Tagovi

Bankarska ljubazna NEkorektnost

Danas sam e-poštom dobio pismo od svoga prijatelja Stipe,
smatraju?i ga vrlo pou?nim za nas ''pu?ane'' pa vam ga stoga proslije?ujem.

Jutros sam došao u jednu veliku banku na poziv osobne bankarice, koja me je ju?er nazvala telefonom, da navratim kod nje u banku, jer da imam neka sredstva koja su avista, pa da je šteta da to tako stoji (nevjerojatno je kako brzo reagiraju kada sjednu neka sredstva na njihov ra?un).

Nakon ulaska u njenu sobu do?ekala me je uz poslovni OSMIJEH, pitaju?i me o zdravlju, poslu, životu, tutnula mi je u ruke ono što zovu "lepeza proizvoda", sve uz OSMIJEH naravno. Klijent mora oti?i zadovoljan i sretan, misle?i da je napravio dobar posao.

Njihova "lepeza proizvoda" nije ništa drugo nego gomila CDO-a i CDS-ova upakiranih na "domesticus" na?in, ?iji je osnovni cilj "UZMI što VIŠE - DAJ što MANJE".

Svojoj sam bankarici vratio "lepezu proizvoda" i rekao joj da me to ne interesira, da sam priprost ?ovjek i da bi bilo možda najbolje da ja to oro?im.

Gospo?ica mi je odgovorila da ?e odmah pripremiti ugovore i da je to odli?na kamata od 4,5 %, na rok od 2 - 3 godine, pitaju?i me na koliko godina ?e ?emo staviti?"

S ponudom se nisam složio. Tražio sam 7 %. Za taj postotak piše u prospektu da je stvar dogovora.

Me?utim, gospo?ica nije imala mandat za te pregovore pa je pozvala šeficu poslovnice (tako?er vrlo ljubaznu damu), koja me je uvjeravala da je kamata od 5,5 % najviše što mi može ponuditi.

Ustrajao sam na 7 %. Ah, da, radi se o eur. Kako niti šefica poslovnice nije mogla odobriti moju traženu kamatu izišla je iz sobe da bi se konzultirala sa nadre?enima. Vratila se nakon 10-tak minuta i rekla da je najviše što banka može ponuditi 6,5 %.

Pristao sam!

Pobjedonosni osmijeh zatitrao je na licima dvije ugla?ene dame, s osmijehom na licu. Šefica je rekla da mi se pripremi ugovor i da je bilo ugodno poslovati sa mnom.

Odgovorio sam joj da smo se dogovorili za visinu kamate, ali što je sa INSTRUMENTIMA OSIGURANJA?

Njih dvije su se blijedo pogledale, te me šefica pitala: "Kakvim instrumentima osiguranja"?

"Istim onima koje banka traži kada daje kredite - hipoteka, valutne klauzule, životno osiguranje, jamci, naknade obrade, prvo još nero?eno dijete, itd, itd." - upitah je kao zbunjeno.

Dvije šarmantne dame blijedo su se pogledale, a šefica je zbunjeno progovorila: "Ali MI SMO BANKA".

"UPRAVO ZATO I TRAŽIM INSTRUMENTE OSIGURANJA", odgovorih joj!

"Banka me i nau?ila kako se posluje, što sve treba tražiti da se osigura imovina. Nemojte se ljutiti, ja sam PERO a vi ste BANKA. Vidim samo dvije strane u poslovnom odnosu. Ljudi uglavnom posu?uju od vas. Sada vi posu?ujete od mene. Tražim ISTE ili SLI?NE instrumente osiguranja kao što ih i vi tražite od svojih klijenata. U ?emu je razlika?"

Gospodi?ne su djelovale vrlo zbunjeno, i pitale me da li se šalim?

Odgovorih da se ne šalim! Neke banke osiguravaju štednju vezano na zlato. Nastavio sam da me ne zanima to što HNB garantira (a tko garantira za HNB), da ja ho?u osigurati svoja sredstva mimo njihovog obe?anja.

Kada sam iznio zahtjeve za instrumente osiguranja (posebno vezano za zlato i napomenu da neke banke to nude) šefica se opet ispri?ala i izišla iz sobe sa papirom na kojem je pažljivo bilježila što sam govorio.

Vratila se za 20-tak minuta i vrlo ljubazno rekla da je prenijela zahtjeve i da ?emo se ?uti u ponedjeljak ako nije problem.

"Nije, nema problema" - odgovorih.
"Do tada budite ljubazni pa mi otvorite narudžbu za isplatu svih sredstava u ponedjeljak, pa kada se vaši odlu?e javite mi, rado ?u to sve vratiti nazad".

Djelovale su malo šokirano ali i dalje vrlo profesionalno i ljubazno.

Na izlasku iz sobe ljubazno sam im preporu?io da "prošire lepezu proizvoda" budu?i da trenutno ne odgovara vremenu i okruženju.

Ovo je naravno skra?ena verzija, žao mi je što to druga?ije nisam mogao dokumentirati, bilo je vrlo zabavno.

Ne shva?am zašto se bankari ?ude kada se od njih traži samo ono što oni traže od nas?

• Ne bi li stranke u poslovnom odnosu trebale biti RAVNOPRAVNE?
• Zašto mi klijenti uvijek moramo prihva?ati isklju?ivo ono sto nam jedna strana diktira?

Da li ?u se u ponedjeljak s ''mojim'' bankom dogovoriti?
Vjerojatno ne?u! Oni su ipak u lošijoj situaciji od nas gra?ana.

ZDRAVI i VESELI bili
vi koji ste NEravnopravni s bivšim hrvatski bankama.

Uz svo uvažavanje ''ljudskih prava'' i ulju?enog ponašanja ova se poruka ne odnosi na ONE koji su naše hrvatske banke sanirali sa našim novcima u iznosu od 87,4 milijarde kuna, a nakon toga ih prodali za 10 (deset) puta manji iznos.

Komentari

učitelj i učenik

Hah svaka čast, treba ih malo podbadati.
Al opasni su ti učitelji, moraš dogovorit osiguranje u vrijednosti 2:1 vrijednosti uloženog, i fleksibilnu kamatnu stopu, na primjer uzmi 6.5 na prve tri godine, pa onda fleksibilna (kak je nama vlada dogovorila 4.95 za stambene kredite, al samo prvih 5 god, a onda fleksibilna KS !?!). Pa oroči neku finu svotu na 15 godina i uživaj u kamatama. Tek onda ćeš biti negdje na njihovoj razini.

Živio

Tko je glasao

Ravnopravnost !

Bravo !

Bit će interesantno ćuti odgovor banke pa molim da i njega objavite .
Pitanje : čiji su novci u banci i tko koga treba , tj. postoji li banka bez kapitala klijenata ?

Pozdrav iz Splita

Tko je glasao

Bit će interesantno ćuti

Bit će interesantno ćuti odgovor banke pa molim da i njega objavite .Pitanje : čiji su novci u banci i tko koga treba , tj. postoji li banka bez kapitala klijenata ?

Vremenski rok od mjesec dana za pružanje odgovora, istekao je 10 veljače.

Zaključak:

Novac I Mentalna Higijena je sumnja, naučnom metodom izražena u službeni monetarni sustav, službeni politički sustav, demokraciju i civilno društvo.

Zaključak izveden na osnovu činjeničnog stanja po isteku roka za primitak odgovora na pitanja postavljena u službenom zahtjevu Udruge Crom Alternativna Razmjena upućenom svima onima koji imaju utjecaj na oblikovanje javne svijesti: Kita nas se pita. Civilno društvo je samo loš vic u kategoriji crni humor. Vlada je instrument onih koji su na vlasti, a na vlasti su banksteri.

Tko je glasao

zakon :)

:) LoL

Tko je glasao

Ha, ha, ha

ROTFL

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci