Tagovi

Bando lažljiva

O državnom proračunu ništa novo ni u posljednjem izvršenju za prvih 6 mjeseci 2013.
Sve ide ustaljenim tokom. Prihodi sve manji, rashodi sve veći. Možemo očekivati sve češće priče vladajućih o teškom stanju, mogućnosti da nema za isplatu mirovina i plaća, a onda najavu "harača" kako su ga zvali u vrijeme J.Kosor.
Samo što će ga sada haračem nazivati zastupnici HDZ, dok će za vladajuće to biti neophodan potez odgovorne Vlade. Ili možda povećanje PDV-a. U niti jednom slučaju političari neće ni primirisati a kamoli kušati govna u koja su nas uvalili.

Brojke označuju: IZVORNI PLAN 2013./IZVRŠENJE 1.-6.2013./ INDEKS

PRIHODI POSLOVANJA 113.109.794.160/52.170.939.277,35 / 46,12
PRIH. OD PRODAJE
NEFINANC:IMOVINE 289.758.148 / 128.057.854,81 / 44,19
RASHODI POSLOVANJA 121.451.511.537/63.200.781.257,77/ 52,04
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANC.INOVINE 2.194.966.274 / 530.501.667,84 / 24,15
RAZL-VIŠAK/MANJAK -10.246.925.503/-11.432.285.793,45/111,57

Rashodi za zaposlene-2012 ( obrazloženje Vlade )

Rashodi za zaposlene u 2012. godini planirani su u iznosu od 21,3 milijarde kuna što predstavlja smanjenje od 6,5% odnosno 1,5 milijardi kuna u odnosu na plan 2011. godine.Treba napomenuti da navedenim iznosom nisu obuhvaćeni rashodi za zaposlene ustanova u zdravstvu koje su iskazani u okviru pozicije 37 Naknade grananima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (pozicije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje). Rashodi
za zaposlene ustanova u zdravstvu smanjeni su za 450 milijuna kuna. Time su ukupni rashodi za zaposlene u 2012. godini manji za 1,95 milijardi kuna u odnosu na
prethodnu godinu.
Navedeno je najvećim dijelom rezultat smanjenja na:
· posebnim dodacima cca 1,1 milijardu kuna;
· rad na odreneno vrijeme cca 400,0 milijuna kuna;
· prekovremeni rad cca 200,0 milijuna kuna;
· posebni uvjeti rada cca 90,0 milijuna kuna.

Izvršenje 2011. - 22.769.164.891,14
Izvršenje 2012. - 22.394.794.358,91

Rashodi za zaposlene 2013.( obrazloženje Vlade )

Rashodi za zaposlene u 2013. godini planirani su u iznosu od 20,7 milijardi kuna što predstavlja smanjenje od 3,1% odnosno 0,7 milijardi kuna u odnosu na plan 2012. godine i to prvenstveno zbog smanjenja plaća za redovan rad i ostalih rashoda za zaposlene.
Rashodi za zaposlene izvješzaj za 1-6/2013 –str 456
Rashodi za zaposlene u razdoblju I.-VI. 2013. godine izvršeni su u iznosu od 10,8 milijardi kuna što čini 52,2% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarena je ušteda od 365 milijuna kuna. Navedena ušteda rezultat je:
• smanjenja koeficijenta za 3% od travnja 2013. godine
• učinka uvođenja centralnog obračuna plaća

31 Rashodi za zaposlene 10.818.254.010,67 ( izvršenje 6 mjeseci. Od planiranih 20,7 milijardi.

Materijalni rashodi-2012( obrazloženje Vlade )

Uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za tekuće i investicijsko održavanje,uredski materijal, energiju, usluge i dr. Ukupni materijalni rashodi u 2012. godini iznose 8,8 milijardi kuna. Smanjenje materijalnih
rashoda koji se financiraju iz izvora koji utječu na deficit (izvor financiranja: opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici) u 2012. godini u odnosu na plan 2011. godine iznosi 317,6 milijuna kuna. Međutim kako materijalni rashodi koji se financiraju iz ostalih izvora,
ponajprije pomoći EU, rastu za 104,8 milijuna kuna to rezultira ukupnim smanjenjem materijalnih rashoda financiranih iz svih izvora za 212,8 milijuna kuna ili 2,3% u 2012.godini u odnosu na 2011. godinu.
Smanjenja su provedena na većini kategorija materijalnih rashoda, od naknada troškova zaposlenima (najveće smanjenje), rashoda za materijal i energiju do rashoda za usluge.

– Izvršenje 2011 - 8.717.511.037,72
- Izvršenje 2012 - 8.241.000.320,23

Od toga:

321 Naknade trošk. zaposl. ( troškovi koji su trebali po obrazloženju biti najviže smanjeni )

izvršenje 2011 -1.295.213.387,82
izvršenje 2012 -1.283.946.550,13

Materijalni rashodi -2013( obrazloženje Vlade )
Ukupni materijalni rashodi smanjuju se za 192,2 milijuna kuna u odnosu na plan 2012. godine i iznose 8,7 milijardi kuna. Smanjenja su provedena na većini kategorija materijalnih rashoda,od rashoda za materijal i energiju (najveće smanjenje), rashoda za usluge do naknada troškova
zaposlenima. Treba istaknuti da veća dodatna smanjenja na materijalnim rashodima nisu niti moguća budući da je u okviru istih iskazan dio učešća Republike Hrvatske za provedbu projekata financiranih iz pretpristupnih fondova Europske unije. Prostor za ove rashode nije osiguran na
način da je proračun povećan, već se redovna proračunska potrošnja morala za toliko smanjiti čime su napravljeni veliki napori u dodatnoj racionalizaciji svih redovnih aktivnosti.

32 Materijalni rashodi 3.804.975.894,03 ( izvršenje 6 mjeseci ). Još da smanjite intelektualne usluge lako bi došli do puno manjih brojki.

O jednoj agenciji, a ima ih

AUDIO – DUUDI

NN145/10 - Zakon o upravljanju državnom imovinom

Uspostavlja se Agencija za upravljanje državnom imovinom koja počinje s radom 01.04.2011. Članak 47. Agencija uspostavlja i vodi Registar ( popis državne imovine ). Prestao je s radom Hrvatski fond za privatizaciju i Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom.
Agencija je imala 219 zaposlenih. Vodili Registar nisu jer ga nisu niti uspostavili, a kamo li objavili na internetskim stranicama Agencije.

NN 94/2013 – Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH

Sada imamo Državni ured za upravljanje državnom imovinom koji će uspostaviti i voditi Registar. Kažu do 01.01.2014.godine.
116. sjednica Vlade 6. točka dnevnog reda - Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom ( 116. sjednica Vlade )-
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti državnog ureda –115.

U međuvremenu – obrazloženje izvršenja državnog proračuna za 1-6/2013

Rashodi za zaposlene iznosili su 140,8 milijuna kuna, što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine povećanje od 5,8%, najvećim dijelom uslijed isplate otpremnina kod Agencije za upravljanje državnom imovinom. str 511 ( točka 5.a 115. sjednice Vlade ).

Zatražila sam podatke o ovim otpremninama od Odjela za građane u Vladi RH, ali me "ne šljive". Odgovora nema.

Umjesto zaključka

Program Vlade RH za mandat 2011. – 2015.

14. Članstvo u EU i vanjska politika
Europska unija

Jamčimo da ćemo u europsku obitelj uvesti gospodarski razvijenu i konkurentski pripremljenu Hrvatsku. Tako ćemo na najbolji način osigurati ravnopravni i razmjerni utjecaj Hrvatske u institucijama Europske unije, uz istovremeno očuvanje temeljnih odrednica hrvatskoga nacionalnoga identiteta, tradicije, kulture, jezika i prirodnih i društvenih vrijednosti kojima je hrvatsko društvo održavalo svoju samostojnost tijekom povijesti. ( str.42 )

Baš me zanima hoće li Vlada spomenuti ova jamstva u Godišnjem izvješću Vlade RH ( 26. točka dnevnog reda 9. sjednice Sabora koja je u tijeku ). Izvješće još nije dostupno ( jedina točka dnevnog reda koja nije dostupna ).

A Sabor je u 2011. zasjedao 3 dana. U 2012. 98 dana. Do sada u 2013.godini 80 dana uzevši u obzir sve dane 9.sjednice koja je u tijeku. Mora da su se gadno naradili pa im sudjelovanja u raznim odborima, povjerenstvima i slično treba dodatno platiti.

Preporuka

Najmanje što možete učiniti je da uzmete mjesec dana neplaćenog dopusta i da dobro razmislite. Stanje nakon tih mjesec dana može biti samo bolje. Jer, na žalost, niti vas ima tko smijeniti niti su bolji ovi koji bi vas najvjerojatnije zamijenili.

Komentari

Ne bih se složio

Ne slažem se s ovim. Pa i političar kad ode u trgovinu plaća PDV koliko i ja. Kad toči benzin, plaća ga po cijeni kao i ja.

Jedina razlika je što se iz moje plaće izdvaja novac za njegovu plaću.

Upali smo u "klopku". Da, ovih rashodi su trošak. Osim ako npr. tvoja žena ne radi u školi ili bolnici ili nekom ministarstvu. Onda su prihod tvoje obitelji. Toliko ljudi je vezano uz državu da nitko ne želi pustiti ni komadić već davno oglodane kosti.

Sabor je irelevantan. On samo diže ruke. Bitna je Vlada i stručne službe ministarstava, koje pripremaju zakone...

Tko je glasao

Ne znam s čime se ne slažeš.

Ne znam s čime se ne slažeš. Ako se ne slažeš sa preporukom da uzmu neplaćeni dopust jer plaćaju pdv u trgovini i benzin - dovoljno je pogledati im imovinske kartice pa ćeš vidjeti da i dalje mogu godinama u trgovinu i točiti benzin bez da primaju plaće za koje nema osnove jer oni koji ih plaćaju nisu dovoljno zaradili. Ako Sabor u godini zasjeda 90-ak dana oni i jesu većinom na dopustu, ali plaćenom.

Tko je glasao

ako je nebitan zasto postoji?

ako je nebitan zasto postoji? ... kako da se to ne pitas, jer to bi bio jedini suvisao zakljucak tvog komentara...

ako je dakle nebitan, a predstavlja delegiranu demokraciju koliko je demokracija bitna u nasoj drzavi?

tko je taj koji zastupa interese gradana?

na koncu, a u skladu sa tvojim zakljuckom, ako nitko ne zastupa interese gradana, cije interese zastupaju delegirani i izabrani politicari? kako se zove takav sustav? i da li kao takav ima ikakve veze sa gradanskim slobodama, civilnim drustvom, parlamentarnom demokracijom... bilo cim iz podrucja "tekovina civilizacije slobodnih drustava" ili ne?

jer tvoj komentar kaze NE, a nikako da kazes koji je to sustav koji imamo i da li bi se trebali sa takvim pomiriti i pokoriti, bespogovorno glumiti gljive praveci se da ne shvacamo kamo je sve to sto se danas naziva politikom otislo?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Odgovor vlade na kritiku (facebook)

Znamo da je teško, ali molimo za još malo strpljenja i povjerenja. Premijer Milanović je najavio da će sljedeća godina biti godina rasta, sve prognoze to pokazuju.

korigirat će se međustopa PDV-a. Linić je rekao da ne očekuje da će to utjecati na povećanje cijena.

Koji PR.:)

Tko je glasao

PR

za 1600 Kn

sve dobro...

Tko je glasao

BOMBA!!

Milanović se okolomotao eksplozivom i planira turneju Hrvatskom!

http://www.index.hr/vijesti/clanak/vlada-predstavila-interventne-mjere-r...
Uskladit će se i međustopa PDV-a na 13 posto.

UDBA vuče stari potez, usklađuje se neoliberalna politika, jebeni EU nema NIŠTA S OVIM!

Tko je glasao

Ovo je bolji naslov

http://www.index.hr/vijesti/clanak/povecanje-stope-pdva-na-djecju-hranu-...

povecanje-stope-pdva-na-djecju-hranu-je-kompletni-idiotizam-ionako-smo-nacija-koja-odumire

Vrlo interesantna je nebriga današnjih vlastodržaca za budućnošću ove zemlje, a tko će nam punit proračun za 20 godina? Kinezi?

Zaustavljanje pada nataliteta bi trebao biti prioritet svih vlada, jer drukčije rade čin koji je vrlo lako okarakterizirat kao veleizdaju, te ih sve skupa s prošlim vladama pogubit na trgu Sv. Marka.

Tko je glasao

sve te gluposti sa razlicitim

sve te gluposti sa razlicitim stopama su idiotizam.. gomilaju administrativne poslove kao i sve pratece.. i kod privatnika i kod drzavno javne sluzbe..

ova drzava bi imala puno veci prihod u budzet da je uspostavljena jedinstvena stopa od 18% kao i manji rashod jer se ne bi toliko trosilo na obracune

ljudi sa malim prihodima bi lakse zivjeli i vise si toga mogli priustiti ... jer bi rezije bile manje a i sve ostalo potrebno za egzistenciju..

pa bi tako posredno i briga za djecu bila zadovoljena, jer bi si i na tom polju mogli puno bolje realizirati potrebe u skladu sa mini-prihodima prosjecnog gradanina

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

bezveze

Trošak obračuna? Da, kompjuteri jako puno novaca potroše ako računaju pdv po 5 tarifnih stopa ili po 8 ili po jednoj... pogotovo otkako smo ušli u EU pa imamo sve moguće stope posvuda...

... da mi je znati zašto onda, usprkos tvom prijedlogu, ama skoro sve zemlje EU imaju diferencirane stope pdv-a? Da nije možda zato da države - prebacivanjem proizvoda iz tarife u tarifu - mogu utjecati na neke stvari? Recimo, želiš da ti zemlja bude turistički konkurentnija pa je baciš iz 25% na 10%?

Tko je glasao

Luna, ja sam stvarno

Luna, ja sam stvarno makroekonomski i ekonomski laik, ali smatram da sam s logikom ok: ako je prioritet privlačenje investicija, onda je porezna nestabilnost IMO jednak udar na tu strategiju kao i npr. teroristički napadi.

Jerbo, i da ostane na ovom "terorističkom napadu" je užas, a kamo li kad se dođe do spoznaje kako oni tih 13% nazivaju "međustopom" jer je to stepenica prema nekom porezu drugačijeg postotka u budućnosti.

Tko je glasao

oprosti kaj te zbunjujem, ali

oprosti kaj te zbunjujem, ali o ovome sam vec prije toliko pisala... napravila jedan mali model i izracunala da bi tako sasvim ok ispalo...

zato nisam htjela ponovo sve to isto postati

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

uskladba :)

Hehe.... da, dosadašnje stope pdva 5, 10 i 25 posto ne zvuče usklađeno... prevelika je rupa između 10 i 25... sada sa 5, 13 i 25 će biti skladnije, usklađenije (s čime, zaboga?!) :)

Tko je glasao

najbolje bi bilo da odma sve

najbolje bi bilo da odma sve dignu na 30% i ne gnjave. kako im ne dosadi. pa malo dižu pa spuštaju, pa spuste doprinose pa dignu trošarine, ona spuste pdv na 3 stvari pa ga dignu za par mjeseci. meni se čini da oni pokušavaju fino uštumati nešto što u svojoj osnovi ne valja.
ko auto bez kola i motora, a falemu i sjedala, ali ako malo podese podizače za stakla sve će biti ok.

privredi olakšavaju poreznom presijom, a štede većom potrošnjom.

sad izgleda ide napad na iznajmljivače stanova, to će biti veselo.
vuk linić i sedam studenata. kuc, kuc.. tko je?

Tko je glasao

studentske sobice...

... da, tu leži dobra para, istina... neki ljudi, navodno, zarađuju i šetanjem tuđih pasa... jedan moj poznanik bez posla opskrbljuje par bakica i djedova potrepštinama iz dućana... ima tu još ohoho poreznih utaja koje bi se dale kontrolirati uz pomoć par tisuća inspektora... i još jedno ministarstvo.

Na kraju uvesti Ministarstvo usklađivanja i sve će biti - usklađeno.

Tko je glasao

mene bi zanimalo može li se

mene bi zanimalo može li se negdje naći koliko točno ide iz proračuna novca zaplaće, znači za sve, i one koji su uračuati u one 22 mlrd i ove iz zdravstvenog sustava, bi li tu došli do cifre od preko 30 mlrd. kuna.
u biti ta brojka bi bila vrlo slična i onoj koliko se izdvaja za mirovine. pa izdvajanja za mirovie ne bi toliko stršila kao najveća stavka.

a zanima me koliko se točno ukupno izdvaja za otplatu kredita, obveznica i to ukupno po svim ministarstvima. nešto se moglo naći na mrakovoj vjetrenjači i tamo je to bilo oko 24 mlrd kn. čini mi se. pa to je isto velika cifra. zašto se nju ne ističe nego samo plaće i penzije. ako neće drugi zar mu tu na politici mogli malo više pričati i o udjelu otplate duga u proračnu da vidimo kolika je to stava.

pa onda koliko ukupno ide socijalne pomoći pojedincima kroz dječje doplatke, naknade za nezaposlene i sva druga slična davanja.

kad zbrojimo plaće, mirovine, socijala davanja, i otplatu kredita dođemo do nekih stotinjak mlrd. kuna. vrlo malo ostane za išta drugo. što ne znači da treba smanjivati izdvajanja za ljude već ih možda bolje redistribuirati.

a onda bi bilo fino vidjeti i koliko su radna poskupljenja struje i komunalnih usluga donijeli povećanju troškova države.

za kraj.
i sad nek mi netko opet počme trubiti da je linić dobar ministar i da zna što radi.
a vidimo kakvi su rezultati,
- prihodi su manji, a kao uveo je red i kontrolu.
- rashodi su veći, a kao on štedi (pa kakva je to štednja, je li to ono "kupite novu bundu od 10 000 kn i uštedite 200 kn", štedimo trošeći)
- kao moramo smanjiti dug, a sve probleme rješava zaduživanjem (sanacija zdravstva zaduži se, plati dug tako da se zaduži da otplati stari dug, proračunski manjak postoji- zaduži se i riješi problem).

linić je relikt socijalizma, neka sad ovi libertarinijanci ili kako već ponove ono margaret tacher o socijalizmu i dugu, i ulozi kontrole države u socijalizmu.

Tko je glasao

@magarac, u proračunu sve

@magarac,

u proračunu sve piše. Iz proračuna je vidljivo plan prihoda i plan rashoda, a u izvršenju se vidi što su doista prihodovali i na što su doista trošili. Zanimljivo je da se već godinama kod izrade proračuna planira rast BDP-a ( da bi mogli povećati rashode ) iako rasta BDP-a nema godinama. Vidi se npr. koliko se troši na lijekove, koliko na bolovanja, socijalnu skrb. Mirovine se vide posebno po svim korisnicima - bivši politički zatvorenici, saborske mirovine, obiteljske, mirovine branitelja itd.

Evo par podataka za 2012.

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA 35.197.078.866,79

NAKNADE NEZAPOSLENIMA 1.483.853.496,94

NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI
DOPUST 900.000.000,00

09615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja ( plaće u zdravstvu) 2.904.186.510,03

Nadam se da ću o kreditima, glavnicama i kamatama stići napisati nešto više. Baš sam u stisci sa vremenom.

Tko je glasao

hvala na odgovoru. znam da se

hvala na odgovoru.

znam da se svašta može naći u proračunu, samo treba znati gdje tražiti. :)

a onda, nije samo uskrata podataka problem, problem je i kad se zatrpa podacima i kad se stavi tako da ljudi ne razumiju kako gdje i što naći.

npr. pošao gledati za mirovine na hzmo pa tamo ima toliko kategorija kako je sve zbrojeno da na kraju ne znam gdje mi je glava a kamoli koliko tko dobiva.

onda ne znam ni kako je sveukupno financirano npr. školstvo i zdravstvo. znam da u školama režije plaćaju županije, znači li to da se ti novci ne prikazuju u iznosu za školstvo u proračunu. financiraju li županije i bolnice? kako, koliko i kako je sve to prikazano?

što se tiče plaća u zdravstvu daješ mi podatak:
"371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja ( plaće u zdravstvu) 2.904.186.510,03"

znači to je oko 3 mlrd kuna a našao sam podatak da će u štrajk oko 46 000 bolničkih liječnika i medicinski sestara. a to su samo ljudi u bolnicama bez ovih drugih obiteljskih liječnika i tako to. http://www.glas-slavonije.hr/210354/1/Sutra-lijecniku-mogu-samo-hitni-tr...
tu sam našao (http://www.sdlsn.hr/index.php/?article=8567&category=1) podatak da je prosječna plaća u zdravstvu 6100 kn pa kad dodaš još sve doprinose i poreze dođe do nekih 10 000 kn.

e sad 10 000 kn x 12 mjeseci je 120 000 kn. pa onda to pomnožimo s 46 000 zaposlenih u bolnicama i dođemo do brojke od 5,52 mlrd kuna.
to znači da oni 2,904 mlrd kn nisu ukupan iznos za plaće u zdravstvu. gdje je zabilježen ostatak koji ide na plaće?

ali mislim meni je super što se baviš brojkama jer tu se i kriju mnogi problemi i rashodi o kojima se ne priča, treba gledati kroz stavke da vidimo gdje sve curi a ne da raspravljamo samo o temama koje nameću vlast i mediji.

Tko je glasao

u pravu si

U pravu si. Brzopleto sam uzela samo jedan podatak. Do iznosa plaća i doprinosa u zdravstvu može se doći uspoređujući podatke objavljene na stanicama ministarstva financija. Naime, u vremenskim serijama podataka koje se rade metodom GFS 2001 i koje u rashodima za zaposlene za 2012. sadržavaju i plaće zaposlenih u zdravstvu stoji:

Naknade zaposlenima - 31.383.210.000,00
Plaće i nadnice - 26.910.038.000,00
doprinosi - 4.473.172.000,00

U rashodima za zaposlene koja nije rađena po metodi GFS 2001 i gdje su plaće u zdravstvu prikazane u rashodima HZZO-a ( račun 37 ) stoji:

Rashodi za zaposlene -22.394.794.000,00

Uspoređujući ova dva podatka ispada da je za plaće u zdravstvu za 2012. izdvojeno 8.988.416.000,00 kn.

Rashodi HZZO-a u 2012 ( u kojima su i plaće i doprinosi u zdravstvu ) iznosili su
20.084.697.000,00 kn od čega:

2.067.948.000,00-socijalna skrb
2.101.324.000,00-porodiljne naknade
1.483.853.000,00-naknade nezaposlenima
1.709.414.000,00-dječji doplatak
972.335.000,00-skrb za branitlje

Kad oduzmem od ukupnih rashoda HZZO-a ove posebno navedene dobijem iznos od
11.749.823.000,00 kn. Moram još utvrditi razliku rashoda HZZO-a ( 11,74 - 8,98 ) da bi bila sigurna da su plaće i doprinosi u zdravstvu doista tih 8.988.416.000,00 kn.

Evo i podatka o zaposlenima u zdravstvu za 2011.godinu:

Doktori medicine 12.532
Doktori dentalne medicine 3.156
Farmaceuti 2.967
Zdr. suradnici visoke ss 975
Viša stučna sprema 7.913
Srednja stručna sprema 27.792
Niža sprema 398
Ukupno 55.781
Administrativno-tehnički 17.296

Ne poklapa mi se broj ukupno zaposlenih. Valjda su nekoga izostavili.

Tko je glasao

pa kaj ti se nije do jucer

pa kaj ti se nije do jucer svidala "cvrsta ruka" i "cvrsta ruka drzave" ?

sto se dogodilo @magarac da nije vise "utjerivanje poreza by Linic" ono sto je hrvatskoj nuznost?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

naravno da mi se sviđa čvrsta

naravno da mi se sviđa čvrsta ruka države, što ne znači da sam slijep na stvari koje vidim oko sebe, a i pitanje je što tko misli pod čvrsta ruka.
što se tiče rashoda za plaće penzije i otplatu duga to ide u smjeru moje ideje da se ti novci mogu bolje redistrubuireti tako da se uvede zajamčeni dohodak, jedna lijepa urevnilovka, a ne ovo sada, jednome 14 000 kn penzije za 4 godine zijevanja u saboru, a drugome 1400 kn penzije za 40 godina rintanja u fabrici. a dug riješimo naravno necionalizacijom drugog stupa :P.
ja sam za jaku državu, toliko jaku da ima za sve, a ne ovu slabu koja ne želi dati nikome a usere se od svakoga tko se malo bolje organizira pa dobivamo razne povlaštene kaste koje ovisno o svojoj snazi i utjecaju dobivaju povlastice i pare od države.
jedna lijepa uravnilovka bi mi baš pasala.

što se tiče tacherice i libertarinar kako li već. to je više sprdancija, jer sam primjetio da se mnogi koji se takvima nazivaju dive snazi i odlučnosti i pameti jednog linića.
a linić je relikt socijalizma, to vraćam liniću ono što on sve koji mu se ne sviđaju proglašava ljudima sa socijallističkim mentalitetom.

nema zabune, ne okrićen strane, važan je kontekst, ali i kako drugi mene vide i ono što pšem.

Živila redistribucija i uravnilovka! Doli relikt socijalizma Slavko Linić! :P

Tko je glasao

ha haha ha h a aa apsurdistan

ha haha ha h a aa apsurdistan na djelu ... izjava je stvarno morska

Živila redistribucija i uravnilovka! Doli relikt socijalizma Slavko Linić! :P

zar nije bilo "kvalitetnije" izjaviti:

Živio relikt socijalizma redistribucija i uravnilovka!

samo sto onda ne pase ovo: Doli Slavko Linić! :P kad je on makina relikta

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

linić je relikt boljševizma,

linić je relikt boljševizma, neprijateljski nastrojen prema ljudima, smatra da ljudi služe njemu i da on ima znanje koje uvodi red.
pogledaj samo njegove metode, liste sram, pa tu su sve neki varalice i lupeži u narodu a on vodi u progres. on je relikt boljševičkog socijalizma. moja ideja komunizma je sasvim drukčija.

uostalom zar ne znaš da su najgore svađe i naprijateljstva među sličnima. gore će se svađati dvije desničarske stranke tko je pravi domoljub ili dvije kršćanske crkve tko je pravi kršćenin nego netko izvana. ljudima smetaju slični koji žele što i oni ali na "krivi" način.

linić uništava bazu iz koje se može oporezovati, ja jesam za visoke poreze i jaku državu, ali da imaš njih moreš imati koga i musti, moraš dozvoliti razvoj napredak, smostalnost. ne gaziti malene firme koje su tek iznikle i uče raditi.

nema apsurda, ako želiš oporezovati moraš imati koga oporezovati, u suprotnom umjesto oporezivanja imaš zaduživanje, rasprodaju, uskraćivanje, zaostajanje.

Živila redistribucija i uravnilovka!

Tko je glasao

Kako sa uravnilovkom mislis

Kako sa uravnilovkom mislis doci do porezne baze?

Ona u tim okolnostima a bez boljsevizma ne moze postojati.. Granica je otvorena, a to ti je jedan od velikih nedostataka preduvjeta iole funkcionalne uravnilovke, visokih poreza i jake drzave..

dakle bazu koju ces musti ... po tvojoj ideji .. mozes naci samo medu onima koji ce se dati musti bez protesta i dobrovoljno.... a ti zasigurno nisu oni koji stvaraju poreznu bazu, takozvani pokretaci sustava.. ostali, a oni koji mogu, zele i hoce ce ili otici ili biti na minimumu svojih mogucnosti.. dok i sami ne ataviraju u tom pogledu svojih sposobnosti..

Naprosto bez batine ne mozes natjerati roblje da radi a da od toga nema nista zauzvrat.. jer uravnilovka tj. politicka uprava gospodarstva je upravo to za te koje kanis musti... nista za uzvrat.. .. osim naziva "stupido".. pri cemu oni koji jesu stupido uistinu ne zadovoljavaju preduvjete "krave muzare"

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

a kad se smanjuju plaće svima

a kad se smanjuju plaće svima neovisno kako radili zar to nije isto uravnilovka.
a ako svi moraju plaćati sve i zdravstveno i školu i kruh i čokoladu zar i to ni uravnilovka, sve se uravna i svi moraju sve platiti i bogati i siromašni.

sve ovisi što tko drži uravnilovkom.
naravno i za sve imamo riječ s pozitivnim i pogrdnim značenjem.
jednakost je super, ako jednakost ne valja onda je uravnilovka.
različitost je super, ali ako nam neke različitosti ne pašu onda je to diskriminacija i neravnopravnost.
ako nam se sviđa onda je obrazovanje, a ako nam se ne sviđa onda je indoktrinacija.

Tko je glasao

@magare.. samo ti hocu reci

@magare.. samo ti hocu reci da bez bica i ograde ne mozes nikoga prisiliti da radi vise nego li mu osobno treba ili da uopce radi, cak i da ostane unutar ogradice..

kad to shvatis, shvatiti ces koliko su ti ideje besmislene

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

što se tiče biča i ograde,

što se tiče biča i ograde, meni se čini da naša vlast upotrebljava bič i ogradu da budemo mirni i ne radimo ništa, "dok veliki ne obave važne stvari i poslove".
a što je toliko ljudi potjerano u penziju nego da budu mirni u svojoj ogradi i ne rade ništa. a što je toliko zaposlenih u državnim firmama nego da budu mirni i ne rade ništa.

a zašto treba toliko čekati na dozvole da bi se u ovoj državi išta napravilo i pokrnulo. bič države nas tjera na nerad.

a zašto vlast dopušta toliko firmi da se zatvori, bičem tjeralj ljude od posla, a ne na posao.
a što je porezna represija po pijacama nego tjeranje ljudi da budu mirni i ne rade ništa. nisu građani zaduženi za pare i biznis, postoji vlast i postoje kapitalisti koji su tu bolji. nama je najbolje da stojimmo doma, budemo mirni u svojoj ogradici i ne radimo ništa.

ali ča reći i na ovu moju ideju nego da je besmislena.
a naravno, nema niti ikakve temelje u stvarnosti.

Tko je glasao

naravno.. pa kad i je

naravno..
pa kad i je sustinski ista sa ovim sto se dogada..
a cega rezultate i vidimo i osjetimo

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

eh, evo zašto volim

eh, evo zašto volim pollitiku.
ne slažem se s tobom u puno toga, mislim da tvoji prigovori meni većim dijelom ne stoje, ali u komentarima dođem do novih ideja ili nekako nađem načina da ih izrečem. znaš ono nešto te muči vidiš stvari oko sebe ali teško ih je opisati.
politika bi trebala da uz pomoć istomišljenika i neistomišljenika idemo dalje u svojim razmišljanjima. za to je i koristim uglavnom, bile boje ideje ispravne ili ne.

zato mi se ne sviđaju obitelj-ustaše-srbi-komunjare rasprave kad ne idu nigdje nego svatko ponavlja svoje stajalište.
bolje je nečije neslaganje i stalna ponavljanja iskoristiti da pronalazimo kreativnija i bolja rješenja i razmišljanja.

Tko je glasao

ti misliš da su moje ideje

ti misliš da su moje ideje besmislene? ovo mi je prva vijest? a ja mislio da su baš tebi sve moje ideje super :P
sad idem odmah revidirati sve svoje stavove u životu. :))) :P

Tko je glasao

Problem je ogroman u ovom

Problem je ogroman u ovom neoliberalnom kapitalizmu. Političari nemaju NIKAKVU ODGOVORNOST PRED NARODOM i to se pokazuje SVUGDJE u svijetu gdje je zavladao ovaj najgori oblik kapitalizma.

Političari su jedino odgovorni nalogodavcima , a to nikako nije narod kako bi rekao naš jezikoslovac ovdje...

Problem našeg naroda je što NAROD je velikim djelom potkupljiv ,a ostali dio je apatičan ... Pod hitno moramo naći neku hrvatsku verziju Putina, Merkel , Chaveza i izbori će postati zanimljivi (HDZ, SDP sa satelitima ko u Venecueli na jednoj strani na drugoj strani nova STRUJa...). Realno nas HDZ - SDP sistem koruptivni doslovno uništava i rastura, a narod ko narod navikao na nerad samo sanja kako će se okoristiti od takvih nekom sićom...

Mene osobno zabrinjava jako smjer ekonomije (nećemo mi skroz propasti - ne odgovara to SAD-u , Velikoj Britaniji... , ali ćemo totalno srozati standard)

1. Država mora postati poduzetnik broj 1 , jer sigurno je da jedino sada država može pokrenuti investicije. Da izvrnete sve privatnike nebi našli dovoljno novca za jednu veliku elektranu , a kamoli nešta više... Privatnici kod nas funkcioniraju po sistemu reprogramiranja duga što je KATASTROFA , a još je veća KATASTROFA ŠTO TO RADI i DRŽAVA

2. Nevjerovatno kočenje suradnje sa Rusijom, Kinom... (danas TURBO važnim partnerima...). Svaki projekt je zaustavljen od strane američke ambasade koja vodi Hrvatsku vanjsku politiku. Dok god se Hrvatska ne otvori prema svima nama napredak nije zajamčen. Čak štoviše suradnja sa Rusijom i Kinom donosi puno veću zaradu i manje troškove od lizanja dupeta SAD-u. Nažalost zbog sitnih beneficija političari ližu dupe SAD-u... Sa ovom garniturom političara niti ćemo izgraditi stav niti samostalnost Hrvatske.

3. Smanjivanjem plaća svima je turbo glupost , jer se gubi kupovna moć stanovništva. Umjesto toga treba se desiti suprotno približiti plaće radnika prema plaćama menadžera , direktora , šefova. Uvjeren sam da bi smanjenjem tih plaća se više uštedjelo od uštede na radnicima. Novac ne bi izgubili , jer većinu tog novca tzv. elita iznosi iz zemlje :

- skijanja
- štednja u Švicarskoj i stranim bankama
- putovanja svijetom
- ulaganja u strane dionice (da oni koji imaju novaca ne posluju u Hrvatskoj sa dionicama...)
...

4. Birokratski sistem i dalje RASTE (treba ga se sasjeći doslovno...) , sa svim mogućim agencijama koje se ne gase. Država mora većinu ljudi prebaciti iz tog sektora u proizvodni sektor. Npr. obnoviti neke tvornice , dići tekstilnu industriju (nije potrebno veliko ulaganje , već znanje i MARKETING...) , prehrambenu industriju. U onom čemu smo bili dobri moramo ponovno postati DOBRI. Bez proizivodnje i stvaranje novih dobara Hrvatska će doživjeti itekakav debakl.

...

Imam odavno napisan program koji iako je već zastario ITEKAKO BI POSLUŽIO SVRSI

http://pollitika.com/plan-razvoja-republike-hrvatske

, samo sigurno je da ova garnitura političara TO NEĆE PROVESTI , jer će automatski nestati sa političke scene. Oni dobijaju izbore kupovinom i manipuliranjem ljudima i najžalosnije je što su Hrvati kako kaže moj prijatelj većinom postali ZOMBIJI.

Justice for all !

Tko je glasao

1. Država mora postati

1. Država mora postati poduzetnik broj 1 , jer sigurno je da jedino sada država može pokrenuti investicije. Da izvrnete sve privatnike nebi našli dovoljno novca za jednu veliku elektranu , a kamoli nešta više... Privatnici kod nas funkcioniraju po sistemu reprogramiranja duga što je KATASTROFA , a još je veća KATASTROFA ŠTO TO RADI i DRŽAVA

Ipak bi privatnici trebali biti nositelji razvoja. Država u pravilu loše upravlja sa imovinom. Što ne znači da je ovo 100% ali mali ljudi moraju biti pokretači razvoja. I to ne sa velikim investicijama nego puno malih. Kada bi porezi i uvjeti poslovanja bili normalni...

Država mora većinu ljudi prebaciti iz tog sektora u proizvodni sektor.

Neznam ako si danas vidio večernjak ali čovjek iz Coca Cole kaže da je viša proizvodna cijena po jedinici proizvoda u Hrvatskoj nego u Švicarskoj. Kaže da će "sve učiniti" da proizvodnja ostane ovdje. Čitaj, vjerovatno će zatvoriti i tko ih može kriviti? Neke stvari se moraju temeljito promijeniti ukoliko želimo proizvodnju...

Tko je glasao

Neznam ako si danas vidio

Neznam ako si danas vidio večernjak ali čovjek iz Coca Cole kaže da je viša proizvodna cijena po jedinici proizvoda u Hrvatskoj nego u Švicarskoj.

Što se tiče Coca cola ja sam da ode iz Hrvatske , jer poznat je njihov odnos prema radnicima u Hrvatskoj. Neće oni u Švicarsku jedino ako bude gastarbajterske radne snage tamo, a ti bi mogli gadno proći...

http://www.poslovni.hr/mobile/hrvatska/strajk-radnika-zbog-otpremnina-bl...

http://www.advance.hr/vijesti/coca-cola-pakistan-tesko-stanje-radnika/

Benneton i njegovi suradnici, Coca Cola, Monsanto, Lidl, Foxconn,... i mnogi drugi nikako nisu dobrodošli dok ne promijene politiku prema radništvu. NAžalost te tvrtke iskorištavaju loše stanje ekonomija i onda udaraju po radništvu. Tu izostavljam birokratski i menadžerski dio tih tvrtki koji je ITEKAKO DOBRO PLAĆEN.

O onome što ti vragovi rade u zemljama "trećeg" svijeta bolje ni ne pričati dati ću slike...

http://www.advance.hr/galerija/pakao-treceg-svijeta-djeca-radnici/

Većina djece direktno ili indirektno radi za te velike korporacije koje jedu svijetu...

Justice for all !

Tko je glasao

Benneton i njegovi suradnici,

Benneton i njegovi suradnici, Coca Cola, Monsanto, Lidl, Foxconn,... i mnogi drugi nikako nisu dobrodošli dok ne promijene politiku prema radništvu. NAžalost te tvrtke iskorištavaju loše stanje ekonomija i onda udaraju po radništvu. Tu izostavljam birokratski i menadžerski dio tih tvrtki koji je ITEKAKO DOBRO PLAĆEN.

Sve ok, možeš ti potjerati coca colu i sve one koji po tvom mišljenju "iskorištavaju", ali onda nemoj tražiti pristojno školstvo, zdravstvo i sve ono što traži nekakve prihode u proračun.

Tko je glasao

Sve ok, možeš ti potjerati

Sve ok, možeš ti potjerati coca colu i sve one koji po tvom mišljenju "iskorištavaju", ali onda nemoj tražiti pristojno školstvo, zdravstvo i sve ono što traži nekakve prihode u proračun.

Umjesto Coca Cole, Monstanta , Benneton ljudi bi kupovali Maraskino, Varteksovo, Borovo (koje i dan danas ima izrazito kvalitetnu obuću...) , PIK VInkovci... Isto i VIŠE bi uplaćivali i te tvrtke. Problem je što su ove gore navedene tvrtke doslovno uništile (preko svojih igrača od Todorića do TEdeschia...) hrvatsku poljoprivredu, tekstilnu i obućarsku industriju , a o NAMA-i bi se mogli pisati memoari...

Imao bi i pristojnije školstvo i pristojnije zdrastvo i sve ono što traži prihode u proračun. Vjeruj te strane tvrtke itekako iskoriste SVE OLAKŠICE dok ne uplate kunu u proračun RH... Sve ti to mogu reći knjigovođe koje tamo rade...

Justice for all !

Tko je glasao

...

Ne bi li došlo do izvjesnih problema prilikom... izvoza Vegete... ako bi mi nekoj drugoj kompaniji branili ulazak na naše tržište? Ne bi li ... ne znam... osiguravajuće kuće zbog toga propisale da njihovo kasko-osiguranje ne vrijedi na području RH... i jednim potezom uništile turizam?

Tko je glasao

Ma ne...

onda bi procvjetali naši nagibni vlakovi, a Vegetu ionako najviše izvozimo na istok ;)

Kibidabi, bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi se jednim potezom uništeni turizam odrazio na ekonomiju pod uvjetom da Dalmoši (kao i Bosanci i ini sezonci) imaju gdje raditi, a ne samo opsluživati 3 mjeseca godišnje goste u svojim betonskim apartmanima...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ja kad popijem šest pivi...

... (obožavam citirati sebe) onda tvrdim da bi za Hrvatsku bio preporod da se jedan tanker izlije u Jadran... što je, naravno, pretjerano - ali bi natjerao zemlju da odustane od turizma kao pokretačke snage... i nekako to pametnije posloži

Tko je glasao

bolje pij i dalje nego da

bolje pij i dalje nego da pises..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

...

Dalmacija i pripadajuće zaleđe do nedavno su imale i tvrtke i škole i fakultete... veći gradovi skoro da uopće nisu zavisili od turizma... pogotovo brodogradilišta, vinoprerađivači, plastičari, metalurgija... pola toga se proizvodilo dolje... a onda je došao turizam - i pripadajuće uslužne djelatnosti.

Samo ti lupaj minuse - ja mislim da je jako loša taktika tog kraja "igranje na samo jednu kartu" - gdje je jedan prevrnuti tanker dovoljan da nastupi 10 godina - ničega.

Tko je glasao

poznato sveuciliste u

poznato sveuciliste u krusvaru pored dicma, tamo kod sinja, a iznad splita je zatvorilo svoja vrata zbog "dolaska" turizma.. sto je uzrokovalo gospodarski kolaps citave regije..

bravo @zappy... tako inventivno objasnjenje propadanja privrede Dalmacije dugo vec nisam cula..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

U niti jednom slučaju

U niti jednom slučaju političari neće ni primirisati a kamoli kušati govna u koja su nas uvalili-------------------TO

Tko je glasao
Tko je glasao

marival za ministricu

Iako nisam te struke, ovo što je marival napisala kristalno mi je jasno. Je li moguće da onda nije jasno bilo kojem čovjeku ( da ne kažem - stručnjaku) u Vladi?

Nije moguće!

To znači da sve što rade - rade svjesno i namjerno ( bilo činjenjem, bilo nečinjenjem).

I zato je njihova priča o tome da moraju uzeti onima koji liječe bolesne, uče djecu ili pošteno rade bilo koji drugi posao, čista, sirova, besprizorna laž.

šimoda

P. S. marival, mislim da ovdje nedostaje neka brojka:

"A Sabor je u 2011. zasjedao 3 dana."

Tko je glasao

Ovo je samo za dvije sjednice

Ovo je samo za dvije sjednice od izbora za novi saziv Sabora u 11/2011. Bila je samo konstituirajuća i 2. sjednica. Nije drugačije ni za sve prethodne godine.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci