Tagovi

?as za rešitev hrvaškega vprašanja te?e

Najprije, dignite ruku svi oni koji niste razumjeli gornji naslov. Jeste? A sad svi koji ste dignuli ruku, na?ite svoje ?itanke iz prvog razreda osnovne škole i ponovite gradivo. Jer, naslov, iako na slovenskom, lako je razumljiv svima, i iako je jezik ovog portala hrvatski, inzistiram na ovakvom naslovu, jer njegova razumljivost samo pokazuje koliko toga zajedni?kog imaju Hrvati i Slovenci, iako su u zadnje vrijeme po?eli i jedni i drugi graditi bodljikave žice na obje strane "meje".

Slovenski list "Mag", prilog "Dela" objavljuje (a Jutarnji prenosi) intervju sa slovenskim ministrom vanjskih poslova Samuelom Žbogarom, u kojem on navodi da je "mogu?nost da Slovenci o pitanju ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora EU odlu?uju referendumom sve realnija". Što je u tome sporno?

Referendum je jedan od najboljih oblika izravne demokracije (posebno popularan npr u Švicarskoj). Referendumom gra?ani izražavaju svoju volju koja im se garantira ustavom, a to je da "vlast pripada narodu":


Ustava Republike Slovenije

1. ?len
Slovenija je demokrati?na republika.
(...)
3. ?len
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo?be.
V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po na?elu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Stoga, de facto, u referendumu nije ništa sporno. Ali, postoji veliko ALI:

Za demokraciju je izrazito važno postojanje dobre informiranosti gra?ana. Gra?ani ne mogu efikasno izražavati svoj stav na izborima i referendumima ako nisu dobro informirani, odnosno ako svoj zaklju?ak temelje na nedostatku pravih informacija ili na iskrivljenim informacijama. To u povijesti nije bilo ništa novo, a ni u sadašnjosti, i o?ituje se upravo u velikoj mo?i PR i marketinških kompanija koje one imaju u vrijeme bilo kakvih javnih politi?kih odluka, kao i u velikoj mo?i medija.

Zato je vrlo zanimljivo na koji na?in se slovenski mediji postavljaju prema "hrvaškom vprašanju". Kada god bude neki "incident", o tome se izvještava tendenciozno, ta vijest dobiva prvo mjesto u svim središnjim informativnim emisijama i na naslovnicama novina, i o svemu se izvještava na na?in koji daje naslutiti da su "Hrvati opet nešto zakuhali". Svaki put je ona druga strana kriva, jer, naravno, medijima trebaju udarne vijesti, s druge strane, igrati na kartu jeftinog nacionalisti?kog populizma je vrlo profitabilno jer daje odmah vidljive rezultate, a vlastitu krivnju se ne smije priznati jer je to porazno za vlastiti ego, a na kraju krajeva i za vlastitu lisnicu, vlastite interese, vlastitu politi?ku i društvenu mo?.

Iz toga nužno proizlazi eskalacija sukoba, o ?emu svjedo?i posljednjih nekoliko tjedana,a dovoljno je malo pregledati forume na stranicama nekih slovenskih novina, npr Delo.si. Zanemarimo sad one izjave o "moralnom pravu Slovenaca na more" i o prikrivenoj želji nekih slovenskih krugova da Hrvatska plati za sve one nepravde koje je Sloveniji npr nanijela Italija (oduzimanjem izravnog pristupa otvorenom moru i sli?no). Tamo se vrlo ?esto spominju i izjave kao što su one da su Istra i Me?imurje, npr. "oduvijek bili slovenski". Ne treba ni napominjati da ta izjava nije to?na ni najmanje.

Pogledajmo primjer Me?imurja: osim što Slovenija traži za sebe dijelove teritorija preko Mure koji su oduvijek bili u vlasništvu i u katastru hrvatskih gra?ana, ?esto se spominje i šire podru?je Štrigove. Istina je ovakva: da, to podru?je je doista bilo priklju?eno Mariborskoj banovini u Kraljevini Jugoslaviji, i u njezinom je sastavu bilo gotovo desetak godina, sve do II. svjetskog rata kad su se okupatori Nijemci povukli na staru hrvatsko-štajersku granicu izvan podru?ja Štrigove. I poslije rata to podru?je je djelomi?no bilo pod upravom Ljutomera i Maribora. No, treba napomenuti da svi povijesni podaci pokazuju da je to podru?je oduvijek bilo integralni dio Me?imurja, i da je to priklju?enje slovenskoj upravnoj centrali bilo samo "preraspodijeljivanje" u okviru tadašnje države, a bez ikakvih pravnih, društvenih i povijesnih temelja. Zaista je bez ikakvog temelja tvrditi da je to podru?je "slovensko", a još je gluplje tvrditi da je cijelo Me?imurje slovensko.

No, glavna tema ovog dnevnika jest referendum, a ne granica u Me?imurju, no taj primjer samo pokazuje eskalaciju nacionalizma koju slovenska vlada o?ito potiho potpiruje. Prijetnja referendumom može se promatrati kao oblik teškog diplomatskog pritiska, i jednostavno je žalosno i tragi?no da je slovenska vlada podlegla zovu slovenskih nacionalista, a sve radi svojih vlastitih, kratkoro?nih politi?kih interesa. Slovenski se nacionalizam teško može usmjeriti ka Italiji ili Austriji, i zato je usmjeren ka Hrvatskoj. Na našu, ali i njihovu štetu.

Pojasnimo to još jednom: u slu?aju da do?e do referenduma, a u situaciji medijske i politi?ke , usu?ujem se re?i, manipulacije, ishod tog referenduma je vrlo neizvjestan. Dapa?e, moglo bi se dogoditi da Slovenci odbiju pristup Hrvatske EU (a ja se toplo nadam da tamo preko još uvijek ima ve?ina pametnih ljudi koji znaju razmišljati svojom glavom). A ako Slovenija na referendumu odbije pristup Hrvatske EU, to ?e imati katastrofalne posljedice za Hrvatsku, Sloveniju, njihov me?usobni odnos, cijelu ovu regiju i zapravo ?itavu EU.

Naime, Slovenija i Hrvatska su stoljetne saveznice, zemlje koje su prirodno usmjerene jedna na drugu; zemlje ?iji stanovnici su jedni drugima prijatelji, i nije ništa neobi?no da veliki broj stanovnika Hrvatske zna slovenski, posebno oni u blizini "meje", što je bogatstvo za koje su nažalost uskra?eni oni koji žive malo dalje od te "meje". Isto tako vrijedi i obrnuto: dobar dio stanovnika Slovenije zna i razumije hrvatski. Je li to europski? Naravno da je: jer prava ideja EUrope (i Europe) jest rušenje granica (previzionarska ideja za neke sku?ene umove). U svakom slu?aju, Slovenija i Hrvatska su partnerske zemlje i to trebaju biti.

Odbijanjem ulaska Hrvatske u EU, a ?vrsto vjerujem da je europska perspektiva i ta europska ideja prirodno okruženje u kojem Hrvatska treba biti), ti odnosi bi se narušili do granice neprepoznatljivosti, do granice neprijateljstva. Nakon toga, protekla bi stolje?a do ponovnog pomirenja (a uzevši u obzir i našu uzavrelu balkansku krv, možda i više). Naravno, ne mislim da je hrvatska strana potpuno nevina, ali ovaj je dnevnik i više nego opravdano usmjeren ka slovenskoj politi?koj "eliti" (predvo?enoj vje?nim slovenskim ministrom vanjskih poslova, D. Rupelom).

Situacija eskalira, i što da se radi? Nije vrijeme za neprijateljstva...i zato, u ovoj novoj 2009. godini, poželimo i hrvatskim i slovenskim politi?arima da pri svojim djelima razmišljaju o vremenskim razdobljima mnogo duljima od jednog izbornog mandata. Kratkovidnost nije nešto što funkcionira na duže staze.

hyeronimus.mojblog.hr

Komentari

Zar zaista vjeruješ da

Zar zaista vjeruješ da jedna država od 4.5 milijuna stanovnika može konkurirati recimo jednoj Kini sa koliko ono milijardi stanovnika?

Ako misliš na proizvodnju i količinu ne možemo. Ali tko nam brani da ne razvijamo usluge, poljoprivredu? Tko nam brani da 16 milijardi kuna ne ulažemo u znanje umjesto u brodogradnju? Tko nas tjera da posuđujemo novac radi potrošnje (automobila, prenapuhanih cijena stanova itd). Tko nas tjera da trošimo više (puno) nego zarađujemo i da tu potrošnju ne usmjerimo u (bilo kakav) razvoj? Tko nas tjera da birkratima povećamo plaće 6% u uvjetima izgledne recesije? Tko nas tjera da imamo zakone koji npr kažu da za rad u nekoj građevini moraš imati uporabnu dozvolu a ako ju želiš dobiti treba ti 5 godina normalnim putem jer ti isti birokrati koji su dobili veću plaću ne rade svoj posao? Zašto imamo toliko penzionera? Zašto su nam davanja toliko visoka? nadam se da shvaćaš da gospodarstvo nije samo teoretsko razglabanje već mnogo malih faktora koji čine konkurentnost gdje svaki od nas daje više a ne manje. Jednom riječju težak rad. Gospodarstvo je težak i ustrajan rad a ja toga u Hrvatskoj ne vidim (pogledam samo koliko ljudi radi pa mi je jasno).

Kažeš, "EU nije jedina politička opcija na koju bi trebali igrati." Koje su druge političke opcije? Priključenje Ruskoj federaciji (ako ništa drugo, oni barem imaju plina). Ili priključenje Kini (karikirano, ali u slijedećih 50 godina će biti svašta). Samostalnost?

Ja bih volio da mogu birati, recimo ideš van na piće i vidiš nekoliko cura. Ja bih volio onu koja je meni najljepša. Ali kada sam osobito napaljen ne mogu dobiti ni onu najružniju (to se nama sada događa).

Da, samostalnost, ali ulaskom u EU se samostalnost ne gubi. Dokazi? Ima ih točno dvadeset i sedam!

Nadam se da shvaćaš da nisam apriori protiv EU. Međutim, daj mi molim te objasni zašto čovjek ne može kritički razmišljati nego mora prihvatiti EU bez obzira na sve? Ako ja vidim neke stvari koje su loše u EU, zašto je problem to napisati? Pa nije valjda si si slijep da je to gomila birokracije, interesa, tvorevina u koju mi želimo ući bez obzira na sve? Zar je postalo zabranjeno braniti vlastiti interes u pojedinim situacijama?

Tko je glasao

Ali tko nam brani da ne

Ali tko nam brani da ne razvijamo usluge, poljoprivredu? Tko nam brani da 16 milijardi kuna ne ulažemo u znanje umjesto u brodogradnju? Tko nas tjera da posuđujemo novac radi potrošnje (automobila, prenapuhanih cijena stanova itd). Tko nas tjera da trošimo više (puno) nego zarađujemo i da tu potrošnju ne usmjerimo u (bilo kakav) razvoj? Tko nas tjera da birkratima povećamo plaće 6% u uvjetima izgledne recesije? Tko nas tjera da imamo zakone koji npr kažu da za rad u nekoj građevini moraš imati uporabnu dozvolu a ako ju želiš dobiti treba ti 5 godina normalnim putem jer ti isti birokrati koji su dobili veću plaću ne rade svoj posao? Zašto imamo toliko penzionera? Zašto su nam davanja toliko visoka?

A kakve veze to ima sa Europskom unijom? Zašto misliš da bi se to neulaskom Hrvatske u Europsku uniju promijenilo?

Razvoj usluga i poljoprivrede - nitko nam ne brani, sve ovisi samo o nama. A EU nam još daje i pare ako imamo dobre projekte Zajednička poljoprivredna politika EU je jedan od najvećih, ako ne i najveći izdatak u proračunu EU.

16 milijardi kuna u znanje a ne u brodogradnju? (Iako i u brodogradnji treba znanja). Zašto ne? Dovoljna je samo odluka Vlade i Sabora i dosljedna provedba od strane naše birokracije. EU nam tu neće pomoći, ali ni odmoći. A dat će nam i pare ako odlučimo ulagati u znanje (kao što već daje, i Hrvatska već prima novce iz FP7 projekta).

Tko nas tjera da posuđujemo novac? Zar nas EU tjera? Pa naše banke u stranom vlasništvu nisu EU. Neću reći da ekonomski interesi ne postoje, ali možda predugo živimo u Hrvatskoj pa mislimo da svi eto rade sve samo zbog isključivo vlastite materijalne koristi. Možda i rade, ali zašto je onda Hrvatska u tako lošoj poziciji u odnosu na zemlje u toj zločestoj EU?

Zašto trošimo previše? Zašto imamo previše birokrata? Zašto su nam porezi previsoki? Zar misliš da to EU određuje? Dakle, još jednom: za te probleme odgovorna je Vlada, Sabor i političari. Za te stvari će političari, naši, biti odgovorni i nakon ulaska u EU. Kakve veze ima EU s tim?

Napominjem da nisam ni ja apriori za bilo kakav ulazak u EU. Najprije su nam potrebne temeljite, ali zaista temeljite društvene i državne reforme. Ali, Europska unija je prirodno političko, društveno, kulturno i drugo okruženje za Hrvatsku. Zato jer smo stoljećima dio Europe, zar to već nije dovoljan razlog? Naravno da ulazak u EU pod svaku cijenu nije dobar, ali za to nije kriva EU, nego naši nesposobni političari, kojima i nije interes da obični puk uđe u EU, dok njima ionako nije važno jer imaju dovoljno novaca da privatnim zrakoplovom odlete bilo kud.
Naravno da u EU ima puno loših stvari. Ali kad to govorimo, moramo znati dvje stvari: prvo, nije da smo mi neki autoritet koji bi trebao drugima docirati kako bi se država trebala voditi, jel? A drugo, probleme možemo riješiti ako smo dio te političke zajednice, a ne izvan. A ako smo izvan, onda jednostavno ne iskorištavamo dovoljno svoja prava na normalan život.
Ne znam gdje ti vidiš da ja promičem da se kritički ne smije razmišljati. I ja smatram da treba imati vlastiti interes, ali i treba gledati i opći interes. Osobno se osjećam i Europljaninom i Hrvatom, i građaninom Europe i građaninom Hrvatske. Je li to toliko isključivo?

Kad god netko zagovara ulazak u EU, odmah se misli na "ulazak pod svaku cijenu", "nedostatak vlastite inicijative"; "nebranjenje vlastitog interesa", "sluganstvo" i slično. Kako je to povezano, molim da mi netko objasni? Povezano je samo na taj način što tako rade naši nesposobni političari, ili barem daju dojam narodu da se tako radi. Pa narod to bez pogovora prihvaća. Najlakše je igrati na kartu nacionalnih osjećaja...pa se zapitaj koliko si zaista razmišljao o tome? Svi ovi protuargumenti koje si naveo su zapravo kritika vlastite vlade, a ne EU.

Jer, ako je u toj EU toliko loše, ako svi gube svoj nacionalni identitet, ako je to gomila nesposobne birokracije (a mi, za razliuku od njih, imamo gomilu sposobne birokracije, očito), zašto je onda toliko zemalja ušlo u EU? Zašto se recimo u jednoj Irskoj, Finskoj, Španjolskoj, Portugalu, relativno dobro živi, a sigurno bolje nego u HR (u prosjeku)? Naravno da su oni sami to napravili, da je njihova inicijativa i njihov interes bio bitan, ali jedna je stvar također bila ključna: stabilnost i sigurno okruženje. Ta stabilnost uključuje i materijalnu i financijsku sigurnost, novce iz europskih fondova, ali i političku stabilnost. Sve to EU pruža. NIsam nigdje rekao da tamo teče med i mlijeko (o, zar zaista? pa tamo ne teče med i mlijeko??? ), ali da su neke stvari bolje uređene, to sigurno stoji.

Tko je glasao

Razvoj usluga i

Razvoj usluga i poljoprivrede - nitko nam ne brani, sve ovisi samo o nama. A EU nam još daje i pare ako imamo dobre projekte Zajednička poljoprivredna politika EU je jedan od najvećih, ako ne i najveći izdatak u proračunu EU.16 milijardi kuna u znanje a ne u brodogradnju? (Iako i u brodogradnji treba znanja). Zašto ne? Dovoljna je samo odluka Vlade i Sabora i dosljedna provedba od strane naše birokracije. EU nam tu neće pomoći, ali ni odmoći. A dat će nam i pare ako odlučimo ulagati u znanje (kao što već daje, i Hrvatska već prima novce iz FP7 projekta).

Nudiš zamjenu teza. Objasnio sam ti da nam EU nije potreban koliko jako gospodarstvo i uzeo činjenicu brodogradnje, znanja, usluga itd. Ti meni onda tumačiš kako stim EU nema veze. Pa o tome ti govorim.

Tko će ti dati pare badava? Toga nema u kapitalizmu. Ono što ti daju će ti naplatiti višestruko ovako ili onako.

Naravno da u EU ima puno loših stvari. Ali kad to govorimo, moramo znati dvje stvari: prvo, nije da smo mi neki autoritet koji bi trebao drugima docirati kako bi se država trebala voditi, jel?

Opet nudiš zamjenu teza. Rekao sam da bi se prvo trebali pozabaviti svojim gospodarstvima i zakonima pa onda sa EU. Ti meni to guraš kao činjenicu oko EU. To nema veze sa EU nego sa nama samima.

Kad god netko zagovara ulazak u EU, odmah se misli na "ulazak pod svaku cijenu", "nedostatak vlastite inicijative"; "nebranjenje vlastitog interesa", "sluganstvo" i slično. Kako je to povezano, molim da mi netko objasni? Povezano je samo na taj način što tako rade naši nesposobni političari, ili barem daju dojam narodu da se tako radi. Pa narod to bez pogovora prihvaća. Najlakše je igrati na kartu nacionalnih osjećaja...pa se zapitaj koliko si zaista razmišljao o tome? Svi ovi protuargumenti koje si naveo su zapravo kritika vlastite vlade, a ne EU.

Opet nudiš zamjenu teza. Ono što sam govorio jest kritika naše vlade ali to nema veze sa EU nego sa nama samima.

Jer, ako je u toj EU toliko loše, ako svi gube svoj nacionalni identitet, ako je to gomila nesposobne birokracije (a mi, za razliuku od njih, imamo gomilu sposobne birokracije, očito), zašto je onda toliko zemalja ušlo u EU?

Zašto ljudi puše cigarete a ubijaju ih, zašto piju coca colu a nevalja. Zašto vozimo auto a znamo da zagađuje itd itd. Neznam zašto ljudi rade što rade i zašto su pojedine zemlje ušle u EU jer se time ne bavim i tamo ne živim. Takav razgovor je nivou djece. Ja vidim, trenutno, da ukoliko želimo u EU moramo se odreći dijela teritorija u korist Slovenije.

Tko je glasao

"Ja vidim, trenutno, da

"Ja vidim, trenutno, da ukoliko želimo u EU moramo se odreći dijela teritorija u korist Slovenije."

Nema šanse, to je izdaje jedine nam svetinje, Domovinskog rata, a osim toga u 100% suprotnosti s Ustavom RH.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Pa onda se slažemo. Dakle,

Pa onda se slažemo. Dakle, ako ćemo rješavati probleme, rješavat ćemo ih u našem dvorištu, ne u tuđem.
A EU kao takva nudi stabilno političko i drugo okruženje...pogled na tri stupa može biti dovoljno jasan. Često se upravo ovi "argumenti" koje ti navodiš navode kao argumenti protiv EU. Budući da smo se sad složili da to nema veze s EU nego s nama samima, i da ništa ne pada s neba ako to mi sami ne napravimo, ajmo sada čut prave razloge protiv EU.
Razlog "Pa EU nam i nije potreban" i nije neki razlog. Osim što je možda samo djelomično točan, isto je tako malo besmislen: možda nam EU ne treba, ali je svakako bonus. Ja još uvijek vjerujem da u preostalih 27 zemalja članica ljudi nisu glupi i bedasti i da imaju razloga, usprkos svim nedostacima (jer, pazi čuda, EU nije savršen), biti i glasati zaEU. AKo smo mi Hrvati onda pametniji od njih pa znamo da nam EU apsolutno ništa ne koristi, bilo bi dobro znati argumente za te i takve tvrdnje.

Btw, ja ne vidim da se moramo odreći dijela teritorija u korist Slovenije kako bismo mogli ući u EU.
Na kraju krajeva, i ovaj moj dnevnik nije nikakva apologetika EU, nego propitivanje trenutnih hrvatsko- slovenskih odnosa. Čini se da i jednoj i drugoj strani treba malo otrežnjenja, a u duhu mog proteklog dnevnika (Rekapitulacija hrvatske demokratske tranzicije), vrijeme je za možda kakvu građansku inicijativu.

Poznajem ljude koji u svom životu ne žele otići iz svog sela. Govorim o mladim ljudima, i ne mislim doslovno, ali ipak: njima je najljepše ne putovati, ne ići izvan svog sela ili svog kvarta (~selo). Cijenim njihov izbor i njihov način života, i to nimalo nije sporno. Ali ništa od toga nije argument za skučenost stavova i misli.

Tako je i s odlukom o EU. Lako je pričati iz svog vlastitog dvorišta kako EU ništa ne valja. Treba na jednu hrpu staviti razloge za i razloge protiv, bez ikakve manipulacije i dezinformacije. Nažalost, građani RH nisu dovoljno dobro informirani o EU, ni o njezinim prednostima, ni o njezinim nedostacima. Svaki se stav temelji velikim dijelom na emocijama, na ishitrenom zaključivanju, ili na čistom zalaganju ili protivljenju u odnosu na domaću politiku. No, ne vidim da se građani zbog tog bune, zbog neinformiranosti koja im se godinama servira. Možda se bune recimo u odnosu na ovu zdravstvenu reformu, ili osobni identifikacijski broj....ali o odlukama koje se tiču ne samo njihove budućnosti, nego i budućnosti njihove djece , kao što je ulazak u EU, se ne informiraju . I tako im, čini se, odgovara.

Ja sam čvrsto uvjeren da je europska perspektiva hrvatska budućnost. Hoće li za 10, 20 godina to biti EU, ili neki drugi oblik političke zajednice, to je manje važno - na kraju krajeva, ako ostanemo izvan, o tome nećemo imati mogućnost odlučivati. Vrijeme je, naime, da se počnemo baviti pravim stvarima i pravim pitanjima. Pravo pitanje nije ući ili ne ući u EU. Pravo je pitanje kako postići da se naši novci ulažu zaista u razvoj Hrvatske! Pravo je pitanje kako imati efikasnu vlast. Pravo je pitanje kako postići vladavinu prava. I tako dalje. Ali pritom razmišljajmo dugoročno, ne na skali koja je jednaka 4 godine (kao što političari često rade), ne na skali koja je jednaka 10, 20 godina, nego na skalama dužima od toga. Pravilno vrednovanje budućnosti odlika je odgovornih ljudi; nažalost, u Hrvatskoj još uvijek fali političke i društvene šire odgovornosti, što nije čudno s obzirom na našu povijest, ali nije nešto čim bi se trebali pomiriti.

Pritom je apsolutno nužno da građani na referendumu sami odluče jesu li ili ne za ulazak u EU. Ali, taj će referendum biti pravedan samo ako svaki birač bude upoznat i s prednostima i nedostacima EU, da na temelju toga može donijeti vlastitu odluku. Znam, to je idealna situacija, koju je kod nas iluzorno očekivati. Ali od zahtjeva za informiranošću svejedno ne odustajem. Ja sam , recimo, čvrsto uvjeren da je Hrvatskoj mjesto unutar Ujedinjene Europe.

U tom kontekstu, u toj europskoj perspektivi, treba promatrati i hrvatsko- slovenske odnose. I zato: vrijeme je da se te stvari riješe. Za to rješenje zaduženi su, ni manje ni više, oni koje mi i susjedi Slovenci plaćamo: naši političari i diplomati, ali i njihovi političari i diplomati.

Ako pak se želimo i mi i oni pomiriti s time da nam politikantski uski interesi kvare dugoročnu budućnost, onda smo ovakvu situaciju i sudbinu i zaslužili.

Krleža, iako i sam, čini se, veliki euroskeptik (paradoksalno), imao je pravo: blato je duboko a iz njeg se teško izvući. Mnogima je jednostavno lakše u vlastitom dvorištu, pa su spremni oko njega graditi i zidove. Krležinim riječima: u krdu smrdi, ali je toplo.

Tko je glasao

Krleža, iako i sam, čini

Krleža, iako i sam, čini se, veliki euroskeptik (paradoksalno), imao je pravo: blato je duboko a iz njeg se teško izvući. Mnogima je jednostavno lakše u vlastitom dvorištu, pa su spremni oko njega graditi i zidove. Krležinim riječima: u krdu smrdi, ali je toplo.

U napomenu o velikim razlikama mlađi i stariji Krleža, II svj. rat kao razdjelnica, Krleža i većina istaknutih krležijanaca, uključujući djelom Tita i Tuđmana a čak i Slobodana Šnajdera i Matvjevića, su baš ti koji su uživali i dalje jako uživaju ne samo u lamentacijama nego u zbiljskim operacijama u toj toplini. Tu su glavni ne samo lokalno nego nadsvjetski. To je jedno od glavnih sidara koje stalno čvrsto drži za to balkansko blato i koje je, ne slučajno, stalno rezalo i i čak snagom moći i vlasti sprječavalo hrvatsko-evropske i ballkansko-evropske veze i poslovanja. Posve logično, oni su u tome u najboljem slučaju druga liga, posve nevažni u Evropi a o nadsvjetskom značenju i ratnom profiterstvu (Žižek je jedini samokritički rekao da je ratni porfiter) nema smisla govoriti. Takvu su stalno posve konkretno druge najmanje ogadili, pobrinili se da nemaju novaca i pasoša ili da se o njima ne piše ili piše s gađenjem, do puno ozbiljnije, i to svaku pojavu koja je bila zbilja evropska (prva ili druga liga).

Takve retardacije tipa pokondirene tikve su dosta uobičajena pojava. Npr. to je dosta sustavna i aktualna boljka i vodećih evropskih intelektualnih i društvenih snaga, naročito ljevice i liberala, i naročito su se posklizli na ex SFRJ i srednjoj Evropi. Puno su se samonapuhali za hladnog rata i suočili s vlastitim blamom kada je prestajao i tekla operacija Vukovar. Ni Sarajevo i Srebrenica ih nisu uspjeli razbuditi iz te mistike.

Sada su nula od autoriteta i za raspravu o onome što se dešava u Gazi. I jedna i druga strana im kažu - odjebite. Nešto slično kako to veliki krležijanci i evropski humanisti a la Predrag Matvejević pišu o mistici i patetici svojih namjera za otići u Srebreneicu i još većioj mistici i patetici zašto nisu otišli, kao da su božanstva i manje su od mnogih balkanskih jadnika. Vukovar će biti u stanju posjetiti negdje 2191.g., nakon isteka Krležinih 200 godina za bilo šta na Balkanu.

To je također u srži sadašnjih slovensko-hrvatskih odnosa, što je tema posta.

Mi drugi imamo posve drugu tradiciju i praksu hrvatsko-evropskih, hrvatsko-slovenskih i hrvatsko-balkanskih odnosa, i to puno življu i raznovrsniju, za razliku od ove trivijalnog garda i parola. To jedno s drugim uopće nema veze.

Kao što na hrvatskoj strani stari egocentrični napuhani Krleža nije poslije II svj. rata prva liga, tako ni njegov prijatelj i pandan Vidmar nije u Sloveniji, iako su naravno, zajedno sa svojim diktatorima Titom i Kardeljom, bili uticajni. Ali to je nešto a la Castro-Marques, i jedan i drugi se vole praviti važni perverzijama izobilja mladih djevojaka i posluge, što su uhodali kao dugu pojavu. A na perverzijama i sebeljubivosti svoje retuširane slike, svoga šupka i drugih ishlapjelih organa nije valjano tretirati šire pojave, pa iako se radi o takvim carevima a la Krleža i drugi.

Dakle, takvi nisu Evropa nego evropska i balkanska kočnica, oni kojima je potrebna fikcija i mistika da bi nastavili upravljati tom pušionom. Takvi su se stalno služili i državnom represijom, ali su pametniji insajderi, oficiri, policajci i tipovi a la Šuvar dali do znanja da je to sve farsa, pa ih se je manipuliralo i ulazilo im se u zabrane ... i tako su druge snage postale suverene, u Sloveniji npr. od kongresa socijalističke omladine početkom osamdesetih a u RH slično ali ne na cijelom području.

Hravtski književnici i intelektualci stvarnog evropskog ugleda nisu Krleža i Slavenka Drakulić nego široj javnosti skoro nepoznati Nikola Šop, Viktor Žmegač itd.

P.S. Krležijanci su i vodeći nakon 1990.g. i sadašnji vodeći likovi po RH, uz sotalo složno pljuju po sitaknutom kritičkom krležijancu i demistifaktoru Stanku Lasiću, čovjeku koji je već 40 gdina profesor u Parizu i Amsterdamu, koji je odavno od gorljivog boljševika postao gorljiv Evropljanin i kao takav smeta, posve logično i Vesni Pusić jer ruši mit da nismo čuli za Evropu dok se on sa USA i jupijevštine nije prebacila na taj sektor i, nakon što je povjesno uvela prostorno uređenje u Zagreb i RH, otkrila nam Evropu i zajedno sa gastarbajterom Sanaderom frendicom Slavenkom D. nas, kao Mojsije, vode iz balkanskog ropstva u tu obećanu zemlju.

P.P.S. Pozvanje na Krleži nije u skladu s Krležinom maksimom - bilo šta najranije za 200 godina. Tko je ovlašten mijenjati Krležinu oporuku?

P.P.P.S. Slovenija je ovim oomogućila i RH i sebi malo daljnjeg treninga, zagrijavanja, vježbanja ... svega. To je duboko evropska praksa i pristup. USA, Rusi, Kina i svi ostali to rade drukčije. Zato to nije samo loše. Između ostalog je tek sada jasnije da je dogovor jedini izlaz, za Sloveniju čak i više jer su i oni parlamentarno odbacili sporazum Račan-Drnovšek nemaju drugog načina rješiti bilo šta zadvoljavajuće osim dogovorom. Ujedno se vezuju tragovi jako dugo nerješenog sa Italijom, pa sve to i nije baš tako bez veze a ni tako loše, jer se svi malo opamećuju i bliže rješenjima. A mnogi posluju izvan logike država, EU i ostalo ... nisu to tako dramatično velike razlike i prepreke ...

Tko je glasao

Zar zaista vjeruješ da

Zar zaista vjeruješ da jedna država od 4.5 milijuna stanovnika može konkurirati recimo jednoj Kini sa koliko ono milijardi stanovnika?

Prije par godina su kineski radnici i inžinjeri rastavljali stara postrojenja u Njemačkoj i bili ismijavani od strane nekih.

U svojoj zemlji su ih sastavili i pokrenuli proizvodnju. Nisu puno pričali o tome kak se to i to ne isplati, nego su sa voljom i svojom marljivošču, počeli od početka.

Mi nismo u stanju sa postoječim postrojenjima niš napravit.

Jedino gdje smo vredni je: Pričati, pričati i pričati u nedogled.

Tko je glasao

"Prije par godina su kineski

"Prije par godina su kineski radnici i inžinjeri rastavljali stara postrojenja u Njemačkoj i bili ismijavani od strane nekih."

Na taj je način i jugoslovenska industrija "modernizirala" svoja postrojenja i godinama funkcionirala upravo zato što se nije puno pričalo o tome kak se to i to ne isplati, nego su radnici sa voljom i svojom marljivošču, počeli od početka.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Skviki ali pojedinac kod nas

Skviki ali pojedinac kod nas bolje živi nego pojedinac u Kini. Ne može se nikako uspoređivati nešto od 4 mil sa nečim od 1 i nešto milijardu, jedino na sportskom borilištu kada je 11-11 onda ima šanse.
No smatram da takvo gledište i nebi trebalo biti predmet politike.Mi smo ovdje i ima nas toliko, taman da poboljšamo neke stvari i osiguramo bolji standard za 4 mil pa makar bili po gospodarskom rastu tisućiti na rang listi

Tko je glasao

Skviki ali pojedinac kod nas

Skviki ali pojedinac kod nas bolje živi nego pojedinac u Kini.

Tu si možda u krivu. Evo ti primjer. Recimo inženjer eletkrotehnike koji radi u gradu Shenzen, moj poznanik 27-8 godina, radi za jednu tvrtku koja postavlja GSM stanice ima oko 2.5 tisuće dolara mjesečnu plaću (i on nije naročito visoko u toj tvrtki nego ineženjerski prosjek). za 500 usd/m2 u kini možeš kupiti solidan stan (tipa većina urbanih vila u HR).

Kina ima prednost jeftine radne snage (neškolovane) ali obrazovani kadrovi i nisu nešto jeftini kako se misli.

Tko je glasao

To su naoko sitni

To su naoko sitni pokazatelji no govore dosta tj.ova cijena kvadrata stana.Inženjer košta približno isto cca 10000 kuna netto.
U kini stan plaća 2500 kn/m2 a kod nas 15000kn/m2 no to nije posljedica jer njih ima više od nas.
Čovjek je čovjek, ako imaš puno ljudi onda imaš i veće troškove ne samo veću i dobit.
Glupo je smatrati da se njima npr. isplati praviti aute jer ih ima više...pa aute prave roboti.

Tko je glasao

nisam baš u potpunosti

nisam baš u potpunosti shvatio tvoj komentar ali moj kometar je bio u smislu da vidiš kupovnu moć jednog inženjera tu i tamo te da usporediš tko gdje bolje živi (naravski da jedan pokazatelj nije dovoljan ali stan za život je osnovna potreba kako nama tako i njima).

Tko je glasao

sve ok,prosječno kod nas

sve ok,prosječno kod nas čovjek bolje živi jer ne radi a dobije lovu na način da se od jednog koji radi daje drugom preko kredita i raznog.
Dakle svi imaju npr. imaš masu onih koji ne rade al preko nekih kanala dobivaju iz proračuna...i to je ona razlika po kvadratu stana.
U Kini građevinske radnike doslovno zabetoniraju ako kasne na posao il muvaju

Tko je glasao

to si u prave hehe

to si u prave hehe

Tko je glasao

Ma je*eš takvu zajednicu

Ma je*eš takvu zajednicu koja dozvoljava da jedno primitivno urođeničko pleme poput Slovenaca, a koje je pleme puno mješanaca sa Balkana, blokira pristup civiliziranom narodu!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

prije nisam pročitao tvoj

prije nisam pročitao tvoj post...ali se se sada pokazao u čitavoj svoj ljepoti. Mator si čovjek, al da ti otvoreno kažem GLUP SI I ZAO!

Tko je glasao

Nekoliko primjedbi iz

Nekoliko primjedbi iz talijanske perspektive:
jer prava ideja EUrope (i Europe) jest rušenje granica (previzionarska ideja za neke skučene umove).

Vjerujte mi to nije baš tako. Evo samo par anegdota: Prošao sam automobilom do Velike Britanije preko Italije, Austrije, Njemačke, Nizozemske, Belgije i Francuske. Stvarno, osim ulaska u Englesku, nigdje nisam vidio niti jedne granice. Prekrasno, zaista! Ali ako zovem mojim mobitelom iz Europe, a da nisam u “nepostojećim” granicama Italije, e onda zovem iz inozemstva pa plaćam međunarodni roaming. Znači granice nekada ne postoje, kada to odgovara protoku robe itd, a nekada postoje, kada to odgovara OPET profitu.
Drugi slučaj: kada letim avionom moram pokazati osobnu iskaznicu barem 4-5 puta, bez obzira da li letim Venezia – Catania ili Venezia – London, nisu mi je pitali samo na šanku :). Dakle nestala je jedna vrsta granice a nastale su neke nove granice. Zašto? Možda zato što je Europa dio jedne međunarodne koalicije vrlo upitnih vrijednosti? Preventivni ratovi, izvoz demokracije itd!
Budimo načistu, ja znam da Hrvatska nije niti blizu neke idealnosti ali, vjerujte mi, ovdje je isto tako daleko ako ne i dalje ponekad.

Jer, treba se zapitati: kome je u interesu podizati nove granice, a ne rušiti ih (posebno sa Slovenijom)? kome je u interesu da Hrvatska ne uđe u tu, usprkos svojoj nesavršenosti sređenu političku zajednicu europskih naroda i građana, nego da umjesto toga, Hrvatska bude i ostane u međunarodnoj izolaciji?

Sređenu političku zajednicu??? A znate li onu o Crvenkapici? Ponekad me, kada vidim kako se neke “sređene političke zajednice“ ponašaju, stvarno uhvati želja da ostanemo vječno “nesređeni“. Neću sada primjere, za to bi trebao cijeli dnevnik ili cijeli jedan internet site.

Da, doista, kome je u interesu da Hrvatska i dalje bude taoc vlastite nesposobnosti, i umjesto da postanemo kao jedna Irska, Finska, Švicarska (koja je gle čuda, prihvatila Schengenski ugovor i srušila svoje granice prema toj zločestoj i korumpiranoj Europi) , mi bi se mogli pretvoriti u nekadašnju Albaniju, s betonskim bunkerima i strojnicama na svojim granicama? Jer, ako zatvorimo prozor, spriječit ćemo ulazak svih "stranih elemenata"...ali onda u sobi jednostavno postane zagušljivo i počne smrditi...

E sad pitanje je što je to “interes“? Meni se nekako čini da je ovaj model zapadnog razvoja došao do kritične točke i, ono što je najgore, nema niti na vidiku naznake da bi moglo doći do promjena koje bi, u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, dovele do kvalitetnog pomaka. Dapače, događa se baš obrnuto, ili kako je to rekao jedan fizičar u sasvim drugom kontekstu: “problem se ne može riješiti istom metodom sa kojom je stvoren“! Dakle da li je rješenje stalni rast BDP-a? Da li je burzovni sistem dobar osim za par stotina mešetara? Da li politika usko vezana uz onu američku može donijeti nekakvu nadu u mir? Da li je dobar sistem u kojemu ekonomska kriza baca na koljena stotine milijuna ljudi? Da li bi bio bolji sistem malih, teritorijalno vezanih, zajednica koje bi imale gotovo potpunu energetsku i prehrambenu neovisnosti?
Današnji ekonomski sistem je organiziran kao Internet na kojemu bi pad jednog servera prouzročio pad cijelog sistema. Ne sviđa mi se ideja Hrvatske u takvom sistemu koji i te kako smrdi.

Tko je glasao

Znači granice nekada ne

Znači granice nekada ne postoje, kada to odgovara protoku robe itd, a nekada postoje, kada to odgovara OPET profitu.

No, EU se bori protiv takvih ekonomskih nejednakosti među svojim zemljama članica.

Ponekad me, kada vidim kako se neke “sređene političke zajednice“ ponašaju, stvarno uhvati želja da ostanemo vječno “nesređeni“.

Možda bi trebao neko vrijeme živjeti u Hrvatskoj (kažeš da pišeš iz talijanske perspektive pa pretpostavljam da nisi u HR). Mislim da bi vrlo brzo promijenio to mišljenje.

Meni se nekako čini da je ovaj model zapadnog razvoja došao do kritične točke i, ono što je najgore, nema niti na vidiku naznake da bi moglo doći do promjena koje bi, u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, dovele do kvalitetnog pomaka.

Možda, ali to de facto i ne mora imati veze s EU. Iako je u EU u zadnje vrijeme dominantna neoliberalna ekonomija, to nije tako da se ne bi moglo promijeniti, a u nekim područjima je EU mnogo više "antineoliberalna" nego što se i primjećuje.

Da bude jasno: ne EU radi EU. Europska je unija, na kraju krajeva, zajednica slobodnih europskih naroda, i mnogo više od toga. Zato je to za Hrvatsku, po meni, prirodno političko i društveno okruženje. MI i dalje trebamo reformirati i našu državu i društvo, i dalje trebamo se vieš demokratizirati, i dalje trebamo pokrenuti naše gospodarstvo, radi sebe, a ne radi Europske unije.

Tko je glasao

No, EU se bori protiv takvih

No, EU se bori protiv takvih ekonomskih nejednakosti među svojim zemljama članica.

Molim te da mi pošalješ taj izvor, ja to nikada nisam primjetio.

Možda bi trebao neko vrijeme živjeti u Hrvatskoj (kažeš da pišeš iz talijanske perspektive pa pretpostavljam da nisi u HR). Mislim da bi vrlo brzo promijenio to mišljenje.

Živio sam u Hrvatskoj, 11 mjeseci 5 dana tjedno polovicom devedesetih, i svakodnevno pratim što se događa. Nije to isto kao i živjeti ali ipak znam o čemu govorim.

Možda, ali to de facto i ne mora imati veze s EU. Iako je u EU u zadnje vrijeme dominantna neoliberalna ekonomija, to nije tako da se ne bi moglo promijeniti, a u nekim područjima je EU mnogo više "antineoliberalna" nego što se i primjećuje.

E sad se vidi da ti ne živiš u Europi :).

Da bude jasno: ne EU radi EU. Europska je unija, na kraju krajeva, zajednica slobodnih europskih naroda, i mnogo više od toga. Zato je to za Hrvatsku, po meni, prirodno političko i društveno okruženje. MI i dalje trebamo reformirati i našu državu i društvo, i dalje trebamo se vieš demokratizirati, i dalje trebamo pokrenuti naše gospodarstvo, radi sebe, a ne radi Europske unije.

Slobodnih europskih naroda? Po kojim parametrima? Molim te, objasni mi kakva je to sloboda, recimo ovdje u Italiji, gdje jedan čovjek drži u ruci takorekuć sve medije. Kako je moguć bilo kakav oblik demokracije i slobode kada se sa ljudima manipulira na tako očit način? I gdje je tu Europa? Znači takva Europa bi trebala kod nas dovesti do kvalitetnog pomaka?
Čuj, ja sam uvjeren u snagu pozitivnih misli i vibracija :) ali promijenimo onda mjesto razgovora.
Dragi prijatelji EUROPA NAM NIŠTA DOBROGA NE DONOSI! Netko je rekao: "Pametan čovjek uči na svojim greškama a izuzetno pametan i na greškama drugih." Otvorite oči, pogledajte što se dogodilo u zemljama zapadne Europe od kada je uveden Euro. Pogledajte kako nestaju zanatstvo i mala obiteljska poduzeća zahvaljujući velikom biznisu. Pogledajte kako napreduju interesi velikih koroporacija iz područja energetike, farmakologije, GMO-a. U Italiji je već u procesu odlučivanje o privatizaciji vode itd itd.
Spasimo se dok još možemo.

Tko je glasao

Premda Atilla neke stvari

Premda Atilla neke stvari generaliziraš, te si uzeo nezgodan primjer sa roamingom, ja bih dodao, a gdje je sloboda trgovine, zar mislite da možete živjeti u Njemačkoj i kupiti automobil u Španjolskoj? Lokalna tržišta zemalja su i dalje nacionalna, a u toj poziciji samo najveći igrači poput multinacionalnih kompanija poput Daimler Benza i sličnih imaju svoje pipke svugdje i crpe profit unaokolo. Masu imućnijih Nijemaca i Britanaca žive na Mallorci, i to je vjerojatna sudba naše domovine, postat ćemo poput Floride gerijatrijsko utočište, vjerojatno nesmiljeno izbetonirani kao Španjolci i Talijani, a obzirom na katastrofalni prirodni prirast, osuđeni smo na polaganu asimilaciju i melting pot, htjeli to mi ili ne. Melting pot je već daleko dogurao u V Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, a u poslijednje vrijeme započinje u Skandinaviji. Ukratko gornje klase društva imat će privilegiju posla,prebivališta po želji, a nove mlade zemlje u EU biti će tretirani poput Divljeg Zapada. Stvorit će se urbani rezervati gdje će imućniji uživati u prirodnim ljepotama, dok će lokalnom stanovništu ostajati mrvice sa stola (što će jednom prosječnom Hrvatu EU putovnica, kada jedva sastavlja kraj sa krajem. Što će proizvoditi Hrvati u EU, čime ćemo mi konkurirati etabliranim zapadnim ekonomijama, a pogotovu što su ključni sektori na direktni i indirektni način u rukama stranaca. Gore izneseno možda izgleda defetistički i euroskeptički, no vjerujte mi volio bih da griješim te da se za nekih 10-tak godina javim na forum i kažem da mi je po ulasku u EU za identičan rad posao plaćen kao u ostalim zemljama Eurozone, da je u državnim institucijama i privredi zavladao red, rad i disciplina. Ako ništa ne uspije, uvijek imam ultimativni izlaz, pripremiti čaj od bunike.

Tko je glasao

Molim te da mi pošalješ

Molim te da mi pošalješ taj izvor, ja to nikada nisam primjetio.

Što se tiče naplaćivanja usluge roaminga na području jedinstvenog tržišta EU, informirati se možeš putem sljedećeg linka:

http://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view.aspx?s=sa&id=1342

Inače, žalosno je da donosiš zaključke, a da si, čini se, izuzetno slabo informiran o radu institucija EU, posebno praksi ECJ, čiji posao se uglavnom odnosi na osiguravanje slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala i, naravno, na tumačenje i primjenu ugovora EU u odnosima između država članica, poslovnih subjekata, građana i institucija Europske unije.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

uglavnom odnosi na

uglavnom odnosi na osiguravanje slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala

Djelomično točno.

Novim članicama je ograničeno pružat usluge, a i radna snaga baš nemre tak lagano dobit posel u bogatim zemljama. Sezonski radnici da, a i visoko školovani, jel ih je pomanjkanje zbog zapostavljanja školstva i naobrazbe mladih.

Tko je glasao

Skviki, miješaš kruške

Skviki,

miješaš kruške (odredbe ugovora o pristupanju novih država u članstvo EU) i jabuke (jurisdikcija i ingerencije ECJ). Kad istekne rok do kojeg je u ugovorima o pristupanju određeno da se radnici iz novih država članica ne mogu neograničeno zapošljavati u ostalom dijelu EU, onda će svako kršenje njihove slobode zapošljavanja i poslovnog nastana biti predmetom odlučivanja ECJ. No, bez obzira na nepreciznosti koje ti se često potkradu, odajem ti priznanje za praćenje situacije i upućenost u politiku EU :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Molim te da mi pošalješ

Molim te da mi pošalješ taj izvor, ja to nikada nisam primjetio.

Očito baš ne pratiš vijesti. Nemesis ti je odgovorila: roaming je vrlo dobar primjer.

Možda, ali to de facto i ne mora imati veze s EU. Iako je u EU u zadnje vrijeme dominantna neoliberalna ekonomija, to nije tako da se ne bi moglo promijeniti, a u nekim područjima je EU mnogo više "antineoliberalna" nego što se i primjećuje.

E sad se vidi da ti ne živiš u Europi :).

A gdje ja to živim? Ako je Hrvatska u Aziji, e onda živim u Aziji.

EU nije samo neoliberalna ekonomija. EU nije samo ekonomski sustav. Pogledaj tri stupa pa će ti biti jasnije.

Slobodnih europskih naroda? Po kojim parametrima? Molim te, objasni mi kakva je to sloboda, recimo ovdje u Italiji, gdje jedan čovjek drži u ruci takorekuć sve medije. Kako je moguć bilo kakav oblik demokracije i slobode kada se sa ljudima manipulira na tako očit način? I gdje je tu Europa? Znači takva Europa bi trebala kod nas dovesti do kvalitetnog pomaka?

Vidi se da ne živiš u Hrvatskoj. I da zapravo ne znaš o čemu govoriš. Posebno ovdje kad spominješ "čovjeka koji drži u ruci takorekuć sve medije". Igra detekcije: tko je to?

Osim toga, kakve to veze ima s EU? Berlusconi je talijanski političar. Talijanski birači su ga izabrali, a ne EU. To što Talijani mogu izabrati jednog čovjeka kao što je Berlusconi je apsolutno njihov problem. Dakle, ako je problem ta "manipulacija s ljudima na tako očit način" u Italiji, onda je problem u Italiji, a ne u Europi. Ljudi bi trebali biti pažljiviji oko određivanja ko je kriv za njihove probleme. I trebali bi malo bolje poznavati koje su recimo kompetencije EU i što ona znači.

Dragi prijatelji EUROPA NAM NIŠTA DOBROGA NE DONOSI!

Argumenti?

Netko je rekao: "Pametan čovjek uči na svojim greškama a izuzetno pametan i na greškama drugih." Otvorite oči, pogledajte što se dogodilo u zemljama zapadne Europe od kada je uveden Euro. Pogledajte kako nestaju zanatstvo i mala obiteljska poduzeća zahvaljujući velikom biznisu. Pogledajte kako napreduju interesi velikih koroporacija iz područja energetike, farmakologije, GMO-a. U Italiji je već u procesu odlučivanje o privatizaciji vode itd itd.
Spasimo se dok još možemo.

Gle čuda, u Hrvatskoj se događaju slične stvari. A nismo još u EU. To samo pokazuje koliko smo mi napredni narod, jel?

Toliko o spašavanju, a također i o razumijevanju Europske unije.

Tko je glasao

Očito baš ne pratiš

Očito baš ne pratiš vijesti. Nemesis ti je odgovorila: roaming je vrlo dobar primjer.

"Texting without borders": Commission PLANS ending roaming rip-offs for TEXT MESSAGES abroad

Datum je 30. srpnja 2008. Kao što ćeš možda primijetiti odnosi se samo na sms poruke. Naravno znam za tu inicijativu kao što znam da od toga još nema ništa a da ne govorimo o vokalnoj komunikaciji.
Osim toga ne mislim da je "žalosno" što donosim zaključke. To o čemu govorim ja živim svakodnevno i imam dobre razloge što to želim sa vama podijeliti. Ali ako netko smatra da je "žalosno" što netko dijeli, u najboljoj namjeri, iskustva iz jedne sredine mogu se povući i prepustiti vas vašoj euforiji. Biti će "veselo" kada shvatite da sam ipak možda znao o čemu govorim.

A gdje ja to živim? Ako je Hrvatska u Aziji, e onda živim u Aziji.
Mislio sam na Europsku Zajednicu, žao mi je ako to nije bilo dovoljno jasno.

Vidi se da ne živiš u Hrvatskoj. I da zapravo ne znaš o čemu govoriš. Posebno ovdje kad spominješ "čovjeka koji drži u ruci takorekuć sve medije". Igra detekcije: tko je to?
Jedna je stvar kontrolirati medije preko legalno izabrane vlade (da se razumijemo, ni sa tim se ne slažem) a druga posjedovati 3 privatna tv kanala i kontrolirati politički 3 državna kanala. Uz to i masu radio stanica, dnevnih listova i časopisa.
Postoji mogućnost da ja zaista ne znam o čemu govorim ali mi je vrlo zanimljivo da ja ne znam o čemu govorim, nakon 21 godine provedene u europskoj zajednici, a ti znaš o čemu govoriš, bez da si (pretpostavljam) proveo 10 dana izvan Hrvatske iznoseći dosta drastične ocjene mojih dobronamjernih primjedbi. Što ti znaš o meni da bi bio tako siguran u tvoje, u najmanjem slučaju, neljubazne ocjene? Ja sam samo želio prenijeti jedno ISKUSTVO i ono što osijeća dobar dio talijana. Ako sam nekoga s tim na bilo koji način uvrijedio ispričavam se.

Osim toga, kakve to veze ima s EU? Berlusconi je talijanski političar. Talijanski birači su ga izabrali, a ne EU. To što Talijani mogu izabrati jednog čovjeka kao što je Berlusconi je apsolutno njihov problem. Dakle, ako je problem ta "manipulacija s ljudima na tako očit način" u Italiji, onda je problem u Italiji, a ne u Europi. Ljudi bi trebali biti pažljiviji oko određivanja ko je kriv za njihove probleme. I trebali bi malo bolje poznavati koje su recimo kompetencije EU i što ona znači.
Pa recimo da je veza u tome što se vrlo često u Hrvatskoj, kao i na Pollitici, spominje Europa kao nekakvo riješenje naših problema. Problem nije u tome što su talijani, žrtve medijske manipulacije, izabrali Berlusconija nego što Europa dozvoljava takav konflikt interessa.

Gle čuda, u Hrvatskoj se događaju slične stvari. A nismo još u EU. To samo pokazuje koliko smo mi napredni narod, jel?
Nisam nikada niti rekao niti mislio da u Hrvatskoj ne treba ništa mijenjati. O Hrvatskoj znam možda puno više nego što misliš, iz prve ruke i iz ruku mnogih koji su ovu državu stvarali, što ne znači da se slažem sa rezultatom. Želio sam samo reći da sa Europom nećemo ništa riješiti i da će se situacija gotovo sigurno pogoršati uopćeno govoreći.
U svakom slučaju ne smatram da "ne zna o čemu govori" onaj koji se sa mnom ne slaže. ;) Svi mi imamo svoje razloge i svoja uvjerenja, nekada točna a nekada pogrešna. Rješenje nije u denigraciji nego u mirnoj i civiliziranoj razmjeni iskustava. Samo to je bila i ostaje moja namjera.

Tko je glasao

Pa recimo da je veza u tome

Pa recimo da je veza u tome što se vrlo često u Hrvatskoj, kao i na Pollitici, spominje Europa kao nekakvo riješenje naših problema.

Upravo suprotno, najveći broj onih koji su za ulazak RH u EU naglašavaju da svoje probleme moramo riješiti sami. Zanimljivo je da se taj lažni argument poteže kao najjače oružje (uz obavezno navođenje nezadovoljstva građana i građanki država članica EU-om) protiv ulaska. Neke probleme ćemo sigurno lakše riješiti u okviru zajedničke pravne stečevine EU (javni natječaji, sloboda tržišnog natjecanja i korupciju koja se u najvećem dijelu vezuje upravo za ta područja), ali za neke druge stvari bit ćemo i dalje odgovorni isključivo sami za sebe.

Nije nepoznato da se za interne neuspjehe u bilo kojoj državi članici prvo krivca traži u Bruxellesu. To je normalno, jer je tako lakše. Po mom sudu, sve slabosti EU (demokratski deficit, nedostatak jedinstvene vanjske politike, komplicirane procedure donošenja odluka itd.) proizlaze iz još uvijek dominantnih nacionalnih interesa koji vrlo često upravljaju djelovanjem pojedinih (velikih i malih) država članica na uštrb zajedničkih ciljeva EU i njezinih građanki i građana.

EU je nastala zbog želje osnivača da osiguraju trajan mir u Europi, a podlogu za to su našli u ekonomskim interesima. No, temeljni princip funkcioniranja jedinstvenog EU tržišta nije zero sum game, nego stabilnost, održivost i solidarnost. Dakle, EU svoje postojanje i trajanje (i sve veću želju drugih država da joj se priključe) duguje jednoj drugačijoj paradigmi ekonomije, a koja uvjetuje i stvaranje novih (rekli bi neki: sui generis) struktura političkog i pravnog sustava koji joj omogućavaju da s više ili manje uspjeha funkcionira.

Transnacionalne integracije samo su korak do globalne integracije društva društava. Taj korak dug je puno više od sedam milja i pratit će ga i krv i znoj i suze, ali ako čovječanstvo želi svoj opstanak na planeti Zemlji morat će ga poduzeti. Hrvatska ulaskom u EU postaje aktivnom sudionicom i su-kreatoricom tog procesa, a svojim ostajanjem izvan te asocijacije samo mala i neugledna mrlja na globusu.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ko prvo da se krivo ne

Ko prvo da se krivo ne razmemo: Ja jesam za ulazak u EU, ali ne pod svaku cjenu.

Po mom sudu, sve slabosti EU (demokratski deficit, nedostatak jedinstvene vanjske politike, komplicirane procedure donošenja odluka itd.) proizlaze iz još uvijek dominantnih nacionalnih interesa koji vrlo često upravljaju djelovanjem pojedinih (velikih i malih) država članica na uštrb zajedničkih ciljeva EU i njezinih građanki i građana.

Kaj te to ne podsječa na jednu banana republiku. Drugim rječima: Zajednica koje se sama sputava u razvoju.

Tko je glasao

Ja jesam za ulazak u EU, ali

Ja jesam za ulazak u EU, ali ne pod svaku cjenu.

Cijenu određuju političari na vlasti kroz pregovore sa svakom državom članicom ponaosob. Za nadati se da smo i da ćemo kroz te pregovore manje izgubiti, a puno više dobiti. tj. da će cijena biti razumna. Ako ne bude tako, opet iz tog iskustva trebamo nešto naučiti. Moje je mišljenje da ćemo najveću cijenu platiti i plaćati još dugo u budućnost, ukoliko se na referendumu izjasnimo protiv ulaska u EU. Prema toj cijeni, svaka cijena za ulazak izgledat će kao "prava sitnica". I zaista bi se već jednom trebali dogovoriti što je naš nacionalni interes, gledano iz perspektive 21., a ne 7. stoljeća.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ja se s tobom kladim za

Ja se s tobom kladim za porciju kremünita, da se bu naj manje 55do 60 posto Hrvata izjasnilo za ulazak u EU.

Tko je glasao

Možda nisam bio dovoljno

Možda nisam bio dovoljno jasan: Europa nije "rješenje" naših problema. Naše probleme trebamo riješiti sami. Europa je samo politički i društveno stabilno okruženje za Hrvatsku, ekonomski također, a da o kulturnoj i civilizacijskoj pripadnosti i ne govorimo.
Tvoji se argumenti, oprosti, svode samo na to da zapravo konstatiraš zašto je nešto loše u Italiji. A italija je suverena država - ona sama odlučuje o sebi. Kao što Europa nije rješenje hrvatskih problema, zašto bi onda bila rješenje talijanskih problema?

Zašto bi Europa glumila policajca i smjenjivala Berlusconia? Ako si nezadovoljan Berlusconijem, recimo to talijanskim biračima, a ne Europskoj komisiji. Još jedan pokazatelj kako ljudi često nezadovoljstvo vlastitom vladom projiciraju na Europsku uniju.

znaš o čemu govoriš, bez da si (pretpostavljam) proveo 10 dana izvan Hrvatske

Krivo pretpostavljaš. To je tvoj nivo rasprave? Da se izrazim tvojim riječima:
Što ti znaš o meni da bi bio tako siguran u tvoje, u najmanjem slučaju, neljubazne ocjene?

Tko je glasao

Predajem se :). Imaš pravo

Predajem se :). Imaš pravo :).

Tko je glasao

Mislim da je cijeli dnevnik

Mislim da je cijeli dnevnik samo širenje nepotrebne panike i uznemiravanje naroda i, naravno, zakonom kažnjivo jer očito ne pratiš što naša vlada radi:

Sanader: Slovenci bi u velikoj mjeri podržali Hrvatsku
Premijer Ivo Sanader procijenio je danas da bi, ako bi Slovenija i išla na referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, slovenski državljani sigurno u velikoj mjeri podržali Hrvatsku.

Sad mogu mirno ići spavati.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Da, tako su mnogi bili

Da, tako su mnogi bili uvjereni da većina Slovenaca u nekim izbornim jedinicama neće podržati Zmagu plemenitog Jelinčiča.

Tko je glasao

Nije bas sve tako strasno.Mi

Nije bas sve tako strasno.Mi idemo na skijanje oni nama na more i sve pet.Zanimljivo je da su upravo brat i sestra Kostelic najvise doprinijeli rastu slovenske ekonomije.Zahvaljujuci njima, porast zanimanja za skijanje rapidno se povecalo i sad svaki roditelj zeli da mu klinci budu novi Kostelici jer svi znamo da je Hrvatska najsportskija drzava u svijetu.Sta ti je ekonomija.Jedino moramo izmislit ili pricekat nekog Slovenca koji ce biti prvak u jedrenju te ce svi Slovenci htjeti kupiti jedrilice(naravno hrv. proizvodnje) i jos vise trositi na nasem malom plavom Jadranu.Divotica

Tko je glasao

Hyeronimus kaže A ako

Hyeronimus kaže
A ako Slovenija na referendumu odbije pristup Hrvatske EU, to će imati katastrofalne posljedice za Hrvatsku, Sloveniju, njihov međusobni odnos, cijelu ovu regiju i zapravo čitavu EU.

Neće.

ako Slovenija na referendumu odbije pristup Hrvatske EU
morat će ponoviti referendum

Zašto,
ma koliko vjerovali u bajke o europskoj birokraciji, nezainteresiranosti za sukob slovenij i hrvatske, utjecaju i snazi slovenije
ipak se u EU zna što je važno, i tko donosi odluke
mali (a slovenija spada u tu kategoriju) mogu izraziti svoje stavove, želje, ambicije, mogu se drugim riječima cjenkati
ali ne mogu donositi bitne odluke
čak, moraju svoje odluke, ako su suprotne odlukama velikih, promijeniti
(slučaj irske i ponavljanja referenduma)

luka

Tko je glasao

ako Slovenija na referendumu

ako Slovenija na referendumu odbije pristup Hrvatske EU
morat će ponoviti referendum

S ovim se slažem, ali ne i s tvojim obrazloženjem zašto će biti tako

mali (a slovenija spada u tu kategoriju) mogu izraziti svoje stavove, želje, ambicije, mogu se drugim riječima cjenkati
ali ne mogu donositi bitne odluke
čak, moraju svoje odluke, ako su suprotne odlukama velikih, promijeniti
(slučaj irske i ponavljanja referenduma)

Ima mnogo malih država članica EU koje podržavaju ulazak RH u EU, tako da to nije neki ekskluzivni interes "velikih". U EU postoji procedura donošenja odluka koja je oblikovana upravo tako da nema diskriminacije malih zemalja. To često dovodi do zastoja i traže se nova demokratska rješenja za prevladavanje tog problema. A što se diplomacije u službi partikularnih interesa država tiče, ona još uvijek igra (često negativnu) važnu ulogu u međunarodnim odnosima, ali u sve većoj mjeri, bar kad govorimo o odnosima unutar EU, podliježe javno postignutim dogovorima i odlukama političkih tijela (Vijeća EU, EK, EP).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

čak, moraju svoje odluke,

čak, moraju svoje odluke, ako su suprotne odlukama velikih, promijeniti
(slučaj irske i ponavljanja referenduma)

Da, ovo je jako dobra opaska, ali stvar nije tako jednostavna kako se čini.
O tome sam već pisao u članku Quo vadis Europa?.

Kao prvo, pitanje je što je demokracija. Je li to odluka većine nad manjinom, ili obrnuto? Je li to mogućnost izbora, preuzimanje odgovornosti za posljedice svojih odluka? Je li donošenje odluke za maksimizaciju dobrobiti nekoj određenoj skupini ljudi?

U slučaju irskog referenduma, 862.415 Iraca je otežalo put u zajedničko europsku budućnost za 490 milijuna Europljana. Demokracija, da ili ne?

U slučaju Slovenije, to bi značilo da bi otprilike milijun i pol Slovenaca (starijih od 18, okvirna procjena, nije mi se dalo zbrajati) odlučivalo isto tako o sudbini Europske unije. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju je strateški interes ne samo Hrvatske nego i Europske unije. Znam, ponekad nam je neobično to što se eto ti zli Europljani zanimaju za naš "kraj Europe" , a da to nije čista materijalna korist, ali eto tako je.
Dakle, milijun i pol Slovenaca odlučivalo bi o sudbini 490 milijuna Europljana. Demokracija, da ili ne?

Kao drugo, demokracija, što god ona bila, može se manifestirati samo u slučaju dobre informiranosti i dobre obrazovanosti (da se može donijeti vlastiti stav). No, situacija nikad nije idealna, pa bi bilo razumno za očekivati barem relativno dobru informiranost. Ako postoji medijska i/ili politička manipulacija (radi kratkoročnih, a ne dugoročnih interesa), je li to onda demokracija par excellence?

U slučaju Irske analize su već pokazale da su Irci zapravo iskazali nezadovoljstvo vlastitom vladom i vlastitom državnom politikom, pa su se "donekle" osvetili na referendumu za EU (jer ankete pokazuju da nisu protiv EU, dapače, posebno zato jer im je EU, a i njihova vlastita pamet i trud, donijela blagostanje).

Tako bi i Slovenci mogli iskazati svoje neke nezadovoljene nacionalističke težnje koje potpiruju politički i medijski krugovi radi populističkog održanja vlasti. Demokracija, da ili ne?

Demokracija je velika riječ, i stoga je ne treba koristiti olako. To nije samo ubacivanje listića u kutiju, pa što izađe, to je mnogo kompleksnije pitanje.

A što se tiče utjecaja malih zemalja, upravo primjer i Slovenije i Irske pokazuju kako je moguće da i male zemlje stave svoje vlastite teme na dnevni red (ponekad opravdano, ponekad neopravdano). Tako da teza o velikim zemljama i njihovoj materijalnoj koristi pada u vodu.

Tko je glasao

U slučaju irskog

U slučaju irskog referenduma, 862.415 Iraca je otežalo put u zajedničko europsku budućnost za 490 milijuna Europljana. Demokracija, da ili ne?

U slučaju Slovenije, to bi značilo da bi otprilike milijun i pol Slovenaca (starijih od 18, okvirna procjena, nije mi se dalo zbrajati) odlučivalo isto tako o sudbini Europske unije.

Meni se cini da ti ovdje bas ne razumijes EU. EU je zajednica drzava. Kod vaznijih pitanja, svaka drzava mora pristati na odredjeno rjesenje. Sto znaci da se uvijek trazi najmanji moguci nazivnik. Evropski demos ne postoji. Usporedi sad recimo Jugoslaviju 1989 i EU. Upravo je Milosevic isao s onom poznatom jedan covjek jedan glas, sto naravno nikom osim Srba nije odgovaralo. Cak u Americi ne na predsjednickim izborima ne vrijedi nacelo jedan covjek jedan glas jer bi u tom primjeru o predsjedniku odlucivali Kalifornija i New York. Nesto sto recimo nasim novinarima nikako da se objasni kad pisu kako glup je americki izborni sistem. Isto tako vrijedi za EU. Sveuropski referendum je nemoguc. Zamisli situacije da recimo uspije u Njemackoj, VB, Francuskoj i Spanjolskoj, a u ostalim drzavama ne. Vecina bi bila osigurana, ali to bi bio i pocetak kraja EU. EU je tek na pocetku stvaranja zajednickog demosa. I trebat ce jos puno, puno godina da nastane.

Tko je glasao

hyeronimus kaže Tako da

hyeronimus kaže
Tako da teza o velikim zemljama i njihovoj materijalnoj koristi pada u vodu.

nije točno

slovenija je mala zemlja i nema niti teoretskih mogućnosti da samostalnom ucjenom realno onemogući ulazak hrvatske u EU
može otežati, ali ne više od toga

a velike zemlje predobro paze jedna na drugu
i zato za hrvatsku italija nije opasnost

da pojasnim
za procjenu realnih motiva i ciljeva pojedinih ljudi, stranaka, država
nije dovoljno pratiti
što netko govori
niti što netko radi
nego koje su realne posljedice njegovih akcija

luka

Tko je glasao

"Kao prvo, pitanje je što

"Kao prvo, pitanje je što je demokracija."

Po pitanju demokracije u jedno sam siguran, a to je da ucjenjivači i lopovi koji kidišu na tuđi teritorij pojma nemaju što je to demokracija i da se atkvima treba odgovoriti demokratskom mjerom uvođenja viza za državljane te zemlje, zahlađenja odnosa s takvom državom i zamrzavanju sve imovine, ekonomskih i svih drugih oblika suradnja sa zemljom ucjenjivačem, a sve to do uspostave normalnih odnosa sa zemljom ucjenjivačem.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Hy, na ovaj ekumenski post u

Hy, na ovaj ekumenski post u kojem si ukratko sažeo trenutnu bilancu slovenskog odnosa prema našoj domovini dodao bih par napomena.
Jest, točno je da Hr i Sl nikada povijesno nisu bili u nekim posebno neprijateljskim odnosima (pravo budi rečeno, povijesno nismo ni sa niti jednim narodom pokojne zemlje na brdovitom Balkanu, uvijek nas je gazio neki Turčin, Ugarin, Austrijanac, Mlečanin, Avar, Hun, Mongol, itd, vjerojatno bi slijedom došli do Krapinskog pračovjeka kojega je tamburao neki susjed sa sjevera). Kada odem u Sloveniju, i prilikom kontakta sa običnim, prosječnim Slovencima nitko nikada posebno ne inzistira na stavovima oficijelne slovenske politike, ili mi barem to javno nisu rekli. Dakle Slovenci su jedan neobična zemlja Dr Jekyll-Mr Hyde tipa, u kojem živi mirni narod koji jodla, jede žgance od heljde, vrijedno radi od jutra do mraka, mrvicu poprijeko gleda na "južnjake", koji doduše uredno arbajtuju fizikalu, dok na vlasti imaju mrgudne tipove krupnog zuba tipa Rupel ili tovariša Pahora koji izgleda dobroćudno kao Kekec samo nema kapicu i pastirski štap. No Pahor je sve ali Kekec nije, barem ne prema nama, doduše lako je biti frajer prema ovoj nasoj nesretnoj domaji,a kada se pojavi onaj ulickani Francuski muljator, ili čelična Angela, repić se podvije, i vau, vau, pa u kut.
U principu, stvari stoje ovako, Slovenija je, tako kažu, najrazvijenija tranzicijska zemlja, koja se mješavinom prilično mudre ekonomske i političke strategije, te zrnca sreće, provukla kroz Scile i Haribde samoupravnog socijalizma, Miloševića i njegovih harambaša, tranzicije do pozicije koju ima danas, da njihove odličnike gledamo al pari sa političkom kremom Europe, dok mi na gnojištima Balkana prevrćemo kosti, raspravljamo tko je koga više i efikasnije ubijao, malo radimo, puno pričamo i zanovijetamo. Imamo malo Bogom danih prirodnih resursa koje nemilosrdno krčmimo, umjesto da nešto i naučimo od sjevernih susjeda, jer kao što tibetanska poslovica kaže "lijek uzmi i od neprijatelja, a otrov nemoj niti od vlastite majke".
Ja bih rekao da se oni ponašaju kao naši Vlaji, kada te trebaju umile se, i manji su od makova zrna, a kada se dohvate vlasti pokažu pravi karakter (posti zeca, ubij Vlaja). Koriste nepovoljno političko okružje, te pokušavaju iskrčmiti maksimalno što mogu, kao da se na tih par nesretnih nazovi spornih kilometara nalaze polovina svjetskih zaliha urana, nafte i dijamanata. Pravi cilj sigurno nisu onih par livada u Međimurju ili brdašce Sv. Gera, već izlaz na otvoreno more, pravo na epikontinentalni pojas, i vjerojatno možebitna nalazišta prirodnog plina. To je cilj, a sve ostalo je magla. Svi oni koji su učili međunarodno pravo, znaju kako se određuju granice na moru i potpuno im je jasno da je njihov zahtjev apsurdan. Možebitno je da pored navedenoga Slovenci javno iznose nečije stavove iz Bruxellesa, ne bih niti to zanemario... Dodao bih i ta oni nisu toliko jaki koliko je naša politika impotentna, a to je konstanta bez obzira na političku opciju na vlasti. Otprilike se ponašamo kao na Krbavi,dok nabrijani Turci čuče na granicama, mudri hrvatski feudalci se svađaju tko je najbolji, najljepši, tko je glavni frajer u priči...znamo kako je ta priča završila....
Sigurno je da strateški Sloveniji ne odgovara ulazak Hrvatske u EU prvenstveno iz ekonomskih, a potom i političkih razloga, bez obzira na kazane meda koji izlaze iz usta njihovih političara kada govore o podršci ulasku Hr u EU.
Što se tiče EU, ankete u državama koje su okvirno naš nivo (Rumunjska i Bugarska) pokazuju da nije nastao nikakav "kvantni" kvalitativni pomak u životu, stupnju korupcije, izrazitijeg ekonomskog rasta, ako se sam nisi u stanju organizirati neće ti pomoći neki aparatčik iz Brisela. U krajnju ruku njima odgovara, jer je Balkan najveća perionica prljavog EU novca, gdje se skidaju rukavice i igra se muški, đonom u jaja. Kriza koja bjesni na financijskom tržištu učinit će da će "Velike" EU držve gledati svoju guzicu, a naš ulazak u EU će biti jedino motiviran time da ćemo postati jedan veliki holiday resort Europe....

Tko je glasao

"uvijek nas je gazio neki

"uvijek nas je gazio neki Turčin, Ugarin, Austrijanac, Mlečanin, Avar, Hun, Mongol, "

A zašto izostavi one koji su nas gazili i krali 50 godina, a tu spadaju Slovenci i njihov uzor Srbi, koji i danas imaju ogroman utjecaj u i na Sloveniju!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Sigurno je da strateški

Sigurno je da strateški Sloveniji ne odgovara ulazak Hrvatske u EU prvenstveno iz ekonomskih, a potom i političkih razloga, bez obzira na kazane meda koji izlaze iz usta njihovih političara kada govore o podršci ulasku Hr u EU.

Na temelju čega to zaključuješ? Ja bih baš rekao da strateški Sloveniji ne samo da odgovara, nego je apsolutna nužnost da i Hrvatska bude dio Ujedinjene Europe. Sigurna južna i zapadna granica, slobodno tržište za slovenska poduzeća, itd. itd. Postoji mnogo i onih "realpolitičkih" (kao što su ekonomski i carinski) razloga, uz one "konceptualne" (kao što je "stoljetno prijateljstvo njezinih stanovnika"). Koji su tvoji argumenti za suprotnu tvrdnju?

Što se tiče EU, ankete u državama koje su okvirno naš nivo (Rumunjska i Bugarska) pokazuju da nije nastao nikakav "kvantni" kvalitativni pomak u životu, stupnju korupcije, izrazitijeg ekonomskog rasta, ako se sam nisi u stanju organizirati neće ti pomoći neki aparatčik iz Brisela.

Pa da, jer, gle čuda, u EU ne teče med i mlijeko! I to je neki argument..ulazak u EU ne znači automatski da će svi postati bogataši, ulazak u EU znači ulazak pod ona navedena "tri stupa" (odnosno u okvir zajedničke politike, zajedničkih institucija i zaštite zajedničkih interesa). Dakle, kad uđemo u EU, novci, zlato i tamjan neće padati s neba, ma koliko to mi čekali. No, kad/ako si već sami pomognemo, moći ćemo to učinkovitije zaštititi pod kišobranom našeg prirodnog okruženja: EU.

U krajnju ruku njima odgovara, jer je Balkan najveća perionica prljavog EU novca, gdje se skidaju rukavice i igra se muški, đonom u jaja. Kriza koja bjesni na financijskom tržištu učinit će da će "Velike" EU držve gledati svoju guzicu, a naš ulazak u EU će biti jedino motiviran time da ćemo postati jedan veliki holiday resort Europe....

Ovaj sam "argument" već više puta čuo, ali svejedno mi nije jasno na temelju čega se takav "argument" temelji. Bilo bi dobro iznijeti objašnjenja i dokaze.
Činjenica je da se EU već sada ponaša pokroviteljski i zaštitnički prema Hrvatskoj, iako ona nije članica EU , pa EU ni nema takve obaveze prema HR. To puno govori o političkom odnosu i političkoj volji, usprkos tome što se tvrdi da postoje "neki krugovi", "oni" , kojima je cilj "spriječiti ulazak HR u EU", te su za taj "prljav posao" izabrali Slovence. A tko su to oni? Izvanzemaljci?

Vaistinu, the truth is out there. Za Dosjee X, vaši Fox Mulder i Dana Scully.

Tko je glasao

-A zašto bi Sloveniji

-A zašto bi Sloveniji odgovaralo da Hrvatska uđe u EU, gdje bi oni gradili Mercatore, Lesnine i sl, možda u Bečkom Novom Mjestu? Ili Mestrama? Munchenu? I prije i poslije rata su funkcionirali na principu kupi jeftine sirovine i prodaj natrag proizvode. Na tržištu nema "prijateljstva" već glođanja do kosti, rat do posljednjeg kupca i osvajanje tržišta. Sa tim svojim stavom mogao bi uzeti citru i pridružiti se Ljudevit Gaju...
-Zaista treba biti vrhunski naivac pa vjerovati da će birokrati u Briselu koji mjere proporcije krastavaca pomesti sav kal Augijevih štala koji se nakupio u državnim institucijama. Da li je hametice pomeo korupciju i kriminal u Bugarskoj ili Rumunjskoj ili je samo u pitanju kozmetika masmedija? Male zemlje će uvijek biti kolonije velikih, samo što je to sada postalo u globalnim razmjerima. Imamo zaista vrhunsku privredu, školujemo horde vrhunskih stručnjaka, pa ćemo nakon ulaza u EU odmah oteti poslove Ikei, Daimler Benzu ili Pfizeru...bullshit...
-Što se tiče dosijea X, ja ću ti postaviti kontrapitanje-gdje je u ex Yu državama, isključujući Sloveniju došao respektabilni brand, vrhunska tvornica, gdje se nešto proizvodi sa brandom,otvara lanac brand hotela a ne trećerazrednih hotelskih kokošara, osim hordi banaka i trgovačkih centara? Samo dolaze cijediti ono malo što je preostalo. Trebam li spominjati tko je i što radi Hypo banka i slični, opskurni fondovi, zašto su likvidirane desetine hrvatskih tvornica, u čijem interesu, čiju hranu jedemo sa polica supermarketa, a evo sada ćemo se i konačno golfirati,milijuni eura će padati sa neba...Hy spusti se malo u blato, zagazi iz kabinetskog dociranja u realnost...Zaista EU se ponaša vrlo pokroviteljski, red mrkve red batine, doduše malo je ipak batina prevladala u toj EU musaki...Njima je bitno samo da trenutno nema masovne koljačine u četverokutu Hrvati-Bošnjaci-Srbi-Kosovari, da kriminal pretjerano ne naraste, kako ne bi njihovi stanovnici mogli mirno u budućnosti živjeti na ovim terenima bez straha da će ih lokalni hajduci sa čarapama na glavama opelješiti. Zaista nas Deutsche Telecom, Societe Generale, Raifeissen, Erste pokroviteljski paze, maze i glade...Srednjevjekovni Turci, baruni i feudalci satrapi su za njih dragovoljci crvenog križa...

Tko je glasao

A zašto bi Sloveniji

A zašto bi Sloveniji odgovaralo da Hrvatska uđe u EU,

A zašto ne? Ukidanje carina i sl, jedinstvena valuta, zajedničko tržište. Misliš li da to nisu povoljni uvjeti?
što se pak tiče jeftine radne snage, to ni sada mi više nismo. Jeftinu radnu snagu danas možeš naći u Kini, Vijetnamu i sl. a ne u Hrvatskoj, tako da ti taj "argument" ne stoji.

Hy spusti se malo u blato, zagazi iz kabinetskog dociranja u realnost

Koliko si često u posljednjih godinu dana izašao iz svoga vlastitoga dvorišta? Otvori malo prozor - nećeš se prehladiti!

Tko je glasao

Slovenci nam prije svega

Slovenci nam prije svega rade uslugu sto kada smo mi vec sljepi pored ociju, oni zaustavljaju kola koja idu u provaliju.

Pobogu. Sta cemo mi u EU kada nemamo uspostavljeno niti pravosudje? Sto cemo mi u EU kada su na vrhu drzave ljudi koji su samo sposobni otet i oteto prodat? Ko je ovdje lud?

Slovenci sigurno nisu. Oni koji kukaju za EU dok nam je politicka situacija sramotna, mozda.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Točno Gale, a tko je kriv

Točno Gale, a tko je kriv što nismo ušli i prije Slovenije, a tko je kriv što naši odnosi sa zapadom nisu bili bolji i "topliji" još davnih 70-tih i 80-tih godina kada je zapad i te kako priželjkivao više kontakata i ekonomske suradnje s Hrvatskom.

Vidiš upravo oni koji su nas udaljili od "europske demokracije" demonstrirane na mirisu kapitala, upravo oni koji su nekada bili prirepci SKJ i SKH.

Krivi su upravo oni koji su se Tuđmanizacijom Hrvatske uhljebili u stranci za pljačku obiteljskog srebra, pri čemu su opljačkali ne samo obiteljsko srebro, već i uništili sve vrijednosti, čestitosti, poštenja, stručnosti morala, te su uvođenjem poltronstva i nepotizma devastirali sve institucije državnog aparata i pravnog sustava.

Naravno netreba zaboraviti ni njihove seste i braču iz oporbe, koji sigurno nisu bili "guske u magli", već saučesnici i pomagaći koji su se naplatili na grbaći i o trošku vlastitog naroda, kojem danas kukaju i uvjeravaju ga da će ga skinutih gaća uvesti u tu EU, gdje mu ucijenjivači poput Slovanije kidišu na krvlju obranjen suverenitet i granice.

E pa Hebiga Gale neka gaće skida tko hoće, ali kao hrvatski branitelj, već iz pijateta prema svim onim poginulim, nastradalim i oštećenima, ja to niti hoću, niti želim!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Gale, Za nas je jedini spas

Gale,

Za nas je jedini spas EU, jel če sigurno pritisnut pravosuđe, da se korupcija smanji i konačno sprovede lustracija.

Sadašnje članice te iste su več napravile reda.

Tko je glasao

Kakav sluzanski mentalitet,

Kakav sluzanski mentalitet, Skviki. Sta mi ne mozemo ni guzicu obrisat bez EU? Mozda je to istina, ali mi to MORAMO naucit sami. Jer cemo inace ostati kljakati. A Hrvatska i Hrvatsvo ce tada moci predstavljati samo oblik politicke retardacije.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, Ti još nisi shvatil i

Gale,

Ti još nisi shvatil i bojim se da nebuš.
Ne moramo mi niš učit, jel sve znamo. Stvar je samo volje, a kod nas nema ni na jednoj razini te iste.

Kak ono veli Ap, da neki jašiju i dalje.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci