Tagovi

Apel za pomo? malom Marku

Koliko cigareta dnevno popušite? Koliko šalica kave na dan 'morate' popiti? Je li vam ona ?okolada koju ste pikirali zbilja potrebna?
Što biste pomislili kada bih vam rekao da, odreknete li se jednog od tih 'svakodnevnih' užitaka na samo jedan dan, možete nekome spasiti život? Pitate se kako?

Marko Kržak ro?en je 14.12.2006. godine. Pet tjedana prije poroda Marko je ostao bez svog brata blizanca koji je umro od posljedica gušenja pup?anom vrpcom. Od šoka po?eo je zaostajati u razvoju zbog teškog ošte?enja mozga. To?na dijagnoza Markove bolesti je microcephalia ventriculomegalia retardatio psichomotorica tetraparesis. Što to u prijevodu zna?i?

Marko sa svoje dvije godine još nije progovorio, ima centralno ošte?enje vida i motorika mu je jako slaba. Iako tako mlad, suo?en je sa velikom obavezom u?enja osnovnih stvari kao što su gledanje, hodanje, pri?anje. Nešto što nama djeluje kao sasvim lagana zada?a za Marka to nije.

A Marko je, unato? svim problemima, dijete koje itekako zna pružiti ljubav onima koji su uz njega i koji je, može se re?i, neizlje?ivi optimista. Njegovi roditelji ?ine sve kako bi se što prije osamostalio i dobio šansu za bolji, lakši život.

Doktori su govorili kako Marko nema realne šanse za normalan život, ali on se nije predavao. Njegovo malo srce kuca ja?e od rije?i svih onih koji su govorili da se ne treba previše nadati. Sre?om, njegova borbenost i hrabrost mogle bi biti nagra?ene. Naime, udruga invalida cerebralne paralize SNAGA razvila je projekt integralne neurorehabilitacije koja se pokazala kao prava terapija za Marka.

Problem je što terapija zahtijeva svakodnevne višesatne vježbe i stimulacije da bi polu?ila o?ekivane rezultate. Jedan dan terapije košta 500 kuna. Markovi roditelji ne mogu si priuštiti takvo lije?enje, iako znaju da je to jedini na?in da se Marko osamostali i da mu se omogu?i koliko toliko normalan život.

U ovo doba krize i op?eg nezadovoljstva znam da mnogi od vas pomišljaju kako 'spašavanje svijeta' nije na prvom mjestu. Ali Marku ste jedina nada vi. Ja vjerujem u vas, vjerujem u velika srca koja kucaju u vašim grudima i vjerujem u pravu odluku u pravom trenutku.

Pomognete li Marku on vam ne?e mo?i svakome ponaosob zahvaliti, ali nositi ?e vaše misli i dobru volju u svome srcu ?itavog, a zahvaljuju?i vama lijepog i dugog života. Odvojite trenutak vremena, odreknite se barem jednog od dnevnih užitaka i pomognite Marku. On vjeruje u vas. Vi ste njegova obitelj.

Broj žiro ra?una je 2402006-1100404486 poziv na broj: 1806530 Udruga invalida SNAGA svrha pla?anja: za Marka Kržak ili žiro iz inozemstva Account name:Udruga invalida cerebralne paralize SNAGA Account number 70010000-01806530 Branch code 3337367 Branch:Erste und Steieremarkische bank.

Hvala Vam!

Alen Be?irovi?
alen_becirovic@hotmail.com

P.S. Svatko tko je u mogu?nosti objaviti ovaj tekst na svojim stranicama u?inio bi veliku uslugu Marku i pomogao u sakupljanju prijeko potrebnog novca.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci