Tagovi

Porezna eutanazija

Kad je ovaj autor imao petnaest godina maštao je kako ?e se obogatiti. Nakon mnogo razmišljanja i kombiniranja zaklju?ak o putu zemlju Ambroziju bio je ovaj: potrebno je nau?iti Nijemce da je šljivovica bolja od škotskog whiskeya. Pa je tako odlu?io po?eti izvoziti šljivovicu u Njema?ku. Od sanduka do kamiona i od kamiona do teretnih vlakova punih šljivovice koju su Nijemci uništavali žustrije od piva, pove?avalo se bogatstvo maštovitog pubertetlije. Evo sada suvremene varijante ovog sna o bogatstvu ali sada u verziji poludjelih hrvatskih politi?ara: ... samo u ku?ama za odmor 'sjedimo' na više od 20 milijardi eura, što je otprilike polovica hrvatskog vanjskog duga. Tih je ku?a oko 200 tisu?a, a neka je prosje?na površina 70 kvadrata, to je 14 milijuna kvadrata. Neka je prosje?na cijena 1500 eura po kvadratu, to je tih 20 milijardi eura! Da je porez na te nekretnine 0,5 posto, eto 100 milijuna eura godišnjeg prihoda, a da je 1 posto, eto 1,5 milijardi kuna prora?unu, otprilike onoliko koliko ?e dobiti od poreza na dohodak. I onda nastavak: Nadalje, Zagreb ima više od 300 tisu?a stanova.

Doma?i 'fašisti' stoj! - uvozni fašisti... 'Naprijed'!

Proglas Hrvatske ?iste stranke prava:

U naš Grad Pulu 21. rujna ove godine dolazi predsjednik donjeg doma parlamenta Republike Italije Gianfranco Fini. Za one koji ne znaju, to je isti onaj Gianfranco Fini kojem je Mussolini najzna?ajniji europski politi?ki lider 20. stolje?a. Pretpostaviti ?emo da je to isti onaj Mussolini koji je istarske Hrvate koji se nisu htjeli civilizirati, odnosno talijanizirati, ?astio besplatnim ricinusovim uljem i koji je u našoj Puli izgovorio da pred rasom kao što je slavenska, inferiorna i barbarska, ne treba slijediti politiku mrkve, nego politiku batine! Lijepo, zar ne?
Taj Mussolinijev obožavatelj ?e se sastati s ?elnicima Talijanske unije u prostorijama Zajednice Talijana u Puli. Zanima nas da li ?e se sada dignuti na stražnje noge naši gradski i županijski vlastodršci i svim silama pokušati sprije?iti Finijev dolazak u Pulu kao što je ne tako davno bio slu?aj sa hrvatskim pjeva?em Markom Perkovi?em i to bez da je Marko Perkovi? izjavio da je Ante Paveli? najzna?ajniji europski politi?ki lider 20. stolje?a?

Hrvatska kulturna i jezi?na politika u raljama SDSS-a

Kad se jednom budu zbrajala postignu?a sadašnje hrvatske Vlade možda netko prozre i gustu maglu koja skriva Ministarstvo kulture i njezina prvog ?ovjeka Božu Biškupi?a koji je kako sada stvari stoje, jedan od najžalosnijih njezinih likova; ?ovjek koji se u medijima rijetko pojavljuje, op?enito ostavljaju?i utisak da mu do toga nije stalo jer 'ima važnija posla' Odakle ovakva osuda? Kad bi slu?aj nezaposlene 'jezikoslovke' Snježane Kordi? i financiranja njezinog jezi?nog pamfleta o srpsko-hrvatskom jeziku bilo jedino o ?emu je ovdje rije?, bila bi to epizoda za koju je mogu?e re?i da se dogodila 'slu?ajno'. Biškupi? bi mogao pojasniti da je sredstva knjizi Snježane Kordi? dodijelio neki referent iz, na primjer, 'kvote' SDSS-a koja je rezultat koalicijskog sporazuma na osnovu kojeg uop?e i opstaje ova Vlada za vrijeme dok je on, Biškupi?, bio na bolovanju. Ministarstvo obrazovanja i športa tako?er se proslavilo s nekoliko istovrsnih poteza tajnika Uzelca pri ?emu se opstruiraju neke akcije Ministarstva koje imaju 'hrvatski' zna?aj ali istovremeno bez i najmanje krzmanja odobrava ono što je u interesu SDSS-ova vrha.

Kako rade i ponašaju se ova dva Ministarstva kad je rije? o brizi za hrvatske interese u pokazuje i sljede?a pri?a:

U Rusiji, u Moskvi, na Moskovskom gospodarsko-sociološkom fakultetu ve? godinama radi kroatist profesor Artur Rafaelovi? Bagdasarov o ?ijem djelovanju treba re?i da je vlastitim sredstvima 2007 objavio novi i jedini rusko-hrvatski rje?nik s 30 000 pojmova (svi ostali rje?nici su srpskohrvatsko-ruski). Detalji o njegovom radu mogu se na?i na poveznici www.ihjj.hr/images/Izdanja/Rasprave/33_prikazi.pdf i na mnoštvu drugih adresa na Internetu. Istovremeno, profesor Bagdasarov je izvan malog kruga jezikoslovaca u Hrvatskoj gotovo nepoznat. Je li to slu?ajno? Pogledajmo...

Profesor Bagdasarov ve? preko ?etiri godine pokušava na svojoj katedri zaposliti lektora za hrvatski jezik te se u vezi toga obratio najprije na adresu Biškupi?eva Ministarstva. Ono ga je glatko odbilo odnosno nakon uvodne dugotrajne šutnje dalo mu naputak da se obrati Ministarstvu obrazovanja (Min. Primorac!) u ?ijem je zapravo mandatu da se bavi s takvim slu?ajevima. Bagdasarov se potom obratio Ministarstvu u Draškovi?evoj koje mu uporno odgovara (ve? nekoliko godina!) da 'nema sredstava predvi?enih za lektora hrvatskog jezika u Moskvi pri njegovoj katedri'...

Netko ?e upitati 'u ?emu je onda krivica' Bože Biškupi?a ako je sve spomenuto problem nekog drugog a ne njegovog Ministarstva?

O tome što zna?i imati u Rusiji takvog agilnog 'kulturnog atašea' i jezikoslovca u vrijeme kad je hrvatski teškom mukom dobio svoje mjesto me?u svjetskim jezicima (pa je i u Kongresnoj biblioteci u Washingtonu dobio samostalnu oznaku), dakle u državi ?ije su kulturne veze sa Srbijom stoljetne i u kojoj Hrvatska u kulturnom smislu 'ne postoji', gotovo je nemogu?e i zamisliti. Birokratska nezainteresiranost Ministarstva za ovaj problem i njegovo prepuštanje bratskoj birokraciju pod rukovodstvom nekadašnjeg ministra Primorca izazivalo je i izaziva bijes hrvatskih jezikoslovaca. Posebno zato jer je 'meštar' zadužen u Biškupi?evom Ministarstvu za financiranje svega što je u interesu hrvatske kulture u zemlji i inozemstvu - tko? ?edomir Višnji?, ?lan SDSS-a! To je isti onaj pod ?ijom je kapom Ministarstvo kulture po?etkom ove godine odbilo u program financiranja javnih potreba uvrstiti kulturni program ‘Dani dr. Franje Tu?mana - Hrvati kroz stolje?a'. Na dva dosad održana skupa Dana dr. Franje Tu?mana u Velikom Trgoviš?u sudjelovao je cijeli niz hrvatskih povjesni?ara. Ova je odbijenica i kulturna politika koja stoji iza nje, pljusketina obnovitelju hrvatske države i njegovom rodnom mjestu, svima koji su na Danima dosad izlagali i koji ?e ubudu?e izlagati, povijesnoj struci, kulturi op?enito i svima nama kojima je stalo do toga da Hrvati sami pišu svoju povijest, a ne da im povijest pišu obrijani Kara?or?evi?i, na?ela Save Štrbca, perika Carle del Ponte i obiteljski obrt Goldstein, napisalo je tada Hrvatsko Slovo.

Vratimo se na Bagdasarova i ponovimo i ovo: to isto Biškupi?evo Ministarstvo ve? tri godine odbija tiskati Bagdasarovljev rje?nik...

Podsjetimo se: prije ?etiri godine (2006) pod ravnateljskom palicom ?edomira Višnji?a novcem Ministarstva objavljena je panorama novijeg srpskog pjesništva "Nebolomstvo", koju je izdalo Hrvatsko društvo pisaca, u koju su uvrštene i pjesme Matije Be?kovi?a, Gojka ?oge i Rajka Petrova Noge, poznatih po podržavanju velikosrpske (ili popularno, ‘?etni?ke' ideologije. Što je na zgražanje javnosti rekao ?edomir Višnji??

‘Politiku velikosrba ne branim, ali branim njihove pjesme'- odgovorio je on svojim kriti?arima. Postojanje novina kao što je 'Hrvatsko slovo' oduvijek sam branio i uvijek ?u braniti. U tome ne vidim nikakav problem, ali je problem to što se u tim napadima (na Višnji?a i politiku Ministarstva, op.a) zastupaju pogromaški stil, duh i ciljevi, nastavlja Višnji?. Pogromaški je dakle protestirati protiv objavljivanja ?etni?ke ideologije novcem hrvatskih poreznih obveznika no što je onda s Milom Budakom? Usporedimo li to s gnjevom s kojim se na ime hrvatskog pisca Mile Budaka reagira zato jer je bio ‘velikohrvat' po kojemu se ?ak ne smiju zvati ni ulice... što re?i na to osim s nevjericom vrtjeti glavom?

Kako o?ekivati razvoj i promicanje hrvatske kulture kad su klju?ni ljudi u klju?nim Ministarstvima koji su zaduženi za taj posao pripadnici srpske manjine za koje je protestiranje protiv velikosrpske ideologije - pogromaštvo? Višnji?, tajnik u Biškupi?evom Ministarstvu istovremeno i predsjednik srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta' kaže još i ovo: Kao pripadnik manjine, zainteresiran sam za pitanje o?uvanja i stvaranja hrvatsko-srpskih kulturnih veza...

U takvom svjetlu Božu Biškupi?a bi netko mogao okarakterizirati žrtvom koalicijskog sporazuma HDZ-SDSS. Me?utim, sramotna politi?ka (nipošto ‘kulturna') praksa koju provode Pupov?evi ljudi u sadašnjoj Vladi svakog bi moralnog ?ovjeka prisilila da ako ve? ne može utjecati na nju kao glavni ?ovjek Ministarstva da onda jednostavno - dade ostavku. U tome je objašnjenje Biškupi?eve opskurnosti; prizme koja ga prikazuje samo kao još jednog aparat?ika kojem je ministarski položaj važniji od naslje?a koje ?e ostaviti iza sebe. Osim ako sve ovo nije dobro izrežirana igra u kojoj svatko pa i sam Biškupi? imaju uloge koje sa zadovoljstvom igraju...

Pod maskom mirenja, ‘hla?enja' srpsko-hrvatskog sukoba svake vrste ovaj se podjaruje tj kultura se rabi kao neka vrsta cjepiva kojom bi trebalo uništiti virus uzajamne netrpeljivosti koji buja iza fasade koalicijske ‘suradnje'. Ima u Hrvatskoj sva sila Srba kojima se gade i Pupovac i Uzelac i Prosvjeta; kojima je Kordi?ka sa svojim srboslovljem odnosno kroatofobijom posve irelevatna (ili u najviše slu?ajeva za nju nisu ni ?uli). Me?utim, oni nemaju svoje stranke niti je s njima Sanader sklopio koalicijski sporazum. Kako je mogu?e da Ministri ne kontroliraju svoje podre?ene (posebno ako su ovi iz redova SDSS-a) i je li doista mogu?e da Višnji? i njemu sli?ni mogu raditi što ih je volja i skrivati se iza Vije?a za knjigu Ministarstva kulture jer je zapravo ono to koje je knjigu odobrilo (Višnji?evo objašnjenje)? U kojem sjede isti takvi birokrati kakav je i sam ministar i kojima je Višnji? - šef?

Slu?aj financiranja Kordi?kine knjige sasvim je pouzdano još jedna SDSS-ova podvala i Višnji?a samog. Gdje je Biškupi?, zašto se ne javlja? Je li ga sramota da kulturnu politiku hrvatskog Ministarstva kulture vodi zastupnik kulturnog dijaloga s - ?etnicima?

Slu?aj Bagdasarova s kojim smo po?eli ovu pri?u pokazuje da u Hrvatskoj politici nema ludila; zapravo nema mu ni traga. Ima sistema, ima podvala koje izazivaju nevjericu jer treba re?i otvoreno - hrvatsku kulturnu i obrazovnu politiku s jedne strane vode neprijatelji Hrvatske a s druge moralne nule me?u koje spada i Božo Biškupi?. ?ak i da se doista radi o dobronamjernim ljudima, kakvim se prikazuje Višnji?, politika koja odobrava da minorna manjina drasti?no razli?itih moralnih mjerila i drasti?no druga?ijih interesa odre?uje bitne stvari ogromnoj ve?ini, onkraj je pameti. Suradnja Hrvatske Demokratske Zajednice s SDSS-om i razmjeri do kojih su najvažniji resori hrvatske politike prepušteni ideologiji s kojom smo petnaest godina unazad ratovali i izgubili dvadesetak tisu?a života poraz je zdravog razuma.

Ili jezgrovito: hrvatsku kulturnu politiku i njezino financiranje definira i kreira predsjednik srpskog kulturnog društva ‘Prosvjeta', ?edomir Višnji??!

Ne treba se zanositi mišljenjima kako je Kordi?ka bezna?ajna a hrvatski jezik ‘priznat'. Sve što se doga?a planirano je sistematski i sistematski se provodi, korak za korakom. ‘Što smo izgubili u ratu dobit ?emo u miru' - novi je slogan srpske politike, i one Tadi?eve i ove Pupov?eve.

I dok se medijski promovira kara?or?evština a politika izdašno podupire spomenik jugomitu, kulturna politika odri?e se istinskih hrvatskih veli?ina i istinskih prijatelja u svijetu. Opravdano je postaviti pitanje: kome u Hrvatskoj smetaju Dani dr. Franje Tu?mana? Kome smeta rje?nik oslobo?en jezi?nog dra?a? Kome koristi odbacivanje kriterija nacionalnog i odbijanje hrvatskih prijatelja u svijetu?

No, stanimo s retori?kim pitanjima jer odgovor na njih svima je poznat. Zašto onda ne u?inimo nešto?

Prvobitno objavljeno na www.hrvati-amac.com

Vilim Ribi? ili Don Qijote?

?ini se kako u nas politici postoje samo dvije vrste ljudi. Prvi su profesionalci, u hrvatskim okolnostima profesionalni glavosje?e, metafori?ki trgovci drogom, prevaranti i lupeži svake fele odnosno uglavnom svi oni koji nisu stanju živjeti od normalnog rada i onoga što bi im taj rad mogao donijeti. Drugi su naivci i idealisti koji se ponašaju kao da su pali s neba te se ?ude kamo ih je to voda nanijela. Jedan od takvih je i predsjednik Velikog vije?a Matice Hrvatskih Sindikata, Vilim Ribi?. On je naime upravo došao do spoznaje da ta Svjetska banka pri tome (komentiraju?i hrvatski prora?un) ulazi u pitanja pravde i društvenog morala, sugeriraju?i raspodjelu tereta krize na štetu rada, umirovljenika i obi?nih ljudi a u korist kapitala našavši se pri tom razo?aran poput razmaženog derišta koje se našlo u kampu za treniranje specijalne policije. ‘Tjeraju me da radim sklekove i pužem po blatu' - žali se Vilim zabrinutim roditeljima... ';

Katedrala sme?a o katedrali duha

Jutarnji list u svojem današnjem broju objavljuje komentar na ra?un Hrvatske radio televizije iz ?ijeg bi se sadržaja dalo zaklju?iti kako po?inje bitka za kona?nu anihilaciju jedinog ?imbenika u Hrvatskoj koji još ima priliku biti alternativa uništavaju?em duhovnom utjecaju privatnih medija. Izašlo je na svjetlo dana da je još prije deset godina ameri?ka 'nevladina' organizacija za promicanje radijskih sloboda savjetovala Ra?anovu vladu kako treba 'srediti' HRT. Ra?an je nije poslušao jer mu je bilo daleko važnije razjuriti nekoliko stotina mrskih mu novinara-ideloških protivnika iz HDZ-ova perioda nego poslušati uobi?ajene nevladine savjetodavce i upuštati se u nekakve temeljite reorganizacije najve?e medijske ku?e u državi. O privatnim, dakle 'komercijalnim' medijima, zna se sve.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci