Tagovi

Bauk javnog sektora kroz očale mladih

Nemam vam puno što za reći, a što već rekao nisam.
Moja promišljanja više manje znate. Kada uvidim neki problem tada ne kritiziram da bih gunđao već se potrudim ponuditi i određeno riješenje za detektirani problem.
Ovaj put vam samo želim reći da sam još kao član SDPa predlagao sve ono što je rekao i g. Ferdelji te naglasati dvije stvari.
Prvo je to da smatram da pri racionalizaciji javnog sektora nužno moramo voditi brigu o ljudima, ljudskim životima odnosno da su ljudi zadnji koje treba " rezati ".
Drugo je to što i kako o problemu javnog sektora misle mladi ili barem dio njih, a pismo je podržano i od dijela civilnog društva.

Moje osobno uvjerenje je da bi javni sektor trebalo prije svega početi racionalizirati preustrojem RH i to ukidanjem Županija i sile " gradova " i " općina ", a " teret " upravljanja prebaciti na mikrorazinu odnosno Vijeća Mjesnih Odbora ( bivše Mjesne Zajednice ).
" Naši " političari prema očekivanju niti ne razmišjaju o tome jer njima je prioritetno ostvarenje osobnog, a tek onda eventualno općeg dobra. Njihovo osobno dobro proizlazi iz partitokratskog sustava ( znate da sam za to ponudio riješenje ) preko kojeg izbornim inžinjeringom ( koruptivno delegatskom" ti meni - ja tebi " kvazidemokracijom za koju sam također ponudio riješenje ) dolaze na pozicije moći olitiga apanažice koje u hrvatskim okvirima predstavljaju najprimamljivija " radna " mjesta jer nose " neviđene " benefite, a bez ikakove odgovornosti osim one kvaziodgovornosti svako 4 godine kada se izmijenjuju uloge (o)pozicijske, ali se u temeljima ne mijenja ništa.
Ti isti " naši " političari nemaju namjeru sprovesti gore predložen preustroj jer bi time " rezali " svoje partitokratske partnere, a time bi dobrano ugrozili svoje osobne unutarpartijske pozicije iz kojih proizlazi i ostavrenje njihovog svetog cilja - lagodnog " izvršnovlasnog " života na grbači građana, a bez ikakve odgovornosti za počinjenje (ne)djela inih ...
Probajmo samo zamisliti kolika bi ušteda bila kada bi se ukinuli svi ti paraziti po raznim županijskim, " gradskim " i " općinskim " Vijećima. Potom ukalkulirajmo Savjetnike ine, zatim popratno osoblje, pokretnine, nekretnine, sl. kreditne kartice, sl.mobitele i ostale troškove " hladnog pogona " ... Uz to uložimo samo malkice truda i probajmo zamislliti operacionalizaciju, produktivnost u vertikalnom ( Regija - Mjesni Odbor ) Sustavu služenja građanima, a bez silnih " bočnih potpikavača " ...
Takav kriterij primjenimo i na ostale segmente tog " famozno / fantomskog " javnog sektora.odnosno na javna poduzeća... Uvjeren sam da bi se i tu dalo štošta uštedjeti kada bi se počelo racionalizirati kreditne kartice, automobile i slično jer slikovito " svaka šuša " ima benefite koje nikada nebi imala u privatnom sektoru ili bi barem trebala ostvarivati vrhunske rezultate ( umjesto rezultata koji ne podliježu nikakvoj odgovornosti jer za Odgovornost kriteriji niti ne postoje, barem ne precizni i jasno definirani, a o Mehanizmima za sprovedbu te iste Odgovornosti da niti ne govorimo )...
Potom krenimo od " ventilatora " ( ja tako zovem one koji na posao dolaze miješati zrak ili pak uopće niti ne dolaze na posao, a javnosti su poznatiji kao " buljubašići " )...
Mehanizmi za kontrolu primjerice studentskih Ugovora i sličnih opcija za jamavanje također bi bili dobrodošli ...
Uvjeren sam da bi se time uštedilo dovoljno da se ne " reže " one koji to najmanje zaslužuju, a to su mahom tj. u ogromnoj većini Radnici koji svakodnevno itekako vrijedno Rade na svojim Radnim mjestima, a kojih je po mojoj slobodnoj procjeni oko 90% od ukupnog broja zaposlenih u javnim poduzećima, školstvu, zdravstvu, vojsci, policiji ...
Siguran sam da bi takvim Pristupom osigurali znatna sredstva u državnom proračunu, a pritom se otvara i mogućnost prezapošljavanja eventualnog viška zaposlenih no tu se pojavljuje novi problem jer Država se podala kapitalu pa joj ne pada napamet biti poduzetnikom već isključivo služi političarima kao poligon gore spomenutog " svetog cilja " - neodgovornog i kapitalu podaničkog tiranina nad vlastitim građanima ...

A kako na " rezanja " u javnom sektoru gledaju mladi, možete vidjeti u pismu koje vam prenosim
http://www.mmh.hr/index.php?page=article&cat_id=22&id=1659

Otvoreno pismo Vladi RH povodom najave otpuštanja osoba zaposlenih u javnom sektoru putem ugovora na određeno vrijeme

Poštovani/e,
niže potpisane organizacije civilnog društva reagiraju na izjave ministra financija, gospodina Slavka Linića, koje su prenijeli brojni tiskani i elektronski mediji (kao primjerice, ovdje), u kojima najavljuje otkaze za preko 24 tisuće osoba koje su u javnom sektoru zaposlene na određeno vrijeme.
Prije svega, ističemo kako smo sasvim svjesni trenutne ekonomske situacije koja je povod ovakvim najavama. Državni proračun koji će biti osjetno niži u odnosu na 2011., kao i ne pretjerano optimistične projekcije rasta ukazuju na potrebu smanjivanja rashodovne strane proračuna, pri čemu zaposleni u javnom sektoru nesumnjivo moraju podnijeti dio tereta. Međutim, skrećemo pozornost da ovakav pristup „racionalizaciji“ može producirati iznimno negativne učinke na rad javnog sektora, a i da je potencijalno u suprotnosti s određenim odredbama europskog i hrvatskog zakonodavstva.
Prvo, ističemo kako će nerazmjerno težak teret ovakvog pristupa redukciji troškova (ponovno) u najvećoj mjeri snositi mladi ljudi. Jasni pokazatelji ukazuju na činjenicu kako je Republika Hrvatska u samom europskom vrhu po stopi nezaposlenosti mladih, o čemu su već pisali i značajni strani mediji. S druge strane, podaci Eurostata nedvosmisleno ukazuju na činjenicu kako su mlade osobe u Republici Hrvatskoj bitno češće zaposlene putem ugovora na određeno vrijeme. Primjerice, u 2. kvartalu 2011. nešto manje od 47% osoba u dobi od 15 do 24 godine zaposleno je putem ugovora na određeno vrijeme. Za usporedbu, u istom razdoblju zaposlenih u populaciji od 25 do 64 godine posredstvom takvog tipa ugovora je bilo nešto malo više od 10%. Premda ne raspolažemo točnom dobnom strukturom osoba zaposlenih na određeno vrijeme u javnom sektoru, logično je pretpostaviti da omjeri ne odudaraju dramatično od gore podastrtih brojki. U tom slučaju, moramo upozoriti kako Vlada RH potencijalno provodi indirektnu diskriminaciju po dobi, sukladno odredbama Direktive 2008/78/EC te odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, 85/08). Do neizravne ili indirektne diskriminacije dolazi kad naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj po osnovi rase ili etničke pripadnosti, vjere, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, pri čemu izuzeće može vrijediti isključivo u slučaju da se ta odredba, kriterij ili praksa mogu opravdati zakonitim ciljem, uz napomenu da sredstva za njegovo postizanje moraju zadovoljavati kriterije primjerenosti i nužnosti. Smatramo kako se ovom slučaju zakoniti cilj: smanjivanje javne potrošnje; realizira neprimjerenim te instrumentima otpuštanja „lako otpustivih“, pri čemu to ne predstavlja niti nužno, niti kao što je već ranije spomenuto, racionalno rješenje. Osim toga, upozoravamo kako je država specifičan poslodavac koji snosi izuzetnu ulogu u rješavanju trenutnog problema nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj, kako kroz kreiranje adekvatnog seta javnih politika, tako i kroz primjer drugim akterima koji daje kroz svoju svakodnevnu praksu.
Drugo, upozoravamo kako je ovakav postupak neracionalan i s organizacijskog aspekta jer ne uvažava radno opterećenje pojedinih dijelova javnog sektora. Svaka racionalizacija treba krenuti od prethode analize učinaka smanjivanja zaposlenih u svakoj pojedinoj javnoj instituciji/poduzeću, ciljajući da smanjenje zaposlenih u pojedinim dijelovima javnog sektora ne utječe dramatično na njegovu sposobnost da izvršava svoje javne funkcije, što će na koncu najviše osjetiti sami hrvatski građani koji te javne funkcije i financiraju. Sasvim konkretno, ako Vlada procjenjuje da su otkazi najracionalniji, a opet nužan način smanjenja javne potrošnje, na njih se treba odlučiti u onim dijelovima javnog sektora u kojem će redukcija ljudskih potencijala proizvesti najmanje štete.
Treće, skrećemo pozornost na činjenicu da su brojni zaposlenici/e koji su tijekom protekle dvije godine zaposleni u javnom sektoru putem ugovora na određeno vrijeme angažirani na projektima financiranim iz sredstava Europske unije. Sredstva Europske unije, u uvjetima smanjene javne potrošnje, mogu često biti jedini izvor prihoda za aktivnosti kojima se održava postojeća razina usluga, ili se ona izdiže na višu razinu. Ona predstavljaju priliku da se javni službenici/e dodatno educiraju, kao i mogućnost da se njima stvore nove organizacijske jedinice nasušno potrebne da se podrže aktivnosti privatnog i civilnog sektora. Međutim, adekvatno upravljanje projektima financiranim iz EU sredstava vrlo često zahtijeva specifičan set vještina koje se stječu jednim manjim dijelom kroz edukaciju, a većim dijelom kroz sam rad na EU projektima. Javni sektor bi se, u slučaju da se najave gospodina Linića obistine, nekritički odrekao značajnog dijela zaposlenika/ca koji su u proteklom razdoblju razvili kompetencije potrebne za povlačenje i administraciju EU sredstava, što opet može proizvesti trajno negativan utjecaj na njegov razvoj koji, među ostalim diktira i punopravno članstvo u EU.
Svjesni smo da Vladu RH u narednom razdoblju očekuje niz teških i nepopularnih odluka, međutim želimo podsjetiti da i u tim odlukama Vlada prije svega treba štititi svoje građane i građanke te bi joj to trebala biti osnovna zadaća. Smatramo da je posebno u ovakvim situacijama potrebno pažljivo odvagnuti ishode prije povlačenja poteza jer je zasigurno najgori ishod kako za Vladu, tako i za građane, onaj u kojem bi odricanje koje nas čeka u narednom razdoblju pratio izostanak željenih pozitivnih učinaka.
S poštovanjem,
Katarina Pavić, Mreža mladih Hrvatske
Predsjednica

Dostavna lista:
1) Vlada RH,
2) Ministarstvo socijalne politike i mladih,
3) Ministarstvo financija,
4) Ministarstvo rada i mirovinskog sustava,
5) Lista medija (dostupna na zahtjev),
6) Mailing liste Mreže mladih Hrvatske (dostupne na zahtjev).

Pismo podržavaju:
1) Odbor mladih Nezavisnih hrvatskih sindikata,
2) Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske,
3) Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć,
4) Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
5) Građanski odbor za ljudska prava – GOLJP,
6) Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI,
7) Centar za mirovne studije,
8) Forum za slobodu odgoja,
9) Mirovna grupa Oaza,
10) B.a.B.e.

Tagovi

Komentari

Kak si !? Pa tak !

Uhvate divljaci Hrvata u džungli i ubace ga u kazan da skuhaju juhicu.
Pitaju ga ima li posljednju želju.
- "Nemam ja nikakvih želja, samo me nešto zanima."
- "Šta?"
- "Imate li vi SDP , HDZ ovdje?"
- "Nemamo!"
- "Imate li HDSSB, HNS, SDS?" - "Nemamo!"
- "Imate li HSS?"
- "Nemamo!"
- "Imate li HZZO, HZMO, 21 županiju,
555 općina i gradova, 30 ministarstava,
INU i MOL , 25% PDV ?" - "Nemamo!"
- Imate li Keruma ili Bandića?
- "Nemamo!"
- "Pa od čega ste podivljali, mater vam
jebem!?"
http://www.youtube.com/watch?v=5oUdm59z6as

Provinciopolis

Tko je glasao
Tko je glasao
Tko je glasao

Evanđenje po Mudriniću i Čačiću

http://www.vecernji.hr/vijesti/cacic-20-000-ljudi-ici-ce-prijevremenu-al...

Pa normalno je da se želi profit veli prepametni Čačić i k tome priča o 45g. socijalizma kojeg narodu treba izbiti iz glave ... Mantru mu drži Čačić, sve pokriveno medijima inim, ali nitko ne spominje pljačku hrvatskog naroda pa i kroz taj HT Mudrinićev kao i premnoge druge kapitalističke svinjarije nametnute nam od domaćih veleizdajnika !

Provinciopolis

Tko je glasao

Nedjelja je vrijeme za bajke

pa nam se danas i Mrsić pojavio u NU2, a koliko vidim ovdje sve intelektualci pa nikako da se shvati ušteda kroz rezanje partijskih podobnika, a ne medicinskih sestara i ućitelja... Zbogom pameti ...
@Rebel to je ta moja rezignacija odavno uzrokovana i do dana današnjeg pa i u ovom slučaju, redovito nadograđivana.. Ne pomaže tipkanje po tastaturi...Nažalost

Provinciopolis

Tko je glasao

Ama doslovno nevjerojatno !!!

Za popizdit, ali ono skroz na skroz !
Da nitko niti ne spominje uštede u javnom sektoru kroz rezanje te sile fiškalskih parazita... Vampra koji sisaju i nemaju nikakvu učinkovitost osim što čine štete razne ...
Jebala vas 21 Županija, skoro 400 gradova i općina i sve ono popratno uz tu armiju nikogovićevskih partitokrata skupa sa vrhopirmidlnim im uzorima u likovima i dijelima 151 sabornika :((((((((
O pameti s kojom dijelim ovaj komad neba ! zemlje ! :((((((((((((((((((

Provinciopolis

Tko je glasao

Želite racionalizirati javni sektor !???

Počnite sa ukidanjem 21 Županije, skoro 400 "gradova" i "općina" itd itd itd ...
Konkretno gore u Dnevniku već elaborirano da je nekom uistinu stalo do Kvaliitete i Općeg Dobra, a ne partitokracije u službi krupnog kapitala :(((

Provinciopolis

Tko je glasao

Generalni ispit pred generalni štrajk !

http://www.seebiz.eu/mimica-porucuje-sindikatima-nije-vrijeme-za-stecena...

Argumente olitiga prijedloge za istinsku racionalizaciju javnog sektora iznio sam u ovom Dnevniku i ne samo njemu.
Toplo preporučam sindikalnim čelnicima da ih upotrijebe na skorašnjem generalnom ispitu pregovaranja o Životu ljudi ( Radnika ) u Hrvatskoj jer na nama Radnicima je nažalost kao i obično sav teret društva.

Ne dopustite političarima da nam kroje ovu i ovakvu sudbinu kakvu nam kroje kako bi njihovi partijski poltroni uživali na našoj muci !!

Tome jednom uistinu treba doći kraj. Rezati se uistinu već jedanput mora početi, ali ne na način da ispašta onaj koji to najmanje zaslužuje, a Radnici su ti koje kao i vrijednost Rada ne smijemo dirati ukoliko uistinu želimo budućnost barem takvu da imamo nadu za preživljavanje na ovim prostorima... U suprotnom oekujte stampedo raseljavanja hrvatskih građana, a što je vjerojatno i cilj ovoj gamadi političarskoj bez obzira na politički im predznak !

Ili u Dnevniku spomenuti prijedlozi ili Štrajk

Nastupite li ikako drugačije biti će to izdaja vlastitih sugrađana !
Ako nas izdaju političari, ne moramo i sami sebe izdati !
Ukoliko političari pristanu na Pijedloge iz Dnevnika tada možemo razgovarati o ostalim rezanjima, ali pod uvjetom da se terminiraju Planovi, Rokovi i Nositelji izvedbe za Plan XY kao i Odgovornost za nerealiziranje istih ...
Sve ostalo je pogubno za sve nas skupa !

Provinciopolis

Tko je glasao

WW2, kikiriki, <Sindikati, koštice, još malo pa nestalo

ALI NITKO da se referira na revoluciju koju sam odavno predlagao pa je čak i g. Ferdelji spomenuo dio iste ...

Moje osobno mišljenje je da bi javni sektor trebalo prije svega početi racionalizirati preustrojem RH i to ukidanjem Županija i sile " gradova " i " općina ", a " teret " upravljanja prebaciti na mikrorazinu odnosno Vijeća Mjesnih Odbora ( bivše Mjesne Zajednice ).
" Naši " političari prema očekivanju niti ne razmišjaju o tome jer njima je prioritetno ostvarenje osobnog, a tek onda eventualno općeg dobra. Njihovo osobno dobro proizlazi iz partitokratskog sustava ( znate da sam za to ponudio riješenje ) preko kojeg izbornim inžinjeringom ( koruptivno delegatskom" ti meni - ja tebi " kvazidemokracijom za koju sam također ponudio riješenje ) dolaze na pozicije moći olitiga apanažice koje u hrvatskim okvirima predstavljaju najprimamljivija Radna mjesta jer nose " neviđene " benefite, a bez ikakove odgovornosti osim one kvaziodgovornosti svako 4 godine kada se izmijenjuju uloge (o)pozicijske, ali se u temeljima ne mijenja ništa.
Ti isti " naši " političari nemaju namjeru sprovesti gore predložen preustroj jer bi time " rezali " svoje partitokratske partnere, a time bi dobrano ugrozili svoje osobne unutarpartijske pozicije iz kojih proizlazi i ostavrenje njihovog svetog cilja - lagodnog " izvršnovlastnog " života na grbači građana, a bez ikakve odgovornosti za počinjenje (ne)djela inih ...
Probajmo samo zamisliti kolika bi ušteda bila kada bi se ukinuli svi ti paraziti po raznim županijskim, " gradskim " i " općinskim " Vijećima. Potom ukalkulirajmo Savjetnike ine, zatim popratno osoblje, pokretnine, nekretnine, sl. kreditne kartice, sl.mobitele i ostale troškove " hladnog pogona " ... Uz to uložimo samo malkice truda i probajmo zamislliti operacionalizaciju, produktivnost u vertikalnom ( Regija - Mjesni Odbor ) Sustavu služenja građanima, a bez silnih " bočnih potpikavača " ...
Takav kriterij primjenimo i na ostale segmente tog " famozno / fantomskog " javnog sektora.odnosno na javna poduzeća... Uvjeren sam da bi se i tu dalo štošta uštedjeti kada bi se počelo racionalizirati kreditne kartice, automobile i slično jer slikovito " svaka šuša " ima benefite koje nikada nebi imala u privatnom sektoru ili bi barem trebala ostvarivati vrhunske rezultate ( umjesto rezultata koji ne podliježu nikakvoj odgovornosti jer za Odgovornost kriteriji niti ne postoje, barem ne precizni i jasno definirani, a o Mehanizmima za sprovedbu te iste Odgovornosti da niti ne govorimo )...
Potom krenimo od " ventilatora " ( ja tako zovem one koji na posao dolaze miješati zrak ili pak uopće niti ne dolaze na posao, a javnosti su poznatiji kao " buljubašići " )...
Mehanizmi za kontrolu primjerice studentskih Ugovora i sličnih opcija za jamavanje također bi bili dobrodošli ...
Uvjeren sam da bi se time uštedilo dovoljno da se ne " reže " one koji to najmanje zaslužuju, a to su mahom tj. u ogromnoj većini Radnici koji svakodnevno itekako vrijedno Rade na svojim Radnim mjestima, a kojih je po mojoj slobodnoj procjeni oko 90% od ukupnog broja zaposlenih u javnim poduzećima, školstvu, zdravstvu, vojsci, policiji ...
Siguran sam da bi takvim Pristupom osigurali znatna sredstva u državnom proračunu, a pritom se otvara i mogućnost prezapošljavanja eventualnog viška zaposlenih no tu se pojavljuje novi problem jer Država se podala kapitalu pa joj ne pada napamet biti poduzetnikom već isključivo služi političarima kao poligon gore spomenutog " svetog cilja " - neodgovornog i kapitalu podaničkog tiranina nad vlastitim građanima ...

Oooo gdje li ste svi vi političari s politike kao i oni koji si utvaraju borbu za "opće dobro" kroz ekonomske i ine druge " po potrebi" očale ... !??
Evo vidim da na ovakvu temu ekipa "stručnijeh" posvuduša priča o WW2, a inače se postavljau za Vrh ekonomije, politike uopće ...
Ajmo SDPovci !!! Pokažite kako brinete o imovini građana...
Di ste kukavice lesarističko populističke !?
Ustaše, partizani haloooo...
Svi bi nekaj laprdali, ali nitko se nebi konkretno bavio poslom za "opće dobro" ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Radne akcije socijalizma...

Revolucioniranje rada iz Mršić Ministarstva. Naime, povratak radnih akcija je nikada bliži, a mladi bi ovaj puta revolucionarnim duhom djelovali za državu, privatni i korporativni sektor.
Bizarni naziv "Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa" će "pomoći" mladima da dobiju posao bez zasnivanja radnog odnosa. Molanović će navodno osigurati neku mini naknadu od 1.600 kuna iako nije poznato hoće li je svi imati dok će poslodavac izdavati samo mirovinski doprinos. Za napušene je ovo revolucionaran zakon, a za one koji imalo promisle jasno je da je cilj ovakvih retro zakona prividno pokazati da je smanjena nezaposlenost.
Da ne bi ispalo kako je riječ o podcjenjivanju ili ropskom režimu dodana je riječ "Stručno osposobljavanje". Ovim putem možemo dati prijedlog da se stručno osposobljavaju i oni političari koji po prvi puta dolaze na novu funkciju jer bi time podržali državni proračun i još svima dali do znanja da rade "za dobrobit građana". Kako će oni koji odbiju ovakav ropski režim biti obrisani s biroa sve je jasno...

Tko je glasao

Ne vrijeđaj kanabis

je je prirodan, a i mogao bi znatno popraviti stanje u truloj nam ekonomiji ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Dapaće

Konoplja je anđeoska biljka po nekima izvanzemaljskog porijekla veoma velikog ekonomskog potencijala i zavređuje jedan poseban dnevnik. U njoj je rezervoar THC-a protiv raka a kaj najbolje zna Rick Simpson koji je osuđen samo zato jer je sebe i 10-tak drugih izliječio od raznih oblika kancera.
Dakle, canabis - come back...!

Tko je glasao

Mislim da bismo zapravo trebali ukinuti školovanje...

ono srednje i visoko. Tu bi se napravile velike uštede.

Jer vidljivo je iz Mršićevog razmišljanja, kao i iz razmišljanja poslodavaca, kako oni zapravo prepuni milosti "pristaju" preuzeti nestručnu radnu snagu, očito školovanu bez veze, koju onda svojom dobrom voljom pristaju stručno osposobiti.

Zapravo, mladi bi trebali biti sretni što ne moraju zapravo plaćati školarinu ili usavršavarinu poslodavcu...

BTW, kolika je naknada u mirovinski fond za plaću koja bi (ako/možda) bila 1600 kuna?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Sto je alternativa tom

Sto je alternativa tom "projektu"?

Da li ce biti zaposleni kao "pripravnici" bas u okviru svoje skolske spreme i strucnog obrazovanja?

Koliko smo imali u Jugi za pripravnicki nakon srednje ili faksa?

Da li ce nakon tog "pripravnickog" ti mladi ljudi dobiti sansu za "pravu placu" u toj firmi i napredak u karijeri?

meni se od svega to 4. pitanje cini najbitnijim.. ali ti mi molim te odgovori na prva tri..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Prijedlog sam po sebi ne bi bio niti tako loš

da ne ide u paketu s ostalim, sve inventivnijim fleksibilizacijskim paketima, a u svakom od njih ukinuto je barem jedno ili više radničkih prava za što su se radnici i njihovi sindikati, dok su još časno nosili to ime, izborili desetljećima ranije.

Alternativa bi npr. bila da studenti/srednjoškolci još tijekom školovanja odlaze na "praksu" kod potencijalnog poslodavca. To na žalost teško možeš, barem na faksovima, napraviti, zbog debilnosti Bologne...

Moja pripravnička plaća je bila 70% moje plaće za moju stručnu spremu i iznosila je 89. 400 maraka - točno toliko je koštao dvosobni iznajmljeni stan na Jarunu, dakle grubi ekvivalent (ako ne uzmemo u obzir niš drugo) bi bio oko 400-500 eura.

Pod 4. - kako stvari stoje, takav, stručno osposobljen će dobiti nogu i biti zamijenjen novim "nestručnim" za 1600 kuna, ili će mu pak biti ponuđen neki primamljivi flexi ugovor na 3 mjeseca...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

morala sam se vratiti na

morala sam se vratiti na ovoja kom..

dok su još časno nosili to ime

Kad je to molim te bilo kod nas?

Prije 2ww?

jer za polije bogme nisam cula da su sindikati ista posebno sindikalnog mogli, trebali ili radili..

najbolji dio im je djelokruk rada bio sa svinjskim polovicama i kiselim krastavcima.. to za ono pred vise desetljeca..

a poslije ni to..

da bar sada krenu u takve akcije, ljudi bi im bili puno zahvalniji od ovih nebuloza sto uobicajeno pricaju..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Koji sindikati ;)

Naravno da nisam mislila na one sindikate u Jugi čija je karakteristika bila briga o svinjskim polovicama i sindikalnim izletima - bila sam na jednom takvom izletu 89. radi boljeg bondinga s novom sredinom i sjećam se da su mi najluđi studentski tulumi nakon toga izgledali kao oaze smjernosti i morala ;)

Mislila sam na sindikalni pokret u svijetu općenito, do završno Tačerice, koja ih je zatrla lokalno i globalno i otad su isti ukras demokracije i "socijalni partneri" korumpiranih vlada u službi krupnog kapitala.

Sindikalni pokret je u uvjetima radničkog samoupravljanja bio zapravo razumljivo jalov i izlišan. Radnici su se i bez njih puno uspješnije homogenizirali nego danas. Juga je, protivno interpretaciji zadriglih povijesnih revizionista koji uporno proglašavaju Jugu totalitarnom komunističkom tvorevinom, pokazujući mentalni sklop istovjetan onima koji su zabetonirani Jasenovcem ili bitkom na Kosovu polju, bila krcata nimalo bezazlenim radničkim štrajkovima.

Koliko se sjećam, ti su štrajkovi bili obilježeni posve jednostavnim i razumljivim radničkim zahtjevima tipa "hoćemo veće plaće", bez značajnijeg ideološkog predznaka. Nedostatak efikasnijeg sindikata vidio se utoliko što nije postojala neka krovna organizacija koja bi objedinila radničke zahtjeve na državnom nivou, pa su štrajkovi, a zbog izostanka odgovarajuće promjene ekonomske politike, zapravo doprinijeli ekonomskom urušavanju zemlje, unatoč često uspješno ostvarenim partikularnim interesima.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

a moja pripravnicka placa 89

a moja pripravnicka placa 89 je bil a150DM..

sto je bilo dovoljno ili za rezije ili za hranu..

no bila sam sretna jer sam dobila posao .. a ionako nisam kao ni nitko drugi nakon faksa uglavnom nista prakticnog znala.. no dobila sam priliku.. da naucim ..

ta prva godina uopce nije problem.. no problem je kad ako se pokazes dobar i ako vrijedis sto neces dobiti posao jer si zaposlen samo zbog "poticaja" ili kao sto je bilo u nase doba.. placa ti je rasla godinama staza a ne po onome sto si radio i koliko si pridonosio.. tako da nikako dogurati do place s kojom se bar moze zivjeti..

ideja mrsica izgleda dobra.. no u biti nije.. jer nece biti dobro provedena u praksi, niti ima firmi u kojima bi pripravnici mogli proci kroz veci sustav i upoznati svoje zanimanje.. bar u vecini struka..

ipak.. nek proba, ionako nema sto drugo.. bolje to nego da dijeli socijalnu pomoc za sjedenje kuci.. ipak je sansa, kakva takva

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Problem je

što radnih mjesta - nema. Može Mršić kemijat što god hoće, ali ako uzmemo da bi recimo 150.000 ljudi predstavljalo podnošljvu razinu nezaposlenosti, još uvijek imaš njih 200.000 viška...

Ovim mladima bi (na žalost) najbolje bilo da pokušaju zgibati van (samo kamo?) i da šalju starcima po 100 eura mjesečno spašavajuć ih od kontejnera...

Ovaj se sustav više ne da skrpati - treba ga mijenjati!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Upornost

Ovaj se sustav više ne da skrpati - treba ga mijenjati!
Napokon da smo se "našli" - to je alfa i omega priče, sustav se neda popravljati - treba ga drastično mijenjati svim sredstvima čim prije tim bolje. Hoće li koštati, naravno... ima samo jedan problem - ta svijest o potrebi revolucioniranja sustava još nema uporište u masovnosti i dubini nevolje kaj je vidljivo iz solidarnosti pojedinih skupina koje javno prosvjeduju. Posebno sam tužan zbog letargije mladih i intelektualaca. A kapital je napravio sve da ih segmentira-razjedini kako bi ih lakše manipulirao. Zato nam treba što više preskakatelja tipa Pernar ne kao konačno rješenje već kao inicijalna kapisla.

Tko je glasao

nemaju kam kad ne znaju

nemaju kam kad ne znaju raditi..

da bi mogli van prvo im je nuzna radna praksa..

eto zato je mrsicev prijedlog zasigurno dobar.. moci ce mladi otici van raditi, oni najbolji naravno (ostali ce sjediti doma i kukati, vjerojatno) na strucnim poslovima sto bez staza ne bi uspjeli.. i to samo ako ga krvavo odradite uz dodatno ucenje i zanemare koliko su za to placeni..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao
Tko je glasao

Je, kuiš, mladi su fleksibilni sami po sebi...

ne treba čak niti investirati previše u njihovu fleksibilnost, još im nisu okoštali zglobovi od višegodišnjeg maštanja o dostojanstvenom životu od svog rada...

Možda bi trebalo i saborske zastupnike i ministre malo razgibat i učinit fleksibilnijima, dat im naknadu od 1600 kuna mjesečno i uzet audije, pa nek se malo oznoje, a da nije od krkanluka, pješače i istežu pred kontejnerima. Pogotovo bi trebalo razgibat ove zadrigle sindikaliste koji sramotno na ovo pristaju...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Primjećujem, a što već i sami svi znate

kako se ovdje vrlo rado svrstava u razne torove pa se i aktualiziraju razni Dnevnici i slično... Eto da i ja doprinesem tako razumnom kriteriju pa na svom Dnevniku odgovorim na temu "izdaje naroda kojem se priseže", a u ime interesa Partije ...
Naime, gle čuda riječ je o još jednom od temeljnih problema društva u kojem živimo, a za koji, gle again čuda, ponudio riješenje ( vidi moje Dnevnike ) ...
No međutim, ego je opaka stvar za, nažalost, premnoge "koleg/ic/e" ovog cyber kutka pa isti očito nemaju nikakvog komentara spram problema mladih Radnika i uopće jednog od krucijalnih problema RH, a riječ je o javnom sektrou ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Mladi- kao stari

No međutim, ego je opaka stvar za, nažalost, premnoge "koleg/ic/e" ovog cyber kutka pa isti očito nemaju nikakvog komentara spram problema mladih Radnika i uopće jednog od krucijalnih problema RH, a riječ je o javnom sektrou ...Evo jednoga rješenja za zapošljavanje mladih: ne povećavati godine života za odlazak u mirovinu, te tako oslobađati radna mjesta za mlade. Neka radna mjesta, koja više troše nego što doprinose, bržim umirovljavanjem pogasiti, jer u konačnici, na taj način manje opterećuju državu.

Moglo bi se smanjiti sredstva za političke stranke, jer i one daleko više odnose, nego što doprinose i taj novac usmjeriti u projekte "mladi na selu", "proizvedi hranu da je ne uvoze i za tebe",...
Zapravo političke stranke do(pri)nose probleme, korupciju, neorganiziranost, prereguliranost, zbrku, rasprodaju, štetu po gospodarstvo,...

Što se tiče mladih, oni osjećaju toliku zahvalnost što ih je neki ravnatelj primio na posao, ne u svoje privatno poduzeće, već u javnu ustanovu, da pristaju biti "njegovi ljudi" do zauvijek. Uključuju se, svojom "zahvalnošću za posao"u prljave igre istih, i to tako spremno, da je pitanje gdje su to već tako uspješno naučili.

A kada ovaj i ode u mirovinu, tada su opet spremni služiti, vazalima svoga mecene, jer ovaj nije propustio odigrati igru da bi svoje "dobro odgojene" poslušnike ustoličio u svoju stolicu.

Ništa nema dok netko taj začarani krug poslušništva i ulizništva ne presiječe drugačijim pravilima: najviše 2 mandata na čelu javne ustanove, a javnih poduzeća-dokle god ona pozitivno i uspješno posluju, inače smjene,..

Tko je glasao

@gale i @mirtalora

mora da s vama nekaj nije u redu kad se samo vama sviđa :))

Provinciopolis

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci