Tagovi

?as za rešitev hrvaškega vprašanja te?e

Najprije, dignite ruku svi oni koji niste razumjeli gornji naslov. Jeste? A sad svi koji ste dignuli ruku, na?ite svoje ?itanke iz prvog razreda osnovne škole i ponovite gradivo. Jer, naslov, iako na slovenskom, lako je razumljiv svima, i iako je jezik ovog portala hrvatski, inzistiram na ovakvom naslovu, jer njegova razumljivost samo pokazuje koliko toga zajedni?kog imaju Hrvati i Slovenci, iako su u zadnje vrijeme po?eli i jedni i drugi graditi bodljikave žice na obje strane "meje".

Slovenski list "Mag", prilog "Dela" objavljuje (a Jutarnji prenosi) intervju sa slovenskim ministrom vanjskih poslova Samuelom Žbogarom, u kojem on navodi da je "mogu?nost da Slovenci o pitanju ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora EU odlu?uju referendumom sve realnija". Što je u tome sporno?

Referendum je jedan od najboljih oblika izravne demokracije (posebno popularan npr u Švicarskoj). Referendumom gra?ani izražavaju svoju volju koja im se garantira ustavom, a to je da "vlast pripada narodu":


Ustava Republike Slovenije

1. ?len
Slovenija je demokrati?na republika.
(...)
3. ?len
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo?be.
V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po na?elu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Stoga, de facto, u referendumu nije ništa sporno. Ali, postoji veliko ALI:

Za demokraciju je izrazito važno postojanje dobre informiranosti gra?ana. Gra?ani ne mogu efikasno izražavati svoj stav na izborima i referendumima ako nisu dobro informirani, odnosno ako svoj zaklju?ak temelje na nedostatku pravih informacija ili na iskrivljenim informacijama. To u povijesti nije bilo ništa novo, a ni u sadašnjosti, i o?ituje se upravo u velikoj mo?i PR i marketinških kompanija koje one imaju u vrijeme bilo kakvih javnih politi?kih odluka, kao i u velikoj mo?i medija.

Zato je vrlo zanimljivo na koji na?in se slovenski mediji postavljaju prema "hrvaškom vprašanju". Kada god bude neki "incident", o tome se izvještava tendenciozno, ta vijest dobiva prvo mjesto u svim središnjim informativnim emisijama i na naslovnicama novina, i o svemu se izvještava na na?in koji daje naslutiti da su "Hrvati opet nešto zakuhali". Svaki put je ona druga strana kriva, jer, naravno, medijima trebaju udarne vijesti, s druge strane, igrati na kartu jeftinog nacionalisti?kog populizma je vrlo profitabilno jer daje odmah vidljive rezultate, a vlastitu krivnju se ne smije priznati jer je to porazno za vlastiti ego, a na kraju krajeva i za vlastitu lisnicu, vlastite interese, vlastitu politi?ku i društvenu mo?.

Iz toga nužno proizlazi eskalacija sukoba, o ?emu svjedo?i posljednjih nekoliko tjedana,a dovoljno je malo pregledati forume na stranicama nekih slovenskih novina, npr Delo.si. Zanemarimo sad one izjave o "moralnom pravu Slovenaca na more" i o prikrivenoj želji nekih slovenskih krugova da Hrvatska plati za sve one nepravde koje je Sloveniji npr nanijela Italija (oduzimanjem izravnog pristupa otvorenom moru i sli?no). Tamo se vrlo ?esto spominju i izjave kao što su one da su Istra i Me?imurje, npr. "oduvijek bili slovenski". Ne treba ni napominjati da ta izjava nije to?na ni najmanje.

Pogledajmo primjer Me?imurja: osim što Slovenija traži za sebe dijelove teritorija preko Mure koji su oduvijek bili u vlasništvu i u katastru hrvatskih gra?ana, ?esto se spominje i šire podru?je Štrigove. Istina je ovakva: da, to podru?je je doista bilo priklju?eno Mariborskoj banovini u Kraljevini Jugoslaviji, i u njezinom je sastavu bilo gotovo desetak godina, sve do II. svjetskog rata kad su se okupatori Nijemci povukli na staru hrvatsko-štajersku granicu izvan podru?ja Štrigove. I poslije rata to podru?je je djelomi?no bilo pod upravom Ljutomera i Maribora. No, treba napomenuti da svi povijesni podaci pokazuju da je to podru?je oduvijek bilo integralni dio Me?imurja, i da je to priklju?enje slovenskoj upravnoj centrali bilo samo "preraspodijeljivanje" u okviru tadašnje države, a bez ikakvih pravnih, društvenih i povijesnih temelja. Zaista je bez ikakvog temelja tvrditi da je to podru?je "slovensko", a još je gluplje tvrditi da je cijelo Me?imurje slovensko.

No, glavna tema ovog dnevnika jest referendum, a ne granica u Me?imurju, no taj primjer samo pokazuje eskalaciju nacionalizma koju slovenska vlada o?ito potiho potpiruje. Prijetnja referendumom može se promatrati kao oblik teškog diplomatskog pritiska, i jednostavno je žalosno i tragi?no da je slovenska vlada podlegla zovu slovenskih nacionalista, a sve radi svojih vlastitih, kratkoro?nih politi?kih interesa. Slovenski se nacionalizam teško može usmjeriti ka Italiji ili Austriji, i zato je usmjeren ka Hrvatskoj. Na našu, ali i njihovu štetu.

Pojasnimo to još jednom: u slu?aju da do?e do referenduma, a u situaciji medijske i politi?ke , usu?ujem se re?i, manipulacije, ishod tog referenduma je vrlo neizvjestan. Dapa?e, moglo bi se dogoditi da Slovenci odbiju pristup Hrvatske EU (a ja se toplo nadam da tamo preko još uvijek ima ve?ina pametnih ljudi koji znaju razmišljati svojom glavom). A ako Slovenija na referendumu odbije pristup Hrvatske EU, to ?e imati katastrofalne posljedice za Hrvatsku, Sloveniju, njihov me?usobni odnos, cijelu ovu regiju i zapravo ?itavu EU.

Naime, Slovenija i Hrvatska su stoljetne saveznice, zemlje koje su prirodno usmjerene jedna na drugu; zemlje ?iji stanovnici su jedni drugima prijatelji, i nije ništa neobi?no da veliki broj stanovnika Hrvatske zna slovenski, posebno oni u blizini "meje", što je bogatstvo za koje su nažalost uskra?eni oni koji žive malo dalje od te "meje". Isto tako vrijedi i obrnuto: dobar dio stanovnika Slovenije zna i razumije hrvatski. Je li to europski? Naravno da je: jer prava ideja EUrope (i Europe) jest rušenje granica (previzionarska ideja za neke sku?ene umove). U svakom slu?aju, Slovenija i Hrvatska su partnerske zemlje i to trebaju biti.

Odbijanjem ulaska Hrvatske u EU, a ?vrsto vjerujem da je europska perspektiva i ta europska ideja prirodno okruženje u kojem Hrvatska treba biti), ti odnosi bi se narušili do granice neprepoznatljivosti, do granice neprijateljstva. Nakon toga, protekla bi stolje?a do ponovnog pomirenja (a uzevši u obzir i našu uzavrelu balkansku krv, možda i više). Naravno, ne mislim da je hrvatska strana potpuno nevina, ali ovaj je dnevnik i više nego opravdano usmjeren ka slovenskoj politi?koj "eliti" (predvo?enoj vje?nim slovenskim ministrom vanjskih poslova, D. Rupelom).

Situacija eskalira, i što da se radi? Nije vrijeme za neprijateljstva...i zato, u ovoj novoj 2009. godini, poželimo i hrvatskim i slovenskim politi?arima da pri svojim djelima razmišljaju o vremenskim razdobljima mnogo duljima od jednog izbornog mandata. Kratkovidnost nije nešto što funkcionira na duže staze.

hyeronimus.mojblog.hr

Komentari

Sređivanje pravosuđa je

Sređivanje pravosuđa je jedan od preduvjeta funkcioniranja unutar EU čije se uređenje temelji na poštivanju četiri slobode (kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala), a lustracija s tim nema nikakve veze.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Maastrichtski ugovor, koji

Maastrichtski ugovor, koji je temelj za uspostavu Europske unije, jasno propisuje tri stupa na kojima počiva Europska unija.
To su, redom:

1. zajednička europska politika, koja obuhvaća:
- carinsku uniju
- jedinstveno zajedničko tržište
- zajedničku ribarsku politiku
- zajedničko konkurentsko pravo (competition policy)
- ekonomsku i monetarnu uniju (Eurozona)
- državljanstvo Europske unije
- obrazovnu i kulturnu politiku
- prometnu politiku (transeuropske mreže)
- zaštitu potrošača
- zdravstvenu skrb
- istraživačku politiku (framework programi, trenutno aktualan FP 7)
- zaštitu okoliša
- Schengenski ugovor
- socijalnu politiku
- politiku azila i imigracijsku politiku

2. zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, koja obuhvaća:
- vanjska politika: ljudska prava, demokracija, humanitarna pomoć
- sigurnosna politika: EU bojne grupe , mirovne akcije, zajedničke obrambene akcije

3. zajedničku suradnju u policijskim i pravosudnim temama:
- krijumčarenje droge, oružja, ljudi, terorizam, organizirani kriminal, ekonomski kriminal

Članak B Maastrichtskog ugovora definira:

Unija će si postaviti slijedeće ciljeve:

- promociju ekonomskog i socijalnog razvoja, uravnoteženog i održivog, posebno kroz stvaranje područja bez unutarnjih granica, kroz jačanje ekonomske i socijalne kohezije i kroz uspostavu ekonomske i monetarne unije, uključujući na kraju i jedinstvenu valutu u skladu s odredbama Ugovora;

- očuvanje i potvrda njezinog identiteta na međunarodnoj sceni, posebno kroz implementaciju zajedničke vanjske i sigurnosne politike uključujući i eventualni okvir za zajedničku obrambenu politiku, koji može s vremenom voditi ka zajedničkoj obrani

- jačanje zaštite prava i interesa državljana njezinih zemalja članica kroz uvođenje državljanstva Unije

- razvoj uske suradnje u području pravosuđa i unutarnje politike

- očuvanje "acquis communautaire" u potpunosti (...)

Tko je glasao

društvo, ajde dosta je bilo

društvo,

ajde dosta je bilo s tim minusima
minusi NE SLUŽE tome da iskažete da li se s nekime slažete ili ne nego tome da nagradite ili kaznite dobro tj. loše argumentirani dnevnik ili komentar

ovdje očito ima ekipe koja apsolutno ne tolerira tuđe mišljenje ako se slučajno ne poklapa s njegovim vlastitim, a ima i djece koja nisu odrasla pa se onda lijepe minusi tamo gdje ne bi trebali

ne vidim po čemu je gornji komentar zaslužio minus, doista ne vidim

p.s. nemojte to zloupotrebljavati jer me to polako ljuti

Tko je glasao

Pazi, pazi, i za ovaj gornji

Pazi, pazi, i za ovaj gornji komentar sam dobio minus. Pogodite od koga. Pitam se zašto, jel? Nek nam davatelj minusa svima javno objasni. Je li to zato jer je ovaj komentar uvredljiv? Provokativan? Daje netočne informacije? Nekonstruktivan?
Prosudite sami.

Tko je glasao

Opet se plačeš za jedan

Opet se plačeš za jedan minus, a djeliš minuse za jednostavna pitanja.

Zaobilazil sam te izvjesno vrjeme, jel si rekel da te pustim na miru, no to ti nije bilo za prav, vjerojatno iz razloga da me nemreš zajašit.

Onda si mi počel djelit minuse kod diskusije s drugim članovima pollitika.com.

Zaboravil si napisat da se u EU usklađuju zakoni, a kad sam ja od Nemesis dobil minus na moj komentar o tom usklađivanju, onda si joj ti dal plus.

Tko je glasao

Nisi ti Skviki ništa mene

Nisi ti Skviki ništa mene pustio na miru. I dalje pomno pratiš što ja pišem i uredno mi dijeliš minuse i kontriraš i provociraš kad god imaš prilike.
Ja sam spreman radi uspostave komunikacije i pivo ti platiti kad dojdeš u Zagreb, ali to ne namjeravam raditi osobi koja bi mi bila spremna pljunuti u lice, jer od tebe ne vidim apsolutno nikakve spremnosti na komunikaciju. Dapače, i dalje ustraješ samo u dijeljenju minusa svojim "ne istomišljenicima". Ako to nije zlonamjera, onda ne znam što je. Jer to sigurno nije "kultura dijaloga". Tak da od pive niš - na tvoj vlastiti zahtjev.

Tko je glasao

Hyeronimus, Ja pratim sve

Hyeronimus,

Ja pratim sve kaj drugi pišeju na pollitika.com jel se može puno naučit, a čovjek uči dok je živ.

Ti si mi posebno interesantan jel smatram da si inteligentna osoba, a to si i dokazal.

Možeš ti i bolje pisat, no političko sljepilo ti u večini neda.

Vidiš, ja sam pil pivu s fašistima i komunistima. Čak su neki bili tak zadojeni sa svojim idejama, da nije za vjerovat.

Uvjek se je ta završila u želucu, a ne na tuđem licu.

Tko je glasao

Ja pratim sve kaj drugi

Ja pratim sve kaj drugi pišeju na pollitika.com jel se može puno naučit

Pa znamo da pratiš sve kaj drugi pišeju. Vidi se po tvojim minusima.

Političko sljepilo? Misliš, "moji stavovi koji nisu isti kao tvoji"?
Nemoj biti takvo dijete, jer u tvojim godinama to zaista nema smisla.

Kažeš: dao si mi minus jer "nisam napisao da se u EU usklađuju zakoni". Vidiš, to si mogao ispod lijepo napisati i dodati, a ne sa svojeg stajališta proglasiti komentar nekonstruktivnim, kad to on nije. A ako ti ne vidiš da iz "zajedničke EU politike" slijedi i to da se "usklađuju zakoni" (dakle, ja sam to napisao), onda ti zaista ne mogu pomoći, i tome sigurno s tobom neću raspravljati. Ili imaš argumente, ili ti je možda bolje da šutiš, ako samo misliš provocirati.

Pametnome bi to trebalo biti dosta.
Tebi, pretpostavljam, neće biti.

Tko je glasao

Ja sam, Skviki, ponosna i

Ja sam, Skviki, ponosna i počašćena kad od tebe dobim minus. Vjerujem da je osjećaj obostran :)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nek kaj, samo ti nastavi.

Nek kaj, samo ti nastavi.

Tko je glasao

temelji na poštivanju

temelji na poštivanju četiri slobode (kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala)

One koje treba lustrirati nisu poštivali ta načela, a plus toga su zatvarali ljude koji su kritizirali te njihove radnje.

Interesantno da se jedna osoba poziva na temelje četri slobode, a protiv je objavljivanje imena ljudi koji su ih kršili.

Daj nam objasni zbog čega to radiš.

Tko je glasao

One koje treba lustrirati

One koje treba lustrirati nisu poštivali ta načela, a plus toga su zatvarali ljude koji su kritizirali te njihove radnje.

U vrijeme kad se to događalo Hrvatska nije bila pretendentica na članstvo u EEZ. EU uredno penalizira, a ne lustrira, sve koji krše bilo koju od četiri slobode, čak i kad su kršitelji države članice. Ako ti misliš da će se EU bakćati s udbašima i kosovcima, grdo se varaš. To je unutarnji problem Hrvatske. EU nas prima kao kandidate za ravnopravno sudjelovanje u javnim poslovima pod zajedničkom ingerencijom zemalja članica, a ne kao snishodljive kmetove koji traže pokrovitelja za istjerivanje nekih samo njima važnih pravica.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Slovenci su u doba primanja

Slovenci su u doba primanja u EU imali poprilično gafova: vojna okupacija hrvatske katastarske čestice Sveta Gera, neriješene granice sa zapadnim susjedom (Hrvatskom), pravni skandal odnosno afera izbrisanih (18.305 neslovenaca preko noći izbrisani iz popisa stalnih stanovnika) i prateća tužba u Bruxellesu zbog kršenja ljudskih prava, slučaj Ljubljanske banke koja je oštetila 300.000 štediša za 800 milijuna €, nategnuto oprošten dug suvlasniku od 200 milijuna € za neisporučenu električnu energiju, jednostrano proglašenje gospodarskoga pojasa uz istovremeno tužakanje susjedne strane koja ga je također namjeravala proglasiti, ksenofobija iskazana prema slovenskim Romima, itd., itd.
EU nije nikakva obećana zemlja, ona je samo neuspješna kopija SAD-a s tom razlikom što će male države uvijek biti u podređenu položaju. Ima li u EU korupcije? Ima. Ima li trgovanja ljudima? Ima. Ima li ksenofobije? Ima. Marširaju li neonacisti gradskim ulicama. Naravno. Ima li na vlasti radikalnih desničara? Ima. Pitanje je čega tamo nema. Ovako nesređena Hrvatska u EU može samo propasti jer će je zbog nekonkurentnosti tržište progutati, a kako smislenu politiku nikada i nije vodila postat će zatočenikom tuđih interesa. Na žalost, opet izabiremo manje zlo, a manje je zlo biti dijelom Europe jer ćemo tek tada shvatiti što znače red, rad i disciplina, no pitaj Boga što će uopće ostati od nas i bi li bilo bolje osnovati Balkansku uniju te tako u startu onemogućiti daljnje ucjene sa zapada.
Istina, Slovenci i Hrvati imaju dobrosusjedske odnose, ali ne u svim pograničnim mjestima kako bi se iz tvoga teksta dalo naslutiti (moji žive u obje države). Iako tekst smatram dobrim, on je općenit i ne daje uvid o stanju na terenu, a on je daleko od onoga što nam donose površni mediji.

Tko je glasao

EU nije nikakva obećana

EU nije nikakva obećana zemlja, ona je samo neuspješna kopija SAD-a s tom razlikom što će male države uvijek biti u podređenu položaju. Ima li u EU korupcije? Ima. Ima li trgovanja ljudima? Ima. Ima li ksenofobije? Ima. Marširaju li neonacisti gradskim ulicama. Naravno. Ima li na vlasti radikalnih desničara? Ima. Pitanje je čega tamo nema. Ovako nesređena Hrvatska u EU može samo propasti jer će je zbog nekonkurentnosti tržište progutati, a kako smislenu politiku nikada i nije vodila postat će zatočenikom tuđih interesa. Na žalost, opet izabiremo manje zlo, a manje je zlo biti dijelom Europe jer ćemo tek tada shvatiti što znače red, rad i disciplina, no pitaj Boga što će uopće ostati od nas i bi li bilo bolje osnovati Balkansku uniju te tako u startu onemogućiti daljnje ucjene sa zapada.

Ovakvo me razmišljanje uvijek ostavi bez teksta. Pa..jel tko rekao da u Europskoj uniji teče med i mlijeko? Ima li u EU zločina? O, gle čuda, pa ima! Ima li negativnih pojava, zla, loše politike, korupcije? Gle čuda, pa EU zaista nije mjesto gdje teče med i mlijeko. Mislim, koji je to argument.

Volio bih znati na temelju čega donosiš tvrdnju da je "EU samo blijeda kopija SAD-a"? Bilo bi dobro to potkrijepiti nekim povijesnim tvrdnjama, činjenicama itd.

EU možda nije savršena (gle čuda, EU nije savršena? pa kako je to uopće moguće??) , ali je definitivno mjesto gdje bi Hrvatska trebala biti. Kao, Hrvatska će unutar EU propasti zbog svoje nekonkurentnosti? Ma daj. A ovako samostalni i sami možemo se natjecati ni manje ni više nego s Kinom, SADom, jer mi smo već sada ekonomska velesila. EU će se naravno ponašati protekcionistički prema svojim zemljama, i gle čuda, ako Hrvatska postane dio te EU (a nije da ne postoji politička volja), onda će EU štititi i naše interese. A ono što je unutar EU loše ne možemo promijeniti ako smo izvan, zar ne?

Umjesto da budemo vizionari i vidimo Hrvatsku kao modernu zemlju otvorenih mogućnosti, koja je dio europskog prostora, i dio Europe, kao što je to oduvijek bila (reći će neki, od stoljeća sedmog, hihi), umjesto toga, EU gledamo kao "diktatora" i "ucjenjivača", pa onda kažemo da su nam Slovenci napravili neku uslugu. To se ne zove pozitivno gledanje na problem, to se samo zove pometanje problema pod tepih.

Jer, treba se zapitati: kome je u interesu podizati nove granice, a ne rušiti ih (posebno sa Slovenijom)? kome je u interesu da Hrvatska ne uđe u tu, usprkos svojoj nesavršenosti sređenu političku zajednicu europskih naroda i građana, nego da umjesto toga, Hrvatska bude i ostane u međunarodnoj izolaciji? Da, doista, kome je u interesu da Hrvatska i dalje bude taoc vlastite nesposobnosti, i umjesto da postanemo kao jedna Irska, Finska, Švicarska (koja je gle čuda, prihvatila Schengenski ugovor i srušila svoje granice prema toj zločestoj i korumpiranoj Europi) , mi bi se mogli pretvoriti u nekadašnju Albaniju, s betonskim bunkerima i strojnicama na svojim granicama? Jer, ako zatvorimo prozor, spriječit ćemo ulazak svih "stranih elemenata"...ali onda u sobi jednostavno postane zagušljivo i počne smrditi...

Tko je glasao

"Jer, treba se zapitati:

"Jer, treba se zapitati: kome je u interesu podizati nove granice, a ne rušiti ih (posebno sa Slovenijom)? kome je u interesu da Hrvatska ne uđe u tu, usprkos svojoj nesavršenosti sređenu političku zajednicu europskih naroda i građana, nego da umjesto toga, Hrvatska bude i ostane u međunarodnoj izolaciji?"

ZAR SMO ZABORAVILI NA ŽRTVE KOJE SU PALE U OBRANI CJELOVITOSTI I SUVERENITETA DRŽAVE KOJE NAM SADA NEKI EUROPSKI NASILNICI ŽELE UCIJENAMA OTETI?

Nije mi jasno kome je u interesu zabijati glavu i pijesak, i zatvarati oči pred odgovorom na to pitanje? Nije li i sljepcu sa štapom vidljiv jedini mogući odgovor na gornje pitanje, a on glasi: NACIONALISTIMA I UCJENJIVAČIMA JEDNE OČIGLEDNO DEMOKRATSKI NEZRELOG DRUŠTVA, KOJA MISLI DA ĆE SE ZLORABOM STATUTA EUROPSKE UNIJE PROŠIRITI NA TUĐI TERITORIJ!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Osim što se u potpunosti

Osim što se u potpunosti slažem sa svime što si napisao, Hyeronimuse, dodala bih da osobno priželjkujem što brži ulazak u EU upravo iz onih razloga koje drugi navode kao razloge protiv. Naša dokazana nesposobnost da samostalno, izvan šireg referentnog okvira (zakonodavnog, ekonomskog, kulturnog) koji ima funkciju bilo/i prisile bilo/i mirnog usklađivanja, dovedemo vlastitu zajednicu do stupnja uređenosti i funkcionalnosti, vodi nas direktno u propast.

EU pruža upravo takav referentni okvir i samim time daleko povoljnije uvjete za razvoj, nego tavorenje na margini marginine margine Europe s perspektivom vječne provincije i svega negativnog što takav položaj sa sobom donosi. Hrvati se vole natjecati, dokazivati i uspoređivati s drugima. Ako ništa drugo, u EU ćemo za to imati puno više prilika, nego što ih imamo u položaju u kojem smo danas.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sta cemo mi u EU kada nemamo

Sta cemo mi u EU kada nemamo uspostavljeno niti pravosudje? Sto cemo mi u EU kada su na vrhu drzave ljudi koji su samo sposobni otet i oteto prodat? Ko je ovdje lud?

Krivo pitanje, gale. Pravo pitanje bi bilo: zašto nam pravosuđe ne funkcionira? Zašto nam na čelu države nisu sposobni ljudi? Pa se ja pitam, tko je tu slijep? Slovenci? EU? Ili oni koji se ne pitaju prava pitanja?

Tko je glasao

Dižem ruku da mi je naslov

Dižem ruku da mi je naslov teksta potpuno razumljiv.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci