Tagovi

Bjegunac je bjegunac je bjegunac

Sav ovaj cirkus oko Ive Sanadera prelazi ve? i granice dobrog ukusa. Nije ?udilo što je Jadranka Kosor odmah nakon neuspjelog pu?a izbacila Ivu Sanadera iz stranke. Nije ?udilo ni što je na njega pokušala, i još pokušava, prebaciti svu odgovornost za ono zbog ?ega nam EU godinama brani da im se pridružimo. Vjerojatno nitko se nije za?udio ni kada je napokon zatraženo ukidanje saborskog imuniteta koji je Ivu Sanadera štitio od privo?enja i zatvaranja u istražni zatvor, kao ni kada je taj zahtjev jednoglasno prihva?en. Me?utim, teško je ne za?uditi se koliko su tzv. institucije sistema nepripremljene do?ekale taj trenutak. Isto se odnosi i na medije.

Sve je po?elo zbog ?injenice da je Ivo Sanader u vrijeme dok su drugi vije?ali o njegovom imunitetu, naoko nonšalantno išetao iz svoje ku?e, sjeo u automobil i udaljio se u nepoznatom pravcu. Od strane medija je odmah proglašen bjeguncem a nakon toga smo zasuti naga?anjima o tome kamo se uputio i svakih desetak minuta „informacijama“ o tome gdje je vi?en. Mediji su ?ak „presudili“ i da bi Sanaderova k?i Bruna, kao i njegov brat Miroslav, mogla kazneno odgovarati zbog pomaganja u bijegu. Vrhunac je bio nakon oštrog komentara Ive Josipovi?a u kojem je ocijenio da do bijega Ive Sanadera nije smjelo do?i i rekao da trebaju odgovarati svi koji su propustom omogu?ili da do toga do?e. Nakon te njegove izjave su svi uklju?eni po?eli prati ruke pa je ?ak i sam Predsjednik ubrzo znatno ublažio retoriku.

Stvar je dodatno „zakuhala“ prof.dr. Zlata ?ur?evi? ispravno ukazuju?i na mogu?nost da se prema osumnji?eniku i prije zapo?injanja kaznenog postupka, dakle i prije skidanja imuniteta, poduzmu mjere opreza poput oduzimanja putne isprave ili zabrane napuštanja boravišta.

Prvi se „oprao“ Karamarko tvrde?i kako je policija bila nemo?na poduzeti išta bez odgovaraju?eg naloga DORH-a, potom sino? šef USKOK-a Cvitan tvrdnjom da za poduzimanje mjera opreza nisu postojali uvjeti a danas i sam Mladen Baji? objašnjavaju?i kako „nitko nije mogao pretpostaviti da bi pobjegao onaj koji se samo dan ranije vratio iz inozemstva“. Na javnosti je da mu povjeruje ili ne.

Osobno, budu?i prema Zakonu o kaznenom postupku opasnost od bijega nije jedini i isklju?ivi uvjet za poduzimanje mjera opreza, ja mu ne vjerujem:

4. Mjere opreza
?lanak 98.
(1) U slu?aju kad postoje okolnosti iz ?lanka 123. ovog Zakona zbog kojih je mogu?e odrediti istražni zatvor ili je taj zatvor ve? odre?en, sud i državni odvjetnik ?e, ako se ista svrha može ostvariti mjerom opreza, obrazloženim rješenjem odrediti primjenu jedne ili više takvih mjera. Pritom ?e se okrivljenik upozoriti da ?e se u slu?aju nepridržavanja izre?ene mjere, ona zamijeniti istražnim zatvorom.

Dakle ne samo ako postoji opasnost od bijega, a da bi bilo jasnije:

b) Osnove za odre?ivanje istražnog zatvora
?lanak 123.
(1) Istražni zatvor se može odrediti ako postoji osnovana sumnja da je odre?ena osoba po?inila kazneno djelo i ako:
1) je u bijegu ili osobite okolnosti upu?uju na opasnost da ?e pobje?i (krije se, ne može se utvrditi njezina istovjetnost i sli?no),
2) osobite okolnosti upu?uju na opasnost da ?e uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da ?e ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, vještake, sudionike ili prikriva?e,

3) osobite okolnosti upu?uju na opasnost da ?e ponoviti kazneno djelo ili da ?e dovršiti pokušano kazneno djelo, ili da ?e po?initi teže kazneno djelo za koje je prema zakonu mogu?e izre?i kaznu zatvora od pet godina ili težu kaznu, kojim prijeti,
4) je istražni zatvor nužan zbog posebno teških okolnosti po?injenja kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora,
5) okrivljenik koji je uredno pozvan izbjegava do?i na raspravu.
(2) Istražni zatvor se ne?e odrediti na temelju odredbe stavka 1. to?ke 2. ovog ?lanka, ako je okrivljenik okolnosno i detaljno priznao djelo i krivnju.
(3) Pri izricanju presude uvijek ?e se odrediti ili produljiti istražni zatvor protiv okrivljenika kojem je izre?ena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.
(4) Ako je prvostupanjskom presudom izre?ena kazna zatvora do pet godina, istražni zatvor se nakon izricanja presude ne može odrediti ili produljiti po stavku 1. to?ki 4. ovog ?lanka.
(5) Istražni zatvor se, usprkos postojanju okolnosti iz stavka 1. i 4. ovog ?lanka, ne?e odrediti ili produljiti ako je ve? isteklo najdulje vrijeme trajanja istražnog zatvora (?lanak 133.).

Iz citiranog je potpuno jasno da se mjere opreza moglo poduzeti ?ak i ako doista „nitko nije mogao pretpostaviti da bi Ivo Sanader pobjegao“.

Sasvim je dovoljna, a s tog je osnova vjerojatno i zatražen istražni zatvor, procjena nadležnih da bi osumnji?eni mogao manipulirati dokazima ili tragovima, odnosno da bi mogao utjecati na svjedoke, sudionike ili prikriva?e kaznenih djela za po?injenje kojih se sumnji?i.

Problematizirati se može i sam status bjegunca.

Pitanje je naime i može li Ivo Sanader uop?e biti bjegunac ukoliko mu nije ni uru?en poziv da se javi USKOK-u a još manje da se to neuspješno pokušavalo više puta. Zgodno je s toga naga?ati o sadržaju koverte koju je USKOK-ov dostavlja? pokušao uru?iti na vratima Sanaderove vile. Nalog za uhi?enje ne bi donio dostavlja?, kao ni nalog za pretragu stana, pa je opravdano vjerovati da se radilo o pozivu da se Ivo Sanader javi USKOK-u. Iako, ako se doista radilo o pozivu, možemo se zapitati ?emu to ako je od Sabora ve? ujutro zatraženo odobrenje za lišenje slobode, odre?ivanje pritvora i istražnog zatvora protiv zastupnika u Hrvatskom saboru dr.sc. Ive Sanadera. Vjerojatno zbog toga, Ivo Sanader ustrajno tvrdi da nije bježao.

Na kraju, trebalo bi situaciju što prije smiriti i cijelu stvar prepustiti pravosu?u. To ne zna?i da treba prestati govoriti, i o Sanaderu i o onima koji su mu klicali i sura?ivali s njim cijelo desetlje?e, ali bi to trebalo s manje strasti, s više ?injenica i koriste?i ispravnu terminologiju. U suprotnom ?e Sanader, ukoliko bude osporavao vlastito izru?enje, dobiti jake argumente za tvrdnju kako mu je pravosu?e pod utjecajem politike ve? presudilo.

Komentari

Mene više od sadašnjeg

Mene više od sadašnjeg statuta Ive Sanadera brine pravičnost presude u postupku jer kako nam je svima poznato sadašnji sudci Vrhovnog suda postavljani su u vrijeme vlasti Ive Sanadera.Naravno da su tu i sudci Ustavnog suda i čisto me strah kad uhljebljena djeca napadnu oca.
Imali smo mogućnost izravno gledati potvrđivanje sadašnjih sudaca oba suda i s pravom sumnjam u njihovu objektivnost pri donošenju odluka, a svaka nepovoljna presuda Ivi ide njima na krajnju odluku i preko njih nema dalje.
Volio bih vaše mišljenje o ovome jer osobno poznajem jednog od sudaca Ustavnog suda i znam da sve što ima može zahvaliti Sanaderu i da bez obzira na posljedice po njega neće i ne smije potvrditi ništa protiv Sanadera.
U pravičnost suđenja pogotovo kad stigne do Vrhovnog i Ustavnog suda osobno sumnjam mada sam u svemu optimista.

Tko je glasao

u prvom planu računalo i monitor, a u daljini .....

a da prizna tko je ubio ivanu hodak
ali, priznaj, svi znamo da ivo sanader to ne zna
i svi znamo da netko drugi zna

uopće mislim da sudovi pretjeruju s tom pričom o hapšenju, istražnom zatvoru
utjecaju na svjedoke

standardni postupak našeg suca, osobito uskočkog je slijedeći
1. pažljivo osluškivati je li pala politička presuda
2. ako jest, utrpati u zatvor, i strogog lica, najaviti beskonačno dug istražni zatvor
3. oduzeti osumnjičeniku računalo i monitor
4. čekati priznanje

koliko realnih dokaza
osim iznuđenih priznanja
uopće imamo

na koga bi to utjecao ivan herak da nije bio 18 mjeseci u istražnom zatvoru, nego na slobodi?

ako je rončević proglašen krivim, a nije mu dokazano da je uzeo novce, je li to politička, ekonomska ili sudska presuda?

kako se uopće bezrazložni, neutemeljeni, pretjerani mehanizam trpanja u istražni zatvor može uklopiti u priču da je svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja, osim kao neka osveta, i linč

ili se ipak radi o psihologiji javnosti i primitivne sudske kvazi elite koja
sve zna

tko ne vjeruje meni, neka razmisli, i prouči povijest
uspon i pad pokreta mani pulite u italji
klasa i kasta sudaca ima pravo i obavezu da vrši pravdu
po zakonu, ali poštujući običaje
kad suci, kojima smo, suočeni s kriminalom, korupcijom, dali velika ovlaštenja
počnu ta ovlaštenja upotrebljavati da pravdu provode umjesto presuđuju, da kažnjavaju umjesto da istražuju
i da istražnim zatvorom de facto kažnjavaju
a ne skupljaju dokaze da bi pristupili suđenju po zakonu
energija se gubi
javnost se razočara
i može doći berlusconi

luka

Tko je glasao

sm- ovi tvoji clanci zakona

sm- ovi tvoji clanci zakona se odnose SAMO na tzv kmetove i stoku sitnog zuba. Oni koji su protivno Ustavu RH zasticeni i jednakiji od drugih tzv. imunitetima imaju svoje - bozanske zakone.
Hrvati ne kradu Hrvatsku!
To je dakle politicki progon.
Pa nisu krali ni u bivsem rezimu.
Tko je god bio zatvoren, veli da je politicki proganjan.
A mozda mu je netko u torbe i podvalio novce a da on to nije znao.
Evo Predsjednik je iznenadjen & uvrijedjen skromnom donacijom pritvorenika iz DIOKI-ja.
Ali se tu srecom nasao stalozeni Mirando Mrsic i objasnio da taj vlasnik nije dao lovu nego njegova firma.
A cuj moras shvatiti da ljudi imaju i obaveza. Tko bi sve stigao....( frut, frut, frut...)
Dodjes doma otvoris torbu a tamo buntovi love.
Odmah si mislis da ces to vratiti, ali kad se sutra probudis vec si zaboravio jer obaveze zovu.
Poslije se zlobnici nasladjuju kad se skuzi da se dogodila takva sitna zabuna.
A tko radi - taj i grijesi.
Pogrijesio je onaj tko je lovu stavio u krivu torbu i onaj tko je zaboravio vratiti lovu.
http://www.jutarnji.hr/don-vinko-sanader--ni-kristu-nisu-vjerovali-kada-...

Neka kamen baci prvi koji je bez kofe....ovaj grijeha.

Tko je glasao

Dakako

Tko je god bio zatvoren, veli da je politicki proganjan.

Kod nas se često pogrešno tumači pojam političkih procesa i političkog progona, vjerojatna je to posljedica stanja iz devedesetih kada je nabujao broj "politički proganjanih" u bivšem sistemu. Iako se kod nekih radilo o klasičnim kaznenim djelima, dodali su im politički predznak. Jednako je i danas. Od razvikanijih, najpoznatiji je slučaj Glavaš kojeg i sam vidim kao politički motiviranog ali posve kriminalnog sadržaja.

Nema dvojbe kako su aktualni slučajevi pokrenuti u posljednjih godinu dana politički motivirani željom da se konačno zatvori poglavlje 23. ali njihov sadržaj ne treba miješati s politikom. Utoliko je važno da se u svakoj svojoj fazi vode profesionalno, nepristrano i na temelju zakona, kako osumnjičenici, okrivljenici i osuđenici ne bi dobili argumente za tvrdnju kako se radi o političkim procesima. S toga je i u Sanaderovom slučaju poželjno kloniti se "suđenja izvan sudnice" jer bi se zbog nagle i prevelike "revnosti" onih koji su do sada bili pasivni i tihi moglo dogodili da ordinarnom kriminalu opet priljepimo etiketu političkog.

U tom bi smislu hrvatska politika, hrvatsko pravosuđe i hrvatski mediji trebali imati u vidu činjenicu kako EU smatra da pravnu državu ne obilježava i ne čini samo broj slučajeva i "politička težina" procesuiranih već najviše način na koji se djela otkrivaju, procesuiraju i sankcioniraju.

Iako ima naznaka da su neki od političara i medija posljednjih dana postali svjesni ove činjenice, još uvijek je previše senzacionalizma i bančenja oko ražnja za zečeve koji su još u šumi.

B-52

Tko je glasao

Bravo Sm, Istaknula

Bravo Sm,

Istaknula bih samo dio o Bajićevoj izjavi.

Misli li " BAJNI BAJIĆ" , naš vrli DO, kako u tu njegovu floskulu može povjerovati itko normalan????!

Da li svi predstavnici raznih institucija "pravne države" zbilja vjeruju
da "monade" koje oni izvaljuju pred novinarima
u ime tih institucija;
može itko zdravog razuma
prihvatiti ???!

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@sm Ne, nije bjegunac... a što je onda???

Suglasan da se više treba držati činejnica u cjelokupnom slučaju Sanader, ali dovoditi u pitanje status bjegunca Sanadera je promašeno. Ako nije bjegunac, onda je "osoba na službenom putu". Kojem službenom putu?? Onom na koji je sam sebe poslao, mijenjao automobile, uputio se na aerodrom u Muenchenu u namjeri da se domogne USA... Pa mediji su digli veliku dreku, i s punim pravom... Da nije medija i njihove naglašene znatiželje tko zna kako bi se još nepovoljno stvari razvijale???
A jako mi je žao što je Josipović reterirao u pogledu traženja ostavke Karamarka - taj ministar koji je PREVENTIVNO uhitio na stotine zelenih u Varšavskoj nije preventivno mogao staviti šapu na Sanadera.. Ma dajte...molim vas...
A ako je netko pred uhićenjem, kasnije na međunarodnoj tjeralici, svatko onaj tko mu pomaže, pa još ima milijun kuna na kontu, kao Bruna, (nije demantirala) također čini kažnjivo djelo, pa bila to kćer, brat itd.
Po MSM Sanaderu se POGODOVALO da zbriše, i cijeloj vrhuški HDZ-a je u interesu da je što dalje od Hrvatske, da što kasnije progovori, pa i pred sudom da se što kasnije nađe. Po mogućnosti, nakon izbora za Sabor, a do tada će Kosorica muljati i pričati, zajedno s tandemom Karamarko-Bajić razne bajke i basne... I tu će im pomoći zdušno Vladimir Šeks, zloduh HDZ režima...
"Kidnapirati " ga i dovesti u Hrvatsku, pred lice pravde, a u međuvremenu otvoriti istragu protiv - Vladimira Šeksa...Ili bar tražiti njegovu ostavku na mjestu podpredsjednika Sabora.I postaviti ključno pitanje - što radi služba za zaštitu ustavnog poretka RH?? Koliko ih ima, tko ih i koliko plaća i za što???

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@45 Lines Službe i savjetnici???

Predsjednik Josipović me NIJE poslušao i za to, i nakon VNS-a, moža biti samo jedan jedini, pragmatičan razlog - poštedim ti život (karijeru), a ti si mi (Karamarko) nakon toga ranjiv, i - APSOLUTNO POSLUŠAN. Ili, još bolje, ne prekidam te u poslu,a kada posao obaviš, vidjet ćemo... To je učinkovit politički potez, jedino mislim da tu poštedu Karamarko nije zaslužio, no to je potpuno suverena odluka predsjednika i mislim da, dok u osnovi dobro radi, i ne treba slušati previše savjetnike. Pogriješiti zna i sam.
I nitko ne komentira moje pitanje - imamo li mi Službu za zaštitu ustavnog poretka, SOU, POU, NOU, kako se sve ne zovu obavještajne službe i agencije??? To bi, 45 Lines to mogao, ako ne precizno znati, ono bar procijeniti: što su proteklih godina radili, JESU LI ONI ZNALI ŠTO JE BILO IZA DEMOKRATSKE FASADE OVE DRŽAVE??? Jesu li one podnosile izvještaj Saboru, predsjedniku RH...??? Posebno bi bilo zanimljivo zaviriti u arhiv Stipe Mesića dok je predsjednikovao, čak dva mandata, što je stizalo od tih službi njemu na stol, i gdje su završili ti papiri??? Inzistirao je na jednoj - dvije afere ( vojni kamioni.., umirovljenje generala..) a sve te afere koje nas danas zatrpavaju su iz razdoblja Mesićeva predsjednikovanja...
U odnosu na njega, tzv. Kuhana noga je pravi šerif...i intuicija mi govori da drži konce više nego što mi pretpostavljamo.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

ljubo, josipovic vrlo dobro

ljubo, josipovic vrlo dobro zna da da je paraobavjestajni uradak o predsjednickim kandidatima napravljen u karamarkovom poduzecu "soboli" i od tada traje ta njihova netrpeljivost.
sam problem josipovicevog osiguranja koji je predocen javnosti kao glavni uzrok te njihove netrpeljivosti je potpuno nebitan, jer korijeni tog njihovog loseg odnosa su ipak mnogo dublji.
karamarko je previse "jak" da bi ga to josipovicevo "pomilovanje" (u slucaju sanader)
stavilo pod njegovu kontrolu.
naravno da je obavjestajna zajednica(a pogotovo ona paraobavjestajna) znala sto se dogadja u ovoj drzavi, ali je tu spoznaju koristila u svoje privatne svrhe, tipa tog karamarkovog poduzeca "soboli" koje je obilato sponzorirano od podravke, hypo banke, eph i vecine ostalih ucesnika hrvatske politicko-kriminalne mafije!
osobno mislim da je moralni straz ovog drustva kulminirao sa karamarkovim imenovanjem za ministra unutarnjih poslova i da ce jednog dana i on zavrsiti u remetincu, a kad se to dogodi..cep na septickoj jami "hypo banke" vise nitko nece moci zadrzati i mnogo toga ce nam svima biti jasnije.
od toga tko je ubio ivanu hodak i ivu pukanica, pa do toga zasto hrvatska politicka mafija ima nocne more otkad austrijanci i njemci istrazuju poslovanje hypo banke.
naravno, biti ce i jasnije zasto bajic opstruira istragu oko hypo banke i zasto je omogucio(zajedno sa karamarkom) sanaderu da odseta iz hrvatske!:)

Tko je glasao

Kara The Mighty Marko

dečki (45Lines, Edi and others) ne sumnjam ja da Karamarke ne zna mnoge tajne, da ima moć, itd.itd. no nekako mislim da mu dajete preveliku važnost, gotovo da ste ga pretvorili u Allmighty....nemoguće da jedan čovjek hendluje sve te stvari (pa i njegov tim); to naprosto nije uvjerljivo, meni barem.

CC

Tko je glasao

u demokratskoj drzavi je

u demokratskoj drzavi je nemoguce da jedna osoba hendluje obavjestajni, paraobavjestajni i policijski aparat sto mu realno daje sve prerogative almigtya!:)

Tko je glasao

haha

Pa što bi tebi bilo uvjerljivo? Pa ti si se više puta znala zezati da moliš Karamarka da ako čita što ti sad pišeš neka ti ne kuca na vrata, hehe. Dobar je strah kome ga je Bog dao!

Tko je glasao

kavica s Crnim Markom

...ma to sam se ja zezala....a baš si mi ti (tj. tvoji blogovi) i još neki tu ufurali "strah u kosti"...

šalu na stranu, više bih se bojala jednog starog Perkovića za kojeg se zna da je ubijao "po dužnosti" pa čak i starog Mesića (eeee, taj je moj omiljeni objekt mržnje i prezira) i njegovih pajdaša nego Crnog Marka (što opet ne znači da ga pozivam da mi pozvoni, no, kavica uz lagano tračanje nekih likova, e, to može :))

p.s. baš mi je žao što nisam bila ono neki dan da tebe upoznam (iako su me neki upozorili da se ne minglujem s tobom, jer tebe prate?

CC

Tko je glasao

zanimljiva smo mi

zanimljiva smo mi drzava!?
bivsi ministar policije roncevic je nepravomocno osudjem u aferi kamioni.
kirin ce kazneno odgovarati zbog onih 24 milijuna kuna koje je uplatio fimi-medija.
bash me zanima sa koliko godina zatvora ce proci karamarko?:)

Tko je glasao

Ljubo, ne mogu vjerovati

kakvo pitanje postavljaš. Karamarko je do sadašnje funkcije, ubojstva Ivane Hodak, bio na čelu SOA-e, prije toga POA. Kad je otišao iz SOA-e tamo je ostavio svog potrčka Josipa Buljevića iz Splita kojem je ime izgradio na tobožnjem lovu na Petrača i Gotovinu. Taj Buljević i je svjedok protiv mene u Karamarkovoj tužbi protiv mene da sam širio lažne vijesti i uznemiravao javnost. Karamarka je u POA-u, pa kasnije za ministra policije progurao Mesić. Ranije mu je dao nogu iz UNS-a jer je tadašnji Mesićev savjetnik za nacionalnu sigurnost Želko Bagić bio dobar s Mesićevom kćeri zaposlenicom MVPEI-a. Karamarkova SOA ništa nije podzela da ne bude ubijen Ivo Pukanić. O tome ti je dosta govorio Žarko Puhovski. Nemoj me tjerati da ovjde pišem notorne stvari koje su mi već užasno dosadne i traumatiziraju me, a ti si ih mogao saznati s par upita na google i to ne samo iz mojih upisa na netu.

Tko je glasao

@Lines 45

Pravo da ti kažem, kada tebe Karamarko tuži, a ne namješta ti nešto i uhićuje te, slabašan je to igrač, i pored firme (sukob interesa??) koja mu posluje dobro, futrana sa strane...Po svemu sudeći, ipak ga je Josipović nepotrebno amnestirao.Tim više što Karamarko nikada nije bio slabiji... No, polako, tiha voda brijege dere.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo,

na sreću, ja nisam insider. Takvi pogibaju. Pukanić je bio insider, Veselin Marinov, Marko Bezer...
Ne znam ja ništa iznutra i zato u tom smislu nisam opasan. Mene je zabavio raznim tužbama, izolacijom iz društva, blaćenjem. Pa sad kad moram birati između to dvoje, opet mi je draže da nisam insider.

Tko je glasao

Ljubo,

na sreću, ja nisam insider. Takvi pogibaju. Pukanić je bio insider, Veselin Marinov, Marko Bezer...
Ne znam ja ništa iznutra i zato u tom smislu nisam opasan. Mene je zabavio raznim tužbama, izolacijom iz društva, blaćenjem. Pa sad kad moram birati između to dvoje, opet mi je draže da nisam insider.

Tko je glasao

@45 Lines

Ne pogibaju svi insideri,pogibaju u većini oni koji puni znaju o prljavštinama, pa zucnu...ili se čak raspišu..A biti insider ne znači, kao što vlastodršci misle, tolerirati LAŽ I SVAKOVRSNE GADOSTI...suprotno, takve službe trebale bi prednjačiti u borbi protiv laži, gadosti i prljavština... A bijeg Sanadera je upravo nova prljavština koja se dogodila. Ako se ne odluči na povratak, a bio bi blesav žuriti u Šeksovo pravosuđe, koliko će nas ta sapunica koštati??? Banalno,koliko će koštati samo prijevodi dokumenata koji će teći na relaciji Beč(Salzburg)-Zagreb i obrnuto??? Koliko kompromitacije Hrvatske u austrijskim medijima, kolika je to blamaža naših sigurnosnih službi u svijetu??? Pa zadnji zapovjednik neke policijske stanie na Zapadu, može se smijati zbog propusta koji su učinjeni da bi se POGODOVALO u Sanaderovu bijegu..
Ovo nam se nije trebalo dooditi i vjerijem da je toga svjestan i Karamarko. Čak ne bi trebalo isključiti: "Ma pusti ga, bolje da je što dalje.."

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Karamarkova SOA ništa nije

Karamarkova SOA ništa nije podzela da ne bude ubijen Ivo Pukanić.

nisam ni ja nista poduzeo da mi ovaj vikend u zeludac ne uleti pecena janjetina!:))

Tko je glasao

btw. lines, sto mislis o

btw. lines, sto mislis o opciji da austrijanci ponude sanaderu status pokajnika kako bi im on pomogao u slucaju hypo banke u hrvatskoj?!;)
koji bi to zajeb bio sa aspekta ovog potpomognutog bijega!?
posalju ga vani da ne nasteti hdz-u, a on prihvati ulogu pokajnika u slucaju hypo!:))

Tko je glasao

Hm,

pušiona je da se Sanader želi žurno vratiti u Hrvatsku. Sad je u boljoj poziciji i pogledati za što ga uopće terete, s čim i s kim, a ima vremena i trgovati s Nijemcima i Austrijancima. U svakom će slučaju nastojati dobiti na vremenu. Meni je zanimljiva pozicija Roberta Ježića kako glede Josipovića (Karmarkov pritisak) tako i vezano za Njemačku koja ga je imenovala počasnim konzulom u Rijeci. Moguće je da Robert Ježić bude imao ključnu ulogu oko događaja vezano za Sanadera kako na unutarnjem planu tako i na vanjskom. Nemam još dovoljno informacija ;)

Tko je glasao

ako podjemo od pretpostavke

ako podjemo od pretpostavke da je sanader izuzetno tasta osoba koja nece zaboraviti ovim domacim klosarima koje je on postavio, svu ovu njegovu blamazu, imam blagi osjecaj da ce se za razliku od zagorca on vrlo brzo nagoditi sa austrijskim istraziteljima.
u zamjenu za aboliciju i drzavljanstvo?
no, prerano je sad o tome spekulirati!:)

Tko je glasao

Zanimljivo si pitanje

Zanimljivo si pitanje postavio Što znaju naše tajne službe i koga o tim saznanjima obavještavaju.
Ako nisu znale za sve ove afere već su to saznali novinari tada ih treba ukinuti da ne troše bez veze novce.
A ako su znali koga su obavijestili- tko je još znao a nije ništa poduzimao vjerojatno zbog tala u krađi.
Mislim da odgovore na slična pitanja nećemo nikada saznati

Tko je glasao

Da nije medija i njihove

Da nije medija i njihove naglašene znatiželje tko zna kako bi se još nepovoljno stvari razvijale???

Ne bih medijima pridavao značaj koji objektivno nemaju.

Nisu li ti isti mediji sve ove godine ne samo prešućivali "općepoznato" već i u zvijezde kovali neke od današnjih zvijezda sapunice zvane "antikorupcijska borba do posljednjeg daha"?

Par časnih izuzetaka ne čini istraživačko novinarstvo a znamo i kako su prošli pojedini novinari istraživači.

Ne bih volio da sad ispadne kako smo "svi oduvijek ukazivali i borili se protiv korupcije".

A tko ju je onda svo ovo vrijeme ignorirao?

B-52

Tko je glasao

Tko ju je ignorirao??

Dugo ju je ignorirao trojac kojeg si i sam dobro uočio:
------------------------
... Prvi se „oprao“ Karamarko tvrdeći kako je policija bila nemoćna poduzeti išta bez odgovarajućeg naloga DORH-a, potom sinoć šef USKOK-a Cvitan tvrdnjom da za poduzimanje mjera opreza nisu postojali uvjeti a danas i sam Mladen Bajić objašnjavajući kako „nitko nije mogao pretpostaviti da bi pobjegao onaj koji se samo dan ranije vratio iz inozemstva“. Na javnosti je da mu povjeruje ili ne.
--------------------------------------
Ne vjerujem im, ne vjeruješ im, logično, ni ti.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

I mediji i institucije su bili pripremljeni.

Novinarske ekipe su čekale Sanadera pred kućom u cik zore. Podsjeća li ta situacija na akciju Index o kojoj nam je svjedočio Hrvoje Appelt kada je Bajić naredio policiji da primi u svoje aute novinare kada se krenulo privoditi onu profesoricu u šlafroku? Sanadera se pustilo da pobjegne na tragu onoga o čem piše edi3. Podržavam i stav marina držića :)
Živjelo isljedničko novinarstvo! Bajić bi svim novinarima koji su dali svoj obol u operaciji Sanader trebao podijeli "Isljednice 2010".
Pozdrav od optuženika za povredu tajnosti postupka!

Tko je glasao

Naravno da podsjeća

Novinarske ekipe su čekale Sanadera pred kućom u cik zore. Podsjeća li ta situacija na akciju Index o kojoj nam je svjedočio Hrvoje Appelt kada je Bajić naredio policiji da primi u svoje aute novinare kada se krenulo privoditi onu profesoricu u šlafroku?

Izvještavanje o "slučaju svih slučajeva" je maltene sličilo na prijenos nogometne utakmice.

Previše photoshopiranja naše pravne države bi u krajnjem moglo pokvariti sliku čak i kod onih zbog kojih se sve radi.

B-52

Tko je glasao

Ja ne znam jesu li svi kreteni

Ja ne znam jesu li svi kreteni počevši od precjednika pravnika ili nas sve drže dediciranim glupanima bez mogućnosti popravka jer kako kaže članak 75 Ustava RH:


Članak 75.
Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet.
Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru.
Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora.
Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora.

Dakle ako Sanaderu misle dat manje od petice, koji kurac je ovakva frka, a ako ga terete za više od petice, kakvi sabor , kakva povjerenstva, kakvi pozivi i najave? Jedino zbog sitnozubankse zabave.

Tko je glasao

Ako sam dobro shvatio,

Ako sam dobro shvatio, a mislim da jesam, zastupnički imunitet se tumači suviše prošireno, odnosno ekstenzivno. Iz članka 75. proizlazi da su zastupničkim imunitetom (zato se i zove zastupnički) zaštičeni samo zastupnici, a predsjednik vlade nije zastupnik, samo ako kazneno
dijelo počine obavljanjem zastupničke dužnosti, tj. izražavanjem svojeg mišljenja. Protiv počinjenja
svih ostalih kaznenih dijela zastupnik ovim članom ne bi trebao biti zaštičen već bi ga se moglo
uhititi bez odobrenja saborske mandatno-imunitetne komisije.

Pitajte Šeksa, pa da vidite što će Vam reči.

Tako ekstenzivno tumačenje ovog člana neopravdano je iskorišteno već nekoliko puta kada je
bilo bjelodano da počinjeno djelo nema veze sa obavljanjem zastupničke djelatnosti pa ga u
takvim slučajevima ne treba niti skidati jer djelo njime nije zaštičeno.

Sabor se u mnogo slučajeva stavlja iznad zakona, pa tako i u ovom slučaju. Kriminal koji je
počinio Sanader zaista nema nikakove veze sa njegovim djelovanjem kao zastupnika, jer je pljačku
počinio kao predsjednik vlade a ne saborski zastupnik

Loviti Šeksa, mislim da to sada treba biti prvenstveni zadatak organa progona, jer je njegov kriminal
daleko opasniji od Sanaderovog. On je svojim proguravanjem pogrešnih zakona koji su u ovoj
zemlji omogućili pretvorbeni kriminal kao zakonit, daleko opasniji od običnog pljačkaša.

inigo

Tko je glasao

ustav

Članak 75.

Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet.
Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru.
Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora.
Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora.
Ako Hrvatski sabor nije na okupu, odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor.

evo članak ustava u cijelosti, radi jasnoće.
mislim da je jasno da si ipak krivo shvatio.
stavak 3 je jasan. nema rezerve da se odnosi samo na ove ili one slučajeve.
stavak 2 govori da se za izraženo mišljenje ili glasovanje ne može ... ni u kom slučaju, pa ni uz eventualno odobrenje sabora.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nažalost nisi

Ako sam dobro shvatio, a mislim da jesam, zastupnički imunitet se tumači suviše prošireno, odnosno ekstenzivno. Iz članka 75. proizlazi da su zastupničkim imunitetom (zato se i zove zastupnički) zaštičeni samo zastupnici, a predsjednik vlade nije zastupnik,

Imunitet se zove samo "imunitet", zastupnički je kolokvijalni izraz a ne uživaju ga samo saborski zastupnici već i predsjednik republike (uređeno Ustavom) i članovi vlade (uređeno zakonom o vladi - za kaznena djela kod kojh je zapriječeno do 5 godina zatvora).

Osim toga, Ivo Sanader u momentu skidanja imuniteta nije ni bio presjednik vlade već saborski zastupnik, tu nema ničega spornog.

Imunitet štiti od vođenja kaznenog postupka, od prošle godine on počinje tek kada se prihvati optužnica, i od lišavanja slobode koje je moguće i tijekom pretkaznenog postupka (istrage). U tim slučajevima je prethodno potrebno skinuti imunitet.

Dakle, od prošle je godine omogućeno neometano vođenje istrage i protiv osoba zaštićenih imunitetom, ali ih se tijekom istrage ne može staviti u istražni zatvor prije nego im se skine imunitet. Baš to se dogodilo u slučaju Sanader, istraga je tekla (i teče) a skidanje imuniteta je zatraženo tek nakon što su nadležni odlučili da bi ga trebalo i smjestiti u istražni zatvor.

Problematično je jedino to što kad su već odlučili da ga treba zatvoriti, određivanjem mjera opreza ili na druge načine nisu osigurali da do toga doista i dođe. Zato se opravdano špekulira i o tome da mu se išlo na ruku, odnosno da mu je svjesno omogućeno napuštanje države.

B-52

Tko je glasao

U boldanom tekstu je ključna

U boldanom tekstu je ključna riječ "zatečen". Nitko od onih kojima je skinut imunitet nije zatečen. Što naravno ne znači da se odlazak Sanadera iz zemlje nije mogao spriječiti, da se stvarno htjelo.

Što se tiče ostalog, glavni problem je u ovom tvome "ako mu misle dat manje od...".

U stvarnoj pravnoj državi čak ni sudovi unaprijed ne "misle koliko dat".

U našoj se nažalost već prije par dana "izračunalo". Izgleda baš zbog zabave.

B-52

Tko je glasao

Ako je semantika olakšavajuća

Ako je semantika olakšavajuća okolnost organizatoru veće pljačke od privatizacije onda je to OK. Medjutim ja dobro poznam kako je u nas tumačenje ustava, zakona, uredbi i propisa različito od prigode do prigode, tako da mi se povraća na Bajića, Karamarka i njihova opravdanja. Naročito Bajićevo opravdanje da ako su mu i oduzeli pasoš da on može prijeći granicu i s osobnom. Ne može, jer bi mu bio izdan i nalog o zabrani napuštanja zemlje s ćime bi bili upoznati i svi granični prijelazi, te bi s obzirom da a svatko pozna u"u facu" bilo vrlo lako kontrolirat da li će legalno prijeći granicu. Doduše ne sumnjam da bi i onda našao izlaz za neku kintu uz pomoć jataka, ali bar se žbiri ne bi morali opravdavat.

U stvarnoj pravnoj državi čak ni sudovi unaprijed ne "misle koliko dat"

Ja uopće sud nisam ni spomnjao, stvar je u mogućoj propisanoj kazni, što je vrlo jasno navedeno. I sigurno se u USKOK-ovom prijedlogu za istragu navodi po kojim člancima ga terete, iz kojih je razvidno koliko max može dobit.

P.S.Dragovoljno se javljam da odležim sve što će mu biti dosuđeno za 5% od njegovih računa u HYPO.

Tko je glasao

Medjutim ja dobro poznam kako

Medjutim ja dobro poznam kako je u nas tumačenje ustava, zakona, uredbi i propisa različito od prigode do prigode, tako da mi se povraća na Bajića, Karamarka i njihova opravdanja.

Pa dnevnik i ukazuje na neodrživost njihovih opravdanja ali ne s osnova "svi znaju da je kriv pa ga se ima hapsiti bez obzira na Ustav i Zakon", već s isključivo pravnog.

stvar je u mogućoj propisanoj kazni, što je vrlo jasno navedeno

Ali u mogućoj propisanoj za što?

Pa problem i jest u tome što unaprijed presuđujemo "Kriv je za to i to".

U sadašnjoj fazi, Ivo Sanader je osumnjičenik za određena kaznena djela.

Pred njim je, ovisno o ishodu zahtjeva za izručenje, istraga koja može ali ne mora dovesti do podizanja optužnice. Tko unaprijed, u pravnoj državi, zna i smije tvrditi hoće li je biti i za koja (sve) djela?

Tek iza toga počinje prava bitka, dokazivanje na sudu navoda iz optužnice. Ne bi smjelo biti točno da su unaprijed krivi oni od kojih se Kosorica politički i na svaki način distancira, Karamarko privede a Bajić optuži.

Od takve je percepcije najviše ugrožena vjera u pravnu državu pa i zatvaranje poglavlja 23.

B-52

Tko je glasao

Opravdanje

Opravdanja Karamarka, Bajića, Cvitana i ostalih iz organa istrage i gonjenja, samo
pokazuju koliko su radili na bazi pretpostavki, odnosno koliko su pogodovali bijegu
Sanadera iz zemlje. Usudio bih se reči - kooridinirana djelatnost.

Ne radi se o poslovičnoj šlampavosti nego o svjesnom djelovanju.
Bajićev i Karamarkov posao nije da pretpostavljaju kako Sanader neće bježati,
već su trebali sve poduzeti da on niti ne pomisli na bijeg.

Njegovim bijegom Hrvatskoj je nanešena velika šteta na planu
vjerodostojnosti borbe protiv korupcije, i drugo, vrijeme dolaska pred sudske organe
Hrvatske moglo bi trajati nepredvidivo dugo.

Zbog toga mi se čini da je uhićenje Sanadera
planirano da se dogodi baš u Austriji, gdje on ima mnoštvo privatnih i poslovnih veza,
mnogo imovine i dr.

inigo

Tko je glasao

Konačno

Ajde da netko hladne glave pristupi cijelom tom cirkusu. Hvala.

Kruha i igara. S time da nama poslužuju samo igre i to skroz ofucane i izlizane.

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Mladen Bajić izuzetno loše -

Mladen Bajić izuzetno loše - ocjena nedovoljan 1 - obnaša vrlo važnu državnu dužnost.
ZKP -om je nedvojbeno propisano da se mjerom opreza osim putovnice može oduzeti i osobna iskaznica - odnosno bilo koja druga isprava za prijelaz granice

Profesorica Zlata Đurđević je potpuno u pravu, a državnog odvjetnika treba pozvati na odgovornost za očevidan propust.

Bajić može novinarima ponavljati 1000 puta CIA, Amerika i sl., ali njega plaćaju porezni obveznici republike hrvatske i mora odgovarati jer je napravio užasan propust svojom krivom procjenom

dal u namjeri ili u nehaju - ostaje da se vidi - ali i državni odvjetnik podliježe kaznenoj odgovornosti:

kad -tad

marin držić

Tko je glasao

@marin držić točno je da i

@marin držić točno je da i državni odvjetnik podliježe kaznenoj odgovornosti, ali to važi samo za one države u kojoj mafija nema većinu u parlamentu, ili kao kod nas u saboru gdje ima dovoljno glasova da postavi svoju vladu, svog državnog odvjetnika, svoje sudce Ustavnog i i svih drugih sudova i institucija koje im služe kao privatne prćije, a ne institucije pravne države.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

no no mafija je zanimljiva

no no mafija je zanimljiva pojava kojom se znanstvenici interdisciplinarno bave

no sa ovim našima trebaju se baviti samo psihići -

jer su politički sociopati

no naposlijetku se uvijek moraš suočiti sam sa sobom - što nije lako

pa će tako i mr. bajic biti zatečen sam sa sobom

marin držić

Tko je glasao

@marin držić da, da mafija je

@marin držić da, da mafija je zanimljiva pojava, no specifičnost hrvatske mafje, je da za razliku od ostalih mafija, da ima državu kojom vlada.

U Hrvatskoj je narod taj koji se bavi prohibicijom. Istini za volju prohibicijom nešto drugog oblika, prohibicijom preživljavanja i zato je valjda tako tih, pokoran i poslušan kao ovce na stirganju.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Bajić s FBI-em podvaljuje muda pod bubrege

On je američkom veleposlaniku, a ne dužnosniku FBI odavao službene tajne. Da se radilo o FBI s kojim radi na nekom zajedničkom slučaju, to bi imalo smisla. Problem je u u bolesnoj mjeri korumpiranim medijima koji mu ne postavljaju prava pitanja i potpitanja. On je bio ovlašten od Vlade razgovarati o slučaju Gotovina sa svojom kolegicomCarlom Del Ponte. Za ovo što je radio s američkim ambasadorom nije imao ovlaštenje ni od koga. Nemam vremena podnositi mu kaznenu priavu protiv njega samog, ali ako me strpa u zatvor imati ću.

Tko je glasao

Prava pitanja

Problem je u u bolesnoj mjeri korumpiranim medijima koji mu ne postavljaju prava pitanja i potpitanja.

Novinarsko potpitanje je gotovo nepoznat pojam kod naših novinara a pitanja prečesto služe samo zato da ispitivanima pruže priliku priliku da plasiraju vlastitu "istinu".

B-52

Tko je glasao

jacina kužina

Nemam vremena podnositi mu kaznenu priavu protiv njega samog, ali ako me strpa u zatvor imati ću.

ne brini, mirno spavaj..sad je bajić previše busy s teatrologom a i bogzna šta je još jaca skuhala, tj. koliko još delegata mora strpat u ćuzu...

CC

Tko je glasao

Kuha se, kuha

a i bogzna šta je još jaca skuhala, tj. koliko još delegata mora strpat u ćuzu...

Možda je znakovit i ovaj članak.

Tom sastanku prisustvovale su četiri osobe: Dubravko Grgić, Ivo Sanader, Vladimir Šeks i Darko Tolić. Sanader i Šeks sastanak su tada dogovorili preko svojih osječkih stranačkih kolega Ivana Drmića i Branimira Glavaša.

A ni Karamarko ne spava.

B-52

Tko je glasao

"propusti" koje su napravili

"propusti" koje su napravili bajic i karamarko u biti nisu nikakvi propusti, vec pametno smisljena taktika o tome.. na koji nacin najlakse eliminirati mogucnost da pritvoreni sanader(u hrvatskoj) ne progovori o hdz-u(a i sire), a u isto vrijeme, kako sa podizanjem optuznica protiv njega fascinirati eu i konacno zatvoriti poglavlje 23.
uz sve to, ova "afera sanader" je i odlican nacin da se sublimira sve nezadovoljstvo u drustvu i da se paznja javnosti skrene samo prema njemu.
majstorski odradjeno, svaka cast!
jos samo da eu padne na te balkanske gegove i da nam zatvori to poglavlje 23.
kao sto je netko nedavno primjetio, sanader je ipak odrzao svoje obecanje da ce nas on uvesti u eu!:))

Tko je glasao

Nisam pobornik teorije prema

Nisam pobornik teorije prema kojoj "smo nakon dugogodišnjeg samozatajnog ali napornog rada pravosudnih tijela konačno počeli dobijati rezultate".

Zabavni su mi pokušaji naših trudbenika kad pokušavaju demantirati njemačke medije koji pišu kako Sanader jest cijena našeg ulaska u EU.

Ja mislim da nije samo on, bit će toga još.

B-52

Tko je glasao

ok - ako je ovo sve teatar,

ok - ako je ovo sve teatar, treba primjetiti da je loš teatar
problem je i što je publika više-manje gladna, pa je pažnja javnosti trenutno više usmjerena prema kruhu - nego prema teatru i pravosudnim igrama bez granica

tko god poslije slijedećih izbora bude u poziciji - mora dobro razmisliti i pristupiti bolnoj reformi policije, državnog odvjetništva, carine, državnog inspektorata i porezne uprave i naravno sudstva

posebno treba ozbiljno pristupiti reformi policije i državnog odvjetništva,
jer svakodnevnom zgražanju nema kraja,
sad već bolno otvaramo usta, ali nema riječi koja je dovoljno jaka da opiše odsutnost profesionalosti, stručnosti i povjerenja

dioptrija eu komisije je jasna
oni nam neće zatvoriti 23 poglavlje
već će ga pritvoriti i nadalje držati nogu na vratima

ne mili im se teatar u gostima

marin držić

Tko je glasao

potpuno se slažem s tvojim

potpuno se slažem s tvojim komentarom @edi.
ja bih samo dodala da sanadera nećemo gledati u domaćim kinima ;)
bacat će strelice sa slobode tako dugo dok ih sve ne prokaže.
ali do tada ćemo biti već u eu, i sve će to prekriti ruzmarin, snijegovi i šaš.
Congratulation, mr sanader ;)

Tko je glasao

Ne znam da li će cijelo

Ne znam da li će cijelo vrijeme sa slobode, ali strelica sigurno ima dosta.

Ne bi me začudilo da u nekom trenutku isplivaju podaci o računima u inozemstvu i na imena ljudi koji su u posljednje vrijeme, iako nerado, pljuckali na Sanadera.

U filmovima smo gledali da je inicijacija za ulazak u određene kriminalne krugove podrazumijevala da zbog osiguranja same organizacije svaki novi član i sam mora počiniti inkriminirajuće djelo (konzumirati drogu, spavati s prostitutkom, sudjelovati u pljački, koknuti nekoga i sl.). Zašto ne i da negdje položi prljavu lovu na svoje ime?

Da ja vodim neku takvu organizaciju, pobrinuo bih se da na ime svakoga, i ne samo onih koji sudjeluju, tko me eventualno kasnije može ugroziti otvorim tajni račun s određenim iznosom. :)))

Kad smo već kod računa u inozemstvu, meni je znakovito ovo odobrenje da ih uskoro svi možemo legalno otvarati. Pa ti onda nađi ili oporezuj one koji te posebno zanimaju. :)

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci