Tagovi

„Bleiburg“ za početnike

I ove godine, neovisno o vremenskoj prognozi mnogi „hodočasnici“ kreću put Bleiburškog polja na komemoraciju „nevinim žrtvama Bleiburga i križnih puteva“.

Ako bismo ozbiljno shvatili „znanstvenike“ tipa Josipa Jurčevića mogli bismo događanja na Bleiburškom polju 15. 05. 1945. shvatiti kao održavanje plenuma političkih protivnika KPJ, kojemu su Englezi odbili nikad obećano sponzorstvo, a onda ga jedinice JA brutalno razbucale.

Ni riječi o tome da su se tamo u popriličnom broju „slegli“ bivši pripadnici odmetnutih kvislinških vojski s područja okupirane Kraljevine Jugoslavija, među kojima u nemalom broju i oni koji su u ime „krvi i tla“ počinili monstruozne zločine, nad brutalnošću kojih su se zgražali i njihovi ne baš nježni sponzori, učitelji i gospodari.

O tome i potrebi kažnjavanja zločinaca nam „jurčevići“ ne kažu ništa, oni znaju da su svi oni na smrt osuđeni i pogubljeni zločinci, ali i oni stradali u procesu kažnjavanja zločinaca izvan pravnog sustava, zapravo tek politički protivnici i nevine žrtve „povampirenih komunističkih zlikovaca“, tek Hrvati ubijeni na pravdi Boga „samo zato što su Hrvati“ i radi toga što su „branili svoju Hrvatsku državu“. Kako je vrijeme odmicalo tako je i broj „nevinih žrtava“ koje su pobili „četnici preobučeni u partizane“ rastao sve dok nije dosegao brojku od 600.000. Naravno samo Hrvata, tko zna koliki bi taj broj bio kad bi se pridodali i stradali bivši četnici, ljotićevci, slovenski domobrani i pripadnici „Bele garde“ …

Toliko o „istinama“ koje nam na temelju svojih „znanstvenih“ istraživanja podastiru „jurčevići“.

No, ako bismo malo posegnuli za neprijepornim činjenicama, stvari se stubokom mijenjaju:

Sve da i nije održana Teheranska konferencija „velike trojice“ ili da tamo nisu donesene odluke prema kojima se poslije rata neće dopustiti opstanak nijednoj kvislinškoj tvorevini koje su uspostavile sile Osovine, tzv. NDH ne bi mogla nadživjeti svojeg tvorca Adolfa Hitlera.

Naime za Saveznike je Kraljevina Jugoslavija bila samo privremeno okupirana država koja činom okupacije nije prestala postojati, njena Vlada djelovala je u izbjeglištvu, nijedna država izvan dometa sila Osovine nije s njom raskinula diplomatske odnose, njena veleposlanstva diljem svijeta su radila, neka su bila i vrlo aktivna, a kako je Kraljevina Jugoslavija bila uređena kao unitarna država, na njenom teritoriju se bez suglasnosti njenih vlasti nisu mogle uspostavljati nikakve autonomije, a još manje države.

Saveznike se nije ticalo što su i na koji način radile okupatorske vlasti s ciljem da si olakšaju upravljanje okupiranim teritorijima, oni naprosto bar što se Kraljevine Jugoslavije tiče nisu raspoznavali nikakvu NDH, „Nedićevu Srbiju“ ili „Rupnikovu Sloveniju“, kao što nisu ni „Višijevsku Francusku“ na tlu Francuske.

Opsjednuti vlastitom važnošću, misleći da oni nekog predstavljaju i nekom nešto znače, Pavelić i ustaški Glavni stan, šalju emisare feldmaršalu Alexanderu, zapovjedniku savezničkog Ekspedicionog korpusa za Italiju, nudeći Saveznicima nesmetan ulaz na „slobodni teritorij“ tzv. NDH, gdje će im se pridružiti OS tzv. NDH. Kao da silno ojačalih NOV i POJ, već preimenovanih u Jugoslavenska armija, kao savezničke vojske na tlu Kraljevine Jugoslavije nije bilo!?

Suglasno važnosti i značaju pošiljatelja, feldmaršal Alexander odbija i primiti Pavelićeve emisare, šaljući ih u zarobljenički logor, a „Memorandum Vlade NDH“ neotvoren šalje maršalu Titu u Beograd.

Pavelić i njegovi mantrajući svoju mantru kako Englezi jedva čekaju da im se pridruže ustaško-domobranske i druge kvislinške snage s područja Jugoslavije, tjeraju ostatke OS tzv. NDH da se zajedno s drugim kvislinzima, pojedinim dijelovima nacističkih snaga, praćenih i civilima probiju do Engleza u Austriji.

Otrežnjenje i suočavanje sa surovom zbiljom uslijedilo je ubrzo engleskim odbijanjem prihvaćanja predaje odmetnutih kvislinških snaga s područja Jugoslavije, koje su desetkovane u teškim borbama s partizanima u tom „ratu poslije rata“.

Uz škrgut zubiju shvatili su da je sve bilo uzalud i da se moraju predati onima od kojih su rat izgubili, jugoslavenskim partizanima.

Taj konačni kraj tzv. NDH postao je ishodište ustaškog mita poznatog pod imenom „Bleiburg“.

Sve ono što je kod nas obuhvaćeno zbirnom imenicom „Bleiburg“ najčešće karakterizira vrednovanje događanja kroz njihovo vađenje iz konteksta vremena i društvenih i političkih prilika onog doba (svibanj 1945.) te njihovo „preslikavanje“ na vrijeme sadašnje, što je izuzetno opasno jer pritom stradava istina, a može se razdvojiti na sljedeće glavne komponente:

1. Konačno polaganje oružja odmetnutih kvislinških snaga s područja Jugoslavije 15. 05. 1945. na Bleiburškom polju
2. Formiranje „kolona“ ratnih zarobljenika i razoružanih odmetnika
3. Suđenje zločincima iz redova poraženih pred prijekim vojnim sudovima uspostavljenim prema UVS
4. Kažnjavanje zločinaca izvan pravnog sustava, ali i bezobzirne osvete i retalijacije („križni put“)
5. Privid da su se na Bleiburškom polju nalazili i partizanima predali samo odmetnuti pripadnici OS tzv. NDH, a istina je da među tamo okupljenim
kvislinzima Hrvata jest bilo najviše, ali su činili tek nešto više od jedne trećine ukupnog broja
6. Stvaranje ustaškog mita „velikih brojeva“ pod imenom „Bleiburg“ kao protuteže srpskom mitu „velikih brojeva“, „Jasenovcu“
7. Izjednačavanje žrtava fašističkog terora i logora smrti s ratnim stradalnicima obuhvaćenim pojmom „Bleiburg“ pod geslom „zločin je zločin i žrtva je
žrtva“.

Aktom o bezuvjetnoj predaji njemačkih OS ali i svih vojski pod njemačkim nadzorom (svih onih koji su se borili na njemačkoj strani) određeno je da se predaja mora obaviti do 23:01 sati 08. 05. 1945. i to onim savezničkim jedinicama i zapovjedništvima s kojim se do tada bilo u borbenom kontaktu, a to znači da su se i njemačke i kvislinške snage koje su se u to doba zatekle na prostoru Jugoslavije trebale predati, jugoslavenskim partizanima (http://www.historylearningsite.co.uk/world-war-two/world-war-two-and-eas...).

I Nijemci se, iako oklijevajući, uglavnom predaju, ali jugoslavenski kvislinzi, među kojim su najbrojniji bili pripadnici OS tzv. NDH, ali i Kozaci i Čerkezi, predaju odbijaju, nastavljaju oružano djelovati i pod borbom se probijaju prema Austriji s namjerom da se tamo predaju Britancima.

Tim nastavkom ratnih djelovanja su se te snage temeljem odredbi međunarodnog ratnog prava prevele u status odmetnika, boraca izvan zakona („franktirera“), na koje se odredbe tog prava ne primjenjuju. Na tu činjenicu, prema svjedočenju ustaškog pukovnika Danijela Crljena, ustaško-domobranske snage upozorava domobranski general Tomašević (http://shp.bizhat.com/D.Crljen.html).

Bez odziva.

Poštujući odredbe spomenutog Akta Britanci predaju tih snaga ne prihvaćaju, upućujući ih na to da se moraju predati jugoslavenskim partizanima.

Na samom Bleiburškom polju niti su kažnjavani zločinci, niti su vršena bilo kakva pogubljenja, pa se postavlja pitanje komu i čemu se tamo komemorira?

Kao zmija noge krije se činjenica da su civili, mahom žene i djeca, odvojeni od uniformiranih i upućeni svojim kućama.

Završetkom rata zapovjedništva svih pobjedničkih vojski ali i pokreta otpora suočavaju se s pojavom nečega što se zove „višak nasilja“ u što se pretvorila sva ona energija boraca koja se inače trošila u borbama. Jedino time se mogu obrazložiti nasilja nad ratnim zarobljenicima, masovna silovanja žena, pljačke …

Ipak, istini za volju, masovna silovanja žena i pljačke se jugoslavenskim partizanima ne mogu pripisati.

Tako je i taj svibanj 1945., zahvaljujući i tom „višku nasilja“ kojega zapovjedništva pobjedničkih vojski nisu znala kanalizirati, bio vrijeme u kojem se kolaboracionistima i kvislinzima diljem Evrope beziznimno presuđivalo po "kratkom postupku".

Sve one koje su počinili najveće zamislive zločine i strahote nije se smjelo pustiti nekažnjenima, jer kao "dečki su se samo malo zaigrali", ali sve to u interesu "svojeg voljenog hrvatskog naroda", pa sve tako u toj svojoj "zaigranosti" na najsvirepije zamislive načine, u logorima smrti i u operacijama "čišćenja terena", pobili koju stotinu tisuća nevinih ljudi. O mega-zločinu se radilo i zločince je valjalo kazniti, pa bilo to i izvan pravnog sustava kad i nevini stradavaju.

Sve to može biti i bolno ali je kako je to rekao general de Gaulle i „ograničeno svim onim stravičnim zločinima koje su fašisti počinili i kakve su posljedice iza sebe ti zločini ostavili“.

Pritom de Gaulle nije nikoga opravdavao, niti pripadnike francuskog pokreta otpora pod građanskim nadzorom, niti one pod komunističkim nadzorom, pa niti za kažnjavanje Francuskinja radi „horizontalne kolaboracije“, on je samo prihvatio činjenice i rekao istinu.

I još nešto nikom živom ni u Francuskoj, ali ni u drugim evropskim državama, uključujući Italiju, na pamet ne pada proglašavati antifašističke borce i pripadnike pokreta otpora zločincima, a pogotovo ne radi kažnjavanja zločinaca izvan pravnog sustava. Jednako tako nikome na pamet ne pada kvislinge i kolaboracioniste proglašavati borcima za svoju državu.

I na kraju kroz ustašku priču „zločin je zločin i žrtva je žrtva“ pokušavaju se relativizirati ustaški zločini i izjednačiti nevinu žrtvu fašističkog terora s fašističkim zločincem, što nije ni slično ni isto pa makar potonji i bio smaknut bez suda i suđenja. On može biti ratni stradalnik, ali žrtva nikako, a pogotovo ne nevina.

S druge strane silno je politički opasno i štetno proglašavati odmetnute pripadnike kvislinških oružanih formacija političkim protivnicima, jer oni to jednostavno nisu bili, kao da se na Bleiburškom polju održavao nekakav politički miting opozicionih snaga kojega su partizani prekinuli grubom silom.

Lupetanja o poboju stotina tisuća političkih protivnika u danim završetka 2. Svjetskog rata i neposredno poslije njega, bez navođenja svih zločina i strahota koje su nad vlastitim državljanima izvršili ti „politički protivnici“, koji su se sami, nastavljajući rat, poslije bezuvjetne kapitulacije nacističke Njemačke, preveli u status odmetnika na koje se, opet temeljem odredbi međunarodnog ratnog prava, zaštitne odredbe koje se odnose na ratne zarobljenike ne primjenjuju, niti se oni imaju pravo na njih pozivati, a što bi ih moglo snaći naznačeno je u članku 5. Akta o bezuvjetnoj kapitulaciji, paz' sad', njemačke OS, ali i svih vojski pod njemačkim nadzorom.

I na kraju jedno pitanje; kako to da „jurčeviće“, ali ni ikog drugog, bez obzira koje provenijencije bio, ne zanima podatak gdje su pokopani leševi koje desetine tisuća poginulih kvislinga u „ratu poslije rata“?

Meni osobno se čini da su protutenkovski rov u Teznom ili napušteno rudarsko okno bili kao „rođeni“ za „zbrinjavanje“ tisuća leševa poginulih kvislinga u najvećoj pojedinačnoj bici 2. Svjetskog rata na području Jugoslavije, koja se odigrala 13./14. 05. 1945. kod Prevalje. Ili se i ti poginuli vode kao „nevine žrtve“ „povampirenih komunističkih zlotvora“?

Komentari

Matrice

Feniksove matrice razbuktavanja najnižih strasti.
Ne radi pokušaja izvođenja činjenica, fakta nego iz buđenje mržnje.
One nepatvorene.

one od koje krv vrije.

Tko je glasao

@ružno-lijena ništarija

Pa ono što tebe razbijeljuje je upravo to što znaš da je sve ono što ja pišem zasnovano na činjenicam i istini i ništa od toga ne možeš argumentirano oboriti, ne samo ti , nego ni itko od jednakotivrijednih vucibatina.

Zato svi vaši odgovori su samo i jedino napadi ad hominem, pri čemu lažete k'o ruka debelo.

Predvođeni svojim guruom Franjom Tuđmanom ste tobože stvarajući državu potpuno uništili Hrvatsku, a hrvatski narod lišili materijale osnove za život i poveli ga putem nestanka.
Zato jer ste kao i Tuđman bezobzirne neumne ništarije, koje čak i kad bi htjeli nešto dobro napraviti, vaš habitus vam to ne dopušta.
Hrvatska koju ste vi "stvorili" je "muljevito dno Evrope", država koja drugim služi za sprdnju, zato je je vi niste bili u stanju uspostaviti boljom, ogledalo je vas, svojih "tvoraca".

Tko je glasao

Fenikse

U nekoj drugačijoj Hrvatskoj, onoj bivšoj za ovakve napisane litanije ti bi na Golom otoku drža sjenu posađenoj borovini. I vrtija se okolo bora dok sunce ne zađe.
Fenike ti si i takvi poput tebe (i oni sa druge tamne strane) najveće zlo ove zemlje.

Tko je glasao

@ružno-lijena ništarija

I otok Goli se daleko više "šikao" prouhama poput tebe i drugog smeća koje je pretvorilo prosperitetnu državu u neprepoznatljivu kloaku.
Jer RH danas je zaista karikatura od države, no vi ste je "stvarali", mržnjom, razaranjem, zločinima i pljačkom, pa bolja i nije mogla ispasti.

Tko je glasao

Feniks

Ptico.
Tija sam ti napomenuti da sada moš pisati i govorit šta oš.
Za razliku od oni vrimena.
Ti si ovdi najveći dokaz.
A ima i drugih.
Sa druge strane bande.
E ptico uzeja sam pušku da i ti i takvi možete pisati i govorit (laprdati, mliti itd) što želite i kako mislite.
A sad jeb ga oš ti lagat ili pisati argumetirano, potkrijepljeno činjenicama itd.

Samo ti želim ukazati na razliku sistema.
Dakle ptico uživaj i piši što te volja.

ž

Tko je glasao

@ružno-lijena ništarija

Uzeja si ti pušku zato što si tija nekažnjeno ubijati, a onda i da možeš parazitirati bar pedeset godina.

Tko je glasao

HOS

Sve ti opraštam. I za to sam nosija pušku.
Da znam oprostiti.
Nego moš li nam se ispoviditi kako si maloga izvuka iz ruka HOS-a.?
I zašto si to napravija?

Tko je glasao

@ružno-lijena ništarija

Evo tebi ću se i posebno zahvaliti, premda sam vam se već svima zahvalio, takvima se sva hrvatska pokoljenja do kraja svijeta neće moći dovoljno zahvaliti za sve "dobro" koje ste za narod i državu napravili.
http://pollitika.com/hvala-vam-svima-zivim-i-mrtvim-gdje-culi-i-ne-culi

Tko je glasao

Feniks

Hvala na zahvali::):):)
Eto ni Franjo te nije tio iako si mu se nudio.
Nego nisi mi odgovori na pitanje.

Aj iskaj grije :):):)

Tko je glasao

@ružno-lijena ništarija

Ne možeš ti nego se baviti mojim likom i djelom ...
I to te svrstava među pederčine!

Nikad se Franji nudio nisam, istina je da su meni uporno nudili Franju.
Bezuspješno!

A ono drugo, ne znam što bi te to trebalo zanimati?
Bio sam samo odgovoran otac onda kad je to trebalo biti.
Ni više ni manje!

Tko je glasao

krezubi

ustašofili se malo prave glupavi zbog srama što su djeca i unuci izdajnika pa se onda upinju iz svih sila prodavati 'zločin je zločin, žrtva je žrtva' priču, u potpunosti iščupanu iz konteksta.

recimo sjedimo ja i plavokosa prijateljica za šankom, pričamo i pijemo (kolu naravno), a do nas je neka krezuba majmunčina koja zbog raznoraznih frustracija smatra da plavuše nisu ljudi pa je ničim izazvan izbode nožem, meni pred očima. onda ja zbog te ničim izazvane boleštine kojoj sam upravo svjedočio poludim, dokopam se krezubaša i pretučem ga nasmrt golim rukama. tehnički gledano ja i kreten krezubaš smo isti, obojica smo ubojice, i to je priča koju nam pokušava prodati novo pokoljenje ustašofila. svatko normalan i upoznat s kontekstom će barem donekle razumjet moju reakciju, dok će ponašanje krezubaša teško opravdat i njegova rođena majka. ali to kretenske krezubaše ne ometa u relativizaciji i kmečanju - žrtva je žrtva, zločin je zločin. navlas isto rade krezubi četnici po pitanju rata devedesetih, prvo su zakuhali sranje, onda dobili po pički, a sad kevću okolo o žrtvama i zločinima. sve je to ista stoka, prijezira vrijedna.

ekipa koja je ničim izazvana dio populacije proglasila neljudima i počela ih sustavno ubijati u logorima, kao i njihovi suradnici kvislinzi, nemaj nikakvo jebeno pravo iščuđavat se kad ih dostigne drumska osveta onih koje su mislili učinit svojim robljem. igraj glupe igrice i osvojit ćeš glupe nagrade.

kolika su stoka takvi bolesnici zorno pokazuje i činjenica da nisu imali obraza ni stoički podnijet poraz, već desetljećima hoće od njega napravit pobjedu. ali pita od govana se ne radi, zato nema nikakvog svehrvatskog jedinstva s takvom domaćom marvom, kao ni europskog bratstva s četnicima s druge strane grane.

smrt krezubaštvu, sloboda narodu.

Tko je glasao

Veliš dođe desničar i iz.ebe plavušu koju ti čitavu noć

častiš, i to pred tobom. I gledaš ti njega, a on mišićav, lijep, srce ti poskoči ljevičarsko kukavičko od straha i ni dvi ni tri, i izvadi Ljiga iglu i prisloni sebi na vrat vrišteći: "ili i mene sad jebi il ću da se ubijem, ne možeš .e ostaviti nedojebanog", i zarida. Desničar dobar kakav već jest s tugom pogleda ovu hrpu jada i reče mu: "Sirotane, uspravi se i ne sramoti, ti si muško, kako te nije sramota tako se ponašati." Uze iz.ebanu plavušu i ode u noć još malo karati. Mali Ljigi tužno je gledao i plakio i piškio, dok mu nisu došli frendovi Zapinjač poznat i kao ormar gej, Bubletalo znan i kao Tuta i l9 znan kao seronja, jer je... Ma duga je to priča, drugi put.

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Plavuša

iz priče je zapravo tvoja supruga, tako da ovaj dio komentara di je svi karaju i ima nekog utemeljenja u stvarnosti, ostatak je lupetanje jer svi znamo da su ljevičari superiorni u odnosu na krezube desničare, kako intelektualno, tako i fizički. Kao dokaz prilažem onog manleta bujicu i kršnog peđu grbina, peđa bi ga potrgao ko svinja masan džak.

Tko je glasao

hehe

A lijepo si nam opisao kako ti je plavuša mama. Opet mijenjaš priču kad ti ne paše, al si se gore zajebo i svima nam je jasno koga su ti moćni desničari iskarali. Hh

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Kad

vidim koliko si jadan žalim što se sprdam s tobom, oprosti na mom uličarskom ispadu o gospođi supruzi, ipak je njen križ teži nego isukrstov.

Tko je glasao

Ogledni si primjerak podlog i licemjernog kibidabi ljevičara

Prvi si spominjao moju obitelj, a onda se čudiš kad ti se uzvrati. Ovo nije prvi put da se ovako ponašate, ovo je pravilo. A sve loše sam od vas podlaca naučio i nimalo se ne ponosim tim. Inače sam imao raspravu i sa jednim gospodinom koji vas je pratio pa mi je rekao da mu se gadite kad prijavljujete ljude za vrijeđanja, a sami redovito i obavezno prvi počinjete. Licemjeri podli.

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

jedan opis, via Facebook

"Blajburgovanje - pojašnjenje za početnike (ili for dummies):
1) NDH nije postojala, pa tako niti njezina vojska, mornarica i dr. (jugoslavenska vlada je izbjegla u London i nastavila djelovati sa Saveznicima, da bi na kraju priznala NOVJ kao oslobodilačku i naredila Draži da im se priključi - a nije);
2) Rat u Europi je završio 8. svibnja 1945., u 23:01h;
3) prema odredbama kapitulacije sve njemačke snage, kao i druge pod njihovom komandom, imale su se predati snagama protiv kojih su vodile operacije do u točki (2) spomenutog trenutka;
3.1) oni koji tako ne postupe ne uživaju zaštitu konvencija (Haag, Geneve);
3.2) kapitulacija je bilateralni ugovor u kojem je obaveza predaje glavna točka sadržaja dogovora o kapitulaciji, a ne sama predaja [koja je jednostrani pravni čin]. Predaja, u slučaju kapitulacije, proizvodi pravni učinak jedino poštuju li se striktno odredbe ugovora o kapitulaciji;
4) u okolicu Bleiburga stiglo je dvadesetak tisuća bandita, koje su naši britanski saveznici razoružali i vratili tamo gdje treba (tkogod misli da je to bio izoliran slučaj, žešće se vara, jer to se događalo i Nijemcima u Austriji i Čehoslovačkoj, uključujući i jednog feldmaršala);
5) pobijeno je tridesetak tisuća boraca izvan zakona, a ne pusti milijuni kojima barataju ustašoidi - vojska tzv. NDH tada je imala nekih 120 000 pripadnika, uz koje se povlačila divizija vlasovaca, i grupe iz razbijenih legionarskih (WH) i SS divizija koje se, bez obzira na nacionalnu pripadnost ne može smatrati "hrvatskima", jer pripadnost oružanoj sili određuje uniforma i ona čudnovata knjižica u lijevom džepu bluze;
6) većina civila je dobila propusnice i otputila se kući, oni koje su pobili pripadnici NOVJ (tada već preimenovane u JA) su u svakom slučaju žrtve pojedinačnih zločina, a ne neke antihrvatske politike, dok su za, možda čak i tisuće poginulih civila u borbama tijekom povlačenja odgovorni samo i jedino oni koji su im napunili glavu besmislicama."

Tko je glasao

nema te situacije @zap

koja se ne može pravno opravdati

ovo o čemu govorimo bio je klasični "jao pobjeđenima" vae victis

Dokaz da se radi o boljševičkom titoističkom jugoslavenskom iživljavanju ti je u činjenici da vojnike Wehrmachta nisu uopće organizirano ubijali nego su uredno s njima trgovali, dok su nad "svojima" izvršili masakr iz čisto ideoloških pobuda.

Komunisti su ih ubijali zato što su katolici i po de faultu kontra komunizma, a Srbi -četnici su ih ubijali zato što su Hrvati i po de faultu kontra Jugoslavije tj. Velike Srbije.

Tito je već oko godine stolovao u Beogradu u kraljevoj dotadašnjoj rezidenciji.

Morao je nešto dati Srbima da ga prihvate. U ono vrijeme bez pomoći sovjetske armije ( CA ) nema šanse da bi Srbi prihvatili Hrvata da im stoluje u Beogradu. To su oni intimno doživjeli kao poraz , pa su se prilagodili a u zamjenu su dobili pljačku Hrvatske preko konverzije kuna: dinar i općenito izvlačenjem dobara iz Hrvatske.

Usput su kao komunisti oteli svo privatno vlasništvo.

Radi se o zločinstvu prve klase, a svima vama koji to opravdavate to ne služi na čast.

Da li je ubijanje ranjenika iz zagrebačkih bolnica nešto što se uklapa u ovu tvoju fejsbuk racionalizaciju.

Srami se.

sve dobro...

Tko je glasao

žestoka rasprava...

... ono kad me netko, zbog navođenja citata, počne gađati "ranjenicima u bolnicama", "malim bebama", "majkom neznanog junaka".

Takav stil rasprave lijepo paše u partijsku ćeliju, ali nije ozbiljan.

Tko je glasao

"majkom neznanog junaka".

sad da ti opsuujem "majku neznanog junaka" ti bi cvilio, nemoj mi spominjati mater... gdje sam ja spomenuo " majku neznanog junaka" da uvodiš u raspravu. "malim bebama", gdje sam ja to spomenuo...

Minimum intelektualnog poštenja podrazumijeva da se ne služiš takvim forama.

Ti si u nedostatku argumentacije pomislio da bi taj facebuke nekog boljševika trebao biti neki argument. Ja sam to popišao. Ti sad cviliš.

Što reći nego da je to pederski, ne gay nego pederski pristup raspravi.

Upravo zbog toga treba ti cijev ugurati u gubicu pičko jedna bezobrazna.

No ti to očito voliš.

sve dobro...

Tko je glasao

majka neznanog junaka

Riječ je o klasičnoj sintagmi iz SFRJ, gdje bi se na svaku kritiku vadile ili "učiteljice iz seoskih sredina" ili kojekakve "majke neznanog junaka".

U šalama su postojali još i "zamjenik palog borca" i "pomoćnik nosioca spomenice".

Odnosi se na trenutak kada se u raspravi pokušava baratati nekakvim činjenicama, a jedna strana izvuče djelić, kao ti ubijanje zagrebačkih ranjenika u bolnicama i uvlačenje druge osobe u raspravi u stilu "ti to podržavaš".

Kada nešto citiraš, ništa ne podržavaš. Citat je citat, preneseni tekst. Prenio sam ga jer mi se učinio zanimljiv za raspravu.

Samo kreten ovo može shvatiti kao spominjanje vlastite majke.

Stoga - oprosti, ali ti si kreten.

Tko je glasao

@zaphod

Bio je "zamjenik narodnog heroja" i "pomoćnik nosioca spomenice".

A to su kategorije u koje danas spadaju ovi "ustašuljački nabujci", koji su ili nitko i ništa ili zločinci iz "trojki".

Tko je glasao

čuj ljubitelju četničije @ Fenikse

djelovanje u trojkama je samo organizacijski oblik i nema veze s ideologijom...

i danas se koristi piramidimalni organizacijski sustav, multilevel bla, bla...

No tebi kao nevježi i amateru to je neki pojam a radi se o sasvim normalnoj stvari u praksi.

Komunisti lenjinisti marksisti su kopirali ideologiju i praksu religije tj. crkve. Pa je narodni heroj bio svetac. Tumači su bili apostoli. Sprovoditelji i nastavljači te ideologije kao Tito, Staljin, Pol Pot i dr. su bili proroci aka Muhamed kod Islama.

Eno zaživjelo u Sj. Koreji. U Kini se malo demokratizira jer su osjetili da im narod ( pastva ) umire od gladi.

Ti si titoist i to onaj zadrti, ortodoksni.

Da smo MI HRVATI katolici svi poput tebe, ne bi ti pisao...ni disao.

sve dobro...

Tko je glasao

Najbitnije je, fenikse iz izmeta, izlučevina i smrada niknuo,

da smo mi vas izmet pomeli samo tako, pa ti dalje kmeči kopile četničko zločinačko.

Hrvatsku imamo jer smo ratnici i ljudi, ti imaš lešinu od 150 kila i smrdiš na kilometre smrade fašistički kukavički. Imaš i sjećanje na smrad JuGovnoslavije koju smo vam razbucali kao zadnje đubre, đubre.

Kukavico smrdljiva raspala i razgužena.

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

ovo

"U šalama su postojali još i "zamjenik palog borca" i "pomoćnik nosioca spomenice"."

si taj čas izmislio...@zap

Ne možeš na taj način voditi internet raspravu. Nije intelektualno pošteno i ispadaš obični trol, što i jesi.

samo eto, ja imam strpljenja s takvima.

Ne možeš nekom reći "oprosti, ali ti si kreten". Zbog takvog stava su ti uguravali svašta- nešto u gubicu, pa i cijev pištolja.

No ti to valjda voliš................... kako drugačije objasniti.

sve dobro...

Tko je glasao

stvarno se ispričavam...

... već dugo se ne družim s ljudima koji će na sprdačinu "majka neznanog junaka" (ono, ako nisi shvatio - kad je junak neznan, onda je i majka neznana bla bla) krenuti s pičkaranjem i forama "kome mater, zašto mater".

Ovom prigodom izražavam i saučešće svim normalnim osobama u tvom okruženju.

Ti si kreten. (jel' ovako bolje?)

Tko je glasao

ja to nisam uveo u raspru nego ti @zap

meni je smješno i "junak domovinskog rata"..iako je bilo junaka... heroja i hrabrih ljudi...

Ti o tome kako su partizani ubijali isključivo zločeste ustaše na Bleiburgu, pa po feniksolologiji koji btw ni ne zna pucati, širiš priču na pravna i kvazi pravna tumačenja.

Naši komunisti su uveli i zastaru za to, po toj zastari je Boljkovac proglašen nevin. Zastara jebiga.

Moš mislit. Tito je ljubičica bijela od 100 kila.

More marš, nije u tome fora nego je činjenica da su ubijali Hrvate samo zato što su Hrvati. Katolici.

Zašto su pobili bolesnike i ranjenike iz zagrebačkih bolnica?

Ti si kreten. Naravno, usput si sklon izdaji pa ti treba ugurati cijev u gubicu, smeće izdajničko.

Vjerovatno te neki Srbin jebe kao gay-a pa si sklon izdaji.

sve dobro...

Tko je glasao

što si tako ljut?

Ok, 1987. si se upisao u Hrvate. jer si procijenio da ti se to isplati.

I sada si Hrvat. Shvatio sam.

I sada proklamiraš svoju novu patiju urlanjem po birtijama, prostačenjem i slično, jer su ti prije opisivali da se tako Hrvati ponašaju.

Tvoje "Ja sam Hrvat" je prepisano iz partijskog priručnika "Kako se ubaciti u Ustašo Hrvate i ne pobudii sumnju"

Tko je glasao

mrš pederko

pedoroliberalni jugošljameru....ovdje te čisti čejeni plusiraju a pozivaš se na to da si bio branitelj i da si Hrvat, korisni idiote i korisna budalo...

Ja nemam potrebu biti "ustašohrvat". To sam rješio kad je trebalo.

Ovi što te plusiraju i na čijoj si strani gurnuli bi te u jamu samo tako, glupsone.

Kad si tako "antiustaša" što se nisi borio za Jugoslaviju. Kažeš da si bio topnik u HV-u. Znači, za @bubu i sl. si ustaša jer si rušio Jugu.

Uglavnom, kad ostaneš bez argumenata potežeš članstvo u SK. Budalo, pa i Tuđman i svi naši piloti su bili članovi partije. Bitno je da si Hrvat. Ti nisi.

sve dobro...

Tko je glasao

Jesu li postojali Hrvati prije 1987?

Ne bi vjerovao - jesu!

Drago mi je jako da si se upisao u Hrvate, ali si loše podučen.

Najveći sin naše domovine, najveći Hrvat je osnovao tu partiju koju spominješ, zašto bih je se stidio?

S tobom je samo problem što su ti četnici predavali svoju viziju "Kako biti Hrvat", a ti si to upio kao majčino mlijeko.

Hrvati su pristojni, načitani, režu nokte na rukama i nogama, a kad izbije rat odu u šumu i ubiju fašiste.

Mlad si, naučit ćeš. Ali nadam se da se ovako ne ponašaš i u realnosti i sramotiš nas Hrvate.

Tko je glasao

Kad skužiš

kako se tvoji stavovi preklapaju s Vulinovim, Vučićevim i Pupovčevim, onda se javi govno početničko. Korisna budalo.

Čuj ovo: izbije rat..šuma, ubijanje fašista...more mrš..ne znaš ni gdje si šupalj dok se ne popipaš.

Jebo te Tito "najveći sin naše domovine" eno ti Meka u Srbiji. Veličaš najvećeg ubojicu s ovih prostora, a posebno antihrvata.

Zapitaj se zašto Srbi vole Titu.

sve dobro...

Tko je glasao

Čudi me tvoja slaba obaviještenost

S obzirom da se prema tvojoj retorici nadahnjuješ četničkim portalima, čudi me kako nisi primijetio koliko pak oni gade Tita. Ja bih na tvom mjestu bila sretna što smo im podvalili "Meku", pa oni sad imaju puno veći problem nego mi, s običnim trgovima i ulicama.

Onaj vama tako dragi "grof Tolstoj", kojeg krezubaši rado citiraju vezano za Bleiburg, posebno zbog duple "vjerodostojnosti" (Rus, pravoslavac), u svojim menjševičkim poviesnim isprdcima ne obazire se nešto previše na ustaše - puno mu je mrskije što su na Bleiburgu pobijeni četnici, koje je on smatrao antifašistima, a koji su bježali zajedno i pod okriljem ustaša.

Osim ovog zapovog citata gore, počelo se po fejsu malo po malo pjavljivati hrpa svedočanstava tipa "moj se dida vratio s Bleiburga i još su mu dali i cipele" i " moj je ujo bio ustaša koji je nakon Bleiburga odrobijao tri godine, pas im mater", tako da je, ako zbrojimo sve one koji su pobijeni, ali i preživjeli Bleiburg, tamo je bilo nekih barem 2 milijuna ljudi (od čega cca 30.000 koji su se vratili, a ostali su bili genocidisani Hrvati).

Nego, ako se samo baci letimičan pogled na demografska kretanja u Hrvatskoj, potpuno je jasno da je osakaćena jedino demografija Židova i Srba (podaci o Romima su nepotpuni i nepouzdani), dok Hrvatima neprestano i kontinuirano raste i broj i prirodni prirast, tj. i apsolutno i relativno (sve dok nas nije obasjala svjetlost države koju si stvorio), tako da su vam teze o genocidu nad Hrvatima samo zato što su bili Hrvati jednostavno jedna velika gnjusna laž.

Bleiburg je sasvim sigurno bio velika klaonica, nema sumnje da je bilo kolateralnih žrtava, sve je to bila još jedna krvava epizoda iz naše povijesti, ali vi ste jednostavno počeli previše lagati, tako da možete očekivati kontraefekt vaših ustašoidnih namjera.

Kako znaš i sam reći, Hrvati su strpljiv narod, dok im ne prekipi.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Neki preuveličavaju @Bigi

ja osobno ne. Nađi mi i jedan upis gdje ja preuveličavam, onako srbokomunistički i vodim te na trodnevni izlet u Lonjskom polju uključivo čamac i jahanje. O mom trošku. Spavat ćemo u jednoj vreći zbog štednje.

Već 1944. godine partizani su ubijali onako bezveze i raja je pred njima bježala.
Imam autentičnu priču iz prve ruke gdje su gole zarobljenike postrojavali " u potiljak" i onda su provjeravali koliko jedan metak iz Mausera probija ljudi- ubija ljudi.

Nadalje, iz moje selendre je ubijeno 66 u Bjelovaru. Križni put. Jedan se gol golcat izvukao. Preživio i pješice se vratio kući kradući odjeću i hranu.

S tim sam kao klinac napasao goveda i svinjario , žirio svinje. Noćio u šumi uz vatru i naslušao se svega i svačeha. Bio je ustašan dobrovoljac, a kao ustaša je završio jer su ustaše dobijali bolje slijedovanje na kazanu.

Na kazanu u taboru domobrani su dobijali grah s kupusom i bez mesa, a ustaše grah s mesom. U tom stilu.

Polupismen čovjek s dva razreda. Stao je u red gdje se uz grah dobije i kobasica, pa je dobio smeđu odoru i kapu sa slovom "U".

Umro je od starosti negdje 1981-2. Imao je tri unuke od sina, jedna mi je bila cura.

Unuk od kćeri mu je poginuo 1991.g. pred Petrinjom.

Naravno da ja zajebavam svoje prijatelje Srbiće zbog titoizma. Budaletine.

Ukupno gledano na samom Bleiburgu ubijeno je puuuuno Hrvata iz Hercegovine.

Onda poslije rata su bili i neki križari koje je recimo tada major Janko Bobetko kod Siska ganjao.

Sjedio sam u društvu s Jankom koji je bio istražitelj , oficir OZNE i s križarem koji je zapalio neku zadrugu tj. kolhoz. Ovo poslije rata je bio otpor sovjetizaciji , zadrugarstvu tj. kolhozima i staljinizmu.

U proljeće 1991. g., pri čemu treba znati da sam ja bio pod oružjem dok je Janko još bio u civilu.

Interesantan detalj je u tome da je Janko, dok je ovog Matu ispitivao, bacio na pod pisaću mašinu koju je kasnije mama od Mate morala platiti. Prodala je tele i kupila državi pisaći stroj kojeg je Janko od bijesa razbio.

Ovaj je robijao 8 godina iako mu nisu dokazali da je on zapalio zadrugu.

1947 . godine u vrijeme sovjetizacije, zadruga i kolhoza. Tzv. kolektivizacije i čišćenja tavana. @zap ti zna više o tome jer su to činili i njegovom đedu.

Ja prihvaćam procjenu oko 50 000 ubijenih poslije rata....domobrana i mobiliziranih, ranjenika i civila.

Uključivo i one osuđene zbog " suradnje s okupatorima" samo da bi im se otela imovina.

No oko milion se Hrvata odselilo od 1945- 1990. Dok su nam doseljavali i naseljavali neHrvate.

sve dobro...

Tko je glasao

Svakakvih "bezveznih" ubijanja je bilo

Evo, npr. ovakvih - Pag, Slano, lipanj 1941. - https://hr-hr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=716210821846414&id=3...

Ovi su postali ustaše, jer su im rekli da idu na plažu.

Hvala na ljubaznom pozivu, ali čula sam da je vreću već uselio Laganini, a i da se ti više pališ na svinjarske priče nego na bilo što drugo.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Nemaju svi Facebook, pa evo citat...

Svjedočenje ustaše Jose Oreškovića o ženskom logoru u Metajni:

“Dovodili su pred nas zatočene djevojke, svlačili ih dogola i govorili da možemo uzeti koju hoćemo, ali da ih poslije akta moramo ubiti. Neki mladići opijeni vinom i zaneseni strašću počeli su tako ubijati. Ja nisam mogao. Gadilo mi se i to sam javno rekao. Nakon par dana došao je u logor neki viši funkcioner iz Zagreba. Zvao se Luburić. Došao je da pogleda rad logora. Tek tada je započelo pravo klanje. Sve more oko Paga bilo je crveno od krvi. Luburiću su referirali da ja i još neki nećemo da ubijamo.

Nato je Luburić sazvao sve ustaše, postrojio nas i održao govor u kome je rekao da su izdajice ustaštva oni koji ne mogu da ubijaju Srbe, Židove i komuniste. Na to je upitao ko je taj “usraša” koji ne može da ubija. Javio sam se ja i još nekoliko. Kako sam bio prvi po redu od tih koji su se javili, Luburić me je pozvao pred stroj i upitao me, kakav sam ja to ustaša kad ne mogu ubiti Srbina i Židova.

Rekao sam mu da sam spreman u svako doba dati život za Poglavnika, da mislim da bih mogao ubiti neprijatelja u borbi, ali da ne mogu ubijati ovako goloruke ljude, a osobito žene i djecu. On se na to nasmijao i rekao da je i ovo borba i da Srbi, Židovi i komunisti nisu ljudi, nego zvjerad i da je naša dužnost da očistimo Hrvatsku od te kuge, a tko to neće, da je neprijatelj Poglavnika i Hrvatske, kao i oni. Na to je pozvao jednog iz svoje pratnje i nešto mu šapnuo. Ovaj je otišao i donio dvoje male dvogodišnje židovske djece.

Luburić mi je predao jedno dijete i rekao mi da ga zakoljem. Odgovorio sam da ne mogu. Nato su svi oko mene prasnuli u smijeh, rugali mi se i vikali – usraša, a ne ustaša. Onda je Luburić izvadio nož i zaklao preda mnom dijete govoreći: “Evo ovako se radi”´. Kad je dijete vrisnulo i prsnula krv, oko mene se sve zavrtjelo. Skoro sam pao. Jedan me ustaša prihvatio. Kad sam se malo pribrao, rekao mi je Luburić da dignem desnu nogu. Digao sam, a on mi je pod nogu stavio ono drugo dijete. Onda je zapovijedio: ¸Udri! Udario sam nogom i zgnječio glavu djetetu. Luburić mu je prišao, potapšao me po ramenu i rekao: “Bravo! Bit ćeš ti još dobar ustaša!”

Tako sam – završio je svoj jezoviti iskaz Orešković – ubio prvo dijete. Nakon toga sam se opio do smrti. U pijanstvu sam zajedno sa drugovima silovao neke židovske devojke, a onda smo ih poubijali. Poslije se nisam trebao ni opijati. Kasnije, kad je Slano likvidirano i svi njegovi zatočenici pobijeni, poslan sam u kotar Korenicu na čišćenje Srba. Što sam tu radio, znate…”

Jadovno su zatvorile talijanske fašističke vlasti zgrožene ustaškom bestijalnošću. Posljednjih 2.123 zatočenika Jadovnog ustaše nisu uspjele pobiti, jer ih je u tome spriječila talijanska vojska – transportirani su u Jastrebarsko, Kruščicu i Jasenovac. Oni koji su dopremljeni u Jasenovac, bili su njegovi prvi logoraši. Zato se Jadovno spominje i kao preteča Jasenovca.

Samo sedmorica ljudi je suđena za logor Jadovno. Glavni organizatori Maks Luburić, Eugen Dido Kvaternik i Ivan Devčić Pivac, bježeći štakorskim kanalima, izbjegli su pravdi."

Tko je glasao

Glupost i jugokomunistička propaganda

jebo te patak, da ne znam sada bih saznao da su ustaše držale >Jadran.

Osobno sam upoznao starog ustašu koji je najprije silovao a zatim zaklao neku Srpkinju kod Gline.

Ako se samo nije hvalisao. Priču sam čuo negdje devedesetih.

Pitanje svim titoistima glasi: kako je preživio do devedesete. Zaključak. Komunistima je bilo samo do pljačke, a jeblo im se za to da osude prave zločince.

Dokaz: Ćaća od Vesne Pusić ( i njenog brata također ) koji je bio ustaški sudac.

Dokaz 2: mesić pjeva ustaške pjesme i veliča 10. travanj a danas je počasni antifa...

koja shizofrenija kod vas korisnika židovskih i kapitalističkih stanova, kuća i vila.

sve dobro...

Tko je glasao

malo neugodno, ha?

Je, svi lažu:

"Izraelska TV ekipa stigla je na otok Pag kako bi snimali dokumentarni film o ustaškim koncentracijskim logorima u uvali Slana i Metajni na otoku Pagu, no nisu uspjeli jer su mještani Metajne pozvali policiju zbog neovlaštenog snimanja škole te je izraelska TV ekipa napustila Pag u pratnji policije."

http://www.vecernji.hr/hrvatska/izraelci-dosli-na-otok-pag-snimati-dokum...

http://jadovno.com/arhiva/dr-oto-radan-svjedok-koji-je-prezivio-logor-sl...

http://www.zarez.hr/clanci/tri-mjeseca-strave

Faksimile NDH dokumenata slobodno preskoči, to su sve komunisti falsificirali.

Mogao si ga ti inače osuditi, ti si pravdoljubivo ušao u komuniste, nikako zbog interesa.

Tko je glasao

to je off

nešto što je bilo prije 70+ godina. Nama je u interesu da se sazna istina o zločinu nad Hrvatima...kojeg je bilo i prije i poslije rata.

Vi koji bi samo Hrvatima nabijali komplekse krivnje ne zaslužujete da živite i samo zahvaljujući tome da su Hrvati katolici skloni oprostu u poziciji ste da jedete govna.

Dokle? Dok vam dopustimo.

Jugosrpska propaganda za Yuge je i spašavanje kozaračke djece označila kao "dječji logor smrti" u Sisku.

Laganja je bilo i previše. Laži treba suzbijati a lažove kundakom po zubima.

Treba razlikovati zločine pod fašizmom od laži koje idu za osporavanjem prava Hrvata na državu. Hrvati nisu započeli WW2. Zato sve te i takve, nabijem naqrac.

Dok su se Hrvati borili za državu i pravo na opstojnost, ta neka govna su Hitlera ili Musolinia oslovljavali s : Vaša ekselencio, a britanska , tada princeza je podizala ruku na natzi pozdrav.

sve dobro...

Tko je glasao

Pravo na državu...

... auf a jesmo se namučili.

Došli smo u UN i rekli kuc kuc mi smo SRH,. proveli smo referendum, postotak je odličan, imamo već definirane granice mi bi bili država - i dobili smo priznanje u par godina, pa što bi ti htio od svijeta.

A ovi tvoji drugovi partijci su nas malo zezali, ali eto i to smo riješili.

Koje to veze ima s ustašama i njihovim zločinima? Što želiš reći, da su nas priznali na temelju NDH-zločina?

Tko je glasao

"mi smo SRH" !?

haha, baš si cakani sav si ukakani..@zap

iza svega stoji ideja nezavisne države i beskompromisna borba za istu

Da, priznali su nezavisnu državu RH, a o ustašama i njihovim zločinima...hehe..to se prepusti dežurnim kmečavcima , kme , kme...

Prevladala je ideja pomirbe. Djeca partizana su odvrnuli zvijezdu i privrnuli hr. grb. E da ne bi bilo - U- i vješanja na klavirsku žicu.

S jedne strane im prijete njihovi drugovi Srbi, s druge strane ih čekaju malo odlučniji Hrvati.

Poslije smo vijdjeli da su pojedini imali figu u džepu, al tko mari, nezavisna država RH je tu.

sve dobro...

Tko je glasao

pusti klavir na miru...

.... s time bi nas priznali 2758. godine.

Znam da vi partijci volite da sekirom da cepate klavire pa da razvučete harmoniku, ali mi Hrvati nismo takvi. Mi klavire njegujemo, a prijavljujemo se UN-u s Ustavom iz 1974., s definiranim granicama, Saborom i referendumom.

Ove svoje ustaške spačke ostavi za neka druga podneblja, pa vidiš da bi i rođeni otac ustao protiv tebe :P A i Franjo bi pucao u tebe :)

Tko je glasao

Ustav iz 1974, hahaha

nemoj me nasmijavati..u tu mantru ne vjeruju ni studenti prve godine kod jakovine...

Kosovo, Slovačka, Makedonija, Crna Gora, BiH, Slovenija...jebo te Tito bolesni, baš si vjernik...

Ja sam se borio protiv nacista, srpskih nacista kao i ti...usput i protiv jugokomunista... da su nas napali talijani ili Mađari vjerovatno bi smo se isto branili, zat ne ustašo topniče...

U WW2 ustaše su se isto borile protiv srpskih nacista. Koje su pomagali talijanski fašisti.

https://www.youtube.com/watch?v=1iTmXeG65Ig

sve dobro...

Tko je glasao

pravi si Serb :)

... "Video preuzet sa ovog kanala: http://www.youtube.com/user/Serbstvo"

Ja ti samo kažem da bi ti - s ovakvim stavovima - ratovao protiv vlastitog oca.

Tko je glasao

Ne valja ti link @zap

Gledaj, mog ćaću su mobilizirali i poslali u Njemačku negdje na njemačko- francusku granicu na obuku nekoliko mjeseci.

Željeli su ga Njemci iskoristiti kao klasičnog janjičara.

Eto, to je bio hrvatski usud i nemoć Pavelića i ustaša da se tome usprotive.

Kao što se nisu mogli usprotiviti ni Musoliniu tamo kod tvog djeda.

E da ne bi završio pod Stalingradom dezertirao je i završio u partizanima.

Tu nije bilo nikakve ideologije, a posebno nije bio, jugoslavenski nacionalist jer su mu kraljevi žandari hapsili oca.

Interesantno je da je s njim bilo isto tako mobiliziranih Srba pravoslavaca iz okolnih susjednih sela koji su s njim sve to prošli.

Sjećam se da je jednom dobio neki kredit 1977.god., a jamci su mu bili dvojica njegovih drugara, kamarada, jedan bez noge a drugi bez oka. Oba Srbina iz susjednog sela. Na temelju njihovih boračkih penzija.

Nama je bilo smiješno kad se njih trojica skupe i piju. Jedan nema nogu, drugi nema oko, a moj stari nije imao pola donjeg dijela lica i vilicu. To su mu nešto skrpali i slijepili u bolnici u Italiji.

Još kad im se uz litru pridruže jedan domobran bez ruke i jedan ustaša koji je koristio štake, gledaš: bal vampira. hehe.

Kao mali sam se čudio kakvi su to partizani koji perfekt govore Njemački jezik... Stari je dobijao Front, časopis JNA.

Mene su tjerali da im ga čitam uz petrolejku tamo negdje šezdesetih prošlog stoljeća.

Onda sam slušao njihove komentare i svađe. Rasprave. Lomili su se baš kao ti i ja sada ovdje.

Slavili smo dva Božića, što je nama muladiji bilo preko svega cool.

Odem preko njiva kod čika Pere Arbutne na pravoslavni Božić na položaj. Usput ispod leda izvadim nešto ribe i dobijem nekoliko bijelih dinara i žutih para. Promijenim kod tete Ljeposave mokre obojke.
Drugo je stjecaj okolnosti i pojedina sudbina a drugo je ideologija.

Moj stari je bio na liniji hrvatske ljevice, ali kršćanski tj. katolički odgojen.

Nije mu bilo jasno da mora pastuha i bika dati u zadrugu tj. kolhoz.

Pastuha moraš 3 god. min. gajiti, biti mu sluga, e da bi mu mogao gospodariti.

Kralj Petar je imao monopol na izvoz svinjske masti i duhana, da bi se ispostavilo da je Tito još gori.

Ova dvojica njegovih su bili, ako ne može Jugoslavija onda bar Austrougarska ( feldmaršal Stevan Borojević- moj lancman).

Znali su se napiti rakije klipare ( klipara= rakija proizvedena od kukuruza ) i bistriti politiku s autocenzurom.

Poznavao sam i jednog starca koji je bio cijeli rat četnik do kraja..imao je nadimak Ćeno. On nije imao penziju. Zajebo se za oko pola godine pa nije skinuo kokardu i metnu cz petokraku inače bi i on imao penziju jer je isto bio ranjen. Čuvali smo svinje zajedno u hrastovim Posavskim šumama.

Znači da, možda, možda bih bio na suprotnoj strani od ćaće.

Ti si pucao topom na cz petokraku kakvu je nosio tvoj djed.

Nemoj baš biti jugoslavenski nacionalist tj. korisna srpska budala.

sve dobro...

Tko je glasao

iz ovog duljeg upisa smo shvatili...

1) NDH je bila qurac, a ne suverena država - dakle prodaš sebe, državu, dostojanstvo za šatro nacionalnu ideju i navučeš gomilu budala da ti se pridruže na "krivoj strani povijesti", to smo apsolvirali :)

2) I dalje brkaš simbole, tj. crvenoj zvijezdi na JNA šljemu u Domovinskom ratu pridaješ značenje koja ona to više nema. Pa tko je brže-bolje, kad su shvatili da im naziv "narodna armija" išao stavljati ili četničko CCCC ili neku zastavu krnje Juge na šljemove. Zar misliš da su oni željeli biti - antifašisti? Komunisti? Ono, daj me nemoj :)

3) Pošto si povodljiv, ja se nekako nadam da bi u WW2 te nekako antifašisti i HSS-ovci privukli na svoju stranu (makar te kasnije komunjare zaebale) pa da bi ratovao na strani oca si.

Ako neki od tih Arbutina ima cca moje godine i lagano je razrook, pozdravi ga :)

Tko je glasao

Samozavaravanje

"NDH je bila qurac, a ne suverena država"---kao tijek povjesti bila je suverenija od SRH. Bila je nezavisna koliko i danas RH u EU i NATO-u.

Bitno je TO da je dokazala da je nezavisna država za Hrvate moguća.

Bila je kontra Juge i srpske hegemonije baš kako si ti topom pucao na Srbe i cz petokraku.

Mislim to su činjenice, jebeš ideologiju, jebeš režim. To je sve promijenjivo. Bitna je ideja.

Pozdravit ću naravno. Pametni su to ljudi. Trenutno špilaju ateizam, ali mijenjaju imena da ne budu Jovice, Savani, Đoke.

Udaju se za Hrvate i žene Hrvaticama. Nedavno sam bio u svatovima gdje je jedan polutan od ćaće Steve i majke Katice uredno obavio vjenčanje u RKC.

Ako ponovo zaratimo sa Srbadijom, oni će biti dobrovoljci.

sve dobro...

Tko je glasao

... dobro je ba...

... ajd' sjedni, udahni, nisi na partijskom sastanku gdje moraš svakih pet minuta dokazivati pravovjernost i stupanje po crvenoj niti nekoj budali.

Sada si u stranci Hrvata. Nemamo ni članarinu.

Vidiš kako smo demokratski, primamo čak i one koji bi kao milicajci batinali mladež, kao što je žgadija tog tipa radila i 1968 i 1971, jednako i u Beogradu i u Zagrebu, primamo čak i one koji niti do punoljetstva ne uspiju shvatiti jednostavnu činjenicu da je netko umro i da se glupo tada upisati u partiju mrtvaca.

Dakle, primili smo te kao da si Hrvat. Opusti se. Sve je u redu.

Tko je glasao

što je srpski

guzoljube,jugošljameru...bez teksta si o temi pa : joooj ti si bio u partiji...haha

istjerat ćemo mi Sotonu iz vas, štovatelji zločina i zločinca

Kao što smo istjerali njegovu vojsku i njegovu ideologiju.

sve dobro...

Tko je glasao

vidim da sporo kopčaš...

... dakle, gle srculence, Tito je umro. 1980. ako se ne varam.

Ja kužim da imaš problema pa si:
a) upisao se u partiju mrtvog čovjeka
b) ratovao protiv vojske mrtvog čovjeka

Ali - to ti je opsjena. Ti si se upisao u Komunističku Partiju Jugoslavije jer nisi mislio Hrvatsku, već si koristoljubiva konvertitčina. Što je legitimno. Ali nemoj se praviti bolji nego jesi.

Jednako tako si ratovao s Miloševićevom vojskom, ili kakogod je nazivao + nešto pobunjenika u vlastitim redovima.

I to je to.

"Biti Hrvat" si otkrio kao iznenađujuću moguću opciju već sa 30 godina, kada je već i retardiranima bilo jasno da će Juga kakvu smo znali prestati postojati. No, bolje da si s nama Hrvatima negoli protiv nas. Eto.

Optuživati djetešce koje je imalo 9 godina kada je Tito umro, koje je bilo u ZNGu s 20 godina za "štovanje zločinca" je kretenizam.

Što dokazuje da si postojan i to mi je drago.

Tko je glasao

kad zineš pederčiću

makneš jezik da parkiranje bude lakše ...sanjaš li katkad onog bojovnika što ti je ugurao cijev pištolja u gubicu

Vidi pederčiću, znam da patiš što nisi eto dočekao da budeš ponosni vlasnik crvene knjižice. Jebiga, još za Tite je jedno od pravila bilo: moralno politička podobnost. Sklonost homoseksualizmu smatralo se nemoralnim.

U partijskom žargonu to se zvalo: liberalno skretanje, ha ha

Svi oficiri, podoficiri, piloti i dr. koji su prešli iz JNA u HV bili su članovi sk.

Bila je to jedina partija / stranka i preduvjet.

sve dobro...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci