Rekli su nam, pri?ali su puno, a mi smo ih samo gledali. Kroz o?i što su se utapale u suzama, kroz dušu koja se parala pitanjima, koja se gnje?ila svakom novom misli na bol.
I mislili su da smo dobro, ali sve je ostalo samo na tome - na misli.

Danas, u emisiji "Nedjeljom u 2", Aleksandar Stankovi? je ugostio Igora Hamera, hrvatskog branitelja i glumca.
Igoru je bilo samo 17 godina kada je otišao u rat. Danas je progovorio o svom životu, onako kako je najbolje znao - iskreno.
Meni je osobno ovo bila najbolja emisija Stankovi?a ikada. Vjerujem da je svatko tko je gledao osje?ao ponos.

Kada umreš više nisi branitelj...

branitelji

Dragi tata,

prošao je i 23. dan od kada te nema. Nedavno bi proslavio svoj 44. ro?endan. Bože, pa tek sada shva?am da ti nisi bio star. Oni sijedi pramenovi na tvojoj kosi i ona dva sjeda roga na bradi, bili su to tek znaci briga koje si nosio.

Kao da si ?ekao "punoljetnost" države da odeš, ironi?no, zar ne? Tako davno se ?ini ta 91'. Godina koja je promijenila sve nas, a vas branitelje najviše. Bio si dobar ?ovjek i odli?an otac, ali po?eo si se "gasiti". Baš kao i mnogi. Iš?ezavao si pred našim o?ima, tako potiho a opet tako radikalno, oštro, duboko. Gubio si na kilaži, borio se sa dijabetesom, sa glavoboljama, PTSP-om, otkazivanjem bubrega, moždanim udarom, da bi ti naposljetku srce doslovce "puklo" i jednostavno si otišao. Znao si gdje odlaziš - na neki, zasigurno, bolji, pošteniji svijet.

Odlazim, zbogom dvaput

Spremala sam za vas dnenvik sasvim druga?ijeg sadržaja, optimisti?niji, veseliji uz kratku pjesmicu. Danas je bio prvi dan na fakultetu, svidjelo mi se. Iš?ekivala sam to sutra. Došla sam ku?i i ru?ala. Tata me pitao ho?u li jesti njegove šnicle, rekla sam da sam pregladna da bih ih ?ekala, ali neka mi ostavi jednu za ve?eru.
Za ru?kom smo razgovarali o fakultetu, zezao me da sam sada krenula u prvi razred. Dao mi je 120kn za autobusnu kartu i nakon ru?ka sjeo na fotelju. Mama je otišla posaditi cvije?e u vrt, a ja u sobu prou?iti knjigu koju smo dobili na faksu. Nakon 20 minuta za?ula sam strašan vriska: "Sanjaaaa, upomo?....zovite hitnu!" Istr?ala sam iz sobe i zgrabila telefon, znala sam da je tati opet pozlilo. Nazvala sam hitnu i otišla u vrt, ležao je bespomo?no na travi. Mama ga je držala u naru?ju. Nakon par minuta došao je sebi, dali smo mu žli?icu meda i vode. Mislili smo da je še?er, jer je dijabeti?ar, provjerili smo i tlak, bio je visok, ali uobi?ajan za njega. Odtr?ala sam na cestu i vrištala iz sveg glasa da nam pomognu. Susjedi su sišli dole, ponovno sam zvala hitnu, rekli su da su krenuli.

Mijat Stanić vs. HAC - ŠAH MAT?

Rade Buljubašić

Nakon afere "Buljubašić" u kojoj je otkriveno kako je Rade Buljubašić, inače HDZ-ov povratnik iz Australije bio samo fiktivni zaposlenik HEP-a čiju je upravu Vlada odlučila "smjeniti" a zapravo ih je umijesto u zatvor poslala kući sa odpremninama u vrijednosti od 4,2 milijuna kuna, iako su oštetitli proračun za čak 671.159,56 kuna, na pomolu je još jedna afera gigantskih razmjera!
Mijat Stanić

Naime, NCS na čelu sa Mijatom Stanićem otkrio je pozadinu još jedne "prljave igre" vladajućih.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci