Tagovi

?as za rešitev hrvaškega vprašanja te?e

Najprije, dignite ruku svi oni koji niste razumjeli gornji naslov. Jeste? A sad svi koji ste dignuli ruku, na?ite svoje ?itanke iz prvog razreda osnovne škole i ponovite gradivo. Jer, naslov, iako na slovenskom, lako je razumljiv svima, i iako je jezik ovog portala hrvatski, inzistiram na ovakvom naslovu, jer njegova razumljivost samo pokazuje koliko toga zajedni?kog imaju Hrvati i Slovenci, iako su u zadnje vrijeme po?eli i jedni i drugi graditi bodljikave žice na obje strane "meje".

Slovenski list "Mag", prilog "Dela" objavljuje (a Jutarnji prenosi) intervju sa slovenskim ministrom vanjskih poslova Samuelom Žbogarom, u kojem on navodi da je "mogu?nost da Slovenci o pitanju ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora EU odlu?uju referendumom sve realnija". Što je u tome sporno?

Referendum je jedan od najboljih oblika izravne demokracije (posebno popularan npr u Švicarskoj). Referendumom gra?ani izražavaju svoju volju koja im se garantira ustavom, a to je da "vlast pripada narodu":


Ustava Republike Slovenije

1. ?len
Slovenija je demokrati?na republika.
(...)
3. ?len
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo?be.
V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po na?elu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Stoga, de facto, u referendumu nije ništa sporno. Ali, postoji veliko ALI:

Za demokraciju je izrazito važno postojanje dobre informiranosti gra?ana. Gra?ani ne mogu efikasno izražavati svoj stav na izborima i referendumima ako nisu dobro informirani, odnosno ako svoj zaklju?ak temelje na nedostatku pravih informacija ili na iskrivljenim informacijama. To u povijesti nije bilo ništa novo, a ni u sadašnjosti, i o?ituje se upravo u velikoj mo?i PR i marketinških kompanija koje one imaju u vrijeme bilo kakvih javnih politi?kih odluka, kao i u velikoj mo?i medija.

Zato je vrlo zanimljivo na koji na?in se slovenski mediji postavljaju prema "hrvaškom vprašanju". Kada god bude neki "incident", o tome se izvještava tendenciozno, ta vijest dobiva prvo mjesto u svim središnjim informativnim emisijama i na naslovnicama novina, i o svemu se izvještava na na?in koji daje naslutiti da su "Hrvati opet nešto zakuhali". Svaki put je ona druga strana kriva, jer, naravno, medijima trebaju udarne vijesti, s druge strane, igrati na kartu jeftinog nacionalisti?kog populizma je vrlo profitabilno jer daje odmah vidljive rezultate, a vlastitu krivnju se ne smije priznati jer je to porazno za vlastiti ego, a na kraju krajeva i za vlastitu lisnicu, vlastite interese, vlastitu politi?ku i društvenu mo?.

Iz toga nužno proizlazi eskalacija sukoba, o ?emu svjedo?i posljednjih nekoliko tjedana,a dovoljno je malo pregledati forume na stranicama nekih slovenskih novina, npr Delo.si. Zanemarimo sad one izjave o "moralnom pravu Slovenaca na more" i o prikrivenoj želji nekih slovenskih krugova da Hrvatska plati za sve one nepravde koje je Sloveniji npr nanijela Italija (oduzimanjem izravnog pristupa otvorenom moru i sli?no). Tamo se vrlo ?esto spominju i izjave kao što su one da su Istra i Me?imurje, npr. "oduvijek bili slovenski". Ne treba ni napominjati da ta izjava nije to?na ni najmanje.

Pogledajmo primjer Me?imurja: osim što Slovenija traži za sebe dijelove teritorija preko Mure koji su oduvijek bili u vlasništvu i u katastru hrvatskih gra?ana, ?esto se spominje i šire podru?je Štrigove. Istina je ovakva: da, to podru?je je doista bilo priklju?eno Mariborskoj banovini u Kraljevini Jugoslaviji, i u njezinom je sastavu bilo gotovo desetak godina, sve do II. svjetskog rata kad su se okupatori Nijemci povukli na staru hrvatsko-štajersku granicu izvan podru?ja Štrigove. I poslije rata to podru?je je djelomi?no bilo pod upravom Ljutomera i Maribora. No, treba napomenuti da svi povijesni podaci pokazuju da je to podru?je oduvijek bilo integralni dio Me?imurja, i da je to priklju?enje slovenskoj upravnoj centrali bilo samo "preraspodijeljivanje" u okviru tadašnje države, a bez ikakvih pravnih, društvenih i povijesnih temelja. Zaista je bez ikakvog temelja tvrditi da je to podru?je "slovensko", a još je gluplje tvrditi da je cijelo Me?imurje slovensko.

No, glavna tema ovog dnevnika jest referendum, a ne granica u Me?imurju, no taj primjer samo pokazuje eskalaciju nacionalizma koju slovenska vlada o?ito potiho potpiruje. Prijetnja referendumom može se promatrati kao oblik teškog diplomatskog pritiska, i jednostavno je žalosno i tragi?no da je slovenska vlada podlegla zovu slovenskih nacionalista, a sve radi svojih vlastitih, kratkoro?nih politi?kih interesa. Slovenski se nacionalizam teško može usmjeriti ka Italiji ili Austriji, i zato je usmjeren ka Hrvatskoj. Na našu, ali i njihovu štetu.

Pojasnimo to još jednom: u slu?aju da do?e do referenduma, a u situaciji medijske i politi?ke , usu?ujem se re?i, manipulacije, ishod tog referenduma je vrlo neizvjestan. Dapa?e, moglo bi se dogoditi da Slovenci odbiju pristup Hrvatske EU (a ja se toplo nadam da tamo preko još uvijek ima ve?ina pametnih ljudi koji znaju razmišljati svojom glavom). A ako Slovenija na referendumu odbije pristup Hrvatske EU, to ?e imati katastrofalne posljedice za Hrvatsku, Sloveniju, njihov me?usobni odnos, cijelu ovu regiju i zapravo ?itavu EU.

Naime, Slovenija i Hrvatska su stoljetne saveznice, zemlje koje su prirodno usmjerene jedna na drugu; zemlje ?iji stanovnici su jedni drugima prijatelji, i nije ništa neobi?no da veliki broj stanovnika Hrvatske zna slovenski, posebno oni u blizini "meje", što je bogatstvo za koje su nažalost uskra?eni oni koji žive malo dalje od te "meje". Isto tako vrijedi i obrnuto: dobar dio stanovnika Slovenije zna i razumije hrvatski. Je li to europski? Naravno da je: jer prava ideja EUrope (i Europe) jest rušenje granica (previzionarska ideja za neke sku?ene umove). U svakom slu?aju, Slovenija i Hrvatska su partnerske zemlje i to trebaju biti.

Odbijanjem ulaska Hrvatske u EU, a ?vrsto vjerujem da je europska perspektiva i ta europska ideja prirodno okruženje u kojem Hrvatska treba biti), ti odnosi bi se narušili do granice neprepoznatljivosti, do granice neprijateljstva. Nakon toga, protekla bi stolje?a do ponovnog pomirenja (a uzevši u obzir i našu uzavrelu balkansku krv, možda i više). Naravno, ne mislim da je hrvatska strana potpuno nevina, ali ovaj je dnevnik i više nego opravdano usmjeren ka slovenskoj politi?koj "eliti" (predvo?enoj vje?nim slovenskim ministrom vanjskih poslova, D. Rupelom).

Situacija eskalira, i što da se radi? Nije vrijeme za neprijateljstva...i zato, u ovoj novoj 2009. godini, poželimo i hrvatskim i slovenskim politi?arima da pri svojim djelima razmišljaju o vremenskim razdobljima mnogo duljima od jednog izbornog mandata. Kratkovidnost nije nešto što funkcionira na duže staze.

hyeronimus.mojblog.hr

Komentari

Čudno mij je čuti da

Čudno mij je čuti da netko, tko je godinama putovao po Sloveniji, nije znao prevesti ovako jednostavan naslov. Nikad nisi poželio čitati slovenske novine? Kad se navikneš na neke manje razlike u oblicima i izgovoru, treba naučiti možda tisuću riječi. Govoriti, to je znatno teže (zapravo je teže naučiti govoriti blizak jezik nego posve stran!) - ali ako ja mogu govoriti hrvatski da me slovenac razumije, a on slovenski, sve pet! Intervjuirao sam Slovence na taj način - pa čak i jednog Makedonca. Jezici su bliski, treba malo truda.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@Zorane stvar je vrlo

@Zorane stvar je vrlo jednostavno objašnjiva, slovenski me kao ni makedonski, naprosto nije zanimao, a sve službeno se je i onako odvijalo na hrvatsko-srpskom.

Osim toga s mojim talijanskim, njemačkim i tehničkim engleskim nisam imao nikada probleme u konverzaciji.

Nekada u to vrijeme su nam Slovenci mogli služiti kao primjer u njegovanju i zaštiti svog jezika i kulture, a jedan od razloga je i to što ih se zbog dosljednosti u njegovanju tradicija nije odmah prozivalo za šovinizam, kao što je to bio slučaj kod Hrvata koji se recimo nije stidio svoje vjerske pripadnosti, ali je odmah optuživan za nešto sasvim drugo, jer je komunizam poistovjećivao vjeru i naciju.

No to je sasvim druga tema, tema za neki drugi dnevnik.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Očigledno se slažemo oko

Očigledno se slažemo oko jezika...samo mali dodatak...i slovenački kao i makedonski kao i albanski ijezik je bio zvanični jezik u SFRJ. jedina iznimka je bila JNA!
Sad, koliko je to bilo u stvarnosti to je več druga priča..kada je drnovšek kao predsednik predsedništva u UN govorio na slovenačkom svi su bili ogorčeni...

Tko je glasao

U svezi s pitanjem koliko

U svezi s pitanjem koliko ljudi govori slovenski mislim da je stvar jasna osim onih osoba koje žive uz granicu sa Slovenijom, broj tih osoba je smatram izuzetno mali, tako da je brojka 450.000 smatram desetorostruko prenapuhana. Čak je i meni i pored činjenice da sam se 60-tih godinama po sila posla kretao i boravio u Sloveniji, naslov nisam sa sigurnošću znao prevesti.

A koji su tvoji kontraargumenti? Osim tvojeg vlastitog neznanja?

Tko je glasao

"A koji su tvoji

"A koji su tvoji kontraargumenti? Osim tvojeg vlastitog neznanja?"

Ra pekao bih gotovo isti kao i tvoji, ali je razlika jedino u tome što kao što se vidi tvoje prepotencija moje mišljenje, koje ti ne uvažavaš kao kontraargument i potvrdu predhodnikovog i nekolicine drugih mišljenja, nazivaš "vlastitim neznanjem"

Ima tu jedna lijepa latinska poslovica, ali čemu šiljiti zob i inteligenciju tvog kova nepotrebno uznemiravati obranom prava na vlastito mišljenje.

Zbog toga kao pripadnik onih primitivaca i neznalica kakve nas ti i nekolicina povlaštenih ovdje smatrate, tvoj komentar nisam ocijenio s protiv, jer oni koji smatraju da su jedini sisali majčinu sisu, pa stoga imaju ekskluzivna prava "minusirati" i držati lekcije neistomišljenicima te ih proglašavati neznalicama. Upravo po tom je sistemu na politiki stvorena kasta onih koji su uzvišeni i uzoriti među komentatorima i kao takvi uživaju pravo da ne nepoštuju tuđe prava na mišljenje, dapače neistomišljenicima nemilosrdno dijele minuse.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Zbog toga kao pripadnik onih

Zbog toga kao pripadnik onih primitivaca i neznalica kakve nas ti i nekolicina povlaštenih ovdje smatrate

Zar mi? Pa očito je da voliš jako pokazivati svoju kulturu, znanje i toleranciju:

Ma je*eš takvu zajednicu koja dozvoljava da jedno primitivno urođeničko pleme poput Slovenaca, a koje je pleme puno mješanaca sa Balkana, blokira pristup civiliziranom narodu!

Slovence treba bojkotirati i pokazati im zube na svim poljima, pa neka se ta šačica jada, bijede i primitivizma nauči pameti i shvati da Hrvati nisu krivi što im je Dežela tako malena da je se može za pola sata preći autom u rikverc.

Nismo mi krivi što skakači na Planici iz straha da ne skoče u drugu državu moraju sa sobom nositi putovnice!

Da smo mi napravili EU i Slovencima ONO, što je napravio Mujo kad je pokazao Fati tko je gazda u kući, bili bi Slovenci manji od makova zrna, a EU komesari se sada nebi pravili šepavi i zaboravljali poštivati načela na kojima se temelji EU. Ovako se na jalova bika i komarcu ku*ac diže!

Upravo po tom je sistemu na politiki stvorena kasta onih koji su uzvišeni i uzoriti među komentatorima i kao takvi uživaju pravo da ne nepoštuju tuđe prava na mišljenje, dapače neistomišljenicima nemilosrdno dijele minuse.

Tako je, to se odmah vidi npr iz toga tko ti je dao plus i tko takav odnos prema svojim neistomišljenicima podržava.

Tko je glasao

"Tako je, to se odmah vidi

"Tako je, to se odmah vidi npr iz toga tko ti je dao plus i tko takav odnos prema svojim neistomišljenicima podržava."

@Hyeronimus ma boli mene zub zbog toga što imaš problema s mojim komentarima, pa si ih tako lijepo poredao, ALI TKO SI TI I ODAKLE TI PRAVO DA PROZIVAŠ ONE KOJI SU DALI PLUS MOJIM KOMENTARIMA?

Za mene je slovensko kidisanje na naš teritorij jednako onim zahtjevima iz kojih su pobunjeni Srbi krenuli u okupaciju hrvatskog teritorija, što je eskaliralo u srbočetničku agresiju sa svim njenim posljedicama.

Razlika je jedino u tome što u cilju krađe hrvatskog teritorija umobolnici tipa Joška Jorasa, Zmage Jelinčiča i ostalih slovenskih šešeljevaca, zlorabe svoje članstvo u EU, pa ucjenama žele prisiliti Hrvatsku da se odrekne svog teritorija.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

ALI TKO SI TI I ODAKLE TI

ALI TKO SI TI I ODAKLE TI PRAVO DA PROZIVAŠ ONE KOJI SU DALI PLUS MOJIM KOMENTARIMA?

On ti je jedan od onih ljudi koji ne voliju kad im se ono radi što rade sami drugima.

Tko je glasao

E, Skviki, Skviki, na tvoju

E, Skviki, Skviki, na tvoju zlonamjernost i vrtićko ponašanje zaista ne treba trošiti riječi.
Pozivam te na komunikaciju, dijalog i toleranciju, a jedino što ti radiš je daljnje provociranje i podupiranje daljnjeg provociranja.
Al što ćeš, kaže se uvijek da svatko radi ono što je sposoban.

Tko je glasao

Tako je, to se odmah vidi

Tako je, to se odmah vidi npr iz toga tko ti je dao plus i tko takav odnos prema svojim neistomišljenicima podržava.

Hyeronimus,

Ak je ovo poziv za komunikaciju a ja to nisam shvatil, onda se izvinjavam.

Dal sam plus jednom komentaru jel se s nekim rječima u njemu slažem i ne vidim gdje je tu problem.

Tko je glasao

Više puta i na više

Više puta i na više načina sam te pozivao i na komunikaciju i na dijalog.
Također sam više puta uljudno pitao za tvoje argumente, jer, ako se ne slažeš sa mnom, onda bi trebao predočiti svoje argumente, a ne svoje neslaganje izražavat minusima, provokacijama i izvrtanjem mojih napisanih riječi.

Moj poziv još uvijek stoji. Sve ovisi samo o tebi: jesi li spreman prihvatiti mišljenje drugih ako je ono različito od tvojega i o tome argumentirano raspravljati ili nisi?

Ako ti je ovo gore komplicirano, pojednostavit ću: minusi nisu dobar kontraargument, dapače.

Tko je glasao

"Ako ti je ovo gore

"Ako ti je ovo gore komplicirano, pojednostavit ću: minusi nisu dobar kontraargument, dapače."

Gle kopernikantskog obrata, tvrdiš nešto čega se sam ne držiš!
@Hyeronimus, a da počneš mesti ispred vlastitih vrata?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

"minusi nisu dobar

"minusi nisu dobar kontraargument"

Ali utopljenik se i za slamku hvata!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mi se možemo srest kad

Mi se možemo srest kad dojdem doma i razgovarat o nesporazumima i izvrtavanju rječi. Postajemo dosadni drugim sudionicima i s ovim prekidam prepucavanje.

Tko je glasao

Toliko sam oštar do tebe

Toliko sam oštar do tebe jer zahtijevam argumente: ne one argumente koje slušamo od tzv slovenskih stručnjaka na TV Slovenija, POP TV ili slično. Koliko je slovenskih državljana doista upoznato s problemima na granici, osim onoga što ih izvještavaju mediji (koji to rade prilično pretenciozno)?

Slovenija upravo inzistira na "moralnom pravu Slovenaca na otvoreno more" i slično, Slovenija upravo inzistira na tome da je nakon II. svjetskog rata izgubila dosta teritorija koje je morala predati Italiji...O čemu se tu onda radi? Upravo to tvrde pojedini slovenski političari.

S druge strane, primjećujem kako se "glasovi razuma" konstantno guše. Kad je u Mladini objavljen članak "Smo svi Ruplovi ujetniki", ubrzo je izašao "demanti" u obliku čak dva članka. Na slovenske se tv kanale redovito pozivaju samo oni koji tvrde "poželjnu istinu", dok oni, kao što su i neki slovenski pravni stručnjaci, upozoravaju na neodrživost nekih slovenskih zahtjeva, dobivaju vrlo malo prostora u medijima.

A isto tako malo prostora u medijima dobivaju oni koji su spremni na dogovor radi zajedničke europske budućnosti i Slovenije i Hrvatske!

Moja slobodna procjena za 10 % Hrvata odnosila se kao prvo na pasivno poznavanje slovenskog jezika (a do aktivnog poznavanja je vrlo mali korak) , i odnosila se na krajeve u blizini slovenske granice, barem u dometu slovenskih tv kanala. Mali Lošinj, koliko je meni iz geografije poznato, i nije blizu slovenske granice (osim, ako se slovenska granica nije pomakla do Rijeke? :))

Tako da, još jednom, stojim iza svoje tvrdnje o 450 000 Hrvata.

Drugo, mnoge je točke Slovenija proglasila spornim, a one to nisu. To nije prejudiciranje, to je sa slovenske strane nesklonost kompromisu.

I opet na kraju naglašavam europsku perspektivu: nesklonost kompromisu samo povećava napetosti s obje strane granice, a dogovor tada postaje sve teži i teži. Kome je to u interesu? Sloveniji i Slovencima sigurno nije.

Tko je glasao

Vidim, da si zaista

Vidim, da si zaista zlonamjeran jer za sebe smatraš, da barataš argumentima (iako nezam od kud takav osječaj), a kad sam ti napisao činjenice, ti jih olako preskačeš i pričaš samo o nekom medijskom konstruktu. Do sada te nisam lično optuživao za aroganciju ili neprihvatanje činjenica ali…

Koliko je hrvatskih državljana doista upoznato sa problemima na granici?

Moralno pravo je samo jedan vidik argumenata za koje slo smatra, da ide u naš prilog. I šta je tu sporno. Dali to možda nije tačno? Dal možda nemamo pravo, da tako razmišljamo, kao što hrvatska može, da razmišlja obrnuto…

Tačno je, da u sloveniji možeš pročitati i koje drugačije mišljenje. U hrvatskoj to ipak nije moguče! Toliko o objektivnosti medija i o indoktrinaciji…

Očito ne shvačaš, da je 80 % političara i ljudi životno zainteresirano, da cro što prije uđe u EU i to je samo još jedna zabluda koju neuspješno prodaješ…

Dobro oko jezika stvarno neču više jer sa time samo potvrđuješ, da jednostavno nisi spreman prihvatiti ničiji drugi stav osim stvari koje su ti prodali mediji.

Vidi se, da jednostavno selekcioniraš što pročitaš ili čuješ na ono što je tvoj nazor. Več sam to napisao, mislim, da 2 puta, da je među slo i cro usaglašeno, šta je sporno. Sporno je zbog toga jer svaka strana ima neke argumente, da jedan dio neke zemlje pripada njima. O hrvatskim kompromisima smo več dosta toga čuli, tako da nemoj da me zasmijavaš. O kakvom kompromisu govoriš. Drnovšek račan???

Gore je neko napisao 5-6 sporazuma ili viđenja slovenije. Pa ti majstore od argumenata nisi nijedno opovrgo? Ajde, potrudi se, jer su ti argumenti jaka strana!!! Lako češ ti to…

p.s. Nisi mi odgovorio sa DA ili NE?

Tko je glasao

Kao što već prije napisah,

Kao što već prije napisah, nije mi namjera braniti hrvatsku vlast i hrvatsku stranu, za koju smatram da je u proteklih 18 godina mogla učiniti puno, puno više, uz izbjegavanje bilo kakvih upitnih postupaka koje nam sada slovenska strana predbacuje.

Ali je moja poanta da je krivnja također uvelike i na slovenskoj strani. Argumenti? Imam ih i u svojoj doduše daljnjoj) obitelji što se tiče nekih vrlo nepravednih postupaka slovenskih vlasti. Pa ako slovenski političati tvrde da im je u interesu da Hrvatska uđe u Europsku uniju, a zašto ne učine neki pozitivni korak?

A na kraju gubimo svi: i vi, i mi.

Krenimo redom:

Koliko je hrvatskih državljana doista upoznato sa problemima na granici?

A slovenskih?

Moralno pravo je samo jedan vidik argumenata za koje slo smatra, da ide u naš prilog. I šta je tu sporno. Dali to možda nije tačno? Dal možda nemamo pravo, da tako razmišljamo, kao što hrvatska može, da razmišlja obrnuto…

Ništa tu nije sporno, osim toga da se ovdje radi o graničnom sporu, koji se tiče isključivo međunarodnog prava, a ne nečijih moralnih prava. Osim toga, što je to moralno pravo? Sjeverna Hrvatska je u 14. stoljeću bila pod vlašću knezova Celjskih - jel onda Slovenija ima "moralno pravo" na taj teritorij? Zaista, objasni mi što je to "moralno pravo".

Ako Slovenija polaže "moralno pravo" na izravan pristup otvorenom moru zato što su nekada preko Trsta i posjeda tamošnjih Slovenaca to imali, kakve to veze ima s Hrvatskom? Je li Trst u Hrvatskoj?

Kako se u moralno pravo Slovenaca uklapa proglašenje slovenskog gospodarskog pojasa do Vrsara?

Ako se Slovenija poziva na ishodišno stanje na dan 25.6. 1991., a Badinterova komisija priznala je kopnene granice republika kao nove granice postjugoslavenskih država, kako se moralno pravo Slovenije uklapa u to nepoštivanje zaključaka Badinterove komisije?

Kako se moralno pravo Slovenaca uklapa u neke slovenske zahtjeve (nadam se, marginalnih grupa kao što su Zavod 25. junij i Zmago) da su "Istra, Rijeka i Međimurje" nesporno slovenski teritorij?

O kakvom kompromisu govoriš. Drnovšek račan???

Nit sam ja Drnovšek, nit sam ja Račan. Nit sam HDZovac, nit sam saborski zastupnik. Dakle, na meni ne leži krivnja što taj sporazum nije prihvaćen.

Dobro oko jezika stvarno neču više jer sa time samo potvrđuješ, da jednostavno nisi spreman prihvatiti ničiji drugi stav osim stvari koje su ti prodali mediji.

Če ne verjameš, pridi v Hrvašku, ampak ne v krajeve ki so oddaljeni od slovensko- hrvaške meje.

Zar zaista za ovo ne možeš dati nijedan argument osim "mediji su ti to prodali". Zar misliš da sam ja u medijima pročitao brojku od 450 000 Hrvata?
Ja tu brojku izvodim na temelju osobnog iskustva i na temelju čiste geografije i malo poznavanja fizike (propagacija elektromagnetskih valova). I zaključujem da je u dometu slovenskih tv kanala barem 10 % ako ne i više Hrvata. Svi oni znaju slovenski pasivno, ili ga barem bez nekakvih većih problema razumiju. A koji je tvoj protuargument?

Tko je glasao

Čekaj, sad si počeo da

Čekaj, sad si počeo da budeš kao konstruktivan itd. Još prije dva posta za sve smo bili krivi slovenci, al ok…

Pitanje koliko hrvatskih državljana je doista upoznato sa problemima na granici sam ti postavio, jer si to isto pitanje ti postavio meni dva posta natrag. To je bio više odgovor na tvoje pitanje. Žao mi je jer nisi razumio ili ti je to promaklo…

Pa tebe ovaj Trst zaista iritira…ali oko moralnog prava neču puno govoriti, samo ti dajem ovaj naslov, kdje je predstavljana slovenska razlaga spora granice na moru. Tu su predstavljena i osnovna stajališta hrvatske i slovenije. Ako češ dobro pročitati (a znamo, da ti je slovenski jako dobar, tako, da nečeš imati nekih problema) vidjet češ o čemu je rječ! Jer nakon moralnog prav sljedi suđenje po pravednosti, što je međunarodni pravni fakat, ali se to u hrvatskoj prešučuje..

http://www.pravna.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7834&sid=7f80075efcc0be41ec...

Ovo oko istre, rijeke i međimurja, da je slovenačko su budalaštine koje su izrekli političari ali ni jedan na zvaničnoj fukciji vlade ili sl. Tako, da je to bez veze komentirati, al slažem se da to nikako ne doprinosti bilo kakvom rješenju…

Kompromis.. Ti si mi spočitavao, da slovenija ne prihvača kompromise, pa sam zato samo jednog poznatog napisao… napisao jih je i kolega gore, baš onih 5-6 tačaka, za koje sam te molio, da jih komentiraš…al nisi..dobro..vjerovatno kriješ argumente, da jih slovenci ne uočimo…

Oko jezika imam jedan protiv argumenat koji sam ti več napisao i sada idem na tvoj način diskusije (jer imaš osobno iskustvo), nisam sreo ni jednog hrvata koji bi umeo tri rečenice progovoriti na našem jeziku. Koliko sam hrvata sreo? Pa recimo ovako, 10 godina sam aktivno radio na hrvatskom tržištu (nisam živio u cro), svako ljeto provedem odprilike 30 dana na različitim djelovima hrvatske obale, nekoliko puta sam bio i na odmoru uz sutlu i još bi se našlo…ne tvrdim, da sam stručnjak za cro ali mi baš nije uspjelo, pronači bar jednog od ovih 450.000 ljudi..ok, tražiču dalje…

p.s. Nisi mi odgovorio sa DA ili NE?

Tko je glasao

Meddržavno sodišče v

Meddržavno sodišče v Haagu je izbor, ki bi zadovoljil tem potrebam. Sodišče v Haagu ni samo najbolj strokovna in najučinkovitejša, temveč tudi najcenejša možnost za rešitev tega vprašanja.
DA ili NE?

luka

Tko je glasao

NE. Treba samo ustanoviti,

NE.

Treba samo ustanoviti, koje je bilo stanje na moru i na spornim predjelima na dan 25.06.1991 i to je to!

Pozdrav iz Ljubljane

Tko je glasao

Kdor drugemu jamo

Kdor drugemu jamo koplje
Hrvaški pogled
Zbirko dokumentov, ki so nastali na slovenskem MZZ, smo poslali s prošnjo za komentar Davorinu Rudolfu, glavnemu hrvaškemu pogajalcu v slovensko-hrvaški komisiji za reševanje vprašanja meje med državama in svetovalcu Gordana Jandrokovića, hrvaškega zunanjega ministra. Rudolf nas je na začetku opozoril, da slovenska stran pri pojasnjevanju na Hrvaškem ni tako dobra, kot je v Sloveniji. Pred dvema tednoma naj bi namreč HTV prosila njega in Dimitrija Rupla, da se javno soočita in jasno povesta, zakaj mejni spor med obema državama še vedno ni rešen. »Na neki način sva oba odgovorna za stanje. Oba sva bila prva ministra za zunanje zadeve, prva predsednika komisije za razmejitev, Rupel je sedaj svetovalec premiera, jaz pa zunanjega ministra.« Medtem ko je Rudolf želel pojasniti, naj bi »Ljubljana« soočenje zavrnila.
Na glavni očitek o prejudiciranju meje Rudolf odgovarja, da se je sicer hrvaška vlada večkrat zavezala, da njihovi dokumenti ne prejudicirajo končne meje med državama, sicer pa »je to v mednarodnih odnosih in mednarodnem pravu tako ali tako jasno, saj nobena država ne more enostransko določati ali utrjevati meje morskih prostorov pod svojo oblastjo«. O slovenski zahtevi, naj Hrvaška sporne dokumente umakne iz pogajanj z EU oziroma jih ne uporabi v nobenem postopku, pa pravi, da tega »ne more sprejeti nobena suverena država«.
Če je problem sredinska črta v Piranskem zalivu, naj bi imela Hrvaška za to podlago v 14. členu konvencije OZN o pravu morja iz leta 1982, ki obvezuje tako Slovenijo kot tudi Hrvaško. V tem členu piše, da se nobena od dveh držav, katerih obale se dotikajo, ne sme svojega teritorialnega morja razširiti prek sredine, izjema so le zgodovinski razlogi, ki pa jih Hrvaška Sloveniji ne priznava. Dokler o tem, ali bo šla meja po Piranskem zalivu bolj proti jugu ali bolj proti severu, ne presodi na primer sodišče, se Hrvaška mora nasloniti ne neko mejo, kar je za Hrvaško črta sredine.
Glede mejnega prehoda Plovanija Rudolf pravi, da kriteriji za mejo na kopnem med Slovenijo in Hrvaško niso katastrske meje, naravne meje, niti zgodovinske meje, temveč mejna črta na dan 25. junija 1991. Zaradi tega hrvaški mejni prehod Plovanija ne leži na spornem območju, sporno območje naj bi bilo za Hrvaško tisto, ki ga dejansko nadzira Slovenija, to pa sega od naravnega korita reke Dragonje do začetka hrvaških katastrskih meja.
Kot pravi Rudolf, je Ljubljana v zadnjih 15 letih Hrvaško večkrat zavrnila, zato ne more pristati na interpretacijo, da je za sedaj že evropski spor kriv populizem hrvaških politikov, ki so ponujene kompromise povzdignili na raven nacionalne izdaje. Rudolf se spominja, kako se je z Ruplom v letih 1990 in 1991 pogajal v evforičnem vzdušju, ko sta se obe državi osamosvajali. Tedaj naj bi še živela ideja, da med Slovenijo in Hrvaško ne bi bilo carinskih ali mejnih postojank, ampak da bi bil režim podobno evropski, kot je bil tistikrat med državami Beneluksa. Slovenija naj bi ta predlog zavrnila.
Leta 1991 se je Slovenija odločila, da postavi prvih osem kontrolnih točk. Tedaj, pravi Rudolf, je on predlagal, da bi to postale skupne kontrolne točke, zato da državljani ne bi šli skozi mejne prehode dvakrat. A tudi s tem predlogom Hrvaška ni uspela. Kasneje je na morski meji Hrvaška predlagala kondominij - po njem bi bil Piranski zaliv pod oblastjo obeh držav. Nato naj bi Hrvaška vnovič popustila in predlagala, da se Piranski zaliv razdeli tako, da bi dve tretjini zaliva pripadlo Sloveniji in ena tretjina Hrvaški. Pa ni bilo uspeha.
Nato naj bi Hrvaška vnovič popustila in sprejela mejo na Kanalu sv. Odorika, namesto na naravnem koritu Dragonje, tako da je Sloveniji prepustila »sporni« kopni del, na katerem so soline in letališče. Hrvaška je nato predlagala, da bi slovenske trgovske in vojne ladje, pa tudi letala prihajala v Tržaški zaliv tako, kot da so pod oblastjo Slovenije, brez intervencije hrvaških policijskih ali carinskih organov. Tudi to rešitev je Slovenija zavrnila.
Po njegovem mnenju je edina rešitev spora v posebnem »režimu«. Kajti meja se ne vidi, režim na meji, od policijskega do carinskega pregleda, pa se še kako čuti. »Zato, potegnimo mejo med obema državama tako, kot so jo potegnile vse druge države na svetu, hkrati pa se dogovorimo o posebnem režimu: o ribolovu, o preletu letal, prelazu trgovskih in vojnih ladij skozi hrvaško morje, kot tudi za skrajno liberalen način prelaza meje za državljane, ki živijo na mejnih področjih. Dogovorimo se torej o tem s posebno bilateralno pogodbo in upoštevajmo interese obeh držav.«
ali ti to već znaš
mladina Kdor drugemu jamo koplje 2008 / 52

luka

Tko je glasao

gledao sam otvoreno kdje je

gledao sam otvoreno kdje je rudolf izneo večinu ovih stavova...moram reči, da se ni tada kao ni danas ne slažem sa njim u vjelikoj mjeri...ne bi išao u detaljle jer sam na ovom forumu več dosta toga napisao i ako neko baš oče moje mišljenje (u šta sumljam) može ga i nači...

ovdje izdvajam samo jednu rječenicu od rudolfa (koji se inače predstavlja kao neovisni stručnjak -priznajem mu stručnost ali nikako neovisnost - ne zbog toga jer je hrvat, nego zbog toga jer se u prošlosti veoma jasno opredelio za političku opciju...)

saj nobena država ne more enostransko določati ali utrjevati meje morskih prostorov pod svojo oblastjo

I tu je sva istina...niko to ne može, ni slovenija ali bogami ni hrvatska, iako hrvatska non stop nastupa sa pozicije, da je stvar jasna (zašto bi bile onda izjave u smislu tuđe nečemo...itd.) več samo ove izjave, a ima jih hrpa su prejudiciranje granice!!!

i još bi se tu našlo spornih stvari...

Tko je glasao

I tu je sva istina...niko to

I tu je sva istina...niko to ne može, ni slovenija ali bogami ni hrvatska, iako hrvatska non stop nastupa sa pozicije, da je stvar jasna (zašto bi bile onda izjave u smislu tuđe nečemo...itd.) več samo ove izjave, a ima jih hrpa su prejudiciranje granice!!!

Da se radi o prejudiciranju granice, kaže slovenska strana, koja vidi mnogo više spornih točaka nego što ih to vidi hrvatska strana. I opet samo jedna strana tvrdi da ona ima pravo, nije li to također jednostrano?

I drugo, ako se radi o stvarima koje bi se mogle presuditi u sklopu sustava međunarodnog prava, zašto slovenska strana toliko inzistira na tom tzv načelu pravednosti? Boji li se slovenska strana da bi odluka mogla biti nepravedna za nju? U tom slučaju je čitav sustav međunarodnog prava "nepravedan". Ili je samo slovenska strana svjesna da su njezini pravni argumenti vrlo slabi i da se mora pozivati na "pravednost", "moralno pravo", "vraćanje duga" (a kome bi to, molim lijepo, Hrvatska morala vraćati dug?), jer se inače granični spor neće riješiti u njezinu korist?

I ne samo to: slovenski su političari i mediji doista stvorili sliku da se radi o vitalnom slovenskom nacionalnom interesu, u kojem se ne smije popustiti , jer se radi gotovo o nacionalnoj izdaji . U takvoj situaciji za očekivati je samo povećavanje tenzija i još veća eskalacija nacionalizma; jer niti jedan slovenski političar neće priznati pred vlastitim glasačima da možda i nije sve onako kako se čini.

Što se pak tiče "neovisnosti" pregovarača, ima i slovenska strana svojih "bisera". Posebno bih istaknuo jedinog, vječnog i nepromjenjivog ministra vanjskih poslova Republike Slovenije, koji, čak i kada protivna stranka osvoji vlast, dobije relevantno mjesto u vladi.

Tko je glasao

Da se radi o prejudiciranju

Da se radi o prejudiciranju granice, kaže slovenska strana, koja vidi mnogo više spornih točaka nego što ih to vidi hrvatska strana. I opet samo jedna strana tvrdi da ona ima pravo, nije li to također jednostrano?

pa daj...oko spornih teritorija ja valjda sve jasno. Nije sporno što je sporno...to je i sam rudolf rekao...i zbog toga tu nema govora o slovenskom prejudiciranju, a o hrvatskom da...

I drugo, ako se radi o stvarima koje bi se mogle presuditi u sklopu sustava međunarodnog prava, zašto slovenska strana toliko inzistira na tom tzv načelu pravednosti? Boji li se slovenska strana da bi odluka mogla biti nepravedna za nju?

jer misli, da joj više odgovara...logično!!! zašto hrvatska tako uporno odbija to načelo, ako je 1000% u pravu? logično, jer misli, da joj to više odgovara...šta je tu sporno???

a kome bi to, molim lijepo, Hrvatska morala vraćati dug?

do sada nisam još čuo (ni od famoznog rupela ni od kojeg vladnog činovnika), da je hrvatska to dužna (ili nešto slično) sloveniji..slo samo kaže, da imamo moralno pravo..sa tim ne kažemo, da hrvatska nema tog prava...još jednom, šta je tu sporno?

I ne samo to: slovenski su političari i mediji doista stvorili sliku da se radi o vitalnom slovenskom nacionalnom interesu, u kojem se ne smije popustiti , jer se radi gotovo o nacionalnoj izdaji . U takvoj situaciji za očekivati je samo povećavanje tenzija i još veća eskalacija nacionalizma; jer niti jedan slovenski političar neće priznati pred vlastitim glasačima da možda i nije sve onako kako se čini.

to se slažem, da je psiha podignjena na neracionalni nivo (u hrvatskoj nije?)...ali pogledaj, slovenija sa svojim 44 km obale se bori za 25 km2 (cifra na pamet, može više može manje) i to joj predstavlja ajd 20% ukupne površine...a hrvatska se bori za 0,01% (a vjerovatno i manje) svoje ukupne površine, koji uz to za hrvatsku nema ama baš nikakvog privrednog ni turističkog značaja...i ko je sad tu iracionalan???
Ali govoriš o slovenskom nacionalizmu? ima ga 100%...i tu se slažem, ali je slo nacionalizam drukčiji od cro ili srb nacionalizma...evo, da ti dam neki star primjer o nacionalizmu u sloveniji...zašto u slo nije bilo i nema židova? Nisu bili poubijani ili fizički napadnuti i sl...u 16 st. bio im je pun kufer raditi posla sa slovencima, jer nisu stigli nikdje i zapustili su slo...
A ono oko priznanja slo političara...to je obična hrvatska floskula, koja ne pije vodu...ako slovenci imamo bilo koju karakteristiku to je racionalnost...
pogledaj samo razliku u djelovanu cro i slo u uvjetima ekonomske krize...ili kako je pahor dobio izbore; njegova glavna poanta je bila (u 9. mjesecu), da nas čeakju iznimno težka vremena (u ekonomskom smislu) i da če biti potrebno puno nepriljubljenih odloka, odpuštanja i sl. (kredibilan naspram slo biračima? da), a šjor ivo šta radi? ne ulazim u to...

ali dajem ti za pravo, da rupela nismo zaslužili (iako znamo za to, da narod ima političare koje zaslužuje) i zaista mi je žao, da je takav čovjek na takvoj poziciji..

Tko je glasao

Meni stvarno nije jasno kako

Meni stvarno nije jasno kako ucrtavanje granice u nekom dokumentu na sredini zaljeva nije prejudiciranje ako ta granica nije utvrdjena. Zar ne bi slovensko ucrtavanje granice 100 metara od Savudrije isto bilo prejudiciranje? Granica u Piranskom zaljevu nije utvrdjena. I to je cinjenica. Inace, samo ime Savudrijska vala je jako cudno. Toga imena nema ni na jednoj hrvatskoj mapi prije 2000. g. Jako me podsjeca na recimo Focu, koju su Srbi preimenovali u Srbinje. Mislim da je ovdje Hyeronimus tvoj problem sto na hrvatskom forumu izlazis s iskljucivo hrvatskim stajalistima, a slovnika koji ti samo pokusava izloziti slovensko vidjenje, nazivas ksenofobom. Hrvatska stajalista su Hrvatskoj poznata. I stalno recikliranje istih je nepotrebno. Hrvatsku javnost treba upoznati s slovenskim stajalistima, a slovensku s hrvatskim.
Inace, ako pratis slovenske medije, morao bi znati da bivsi slovenski ministar vanjskih poslova nije dobio nikakvo mjesto u novoj vladi, vec je sluzbenik u kabinetu predsjednika vlade.

Tko je glasao

Mislim da je ovdje

Mislim da je ovdje Hyeronimus tvoj problem sto na hrvatskom forumu izlazis s iskljucivo hrvatskim stajalistima, a slovnika koji ti samo pokusava izloziti slovensko vidjenje, nazivas ksenofobom.

Oprosti, gdje to ja slovnicka nazivam ksenofobom? Molio bih točan citat!
Meni nije jasno, kako slovenska strana može inzistirati na načelu pravičnosti, koja očito po njezinom tumačenju zapravo znači "odbacivanje svega što bi Hrvatskoj ikako moglo ići u prilog". No, neka slovnick ili smučar napišu dnevnik o tome, zašto bih ja pisao sve? Neka nam oni prezentiraju slovenska stajališta ovdje (na ovom forumu? Ja sam bio uvjeren da ovo nije forum).
Inače, ako pratiš slovenske medije, znao bi da Rupel nije samo "službenik u kabinetu predsjednika Vlade", nego je posebni odposlanec predsednika Vlade, odnosno posebni izaslanik predsjednika Vlade, i da je njegov utjecaj na slovensku vanjsku politiku znatan, posebno u odnosu prema Hrvatskoj.

Tko je glasao

Kao prvo, moram ustanoviti

Kao prvo, moram ustanoviti da je tvoj stav tipično arogantan: nemojmo uvažavat činjenice, ajmo se svađati. Samo si još korak do toga da "tiste Hrvate" , "Balkance", jel, proglasiš krivcima za sve loše što se slovenskom narodu događalo.
Nisi ga otvoreno nazvao ksenofobom, ali si mu porucio ovo samo nakon sto ti je on pokusao predstaviti svoje stajaliste. Sto je znacenje foruma? Anon-line community where users read and post topics of common interest? I gdje je sad greska? Upravo ovakvi dnevnici zajedno s dnevnicima koji se bave npr. ustasama i partizanima ili homoseksualcima,a koji se periodicki pojavljuju pretvaraju pollitiku u nesto slicno indexu. Koja je svrha uopce ove rasprave? Tvoji komentari kao da su izasli iz hrvatskog ministarstva vanjskih poslova,slovenski komentari kao da su izasli iz slovenskog ministarstva vanjskih poslova. Za to je dovoljno ici na web stranicu Jutarnjeg. Ne donosis nista novog,nikakvo moguce rjesenje. Svima u Hrvatskoj su hrvatski argumenti jako dobro poznati, i ponavljanje istih ne vodi vise nikamo. Isto vrijedi i za drugu stranu. Zato je vazno da se i hrvatska i slovenska javnost upoznaju s suprotnim argumentima.

Tko je glasao

kako ucrtavanje granice u

kako ucrtavanje granice u nekom dokumentu na sredini zaljeva nije prejudiciranje ako ta granica nije utvrdjena
Tako propisuje Međunarodna konvencija o pravu mora.
Ako postoji spor o granici, niti jedna država ne može svoju jurisdikciju proširiti PREKO crte sredine.
To, naravno, ne znači da crta sredine postaje definitivnom granicom, ali se tako tretira do postizanja dogovora ili neke odluke trećega.
Poštivanje te konvencije nikako se ne može smatrati prejudiciranjem granice.

Tko je glasao

Proučit ću taj link čim

Proučit ću taj link čim stignem, hvala. Da, neće mi biti problem jer znam slovenski, barem pasivno.

Isto tako, jesi li ti ikada bio u Varaždinu? U Međimurju? U Zagorju? U Gorskom kotaru? Napisao sam ti, još k tome na slovenskom, pa je čudno da nisi razumio, da ja govorim o krajevima koji nisu udaljeni od slovenske granice. Pritom se recimo Zagreb ne računa. Moja se procjena od 450 000 ljudi bazira upravo na tim krajevima, a ne broje se "različiti dijelovi hrvatske obale".

Tko je glasao

Ajde dobro, nek bude po

Ajde dobro, nek bude po tvom...prihvačam, da odprilike 450.000 hrvata barem pasivno barata slovenački...

budi dobar i sve najbolje

p.s. nadam se, da je ova debata koju smo vodili pomogla da lakše razumjeva jedan drugog...a sada sam pročitao i ostale komentatore ovdje, pa ljudi zaista nemaju pojma (i to tvrdim bez nekog zla namjena - da ne ulaziva opet u neku polemiku) i to nije dobro.. I evo jedno dobronamjerno razmišljanje: ako su hrvatski političari loši (to samo rezumiram komentare na različitim cro blogovima) na području ekonomije, sociale i svega i svačega, zaista se čudim, da samo na području konflikta sa slovencima oni su ok!

Tko je glasao

a nije ti čudno kada se oko

a nije ti čudno
kada se oko odnosa prema hrvatskoj ujedine svi političari u tvojoj zemlji
ne, možda je to je zato što su u pravu

pa baš za takve situacije
kada se civilizirani, pametni, odgovorni ljudi
iskreno ne slažu, i iskreno su uvjereni da su u pravu
kao što se mi, stručnjaci i političari ne slažemo, odnosno sporimo oko granice
uvjereni da imamo argumente
i postoji institucija

međunarodnog sudskog tijela
gdje i jedni i drugi izlože svoje argumente
a međunarodni sud presudi

luka

Tko je glasao

ako bi pomno pratio izjave

ako bi pomno pratio izjave slovenskih političara (i pozicijskih i opozicijskih) vidio bi, da je veoma rijetko da se slažu u pitanju hrvatske...i sada možeš vidjeti barem tri različita mišljenja (pahor, turk i janša), a ima jih još puno...
a zašto mi ne bismo imali mišljenje, da je naše stajalište u pravu. Zašto? Možda zbog toga jer se ne slaže sa vašim???

Pa slažem se, da ako nije druge mogučnosti sud ili arbitraža je najbolje rješenje. Sad, cro želi da se sudi samo po principu međunarodnog prava jer smatra, da ima bolje argumente - u šta lično ni ne sumljam, a slo želi, da se arbitrira i na principu pravičnosti (što je isto tako dio međunarodnog prava)...glavni problem je, da ni jedan ni drugi ne popušta...

Tko je glasao

Pa slažem se, da ako nije

Pa slažem se, da ako nije druge mogučnosti sud ili arbitraža je najbolje rješenje. Sad, cro želi da se sudi samo po principu međunarodnog prava jer smatra, da ima bolje argumente - u šta lično ni ne sumljam, a slo želi, da se arbitrira i na principu pravičnosti (što je isto tako dio međunarodnog prava)...glavni problem je, da ni jedan ni drugi ne popušta...

ali to nije sve ...
niti prihvaćanje arbitraže po principu pravičnosti,
što nije standardan, niti uobičajen postupak u sporovima o granici
nije dovoljno
traži se isključivanje dokumenta koji govore u prilog hrvatskih stajališta

nerješivi pravno-političko-logički problem
na sadašnjem stupnju spora
jest u tome što je prihvaćanje tih dvaju elemenata
1. principa pravičnosti (koji ponavljam nije standardan, niti uobičajen postupak u sporovima o granici) ali je apsolutno nužan sloveniji inače slovenski zahtjevi ne bi imali niti teoretske šanse
2. povlačenja dokumenata koji govore u prilog hrvatskih stajališta,

toliko ide u prilog slovenskoj strani u sporu
da onda sama ideja o sporu gubi smisao

odnosno, spremnost na takav ustupak
pretvorila bi spor u poklon, darivanje
a to se može ako se radi o velikom, velikom prijatelju

slovenija,
država koja ucjenjuje političkim pritiskom
u manjku valjanih argumenata
ne može realno očekivati
takav status

luka

Tko je glasao

@ luka, traži se

@ luka,

traži se isključivanje dokumenta koji govore u prilog hrvatskih stajališta

povlačenja dokumenata koji govore u prilog hrvatskih stajališta

Slovenija i Hrvatska su se složile, da kod razgraničenja važi status quo ante na dan 25.06.1991.

Hrvatska se u svojim pristupnim dokumentima poziva na svoje pravne akte, usvojene posle toga datuma, koje zacrtavaju i opisuju međudržavnu granicu, o kojoj još nije postignuta suglasnost.

Svaka iole ozbiljna država - a Sloveniju bih volio gledati kao takvu - spriječit će takvo prejudiciranje granica - i de facto priznanje suprotnoj strani, da ima pravo - ako ničim drugim, onda uskraćivanjem svoje suglasnosti za otvaranje i zatvaranje "ćaptera", kako kaže Jandroković.

Slovenija ne traži ništa drugo nego poništenje odnosno obavezu Hrvatske, da dokumente, producirane posle 25.06.1991 neće koristiti na eventuelnoj arbitraži.

Pozdrav iz Ljubljane

Tko je glasao

smučar nisi u pravu u

smučar
nisi u pravu
u slovenskom stavu postoje dva problema
1. sila ili nasilje, koje nije prihvatljivo među civiliziranim susjednim državama u rješavanju graničnih sporova
2. logički paradoks, da vlastito rješenje spora namećete kao uvjet definicije pitanja o kojem se spori

hrvatska je više puta vrlo jasno izjavila da hrvatski dokumenti ne prejudiciraju granicu
kada se slovenija i hrvatska konačno dogovore vjerovatno će postojati definirana granična crta
jer nakon blokade ne vjerujem previše u mogućnost kreativnih rješenja o zajedničkom suverenitetu nad Savudrijskom valom/Piranskim zaljevom
bit ćemo već dugo u EU i granica neće imati ni približno ovakvo značenje
kao danas
do tada,
i hrvatska i slovenska država, moraju u svojem funkcioniranju
negdje predvidjeti granicu, ucrtati je na karte, opisati u dokumentima
jasno
da slovenija tvrdi da je granica na drugom mjestu nego što tvrdi hrvatska
i obrnuto
ali je
logički paradoksalan zahtjev slovenije
da hrvatska ukloni sve dokumente koji prejudiciraju granicu

hrvatska ne može odustati od dokumenta koji opisuju granicu
ali može
(još jednom) izjaviti da dokumenti koji opisuju granicu ne prejudiciraju granicu
izjaviti da su određeni djelovi granice sporni,
potvrditi da hrvatski dokumenti predstavljaju hrvatsko viđenje problema
i da je spremna prihvatiti pravorijek međunarodnog suda pravde

hrvatska predlaže
neka svaka strana sa najboljim dokumentima dođe na sud
i neka sud presudi

hrvatskoj ne smetaju slovenski dokumenti
iako, po istoj logici, sa hrvatske točke gledišta,
slovenski dokumenti prejudiciraju granicu

luka

Tko je glasao

Tada ni Slovenija ne bi

Tada ni Slovenija ne bi smjela koristiti svoje dokumente donesene poslije 25.6.1991.

Hm, da...ima tu zanimljivih stvari. Tako npr 1999. godine prihvaćena Deklaracija o vanjskim poslovima Republike Slovenije kaže:

Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško povezuje najdaljši del slovenske meje ter mnoge gospodarske, kulturne in druge vezi. Zato si Republika Slovenija še posebej prizadeva za krepitev in razvoj dobrososedskega sodelovanja. Sodelovanje s Hrvaško je razvejano in intenzivno ter na številnih področjih zgledno. Državi uspešno sodelujeta zlasti na multilateralnem področju. Bilateralno sodelovanje med njima je, med drugim, zaznamovano z reševanjem nekaterih odprtih vprašanj, ki so posledica razpada SFRJ, med katerimi je za Slovenijo eno najpomembnejših ureditev premoženjsko-pravnih zadev. Republika Slovenija bo varovala svoje vitalne interese v zvezi z odprtimi vprašanji meje v Istri z vsemi pravnimi in političnimi sredstvi, ki jih ima na voljo kot članica mednarodne skupnosti. Bližina balkanskega kriznega žarišča narekuje Sloveniji dodatno skrb za urejene odnose s sosednjo Hrvaško, saj stabilnost Hrvaške pomembno vpliva na stabilnost regije. Hrvaška ostaja v dolgoročni perspektivi eden pomembnejših gospodarskih partnerjev Slovenije. Slovenija je strateško zainteresirana za približevanje Hrvaške evroatlantskim integracijam, saj lahko le taka usmeritev hrvaške zunanje politike bistveno prispeva k krepitvi varnosti in stabilnosti v širši regiji ter k splošnemu ugodnemu razvoju dvostranskih odnosov med državama. Slovenija si bo prizadevala za vse oblike regionalnega in maloobmejnega sodelovanja s Hrvaško, ki lahko bistveno izboljša razmere obmejnega prebivalstva. Ravno tako bo Slovenija sodelovala z organizacijami na Hrvaškem živečih Slovencev ter si prizadevala za ponovno priznanje njihovega manjšinskega statusa.

No, trenutno je u Državnom zboru u proceduri Rezolucija o granici između Republike Slovenije i Republike Hrvatske, koja također potencira tenzije između država, donoseći neke vrlo čudne zaključke:

Republika Slovenija bo pri določanju mejne črte med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na morju in v Istri izhajala iz temeljev mednarodnih listin in iz nacionalnih, zgodovinskih, gospodarskih in drugih državnih interesov.

Piranski zaliv in naselja ob Dragonji so slovenski

Hrvaški zgodovinski dolg (!)

Republika Slovenija ima legitimno pravico predlagati pravičen potek državne meje v Istri in na morju, ter zahtevati ohranitev teritorialnega izhoda na odprto morje. Pri tem se Republika Slovenija sklicuje na določbe mednarodnega prava in 3. konvencije Združenih narodov o Pravu morja iz leta 1982, opira pa se tudi na moralni dolg Republike Hrvaške slovenskemu narodu. (dr. Milica Kacin Wochinz: Hrvaški "zgodovinski dolg" Slovencem, Nova revija 1999, str. 249-254).
Upoštevajoč zgodovinsko dejstvo, da se je zahodna meja med SFRJ in Republiko Italijo oblikovala šele na podlagi t.i. etnične reciprocitete, ki je za jugoslovansko, ter po razpadu SFRJ, za hrvaško državno pripadnost Istre ter Reke in Dalmacije z otoki, na italijanski strani državne meje pustila avtohtona slovenska ozemlja v Tržaški, Videmski in Goriški pokrajini skupaj z več kot 140000 Slovenci, Republika Slovenija pričakuje postavitev pravične državne meje tudi iz tega naslova.

Pravična meja v Istri, na morju in v Prekmurju
V Prekmurju je potrebno vzpostaviti stanje na dan 25.6.1991, ko sta izvajali jurisdikcijo Slovenija in Hrvaška vsaka na svoji strani Mure.
(Za ovo bi vrlo rado vidio neupitne dokaze...)

Ta rezolucija je u proceduri, i čak je i sam Rupel izjavio da "prihvaćanje ne bi bio čin dobre volje". I ne bi. Kao što nije "čin dobre volje" i "razvijanje dobrosusjedskih odnosa" (na koje se Slovenija poziva u svojoj Deklaraciji o vanjskim poslovima) i ovaj politički pritisak kojeg Slovenija vrši s pozicije moći (zato jer može), ne shvaćajući da time najprije šteti sebi. Obje strane su za nepostojanje dogovora do dana današnjega odgovorne, ali samo jedna strana vrši snažni diplomatski i politički pritisak služeći se "pravom jačeg".

Tko je glasao

@ Hyeronimus, Tada ni

@ Hyeronimus,

Tada ni Slovenija ne bi smjela koristiti svoje dokumente donesene poslije 25.6.1991.

Ministar Žbogar je javno izjavio, da u slučaju odgovarajuće Hrvatske izjave ni Slovenija neće koristiti svoje dokumente nastale posle 25.06.1991. Ćika Google pamti i kad ga se pita i kaže ...

Što se tiče rezolucije SLS u proceduri ... zar nije u proceduri u Saboru bio i Sporazum Drnovšek - Račan? I šta danas od istog imaju obje države?

Kao što nije "čin dobre volje" i "razvijanje dobrosusjedskih odnosa" (na koje se Slovenija poziva u svojoj Deklaraciji o vanjskim poslovima) i ovaj politički pritisak kojeg Slovenija vrši s pozicije moći (zato jer može), ne shvaćajući da time najprije šteti sebi. Obje strane su za nepostojanje dogovora do dana današnjega odgovorne, ali samo jedna strana vrši snažni diplomatski i politički pritisak služeći se "pravom jačeg".

Zaboravljaš šta je u ovom "izvršavanju političkog pritiska" uzrok, a šta je posljedica. Da nije bilo hrvatskog prejudiciranja, ne bi bilo ni slovenskog pritiska. Simple as that!

Pozdrav iz Ljubljane

Tko je glasao

Da nije bilo hrvatskog

Da nije bilo hrvatskog prejudiciranja, ne bi bilo ni slovenskog pritiska.

Pa nije baš tako jednostavno. Takvu pojednostavljenu priču naime prikazuju slovenski mediji i slovenski političari. How convenient, a vrlo je lako u tu priču povjerovati. Još kad se tu upletu "moralna prava" , "povijesni dugovi", i sl, na kartu emocija je zaigrano, i s razumom se možemo mirno oprostiti.

Ne možeš mi tvrditi da je svih ovih 18 godina jedino hrvatska strana blokirala bilo kakav suvisao dogovor oko granice, zar ne? Za tango je (uvijek) potrebno dvoje. Za dogovor također.

Tko je glasao

@ Hyeronimus, palac dolje,

@ Hyeronimus,

palac dolje, jer bacaš maglu. Govorili smo o konkretnom primjeru "vršenja sile", a ti uplićeš dokument, koji je u proceduri Državnog zbora. Da je prihvaćen, mogli bismo i da debatiramo, ali ovako ostaje tvrdnja o bacanju magle.

Isto...

Ne možeš mi tvrditi da je svih ovih 18 godina jedino hrvatska strana blokirala bilo kakav suvisao dogovor oko granice, zar ne?

Baš to tvrdim. Najdalje su obje strane došle u sporazumu Drnovšek - Račan, koji je odbačen u Zagrebu, ne u Ljubljani. Taj je dogovor u isto vrijeme i jedini suvisao dogovor oko granice, baš zato, jer je jedini i jer su ga parafirale Vlade obje države, zar ne?

Pozdrav iz Ljubljane

Tko je glasao

Hah, da ne pratim gotovo

Hah, da ne pratim gotovo redovito slovenske medije, gotovo bih ti i povjerovao, posebno ovaj dio s bacanjem magle.
Vršenje sile se odnosi na slovenske stavove o "prejudiciranju granice", pri čemu slovenska strana vidi puno više spornih točaka nego što ih priznaje hrvatska strana. Recimo, tvrdnja (koja se provlači i u toj spornoj rezoluciji u proceduri) da je u Prekmurju/Međimurju granica "na Muri". To jednostavno nije istina, i nije ni bila istina ni 25. lipnja 1991. godine.

Ako pak već govorimo o tome da je sporazum Drnovšek- Račan bio jedini suvisao dogovor, a odbacila ga je hrvatska strana, moramo spomenuti i sve činove dobre volje sa slovenske strane: slovensko špijunsko vozilo 1998. na hrvatskom teritoriju, ribarski incidenti, proglašenje gospodarskog pojasa do Vrsara, inzistiranje na nekakvom famoznom "hrvatskom dugu", dovođenje slovenske policije na lijevu obalu Mure na nesporno hrvatski teritorij, itd. itd. itd.

Ja ću sad ovdje prestati, a znaš li zašto? Zato jer bi nas svaka daljnja diskusija odvela u svađu. Htio sam samo istaknuti slijedeće: 1. posao je naših političara da se dogovore
2. odgovornost leži na obje strane, ali na svakoj strani drukčije, i uopće nije sporno da slovenska strana u ovom slučaju vrši neopravdani politički pritisak na Hrvatsku, čime najviše šteti sebi, neizravno tako priznavajući slabost svojih međunarodnopravnih argumenata
3. opet, posao je političara da se konačno dogovore jer su Hrvatska i Slovenija strateški usmjerene jedne na drugu.

ovo što se sada događa je katastrofa. Uz eskalaciju nacionalizma u Sloveniji (ako ne vjeruješ, uputit ću te na par sočnih citata sa slovenskih internet stranica), podižu se tenzije s obje strane granice i dodatno uništava i povjerenje i prijateljstvo (kojeg Pahor zaziva tako da njegovi "dečki" prijete referendumom i dugotrajnom blokadom). Pojavljuju se izrazi neprijateljstva i s jedne i s druge strane granice. Jesam li blesav ako tvrdim da će to dugoročno naštetiti odnosima Slovenije i Hrvatske?
No, šteta je već učinjena, i za razliku od možda nekih drugih događaja, za ovaj je kriva u potpunosti Slovenija jer nije inzistirala na europskom načinu rješavanja problema. Znam da se nećeš složiti, no to je nažalost činjenica.

Toliko o tome, pozdrav iz Zagreba uz želju da mi u Sloveniji neće bušiti gume,
Hyeronimus

Tko je glasao

nemoj stati, ajde nabroji

nemoj stati, ajde nabroji još kojih primjera...znam recimo, da je jedan slovenac u dalmaciji pregazio, dva hrvatska mrava...jao jao...jedini valjani primjer je gospodarski pojas do vrsara...več smo to prošli ali jednostavno nečeš, da prihvatiš bilo koju činjenicu koju ti iznesemo...ili je preskačeš...

ja sam ti več u drugim postovima dao slo primjere a i drugi isto...pa šta...ni jednog nisi komentirao al si jih odšutio...

ponavljaš floskule, da treba da se dogovorimo...pa ša je tu sporno...to svi znamo...ali kako? Hrvatska kaže: međimurje je naše, savudrijska vala, naše, sv. gera naše, plovanija naše, 4 zaseoka naše...pa dobro mislim, pa šta se mi tu uopšte razgovaramo, ako ništa nije naše..
več me nasmijavaš jer očigledno nisi sposoban ni malo kritike prema potezima cro strane...nezam koliko postova smo pisali, ajd 20...a ni u jednom nisi priznao, da je cro učinila nešto loše ili, da u hrvatskim medijima ne vlada psihoza...a najbolja ti je bila ono o 450.000 hrvata (znamo mi o čemu pričamo)...tu si pokazao svu svoju širinu i spremnost na kompromis, bar prijateljski...da da baš smo zlovenci oni gadni mali prljavi narod...govoriš o našim forumima...baš zbog naše debate išao sam provjeriti šta se to piše kod nas...pa zar nemaš toliko objektivnosti i poštenja da priznaješ, da nema ama baš nikakve razlike među našim i vašim forumima...ti samo optužuješ slo forume a hrvatskih ne vidiš (vjerovatno zbog toga jer se intimno slažeš sa tim).. da ti iskreno kažem...kako te nije sramota?

Tko je glasao

ako su hrvatski političari

ako su hrvatski političari loši (to samo rezumiram komentare na različitim cro blogovima) na području ekonomije, sociale i svega i svačega, zaista se čudim, da samo na području konflikta sa slovencima oni su ok!

Ne, nažalost nisu. Da jesu, problem se mogao puno brže riješiti.
Ali isto tako za dogovor je potrebno dvoje, a eskalacija nacionalizma (o čemu, bez uvrede, rječito govori i ova naša konfrontacija) u Sloveniji sigurno ne pomaže tome.
Time se samo slabi europska perspektiva za obje zemlje!

Tko je glasao

evo dobro, več sam htijo

evo dobro, več sam htijo završiti ovo najino prepucavanje al očito ne ide to tako lako...

"Ali isto tako za dogovor je potrebno dvoje"

Slažem se.. ali još peti puta, napisao je kolega dogovore koji su postigli slo i cro i koji nisu bili ispšoštivani sa cro strane. Do sada mi nisi dao ni jedan argumenat, koji dokazuje suprotno. Ako dobro pogledaš, svi dogovori su napravljeni prije više godina i šta sad? Iako nemam nekog poštovanja do Rupela (nemoj se okomiti na njega jer čemo ovu diskusiju voditi do 2011) slažem se sa njim, da je hrvatska politika u zvaničnom djelu (što je podpisano i što je realizirano) pokazala veliku neverodostojnost. I zamisli, da je recimo srbija sa hrvatskom podpisala toliko sporazuma i da bi srbija sad htjela sad ne ...ili bi uzela ono što jim paše..kakva bi bilia reakcija. Vjerujem, da bi u jednom trenutku rekli: Pa dosta je bre!!!

a eskalacija nacionalizma (o čemu, bez uvrede, rječito govori i ova naša konfrontacija

molim te, budi ljubazan, pa me podsjeti, kdje sam to ja prestupijo granicu neokusnog nacionalizma. Imam osječaj, da je za tebe izkazivanje slovenačkih pogleda na situaciju neki nacionalizam (u negativnom kontekstu).
Ja tebi nikdje ne branim tvoje poglede i ne spočitavam nacionalizam (, da priznam, to je prilično teško, bar ako pročitam ostale komentatore na ovom blogu:-) malo šale).

I na kraju još poslednji pokušaj: nisi mi odgovorio sa DA ili NE!

Tko je glasao

Meddržavno sodišče v

Meddržavno sodišče v Haagu je izbor, ki bi zadovoljil tem potrebam. Sodišče v Haagu ni samo najbolj strokovna in najučinkovitejša, temveč tudi najcenejša možnost za rešitev tega vprašanja.
DA ili NE?

luka

Tko je glasao

nisam vidio tvog

nisam vidio tvog pitanja...

evo link pa pročitaj...

http://www.pravna.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7834&sid=7f80075efcc0be41ec...

Tko je glasao

hrvatska politika u

hrvatska politika u zvaničnom djelu (što je podpisano i što je realizirano) pokazala veliku neverodostojnost

Vidiš, ja stalno ističem spremnost ka kompromisu i dogovoru, a ti stalno stavljaš slovensku stranu ispred i stalno ističeš nedostatke hrvatske strane, i nas ostale stavljaš u poziciju da se nužno branimo i da ističemo nedostatke slovenske strane.

Ako je hrvatska vlast pokazala nevjerodostojnost, slovenska se također nije iskazala. Jer, ne znam kako bi se prijateljskim potezom moglo nazvati stavljanje slovenskih policajaca na nesporno hrvatski teritorij, ili isplovljavanje slovenskih ribarica duboko u hrvatski teritorij, ili proglašavanje slovenskog gospodarskog pojasa do Vrsara, ili recimo slanje slovenskog špijunskg vozila relativno duboko u hrvatski teritorij (tamo negdje u drugoj polovici devedesetih)....Kako bi to nazvao?

Dakle, da pojednostavim: ako ti s nekim čovjekom potpišeš ugovor, i on nešto napravi čime ti smatraš da je on prekršio ugovor (a on se recimo s tim samo djelomično slaže), i ti mu dođeš i npr razbiješ mu prozore na autima zbog toga, je li tvoj odgovor adekvatan ili neadekvatan na njegov navodni prijestup ?

Moja je poanta ovakva: i slovenska i hrvatska strana su krive, svaka na svoj način. Možda je hrvatska strana neadekvatno reagirala na slovenske poteze (kao što je to recimo ukidanje slovenske nacionalne manjine) ili se jednostavno pokazala nespremnom za rješavanje problema, ali i slovenska je strana također pokazala istu nespremnost uz toleriranje pa i izazivanje incidenata.
Pa je poanta ovakva: u interesu je nas građana i RH i RS da se naši političari dogovore. Pa nek se dogovore! A mi se prestanimo svađati, ali od naših političara s obje strane tražimo adekvatno rješenje i dogovor!

I na kraju još poslednji pokušaj: nisi mi odgovorio sa DA ili NE!

Ne volim davati simplificirane odgovore. ALi ako se to pitanje odnosi na prejudiciranje granice, moj odgovor je NE!

Tko je glasao

Vidiš, ja stalno ističem

Vidiš, ja stalno ističem spremnost ka kompromisu i dogovoru, a ti stalno stavljaš slovensku stranu ispred i stalno ističeš nedostatke hrvatske strane, i nas ostale stavljaš u poziciju da se nužno branimo i da ističemo nedostatke slovenske strane.

Dobro, reci što bi to za tebe bio kompromis...
granica u Međimurju nije sporna...to je hrvatsko
kopnena granica u istri ( 4 zaseoka)...to je hrvatsko
granica na moru...sredina zaljeva/vale...hrvatska
štediše banke...hrvatska ima apsolutno pravo
JEK...dajte elektriku i obnavljajte pogon, a đubre držite u sloveniji...itak
i na kraju, dajte bezrezervnu potporu cro kot svih međunarodnih integracija i ljepo šutite...ah da, dragi ste nam gosti na jadranu!!!

da se ne zavaravamo, ni ja ne mislim, da smo bez greške (znam, da su naši proglasili gospodarski pojas do Vrsara i to zaista ne razumjem - ali se nisam toliko upustio u to, da bi znao zagovarati..)

kad kažeš slovenski policajci na nesporno hrvatskom području..tačno, al mi smo to priznali a hrvati unatoč neosporno slovenskom prostoru Plovanija, nisu...
špijonsko vozilo...priznajem, da se to ne bi trebalo desiti, ali ako bi detaljnije analizirao događaj, vidio bi, da to nije imalo veze sa hrvatskom, nego je to poslužilo u unutarstranačke borbe (odstup ministra obrane Turnška - desničar koji je koketirao sa ljevicom - bilo ga je potrebno maknuti) - al još jednom, to nije trebalo...

oko podpisa...ako si nešto podpisao, onda se slažeš sa tim, ne možeš uzeti samo ono što se ti sviđa...tu se vjerovatno slažemo?! a takav primjer je sops...ribarjenje do limskog kanala...

smatram, da je račan bio osobno veoma pošten i načelan čovjek (lično iskustvo) i mislim da je onaj sporazum podpiso u vjeri, da je uravnotežen - dal zaista misliš, da su u tom sporazumu gubili samo hrvati?

slažem se da građani i RH i RS imaju veoma slične interese i baš zbog toga sam iznenađen, da nam se stalno spočitava, da ne želimo cro u eu, što jednostavno ne odgovara istini.. ali sve to ide u kampanju, koja je več urodila plodom, da smo slovenci mali, zli, iskompleksani narod, koji živi u podalpskim šuplima i može se preči preko slo u pola sata rikverc (znam, da to nisu tvoje riječi, ali toliko o medijskoj indoktrinaciji)...

p.s. znam, da si težko napisao NE, jer bi suprotno značilo, da pristaješ na moje argumente, koji su bar oko tog konkretnog pitanja nesporni. dal imaš osječaj, da bi izdao hrvatsku, ako bi napisao da?

Tko je glasao

Dobro, reci što bi to za

Dobro, reci što bi to za tebe bio kompromis...
granica u Međimurju nije sporna

Neću ulaziti u detalje, jer sa svim detaljima nisam ni upoznat, ali prije svega bi to značilo da se cjelokupna situacija makne s mrtve točke, da obje strane sjednu za stol , nešto dogovore i oko nečega se slože, i da se to onda provede do kraja.

Najprije, slovensko pristajanje na kompromis sigurno bi značilo deblokiranje pregovora s Hrvatskom, kao i rad na demitologizaciji slovenskog "moralnog prava na more" (po principu, Hrvati ga imaju previše , pa...) - preporučujem ti da pročitaš kolumnu Jurice Pavičića u Jutarnjem danas, daje vrlo dobar uvid u problematiku.

Što se tiče granice u Međimurju, kad sam govorio o "slovenskim policajcima na hrvatskom teritoriju", mislio sam upravo na Međimurje, a ne na Plovaniju: na skelu u Miklavcu i na most u Murskom Središću.

sve to ide u kampanju, koja je več urodila plodom, da smo slovenci mali, zli, iskompleksani narod, koji živi u podalpskim šuplima i može se preči preko slo u pola sata rikverc (znam, da to nisu tvoje riječi, ali toliko o medijskoj indoktrinaciji)...

Da, to ja nikad nisam napisao i nadam se da si primijetio da sam uvijek pokušao reagirati kad sam nailzaio na takve uvredljive komentare. No, nadam se da pratiš i slovenske forume, pa pogledaj malo kakvi uvredljivi komentari prema Hrvatima tamo kruže...

znam, da si težko napisao NE, jer bi suprotno značilo, da pristaješ na moje argumente, koji su bar oko tog konkretnog pitanja nesporni. dal imaš osječaj, da bi izdao hrvatsku, ako bi napisao da?

Ne znam otkud izvlačiš takav zaključak. Recimo samo ovo: Meni se onaj sporazum Drnovšek- Račan činio kao dobar korak naprijed; a što se tiče pitanja prejudiciranja granice u pregovorima, mišljenja sam da slovenska strana problem prenapuhuje radi vlastitih kratkoročnih političkih interesa, odnosno da prejudiciranja granice nema, barem ne na toliko spornih točaka kao što to slovenska strana smatra.
Nema tu govora ni o kakvoj izjavi, ne patim ja na ta nacionalistička sranja. Zato i ističem spremnost na kompromis.
No, nisam ja diplomat, nit sam političar. Mi svoje političare plaćamo za rješavanje takvih problema, a isto radite i vi. Pa, vrijeme je da oni počnu raditi svoj posao, jel?

Tko je glasao

slovenija ne može pristati

slovenija ne može pristati na kompromis koji ti predlažeš...stvar je u tome, da onda ovi dokumenti ulaze u pravnu stečevinu eu i tu leži problem..slovenija puno prije još za vrjeme janše opozoravala, da to neče proči i da čemo blokirati ali ta opozornja nisu bila shvačena ozbiljno...vjerovatno se je mislilo, da če pahor kao novi dečko propustiti stvar al nije..

pročitao sam članak i slažem se sa generalnom poantom, da smi svi zajedno zajebali stvar..ali još jednom kažem, da nije ništa sporno, oko moralnog prava i zaista ne znam što se to toliko publicira u hrvatskoj (kao. da bi neko htjeo napraviti još veču rupu u odnosima) ali recimo, do sada nisam (iako redovito čitam index, vjesnik, večerni, jutranji, a ponekad slobodnu i novi) zapazio pokušaja objektivnog predstavljanja stvari iz slovenače perspektive. Jednostavno smo ožigosani i tačka. A kad čovjek kaže, da smo pomorski narod i da imamo u svojoj literaturi i istoriji i ono nešto malo mora, pa šta... Zar bi trebali to kriti...Zar (nadam se, da nečemo u istoriju) nije hrvatska na kraju I.sv. rata profitirala, odnosno italija izgubila ono što joj je pripalo po ugovoru o suradnji u ratu na strani saveznika i da je tada omraženi kralj aleksander odbijo solun za srbijo, da bi zadovolijo hrvate, kao drugi najznačajniji narod u jugoslaviji...zar nije hrvatska nakon 2 sv. rata praktički zaokružila svoje etičke granice, možemo reči i na račun slovenačkih etičkih granica... nadam se, da me nečeš optužiti za mitomaniju, jer sam ovo napisao na brzinu kao istorijske činjenice i ništa drugo...

znam, da si mislio na međimurje, a ja sam mislio na plovaniju, koja je katastersko na slo području...

priznajem oko tvog govora, a slovenske forume gotovo ne čitam, ali ti vjerujem na riječ, da je situacija identična..

moram reči, da ne vidim kratkoročnih interesa koje bi imao Pahor...tek je složio vladu. ekonomska kriza mu je pala na glavu...isto ne vidim što to slovenija profitira ako blokira cro reda radi...

ali se potpono slažem sa tobom, da bi političari trebali raditi svoj posao i jedni i drugi...

Tko je glasao

Meddržavno sodišče v

Meddržavno sodišče v Haagu je izbor, ki bi zadovoljil tem potrebam. Sodišče v Haagu ni samo najbolj strokovna in najučinkovitejša, temveč tudi najcenejša možnost za rešitev tega vprašanja.
DA ili NE?

luka

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci