Tagovi

Balkanska Telekom Mafija Pred Istragom

14.10.2010. informiran sam o stanju mojih kaznenih prijava. 29.09.2010. (dan nakon gostovanja na OTV-u) kona?no je pokrenut postupak slanjem zahtjeva PU Zagreba?koj Odjelu gospodarskog kriminaliteta (hvala svima na podršci projektu).

Precizno; Županijsko državno odvjetništvo, provodi predistražne radnje. PU Zagreba?ka Odjel gospodarskog kriminaliteta prvodi izvide saslušanjem osumnji?enika i svjedoka, a osumnji?enici su iz redova ?lanova uprava telekomunikacijskih kompanija i Hrvatske agencije za poštu i elektroni?ke komunikacije. USKOK je kaznena djela iz prijave UK-216/07 (http://papar.blog.hr) razdvojio u više predmeta i djela pod usko?kim brojem KR-US-43/09 13. svibnja 2010. proslijedio na daljni nadležni postupak ŽDO u Zagrebu. ŽDO u Zagrebu vodi kazneni predmet zbog kaznenog djela iz ?l. 337 st 1. i 4. Kaznenog zakona. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika od 2. lipnja 2010. omogu?ila mi je kao podnositelju kaznene prijave i ošte?eniku neometani uvid u spis.

Osumnji?enici su osumnji?eni da su Republiku Hrvatsku oštetili za iznos od nekoliko stotina milijuna pa do nekoliko milijardi kuna.

O sprezi Balkanske Mafije i Deutsche Telekoma detaljno sam javno progovorio u emisiji OTV-a „Bujica“ 28. rujna 2010. Polusatnu emisiju u tri nastavka je mogu?e pogledati na slijede?im linkovima:

http://www.youtube.com/watch?v=toQv2a0ydLg
http://www.youtube.com/watch?v=WkmIt-PbgRY
http://www.youtube.com/watch?v=oD0T0-f6a8Q

Povod emisiji je bio po?etak istrage koja se u Njema?koj vodi protiv uprave Deutsche Telekoma zbog korupcije na Balkanu. Podsjetimo se upravu DT-a terete da je prilikom privatizacije balkanskih telekom operatora potplatila sve relevantne politi?ke stranke.

Jedan od primjera korupcije koji se razvla?i po novinama, ali ne i u hrvatskoj gdje vlada zakon šutnje na tu temu, je makedonski slu?aj. Tamo se dvije najve?e stranke javno optužuju za mito.
U Hrvatskoj je prva faza privatizacije obavljena u doba HDZ-a. Bila je to zadnja akcija Škegre. 35% dionica HT su prodane Deutsche Telekomu u jesen 1999. godine.

Prema javno dostupnim dokumentima Deutsche Telekomu je bilo onemogu?eno ste?i daljnje dionice u druge dvije faze.

O tome svjedo?i i tekst u Vjesniku od 23.03.2000.:
http://www.vjesnik.hr/html/2000/03/23/Clanak.asp?r=tem&c=1

„Sada, kad bi trebao uslijediti nastavak privatizacije HT-a, ponovno se u javnosti otvara pitanje ho?e li Deutsche Telekom pokušati ste?i natpolovi?nu ve?inu u HT-u. Naime, kad je objavljeno da je 35 posto HT-a prodano DT-u, Ivan Mijatovi?, predsjednik Povjerenstva za privatizaciju HT-a i nadzornog odbora HT-a je na upit ho?e li u drugoj fazi privatizacije ponu?ene dionice HT-a mo?i kupiti i Deutsche Telekom, izri?ito rekao da »to ne?e biti mogu?e«. Da je to uistinu tako, Mijatovi? je potvrdio u razgovoru za Vjesnik.

»Sukladno ugovoru potpisanom izme?u hrvatske Vlade i Deutsche Telekoma, DT ne?e mo?i kupovati dionice HT-a izložene javnoj ponudi, pa ni preko tre?ih osoba«, kaže Mijatovi?.
Prema njegovim rije?ima, Povjerenstvo za privatizaciju HT-a ovih se dana sastalo s potpredsjednikom Vlade za gospodarstvo Slavkom Lini?em i ministrom gospodarstva Gorankom Fižuli?em. Vlada bi u sljede?ih nekoliko tjedana trebala donijeti odluku da se krene u pripreme nastavka privatizacije HT-a.

Na?in privatizacije definiran je Zakonom o privatizaciji HT-a te preostaje samo tehni?ka provedba.

»?ekamo samo zeleno svjetlo«, kaže Mijatovi? i dodaje da je to posao koji bi trajao izme?u ?etiri i šest mjeseci, što zna?i da ?e svakako biti okon?an još u ovoj godini. Još nije odabrana inozemna burza na koju ?e izi?i dionice HT-a, a treba definirati i savjetnika koji ?e voditi cijelu transakciju.“
U drugom krugu Ra?anova Vlada prodala je dionice Deutsche Telekomu direktnom pogodbom.

Nakon toga produljili su monopol za još dvije godine.

Potom su odustali od planiranih investicija kojima je bilo predvi?eno da HT ve? 2000. Godine ponudi gra?anima širokopojasni pristup internetu. Srednjoro?nim planom razvoja, i Planom poslovanja za 2000. godinu bilo je predvi?eno da se izgradi širokopojasna FTTB mreža (opti?ko vlakno do zgrade) s 500.000 dostupnih doma?instava. Još 1999. je izvršen natje?aj za nabavku telekomunikacijske opreme te su dobivene garancije banaka i kreditna jamstva ponu?a?a. Dakle sve je bilo spremno. No projekti nisu realizirani. Tek danas se raspravlja o po?etku izgradnje sustava koji je trebao biti izgra?en prije 10 godina. Kolika je to šteta hrvatskom gospodarstvu i koliko smo zbog toga nekonkurentni suvišno je pisati.

Nakon što se odustalo od izgradnje takvog sustava u okvirima HT postojala je mogu?nost da država ipak dobije takav sustav a da ga izgradi netko drugi bez obzira na produljenje monopola jer se monopol nije odnosio na izgradnji infrastrukture za negovorne usluge.

Država je tada dobila izuzetno kvalitetne zahtjeve za dodjelu koncesije. Izme?u ostalih zahtjeva zahtjev je uputio i najve?i europski operator u to doba nizozemski UPC.

Ra?anova vlada dvije godine nije imenovala tijelo koje je trebalo dodijeliti koncesiju. (Idem kronološki ne pišem protiv SDP-a u korist HDZ-a ako je netko pomislio).

Koja je šteta po?injena hrvatskom gospodarstvu suvišno je govoriti. Ciklus sprege visoke politike i DT-a završava negdje smjenom vlasti, ali onda po?inje nešto još gore.

Deregulacija nakon 2004. Godine, o?ekuju se ozbiljni igra?i telekom operatori.

Ulje?u Projekti: Metronet, Optima, H1 u trenutku kada nisu poznati osnovni parametri biznisa. Dakle svi projekti su startup, bez iskustva, financirani od banaka koje nemaju nikakvog iskustva u tom podru?ju. Novce dobivaju u trenutku kada je nemogu?e sastaviti poslovni plan jer nedostaju osnovni parametri. Nemogu?e je sastaviti poslovni plan. Nije poznat trošak pružanja usluge.

Projekti ne ostvaruju ciljeve ali se i dalje financiraju, glavni igra?i su podpredsjednik vlade i ministar financija iz spornog razdoblja kada su nastali tajni ra?uni.

Visoki profit HT-a posljedica je pranja novca jer se nemože nastaviti deregulacija budu?i je konkurencija u dubiozama pa visokim profitnim marginama na tržištu pokušavaju ostvariti pozitivu bilancu što je nemogu?e, ceh pla?aju gra?ani i gospodarstvo.

Balkanska mafija uništila je konkurentnost hrvatskog gospodarstva ali i samu sebe.

Pored toga manipulira se s nakadama za pružanje telekom usluga koje su prihod prora?una pri ?emu je država ošte?ena za stotine milijuna kuna.

Ima li ova Balkanska Telekom Mafija pokroviteljstvo visoke politike i danas. To pitanje sam postavio u nekoliko prijašnjih dnevnika. Jer ako ima, jedina osoba koja im danas može pružiti pokroviteljstvo je Ivo Josipovi?.

Balkanska Telekom Mafija kontrolira medije i sudstvo. Ja znam koji put sam prešao dok nisam na Vrhovnom sudu pobjedio HT. Znam koliki je još put predamnom jer HT javno poru?uje da ne priznaje presudu Vrhovnog suda. Ponašaju se kao Glavaš, a o tome sam izvjestio Ivu Josipovi?a koji je ukazao ?ast pripadnicima Balkanske Telekom Mafije imenuju?i ih u svoj gospodarski savjet o ?emu sam opširno ve? ovdje pisao.

Navesti ?u samo jedan primjer što rade na sudovima. Balkanska Telekom Mafija uspjela je nakon presude Vrhovnog suda isposlovati da Županijski sud u Zagrebu tuma?i kako je presu?eno slijede?e:

1. Da je izvanredni otkaz nezakonit
2. Da nema sudskog raskida ugovora o radu i
3. Da nema povratka na posao.

Takva mogu?nost u Zakonu o radu ne postoji. Balkanska Telekomunikacijska Mafija ?e odgovarati za sva zla koja je po?inila bez obzira koliko su financijski pomogli Josipovi?u.

Trajati ?e dulje. Ali svanuti ?e. Nešto su pijevci u modi. E pa pijetao ?e svoje otkukurikati a ho?e li svanuti nije na njemu da brine o tome.

I kao što sam i obe?ao promijenio sam dnevnik jer je bio nabacan zbog ?ega se ispri?avam. Tema koja je u me?uvremenu postala nevažna je izba?ena, bilo je razli?itih mišljenja, neka komentari ostanu, a ja se još jednom ispri?avam zbog nepotrebne diskusije koji sam izazvao.

...
...

Ostali blogovi u kojima se objavljuju ?injenice o povezanosti visoke politike i Balkanske Telekom Mafije:
Demonstracija mo?i Mudrini?eve mafije
Kaznena prijava Ivica Mudrini? – 417 milijuna kuna
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a (drugi dio)
DORH mi želi oduzeti ra?unalo zbog bloga o Josipovi?u
Hrvatski Telekom, kaznena prijava, ?lan uprave
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije (drugi dio)
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije
Balkanska Telekom Mafija pred istragom
Josipovi? i udar na ustavno-pravni poredak
Ivo Josipovi?, Mudrini?, HUP, Varšavska, spletkaroši i prevaranti
Ivo Josipovi? poslijednji Šuškov prijatelj
Veliki majstori prevara
Utjecaj korupcije na konkurentnost gospodarstva (Internet-turizam)

Komentari

Zbrka

Poštovani kolega,
sa ovom promjenom teksta dnevnika samo si napravio još veću zbrku. Kao što kažeš i sam, prvi tekst i nije toliko bitan kao ovaj drugi, u kome ćeš sigurno imati veliku podršku članstva, no sada je bilo kakvo komentiranje novo, nakon 40 starih komentara, izuzetno zbunjujuće. Prijedlog, izvuci cijeli tekst, malo doradi i onda objavi. Čekao si, kao i mnogi od nas, desetak godina da se nešto pokrene u toj izuzetno sumnjivoj privatizaciji pa možeš i koji dan pričekati i sve smireno objaviti. Sada imamo novi naslov, novi tekst, stare komentare i stare glasove. Samo još veća zbrka.
I po meni se radi o najsumnjivijoj privatizaciji gdje je naša imovina TAJNO prodana DT-u. Kada spominjete njemačke firme koje su došle na naš prostor i počele igrati po našim pravilima a mi smo očekivali da će igrati po njemačkim, u emisiji ste zaboravili spomenuti i WAZ koji je večinski vlasnik EPH-holdinga a koji se u Srbiji isto tako puno razigrao sa pravim mafijašima što im se i obilo o glavu. O tome sam pisao i na ovim stranicama ("Sprega mafije i medija").
Znači, nema potrebe za brzanjem. Pravda i zakoni su počeli djelovati na našim prostorima, kriminal u privatizaciji ne ide u zastaru. Sigurno je kako smo svi već nervozni i umorni od čekanja pravde. No ništa se neće u jedan dan ili u jednom članku promijeniti.
U borbi protiv HT-a imaš punu moju podršku a vjerujem i velike većine građana. Samo nije ovo sprinterska već maratonska disciplina :)

Tko je glasao

ne znam dal da spocitnem da

ne znam dal da spocitnem da su blog.hr serveri u sloveniji (2 sekunde vremena za ip lookup)? ma nema veze, ivica je super ivica. a internet je cudo jedno, dok surfate cita vam misli - obavezno staviti foliju na glavu, sigurno je sigurno. pa nije istina da je toliki problem provjeriti nesto prije nego sto dignete buku? i onda imas "placenike" koji pisu bedastoce za lovu, i onda imas pristojne, fine ljude koji eto nisu znali. konacni rezultat je isti - red informacija, red dezinformacija...

aj bar naslov promjenite (pominjati odnos kina - google u ovoj kombinaciji je blago receno komicno).

Tko je glasao

Mislim da nije u pitanju cenzura

Mislim da Paprov PageRank nije niži zbog cenzure ili bilo kakvog tehničkog zahvata kojem bi svrha bila cenzura.

Koga zanima kako radi Google PageRank neka pogleda članak na Wikipediji. Kriteriji su vrlo složeni, i u velikoj mjeri netransparentni.

Uglavnom, utjecaj na PageRank je moguć, ali samo zbog podizanja ranga, ali ne i snižavanja. Odnosno, da bi se snizio nečiji PageRank moralo bi se povećati rangiranje mnogih drugih stranica. Inače, Google se aktivno bori protiv manipulacije rangom, ali pitanje je koliko je takva borba uspješna.

Jednostavan test pokazuje da je Paprov blog sada rangiran niže, bez obzira na utjecaj hrvatskog interneta ili HT-a, npr. ako se koristi Tor. Dok bi HT mogao utjecati na svoj dio (hrvatskog) interneta, teško da može utjecati na operatere i promet u Nizozemskoj, Njemačkoj, Francuskoj ili Češkoj.

Tko je glasao

PR je vec koju godinu nebitan

PR je vec koju godinu nebitan faktor u cijeloj prici, a od prije pa rmjeseci ga vise nema niti u admin panelu Google Webmaster Toolsa.
Ovaj PR za papar.blog.hr nije njegov nego od samog blog.hr servisa.

Pogledaj malo backlinkove pa ces vidjeti da ih spomenuti blog uopce nema, dinamika azuriranja je 26.09.2010. pa 27.06.2009., u title tagovima nema keyworda za koje se ocekuje prvo mjesto na trazilicama, u godinu i pol nema niti jedan jedini komentar na temama u tom periodu sto ti sasvim dovoljno govori koliko je taj blog zapravo popularan.

Da li ti kao netko iz branse vidis jedan argumentiran razlog zasto bi taj blog bilo koja trazilica drzala na prvom mjestu za navedene pretrage ?

Tko je glasao

Andrej sunce, što je s tobom?

Andrej sunce, što je s tobom? Što to pišeš? Gdje sam ja to napisao da je blog bio na prvom mjestu za navedene pretrage? Pa ti si u stanju napisati hrpu komentara a da uopće ne pročitaš tekst koji komentiraš. Nema smisla s tobom polemizirati.

Tko je glasao

Strasno, vidim da si poceo

Strasno, vidim da si poceo kliktati i minuse :)

No dobro, ne mozemo svi biti ljudi pa priznati kada nismo u pravu, zar ne ?

Pozdrav.

Tko je glasao

Evo promjenjen je dnevnik.

Evo promjenjen je dnevnik.

Tko je glasao

Nije u pitanju PageRank nego

Nije u pitanju PageRank nego je stranica potpuno nestala. Na drugim pretraživačima je ostala tamo gdje je i bila. Svako jutro guglam i provjerim. Zadnje tri godine je na prvoj stranici. Samo ponekad kada je neki veliki događaj i javni nastup Mudrinića zna na kratko na dan ili dva biti na početku druge stranice. Zadnjih tjedan dana je bila 4. rezultat na prvoj stranici. I onda je jučer nestala. Pretražio sam sve do 20. stranice i nema. Pa sam onda tražio "Mudrinić stan". Tu sam upravilu bio među prvih tri. I nema. Nema nigdje. Onda zovem kompiće da provjere oni. Nema kod nikoga. Onda dignem galamu i na kraju dana evo ga sve se vratilo kako je i bilo. Puno buke. Doduše i ja sam malo burno reagirao na neke komentare, ali ne volim da me vrijeđaju. Ja ne nastupam anonimno iako koristim psudonim pa nije lijepo vrijeđati.

Sad je to manje bitno jer se počelo postupati po mojim kaznenim prijavama pa će biti više prostora.

Hvala svima koji podržavaju projekt !!!

Tko je glasao

Ja jos uvijek ocekujem

Ja jos uvijek ocekujem argumente po kojima si iz mojih komentara izvukao da sam lazljivac.. Isto tako bih molio i u kojem sam te tocno dijelio vrijedao.
Ako nije problem molio bih i par detalja o timovima u i van HR koji istrazuju privremen nestanak s trazilica,

Za divno cudo bas danas se na webmasterworld pojavila zanimljiva diskusija o ovoj temi:
http://www.webmasterworld.com/google/4213880.htm

A ovo je mjesecni thread gdje se diskutira o anomalijama i divljanju pozicija na Google trazilici:
http://www.webmasterworld.com/google/4209872.htm

Ovo je nekakav konsenzus za ovaj mjesec:
"There are many different kinds of ranking disruptions being reported right now - dropped domain roots, unexplainable traffic spikes and dips. These things often come right before some kind of algo shift. What do you think - is something brewing? "

Eto, ocito je Mudrinic mocniji nego sto svi mislimo :)

Tko je glasao

Ovako trenutno vidim

Ovako trenutno vidim situaciju.

Papar je pod pritiskom, osjetljiv je na svaki sumnjivi podrazaj. Dogodila se zbrka sa google-om (cije porijeklo nije rascisceno), Papar vidi nije dobro i zbog situacije u kojoj jeste zakljucuje da se radi o cenzuri. Niz argumenata koji ukazuju na indicije, bez da je necije specificno pravo ozbiljno ugrozeno (barem nisam stekao takav dojam), nije dovoljan da bih pomislio da se ovdje uistinu radi o cenzuri, vec prije o laznom alarmu.

Ono sto vidim kao potrebu, jeste da oni koji su nesto upuceniji (priznajem da Andreju nedostaje vjerodostojnost) u ovu problematiku iznesu svoje vidjenje (ukoliko smatraju da Papar zasluzuje tako nesto), kako bismo utvrdili postoji li uistinu opravdana sumnja ili mozda i nesto vise od toga.

Naime, prica o cenzuri interneta je vrlo vrlo vrlo osjetljiva i opasna tema (jer pristanak na nju znaci jedan vrlo los scenarij mozda i za civilizaciju), tako da nije dobro precesto bacati lazne alarme, ali je jos gore ne reagirati u trenutku kada je reakcija bila nuzna.

Tko je glasao

Slazem se sa svim pa i

Slazem se sa svim pa i dijelom o mojoj upitnoj vjerodostojnosti. Pronadi bilo koga tko se pa i krajnje amaterski bavi neci oko weba pa priupitaj da li je pozicija na prvoj stranici Google trazilice trajno zajamcena, posebno za slabo aktivni blog prakticki bez backlinkova - jamcim histericni cerek na rubu suza :)

Pa upravo zbog pozicioniranjima na trazilicama Google zgrce stotine milijardi godisnje jer ljudi i kompanije ne placaju Adsense oglase (postoje i ovdje) iz zafrkancije nego da ih se "vidi".
Kada bi bilo tako lako zasjesti na prvo mjesto i ostati trajno zasto bi se netko gnjavio ?

Kolega je izjavio "Na koji način konkretno je to realizirano to sada utvrđuje ekipa iz Hrvatske zajedno s ekipom izvana. No izgleda da su prije koji sat prestali s blokadom."
Uzasno bih volio znati kakvi to timovi istrazuju pozicioniranje na trazilicama i po kojim osnovama kad je jedini koji bi mogao dati tocan odgovor upravo sam Google, a vec i sam autor tvrdi da je to Mudrinic odradio bez znanja Googlea....na njihovoj trazilici...koju samo i iskljucivo oni kontroliraju....pametnom dosta, Onaj tko sazna makar nacelno kako se moze izvana utjecati na rezultate trazilica komotno moze za koji mjesec kupiti T-Com i ovu bankrotiranu drzavu te se proglasiti kraljem :) Ozbiljno sam ono gore mislio - plati kavicu nekom tko nesto prcka oko weba pa gledaj njegovu facu kad pocne citati sto je sve napisano :)

Evo recimo sto sam Google kaze o svom novom updateu, vjerujem da ce ti i bez poznavanja tematike sve biti jasno vec nakon prvih par recenica:
http://googleblog.blogspot.com/2010/06/our-new-search-index-caffeine.html

Isto tako nemojmo zaboraviti da sa Caffeine updateom Google sve vise stremi servirati oglase i rezultate pretrage personalizirane prema korsiniku. Probaj npr. traziti avio-karte pa ces primjetiti da ti se takvi rezultati pojavljuju jos danima u potpuno nevezanim pretragama, a da o oglasima na stranicama niti ne pricam - sve je to dio web price i tehnologija o kojima mozemo nagadati ali treba biti jasno da dvoje ljudi nece za isti pojam dobiti iste rezultate pretrage.

I za kraj kao krunski argument - za pojam "Ivica Mudrinić" papar.blog.hr je upravo na google.hr vidljiv na sedmom mjestu, odmah ispod linkova na najjace HR web poratle.
Ili upit "Ivica Mudrinić stan" kao prva dva linka link izbacuje upravo ovaj tekst na pollitika.com, te kao sesti na zagreb-forum

Tko je glasao

Andrej ne obmanjuj

Andrej ne obmanjuj javnost!!!

Prvo kakav si ti to bloger koji ima tisuće posjeta kada na ovom portalu imaš samo jedan pro-forma dnevnik. Član si tri godine i u te tri godine nemaš nego jedan nesuvisli tekst. Dakle što bi se reklo u laži su kratke noge.

Ovo ostalo što si napisao je gomila besmislica. Ali nije besmislica da postoje provokatori po forumima. Plaćeni. Takozvani gerila marketing. Od stvarnih članova nekih internet zajednica razlikujemo ih po tome što samo komentiraju, a ne pišu vlastite postove.

Ova tvoja kvazi-stručna objašnjenja su toliko smiješna da čak i sam kažeš da si napisao gomilu komentara, a da nisi niti dobro (samo si preletio tekst) niti shvatio što sam napisao.

Stručnost nije anonimna. Ne postoje anonimni stručnjaci. Stručnjak stoji iza svog mišljenja.

Istina je sve što sam napisao.
Istina je što Gale kaže da je zbrda-zdola napisano i da se teško hvata nit.

Jedino ja sad ovo mogu obrisati i napisati iz početka.

Tko je glasao

Kao sto sam i ocekivao, ne

Kao sto sam i ocekivao, ne svida vam se komentar koji ne ide u prilog vasoj krajnje supljoj teoriji i odmah se pokrene prica o placeniku i ad hominem uvredama.
ali ajmo stavku po stavku jer imate poprilicno losih pretpostavki i tvrdnji za nekoga tko zavrsava svoj komentar s "Istina je sve što sam napisao.".

1.Nigdje nisam napisao da sam bloger pa samim tim ne znaci da se te stotine tisuca ljudi motaju po mom blogu nego na jednom servisu druge vrste i koji nije fokusiran na HR.

2. Tocno, tri godine sam clan ovog bloga i nisam napisao gotovo niti jedan tekst, te tu i tamo pokoji komentar. Nigdje u pravilima nisam uocio da samo autori smiju biti clanovi i pisati komentare, da li se nesto promijenilo kroz ovo vrijeme ? I sto vas je tocno ponukalo da pronjuskate moj profil, bitnija vam je osoba umjesto komentara ?

3. Napisao sam gomilu besmislica ? Pa lako moguce posto (kao sto sam i napisao u prethodnom komentaru) je cijela SEO prica vrlo maglovita, ali vecina onoga na cemu sam bazirao moje tvrdnje je iz sluzbenog http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35769 iz cega je sasvim jasno zasto vas blog nema podloge biti na prvom mjestu da kraja postojanja interneta.

4. Guerrilla marketing nema aposlutno nikakve veze s onim sto vi mislite da je, a posebno ne sa "spavacima" po forumima - najbolja definicija s wikipedie " The objective of guerrilla marketing is to create a unique, engaging and thought-provoking concept to generate buzz, and consequently turn viral.". Nikakve veze sa Mudrinicevim spavacima ili vasom tehnikom detektiranja istih.

5.Vjerujem da su vam moja kvazi-strucna objasnjenja smijesna, jer se ne uklapaju u vasu teoriju koja je toliko suplja da ste se vec i sami opovrgnuli nakon par recenica.
Moj osvrt je bio iskljucivo na tehnicki dio price koji vam slzi kao baza za ocajnan pokusaj samopromocije i povrh svega bez imalo srama na takav uradak stavite naslov "Mudrinić cenzurira internet u Hrvatskoj! Hrvatski Tiananmen 2010". Grozno. Ali zanemarimo mene i moja lupanja, proucite sluzbeni calanak s Googlea koji datira jos iz 2005g.
http://googleblog.blogspot.com/2005/01/preventing-comment-spam.html nakon kojeg bi vam trebalo biti pomalo jasnije zasto za poziciju na trazilicama vase ponavljanje linkova u ovom tekstu od cak pet puta te Facebook lajkanje nema bas nikakav utjecaj. Da, "nofollow" tag je danas standard i koriste ga gotovo svi servisi ukljucujuci i ovaj. I za vasu informaciju, koristeci arhaicnu Google naredbu site: dosao sam do detalja da vas Papar blog ima jedan, da samo jedan direktan link kojeg Google racuna kao bitan faktor za pozicije na trazilicama :)

6. Gdje sam tocno naveo da sam strucnjak ? Mene SEO interesira onoliko koliko i svakog tko bilo sto radi na Internetu jer nam pozicije na trazilicama jamce kvalitetan i iskoristiv promet, od lajkanja po Facebooku se jos nitko nije usrecio. Dakle proucavam temu iz javno dostupnih izvora i nakon skoro deset godina prakse mogu slobodno ustvrditi da znam gotovo jako malo, jer se prica oko trazilica mijenja dolsovno iz dana u dan. U danasnje doba smatrati poziciju br.1 na trazilicama kao obiteljsko nasljedstvo je u najmanju ruku urnebesno, da ne upotrijebim neku drugu rijec.

Dakle kao sto vidite, da se odgovoriti na komentar i bez osobnih napada. Ali meni sad nesto nije jasno: malo prije sam za probu ukucao "Ivica Mudrinic"i stanje je sljedece:
1. www.t.ht.hr " Ivica Mudrinić - T-Hrvatski Telekom"
2. dalje.com " Ivica Mudrinić ima plaću od 183.400 kuna - Arhiva - Profit"
3. nacional.hr "Ivica Mudrinić, novi mandat hrvatskog gospodara telekoma"
4. seebiz.eu " SEEbiz.eu - Telekomunikacije - DRŽAVNI PAKET: Ivica Mudrinić ..."
5. vecernji.hr " Vecernji.hr - Ivica Mudrinić i iduće će tri godine biti ..."
6. 24sata.hr " 24sata - Ivica Mudrinić, šef Uprave HT-a, na posao ide pješice"

Za sada sve bas onako kako ispravne trazilice i rade, Gugl je shvatio da se radi o osobi cije se ime cesto pojavljuje u medijima pa je za prvi na trazilici odabrao korporacijsku stranicu (tako i treba), a onda sljedecih nekoliko na najnovije clanke na najposjecenijim stranicama u drzavi iz koje dolazi onaj tko postavlja upit. Ne moze biti bolje.

Ali idemo dalje:
7.papar.blog.hr "Ivica Mudrinić i Gašper Gaćina!!! - Anti - Corruption Program ..."
8. pollitika.com " Ivica Mudrinić - pollitika: Neovisni, ali ne i neutralni" (prva dva teksta su vasi)

Pa sto je ovo, da li je Mudriniceva moc oslabila ili se Google opametio preko noci pa pokazao zube ? :)))

Retoricko pitanje - da li osjecate potrebu za javnu ispriku clanovima i posjetiteljima ovog servisa sto ste ih obmanuli sto zbog trenutka nepaznje sto zbog neznanja , sto zbog ocito velike zelje za samopromocijom ?

Tko je glasao

Idem od kraja: Moja velika

Idem od kraja:

Moja velika želja za samopromocijom.

Dakle 2000. dobijem otkaz. To prenesu sve tiskovine u RH. Od Jutranjeg, Večernjeg, Vjesnika, Novog Lista do Karlovačkog, Zadarskog itd... Ja nisam niti znao da postoje tolike tiskovine.

Svi ti mediji objave Mudrinićevu "Objavu za medije" u kojoj se mene kleveće.

Onda ide sudski postupak. Na ročišta dolaze tri novinara. oni svojom mrežom dalje dostavljaju vijesti ostalim redakcijama i tijek postupka se opet objavljuje u velikom broju tiskovina.

Onda dođe presuda i nitko ne prenese presudu. Vijest je prvo odbila prenjeti HINA. Ja sam presudu bez komentara dostavio svim redakcijama i novinarima poimenično. Nisu objavili. Tek nakon 6 mjeseci Večernji List je objavio presudu navodeći krivo moje ime tek tako da nema vijesti u pretraživaču.

Toliko o tome kako nema cenzure i kako sam ja očito željan samopromocije.

Ovo dalje se ne razumijemo. Ne zbog mog neznanja nego zbog potrebe da se prije komentara pročita tekst koji se komentira. A ja se jesam ispričao jer je tekst napisan malo zbrda zdola.

Tko je glasao

Papar,

Ja ti doista iskreno želim sreću u borbi protiv Golijata i nemoj preemotivno shvaćati našu diskusiju o tehnikalijama. One su ipak relevantne u smislu cenzure na Internetu.

A ovo što si spomenuo vezano za (samo)cenzuru ostalih medija, na žalost, nije ništa novo i zato ih ja više ni ne čitam/gledam, osim povremeno.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

pustimo na trenutak samopromociju i guerilla marketing

nažalost nisam jučer pokušala ukucati Mudrinića u Google pa ne mogu sa sigurnošću reći;
jučer Google uopće nije (u 449 rezultata - koliko ih danas meni nudi) davao ta dva sporna linka?
Ekipa, je li itko probao?

Tko je glasao

Kao sto sam i pretpostavljao,

Kao sto sam i pretpostavljao, sada se preslo na ad hominem pricu jer se netko drznuo primjetiti da je teorija malo klimava ?

Posto vidim da me se uredno prozvalo lazljivcem i placenikom nije mi problem detaljno obrazloziti sve detalje price, a kako sada nisam na iPhoneu mogu i obrazloziti pojedine detalje inicijalnog posta (samo tehnicke)

1, Naime postoji svijet i izvan blogova i nigdje nisam napisao da sam bloger. To sto imam servere i relativno prometne siteove ne znaci da se automatski radi o blogovima, zar ne ?

2. Tocno, ovdje sam registriran ravno tri godine i moja aktivnost se svodi uglavnom na pojedine komentare jer se drzim da ako nemam sto pametno reci onda uglavnom sutim.
To sto se vi nakon moja dva komentara koji vam nisu po volji odlucili prouciti moj opus i napisati prilicno los ad hominem napad sasvim dovoljno govori o vama.

3. Da sam napisao hrpetinu besmislica ? Lako moguce, ionako se radi o temi u kojoj svi pomalo nagadamo jer Google pravu istinu krije kao poslovnu tajnu ali se uglavnom baziralo na donekle poznatim cinjenicama od kojihje vecina publicirana i od samog Googlea kao smjernice za webmastere. Zanimljiva teza o guerrilla marketing i "spavacima" ali jedno s drugim nije bas nikako povezano.

4. Nisam htio gnjaviti publiku koju nacelno ta tema o tehnikalijama ne zanima, ali ako doista inzistirate vrlo rado cu detaljno pojasniti svaki aspekt (tehnicki) zasto gornja prica ne drzi vodu, a kako vidim i prema komentarima ostalih sudionika vec je i laicima jasno da ne drzi vodu. Npr. cak ste pet puta (napadno) u clanku napisali direktan link na svoj blog iz samo vama znanih razloga, a kako su algoritmi trazilica i njihovih robota sve savrseniji normalno je za ocekivati da ce se ovo detektirati kao pokusaj spama te backlinkovi s pollitika.com prema vasem blogu vise nece biti relevantni jer ce trazilica smatrati da je u igri prljav pokusaj samopromocije. Kako javno poznata opcija Google trazilice link:papar.blog.hr daje samo jedan backlink za doticni blog i to s ovog sitea vise je nego jasno zasto nije tamo gdje bi autor prizeljkivao. Preporucam i prouciti sto znaci No-Follow tag kojeg koriste gotovo svi forumi, blogovi pa i Facebook http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow. Pojednostavljeno - to sto se link na vas site pojavljuje na tim servisima trazilice ne uzimaju ozbiljno ih zanima po pitanju pozicije.

5. Nigdje nisam napisao da sam strucnjak na tom polju jer nisam, ali poznavanje logike i nacina rada trazilica je dio price o kojem svatko tko se imalo bavi webom poprilicno ovisi pa je logicno da o toj temi zelim znati cim vise. Da ste odvojili svega koju minutu i zeljeli upoznati nacin rada trazilica i vama samima bi bilo jasno da niste u pravu, ali onda ne bi nastao ovako bombastican tekst, zar ne ?

I posto ste me nekoliko puta optuzili da sam lazljivac, a za sebe naveli "Istina je sve što sam napisao" kako objasnjavate danasnji rezultat na Googleu kada se ukuca Ivica Mudrinić:

1. link na sluzbene stranice T-Coma "Ivica Mudrinić - T-Hrvatski Telekom"
2. na portalu dalje.com "Ivica Mudrinić ima plaću od 183.400 kuna"
3. na Nacional.hr "Ivica Mudrinić, novi mandat hrvatskog gospodara telekoma"
4. na seebiz.eu " DRŽAVNI PAKET: Ivica Mudrinić ..."
5. na Vecernji.hr " Vecernji.hr - Ivica Mudrinić i iduće će tri godine biti ..."
6. na 24sata - "Ivica Mudrinić, šef Uprave HT-a, na posao ide pješice"
....i sad nevjerojatan rasplet, potpuno neocekivan:
7.papar.blog.hr/.../ivica-mudrini-i-gaper-gaina.html
8.te link na http://pollitika.com/tag/ivica-mudrinic gdje su prva dva upravo vasa teksta :)

Mudrinicu oslabila moc kontrole Interneta ili Google se opametio ?
Da li vam je sada barem malo neugodno ?

Tko je glasao

Papar, nema potrebe za

Papar,

nema potrebe za brisanjem i pisanjem iz početka.
Sve se može pojasniti i nadopuniti u komentarima.
Zahvaljujem Ti na ovim tekstovima, koji su za mene bili vrlo informativni, kao i linkovi koje si nam dao.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Papar,

Ajde, daj si malo truda i pokušaj razjasniti - tema je i zanimljiva, a još više važna.

Svima je jasno na da Internetu postoji između ostalog i hrpa smeća, laži i dezinformacija. S druge strane, sve je više ljudi kojima je Internet zamijenio ostale medije (televiziju, radio, novine), čak su i klasičnu međusobnu komunikaciju zamijenili "virtualnom". Zato nipošto nije nevažno znati nešto više o tome kakve mogućnosti u smislu cenzure i manipulacije postoje na Internetu.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Danas 14.10.2010. informiran

Danas 14.10.2010. informiran sam o stanju mojih kaznenih prijava. 29.09.2010. (dan nakon gostovanja na OTV-u) konačno je pokrenut postupak slanjem zahtjeva PU Zagrebačkoj Odjelu gospodarskog kriminaliteta (ide novi dnevnik, hvala svima na podršci projektu).

Tko je glasao

Hrpa gluposti napisanih iz

Hrpa gluposti napisanih iz neznanja i zbog zelje za samopromocijom.
Da previse ne kompliciram s detaljima: sredinom travnja ove godine zazivio je "revolucionarni" Googleov algoritam koji je doslovno preko noci sve nas koji posredno ili direktno zivimo od pozicije na trazilicama nagnao da zaboravimo sve sto smo znali.

Pozicije na trazilicama vise ne osciliraju na mjesecnoj bazi nego prakticki iz sata u sat te bez javnosti poznatih kriterija, ali je vise nego jasno da su razni oblici materijala iz socijalnih mreza (pa i blogova) drasticno izgubili na vaznosti. Sto uopce nije niti cudno posto se blogovi nemilice zloupotrebljavaju u SEO prici oduvijek.

Da Mudrinicu taj blog tako jako smeta vec bi ga odavno ugasio jednim telefonskim pozivom omiljenom odvjetnickom uredu bez potrebe da se hackira Google :)

Moja tvrdnja s moze vrlo jednostavno provjeriti i ulaganjem koje stotine dolara u Google AdWords program te ce se link na spomenuti blog pojavljivati u obliku oglasa na svakoj stranici gdje se spomene Mudrinic, pa cak i na T-portalu :)

Dodatak:kolikk sam ovlas citajuci polovio, jednaki sadrzaj se pojavljuje na dvije razlicite web adrese ? Ako je to tocno onda to spada pod "duplicated content" sto se oduvijek od strane Googlea sankcioniralo penalima na trazilicama i drasticnim padom pozicije.

Dakle kolega. prica je znatno trivijalnija i mogao vam je pojasniti susjedov mali koji prcka oko weba, druga je stvar da li se vama takav odgovor svida.

Tko je glasao

Eto, hvala na objašnjenju.

(Već mi je malo dosta tih teorija zavjere bez uvjerljivih dokaza, koje nas jedino nastoje spriječiti da razmišljamo razumno i samostalno).

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bing-o

Kada bi se postavio upit za "Mudrinić stan" prvi rezultat bi bio http://papar.blog.hr.

Upravo takav rezultat ti se i prikazuje ako koristiš Bing:

Anti - Corruption Program Croatia
On nam je lijepo objasnio da je Mudrinić dobio veliki stan u Hrvatskoj zato što su ga u Kanadi tražili od Toronta do Klivlenda. A on im se nije dao.

papar.blog.hr · Cached page

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bravo!

@Bigulica

Pa to i govorim. Blokirao je Google. To je potvrda da je Mudrinić uveo Hrvatsku u krug zemalja zajedno sa Iranom i Sjevernom Korejom.

Tko je glasao

Svugdje se nažalost cenzurira

Svugdje se nažalost cenzurira internet (ko vjeruje tražilicama taj je blesav...) ... Cenzuru predvode najveći borci za slobodu Ameri onda slijedi cijela ekipa iz svih mogućih zemalja... (od istoka do Zapada...) Pitanje je samo koliko neka vijest ili tekst diraju u vrhovnike tih zemalja...

Justice for all !

Tko je glasao

Ne, to je potvrda da Bing

Ne, to je potvrda da Bing koristi drukciji algoritam i kriterije pretrage plus sto ima daleko manje lokaliziranih rezultata pa koristi i blogove.

Tko je glasao

Ajmo sad malo razmisliti!

U naslovu kažeš kako "Mudrinić cenzurira internet u Hrvatskoj". Ovdje veliš da je informacije blokirao Google. Ispada da su Google i Mudrinić u talu.

Zašto bi Google išta petljao s Mudrinićem? Zbog koga bi im vraga on bio interesantan? Zašto bi Googlu uopće bila zanimljiva bilo kakva cenzura u Hrvatskoj? Po čemu smo mi njima bitni?

Iran i Sj. Koreja su nešto drugo, kao i Kina...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ja nigdje nisam napisao da je

Ja nigdje nisam napisao da je to napravljeno u dogovoru s Googlom. Cenzura nije interesantna Googlu već Mudriniću i objasnio sam zašto.

Tko je glasao

Ovo su malo preozbiljne stvari da bi davao tako površne odgovore

Mudriniću i ne samo njemu cenzura može biti interesantna. Ja te pitam da objasniš na koju se foru mogu fejkati google rezultati, a da to ne radi sam google (a ti veliš da ne radi)?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@ Bigulica "Ovo su malo

@ Bigulica "Ovo su malo preozbiljne stvari"

Pa ja sam i napisao "Uvođenje cenzure u ovakvim stvarima nije bezopasno i benigno djelo. To je stravični zločin s ciljem prikrivanja strašnog gospodarskog kriminala"

Također ako pročitaš tekst tamo piše: "Da se radi o blokadi informacija iz Hrvatske jasno je kada se u pretraživač Google zatraže rezultati video zapisa za upit "Ivica Mudrinić". Tu su glavni rezultati pretraživača sa Youtube MislavSutalo's Channel. Ovi rezultati nisu još blokirani jer se nalaze na serveru koji nije u Hrvatskoj za razliku od servera blog.hr čiji promet može kontrolirati i pristup informacijama cenzurirati iz Hrvatske"

Na koji način konkretno je to realizirano to sada utvrđuje ekipa iz Hrvatske zajedno s ekipom izvana. No izgleda da su prije koji sat prestali s blokadom.

Da sam napisao istinu to je neosporna činjenica što se vidi čak i iz tvog komentara. Vidjeti ćemo razvoj dalje. No dramatična je činjenica da se još nitko u Hrvatskoj nije zapitao kako su u drugom krugu privatizacije prodali većinski paket DT-u direktnom pogodbom iako je u Ugovoru iz prvog kruga bilo jasno navedeno da DT ne može kupovati dionice niti preko posrednika. još su im pritom produljili monopol za dvije godine.

U državi je uvedena cenzura. Mudrinić, Smolec i Roksandić moraju kazneno odgovarati zbog toga, a Mudrinić, Linić, Fižulić i ostali zbog drugog kruga.

Idem spavati.

Tko je glasao

Objasnio si zasto bi im mogla

Objasnio si zasto bi im mogla biti interesantna cenzura. Kao i bilo kome iole kompromitiranom u RH. No to jos uvijek ne znaci puno.

Tko je glasao

Hmh. Kako je to uopce moguce?

Hmh. Kako je to uopce moguce? Sto Mudrinic ili hrvatski DT mogu uciniti da bi tvoj blog pao tako nisko na googlu?

Tko je glasao

Ja to ne mogu vjerovati!

Budući da ne mogu popraviti prethodni komentar, evo i pripadajućeg bingovog linka ovdje:

http://www.bing.com/search?q=mudrini%C4%87+stan&form=MSNH14&qs=n

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

O cemu je ova tema? O

O cemu je ova tema? O kriminalu za vrijeme Racana, Mudrinicu ili cenzuri na internetu? Ovo je prilican buckuris bez glave i repa, s jakim frazama bez poantiranja. Treca liga. Od ludicnog covjeka koji se zna onako kvalitetno izrazavati (gledo tvoj nastup i prosljedio ga naokolo) ocekivao bih nesto smisleniji post.

Tko je glasao

E vidi ga sad. Dobro istina

E vidi ga sad. Dobro istina je da sam nakucao direktno bez pripreme iz glave, jer je povod aktualan. Dogodilo se danas. Na cenzuru mislim. A to nije benigno. A da treba stilski, pa i dizajnerski doraditi to sigurno stoji.

Tko je glasao

OK. Da se vratimo na temu.

OK. Da se vratimo na temu. Koliko mi je poznato, postoje kompanije kojima platis da te dignu ili spuste na google trazilici. Ivica Mudrinic ili bilo tko drugi tu uslugu moze platiti (koliko znam, legalno je, no u najgorem slucaju je uobicajeno u gerila marketingu) da mu taj posao obavi. Kao covjek sa placom od 200 000 kuna, vjerujem da mu novac za tako nesto nije problem.

Jeli to cenzura? Nisam siguran. Cenzura bi kako vidim bila kada bi iskoristio svoju POZICIJU da onemoguci pristup nekoj informaciji, a on ovu uslugu moze isfurati i kao bilo koja druga osoba, te naravno, to nece rezultirati nestankom informacije, vec njezinom tezom dostupnoscu.

Tko je glasao

Da i ne. SEO je cudna biljka

Da i ne. SEO je cudna biljka o kojoj svi zapravo nagadaju. Ali i na osnovi onoga malog sto se zna, dizati uzbunu i urlati o nekakvoj cenzuri na osnovi cinjenice da je neki blog iscurio sa prve stranice je u najmanju ruku neozbiljno. Jos pocetkom 2007g. Google je promijenio taktiku da daje prednost starosjediocima pa je poceo preferirati nove siteove s sadrzajem koji se cesto i aktivni mijenjaju te (da ne ulazim u detalje) koji posjeduju vlastitu infrastrukturu, citaj gdje je ulozena veca lova. S vremenom se pravila konstantno mijenjaju sto je i logicno,

Po toj logici sam mogao 2004g. na nekom free servisu otvoriti blog o uzgoju suncokreta, sakupiti nesto linkova i posjeta te ocekivati da kad jednom zasjednem na prvo mjesto Gugla tamo ostajem do kraja svemira :)

Surova istina glasi - kolega vrti blog koji se godinama nije promijenio (po kriterijima trazilica) , vrti se na javnom servisu te je dupliciran sadrzaj na vise domena - sve to je pod velikim NE u svakom SEO vodicu.

Tisuce ili milijuni posjetitelja mimo trazilice (npr. s pollitika.com) ne znace niti jednoj trazilici bas nista niti one to mogu znati.

Tko je glasao

Don't be evil

Koliko ja pak znam, možeš platiti Googlu da te digne na tražilici, ali ne možeš platiti da nekog drugog spuste na tražilici (to barem nije njihova službena politika).

Isto tako, ako se ne varam, cenzura u Kini je bila posljedica direktnog dogovora Googla i kineske vlade. Google se tu opravdava da je uvođenje cenzure bilo "manje zlo" od alternative (otpiliti google sasvim iz kineskog internetskog prostora). Ipak, taj presedan za mene nije nipošto pozitivan i od tada sumnjičavo gledam na Googlovu "Don't be evil" mantru.

S druge strane, Mudrinić Googlu sigurno nije niti izdaleka toliko bitan kao zarada iz Kine, da bi tu nešto googlovci mućkali (nema Mudrinić te novce).

Ako je za cenzuru odgovoran HT, pitam te papar da mi pokušaš objasniti je li tako nešto uopće tehnološki moguće, jer je to ipak tvoje područje.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ne, ne mozes platiti Googleu

Ne, ne mozes platiti Googleu dizanje na trazilic, mozes samo platiti da se pojave oglasi s tvojim linkom kod ukucavanja pojedinih pojmova koje sam definiras.
U teoriji kupnja oglasa (AdWords) ne utjece na poziciju na trazilicama, iako postoje indicije da to bas i nije sasvim tocno.

Spustanje nekog drugog ? Pa tesko da bi se takav imperij spustio na tako nisku razinu koja bi ih mogla kostati uzasno puno, a posebno ne u igri gdje se radi o nekom malom lokalnom blogu :)

Tko je glasao

jel tebi mozak ispo?

jel tebi mozak ispo?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ej Debe!

Ak' si dobar, reci, ak' si zločest, ne umišljaj da si car!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Nema ovdje digni ili spusti

Nema ovdje digni ili spusti na tražilici. Ovdje je nestalo. Drugo nestalo je nakon što se počelo postavljati pitanje o Stankovićevoj emisiji i unaprijed pripremljenim pitanjima koja je Stanković dobio od Maje Weber (HT-ov PR), a to je kriminal i obmanjivanje javnosti. Samo jedno pitanje nisu dogovorili.

Ovo je cenzura, pogotovo ako se pogleda drugi dio dnevnika koji govori o drugoj fazi privatizacije HT-a. No dobro priznajem da je dnevnik malo zbrda zdola.

Tko je glasao

Moj siteovi sa stotinama

Moj siteovi sa stotinama tisuca posjetitelja i na privatnim serveria svakodnevno skakucu sa prvih pa do pedesetih pozicija. Krataj pogled na specijalizirani webmasterworld forum sugerira da je to siroka pojava na razini svijeta. Jel to znaci da nas sve Mudrinic maltretira ?

Tko je glasao

Deutsche Telekom je podmitio

Deutsche Telekom je podmitio i lijeve i desne, i crvene i zelene....to se najbolje vidjelo na Varšavskoj.....nekim „čudom“ stop.
Čak je i ovakva pravna država bila prisiljena ispisati da su prosvjednici u pravu.
Ukratko, osim one ekipe „nasilnika“ koja je rušila onda ogradu (valjda na zgražanje zelenih) i građana koji su dolazili neovisno o bojama, samo privučeni izražavanjem nade da se takvo silovanje ipak neće provoditi, večina raznih je u uhodanim igrama..
A jadnik koji znalački nosi šal oko vrata, izvjesni Tomo, na isti se način zahvaljuje prosvjednicima, istim sarkazmom kao i transparentom braniteljima.
A zapravo zahvalan je udbi i lancima koji su mu omogučili da posrnula austrijska banka, pa mađarska stave hypotekarnu šapu, pa taj lopina Ivica koji silnu nareketarenu lovu impulsima pere preko ovih gradnji.
a o podršci ministarstava kulture i ZAŠTITE OKLIŠA, PROSTORNIG UREĐENJA i gradnje da ne govorim. Milan je samo htio-nehtio podrška.
A skupština grada je jedna politička ne-volja.
Sve skladno

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci