Tagovi

Blog i autorska prava II

Upravo sam pro?itala post "Blog i autorska prava" Denisa Avdagi?a na Blog.hr-u!

Sve 5.

Me?utim, na samo spominjanje Udruge blogera diže mi se kosa na glavi!!! A hvala Bogu, ima je dosta, utoliko gore!!!

Naime, stvarno se naveliko sprema Udruga blogera! Evo teksta s Pollitika.coma budu?e ?lanice te udruge:

Sloboda govora
Sub, 28/06/2008 - 17:16 — esperanza
Mjesec lipanj polako isparava a ja nikako da stignem nešto napisati.
Zapostavila sam ono zašto sam eto protekle dane uložila puno truda, BLOG. Ali ne na ovaj klasi?ni na?in, ve? nešto, puuuno korisnije.
Dakle, oni koji još nisu ?uli, Blogerska Organizacija na hrvatski na?in samo što nije. Ne pitajte se tko, kada i zašto jer je Zvone Radikalni ve? sve objavio na svom postu PRIKUVALO!!!....a bogme je i meni :))
E sad, obzirom da se mi zalažemo za radikalnu transparentnost nekoliko rije?i od mene, tek toliko da se zna.
Skupili smo se i nismo posustali. Eto, ve? ?etrnaest dana radimo, diskutiramo, kreiramo, crtamo, pišemo, u maniri odli?nih u?enika :)) Ako vas zadovoljimo, bit ?e to najve?a nagrada za nas, jer smo grupa altruista, koji ?e se ujedinjeni boriti za blogerska prava.
Sad dolazi pitanje, kako ?emo se mi to boriti za blogerska prava? Da vam otkrijem odmah, ne?u, jer nebi bilo poslije zanimljivo...
Vama dajem u zadatak da razmislite o tome što je to blog? Ali ne po Ani?u, ve? po vama. Jeli blog medij, i ako je, zašto blog nema sva prava kao i ostali mediji?
Znam, sad ?e sko?iti prvo novinari, pa re?i da smo im konkurencija, ali ne, nismo i ne možemo biti. Blogeri se hrane informacijama, a informacije obi?no preuzimaju od klasi?nih medija (novine, TV) a ta ?injenica svakom profesionalnom novinaru treba laskati.
Blog ili gra?ansko novinarstvo oboga?uje medijski prostor i zato ga treba priznati kao medij. Kroz blog dobivamo feedback od naših ?itatelja, za razliku kako je to kod klasi?nih medija. Jedan razlog više zašto sve više profesionalnih novinara otvara svoje blogove kako bi postali prisniji sa svojim ?itateljima/gledateljima. Na blogu mogu re?i sve što ih korporativno ograni?ava, svoje impresije i svoje vi?enje svijeta oko sebe.
Ima li tko njima to pravo oduzeti?? Jeli ?lanak 38. Ustava dovoljan? Sloboda govora je zajam?ena od državne vlasti, ali dali se to odnosi i kada su u pitanju tužbe privatnih osoba? Može li, i ima li pravo pojedinac ili pravna osoba ograni?iti tu?u slobodu mišljenja na blogu?
Ako me zadovoljite svojim odgovorima, slijede?i dnevnik napisat ?u puno ranije, uz jedan bronhi :)
Ovim dnevnikom želim ukazati isklju?ivo na pitanje slobode govora. Blog kao nova vrsta medija transformira novinarstvo, isto kao što je video zapis transformirao klasi?ni film. Dok se internetska komunikacija pove?ava, prisutno je ograni?avanje slobode govora u ostalim (klasi?nim) medijima, obi?no pod nadzorom vlasti. O?uvanje Internetske otvorene arhitekture je presudno za održivost slobode govora. Takav tehnološki napredak ne zna?i puno bez dostatne pravne zaštite. Ako nas zakon može cenzurirati, ograni?iti pristup odre?enim informacijama ili blokirati korištenje komunikacijskih alata, tada ?e ostati ne ostvarene nesagledive mogu?nosti interneta.
Vlasti se ne žuri u promjeni zakona i odgovara joj ovakvo stanje. Zapravo, cenzure su naj?eš?e usmjerene na klasi?ne medije i ne mogu istovjetno ograni?avati slobodu govora na internetu. Tako dugo dok se stari zakoni pravilno ne prilagode ovom novom obliku medija, vlastima, tvrtkama i privatnim parni?arima vrlo je lako narušiti naša prava na slobodu govora.

Prenijela sam ga u cijelosti, kako biste mogli slijediti moj komentar na to.

Naime, mene užasava bilo kakvo zadiranje u blogosferu. Jedino što se može izroditi iz toga je ograni?enje slobode misli! Blog je do sada bio netaknut medij i bez obzira na sve što se oko njega doga?alo, predstavljao je mjesto gdje se nesmetano moglo iznositi svoje misli. Ako je netko imao problema s javnoš?u svoje rije?i, mogao je to i do sada rješavati osobno na za to odre?enim mjestima, bez da u to uvla?i sve ostale blogere.

Ova udruga ima namjeru baviti se svima nama, a u cilju rješavanja svojih problema! Naime, žele mijenjati zakone i ograni?avati nam slobodu. Jer svako zakonsko zadiranje u blogosferu ne može zna?iti pove?anje internetske slobode, ve? samo ograni?avanje!!! Vjerujem da ?e se iz toga u kona?nici izroditi i pla?anje neke naknade za korištenje blog-servisa. Za sada se u bloganje može uklju?iti svatko kome je dostupan internet. Zakonskom regulativom ovog podru?ja, samo nas kora?i? dijeli od toga da ?e nekom koga svrbi dlan, pasti na pamet da nametne novi porez, kao npr. onaj smiješni porez na "tv-prijemnike" zvan tv-pristojba, ili još jednu od izmišljotina istog tipa - naknadu ZAMP-u.

Evo mog odgovora na Pollitici u svezi toga:

Komentari
Ned, 29/06/2008 - 21:04 — Lion Queen
E pa sad, blog je privatna stvar pojedinca. Me?utim, ako se kosi s poslom u kojem netko radi, onda prestaje biti privatna stvar. Novinar prima pla?u od firme u kojoj radi i ne bi smio svojoj firmi raditi konkurenciju, ako ta firma to ne dopusti. Ima puno poslova koji su na sli?an na?in ograni?eni! Imam frendicu koja radi u državnoj službi u kontroli i ne smije imati vlastito poduze?e, ni ona, ni nitko njen. Sloboda koju ima je oti?i iz državne firme i raditi u svom poduze?u! U banci npr. ne možeš do?i obu?en u ljetnu majicu na bretele, ve? se moraš odjenuti sukladno ban?inom kodeksu odijevanja. Možda bi ti napravila udrugu koja bi se borila za prava bankarskih službenika da dolaze goli na posao! Jer i njima poslodavac brani ponašanje u svom stilu!
Dakle, ono što ja mislim jest da treba poštivati pravila svog poslodavca, a slobodu koju želiš možeš slobodno potražiti na slobodnom tržištu rada, kapitala, roba i usluga!
Nadalje, užasava me pomisao na pravnu regulaciju bilo ?ega. Gdje god se to dogodilo, pravno se sve ograni?ilo i uništilo, a vjerojatno ?e netko povu?i dobru lovu na taj ra?un. Možemo se prisjetiti primjera ZAMP-a. Netko se sjetio pravno regulirati tu situaciju, sve tobože u korist glazbenika, pa nametnuli silan namet malenim obrtnicima tipa frizerskih salona i sli?no, da bi na kraju lova završila u džepovima privatnih osoba, bez da su je glazbenici i vidjeli. Dovoljno je vidjeti koliko od prikupljenog novca ide glazbenicima a koliko "administraciji", ne?eš ti administracije!!! Baš me zanima koliku rukovoditelj ZAMP-A i nadzorni odbor ili što ve?, imaju pla?u ili naknadu. E, kad bi na tržišnim principima raspisao natje?aj na birou za zapošljavanje za popunu tih radnih mjesta, po principu najpovoljnije ponude, vidjeli bismo koliko bi onda iznosio trošak administracije.
Dakle, ono što vi sada radite, meni samo smrdi na utiranje puta ka prikupljanju love od, ajmo to nazvat, korištenja elektroni?kih medija, bla, bla, bla...onda ?ete lijepo tu lovu raspodijeliti sebi u džepove, a blogere tko šiša, baš kao i glazbenike!!
Lijepo vi pustite da blog funkcionira kao i do sada, nek piše tko god ho?e i iz kojih razloga ho?e, a tržište tj. ?itaoci neka ocijene iza koga stoji pouzdana, a iza koga nepouzdana informacija! Kona?no se našao jedan medij na kojem ?ovjek može nešto napisati bez i?ije gnjavaže, a ve? se našlo društvo koje bi uništilo i tu internetsku slobodu, sve pod krinkom "pravne regulative tog još pravno neriješenog podru?ja". Da ne bi!

Pogledala sam malo godišnjak ZAMP-a za 2006. godinu i pronašla vrlo zanimljive podatke:
ukupan prihod napla?en, izme?u ostalog i od malih obrtnika i malih poduze?a (u iznosu od ogromnih cca 24 milijuna kuna), koja zbog svog posla moraju imati radio aparate, na koje ve? pla?aju radio pretplatu, ili puštaju glazbu u diskotekama, i ostalo: 73.813.950,43 kn, a u raspodjelu glazbenicima ide svega 50.766.877,65 kn i to uglavnom stranim glazbenicima, jer je ZAMP potpisao niz "recipro?nih" (sic!) ugovora sa drugim zemljama, u kojima za hrvatsku glazbu vjerojatno nitko nikad i nije ?uo, osim što im pla?amo naknadu za njihov ZAMP. Isto tako ZAMP o trošku frizera i ostalih sirotana kupuje sebi velebne poslovne prostore od ?ak megalomanskih 900 kvadrata. Pa imaju si od ?ega i kupiti!!!
No neka, to je zakon tako odredio, pa nek se pla?a sve što je po zakonu.

(btw. Još pro?itah u godišnjaku da se u ZAMP-u bave mišlju kako ?e i na internetu napla?ivat glazbene brojeve, jer eto internet još nije obuhva?en....pa uskoro se ?uvajte blogeri, kako je krenulo, zahvaljuju?i ZAMP-u uskoro ne?ete više imati glazbe na blogu. A možda se netko sjeti i objave fotografija, pa ?e napravit i ZAMP fotografera, pa ne?e više bit ni fotki, kako je krenulo.)

Baš me zanima kakav ?e se zakon uvesti po pitanju najnovijeg Udruženja blogera. Tko ?e kome i koliko pla?ati?!

Dakle, grupica od nekoliko blogera, koja ima svoje osobne interese, nametnut ?e nama ostalima ograni?enja, koja ?e u kona?nici imati nesagledive posljedice! A sve iz razloga jer eto, pišu na blogu, a netko im krade fenomenalne tekstove!! Svatko tko štiti svoje pravo na tekstove, neka onda piše za neke dnevne ili tjedne novine i tamo zaštiti svoje tekstove i dapa?e, još zaradi i novaca, a neka blog pusti na miru. Gospodo draga, imate dovoljno javnih medija na kojima možete do mile volje ?uvati svoja autorska prava, imate novine, televiziju, film, imate sve....pustite blog na miru!!! Internetska sloboda ne smije ni?im biti ograni?ena!

Ovo je na specijalnu zamolbu jednog Polliti?ara preneseno s mog bloga:
http://lionqueen.blog.hr/2008/06/1625065154/blog-i-autorska-prava-ii.html

Komentari

Naime, mene užasava bilo

Naime, mene užasava bilo kakvo zadiranje u blogosferu. Jedino što se može izroditi iz toga je ograničenje slobode misli! Blog je do sada bio netaknut medij i bez obzira na sve što se oko njega događalo, predstavljao je mjesto gdje se nesmetano moglo iznositi svoje misli.

Po mišljenju osnivača HBO, blog je već "taknut"; i upravo zato, u obranu slobode, smo se udružili. Zajedno smo jači.

Ako je netko imao problema s javnošću svoje riječi, mogao je to i do sada rješavati osobno na za to određenim mjestima, bez da u to uvlači sve ostale blogere.

Istina. Mogao je osobno, bez da mu itko pomaže. A može recimo i tako, da mu drugi, ako smatraju da je njegovo pravo na slobodu misli ograničeno, pomognu.

Naime, žele mijenjati zakone i ograničavati nam slobodu. Jer svako zakonsko zadiranje u blogosferu ne može značiti povećanje internetske slobode, već samo ograničavanje!!!

Zakoni već jesu zadrli u blogosferu. I sudovi. I političari.

Vjerujem da će se iz toga u konačnici izroditi i plaćanje neke naknade za korištenje blog-servisa. (...) nekom koga svrbi dlan, pasti na pamet da nametne novi porez, kao npr. onaj smiješni porez na "tv-prijemnike" zvan tv-pristojba, ili još jednu od izmišljotina istog tipa - naknadu ZAMP-u.

Meni, moram priznati, ovako nešto nikad nije palo napamet. Niti mogu zamisliti o čemu to, Lavice, govoriš. Daješ dva vrlo različita primjera i ne vidim kako se ijedan može ovdje primjeniti.

ad. 1: Plaća se javnoj R i TV, jer kupovinom televizora izražavaš, u načelu, želju da ih gledaš. Kako se ne može naplaćivati po minuti gledanja, plaća se paušalno. Sustav je naravno diskutabilan - ali kakve to veze ima s vođenjem blogova i osnivanjem HBO?

ad. 2: ZAMP, načelno, naplaćuje naknadu za to, što netko na bilo koji način koristi neki autorski rad. On to čini u interesu autora (bili iz Hrvatske ili inozemstva.) Kako to on čini, za diskusiju je - ali rekao bih da je načelno u redu.

Kakve to veze opet ima s bloganjem i s HBO? Drugi mediji, oni komercijalni, prenesu nešto što je netko objavio na blogu - mi tražimo, da on mora platiti neku naknadu autoru. OK, načelno mogu zamisliti, da se osnuje neka agencija koja se time bavi, koja prati što se objavljuje, naplati i onda recimo 20% od te naknade zadržava za svoju uslugu. Kao autor, ne bih imao ništa načelno protiv, jer agencija može pratiti komercijalne medije i takva prenošenja, što ja sam ne mogu.

Nekakvo paušalno naplaćivanje u ime "svih hrvatskih blogera" naravno ne može doći u obzir.

Dakle, ono što vi sada radite, meni samo smrdi na utiranje puta ka prikupljanju love od, ajmo to nazvat, korištenja elektroničkih medija, bla, bla, bla...onda ćete lijepo tu lovu raspodijeliti sebi u džepove, a blogere tko šiša, baš kao i glazbenike!!

Ne vidim kako bismo tako nešto mogli pokušati provesti. Netko napiše tekst ili objavi fotografiju na svom blogu, neki komercijalni medij to prenese, i onda HBO traži da se naknada plati njoj? I onda sekretar HBO dobije plaću? :) Hm, nije mi palo napamet, ali vi'š, ne zvuči loše! :))

Zoran Oštrić, tajnik HBO (u osnivanju)

Tko je glasao

ne vidim ništa loše u

ne vidim ništa loše u zauzimanju suprotnog stava i dapače mislim da je dobro da se u startu postave neugodna (pa makar i možda pretjerana) pitanja upravo zato kako bi se na samome početku spriječile pogreške i nesporazumi

mislim da svojim pristupom LQ pomaže da HBO bude bolji i primjereniji svima nama a da njegova uloga bude jasnija i preciznije definirana

Tko je glasao

Ja bih volio vidjeti

Ja bih volio vidjeti pitanja. Mrak, možeš li ih ti postaviti, jar Lavicu ne razumijem?

Hm, moram postaviti alternativni potpis

Zoran Oštrić, tajnik HBO (u osnivanju)

Tko je glasao

Kontradiktoran si! Jedan dan

Kontradiktoran si! Jedan dan ti je sve jasno i otvorene su ti širom oči, drugi dan ti ništa nije jasno. Jesi ti to bio na nekoj ljetnoj fešti??

Sri, 09/07/2008 - 02:21 — Zoran Oštrić
Viš, viš... moram priznat da mi neke stvari uopće nisu pale napamet dok mi LQ nije otvorila oči... A ne moram čak platiti autorska prava na njene ideje! :)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Istina, Lavice, ti tako

Istina, Lavice, ti tako djeluješ na mene. :-/ Je li to ljubav?

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Slažem se, ja ne vidim

Slažem se, ja ne vidim ništa neugodno, neprimjereno, ni pretjerano, uopće ništa negativno. Dapaće. podržavam otvorene rasprave.

Darija Tešanović

Tko je glasao

Viš, viš... moram priznat

Viš, viš... moram priznat da mi neke stvari uopće nisu pale napamet dok mi LQ nije otvorila oči... A ne moram čak platiti autorska prava na njene ideje! :)

Hm. Nego, to sa ZAMP-om mi nije jasno, što te tu načelno smeta. Recimo da neku moju pjesmicu (neke ste limerike čitali) netko uglazbi, pa ju onda pušta na radiju, pa onda frizer da opusti mušterije pušta istu pjesmicu u svojoj radionici. Tada je ona korištena u komercijalne svrhe - nešto na njoj zarađuju - zar nije logično da ja kao autor od toga nešto dobijem? Pa makar je prenosili recimo u Kanadi? Druga je stvar nekomercijalno prenošenje, naravno.

Tekstovi su problem, ali evo recimo ja objavljujem i razne fotografije na svojem blogu, koliko znam, tu postoji preciznija regulacija. Netko prenese moju fotografiju u novinama ili na komkercijalnom portalu - zar nije u redu očekivati da mi isplati honorar kakav bi isplatili profesionalnom fotoreporteru? (Kad ja prenosim neku fotografiju na blogu, koji je nekomercijalni, pažljivo stavim odakle sam je prenio, i to je redovno svima dovoljno - oni imaju nekakvu reklamu). Zašto, onda, ne bi isto vrijedilo i za tekstove?

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

To sa ZAMP-om što mi smeta

To sa ZAMP-om što mi smeta je što je to porez, koji bi trebao biti raspoređen po ključu direktno hrvatskim glazbenicima!!! Dakle, u nekoj bazi podataka bi trebala biti njihova imena i po ključu slušanosti im se raspoređivati prikupljeni novac. Ono što mi smeta je što taj novac najprije ide na neki žiro račun s kojeg se najprije plaća sve drugo, a onda ono što ostane ide u raspodjelu i to većim dijelom inozemnim glazbenicima, po načelu "reciprociteta" (sic!) od kojeg mi Hrvati ne dobijemo ništa!!! jer većina svjetskih zemalja nije ni uključena u ZAMP, pa glupi Hrvati zbog svoje glupe udruge plaćaju ono što drugi, koji nisu glupi, pa nemaju udrugu, ne plaćaju! Dakle, kad bi SVE zemlje bile uključene u to, ne bih imala ništa protiv da smo i mi, ali da mi plaćamo nešto što drugi ne plaćaju, kao da nesemo zlatna jaja, to mi je upravo smiješno.
Isto tako ne vidim ni jedan razuman razlog da bi ZAMP trebao imati tko zna koliko predsjednika i tko zna koliko osoblja i poslovni prostor od gotovo 1000 metara kvadratnih, sve na račun malih frizera, postolara i ostale sirotinje koja životari od svojih deset prstiju!!! Dake, da lova od ZAMP-a odlazi direktno hrvatskim glazbenicima u ruke, ne bih A rekla, a ovako, oni su samo krava muzara, preko koje se izvlači lova u ruke onih koji su se sjetili osnovat tu udrugu!!! Budući je ZAMP naravno uređen zakonom, poštujem zakon ove države, ali po Ustavu imam pravo reći ono što ja mislim o tome i s čime se ne slažem!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

To sa ZAMP-om što mi smeta

To sa ZAMP-om što mi smeta je što je to porez, koji bi trebao biti raspoređen po ključu direktno hrvatskim glazbenicima!!!

Ne poznam tu problematiku, pa moram priznati da nemam pojma o čemu ti to pričaš. Da li razgovaramo o naknadi za korištenje autorskog rada, ili nečem drugom?

Koliko ja shvaćam: neki vlasnik kafića ili frizer pušta glazbu, i za svako puštanje pjesme autoru mora platitin neku sumu - meni se to čini normalno. (Ovo da frizer zarađuje "sa svojih deset prstiju" a glazbenik valjda ne - neobična je, od tebe, demagogija ranoga komunizma, kada su samo "plavi ovratnici" bili priznavani kao izvorna "radnička klasa".) Ako pušta pjesmu kanadskog autora - novac naravno ide u Kanadu; što s time imaju hrvatski glazbenici? Ako u Kanadi izvode hrvatskog autora - obrnuto. A s obzirom da naravno ne može svaki glazbenik osobno voditi računa gdje puštaju njegove stvari, postoje agencije koje to prate, i normalno, kao i agenti, odvjetnici itd. uzimaju dio honorara. Možda previše, ali načelni problem u tome ne vidim.

Kakav porez? Govoriš li ti o nečemu drugom?

I kakve to veze ima s blogerima i s HBO? Zalažeš li se za to da načelno za objavljivanje bilo čega na blogu ne smije biti nikakvih autorskih prava? Ja snimim fotografiju, objavim je na blogu, ili prisustvujem nekom događaju i napišem izvještaj - "Jutarnji list" ima to pravo prenijeti, a ja nemam pravo tražiti nikakvu naknadu? (Netko je ovdje napisao da se autorskog prava načelno ne možeš odreći - možeš samo izabrati, da ga ne koristiš.)

Misliš li da mi imamo ideju od nekoga naplaćivati neki porez?

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Pa ne znam, ti si onda

Pa ne znam, ti si onda slijepac ako ne vidiš. Sloboda bloga bila je povezivanje raznih informacija i donošenje vlastitih zaključaka npr. Ti ovdje pričaš o tome da ti Jutarnji uzima informaciju i želiš da ti je plati, je li tako?
A ja govorim o suprotnom slučaju, većina blogera citira te iste novine i mnoge druge u svojim blogovma nesmetano, dakle, citira razne izvore, vidjeli smo to i na Pollitici često, onda na temelju tih raznih izvora dodajemo nešto svoje i zaokružujemo cjelinu. Čačkanjem po ovoj stvari i svođenjem blogova na naovinarstvo, dovest ćete do toga da će svaki bloger morati plaćati autorska prava: 1. jutarnjem za pozivanje na njegov članak, 2. večernjem za pozivanje na njegov članak, 3. nacionalu za pozivanje na njegov članak, 4. marku markoviću za korištenje njegove fotografije, 5. peri periću za korištenje njegove glazbe na svom blogu, a sve iz jednog jedinog razloga, jer neka deseta novina IMA PRAVO temeljem vaših AUTORSKIH PRAVA prenijeti VAŠU INFORMACIJU UZ NAKNADU!!!!! Dakle, komercijalizirat ćete BLOG koji je do sada bio u onoj običnoj ljudskoj sferi: ćakula uz kavu!!!! A gospodo draga, imate NOVINE, imate TELEVIZIJU, imate ELEKTRONSKE NOVINE, imate KONCERTE, imate SVE....gdje možete do mile voljde štititi svoja fucken PRAVA NA PISKARANJE GLUPOSTI, kao i do sada, pa ne vidim razloga da razbucate ono jedino što je ostalo nama nepretencioznima, blogerima koji uz jutarnju kavicu žele poručiti prijateljima na drugom kraju zemlje da su krenuli u dobro jutro!!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Koliko je meni poznato,

Koliko je meni poznato, citiranje je uvijek dozvoljeno. Ne mogu ti tražiti naknadu za "pozivanje na članak". I TV npr. kaže "jedne su dnevne novine objavile", i obrnuto.

Postoji "siva zona" u tome koliko opsežno citiranje smije biti - mogu li "citirati" stotinjak stranica nekog znanstvenog rada, kao magistar Ante Đapić? :)

Druga je stvar: Jutarnji je komercijalni medij, prodaje se, pa ako objave moj tekst ili fotografiju, red je da i ja nešto dobijem. Obrnuto, kad nekomercijalni medij prenosi, ne čini mi se pravim problemom. (Nema problema da netko moj tekst objavi na svojem blogu, uz uvjet da navede izvor.)

Možemo u program HBO staviti da ćemo biti protiv ako nekome takva ideja padne napamet!

Ja sam, sasvim ozbiljno, kao Voltaire spreman poginuti za obranu tvoga prava da pišeš gluposti!

Zoran Oštrić, tajnik HBO (u osnivanju)

Tko je glasao

Obrnuto, kad nekomercijalni

Obrnuto, kad nekomercijalni medij prenosi, ne čini mi se pravim problemom.

Opet si kontradiktoran. Ovdje tvrdiš da je blog nekomercijalni medij, pa može prenositi tj. citirati, a da ne mora platiti. Ali kad njega prenose, onda drugi moraju platiti. Ako će blogeru drugi platiti, onda on više nije nekomercijalni medij, već komercijalni, pa onda i onaj koga je on citirao ima pravo tražiti naknadu! Tko će to kontrolirati ili tome ulaziti u trag?! Nitko, ali će se iz toga izroditi da će zato svi morati plaćati! To je to! Upravo to, a što je najgore, vi toga uopće niste svjesni!

Osnivanjem ove udruge ništa više neće biti kao prije i ovime ćete nanijeti nesagledivu štetu onome što je Blog bio i trebao ostati!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ako će blogeru drugi

Ako će blogeru drugi platiti, onda on više nije nekomercijalni medij, već komercijalni,

To je sasvim jasno i nema kontradikcije. Neki poznati pjevač odsvira svoju pjesmu za svoje društvo, za zabavu. Netko to potajno snim i onda tu snimku pušta na nekoj radio stanici. Tine ona njegova izvedba za prijatelje nije postala komercijalna, ali komercijalni medij, koji je ostvario određenu dobit puštanjem te snimke, mora platiti naknadu. (U ovom slučaju - pjevač može tražiti i potpunu zabranu emitiranja, recimo jer se radi na novoj pjesmi, koja još nije za javnost. Kako znamo - postoje razne razine zaštite autorskih prava.)

Ja objavim neku fotografiju na svojem nekomercijalnom blogu. preneseš je ti na svomje (i napišeš odakle si uzela - teško da bih te tužio ako to ne napraviš, to je naprosto ljubazno ponašanje) - sve u redu. Istu tu fotografiju objavi Jutarnji list - tada ja tražim pravo na naknadu; nije time ni moj ni tvoj blog postao komercijalni!

Zoran Oštrić, tajnik HBO (u osnivanju)

Tko je glasao

Nisi odgovorio da li će

Nisi odgovorio da li će bloger morati plaćati naknadu Jutarnjem listu i Večernjem, za citate iz njegovih stranica. Jer su to komercijalni mediji, koje može prenijeti dalje neki drugi komercijalni medij! I tko će kontrolirati tog blogera je li ostvario kakvu naknadu od toga što ga je netko citirao, kako bi onda Večernji i Jutarnji iz toga naplatili svoj dio kolača?!

A da vi to sve lijepo pustite na miru kao do sada?

Skupite se lijepo opet u onoj konobi, pa svatko neka priloži 50 kn i to dajte Zvonetu za onaj fenomenalni tekst koji mu je otela ona dalmatinska novina ne isplativši mu naknadu! Jer ionako netko od njih sjedi ovdje među nama, ne bi se dečki onako zafrkavali da nitko od njih nije Pollitičar. Čak mislim da znam i koji je, ali ga neću odat, ne bih ja bila QMcQ kad bih otkucavala blogere!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Nisi odgovorio da li će

Nisi odgovorio da li će bloger morati plaćati naknadu Jutarnjem listu i Večernjem, za citate iz njegovih stranica.

Odgovorio sam jasno: ideja je besmislena, za citate se ništa ne može naplaćivati.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

ne razumijem, kad bloger,

ne razumijem, kad bloger, koji dalje prodaje svoj uradak, kao npr. zvone, citira jutarnji, onda po vašem ne plaća naknadu jutarnjem, ali kad jutarnji isto tako citira zvoneta, onda jutarnji zvoni plaća autorsku naknadu?! ništa više ne razumijem! Jel možeš nacrtati?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Postoji razlika između

Postoji razlika između citiranja i prenošenja. Ponekad ima spornih graničnih slučajeva, ali uglavnom je jasno što je što. Ne mogu preciznije - slabo crtam. :(

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Draga lavice, kad vi

Draga lavice, kad vi zabrijete, to cinite tako radikalno i ridikulozno. Sigurno da se HBO nece baviti blogom ljubitelja Severine kao ni slavnom Slaverinom i njegovim ljubavnicima.
Cilj udruge je zastitit status ozbiljnih blogera od represije vlasti (sumnjam da ce policija kucati na vrata blogeru koji napise da je Danijela Martinovic lazljiva kucka koja ce mi se napusiti Q-ca) i omogucit im rad jednak novinarskom. Od pristupa informacijama, do zastite identiteta izvora. Sumnjam da Vasa inteligencija nije to mogla shvatiti, vec namjerno sirite obmane u maniri mocne Hlo, medijske jurisnice. Svaka cast, dobro ste startali, ali ste preprozirni u naumu, bar ovdje na pollitici, mada sumnjam da ljudi i na blog.hr puse te jeftine, osnovnoskolske fore.

Tko je glasao

Ne može se govoriti o naumu

Ne može se govoriti o naumu ili namjeri, bez ikakva osnova, a kamoli dokaza. Tako da se ne bih složila da LQ širi bilo kakve obmane, jer je bilo još blogera zbunjeno citiranim tekstom koji su me pitali: "Pa, dobro kakve veze ima sloboda govora i izmjene zakona ?!" Činjenica je da je citirana autorica sasvim nepotrebno otišla u širinu bez ikakvih pojašnjenja.
Dakle, da ne znam o čemu se radi, ja bih imala još više pitanja. ;)

Darija Tešanović

Tko je glasao

A kako ti misliš mene

A kako ti misliš mene zastupati, ako uopće nisi razumjela što sam svojom širinom htjela reći?
Ograničavaš me i stavljaš u svoje okvire, a moju širinu nisi spremna (sposobna?!?) iščitati!!!
Mene samo zanima, kako netko uskog pogleda (koji nije sposoban percipirati širinu nečijeg) sebi uzima za pravo uokvirivati drugoga?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Taj dio se odnosio na tekst

Taj dio se odnosio na tekst "Sloboda govora", a ne tvoj, kao i pitanja blogera, ok ? :D (da, u žurbi nisam navela)

Darija Tešanović

Tko je glasao

Molim lijepo odogovor na

Molim lijepo odogovor na pitanje što su to "ozbiljni", a što "neozbiljni" blogeri? Misliš li da ti policija neće zakucati na vrata ako ponoviš te riječi za Danijelu Martinović i očekuješ li da će te Udruga blogera stvarno braniti ako Danijeli Martinović veliš to što si sada rekao?! Zbog čega misliš da se Udruga ne bi trebala baviti blogom ljubitelja Severine, ukoliko bi oni postali članovi te Udruge?! I nemoj me uspoređivati s nikakvom Hlo! Da sam ja Hlo, na HTV-u bi Šprajc, Bago, Latin i Ogresta bili nepoznati pojmovi, a na javnoj televiziji bi radili POLITIČKI NEPRISTRANI javni radnici! Sve dok se ja osjećam loše gledajući tv-Dnevnik, a dok SDP-ovci likuju, ne može se govoriti o nepristranosti HRT-a i Hloverkinog informativnog programa!! Ne tražim desničarsku televiziju, samo tražim POLITIČKI NEPRISTRANU INFORMACIJU!!! Prema tome, nisam Hlo, ne uspoređuj me s Hlo, jer kršiš moja blogerska prava!!!

Btw. pripazi na terminologiju kojom se izražavaš, jer ne priliči nivou diskusije na Pollitika.comu, za kakav se zalaže Mrak! Ovdje nema mjesta rječniku tipa: "puše te jeftine, osnovnoškolske fore". Uostalom, nemaš pojma s kim razgovaraš. To je jedno. Drugo je da je na netu pristojno sugovorniku reći Ti, a uvredljivo Vi. Nemam pojma zašto me vrijeđaš?!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Pardoniram, zanjelo me.

Pardoniram, zanjelo me. Primi ispriku.

Tko je glasao

Očekivao sam živahnu

Očekivao sam živahnu raspravu pod ovim postom kad ono-ništa(JOT se pretvorio u NJET?).

Naime, mene užasava bilo kakvo zadiranje u blogosferu. Jedino što se može izroditi iz toga je ograničenje slobode misli! Blog je do sada bio netaknut medij i bez obzira na sve što se oko njega događalo, predstavljao je mjesto gdje se nesmetano moglo iznositi svoje misli.
I ja dijelim takve strahove. Ako se bude išlo na zakonsko uokvirivanje blogova, a poznavajući neznalice koje donose zakone, možda zbilja možemo očekivati suprotan učinak od proklamiranih ciljeva udruge. Možda bi udruga trebala biti u pripremi pa pokušati spriječiti zakonske izmjene, a ne ih prizivati?
Iranci su otišli prilično daleko. Naravno, nisu nam oni neko mjerilo(iako neki tvrde da smo od tamo potekli), ali kako vrag nikad ne spava i stalno oštri rogove...treba imati otvorene oči da ne bi kome proradio iranski gen.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Pokušaji ograničavanja

Pokušaji ograničavanja raznih sloboda na internetu ne događaju se samo u Iranu. Ima toga i u EU http://www.edri.org/edrigram/number6.13/sweden-fra-adoption
I budi bez brige da će i nas to zadesiti. Zato je bolje pripremiti se, nego pasti žrtvom neznanja i neorganiziranosti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Prokomentiraj mi onda ZAMP!

Prokomentiraj mi onda ZAMP! Kamo su nestala 24 milijuna kuna? Da ne velim o onoj lovi, koja je na ime autorskih prava na nivou "reciprociteta" (sic!) otišla u inozemstvo i nikad se više nije vratila!! Zašto ta lova nije podijeljena siromašnim glazbenicima, koji okolo moraju moljakati ljude da im kupe pelene za bebu!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

meni je ZAMP malo čunda

meni je ZAMP malo čunda institucija koja je po nekoj čudnoj logici dobila pravo da harači okolo. Naime ZAMP je servis Hrvatskog društva skladatelja koje ima namjenu da naplaćuje njihova autorska prava. Što se mene tiče to je OK.

No ono što je meni čudno kod ZAMP-a je da on naplaćuje autorska prava i za nečlanove. OK ako ima ugovor sa izdavačkom kućom, zastupnikom itd ... u redu, obavljaju posao ali nije mi nikako jasno na koji način može ZAMP naplaćivati autorska prava za jedan demo bend (koji izvodi isključivo vlastite stvari)? Na koji način može ZAMP garantirati da ću ja na taj CD zapržiti baš mjuzu autora koje oni zastupaju?
Kada nešto uzimaš a da ti po nikakvoj logici ne pripada to je za mene harač.

E sad da dođemo na redistribucijsku ulogu ZAMP-a koju priziva LQ. Moje pitanje je zašto bi Mate Bulić dobiovao novac od izvođenja Madoniinih pjesmica? Ako želiš da se uzme bogatima a da siromašnima onda kapitalizam definitivno nije dobar izbor za ovakve želje.

Kapitalizam nije socijalna služba - to bi bio ukratko odgovor

Tko je glasao

jedan od bisera je što se

jedan od bisera je što se za održavanje koncerta izvođača koji nisu ZAMPovi mora najaviti i po odgovarajućoj tarifi platiti zamp-u pa makar ovi sami izvodili svoje stvari :)

genijalni pristup problemu

Tko je glasao

OK, ZAMP se brine da

OK, ZAMP se brine da autorske naknade budu plaćene. Ja sam gore zamolio LQ za točno objašnjenje čemu se ona zapravo protivi. Vidim da ima primjedbi na to kako ZAMP to radi (nameće monopol da zastupa i one koji to ne žele?), ali koliko vidim, LQ ima neke načelne primjedbe, implicirajući da se autorska prava uopće ne bi smjela naplaćivati (a pogotovo ne bismo smjeli plaćati autorima iz inozemstva).

I sad, kakve to zapravo ima veze s osnivanjem HBO i s bloganjem općenito? Kakvu bismo mi tu podmuklu igru mogli odigrati da recimo sekretar organizacije zaradi? :) Molim upute, ne kužim! :-(

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

implicirajući da se

implicirajući da se autorska prava uopće ne bi smjela naplaćivati (a pogotovo ne bismo smjeli plaćati autorima iz inozemstva).

Ti impliciraš meni i to podmuklo. Lova od autorskih prava tek na kraju, ono što ostane, dolazi do autora i to najvjerojatnije ne svih onih čije pjesme se slušaju! Ako se već plaća, onda neka SVE odlazi AUTORIMA, jer su to njihova prava, a ne nabavci kojekakvih skupocjenih poslovnih prostora i kojekakvim PREDSJEDNICIMA i ostalima koji se šlepaju uz tih 70 milijuna kuna!!!! Imaju banke, imaju žiro računi, ima ključ i što ta lova ima onda tražiti u bilo kakvoj organizaciji kao prihod, već to mora biti prihod isključivo AUTORA, pa neka autori onda od toga plaćaju ono što oni hoće, a ne što hoće nekakvi nametnici! Jel to dovoljno jasno, ili hoćeš da ti crtam!!!!!

Što se tiče inozemstva, protiv toga sam da bilo kakva lova odlazi u inozemstvo, ako se ne vraća u istoj mjeri u Hrvatsku, sve dok u istoj stvari ne sudjeluju SVI!!!! Ako SVI plaćaju, OK! Koliko sam ja vidjela na linku, to uopće nije svjetska obveza! Dakle, onima bez ZAMP-a je sve GRATIS, a budale plaćaju za druge. I to na bazi "reciprociteta" (sic!). Dakle, ja sam za to da plaćaju svi, a ako ne plaćaju svi, onda ne trebamo ni mi! Ono što ja osobno mislim o tome je da je to uvedeno ne zato da bi se nekakvim autorčićima isplatila naknada, već zato da bi bjelosvjetski zamperski predsjednici ubirali od te love bjelosvjetske naknade, uključujući tu i naše debeloguzane!!! Što veća masa love, lakše se u tome utopi njihova taksa!! Jesam li bila dovoljno jasna, ili hoćeš da ti crtam!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Kao što sam ranije napiso:

Kao što sam ranije napiso: načelno, ZAMP ubire novac u ime autora, jer sami autori se naravno ne mogu time baviti. Za to, uzima neki postotak. To je načelno normalna stvar - provedba: da li on ubire previše, da li je u redu da ima monopol - druga je priča. (Kao što je recimo da odvjetnik kojim me na sudu brani dobija honorar - da li pak Hrvatska odvjetnička komora nabija previsoke cije,e možemo diskutirati.)

A ovo sa "nemojmo plaćati inozemstvu" je neozbiljno. Ako se plaća autorima - to mora vrijediti i ako su s Marsa. Ako ima zemalja koje se toga ne drže, ne znači da mi možemo tu normalnu stvr odbaciti.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Nitko nema pravo ubirati

Nitko nema pravo ubirati nikakav postotak od tuđeg rada i truda! Ako se nešto ubire kao porez, ima se proslijediti automatizmom na račun onoga kome pripada. Izvoli pogledati koliko novca je zamp prikupio od hrvatskog gospodarstva, a koliko je proslijedio hrvatskim glazbenicima! Taj minimum koji je proslijedio ne opravdava postojanje ZAMP-a!!!

Za ostalo nemam komentar, osim onog što sam već rekla, bjelosvjetske debelguze uvijek će dobro uživati na račun bjelosvjetskih budala!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Nitko nema pravo ubirati

Nitko nema pravo ubirati nikakav postotak od tuđeg rada i truda!
A di je onda razlika između moje bruto i neto plaće?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Na raspolaganju ti stoji

Na raspolaganju ti stoji spremna bolnica i hrpa doktora u njoj, čim te zabole stare i umorne kosti (kad budeš star), a čeka te i mirovina, ako se ne varam!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

A porezi? silverci

A porezi?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Silverci, Porez ti je stvar

Silverci,

Porez ti je stvar za sebe, kolač se djeli na puno gladnih, jedni od tih su i naši političari: HDZ, HNS, HSS i puno drugih među kojima je i SDP-ovci.

Tko je glasao

Jasno Skviki. To sam i htio

Jasno Skviki. To sam i htio naglasiti.
LQ je rekla
Nitko nema pravo ubirati nikakav postotak od tuđeg rada i truda!, ali činjenice govore da Netko ipak ima pravo ubirati nekakav postotak od tuđeg rada i truda!

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Odlično detektiran jedan od

Odlično detektiran jedan od problema. Lavica griješi kada ZAMP definira kao uzrok nečega. Ne, ZAMP je samo posljedica nekolicine (od inače vrlo brojnih) ekonomskih i političkih devijantnosti u našem društvu.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci